EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1"

Transkript

1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning ingår blnd nnt: Belstningsvkt Klimtstrd värmeutomtik med fltnde pnntempertur Cirkultionspump Expnsionskärl Överströmningsventil (bpss) Påfllnings- och vtppningsventiler undstrningsingång Isoleringen består v formgjuten, freonfri polurethn. Ytterhöljet består v pulverlckerd stålplåt. Pnnn är försedd med en elptron på, kw. Vl v mxeffekt göres med en inställningsrtt, ing omkopplingr krävs. Levernsinställning är, kw. EVC kn med fördel monters på en elektrisk vrmvttenberedre, tp IBE COMPACT, och då även mt denn elektriskt. et krävs dock i sådn fll tt en Säkringsoch triffsts (finns som tillbehör) monters i elpnnn. Vrmvttenberedren kn även triffstrs vi EVC. EVC monterd på IBE COMPACT bildr tillsmmns en flexibel enhet för både uppvärmning och vrmvttenberedning. EVC monterd på elvrmvttenberedre IBE COMPACT

2 Mnöverpnel Förskjutning, värmekurv Med den här inställningsrtten kn mn ök eller minsk värmen, se vsnitt Inställning v värmeutomtik. Vl, värmekurv Inställningen beror på det geogrfisk läget och tpen v uppvärmningssstem. För inställning, se vsnitt Inställning v värmeutomtik. ttändring en här inställningsrtten nvänds för tt ändr värmen under en viss tid på dgnet. Ändringen koppls in och ur enligt de tider mn ställt in på klockn, se även under Omkopplre. O O O Klock På klockn ställer mn in tider för in- och urkoppling v vld ttändring, se även under Omkopplre. br br br O O OF F br Omkopplre Omkopplingsknpp med tre lägen. Ständig dg ttändring ej ktiv. Automtik Klockstrd nttändring. Ständig ntt ttändring ständigt ktiv. O O Strömställre med lägen. Pnnn helt vstängd. Sommrläge. Endst klockn och eventuell triffstrning till beredre är i drift. Värmeläge. ormlt driftsläge, ll funktioner inkopplde. eservläge. ett läge nvänds vid eventuell driftstörning. br Pnntempertur Mätren visr ktuell pnntempertur, vilken är densmm som frmledningstemperturen. br br Pnntrck br Här viss pnnns trck. Mätrens grdering är br. br Arbetstrck,, br. Öppningstrck, br. br br ESEVLÄGE, SI br

3 Trnsport och uppställning Elpnnn skll trnsporters och förvrs torrt. EVC är vpssd tt plcers ovnpå en elektrisk vrmvttenberedre tp IBE COMPACT. Tillse tt eventuell nod i vrmvttenberedren är åtkomlig. OBS! EVC skll instllers horisontellt, minst cm från golv. För tt få tillräcklig klning v elkomponentern måste en luftsplt på minst mm finns under pnnns bottenplåt. Cirkultionspump Flöde l/h,,,,, l/s Pnnn hr cirkultionspumpen plcerd i returledningen. Tillgänglig pumpkpcitet Inställning v pumpkpcitet sker med hjälp v digrmmet. (pnnns interntrckfll fråndrget) Internt trckfll i pnn För tt undvik kvittionsproblem (inklusive rmtur) i rörledningrn bör flödet ej överstig l/h. Pump- och trckfllsdigrm,,,,, Kätettävissä olev pumpputeh (vähennettnä kttiln sisäinen Sisäinen pineenlsku kttilss (vrusteet muk.luettuin) För instlltion och åtkomlighet vid eventuell service måste ett utrmme på c cm finns över smt c cm frmför pnnn. kp P mvp Mx flöde: l/h örinstlltion örinstlltionen skll utförs enligt gällnde regler. Avstängningsventiler bör monters utnför EVC för tt underlätt eventuell frmtid service. Vid montering på vrmvttenberedre IBE COMPACT kn elpnnns spillvttenrör drgs rkt ner genom vrmvttenberedrens topp-plåt. EVC är utrustd med påfllningsventil och vtppningsventil för pnnn. Avtppningsventil för rditorsstemet skll plcers på lämplig plts. Pnnn kn även flls med slng vi vtppningsventilen.,,, Tillgänglig pumpkpcitet (pnnns interntrckfll fråndrget),, Flöde l/h l/s Instlltionskontroll Enligt gällnde regler skll pnnnläggningen undergå instlltionskontroll innn den ts i bruk. Kontrollen får endst utförs v person som hr kompetens för uppgiften. Instlltionskontrollen skll dokumenters. Ovnstående gäller elpnnor som är utrustde med slutn expnsionskärl. Utbte v pnn eller expnsionskärl får ej ske utn förnd kontroll. Expnsionskärl Trckexpnsionskärlets () volm är liter och hr som stndrd ett förtrck på kp (, br, mvp). ett medför tt mximl höjd (H) melln kärlet och den högst belägn rditorn är m, se vidstående figur. Är förtrcket ej tillräckligt kn dett öks genom påfllning v luft genom ventilen i expnsionskärlet. Expnsionskärlets förtrck skll vr infört i besiktningshndlingen. Ändring v förtrcket påverkr kärlets möjlighet tt t upp vttnets expnsion. Om värmenläggningen är försedd med öppet expnsionskärl får vståndet melln den högst rditorn och expnsionskärlet inte understig, m. Mx rditorvolm är liter vid ett förtrck v, br. H Min, m

4 ,uf /(A) P(W) IP TF Clss H Mx br,uf /(A) P(W) IP TF Clss H Mx br kw Effektbegränsning Säkringsstorlek (A) Tempertur begränsning Elinstlltion Inkoppling v pnnn får ej påbörjs utn elleverntörens medgivnde och skll utförs under överinseende v behörig elinstlltör. Vl v mxeffekt görs genom tt ställ in effektbegränsren, se vsnitt Effektstrning elptron. Vld effekt skll dokumenters v instlltören. Fbriksinställd effektbegränsning är, kw. All elektrisk utrustning förutom utegivren är internt färdigkoppld. Inkoppling v utegivre beskrivs i vsnitt Utegivre. Pnnn är klr för rundstrning smt hr utrustning för mtning och triffstrning v elektrisk vrmvttenberedre som tillvl. Kbelinföring sker på pnnns bksid, se vsnitt Komponentplcering och Komponentlist. Elpnnn är försedd med tidsfördröjning som blockerr en del v elptronen så tt mx, kw koppls in de först två timmrn efter det tt pnnn vrit bortkoppld. Tidsfördröjningen kn enkelt förbikoppls genom tt trck in snbbstrtsknppen. enn åtgärd kn nvänds vid service och funktionsprov på pnnn. undstrning/belstningsvkt Effektstrning elptron Pnntemperturen strs v utetemperturen. eglerutrustningen kopplr in effekt i steg om kw och reglerr in sig i lämpligt effektområde. Begränsning v effekten ställs in med hjälp v potentiometer Effektbegränsning, se bild. För tt erhåll en jämn frmledningstempertur är instegningen tidsbegränsd till minuter/effektsteg. GUFOS Onrvo Tpe UPS - P/: - PC:IB Hz K Utegivre Utegivren plcers normlt på nord- eller nordvästväggen väl skddd från meknisk åverkn. Givren skll mät korrekt utetempertur och får således ej påverks v exempelvis morgonsol. en elektrisk inkopplingen görs på reläkortets () kopplingsplint (). Minst ren på kbeln skll vr, mm upp till m, tex EKKX eller LiYY. Snbbstrtsknpp (-timmrsfördröjning) % % undstrning Sluten kontkt medför bortbruten effekt (tillbehör) Anslutningsplint () Skddsklenspänning Utegivre Effekt Stegstorlek Belstning per fs (A) Strömkännre (kw) (kw) L L L,, +,,, +,,,,,, ++,,, +,,, GUFOS Tpe UPS - P/: - PC:IB Hz K kw Effektbegränsning Säkringsstorlek (A) Tempertur begränsning +,,, ++,,, kw +++,,, Effektbegränsning Säkringsstorlek (A) Tempertur begränsning kw Effektbegränsning Säkringsstorlek (A) Tempertur begränsning Tehon sulku % % Suljettu kosketin merkitsee Til Tulee oll-rvo Om rundstrning eller belstningsvkt skll nvänds bör VP-rör för signlledningr drs till pnnn. Inställningen v belstningsvkt görs med hjälp v potentiometer Säkringsstorlek, se bild. Inkoppling v belstningsvktens strömkännre görs på nslutningsplint () för skddsklenspänning, se bild. Inkoppling för rundstrning görs med potentilfri kontkter på smm nslutningsplint. Kbeltp: Oskärmd LiYY, skärmd um LiYCY. Ärvärde Börvärde kbellängd upp till Kbelre: Minst x, mm vid m.

5 F + () () () () () () Inställning v värmeutomtik EVC är försedd med en utetemperturstrd värmeutomtik. et innebär tt pnntemperturen och därmed också frmledningstemperturen reglers i förhållnde till den ktuell utetemperturen. Förhållndet melln utetempertur och frmledningstempertur ställes in med hjälp v rttrn Vl värmekurv och Förskjutning värmekurv. Först väljes Förskjutning värmekurv. Lämpligt värde för golvvärme är - och för ett rditorsstem -. I digrmmet utgår mn därefter från ortens dimensionernde utetempertur och värmesstemets dimensionerde frmledningstempertur. är dess två värden möts kn värmeutomtikens värmekurv utläss. I de fll då mn ej känner till värmesstemets dimensionerde frmledningstempertur kn nednstående krt vr väglednde. Värden som nges på krtn gäller för Vl, värmekurv. Först värdet gäller för lågtemperert rditorsstem. Hr mn ett högtemperert rditorsstem bör ngivet värde öks med enheter. Förskjutning, värmekurv ställs i båd fllen på -. Värde inom prentes vser golvvärmesstem. Förskjutning, värmekurv ställs i dett fll på -. Krtns värden är oftst ett br utgångsvl som sftr tt ge c rumstempertur. Värden kn vid behov efterjusters. () () Göteborg () () Hlmstd Helsingborg () Mlmö Krlstd Borås () Örebro Jönköping Linköping Växjö Klmr Mrkrd Hässleholm () Östersund Flun Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvll Hudiksvll Gävle Västerås Stockholm orrköping Visb Krlskron Simrishmn Ystd Söderhmn Uppsl () Kirun Gällivre () () Luleå FAMLEIGSTEMPEATU FAMLEIGSTEMPEATU FAMLEIGSTEMPEATU FÖSKJUTIG igrm med Förskjutning värmekurv FAMLEIGSTEMPEATU FAMLEIGSTEMPEATU + + FAMLEIGSTEMPEATU UTETEMPEATU FÖSKJUTIG igrm med Förskjutning värmekurv - + FÖSKJUTIG FÖSKJUTIG - UTETEMPEATU - UTETEMPEATU - UTETEMPEATU FÖSKJUTIG - - UTETEMPEATU FÖSKJUTIG UTETEMPEATU igrm med Förskjutning värmekurv FÖSKJUTIG UTETEMPEATU

6 Elschem kw kw, kw, kw Vit Brun Brun Svrt Strömställrläge Läge Läge Läge Läge T T S L L L L L L S L L L L L L L L L Kbel x, mm Mtning, IBE COMPACT Monterd på fbrik Får endst utförs v IBE AB Mtning VVB Mx A Ext Mtrkbel till VVB monters enligt instruktion L L L M e e Säkrings- och triffsts e e A undstrning umsgivre Utegivre Strömkännre EXT L L L L L L EXT L L L L L L Triffstrning VVB Triffstrning VVB Mtning VVB Mx A Mtrkbel till VVB monters enligt instruktion Kbel x, mm Mtning, IBE COMPACT Monterd på fbrik Får endst utförs v IBE AB

7 - + m x,uf /(A) P(W) IP TF Clss H Mx br - + m x,uf /(A) P(W) IP TF Clss H Mx br Utrustning Elptron kw Kombinerd mxtermostt och överhettningsskdd Säkring, pump, värmeutomtik,, A Strömställre, läge Anslutningsplint, mtning Kontktor, elptronstrning Tidur, för Klockfunktion, veckoskiv Kopplingsplint, noll och triffstrning till ttre vrmvttenberedre Anslutningsplint, skddsklenspänning Utegivre Cirkultionspump Luftskruv, cirkultionspump Pnntemperturgivre Strömbrtre, triffstrning v ttre vrmvttenberedre (tillbehör) Kontktor (tillbehör), ingår i säkrings- och triffsts Mikroprocessorkort Kpcitetsomkopplre, cirkultionspump Temperturmätre, pnnvtten Trckmätre, pnnvtten Luftnippel, expnsionskärl Överströmningsventil (bpss) Påfllningsventil Avtppningsventil, nslutning Säkerhetsventil, pnnvtten, br Kontktor, elptronstrning Frmledning, rditorvtten, utv. Återledning, rditorvtten, utv. Genomföringshål för mtningskbel till ttre vrmvttenberedre Elintg, skddsklenspänning, VP-rör mm ollplint (tillbehör) Elintg, triffstrning, VP-rör mm Strömkännre Elintg, mtning, VP-rör mm rgvlstre (tillbehör) Påfllningsnslutning, Ø mm Omkopplre, Ständig dg Automtik Ständig nttändring Avtppningsnslutning, pnnvtten, utv Trckexpnsionskärl liter, förtrck kp (, br) Anslutningsplint för mtning v ttre vrmvttenberedre Anslutning spillrör säkerhetsventil pnnvtten, klämring mm Säkringssts (tillbehör) Serienummersklt eläkort Komponentplcering GUFOS Tpe UPS - P/: - PC:IB Hz K GUFOS Tpe UPS - P/: - PC:IB Hz K

8 Mått c * Tillbehör EVC kn även i efterhnd kompletters med utrustning för strning v ttre elvrmvttenberedre. Fritt utrmme för luftsplt Golv Min EVC är vpssd tt ställs ovnpå en vrmvttenberedre tp IBE COMPACT, men kn nturligtvis även plcers på nnt lämpligt sätt (OBS! Endst horisontellt), se bild. Skddsklenspänning Mtning, elpnn Triffstrning, vvb umsgivre G Low voltge protection Triff control HWH Power suppl, electric boiler SK nr Kn nvänds som komplement till den ordinrie reglerutomtiken. OBS! ttsänkningsfunktionen fungerr ej vid instllerd rumsgivre. c * * Fritt utrmme för inspektion och service. Måttsättningsprincip Klämring Teknisk dt Höjd Bredd jup Vikt Pnnvolm Mtningsspänning Mx effekt elptron Klemmring IP mm mm mm kg, liter V fs+ kw Märkeffekt cirkultionspump W (sttisk trckhöjd m) Kpslingsklss roppskddd IP Mx tillåtet trck, br (, MP) Avsäkringstrck, br (, MP) Inställning mxtermostt Expnsionskärlets volm liter SK nr Säkrings- och triffsts för elmtning v ttre elvrmvttenberedre SK nr Med denn säkrings- och triffsts kn EVC elektriskt mt en ttre elvrmvttenberedre och mn behöver således inte dr frm någon särskild mtning för denn. Vrmvttenberedren kn dessutom triffstrs vi den medföljnde kontktorn. Säkringsstsen består v kontktor, nollplint, utomtsäkringsgrupp, kopplingsplint, drgvlstre smt erforderlig kblr och monteringsdetljer. e ingående komponentern monters på förberedd pltser i EVC enligt medföljnde monteringsnvisning. Se elschem, sid. Bipckningssts Innnför frontluck i en påse. Strömkännre Utegivre eservtion för eventuell mått- och konstruktionsändringr! IBE AB - Villvärme Box, Mrkrd Tel - Fx - UTEGIVAE FIGHTE

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 54 KALMAR TEL 0480-420 730 FAX 0480-420 731 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 2006-05 Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll...

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05 INCENTIVE-GRUPPEN TA R Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar C-3-5 994.05 TA R är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av rumstemperaturen i luftbehandlingssystem.

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer