Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst"

Transkript

1 Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst

2 årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV VERKER HELLTRÖM Under väderåret vr inflytndet v mritim luftmssor från Atlnten förhållndevis litet Med ndr ord vr vädret kontinentlt, vilket blnd nnt återspegls i temperturkontrstern melln kll vintermånder oh en krftig värmebölj under mitten v sommren De inlednde vintermåndern bjöd på delvis rekorddjup snö i södr verige oh lång perioder utn töväder Våren kom grdvis så trots den mykn snön blev det en reltivt lindrig vårflod ommrens väder vr vriernde oh bjöd på en krftig värmebölj i börjn v juli med fler ny värmerekord Efter en tämligen odrmtisk inledning v hösten slog kyln till i november Det följdes v en deember som får nses som den mest extrem vädermånden år I södr verige sttes då mång ny rekord för lägst medeltempertur oh julen blev den "vitste" som vi känner till Dygnsmedeltemperturen år Lund jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember tokholm jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember Kresundo jnuri februri mrs pril mj juni juli ugusti september oktober november deember Dygnsmedeltemperturen år oh norml dygnsmedeltempertur för perioden 191- Vrmre än normlt är mrkert med rött Kllre än normlt är mrkert med blått

3 MHI Väder oh Vtten r 13 årets väder Temperturen På åtskillig håll i verige plerr sig som ett v de tio kllste de senste hundrtio åren För lndet som helhet vr året det kllste 1987 Vi fik vänt till den deember på årets lägst tempertur Då registrerdes -1 i ikkluokt Trettondgen oh februri vr ndr dygn då mång sttioner noterde årslägst Loklt i Tornedlen inföll årets vrmste dg redn den 1 mj Annrs vr det den 3, oh 11 juli som svrde för de flest toppnoteringrn Allr vrmst hde Målill med oh det är för övrigt först gången 199 som en svensk sttion når det mgisk 3 -streket ederbörden om vnligt så visr nederbörden en mer splittrd bild än temperturen De blöt områden vr i mjoritet oh i Linköping slogs till oh med det gml årsrekordet från 190 Allr mest nederbörd fik Hvrryd i Hllnd med 197 mm oh minst fik som oftst Abisko med 1 mm Den llr störst dygnsnederbörden rpporterdes från Beddingestrnd i sydligste kåne med 18 mm den 17 ugusti Ytterligre två dygnsmängder över mm noterdes under året, dels 11 mm i Emmbod i målnd den juli, dels 1 mm i Lekvttnet i Värmlnd den 13 ugusti smedeltemperturens plering blnd åren 11- snederbördens plering blnd åren Krtorn visr hur året plerde sig blnd åren 11-, som rngordnts efter hur vrm respektive blöt de vrit iffrn 1 innebär tt året vrit det vrmste respektive blötste under de senste åren, medn siffrn visr tt det vrit det kllste respektive torrste året 11 iffrn för rng är röd för den vrm hlvn v de rnkde åren oh blå för den kll respektive grön för den blöt hlvn oh gul för den torr 71 3

4 årskrtor MHI Väder oh Vtten r 13 Medeltempertur, Medeltemperturens vvikelse från normlvärdet i C C Prklompolo i orrbotten rpporterde en årsmedeltempertur 0 över normlvärdet för perioden Två ndr sttioner i nordostligste orrlnd hde norml årsmedeltempertur Men ll ndr sttioner i verige uppvisde temperturunderskott under år enst hel lndet hde ett år kllre än normlt vr 1987 Det är givetvis främst de kll vintermåndern som drgit ned årsmedeltemperturen Att årsmedeltemperturen uppe i nordost vrit i huvudsk norml hr sin förklring i blnd nnt ovnligt vrmt väder i pril oh mj

5 MHI Väder oh Vtten r 13 årskrtor ederbörd, mm ederbörden i proent v den norml mm proent törre delen v verige fik mer nederbörd än normlt De störst vvikelsern från det norml hittr vi i östr Götlnd ttionen Kråkemål i östr målnd fik totlt 3 mm Det är nnrs ovnligt med årssummor över 0 mm vid ostkusten Den främst bidrgsgivren i dett område vr månden november Då kunde Kråkemål dessutom uppvis ett nytt snödjupsrekord för Götlnd i november med 8 m Förhållndevis torrst vr det i västligste Jämtlnd, där sttionen Edevik endst fik 7% v norml årsnederbörd

6 årskrtor MHI Väder oh Vtten r 13 olskenstid i timmr Antl dygn med nederbörd 10 mm timmr dygn Det är knppst solskenstiden som skänker år en plts i den svensk väderhistorien Den smmnlgd solskenstiden låg kring den norml i hel lndet Det vr heller inte någon enskild månd då soltimmrn vvek lltför myket från normlvärdet Vinnre v sollign blev en västkuststtion, nämligen ordkoster med totlt 11 soltimmr under året Liksom under 09 hde ndnäs i Jämtlndsfjällen flest ntl dygn, 17 styken, med 10 mm nederbörd eller mer medn Abisko hde minst, 3 styken I större delen v lndet vr ntlet dygn när det norml Då ost- oh nordostvindr dominerde under årets börjn oh slut blev ntlet dygn högre än normlt i nordöstr Götlnd Där hr mn inte hft så mång dygn med mer än 10 mm nederbörd

7 MHI Väder oh Vtten r 13 årsdigrm Frekvenser v vindriktningr, % Vindfrekvenser (%) för de ått huvudvindriktningrn (vrifrån det blåser) V Flsterbo 1 Ö V Hoburg 1 Ö V Måseskär 1 Ö V Krlstd 1 Ö V 1 Lugnt: % år (normlt) år normlt Frekvens v vindr från öster Ö V Lugnt: 0 (1) Örskär 1 Ö V Lugnt: 0 (11) Lugnt: 09 (0) Lugnt: 70 (8) Frösön 1 Ö V Holmön* 1 Ö V Kirun 1 Ö Medelvind, m/s om frmgår v vindrosorn vr det i främst södr verige mindre väst- oh sydvästvindr än normlt Däremot vr det mer vind melln ost oh nord än vnligt Dett återspegls i det förhållndevis kontinentl väder vi hde under frmför llt vintermåndern Antlet stormtillfällen (medelvind på minst m/s) vid svensk kusten inskränkte sig till fyr, ett i ugusti, två i oktober oh ett i november är det gäller byvinden kunde vi bokför ett nytt svenskt rekord för juli månd I smbnd med häftig åskväder noterde nämligen Ving vindbyr på 3 m/s den 1 juli Jordtempertur, Tidigre publierde vi i vrje måndsnummer tbeller över jordtempertur, men då sttionsnätet reduerts lltmer togs dess bort från oh med jnuri 09 På två sttioner görs dok fortfrnde mätningr vr femte dg på olik djup,,, 0 oh m Ett urvl v dess sttioners dt presenters i digrmmen till höger Mrkslget i Abisko är morän på m oh torv för övrig djup medn det i Lnn i Västergötlnd är styv ler 0 Lugnt: 10 (1) Lugnt: 78 () Lugnt: 31 () Lugnt: 98 () * Holmöns normlvärden är osäkr då de bsers på en mätserie på endst fyr år m m 0 m m m/s jn feb mr pr jn mj feb jun mr jul pr ug mj sep jun okt jul nov ug de sep okt nov de m/s 8 jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Örskär Frösön Holmön Kirun 8 m/s jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Flsterbo Hoburg Måseskär Krlstd 8 m/s Abisko jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de Lnn jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de jn feb mr pr mj jun jul ug sep okt nov de 7

8 årets världsväder mm mm Avvikelse från norml medeltempertur Förklring v krtns siffervärden se tbell sid 9 Europ mm Globlt ett v de llr vrmste åren hittills 0 mm MHI Väder oh Vtten r 13 AV VERKER HELLTRÖM I kndinvien vr år på sin håll drygt en grd kllre än normlvärdet för perioden I det sydöstr hörnet v Europ vr året däremot drygt två grder vrmre än normlt På de flest ndr håll låg medeltemperturen när den norml, men det betyder inte tt året på något sätt sknt väderdrmtik Jnuri, februri oh deember vr kll eller myket kll vintermånder i stor delr v mellerst oh norr Europ Den 19 februri hde Hosed-Hrd i Rysslnd -, vilket är knppt två grder från det gällnde europeisk köldrekordet notert i deember 1978 Den knske llr mest extrem väderhändelsen i Europ vr dok den myket långvrig oh strk hettn i Rysslnd Till exempel hde Moskv sju grder vrmre än normlt under juli Hettn spred sig tidvis västerut oh den 9 juli noterdes nytt finskt värmerekord med 37 i Joensuu Även Ukrin oh Vitrysslnd fik ny värmerekord under året Myket omfttnde skogsbränder uppstod i Rysslnd oh orskde myket dålig luftkvlitet i blnd nnt Moskv mm mm Asien ordmerik Atlnten I Asien inträffde någr v de mest extrem väderhändelsern i Pkistn I slutet v mj rådde myket strk hett oh i Mohenjo-Dro sttes nytt pkistnskt värmerekord med 3 Det är för övrigt en v de högst uppmätt temperturern i Asien överhuvudtget I juli oh ugusti orskde monsunregn myket svår oh omfttnde översvämningr i Pkistn Med undntg v Alsk vr vintern 09/ den kllste i UA på år Fler krftig snöoväder berörde den meriknsk ostkusten oh blnd nnt Phildelphi oh Wshington DC upplevde sin snörikste vintersäsong mätningr inleddes I Knd vr det däremot den vrmste vinter som noterts enre under året dominerde vrmt väder även i UA oh årsmedeltemperturen hmnde kring den norml eller i nordöstr Knd myket över den norml Förhållndevis kllst hde sydligste Florid med loklt temperturunderskott på en grd Den tropisk yklonsäsongen på Atlnten inleddes i juni oh vslutdes i börjn v november Totlt bilddes 19 tropisk stormr vrv 1 nådde orknstyrk Krftigst vr Igor som bilddes i september till hvet I till hvet skedde under ett skifte från El iño till L iñ med förhållndevis kllt hvsvtten utnför ydmeriks västkust Den tropisk yklonen Fnpi orskde årets störst regnmängd under timmr med mm på Tiwn den 18 september Den tropisk yklonen Megi som berörde blnd nnt Filippinern i oktober hde i sitt entrum ett lufttryk på 88 hp oh vr därmed en v de intensivste tropisk ykloner som observerts Afrik vr ett myket vrmt år i ordfrik med temperturöverskott på loklt tre grder i Egypten 8 Källor: World Wether Wth (WMO), Austrliens, El lvdors, Finlnds, Frnkrikes, Pkistns, Perus, ydfriks, Tiwns oh UAs vädertjänster

9 MHI Väder oh Vtten r 13 årets världsväder Austrlien/ Oenien hmnr på tredje plts blnd de llr regnigste åren i Austrlien Den mest drmtisk väderhändelsen vr de myket omfttnde översvämningrn som drbbde delstten Queenslnd i slutet v deember Den enskilt störst dygnsmängden rpporterdes dok från lomonörn i börjn v året Arktis Antrktis tor temperturöverskott rådde på de flest håll i Arktis Förhållndevis vrmst vr det i området melln Hudson By oh sydvästr Grönlnd där fler sttioner hde en årsmedeltempertur på fem grder över den norml Isvsmältningen vr myket omfttnde under sommren (se rtikel nedn) Vid Bse Espernz steg temperturen kortvrigt till 1 den 1 juli, vilket br är en grd från det ntrktisk värmerekordet På det inre v Antrktis sjönk temperturen vid ett pr tillfällen till nästn 8 minusgrder, vilket är den lägst temperturen i Antrktis ets högst oh lägst temperturer smt störst nederbörd under timmr Europ 0 11 juli Yshkul', Rysslnd - 19 feb Hosed-Hrd, Rysslnd 3 mm sep Conqueyr, Frnkrike Asien 3 mj Mohenjo-Dro, Pkistn -9 de Ojmjkon, ibirien mm 18 sep Mji, Tiwn Arktis 9 sep uuk, Grönlnd mrs ummit, Grönlnd ( möh) ordmerik 17 1 juli Deth Vlley, UA jn Chiken, Alsk 83 mm 9 mj L Hhdur, El lvdor ydmerik 7 9 okt Villmontes, Bolivi - 1 juli Mzo Cruz, Peru mm 1 juli Quibdo, Colombi Antrktis 1 juli Bse Espernz ug Conordi ( möh) Afrik 9 juni Dongol, udn juni Deneysville, ydfrik 0 mm 1 jn Pline des Plmistes, Réunion Austrlien/Oenien 1 jn Mrdie, Austrlien -19 juli Chrlotte Pss, Austrlien 0 mm 19 jn Mund, lomonörn Isutbredningen i Arktis Isvsmältningen i Arktis blev fortstt hög även under oh i september vr isutbredningen den tredje lägst som noterts efter åren 07 oh 08 Den låg isutbredningen gjorde tt både ordväst- oh ordostpssgen vr öppn smtidigt under en tid Även om det nu inte blev någon ny lägstnotering v is så följer den tidigre nedåtgående trenden med llt mindre is sommrtid i Arktis Jämfört med normlperioden hr isen i september minskt med 11% per deennium 1979 Under de senste åren hr ndelen flerårig (> år) is under september minskt krftigt vilket gör den Arktisk isen än mer sårbr för små temperturförändringr Dett då den äldre isen generellt tenderr till tt vr tjokre Under 19-tlet utgjorde den flerårig isen vid minimiutbredningen 0-0% v den totl isvolymen, men idg är br omkring 1% v isen äldre än år Is äldre än år är idg försvinnnde liten, knppt km² Motsvrnde siffr på 19-tlet vr miljoner km² Isen växte till sig under jnuri-pril oh nådde nästn norml utbredningsnivå i pril oh börjn v mj Den mximl isutbredningen inträffde runt mitten v pril, vilket vr senre än vnligt Därefter kom issmältningen igång med en drmtisk nedgång oh i juni vr den genomsnittslig utbredningen den lägst uppmätt 1979 Avsmältningen fortstte, men jämfört med bottenåret 07 i en långsmmre tkt Under hösten växte isen till sig, men höll sig på en fortstt myket låg nivå Vid årets slut vr isutbredningen rekordlåg oh i den östr delen v Hudson By vr vttnet fortfrnde öppet I deember inträffde det ovnlig tt isutbredningen kortvrigt minskde Käll: nsid, tionl now nd Ie Dt Center, University of Colordo, Boulder, UA miljoner km Arktis isutbredning (Yt v hvet med minst 1% hvsis) Fig 1 Isutbredningen i förhållnde till 07 Heldrgen klrblå linje visr, strekd grön linje visr 07 oh heldrgen grå linje nger medelutbredningen från 1979 till 00 medn den ljusblå linjen nger motsvrnde för Digrm från IDC Fig Måndsmedel v isens utbredning i Arktis, september Rät linjen visr den linjär trenden Digrm från IDC utbredning i miljoner km år juli

10 Lufttempertur MHI Väder oh Vtten r 13 ttion smedeltempertur, Mximi- oh minimitempertur, Antl trtår för sttioner som börjt efter 11 Högst Lägst orml Medel Medel mx min Högst Dg Högst 11 Lägst imkk / / Kresundo / / Ktterjåkk / / Kirun-Esrnge 11-18' / ' 0 Trfl 19-1' / ' 0 ikkluokt / / Ritsem / / Gällivre / / Kvikkjokk-renjrk / / Jokkmokk / / Arjeplog / / Arvidsjur ' / ' 0 Hemvn / / Diknäs / / Gunnrn / / Lyksele / / Vilhelmin / / Pjl / / Överklix-vrtbyn / / Hprnd / / Luleå flygplts / / Piteå / / Bjuröklubb / / Vindeln-unnnsjönäs 19 10' / ' Umeå flygplts / / Holmön / / Gäddede / / torlien-visjövlen / / Höglekrdlen / / Frösön / / Hoting / / Junsele / / Forse / / kgsudde / / Härnösnd / / Torpshmmr / / undsvlls flygplts / / Brämön / / Hedeviken / / veg / / Delsbo / / Hudiksvll / / Järvsö / / öderhmn 19 3' / / Gävle / / ärn / / Grundforsen / / Ulvsjö / / Mor / / Mlung / / Flun / / Östmrk / / Gustvsfors / / Arvik / / Krlstd / / Blomskog / / tälldlen / / Västerås / / Örebro / / Örskär / / Films Kyrkby / / Uppsl / / vensk Högrn / / tokholm / / Lndsort / / orrköping / / Linköping-Mlmslätt / / Hrsten / / kr / / åtenäs / / Vänersborg / / Ulriehmn / / Borås / / ordkoster / / Måseskär / / Göteborg / / Ving / / Vrberg / / Torup / / Hlmstd / / Jönköpings flygplts / / Gldhmmr / / Målill / / Klmr flygplts / / Växjö / / Ljungby / / Ölnds norr udde / / Ölnds södr udde / / Gotsk ndön / / Visby flygplts / / Hoburg / / Ronneby-Bredåkr / / Krlshmn / / Hnö / / Osby / / Kristinstd / / Helsingborg / / Lund / / Mlmö / / Flsterbo / / Dg Lägst 11 Frostdgr Högsommrdgr

11 MHI Väder oh Vtten r 13 ederbörd, solsken oh strålning ttion trtår för sttioner som börjt efter 11 ederbörd, mm orml 191- törst 11 Minst 11 imkk Kresundo Ktterjåkk Kirun-Esrnge Abisko ikkluokt Ritsem Mlmberget Kvikkjokk-renjrk Jokkmokk Arjeplog-Myrheden Arvidsjur Hemvn Diknäs Gunnrn Lyksele Vilhelmin Pjl Överklix-vrtbyn Hprnd Luleå-Bergnäset Piteå Bjuröklubb Vindeln-unnnsjönäs Umeå-Röbäksdlen Holmön Gäddede torlien-visjövlen Höglekrdlen Östersund-Röst Hoting Junsele Forse kgsudde Härnösnd Torpshmmr tordlen-midlnd Brämön Hedeviken veg Delsbo Hudiksvll Järvsö öderhmn-öderl Gävle-Åbyggeby ärn Grundforsen Ulvsjö Mor Mlung Flun Östmrk Gustvsfors Arvik Krlstd 798' Blomskog tälldlen Västerås Örebro Örskär Films Kyrkby Uppsl vensk Högrn tokholm Lndsort orrköping Linköping Hrsten kr åtenäs 19 7' Vänersborg Ulriehmn Borås ordkoster Måseskär Göteborg Ving Vrberg Torup Hlmstd Jönköping-Flhult Gldhmmr Målill Klmr Växjö Ljungby Ölnds norr udde Ölnds södr udde Gotsk ndön Visby flygplts Hoburg Ronneby-Bredåkr Krlshmn Hnö Osby Kristinstd Helsingborg Lund Mlmö Flsterbo Antl nederbördsdgr ttion trtår olskenstid, timmr orml 191- törst strtår Minst strtår Ktterjåkk Abisko Trfl Kirun Luleå Umeå torlien-visjövlen Östersund Borlänge Uppsl-Ultun Krlstd vensk-högrn tokholm orrköping ordkoster Lnn 1) Göteborg Visby Hoburg Växjö Krlskron Lund Flsterbo ' ' ' ' ' olskenstiden definiers som den tid då den direkt solstrålningen överstiger W/m Instrument : Cmpbell-tokes heliogrf oh : kontrstsensor 1) trtår 19 för mj - september, övrig 19 ttion ttion Instrument trtår trtår orml 191- törst strtår Förklring till tbellern Om årets högst resp lägst tempertur inträfft under två eller fler dygn, nges i tbellen det sist v dess dygn Frostdg: Frostdg är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperturen är under 00 Högsommrdg: Högsommrdg är dygn (från kl 19 till kl 19) då mximitemperturen är minst 0 ederbördsdgr: Antl dygn (från kl 07 till kl 07) med nederbörd > 01 mm ' Interpolert värde All tider vser svensk normltid vensk sommrtid = svensk normltid plus 1 timme Globlstrålning, kwh/m Minst strtår Trfl Kirun Luleå ' Umeå Östersund Borlänge ' Uppsl-Ultun Krlstd ' vensk-högrn tokholm orrköping Göteborg 91' Visby Växjö Lund Långvågsstrålning, kwh/m törst strtår Minst strtår Trfl ' 09 Kirun vensk-högrn orrköping Visby

12 Väder oh Vtten r 13 Väderåret 01 7 orrköping wwwsmhise Väder oh Vtten - sttioner Ktterjåkk Abisko imkk Kresundo Mertjärvi Trfl Kirun-Esrnge Kirun Ritsem ikkluokt imkk Kresundo Mlmberget Pjl Ktterjåkk Abisko Mertjärvi Gällivre Kvikkjokk-renjrk Trfl Kirun-Esrnge Krts Jokkmokk Kirun Ritsem ikkluokt Överklix-vrtbyn Ytterholmen Mlmberget Pjl Arjeplog Hprnd Gällivre Arjeplog-Myrheden Tängvttnet Hemvn Kvikkjokk-renjrk Luleå-Bergnäset Arvidsjur Luleå Krts Jokkmokk Piteå Diknäs Överklix-vrtbyn Ytterholmen Gunnrn Furuögrund Arjeplog Hprnd Arjeplog-Myrheden Mesjön Vilhelmin Tängvttnet Lyksele Bjuröklubb Hemvn Gäddede Luleå-Bergnäset Arvidsjur Vindeln-unnnsjönäs Luleå Piteå Hoting Dlkrlså Diknäs Rtn Umeå-Röbäksdlen Umeå Holmön Gunnrn Furuögrund Junsele Öster-oren Mesjön Vilhelmin Anundsjön Järnäsudde torlien-visjövlen Lyksele Bjuröklubb Frösön Östersund-Röst Gäddede Forse kgsudde Vindeln-unnnsjönäs Höglekrdlen torsjön Hoting Dlkrlså Rtn Umeå-Röbäksdlen Härnösnd tordlen-midlnd Umeå Holmön undsvll Junsele Hedeviken Torpshmmr pikrn Öster-oren rs fors Anundsjön Järnäsudde Brämön len Frösön Östersund-Röst veg Forse kgsudde Delsbo Höglekrdlen torsjön ärn Ulvsjö Järvsö Hudiksvll Hedeviken Härnösnd tordlen-midlnd undsvll Grundforsen öderhmn-öderl Torpshmmr öderhmn pikrn rs fors Mor Konstdlströmmen Brämön Finngrundet veg Gävle-Åbyggeby Delsbo ärn Mlung Flun Gävle Örskär Hudiksvll Östmrk Gre Borlänge Ulvsjö Järvsö Films kyrkby Gustvsfors dforsen öderhmn-öderl öderhmn tälldlen Uppsl Tjärven Arvik Rnst Mor Konstdlströmmen Kringln Ultun Finngrundet Mälren Västerås Gävle-Åbyggeby vensk Högrn Krlstd Örebro tokholm Mlung Flun Gävle Örskär Blomskog Hjälmren tokholm tmrk Gre Borlänge Kungsvik Krokfors Kvrn ordkoster Films kyrkby Gustvsfors Vänern Göstd orrköping Lndsort tälldlen Uppsl Väderörn Tjärven åtenäs Vättern Rnst Ultun kr Mrviken ik Kringln Vänersborg Linköping Gotsk ndön Mälren Västerås vensk undstorp Högrn Lnn Mlmslätt Hrsten Krlstd Örebro tokholm Måseskär Hjälmren tokholm Ulriehmn Borås Jönköping Gldhmmr okfors Kvrn Ving Visby Göteborg Flhult Vänern Trubduren Hörsne Göstd orrköping Lndsort Målill åtenäs Vättern Mrviken Pepprforsen Ölnds norr udde kr g Linköping Vrberg Gotsk ndön Torup ndstorp Lnn Mlmslätt Hrsten Hoburg Växjö Hoburgen Ulriehmn Hlmstd Ljungby Källstorp Klmr Borås Jönköping Gldhmmr Visby öteborg Flhult Osby Hörsne Ronneby-Bredåkr Målill Viken Krlshmn Ölnds södr udde Helsingborg Pepprforsen Ölnds norr udde Kristinstd Kungholmsfort Meteorologisk sttioner Ellinge Hnö Torup Hoburg Hydrologisk sttioner Växjö HoburgenMlmö Lund std Ljungby Klmr Oenogrfisk sttioner Källstorp Flsterbo Trelleborg Osby Ronneby-Bredåkr n Krlshmn Ölnds södr udde org Kristinstd Kungholmsfort Meteorologisk sttioner Ellinge Hnö Hydrologisk sttioner lmö Lund Oenogrfisk sttioner rbo Trelleborg Väder oh Vtten En måndstidskrift med ett årshäfte från MHI, utgiven 1881, i nuvrnde form 198 Redktion Redktör: verker Hellström Redktionssekreterre: Ev Edquist Meteorologi, klimtologi: Erik Engström Ann Jnsson Weine Josefsson Hydrologi: Mrie Bergstrnd Mrin meteorologi: Torbjörn Grfström Oenogrfi: Lis Lind Ansvrig utgivre Tord Kvik Omslgsbilder för årstidern: Vid fågelbordet i orrköping den 31 jnuri Hgprken i oln den mj I nkt Ann skärgård den 1 juli På lätbken den 19 september Foto: Crl Eggertsson Krlström I Citer oss gärn, men glöm inte tt nge källn Tryk: ExktPrinting AB 11

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Rekordvärme i april och regnrekord i juli

Rekordvärme i april och regnrekord i juli äder och atten 3/9 9 ets väder Rekordvärme i april och regnrekord i juli A ERKER HELLTRM äderåret 9 får precis som betraktas som ganska odramatiskt utan några mer omfattande och långvariga väderrelaterade

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson r 121, 2006 Meteorologi indstatistik för verige 1961-2004 Hans Alexandersson Omslagsbild: indmasten i Tarfala i Kebnekaisefjällen. indriktningsfanan sitter på hitsidan av masten och på andra sidan skymtar

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Mest varmt men ej under juni-juli, augusti räddade

Mest varmt men ej under juni-juli, augusti räddade Årets väder Mest varmt men ej under juni-juli, augusti räddade sommaren Även år får läggas till den serie av varma år som sedan bara har ett undantag. Som synes i diagrammen nedan fanns ändå en hel del

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Varmt år med regnig sommar

Varmt år med regnig sommar armt år med regnig sommar Årets väder ärme dominerade främst inledningen av år vilket syns tydligt i diagrammen nedan Det var då mycket varmt med temperaturrekord i någon del av landet i januari, mars

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Århundradets väderdramatik Vädret i Sverige är växlingsrikt med många exempel på dramatiska väderhändelser. Såväl nyhetsbevakning som rapportering av vädrets ibland svåra härjningar har dock förbättrats

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Varmt och blött med fin sommar och rekordregn

Varmt och blött med fin sommar och rekordregn Årets väder 00 Varmt och blött med fin sommar och rekordregn År 00 dominerade de varma perioderna, som också synes i diagrammen nedan. Som helhet fick landet 0. grader högre medeltemperatur än normalt

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Ännu ett varmt år med bara korta kalla perioder och skönt semesterväder

Ännu ett varmt år med bara korta kalla perioder och skönt semesterväder Årets väder 00 Ännu ett varmt år med bara korta kalla perioder och skönt semesterväder Även år 00 får läggas till den serie av varma år som sedan 9 bara har ett undantag 99. Som synes i diagrammen nedan

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Efterbesiktning Termografi

Efterbesiktning Termografi Efteresiktning Termogrfi Beksinvägen 15 Utförd v Joel Heinze, Certifierd yggtermogrför DNV oh Certifierd energiexpert Kvlifierd Energikompetens AB Dtum:2012-04-18 Allmänt om termogrfering Avvikelser: Termogrfering

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Klimatet och våra utomhusanläggningar

Klimatet och våra utomhusanläggningar Klimatet och våra utomhusanläggningar Katarina Losjö Hydrolog SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut ) Tryck & Svets 2012 Luftens volym Havens volym Volymen av allt land över havets nivå

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Årets väder. Väder och Vatten

Årets väder. Väder och Vatten Årets väder Bockalt, Halmstads kommun, januari Den stora stormens år År kommer säkert mest att förknippas med den mycket svåra stormen/orkanen den -9 januari tormen går ofta under namnet Gudrun, ett namn

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016 Rpport 1 Dtum Anders I Andersson, nlytiker. Södr regionen. Henrik Frnzon, nlytiker. Huvudkontoret, nlysenheten. Resultt från de årlig ttitydundersökningrn Postdress: 171 94 Soln Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@sktteverket.se,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Januarivädret 2014 klotet runt med diverse extrema väderhändelser

Januarivädret 2014 klotet runt med diverse extrema väderhändelser Januarivädret 2014 klotet runt med diverse extrema väderhändelser Norrbottens län: Under januari i var det bara kustområdet som hade över normal medeltemperatur under månaden. Haparanda var varmast i länet

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Rekordvarm sommar, höst och julmånad

Rekordvarm sommar, höst och julmånad Rekordvarm sommar, höst och julmånad C....... -. -. -. C....... -. -. -. C...... -. -. -. -. -. -. Karesuando -. januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Dygnsmedeltemperaturen

Läs mer

Lång varm inledning med rekordvarm sommar, kall avslutning

Lång varm inledning med rekordvarm sommar, kall avslutning Årets väder 00 Lång varm inledning med rekordvarm sommar, kall avslutning År 00 blev ännu ett varmt år i sviten sedan som bara har ett undantag. Som också synes i diagrammen nedan låg temperaturen nästan

Läs mer

Avel för hållbarhet och produktiv livslängd hos de svenska köttraserna

Avel för hållbarhet och produktiv livslängd hos de svenska köttraserna Avel för hållbrhet och produktiv livslängd hos de svensk köttrsern Slutrpport för projekt H0850390 Ann Näsholm, docent vid Institutionen för husdjursgenetik (Hgen), SLU, Uppsl Christer Bergsten, professor

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

DIS Funktionärshöstmöte

DIS Funktionärshöstmöte DI-Mitt Nytt Nr4 2013 Ansvrig utgivre: Rolf Lusth DI Funktionärshöstmöte På insidorn Diverse smånotiser nnons Ordförnden hr ordet 2 8 9 Redktörens rut I dgrn hr den först snön kommit! Visserligen blev

Läs mer