Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst"

Transkript

1 Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst

2 årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV VERKER HELLTRÖM Under väderåret vr inflytndet v mritim luftmssor från Atlnten förhållndevis litet Med ndr ord vr vädret kontinentlt, vilket blnd nnt återspegls i temperturkontrstern melln kll vintermånder oh en krftig värmebölj under mitten v sommren De inlednde vintermåndern bjöd på delvis rekorddjup snö i södr verige oh lång perioder utn töväder Våren kom grdvis så trots den mykn snön blev det en reltivt lindrig vårflod ommrens väder vr vriernde oh bjöd på en krftig värmebölj i börjn v juli med fler ny värmerekord Efter en tämligen odrmtisk inledning v hösten slog kyln till i november Det följdes v en deember som får nses som den mest extrem vädermånden år I södr verige sttes då mång ny rekord för lägst medeltempertur oh julen blev den "vitste" som vi känner till Dygnsmedeltemperturen år Lund jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember tokholm jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember Kresundo jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember Dygnsmedeltemperturen år oh norml dygnsmedeltempertur för perioden 191- Vrmre än normlt är mrkert med rött Kllre än normlt är mrkert med blått

3 MHI Väder oh Vtten r 13 årets väder Temperturen På åtskillig håll i verige plerr sig som ett v de tio kllste de senste hundrtio åren För lndet som helhet vr året det kllste 1987 Vi fik vänt till den deember på årets lägst tempertur Då registrerdes -1 i ikkluokt Trettondgen oh februri vr ndr dygn då mång sttioner noterde årslägst Loklt i Tornedlen inföll årets vrmste dg redn den 1 mj Annrs vr det den 3, oh 11 juli som svrde för de flest toppnoteringrn Allr vrmst hde Målill med oh det är för övrigt först gången 199 som en svensk sttion når det mgisk 3 -streket ederbörden om vnligt så visr nederbörden en mer splittrd bild än temperturen De blöt områden vr i mjoritet oh i Linköping slogs till oh med det gml årsrekordet från 190 Allr mest nederbörd fik Hvrryd i Hllnd med 197 mm oh minst fik som oftst Abisko med 1 mm Den llr störst dygnsnederbörden rpporterdes från Beddingestrnd i sydligste kåne med 18 mm den 17 ugusti Ytterligre två dygnsmängder över mm noterdes under året, dels 11 mm i Emmbod i målnd den juli, dels 1 mm i Lekvttnet i Värmlnd den 13 ugusti smedeltemperturens plering blnd åren 11- snederbördens plering blnd åren Krtorn visr hur året plerde sig blnd åren 11-, som rngordnts efter hur vrm respektive blöt de vrit iffrn 1 innebär tt året vrit det vrmste respektive blötste under de senste åren, medn siffrn visr tt det vrit det kllste respektive torrste året 11 iffrn för rng är röd för den vrm hlvn v de rnkde åren oh blå för den kll respektive grön för den blöt hlvn oh gul för den torr 71 3

4 årskrtor MHI Väder oh Vtten r 13 Medeltempertur, Medeltemperturens vvikelse från normlvärdet i C C Prklompolo i orrbotten rpporterde en årsmedeltempertur 0 över normlvärdet för perioden Två ndr sttioner i nordostligste orrlnd hde norml årsmedeltempertur Men ll ndr sttioner i verige uppvisde temperturunderskott under år enst hel lndet hde ett år kllre än normlt vr 1987 Det är givetvis främst de kll vintermåndern som drgit ned årsmedeltemperturen Att årsmedeltemperturen uppe i nordost vrit i huvudsk norml hr sin förklring i blnd nnt ovnligt vrmt väder i pril oh mj

5 MHI Väder oh Vtten r 13 årskrtor ederbörd, mm ederbörden i proent v den norml mm proent törre delen v verige fik mer nederbörd än normlt De störst vvikelsern från det norml hittr vi i östr Götlnd ttionen Kråkemål i östr målnd fik totlt 3 mm Det är nnrs ovnligt med årssummor över 0 mm vid ostkusten Den främst bidrgsgivren i dett område vr månden november Då kunde Kråkemål dessutom uppvis ett nytt snödjupsrekord för Götlnd i november med 8 m Förhållndevis torrst vr det i västligste Jämtlnd, där sttionen Edevik endst fik 7% v norml årsnederbörd

6 årskrtor MHI Väder oh Vtten r 13 olskenstid i timmr Antl dygn med nederbörd 10 mm timmr dygn Det är knppst solskenstiden som skänker år en plts i den svensk väderhistorien Den smmnlgd solskenstiden låg kring den norml i hel lndet Det vr heller inte någon enskild månd då soltimmrn vvek lltför myket från normlvärdet Vinnre v sollign blev en västkuststtion, nämligen ordkoster med totlt 11 soltimmr under året Liksom under 09 hde ndnäs i Jämtlndsfjällen flest ntl dygn, 17 styken, med 10 mm nederbörd eller mer medn Abisko hde minst, 3 styken I större delen v lndet vr ntlet dygn när det norml Då ost- oh nordostvindr dominerde under årets börjn oh slut blev ntlet dygn högre än normlt i nordöstr Götlnd Där hr mn inte hft så mång dygn med mer än 10 mm nederbörd

7 MHI Väder oh Vtten r 13 årsdigrm Frekvenser v vindriktningr, % Vindfrekvenser (%) för de ått huvudvindriktningrn (vrifrån det blåser) V Flsterbo 1 Ö V Hoburg 1 Ö V Måseskär 1 Ö V Krlstd 1 Ö V 1 Lugnt: % år (normlt) år normlt Frekvens v vindr från öster Ö V Lugnt: 0 (1) Örskär 1 Ö V Lugnt: 0 (11) Lugnt: 09 (0) Lugnt: 70 (8) Frösön 1 Ö V Holmön* 1 Ö V Kirun 1 Ö Medelvind, m/s om frmgår v vindrosorn vr det i främst södr verige mindre väst- oh sydvästvindr än normlt Däremot vr det mer vind melln ost oh nord än vnligt Dett återspegls i det förhållndevis kontinentl väder vi hde under frmför llt vintermåndern Antlet stormtillfällen (medelvind på minst m/s) vid svensk kusten inskränkte sig till fyr, ett i ugusti, två i oktober oh ett i november är det gäller byvinden kunde vi bokför ett nytt svenskt rekord för juli månd I smbnd med häftig åskväder noterde nämligen Ving vindbyr på 3 m/s den 1 juli Jordtempertur, Tidigre publierde vi i vrje måndsnummer tbeller över jordtempertur, men då sttionsnätet reduerts lltmer togs dess bort från oh med jnuri 09 På två sttioner görs dok fortfrnde mätningr vr femte dg på olik djup,,, 0 oh m Ett urvl v dess sttioners dt presenters i digrmmen till höger Mrkslget i Abisko är morän på m oh torv för övrig djup medn det i Lnn i Västergötlnd är styv ler 0 Lugnt: 10 (1) Lugnt: 78 () Lugnt: 31 () Lugnt: 98 () * Holmöns normlvärden är osäkr då de bsers på en mätserie på endst fyr år m m 0 m m m/s jn feb mr pr jn mj feb jun mr jul pr ug mj sep jun okt jul nov ug de sep okt nov de m/s 8 jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Örskär Frösön Holmön Kirun 8 m/s jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Flsterbo Hoburg Måseskär Krlstd 8 m/s Abisko jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Lnn jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de 7

8 årets världsväder mm mm Avvikelse från norml medeltempertur Förklring v krtns siffervärden se tbell sid 9 Europ mm Globlt ett v de llr vrmste åren hittills 0 mm MHI Väder oh Vtten r 13 AV VERKER HELLTRÖM I kndinvien vr år på sin håll drygt en grd kllre än normlvärdet för perioden I det sydöstr hörnet v Europ vr året däremot drygt två grder vrmre än normlt På de flest ndr håll låg medeltemperturen när den norml, men det betyder inte tt året på något sätt sknt väderdrmtik Jnuri, februri oh deember vr kll eller myket kll vintermånder i stor delr v mellerst oh norr Europ Den 19 februri hde Hosed-Hrd i Rysslnd -, vilket är knppt två grder från det gällnde europeisk köldrekordet notert i deember 1978 Den knske llr mest extrem väderhändelsen i Europ vr dok den myket långvrig oh strk hettn i Rysslnd Till exempel hde Moskv sju grder vrmre än normlt under juli Hettn spred sig tidvis västerut oh den 9 juli noterdes nytt finskt värmerekord med 37 i Joensuu Även Ukrin oh Vitrysslnd fik ny värmerekord under året Myket omfttnde skogsbränder uppstod i Rysslnd oh orskde myket dålig luftkvlitet i blnd nnt Moskv mm mm Asien ordmerik Atlnten I Asien inträffde någr v de mest extrem väderhändelsern i Pkistn I slutet v mj rådde myket strk hett oh i Mohenjo-Dro sttes nytt pkistnskt värmerekord med 3 Det är för övrigt en v de högst uppmätt temperturern i Asien överhuvudtget I juli oh ugusti orskde monsunregn myket svår oh omfttnde översvämningr i Pkistn Med undntg v Alsk vr vintern 09/ den kllste i UA på år Fler krftig snöoväder berörde den meriknsk ostkusten oh blnd nnt Phildelphi oh Wshington DC upplevde sin snörikste vintersäsong mätningr inleddes I Knd vr det däremot den vrmste vinter som noterts enre under året dominerde vrmt väder även i UA oh årsmedeltemperturen hmnde kring den norml eller i nordöstr Knd myket över den norml Förhållndevis kllst hde sydligste Florid med loklt temperturunderskott på en grd Den tropisk yklonsäsongen på Atlnten inleddes i juni oh vslutdes i börjn v november Totlt bilddes 19 tropisk stormr vrv 1 nådde orknstyrk Krftigst vr Igor som bilddes i september till hvet I till hvet skedde under ett skifte från El iño till L iñ med förhållndevis kllt hvsvtten utnför ydmeriks västkust Den tropisk yklonen Fnpi orskde årets störst regnmängd under timmr med mm på Tiwn den 18 september Den tropisk yklonen Megi som berörde blnd nnt Filippinern i oktober hde i sitt entrum ett lufttryk på 88 hp oh vr därmed en v de intensivste tropisk ykloner som observerts Afrik vr ett myket vrmt år i ordfrik med temperturöverskott på loklt tre grder i Egypten 8 Källor: World Wether Wth (WMO), Austrliens, El lvdors, Finlnds, Frnkrikes, Pkistns, Perus, ydfriks, Tiwns oh UAs vädertjänster

9 MHI Väder oh Vtten r 13 årets världsväder Austrlien/ Oenien hmnr på tredje plts blnd de llr regnigste åren i Austrlien Den mest drmtisk väderhändelsen vr de myket omfttnde översvämningrn som drbbde delstten Queenslnd i slutet v deember Den enskilt störst dygnsmängden rpporterdes dok från lomonörn i börjn v året Arktis Antrktis tor temperturöverskott rådde på de flest håll i Arktis Förhållndevis vrmst vr det i området melln Hudson By oh sydvästr Grönlnd där fler sttioner hde en årsmedeltempertur på fem grder över den norml Isvsmältningen vr myket omfttnde under sommren (se rtikel nedn) Vid Bse Espernz steg temperturen kortvrigt till 1 den 1 juli, vilket br är en grd från det ntrktisk värmerekordet På det inre v Antrktis sjönk temperturen vid ett pr tillfällen till nästn 8 minusgrder, vilket är den lägst temperturen i Antrktis ets högst oh lägst temperturer smt störst nederbörd under timmr Europ 0 11 juli Yshkul', Rysslnd - 19 feb Hosed-Hrd, Rysslnd 3 mm sep Conqueyr, Frnkrike Asien 3 mj Mohenjo-Dro, Pkistn -9 de Ojmjkon, ibirien mm 18 sep Mji, Tiwn Arktis 9 sep uuk, Grönlnd mrs ummit, Grönlnd ( möh) ordmerik 17 1 juli Deth Vlley, UA jn Chiken, Alsk 83 mm 9 mj L Hhdur, El lvdor ydmerik 7 9 okt Villmontes, Bolivi - 1 juli Mzo Cruz, Peru mm 1 juli Quibdo, Colombi Antrktis 1 juli Bse Espernz ug Conordi ( möh) Afrik 9 juni Dongol, udn juni Deneysville, ydfrik 0 mm 1 jn Pline des Plmistes, Réunion Austrlien/Oenien 1 jn Mrdie, Austrlien -19 juli Chrlotte Pss, Austrlien 0 mm 19 jn Mund, lomonörn Isutbredningen i Arktis Isvsmältningen i Arktis blev fortstt hög även under oh i september vr isutbredningen den tredje lägst som noterts efter åren 07 oh 08 Den låg isutbredningen gjorde tt både ordväst- oh ordostpssgen vr öppn smtidigt under en tid Även om det nu inte blev någon ny lägstnotering v is så följer den tidigre nedåtgående trenden med llt mindre is sommrtid i Arktis Jämfört med normlperioden hr isen i september minskt med 11% per deennium 1979 Under de senste åren hr ndelen flerårig (> år) is under september minskt krftigt vilket gör den Arktisk isen än mer sårbr för små temperturförändringr Dett då den äldre isen generellt tenderr till tt vr tjokre Under 19-tlet utgjorde den flerårig isen vid minimiutbredningen 0-0% v den totl isvolymen, men idg är br omkring 1% v isen äldre än år Is äldre än år är idg försvinnnde liten, knppt km² Motsvrnde siffr på 19-tlet vr miljoner km² Isen växte till sig under jnuri-pril oh nådde nästn norml utbredningsnivå i pril oh börjn v mj Den mximl isutbredningen inträffde runt mitten v pril, vilket vr senre än vnligt Därefter kom issmältningen igång med en drmtisk nedgång oh i juni vr den genomsnittslig utbredningen den lägst uppmätt 1979 Avsmältningen fortstte, men jämfört med bottenåret 07 i en långsmmre tkt Under hösten växte isen till sig, men höll sig på en fortstt myket låg nivå Vid årets slut vr isutbredningen rekordlåg oh i den östr delen v Hudson By vr vttnet fortfrnde öppet I deember inträffde det ovnlig tt isutbredningen kortvrigt minskde Käll: nsid, tionl now nd Ie Dt Center, University of Colordo, Boulder, UA miljoner km Arktis isutbredning (Yt v hvet med minst 1% hvsis) Fig 1 Isutbredningen i förhållnde till 07 Heldrgen klrblå linje visr, strekd grön linje visr 07 oh heldrgen grå linje nger medelutbredningen från 1979 till 00 medn den ljusblå linjen nger motsvrnde för Digrm från IDC Fig Måndsmedel v isens utbredning i Arktis, september Rät linjen visr den linjär trenden Digrm från IDC utbredning i miljoner km år juli

10 Lufttempertur MHI Väder oh Vtten r 13 ttion smedeltempertur, Mximi- oh minimitempertur, Antl trtår för sttioner som börjt efter 11 Högst Lägst orml Medel Medel mx min Högst Dg Högst 11 Lägst imkk / / Kresundo / / Ktterjåkk / / Kirun-Esrnge 11-18' / ' 0 Trfl 19-1' / ' 0 ikkluokt / / Ritsem / / Gällivre / / Kvikkjokk-renjrk / / Jokkmokk / / Arjeplog / / Arvidsjur ' / ' 0 Hemvn / / Diknäs / / Gunnrn / / Lyksele / / Vilhelmin / / Pjl / / Överklix-vrtbyn / / Hprnd / / Luleå flygplts / / Piteå / / Bjuröklubb / / Vindeln-unnnsjönäs 19 10' / ' Umeå flygplts / / Holmön / / Gäddede / / torlien-visjövlen / / Höglekrdlen / / Frösön / / Hoting / / Junsele / / Forse / / kgsudde / / Härnösnd / / Torpshmmr / / undsvlls flygplts / / Brämön / / Hedeviken / / veg / / Delsbo / / Hudiksvll / / Järvsö / / öderhmn 19 3' / / Gävle / / ärn / / Grundforsen / / Ulvsjö / / Mor / / Mlung / / Flun / / Östmrk / / Gustvsfors / / Arvik / / Krlstd / / Blomskog / / tälldlen / / Västerås / / Örebro / / Örskär / / Films Kyrkby / / Uppsl / / vensk Högrn / / tokholm / / Lndsort / / orrköping / / Linköping-Mlmslätt / / Hrsten / / kr / / åtenäs / / Vänersborg / / Ulriehmn / / Borås / / ordkoster / / Måseskär / / Göteborg / / Ving / / Vrberg / / Torup / / Hlmstd / / Jönköpings flygplts / / Gldhmmr / / Målill / / Klmr flygplts / / Växjö / / Ljungby / / Ölnds norr udde / / Ölnds södr udde / / Gotsk ndön / / Visby flygplts / / Hoburg / / Ronneby-Bredåkr / / Krlshmn / / Hnö / / Osby / / Kristinstd / / Helsingborg / / Lund / / Mlmö / / Flsterbo / / Dg Lägst 11 Frostdgr Högsommrdgr

11 MHI Väder oh Vtten r 13 ederbörd, solsken oh strålning ttion trtår för sttioner som börjt efter 11 ederbörd, mm orml 191- törst 11 Minst 11 imkk Kresundo Ktterjåkk Kirun-Esrnge Abisko ikkluokt Ritsem Mlmberget Kvikkjokk-renjrk Jokkmokk Arjeplog-Myrheden Arvidsjur Hemvn Diknäs Gunnrn Lyksele Vilhelmin Pjl Överklix-vrtbyn Hprnd Luleå-Bergnäset Piteå Bjuröklubb Vindeln-unnnsjönäs Umeå-Röbäksdlen Holmön Gäddede torlien-visjövlen Höglekrdlen Östersund-Röst Hoting Junsele Forse kgsudde Härnösnd Torpshmmr tordlen-midlnd Brämön Hedeviken veg Delsbo Hudiksvll Järvsö öderhmn-öderl Gävle-Åbyggeby ärn Grundforsen Ulvsjö Mor Mlung Flun Östmrk Gustvsfors Arvik Krlstd 798' Blomskog tälldlen Västerås Örebro Örskär Films Kyrkby Uppsl vensk Högrn tokholm Lndsort orrköping Linköping Hrsten kr åtenäs 19 7' Vänersborg Ulriehmn Borås ordkoster Måseskär Göteborg Ving Vrberg Torup Hlmstd Jönköping-Flhult Gldhmmr Målill Klmr Växjö Ljungby Ölnds norr udde Ölnds södr udde Gotsk ndön Visby flygplts Hoburg Ronneby-Bredåkr Krlshmn Hnö Osby Kristinstd Helsingborg Lund Mlmö Flsterbo Antl nederbördsdgr ttion trtår olskenstid, timmr orml 191- törst strtår Minst strtår Ktterjåkk Abisko Trfl Kirun Luleå Umeå torlien-visjövlen Östersund Borlänge Uppsl-Ultun Krlstd vensk-högrn tokholm orrköping ordkoster Lnn 1) Göteborg Visby Hoburg Växjö Krlskron Lund Flsterbo ' ' ' ' ' olskenstiden definiers som den tid då den direkt solstrålningen överstiger W/m Instrument : Cmpbell-tokes heliogrf oh : kontrstsensor 1) trtår 19 för mj - september, övrig 19 ttion ttion Instrument trtår trtår orml 191- törst strtår Förklring till tbellern Om årets högst resp lägst tempertur inträfft under två eller fler dygn, nges i tbellen det sist v dess dygn Frostdg: Frostdg är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperturen är under 00 Högsommrdg: Högsommrdg är dygn (från kl 19 till kl 19) då mximitemperturen är minst 0 ederbördsdgr: Antl dygn (från kl 07 till kl 07) med nederbörd > 01 mm ' Interpolert värde All tider vser svensk normltid vensk sommrtid = svensk normltid plus 1 timme Globlstrålning, kwh/m Minst strtår Trfl Kirun Luleå ' Umeå Östersund Borlänge ' Uppsl-Ultun Krlstd ' vensk-högrn tokholm orrköping Göteborg 91' Visby Växjö Lund Långvågsstrålning, kwh/m törst strtår Minst strtår Trfl ' 09 Kirun vensk-högrn orrköping Visby

12 Väder oh Vtten r 13 Väderåret 01 7 orrköping wwwsmhise Väder oh Vtten - sttioner Ktterjåkk Abisko imkk Kresundo Mertjärvi Trfl Kirun-Esrnge Kirun Ritsem ikkluokt imkk Kresundo Mlmberget Pjl Ktterjåkk Abisko Mertjärvi Gällivre Kvikkjokk-renjrk Trfl Kirun-Esrnge Krts Jokkmokk Kirun Ritsem ikkluokt Överklix-vrtbyn Ytterholmen Mlmberget Pjl Arjeplog Hprnd Gällivre Arjeplog-Myrheden Tängvttnet Hemvn Kvikkjokk-renjrk Luleå-Bergnäset Arvidsjur Luleå Krts Jokkmokk Piteå Diknäs Överklix-vrtbyn Ytterholmen Gunnrn Furuögrund Arjeplog Hprnd Arjeplog-Myrheden Mesjön Vilhelmin Tängvttnet Lyksele Bjuröklubb Hemvn Gäddede Luleå-Bergnäset Arvidsjur Vindeln-unnnsjönäs Luleå Piteå Hoting Dlkrlså Diknäs Rtn Umeå-Röbäksdlen Umeå Holmön Gunnrn Furuögrund Junsele Öster-oren Mesjön Vilhelmin Anundsjön Järnäsudde torlien-visjövlen Lyksele Bjuröklubb Frösön Östersund-Röst Gäddede Forse kgsudde Vindeln-unnnsjönäs Höglekrdlen torsjön Hoting Dlkrlså Rtn Umeå-Röbäksdlen Härnösnd tordlen-midlnd Umeå Holmön undsvll Junsele Hedeviken Torpshmmr pikrn Öster-oren rs fors Anundsjön Järnäsudde Brämön len Frösön Östersund-Röst veg Forse kgsudde Delsbo Höglekrdlen torsjön ärn Ulvsjö Järvsö Hudiksvll Hedeviken Härnösnd tordlen-midlnd undsvll Grundforsen öderhmn-öderl Torpshmmr öderhmn pikrn rs fors Mor Konstdlströmmen Brämön Finngrundet veg Gävle-Åbyggeby Delsbo ärn Mlung Flun Gävle Örskär Hudiksvll Östmrk Gre Borlänge Ulvsjö Järvsö Films kyrkby Gustvsfors dforsen öderhmn-öderl öderhmn tälldlen Uppsl Tjärven Arvik Rnst Mor Konstdlströmmen Kringln Ultun Finngrundet Mälren Västerås Gävle-Åbyggeby vensk Högrn Krlstd Örebro tokholm Mlung Flun Gävle Örskär Blomskog Hjälmren tokholm tmrk Gre Borlänge Kungsvik Krokfors Kvrn ordkoster Films kyrkby Gustvsfors Vänern Göstd orrköping Lndsort tälldlen Uppsl Väderörn Tjärven åtenäs Vättern Rnst Ultun kr Mrviken ik Kringln Vänersborg Linköping Gotsk ndön Mälren Västerås vensk undstorp Högrn Lnn Mlmslätt Hrsten Krlstd Örebro tokholm Måseskär Hjälmren tokholm Ulriehmn Borås Jönköping Gldhmmr okfors Kvrn Ving Visby Göteborg Flhult Vänern Trubduren Hörsne Göstd orrköping Lndsort Målill åtenäs Vättern Mrviken Pepprforsen Ölnds norr udde kr g Linköping Vrberg Gotsk ndön Torup ndstorp Lnn Mlmslätt Hrsten Hoburg Växjö Hoburgen Ulriehmn Hlmstd Ljungby Källstorp Klmr Borås Jönköping Gldhmmr Visby öteborg Flhult Osby Hörsne Ronneby-Bredåkr Målill Viken Krlshmn Ölnds södr udde Helsingborg Pepprforsen Ölnds norr udde Kristinstd Kungholmsfort Meteorologisk sttioner Ellinge Hnö Torup Hoburg Hydrologisk sttioner Växjö HoburgenMlmö Lund std Ljungby Klmr Oenogrfisk sttioner Källstorp Flsterbo Trelleborg Osby Ronneby-Bredåkr n Krlshmn Ölnds södr udde org Kristinstd Kungholmsfort Meteorologisk sttioner Ellinge Hnö Hydrologisk sttioner lmö Lund Oenogrfisk sttioner rbo Trelleborg Väder oh Vtten En måndstidskrift med ett årshäfte från MHI, utgiven 1881, i nuvrnde form 198 Redktion Redktör: verker Hellström Redktionssekreterre: Ev Edquist Meteorologi, klimtologi: Erik Engström Ann Jnsson Weine Josefsson Hydrologi: Mrie Bergstrnd Mrin meteorologi: Torbjörn Grfström Oenogrfi: Lis Lind Ansvrig utgivre Tord Kvik Omslgsbilder för årstidern: Vid fågelbordet i orrköping den 31 jnuri Hgprken i oln den mj I nkt Ann skärgård den 1 juli På lätbken den 19 september Foto: Crl Eggertsson Krlström I Citer oss gärn, men glöm inte tt nge källn Tryk: ExktPrinting AB 11

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

Rekordvärme i april och regnrekord i juli

Rekordvärme i april och regnrekord i juli äder och atten 3/9 9 ets väder Rekordvärme i april och regnrekord i juli A ERKER HELLTRM äderåret 9 får precis som betraktas som ganska odramatiskt utan några mer omfattande och långvariga väderrelaterade

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson r 121, 2006 Meteorologi indstatistik för verige 1961-2004 Hans Alexandersson Omslagsbild: indmasten i Tarfala i Kebnekaisefjällen. indriktningsfanan sitter på hitsidan av masten och på andra sidan skymtar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Klimatet och våra utomhusanläggningar

Klimatet och våra utomhusanläggningar Klimatet och våra utomhusanläggningar Katarina Losjö Hydrolog SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut ) Tryck & Svets 2012 Luftens volym Havens volym Volymen av allt land över havets nivå

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm Luftvärmepumpens inverkn på energiförbrukningen i ett gmmlt egnhemshus Mgnus Sederholm 1 EXAMENSARBETE Arcd Utbildningsprogrm: Identifiktionsnummer: Förfttre: Arbetets nmn: Hndledre (Arcd): Energi- och

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 66, mj 2009 Årsmötet 2009 INNEHÅLL l Ordförnden hr ordet Sid 3 Avgående ordförnden Sven Sundgren vtcks med blommor v vice ordförnden Gunnr Johnsson. I bkrunden

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Råvaror och transporter i norra Europa

Råvaror och transporter i norra Europa Råvror och trnsporter i norr Europ Slutrpport ugusti 2010 Innehåll Smmnfttning...3 1 Inledning... 6 1.1 Bkgrund...6 1.2 Rpportens fokus...6 2 Norr Europ och Brentsregionen... 7 2.1 Geogrfi...7 2.2 Befolkning...9

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

STUGOR MELLERSTA ÖLAND

STUGOR MELLERSTA ÖLAND SYMBOLFÖRKLARING 1 Elljus 220 V 2 Tvättmskin 3 4 W Centrl- eller elvärme Öppen spis, kkelugn eller brskmin Ved/oljekmin eller gsolvärme E Vedspis 5 El- eller bänkspis 6 Elpltt (enkel el. dubbel) 7 Diskmskin

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Väder Weather. Foto: Jan-Aage Haaland

Väder Weather. Foto: Jan-Aage Haaland Väder Weather Foto: Jan-Aage Haaland Väder Statistisk årsbok 2013 2 Väder Weather 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Rekord i väder...24 Weather records 2.3 Blixt och dunder...25 Thunder and lightning 2.4 Årsmedeltemperaturen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt Fkulteten för nturresurser och lntbruksvetenskp Jäst i fryst degr Jämförelse v jästsorter, påverkn v infrysning och bkningens tillväggångssätt Louise Bergfeldt Institutionen för livsmedelsvetenskp Självständigt

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer