Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst"

Transkript

1 Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst

2 årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV VERKER HELLTRÖM Under väderåret vr inflytndet v mritim luftmssor från Atlnten förhållndevis litet Med ndr ord vr vädret kontinentlt, vilket blnd nnt återspegls i temperturkontrstern melln kll vintermånder oh en krftig värmebölj under mitten v sommren De inlednde vintermåndern bjöd på delvis rekorddjup snö i södr verige oh lång perioder utn töväder Våren kom grdvis så trots den mykn snön blev det en reltivt lindrig vårflod ommrens väder vr vriernde oh bjöd på en krftig värmebölj i börjn v juli med fler ny värmerekord Efter en tämligen odrmtisk inledning v hösten slog kyln till i november Det följdes v en deember som får nses som den mest extrem vädermånden år I södr verige sttes då mång ny rekord för lägst medeltempertur oh julen blev den "vitste" som vi känner till Dygnsmedeltemperturen år Lund jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember tokholm jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember Kresundo jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember Dygnsmedeltemperturen år oh norml dygnsmedeltempertur för perioden 191- Vrmre än normlt är mrkert med rött Kllre än normlt är mrkert med blått

3 MHI Väder oh Vtten r 13 årets väder Temperturen På åtskillig håll i verige plerr sig som ett v de tio kllste de senste hundrtio åren För lndet som helhet vr året det kllste 1987 Vi fik vänt till den deember på årets lägst tempertur Då registrerdes -1 i ikkluokt Trettondgen oh februri vr ndr dygn då mång sttioner noterde årslägst Loklt i Tornedlen inföll årets vrmste dg redn den 1 mj Annrs vr det den 3, oh 11 juli som svrde för de flest toppnoteringrn Allr vrmst hde Målill med oh det är för övrigt först gången 199 som en svensk sttion når det mgisk 3 -streket ederbörden om vnligt så visr nederbörden en mer splittrd bild än temperturen De blöt områden vr i mjoritet oh i Linköping slogs till oh med det gml årsrekordet från 190 Allr mest nederbörd fik Hvrryd i Hllnd med 197 mm oh minst fik som oftst Abisko med 1 mm Den llr störst dygnsnederbörden rpporterdes från Beddingestrnd i sydligste kåne med 18 mm den 17 ugusti Ytterligre två dygnsmängder över mm noterdes under året, dels 11 mm i Emmbod i målnd den juli, dels 1 mm i Lekvttnet i Värmlnd den 13 ugusti smedeltemperturens plering blnd åren 11- snederbördens plering blnd åren Krtorn visr hur året plerde sig blnd åren 11-, som rngordnts efter hur vrm respektive blöt de vrit iffrn 1 innebär tt året vrit det vrmste respektive blötste under de senste åren, medn siffrn visr tt det vrit det kllste respektive torrste året 11 iffrn för rng är röd för den vrm hlvn v de rnkde åren oh blå för den kll respektive grön för den blöt hlvn oh gul för den torr 71 3

4 årskrtor MHI Väder oh Vtten r 13 Medeltempertur, Medeltemperturens vvikelse från normlvärdet i C C Prklompolo i orrbotten rpporterde en årsmedeltempertur 0 över normlvärdet för perioden Två ndr sttioner i nordostligste orrlnd hde norml årsmedeltempertur Men ll ndr sttioner i verige uppvisde temperturunderskott under år enst hel lndet hde ett år kllre än normlt vr 1987 Det är givetvis främst de kll vintermåndern som drgit ned årsmedeltemperturen Att årsmedeltemperturen uppe i nordost vrit i huvudsk norml hr sin förklring i blnd nnt ovnligt vrmt väder i pril oh mj

5 MHI Väder oh Vtten r 13 årskrtor ederbörd, mm ederbörden i proent v den norml mm proent törre delen v verige fik mer nederbörd än normlt De störst vvikelsern från det norml hittr vi i östr Götlnd ttionen Kråkemål i östr målnd fik totlt 3 mm Det är nnrs ovnligt med årssummor över 0 mm vid ostkusten Den främst bidrgsgivren i dett område vr månden november Då kunde Kråkemål dessutom uppvis ett nytt snödjupsrekord för Götlnd i november med 8 m Förhållndevis torrst vr det i västligste Jämtlnd, där sttionen Edevik endst fik 7% v norml årsnederbörd

6 årskrtor MHI Väder oh Vtten r 13 olskenstid i timmr Antl dygn med nederbörd 10 mm timmr dygn Det är knppst solskenstiden som skänker år en plts i den svensk väderhistorien Den smmnlgd solskenstiden låg kring den norml i hel lndet Det vr heller inte någon enskild månd då soltimmrn vvek lltför myket från normlvärdet Vinnre v sollign blev en västkuststtion, nämligen ordkoster med totlt 11 soltimmr under året Liksom under 09 hde ndnäs i Jämtlndsfjällen flest ntl dygn, 17 styken, med 10 mm nederbörd eller mer medn Abisko hde minst, 3 styken I större delen v lndet vr ntlet dygn när det norml Då ost- oh nordostvindr dominerde under årets börjn oh slut blev ntlet dygn högre än normlt i nordöstr Götlnd Där hr mn inte hft så mång dygn med mer än 10 mm nederbörd

7 MHI Väder oh Vtten r 13 årsdigrm Frekvenser v vindriktningr, % Vindfrekvenser (%) för de ått huvudvindriktningrn (vrifrån det blåser) V Flsterbo 1 Ö V Hoburg 1 Ö V Måseskär 1 Ö V Krlstd 1 Ö V 1 Lugnt: % år (normlt) år normlt Frekvens v vindr från öster Ö V Lugnt: 0 (1) Örskär 1 Ö V Lugnt: 0 (11) Lugnt: 09 (0) Lugnt: 70 (8) Frösön 1 Ö V Holmön* 1 Ö V Kirun 1 Ö Medelvind, m/s om frmgår v vindrosorn vr det i främst södr verige mindre väst- oh sydvästvindr än normlt Däremot vr det mer vind melln ost oh nord än vnligt Dett återspegls i det förhållndevis kontinentl väder vi hde under frmför llt vintermåndern Antlet stormtillfällen (medelvind på minst m/s) vid svensk kusten inskränkte sig till fyr, ett i ugusti, två i oktober oh ett i november är det gäller byvinden kunde vi bokför ett nytt svenskt rekord för juli månd I smbnd med häftig åskväder noterde nämligen Ving vindbyr på 3 m/s den 1 juli Jordtempertur, Tidigre publierde vi i vrje måndsnummer tbeller över jordtempertur, men då sttionsnätet reduerts lltmer togs dess bort från oh med jnuri 09 På två sttioner görs dok fortfrnde mätningr vr femte dg på olik djup,,, 0 oh m Ett urvl v dess sttioners dt presenters i digrmmen till höger Mrkslget i Abisko är morän på m oh torv för övrig djup medn det i Lnn i Västergötlnd är styv ler 0 Lugnt: 10 (1) Lugnt: 78 () Lugnt: 31 () Lugnt: 98 () * Holmöns normlvärden är osäkr då de bsers på en mätserie på endst fyr år m m 0 m m m/s jn feb mr pr jn mj feb jun mr jul pr ug mj sep jun okt jul nov ug de sep okt nov de m/s 8 jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Örskär Frösön Holmön Kirun 8 m/s jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Flsterbo Hoburg Måseskär Krlstd 8 m/s Abisko jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Lnn jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de 7

8 årets världsväder mm mm Avvikelse från norml medeltempertur Förklring v krtns siffervärden se tbell sid 9 Europ mm Globlt ett v de llr vrmste åren hittills 0 mm MHI Väder oh Vtten r 13 AV VERKER HELLTRÖM I kndinvien vr år på sin håll drygt en grd kllre än normlvärdet för perioden I det sydöstr hörnet v Europ vr året däremot drygt två grder vrmre än normlt På de flest ndr håll låg medeltemperturen när den norml, men det betyder inte tt året på något sätt sknt väderdrmtik Jnuri, februri oh deember vr kll eller myket kll vintermånder i stor delr v mellerst oh norr Europ Den 19 februri hde Hosed-Hrd i Rysslnd -, vilket är knppt två grder från det gällnde europeisk köldrekordet notert i deember 1978 Den knske llr mest extrem väderhändelsen i Europ vr dok den myket långvrig oh strk hettn i Rysslnd Till exempel hde Moskv sju grder vrmre än normlt under juli Hettn spred sig tidvis västerut oh den 9 juli noterdes nytt finskt värmerekord med 37 i Joensuu Även Ukrin oh Vitrysslnd fik ny värmerekord under året Myket omfttnde skogsbränder uppstod i Rysslnd oh orskde myket dålig luftkvlitet i blnd nnt Moskv mm mm Asien ordmerik Atlnten I Asien inträffde någr v de mest extrem väderhändelsern i Pkistn I slutet v mj rådde myket strk hett oh i Mohenjo-Dro sttes nytt pkistnskt värmerekord med 3 Det är för övrigt en v de högst uppmätt temperturern i Asien överhuvudtget I juli oh ugusti orskde monsunregn myket svår oh omfttnde översvämningr i Pkistn Med undntg v Alsk vr vintern 09/ den kllste i UA på år Fler krftig snöoväder berörde den meriknsk ostkusten oh blnd nnt Phildelphi oh Wshington DC upplevde sin snörikste vintersäsong mätningr inleddes I Knd vr det däremot den vrmste vinter som noterts enre under året dominerde vrmt väder även i UA oh årsmedeltemperturen hmnde kring den norml eller i nordöstr Knd myket över den norml Förhållndevis kllst hde sydligste Florid med loklt temperturunderskott på en grd Den tropisk yklonsäsongen på Atlnten inleddes i juni oh vslutdes i börjn v november Totlt bilddes 19 tropisk stormr vrv 1 nådde orknstyrk Krftigst vr Igor som bilddes i september till hvet I till hvet skedde under ett skifte från El iño till L iñ med förhållndevis kllt hvsvtten utnför ydmeriks västkust Den tropisk yklonen Fnpi orskde årets störst regnmängd under timmr med mm på Tiwn den 18 september Den tropisk yklonen Megi som berörde blnd nnt Filippinern i oktober hde i sitt entrum ett lufttryk på 88 hp oh vr därmed en v de intensivste tropisk ykloner som observerts Afrik vr ett myket vrmt år i ordfrik med temperturöverskott på loklt tre grder i Egypten 8 Källor: World Wether Wth (WMO), Austrliens, El lvdors, Finlnds, Frnkrikes, Pkistns, Perus, ydfriks, Tiwns oh UAs vädertjänster

9 MHI Väder oh Vtten r 13 årets världsväder Austrlien/ Oenien hmnr på tredje plts blnd de llr regnigste åren i Austrlien Den mest drmtisk väderhändelsen vr de myket omfttnde översvämningrn som drbbde delstten Queenslnd i slutet v deember Den enskilt störst dygnsmängden rpporterdes dok från lomonörn i börjn v året Arktis Antrktis tor temperturöverskott rådde på de flest håll i Arktis Förhållndevis vrmst vr det i området melln Hudson By oh sydvästr Grönlnd där fler sttioner hde en årsmedeltempertur på fem grder över den norml Isvsmältningen vr myket omfttnde under sommren (se rtikel nedn) Vid Bse Espernz steg temperturen kortvrigt till 1 den 1 juli, vilket br är en grd från det ntrktisk värmerekordet På det inre v Antrktis sjönk temperturen vid ett pr tillfällen till nästn 8 minusgrder, vilket är den lägst temperturen i Antrktis ets högst oh lägst temperturer smt störst nederbörd under timmr Europ 0 11 juli Yshkul', Rysslnd - 19 feb Hosed-Hrd, Rysslnd 3 mm sep Conqueyr, Frnkrike Asien 3 mj Mohenjo-Dro, Pkistn -9 de Ojmjkon, ibirien mm 18 sep Mji, Tiwn Arktis 9 sep uuk, Grönlnd mrs ummit, Grönlnd ( möh) ordmerik 17 1 juli Deth Vlley, UA jn Chiken, Alsk 83 mm 9 mj L Hhdur, El lvdor ydmerik 7 9 okt Villmontes, Bolivi - 1 juli Mzo Cruz, Peru mm 1 juli Quibdo, Colombi Antrktis 1 juli Bse Espernz ug Conordi ( möh) Afrik 9 juni Dongol, udn juni Deneysville, ydfrik 0 mm 1 jn Pline des Plmistes, Réunion Austrlien/Oenien 1 jn Mrdie, Austrlien -19 juli Chrlotte Pss, Austrlien 0 mm 19 jn Mund, lomonörn Isutbredningen i Arktis Isvsmältningen i Arktis blev fortstt hög även under oh i september vr isutbredningen den tredje lägst som noterts efter åren 07 oh 08 Den låg isutbredningen gjorde tt både ordväst- oh ordostpssgen vr öppn smtidigt under en tid Även om det nu inte blev någon ny lägstnotering v is så följer den tidigre nedåtgående trenden med llt mindre is sommrtid i Arktis Jämfört med normlperioden hr isen i september minskt med 11% per deennium 1979 Under de senste åren hr ndelen flerårig (> år) is under september minskt krftigt vilket gör den Arktisk isen än mer sårbr för små temperturförändringr Dett då den äldre isen generellt tenderr till tt vr tjokre Under 19-tlet utgjorde den flerårig isen vid minimiutbredningen 0-0% v den totl isvolymen, men idg är br omkring 1% v isen äldre än år Is äldre än år är idg försvinnnde liten, knppt km² Motsvrnde siffr på 19-tlet vr miljoner km² Isen växte till sig under jnuri-pril oh nådde nästn norml utbredningsnivå i pril oh börjn v mj Den mximl isutbredningen inträffde runt mitten v pril, vilket vr senre än vnligt Därefter kom issmältningen igång med en drmtisk nedgång oh i juni vr den genomsnittslig utbredningen den lägst uppmätt 1979 Avsmältningen fortstte, men jämfört med bottenåret 07 i en långsmmre tkt Under hösten växte isen till sig, men höll sig på en fortstt myket låg nivå Vid årets slut vr isutbredningen rekordlåg oh i den östr delen v Hudson By vr vttnet fortfrnde öppet I deember inträffde det ovnlig tt isutbredningen kortvrigt minskde Käll: nsid, tionl now nd Ie Dt Center, University of Colordo, Boulder, UA miljoner km Arktis isutbredning (Yt v hvet med minst 1% hvsis) Fig 1 Isutbredningen i förhållnde till 07 Heldrgen klrblå linje visr, strekd grön linje visr 07 oh heldrgen grå linje nger medelutbredningen från 1979 till 00 medn den ljusblå linjen nger motsvrnde för Digrm från IDC Fig Måndsmedel v isens utbredning i Arktis, september Rät linjen visr den linjär trenden Digrm från IDC utbredning i miljoner km år juli

10 Lufttempertur MHI Väder oh Vtten r 13 ttion smedeltempertur, Mximi- oh minimitempertur, Antl trtår för sttioner som börjt efter 11 Högst Lägst orml Medel Medel mx min Högst Dg Högst 11 Lägst imkk / / Kresundo / / Ktterjåkk / / Kirun-Esrnge 11-18' / ' 0 Trfl 19-1' / ' 0 ikkluokt / / Ritsem / / Gällivre / / Kvikkjokk-renjrk / / Jokkmokk / / Arjeplog / / Arvidsjur ' / ' 0 Hemvn / / Diknäs / / Gunnrn / / Lyksele / / Vilhelmin / / Pjl / / Överklix-vrtbyn / / Hprnd / / Luleå flygplts / / Piteå / / Bjuröklubb / / Vindeln-unnnsjönäs 19 10' / ' Umeå flygplts / / Holmön / / Gäddede / / torlien-visjövlen / / Höglekrdlen / / Frösön / / Hoting / / Junsele / / Forse / / kgsudde / / Härnösnd / / Torpshmmr / / undsvlls flygplts / / Brämön / / Hedeviken / / veg / / Delsbo / / Hudiksvll / / Järvsö / / öderhmn 19 3' / / Gävle / / ärn / / Grundforsen / / Ulvsjö / / Mor / / Mlung / / Flun / / Östmrk / / Gustvsfors / / Arvik / / Krlstd / / Blomskog / / tälldlen / / Västerås / / Örebro / / Örskär / / Films Kyrkby / / Uppsl / / vensk Högrn / / tokholm / / Lndsort / / orrköping / / Linköping-Mlmslätt / / Hrsten / / kr / / åtenäs / / Vänersborg / / Ulriehmn / / Borås / / ordkoster / / Måseskär / / Göteborg / / Ving / / Vrberg / / Torup / / Hlmstd / / Jönköpings flygplts / / Gldhmmr / / Målill / / Klmr flygplts / / Växjö / / Ljungby / / Ölnds norr udde / / Ölnds södr udde / / Gotsk ndön / / Visby flygplts / / Hoburg / / Ronneby-Bredåkr / / Krlshmn / / Hnö / / Osby / / Kristinstd / / Helsingborg / / Lund / / Mlmö / / Flsterbo / / Dg Lägst 11 Frostdgr Högsommrdgr

11 MHI Väder oh Vtten r 13 ederbörd, solsken oh strålning ttion trtår för sttioner som börjt efter 11 ederbörd, mm orml 191- törst 11 Minst 11 imkk Kresundo Ktterjåkk Kirun-Esrnge Abisko ikkluokt Ritsem Mlmberget Kvikkjokk-renjrk Jokkmokk Arjeplog-Myrheden Arvidsjur Hemvn Diknäs Gunnrn Lyksele Vilhelmin Pjl Överklix-vrtbyn Hprnd Luleå-Bergnäset Piteå Bjuröklubb Vindeln-unnnsjönäs Umeå-Röbäksdlen Holmön Gäddede torlien-visjövlen Höglekrdlen Östersund-Röst Hoting Junsele Forse kgsudde Härnösnd Torpshmmr tordlen-midlnd Brämön Hedeviken veg Delsbo Hudiksvll Järvsö öderhmn-öderl Gävle-Åbyggeby ärn Grundforsen Ulvsjö Mor Mlung Flun Östmrk Gustvsfors Arvik Krlstd 798' Blomskog tälldlen Västerås Örebro Örskär Films Kyrkby Uppsl vensk Högrn tokholm Lndsort orrköping Linköping Hrsten kr åtenäs 19 7' Vänersborg Ulriehmn Borås ordkoster Måseskär Göteborg Ving Vrberg Torup Hlmstd Jönköping-Flhult Gldhmmr Målill Klmr Växjö Ljungby Ölnds norr udde Ölnds södr udde Gotsk ndön Visby flygplts Hoburg Ronneby-Bredåkr Krlshmn Hnö Osby Kristinstd Helsingborg Lund Mlmö Flsterbo Antl nederbördsdgr ttion trtår olskenstid, timmr orml 191- törst strtår Minst strtår Ktterjåkk Abisko Trfl Kirun Luleå Umeå torlien-visjövlen Östersund Borlänge Uppsl-Ultun Krlstd vensk-högrn tokholm orrköping ordkoster Lnn 1) Göteborg Visby Hoburg Växjö Krlskron Lund Flsterbo ' ' ' ' ' olskenstiden definiers som den tid då den direkt solstrålningen överstiger W/m Instrument : Cmpbell-tokes heliogrf oh : kontrstsensor 1) trtår 19 för mj - september, övrig 19 ttion ttion Instrument trtår trtår orml 191- törst strtår Förklring till tbellern Om årets högst resp lägst tempertur inträfft under två eller fler dygn, nges i tbellen det sist v dess dygn Frostdg: Frostdg är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperturen är under 00 Högsommrdg: Högsommrdg är dygn (från kl 19 till kl 19) då mximitemperturen är minst 0 ederbördsdgr: Antl dygn (från kl 07 till kl 07) med nederbörd > 01 mm ' Interpolert värde All tider vser svensk normltid vensk sommrtid = svensk normltid plus 1 timme Globlstrålning, kwh/m Minst strtår Trfl Kirun Luleå ' Umeå Östersund Borlänge ' Uppsl-Ultun Krlstd ' vensk-högrn tokholm orrköping Göteborg 91' Visby Växjö Lund Långvågsstrålning, kwh/m törst strtår Minst strtår Trfl ' 09 Kirun vensk-högrn orrköping Visby

12 Väder oh Vtten r 13 Väderåret 01 7 orrköping wwwsmhise Väder oh Vtten - sttioner Ktterjåkk Abisko imkk Kresundo Mertjärvi Trfl Kirun-Esrnge Kirun Ritsem ikkluokt imkk Kresundo Mlmberget Pjl Ktterjåkk Abisko Mertjärvi Gällivre Kvikkjokk-renjrk Trfl Kirun-Esrnge Krts Jokkmokk Kirun Ritsem ikkluokt Överklix-vrtbyn Ytterholmen Mlmberget Pjl Arjeplog Hprnd Gällivre Arjeplog-Myrheden Tängvttnet Hemvn Kvikkjokk-renjrk Luleå-Bergnäset Arvidsjur Luleå Krts Jokkmokk Piteå Diknäs Överklix-vrtbyn Ytterholmen Gunnrn Furuögrund Arjeplog Hprnd Arjeplog-Myrheden Mesjön Vilhelmin Tängvttnet Lyksele Bjuröklubb Hemvn Gäddede Luleå-Bergnäset Arvidsjur Vindeln-unnnsjönäs Luleå Piteå Hoting Dlkrlså Diknäs Rtn Umeå-Röbäksdlen Umeå Holmön Gunnrn Furuögrund Junsele Öster-oren Mesjön Vilhelmin Anundsjön Järnäsudde torlien-visjövlen Lyksele Bjuröklubb Frösön Östersund-Röst Gäddede Forse kgsudde Vindeln-unnnsjönäs Höglekrdlen torsjön Hoting Dlkrlså Rtn Umeå-Röbäksdlen Härnösnd tordlen-midlnd Umeå Holmön undsvll Junsele Hedeviken Torpshmmr pikrn Öster-oren rs fors Anundsjön Järnäsudde Brämön len Frösön Östersund-Röst veg Forse kgsudde Delsbo Höglekrdlen torsjön ärn Ulvsjö Järvsö Hudiksvll Hedeviken Härnösnd tordlen-midlnd undsvll Grundforsen öderhmn-öderl Torpshmmr öderhmn pikrn rs fors Mor Konstdlströmmen Brämön Finngrundet veg Gävle-Åbyggeby Delsbo ärn Mlung Flun Gävle Örskär Hudiksvll Östmrk Gre Borlänge Ulvsjö Järvsö Films kyrkby Gustvsfors dforsen öderhmn-öderl öderhmn tälldlen Uppsl Tjärven Arvik Rnst Mor Konstdlströmmen Kringln Ultun Finngrundet Mälren Västerås Gävle-Åbyggeby vensk Högrn Krlstd Örebro tokholm Mlung Flun Gävle Örskär Blomskog Hjälmren tokholm tmrk Gre Borlänge Kungsvik Krokfors Kvrn ordkoster Films kyrkby Gustvsfors Vänern Göstd orrköping Lndsort tälldlen Uppsl Väderörn Tjärven åtenäs Vättern Rnst Ultun kr Mrviken ik Kringln Vänersborg Linköping Gotsk ndön Mälren Västerås vensk undstorp Högrn Lnn Mlmslätt Hrsten Krlstd Örebro tokholm Måseskär Hjälmren tokholm Ulriehmn Borås Jönköping Gldhmmr okfors Kvrn Ving Visby Göteborg Flhult Vänern Trubduren Hörsne Göstd orrköping Lndsort Målill åtenäs Vättern Mrviken Pepprforsen Ölnds norr udde kr g Linköping Vrberg Gotsk ndön Torup ndstorp Lnn Mlmslätt Hrsten Hoburg Växjö Hoburgen Ulriehmn Hlmstd Ljungby Källstorp Klmr Borås Jönköping Gldhmmr Visby öteborg Flhult Osby Hörsne Ronneby-Bredåkr Målill Viken Krlshmn Ölnds södr udde Helsingborg Pepprforsen Ölnds norr udde Kristinstd Kungholmsfort Meteorologisk sttioner Ellinge Hnö Torup Hoburg Hydrologisk sttioner Växjö HoburgenMlmö Lund std Ljungby Klmr Oenogrfisk sttioner Källstorp Flsterbo Trelleborg Osby Ronneby-Bredåkr n Krlshmn Ölnds södr udde org Kristinstd Kungholmsfort Meteorologisk sttioner Ellinge Hnö Hydrologisk sttioner lmö Lund Oenogrfisk sttioner rbo Trelleborg Väder oh Vtten En måndstidskrift med ett årshäfte från MHI, utgiven 1881, i nuvrnde form 198 Redktion Redktör: verker Hellström Redktionssekreterre: Ev Edquist Meteorologi, klimtologi: Erik Engström Ann Jnsson Weine Josefsson Hydrologi: Mrie Bergstrnd Mrin meteorologi: Torbjörn Grfström Oenogrfi: Lis Lind Ansvrig utgivre Tord Kvik Omslgsbilder för årstidern: Vid fågelbordet i orrköping den 31 jnuri Hgprken i oln den mj I nkt Ann skärgård den 1 juli På lätbken den 19 september Foto: Crl Eggertsson Krlström I Citer oss gärn, men glöm inte tt nge källn Tryk: ExktPrinting AB 11

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Momir Trivic Uppsala, 2008 1 Bakgrund På våra nordliga breddgrader är vintern både lång och kall. Vi bor i området

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen

Läs mer

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:6 Text: Olof Lessmark SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN SOMMARTEMPERATURENS

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer