Hantera dokument i inkorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantera dokument i inkorgen"

Transkript

1 Hantera dokument i inkorgen

2 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT I FLIKEN INFORMATION I FLIKEN KONTERINGAR LÄGG TILL EN KONTERING ÄNDRA EN KONTERING TA BORT EN KONTERING TA BORT FLERA KONTERINGAR FAVORITER FÖRDELNINGAR FLÖDE BILAGOR GODKÄNN ETT DOKUMENT SKICKA TILLBAKA DOKUMENT TILL ADMINISTRATÖR LÄGG ETT DOKUMENT I UTREDNING LÄGG TILL EN PÅMINNELSE REDIGERA EN PÅMINNELSE TA BORT EN PÅMINNELSE BEKRÄFTA EN PÅMINNELSE LÄGG TILL EN KOMMENTAR LÄGG TILL EN PRIVAT KOMMENTAR LÄGG TILL EN VIKTIG KOMMENTAR REDIGERA EN KOMMENTAR TA BORT EN KOMMENTAR LÄGG TILL EN KONVERSATION KONVERSATION MED FLERA ANVÄNDARE LÄGG TILL DELTAGARE I EFTERHAND I EN KONVERSATION LÄMNA EN KONVERSATION LÄGG TILL EN BILAGA I EN KONVERSATION MARKERA EN KONVERSATION SOM OLÄST... 29

3 3 1. Öppna ett dokument I menylistan klicka på mappen. Höger om mappen står antalet dokument som finns i inkorgen. Har du behörighet till flera mappar välj vilken som ska öppnas. Klicka på inkorg ikonen. Även här skrivs antalet dokument ut. I inkorgen är varje dokument en rad, på raden står en del av dokumentinformationen. Om texten på raden är fetstilt är det ett nytt dokument som inte har öppnats av dig. Öppna ett dokument genom att dubbelklicka på raden eller hålla markören över raden och klicka på öppna. Ikonen för inkorgen tillsammans med leverantörsnamnet visas på raden för dokumentet som öppnats. Det går bra att ha flera fakturor öppna samtidigt.

4 4 På ett öppnat dokument kan det finnas flera flikar. I exemplet nedan är det flikarna information, bilagor, flöde och konteringar. Läs mer om dem under respektive avsnitt i manualen. Tänk på att detta är standarduppsättningen för leverantörsfakturor i Conrab Opto. Beroende på hur ert företags uppsättning i Conrab Opto är, kan ett dokument innehålla andra flikar. 2. Bläddra mellan dokument När ett dokument är öppnat via inkorgen, klicka på pilen till höger för att bläddra till nästa dokument i inkorgen och pilen till vänster för att gå till föregående dokument i inkorgen. Det finns även kortkommando funktioner, använd tangenten K för att gå till nästa och J för att gå till föregående. För att få upp en lista med alla kortkommandon som finns i Conrab Opto använd tangenten Shift och tangenten?

5 5 3. Stäng ett öppnat dokument När du har ett dokument öppet, klicka på stäng ikonen för att stänga det öppnade dokumentet och återgå till inkorgen. Stäng finns på två ställen, se printbild. Det finns även kortkommando, använd tangenten Q för att stänga ett dokument. 4. I fliken information I fliken information står den faktura informationen som har registrerats vid ankomstregistreringen. Till höger ser man fakturabilden. Fliken som är understruken med grön färg är den som visas till vänster och fliken som är understruken i blå färg är den som visas till höger.

6 6 5. I fliken konteringar I fliken konteringar visas de konteringar som konterats upp på fakturan. Det går att lägga till en ny kontering, ändra kontering och ta bort kontering. Läs mer om dem under respektive avsnitt i manualen. Vad en användare kan göra beror på behörigheterna användaren har tilldelats.

7 7 6. Lägg till en kontering Om det finns en differens på fakturan ska denna konteras upp. Totala differens beloppet fylls automatiskt in i debet eller kredit fälten beroende på om det är en kredit eller debet faktura. Beloppet går att justera om man önskar dela upp beloppet på flera konteringsrader. Tryck på TAB tangenten för flytta markören vidare till konto fältet. Skriv in ett konto, antingen med siffror eller med text. Listan över konton filtreras medan man skriver. Tryck pil ned tangenten för att få fram en lista på hela kontoplanen. Bläddra igenom listan genom att trycka på pil ned tangenten. Tryck ENTER för att välja markerat konto.

8 8 Beroende på vilket konto det är visas nu information om vilka resterande koddelsfält som behöver fyllas i. Om ett fält är blankt är det obligatoriskt att fylla i annars står det valfritt i fältet. Om ett fält blir grått så kan det inte användas tillsammans med det valda kontot. Koddelssambands reglerna kommer ifrån affärssystemet. Alla obligatoriska fält måste fyllas i för att en kontering ska kunna läggas till. Klicka på spara för att lägga till konteringen. Konteringen läggs till och differensbeloppet uppdateras. En kontering påverkar attestflödet på dokumentet. Klicka på den gula ikonen höger om konteringen för att se attestflödet för en specifik kontering. Attestflödet byggs automatiskt enligt reglerna i avancerat flöde och varje enskild konteringsrad får ett eget attestflöde.

9 9 7. Ändra en kontering Ställ markören över konteringsraden som ska ändras. Klicka på redigera. Konteringen öppnas upp och fälten går att redigera. Klicka på spara när ändringarna är klara. 8. Ta bort en kontering I fliken kontering, ställ markören över den konteringsrad du vill ta bort. Klicka på redigera. Klicka på ta bort. Bekräfta borttaget genom att klicka på ta bort igen.

10 10 9. Ta bort flera konteringar I fliken kontering markera de rader som ska tas bort genom att klicka till vänster på raden. Klicka på ta bort funktionen. Bekräfta borttaget genom att klicka på ta bort. 10. Favoriter Om fakturor ifrån en leverantör konteras upp likadant varje gång rekommenderar vi att man skapar upp en favorit. Favoritkonteringen kan läggas till med automatik. Klicka på favoriter ikonen. Klicka på favoriter och sedan på ny favorit.

11 11 Fyll i ett namn, automatisk föreslås leverantörens namn. I fältet tillgänglig på bestäm om favoriten ska vara tillgänglig på denna leverantör eller alla leverantörer. I fältet automatisering välj om favoritkonteringen ska väljas manuellt, välj då ingen. Då kommer favoriten endast ligga tillgänglig som ett val i listan favoriter. Välj föreslå om konteringen ska föreslås som en förslagskontering när fakturan ligger i inkorgen. Välj automatisk om den konteringen ska läggas till automatiskt i konteringsbilen. Det går endast att välja automatiskt om den är tillgänglig för denna leverantör. Fyll i om det är ett specifikt belopp som ska konteras upp eller fyll i en procentsats. Fyll endast i ett av fälten. Skriv t.ex. 100 procent om hela beloppet ska konteras upp, oavsett belopp. Fyll sedan i konteringen. Klicka på spara.

12 12 Favoritkonteringen ligger sparad som en rad under favoriter. Är det valt att den ska vara tillgänglig på alla leverantörer så kommer den finnas med i listan för favoriter även när man är inne på en annan leverantör. 11. Fördelningar Förutom en favoritkontering kan man välja att få in flera konteringar som hanteras via en fördelningsmall. Klicka på favoriter ikonen. Klicka på fördelningar och sedan på ny fördelning. Fyll i ett namn, automatisk föreslås leverantörens namn. I fältet tillgänglig på bestäm om fördelningen ska vara tillgänglig på denna leverantör eller alla leverantörer. I fältet automatisering välj om fördelningsmallen ska väljas manuellt, välj då ingen. Då kommer fördelningsmallen endast ligga tillgänglig som ett val i listan fördelningar. För att använda den måste man gå in och välja den. Välj automatisk om den konteringarna ska läggas till automatiskt i konteringsbilen. Det går endast att välja automatiskt om valet är satt till att den är tillgänglig på denna leverantör. Klicka på spara.

13 13 Fyll sedan i hur konteringen ska se ut. Kommer inga fält upp automatiskt klicka på ny kontering. Välj om fördelningen ska göras på specifika belopp eller en viss procentsats. När första konteringen är gjord klicka på spara. Fortsätt lägg till konteringar till din mall, klicka på ny kontering för att lägga till fler. Upprepa proceduren tills alla konteringar är inlagda. När fördelningsmallen är klar klicka på pilen för att gå tillbaka till listan över fördelningar. Fördelningen ligger sparad. Klicka på lägg till för att använda fördelningsmallen. Klicka på redigera för att ändra inställningarna eller konteringar för att se konteringarna som ligger på fördelningsmallen. Klicka på tabellikonen för att återgå till fliken kontering utan att välja en fördelning.

14 Flöde I flöde ser man vilka användare som har haft dokumentet innan dig. Flödet byggs automatiskt efterhand som fakturan konteras eller godkänns. För att se hur ett eventuellt flöde kommer att bli när du godkänner fakturan så måste man titta på konteringarna. Varje konteringsrad kan ha ett eget attestflöde.

15 Bilagor Som standard visas bilagor i bilden till höger, det visas genom att fliken bilagor är understruket med en blå linje. Den fliken som har detta, det är den som är vald att ses till höger i bild. För att se alla bilagor, klicka på visa bilagor ikonen. Här ser man alla bilagor som är inlagda på dokumentet. Klicka på ny bilaga för att lägga till en ny bilaga. Välj dokument ifrån datorn att ladda upp. För att öppna en bilaga, ställ markören över raden och klicka på visa. Om det är ett Excel eller Word dokument måste det öppnas utanför Conrab Opto, klicka på ladda ner för att öppna.

16 Godkänn ett dokument Klicka på hantera ikonen för att godkänna ett dokument. Klicka på godkänn för att godkänna dokumentet och sedan hamna tillbaka i inkorgen igen. Klicka på godkänn+nästa för att godkänna dokumentet och öppna nästa dokument i inkorgen automatiskt. Fakturan godkänns av dig och skickas vidare i attestflödet. 15. Skicka tillbaka dokument till administratör Om det är något som registrerats fel gällande ett dokument finns det en skicka tillbaka till administratörs funktion. Klicka på hantera ikonen. Fyll i en text i meddelande rutan om varför fakturan skickas tillbaka. Klicka sedan på skicka. Fakturan skickas tillbaka till administratören med ett meddelande och utan ditt godkännande.

17 Lägg ett dokument i utredning För att visa för administratörerna att det finns dokument som du inte vill godkänna utan behålla för utredning. Klicka på utrednings ikonen. Skriv en text om orsaken till utredningen. Klicka på ändra till status utredning. Fakturan läggs då i utredningsstatus. I inkorgen har dokumentraden fått en gul färg för att visa vilket dokument som ändrats till utredningsstatus. Texten som skrivits som orsak till utredningen visas i kolumnen utredning. Avbryt en utredning genom att klicka på utrednings ikonen. Klicka på avbryt utredning.

18 Lägg till en påminnelse Ställ in en personlig påminnelse angående ett visst dokument. Påminnelser skickas ut via mail samt att den automatiskt läggs till på hemskärmen. Klicka på påminnelser ikonen inne på dokumentet. Fyll tidfältet med datum och tid då påminnelsen ska skickas ut via mail. Ställ markören i fältet och tryck på tangenten pil ned för att få fram en almanacka. Välj ett datum, sedan timme och till sist minut. I användare fältet är ditt namn automatisk ifyllt. Det går bra att skapa en påminnelse åt en annan användare om så önskas, fyll då i användarens användarnamn i fältet istället. Skriv in det meddelandet som ska stå i mailet vad påminnelsen avser. Klicka på lägg till. Ett påminnels skickas ut på det datumet som är valt. Påminnels et fortsätter att skickas ut tills påminnelsen på dokumentet är bekräftad, datumet ändras eller att påminnelsen tas bort. Automatiskt läggs påminnelsen in på hemskärmen.

19 Redigera en påminnelse Om en påminnelse är skapad av någon annan kan den inte redigeras. Den kan endast redigeras av den som skapat påminnelsen. Under Skapad information står det vem som lagt till den och när. Öppna dokumentet som har en påminnelse antingen via länken i mailet eller klicka på påminnelsen på hemskärmen. Klicka på påminnelser ikonen som nu har en siffra för att visa hur många påminnelser det finns. Ställ markören över den påminnelsen som ska ändras och klicka på redigera. Klicka på spara när ändringen är klar. 19. Ta bort en påminnelse Om en påminnelse är skapad av någon annan kan den inte tas bort. Den kan endast tas bort av den som skapat påminnelsen. Under Skapad information står det vem som lagt till den och när. Öppna dokumentet som har en påminnelse antingen via länken i mailet eller klicka på påminnelsen på hemskärmen. Klicka på påminnelser ikonen som nu har en siffra för att visa hur många påminnelser det finns. Ställ markören över påminnelsen som ska raderas och klicka på ta bort. Bekräfta borttaget genom att klicka på ta bort.

20 Bekräfta en påminnelse Öppna dokumentet som har en påminnelse antingen via länken i mailet eller klicka på påminnelsen på hemskärmen. Dokumentet öppnas automatiskt upp. Klicka på påminnelser ikonen som nu har en siffra för att visa hur många påminnelser det finns Ställ markören över påminnelsen som ska bekräftas, klicka på bekräfta. Genom att välja bekräfta så stoppas alla mailutskicken. Påminnelsen ligger kvar som en notis på dokumentet men får en märkning om att den är bekräftad. 21. Lägg till en kommentar Öppna ett dokument. Klicka på kommentar ikonen Skriv in kommentaren i fältet och klicka på Lägg till. Kommentaren blir synlig på dokumentet för alla användare.

21 21 Kommentarsikonen uppdateras med en siffra för att visa hur många kommentarer det finns totalt på ett dokument. Om det finns en ny kommentar på ett dokument som inte har lästs av dig kommer kommentars ikonen pulsera i grönt när dokumentet öppnas, för att därefter ha fast grön ram. Klicka på kommentar ikonen för att läsa den. När den är läst av dig så försvinner den gröna ramen runt kommentars ikonen. 22. Lägg till en privat kommentar Det är möjligt att lägga till en kommentar och göra den privat. Vilket innebär att endast du som skapar den kan se kommentaren. Öppna ett dokument. Klicka på kommentar ikonen. Skriv in kommentaren i fältet, klicka på privat. Klicka därefter på lägg till. En märkning syns i kommentaren, det står privat för att visa att denna kommentar endast kan läsas av den som skapat den. Det går att filtrera att endast privata kommentarer ska visas. Klicka på privata för att filtrera kommentarerna så att endast privata visas. Detta är en personlig inställning.

22 Lägg till en viktig kommentar En kommentar kan markeras som viktig. Kommentaren läggs till med en notis om att den är viktig. Öppna ett dokument. Klicka på kommentar ikonen. Skriv in kommentaren i fältet, klicka på viktig. Klicka därefter på lägg till. En märkning syns i kommentaren, det står viktig. Det går att filtrera på att endast viktiga kommentarer ska visas. Klicka på viktiga för att filtrera kommentarerna så att endast viktiga visas. Detta är en personlig inställning. 24. Redigera en kommentar

23 23 Det går endast att redigera dina egna kommentarer. Ställ markören över kommentaren du har lagt till och klicka på redigera. Textfältet öppnas upp och går att redigera, det finns även möjlighet att ändra den till privat eller viktig. Klicka på spara när ändringen är klar. Informationen om när ändringen är gjord sparas på kommentaren. 25. Ta bort en kommentar Det går att ta bort egna kommentarer, de som är skapade av dig. Ställ markören över kommentaren du har lagt till och klicka på ta bort för att ta bort kommentaren. Bekräfta borttaget genom att klicka på ta bort.

24 Lägg till en konversation Starta en konversation på ett dokument med andra användare eller administratörer. De personer som läggs till i en konversation på ett dokument kommer kunna se dokumentet det berör. Däremot kan man inte göra något på dokumentet mer än att svara på konversationen. Det blir ett enkelt sätt att föra en diskussion med andra gällande ett visst dokument. Klicka på ny konversation ikonen. Välj en användare från de förslag som visas eller skriv in ett namn i fältet för att söka fram en användare. Först i förslagslistan ligger alltid administratörsanvändaren konversationsadministratör. Välj denna användaren för att komma i kontakt med en administratör. I förslagslistan kommer de personer visas som du oftast skriver till, den uppdateras kontinuerligt. För att söka på en användare fyll i namnet eller användarnamnet, Conrab Opto kommer att söka igenom användarregistret. Välj den användare du vill skriva till genom att klicka på namnet. Användaren läggs till under valda användare. Skriv in konversationen i rutan under och klicka på skicka. En konversation har startats med användaren. Om en användare har en grön markering så betyder det att användaren är inloggad i Conrab Opto. För att ta bort en vald användare, klicka på krysset till höger på användarraden.

25 25 Till höger i bilden ser du de konversationen du har angående ett dokument. Klicka på ikonen för att öppna upp konversationen. 27. Konversation med flera användare Det går att starta en konversation med flera användare. Klicka på ny konversation ikonen. För att söka på en användare fyll i namnet eller användarnamnet, Conrab Opto kommer att söka igenom användarregistret. Välj den användare du vill skriva till genom att klicka på namnet. Skriv sedan in ett nytt namn, välj användaren genom att klicka på namnet. Alla personer som väljs syns under valda användare. För att ta bort en användare, klicka på krysset till höger på användarraden.

26 Lägg till deltagare i efterhand i en konversation Alla har rättighet att lägga till fler användare i en konversation som dom är med i. Även om det inte var dom själva som startade konversationen. Öppna ett dokument, klicka på den konversationen du vill lägga till deltagare i efterhand. Klicka på bjud in användare för att lägga till ytterligare personer på den befintliga konversationen. Skriv ett namn, välj användaren genom att klicka på personen i listan. Om du önskar lägga till fler användare gör en ny sökning på namn. När du valt så många personer som du önskar, avsluta genom att klicka på välj. Inne på konversationen ser man när användaren blev tillagd.

27 27 De användare som läggs till i efterhand på en konversation kan även läsa det som skrivits innan de lades till. På översta raden ser man alltid vilka användare som är med i konversationen. 29. Lämna en konversation Varje gång något skrivs i en konversation man är med i så får man en notis om detta i Conrab Opto eller på mailen om man ställt in det så på sin användare. Om man inte längre önskar vara med i en konversation går det bra att lämna den. Öppna dokumentet, klicka på konversationen du önskar att lämna. Klicka på inställningar Klicka på lämna ikonen.

28 28 När man lämnar en konversation går det inte längre att se vad som skrivs eller skriva något till de andra personerna i konversationen. 30. Lägg till en bilaga i en konversation Förutom att skriva till andra användare i konversationen går det även att skicka med bilagor. Starta en ny konversation eller öppna en befintlig. Klicka på lägg till bilaga ikonen Välj en fil ifrån datorn genom att klicka på välj fil ifrån datorn eller ta en fil ifrån skrivbordet och dra in den innanför den streckade rutan och släpp. Om du vill välja fler filer gör bara fler val eller dra in fler dokument. För att lägga till vald bilaga på konversationen klicka på välj..

29 29 Bilagan ligger nu till vänster och lägg till bilaga ikonen har uppdaterats med en siffra för att visa antalet filer. Skriv in en text och klicka på skicka. Bilagan har nu lagts till i konversationen. 31. Markera en konversation som oläst En oläst konversation markeras genom en grön ram runt konversationen till höger. Samt att det står som oläst under din konversationer i sidhuvudet. Om man öppnar en oläst konversation blir den automatiskt inställd som läst. Om du vill ändra tillbaka den till oläst igen för att få upp den ibland dina olästa konversationer. Klicka på konversationen för att öppna den. Klicka sedan på oläst ikonen.

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Grundkurs. för. OPTO Web

Grundkurs. för. OPTO Web Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Åtgärda en faktura som Slutattestant Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning via rekvisition 2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning enligt offert 2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Juridikutskrifter från word-mallar

Juridikutskrifter från word-mallar BITNET Skapad av: Otto Tuvesson Juridikutskrifter från word-mallar Detta dokument beskriver hur du gör för att komma igång med att skriva ut juridikdokument i Bitnet utifrån mallar du skapat i word. Processen

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen 1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo 2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att

Läs mer

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Hjälpguide Raindance fakturaportal Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Administratörsmanual Companyexpense (Lön)

Administratörsmanual Companyexpense (Lön) Administratörsmanual Companyexpense (Lön) Companyexpense Svenska AB 556977-0075 companyexpense.se 0771 584 886 info@companyexpense.se Innehållsförteckning 1. Kom igång 2 2. Inställningar 3 2.1 Rapporter

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas.

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Assistent Modulen Möten Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Stäng/logga ut Flikarna till vänster visar de olika modulerna (Meddelande, Ledamot, Prenumerera,

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.67 okt 2018 Vitec Affärsområde Fastighet www.vitec.se/fastighet infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 Table of Content Inledning... 3 Verifikationsregistrering...

Läs mer

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar Datum 2018-05-02 Upprättad av Ulrika Kämpe Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar Denna manual innehåller en beskrivning av flödet hur man skapar ett remissvar,

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual för användare av Nya Readsoft Online

Manual för användare av Nya Readsoft Online Hogia Performance Management AB Manual för användare av Nya Readsoft Online Användarinstruktion för Nya Readsoft Online användare 0 Innehåll Hur får jag in fakturorna i Readsoft Online?... 2 Kom igång

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport Datum 2018-04-27 Upprättad av Ulrika Kämpe Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport Denna manual innehåller en beskrivning av flödet hur man skapar

Läs mer

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Kontera och attestera Leverantörsfakturor 2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Google Suite For Education

Google Suite For Education G Suite Google Suite For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING G Suite for Education (G Suite) 2 Mobil eller surfplatta 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Manual för Readsoft Online Admin användare

Manual för Readsoft Online Admin användare Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft

Läs mer

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA Sida 1 av 14 Jag har loggat in som en webbredaktör i Degerfors föreningen. Så här ser det ut när jag loggar in i EPiserver. 1. Klicka först på CMS 2. Sedan klicka på Redigera Sida 2 av 14 3. Nu öppnas

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual Betongindustris kundportal

Manual Betongindustris kundportal Manual Betongindustris kundportal Betongindustri har utvecklat en portal där du som kund, åkare eller chaufför kan hitta de följesedlar som är relaterade till dig. Du hittar portalen på följande adress:

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Manual för Readsoft Online- User/användare

Manual för Readsoft Online- User/användare Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online- User/användare Användarinstruktion för Readsoft Online user/användare 0 Innehåll Hur får jag in fakturorna i Readsoft Online?... 2 Kom igång

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer