EQUMENIAKYRKAN. Världens Barn behöver oss nu BILD: MALIN HOELSTAD, VÄRLDENS BARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EQUMENIAKYRKAN. Världens Barn behöver oss nu BILD: MALIN HOELSTAD, VÄRLDENS BARN"

Transkript

1 EQUMENIAKYRKAN 220 Världes Bar behöver oss u BILD: MALIN HOELSTAD, VÄRLDENS BARN

2 Som valigt är ite lägre som valigt BILD: DIL / UNSPLASH Majorakyrka i bibel berättas om Kug Salomo och has rikedom och vishet. Där beskrivs hur ha geom skickligt och klokt regerade brigar mer och mer rikedom till ladet. Tack vare Salomo blev silver lika valigt i Jerusalem som ste, och cederträ blev ågot lika valigt som sykomorer i Lågladet. (1 kug 10:27) Silver och cederträ blev lika valigt som Verklighete förädrades och rikedome var ett faktum. När verklighete förädrats blev det valiga tillstådet helt aorluda ä tidigare. Jag har väer som har ivesterat klokt, som har fått ett välavlöat arbete, eller vuit mycket pegar. De har gaska raskt fått det ofatligt mycket bättre i livet. Väldigt få (eller ret av ige) av dem säger: När allt blir som valigt ige, så ska jag flytta till e midre lägehet. För ma apassar sig så sabbt till det ya tillstådet och trivs med det. Ma går i i e y valighet. Me är vi råkar ut för tråkigheter sätter vi så lätt livet i väteläge. Vi bestämmer oss för att det tråkiga bara ska vara e paretes och säger: När det blir som valigt ige, så Och så vätar ma och vätar och vätar. Det kaske är ett sätt att bevara hoppet. Svårt blir det är det tråkiga blir beståede: Jag blev arbetslös och hittar iget ytt jobb. Pegara räcker fortfarade ite. Sjukdome som fis i mi kropp ger ite med sig. Om vi då fortsätter att täka: När allt blir som valigt ige, så är det som om livet var satt på paus. Och det fis e risk att ma vätar för läge, eller att ma helt ekelt slutar leva så fullt ut som ma ka, utifrå livets verklighet. Mi kamrat som är sjuk och sägliggade seda måga år, har tvigats ise att det tillstådet är det valiga. Och i stället för att väta på att det ska bli som valigt ige, så har ho hittat ett sätt att förhålla sig till det ya valiga. Ho samtalar med mäiskor över ätet, fia läkade samtal. Och ho ber. För mig. Och måga adra. Ho är mi förebild i att våga se att det tillståd jag är i just u, är det jag måste förhålla mig till. Nu är det coroa som har satt vårt liv på paus. Ofta uder de här periode hör jag kommetare är allt blir som valigt ige Me om det u ite blir det på måga år så måste vi förhålla oss till det som är vårt u. Vi firar gudstjäst över ätet. Vi möts i trädgårde, eller i parke. Vi kramas ite lika ofta, me är vi möter våra graar och väer, så staar vi lite lägre i det som kaske aars skulle ha varit ett flyktigt möte. För vi har lärt oss hur viktigt det är att mötas och hur vi sakar vårt gamla som valigt. Utifrå vår ya verklighet (vårt ya valiga) får vi hitta ya former. Och är coroa ite lägre kräver särbehadlig, så går vi ite tillbaka till det gamla valiga för också det är föryat. Och ha som satt på troe sade: Se, jag gör alltig ytt. (upp 21:5a) Och precis är jag skrivit detta och täkte avsluta, så fick jag ett mail frå vår regioala kyrkoledare, Eli Alm, med ett bibelord som jag gära vill dela med er också: Välsigad de ma som sätter si lit till Herre, som litar helt till Herre. Ha blir som ett träd platerat ära vatte. Det sträcker sia rötter mot bäcke. Det har iget att frukta av hetta, blade är alltid gröa. Det ägslas ite uder torra år, upphör ite att bära frukt. (jer 17:7 8) Vi lägtar efter att få mötas ige, me till dess bär vi varadra i förbö och omsorger. Också är Majorakyrka är stägd, eller bara öppe för ett fåtal åt gåge, verkar Guds Ade geom hee, vi sträcker våra rötter mot bäcke, mot källa. Se jag gör alltig ytt! Leif Romell expeditio och postadress: Chapmasgata Göteborg tel PASTOR Leif Romell tel , MUSIKLEDARE Erika Bomb tel KASSÖR Erlig Zetterma tel KASSÖR EQUMENIA MAJORNA Ja Måsso tel BANKGIRO församlige: equmeia: PLUSGIRO församlige: rpg Majora: SWISH SWISH BETALA ENKLARE MED DENNA QR-KOD

3 Coroapademi har blottlagt brister i vårt samhälle mi kollega och vä Abdulrahma Sheik, Imame som tidigare itervjuats i Majorakyrkas tidig, kom aldrig tillbaka till jobbet på Bergsjöskola. När ha var hemma och sörjde si döde so, som blivit skjute i Biskopsgårde, drabbades ha av Covid 19. Has fru rigde flera gåger till sjukhuset uder de första två veckora, me ige tog hees oro på allvar. Detta trots att ho berättade om Sheiks höga feber och ihållade hosta. Ite förrä ha hostade blod och blev medvetslös kom ambulase. Me då var det reda förset. E gåg vakade Sheik upp efter att ha varit edsövd i respirator i tre veckor för att ta farväl av si familj. Me seda blev ha återige sämre och dog. Som framgick i de tidigare ämda itervju var Sheik e aktad imam, käd för sitt arbete mot radikal islamiserig. Nyhetsislag i tv och stora dagstidigar skrev om has dödsfall. Det var ite skidreseärera som kom hem frå alpera med Covid 19 som drabbades hårdast. Nej, i stället var det taxichaufföre som körde dem hem frå flygplatse. Ha hade iget val. Taxichaufföre, som efter ytterligare ett 12 timmar lågt arbetspass det sjätte för vecka med otaliga körigar fram och tillbaka till flygplatse, kom hem hostade och febrig till sitt trågbodda geeratiosboede i förorte. Det var ite uga mäiskor som drabbades hårdast är de strutade i att hålla avståd. Nej, i stället var det de äldsta och svagaste iom äldreomsorge på olika boede och de som behövde hemtjäst. De hade ite e chas att udkomma smitta är de fick ta emot besök av uppemot tio olika persoer frå hemtjäste varje vecka persoal uta tillgåg till skyddsutrustig eller hadsprit. Coroakrise har blottlagt brister i vårt samhälle. Alla politiker oavsett ivå i kommu, ladstig och riksdag är asvariga för avsakad av skyddsutrustig iom äldreomsorg och sjukvård, vilket förvärrat smittspridige. Likaså för att de växade ojämlikhete i samhället orsakat e ökad dödlighet i Covid 19 i utsatta förortsområde. Det är politikeras asvar att åtgärda bristera, oavsett parti eller block. Vilka politiska beslut som tas blir avgörade för hur vi som lad ska klara av ästa pademi bättre. För de kommer. Lius Johasso BILD:UNSPLASH

4 Världes Bar ett extra viktigt år! BILDER: VÄRLDENS BARN världes bar är ett isamligsorga som fokuserar på alla bars rätt till hälsa, skola och trygghet. Det är rättigheter som u riskerar att sättas ur spel. När pademi sprids till världes mest sårbara samhälle med fattigdom, bristade sjukvård och mäiskor på flykt blir kosekvesera förödade. Ite mist för de bar som reda befier sig i utsatthet. Därför är årets isamligskampaj viktigare ä ågosi. Med stöd frå isamlige geomförs u projekt för att förebygga smittspridig, me också för att bar ska få tillgåg till skola och e säker barmiljö i trygghet och i e så ormal vardag som möjligt. Dessa projekt drivs av 13 olika seriösa orgaisatioer däriblad Diakoia. I år slår pademi ut e hel del eveemag som brukar dra i pegar till Världes Bar. Me isamlige ställs ite i de ställs bara om. Så swisha gära e gåva till och age meddeladet: 1480 Bar visar att gåva kommer frå Göteborg. Vecka 40 kommer Majorakyrka att vara öppe för ljustädig och möjlighet att ge e gåva till Världes Bar. Mådag Tisdag Osdag Torsdag Varmt välkoma! Aia Steberg

5 Coroastategi Våra gudstjäster är (som beslutet ser NOVEMBER det här är ige text ma vill ju också sprida ut sig i hela kyrksale ut just u) öppa för församliges 1 SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG skriva. Det käs alldeles bakvät, och då ka det vara ytterligare ågra medlemmar, me edast ett begrä gudstjäst, Vårt evighetshopp. kostigt och fullkomligt fel att i vårt för sågare på plats. sat atal. Me de firas på rätt tid i vår Vi täder ljus för dem som dött samligsblad skriva om begräsigar Uder gudstjästera räkar vi fort kyrka och säds över Youtube där de uder året. Leif Romell. Charlotta av besökare och atal mäiskor som farade med upp till tjugo gudstjäst seda ligger ute i cirka två veckor. Grah Wetter, violi. Leo Lövsé, får vara i våra lokaler. Vi vill ju att det besökare. Äve här är det såge som viola. Axel Vilborg, cello. ska vara fullt av grupper, mäiskor, liv komplicerar situatioe. Samma regler OKTOBER 8 SÖNDAG gudstjäst, och samtal. gäller för psalmsåg som för körsåg. 4 SÖNDAG DEN HELIGE MIKAELS DAG Frälsige. Iteratioiella rådet. Me det är ju ige valig tid vi lever Om vi hade gudstjäster uta psalmsåg gudstjäst, Äglara. Erika Bomb, orgel. i. Coroapademi tvigar oss fortfara skulle vi kua ha trettio besökare. Jadra Jelovcic. Leif Romell. 15 SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN de till begräsigar och säkerhetstäk. Me som tur är ka vi också delta i Mässigssextett ur Göteborgs gudstjäst Vaksamhet och väta. Vi i styrelse försöker att så gott det går gudstjäste via ätet. De möjlighete kapellet. Erika Bomb, orgel. Chapter framför e egeskrive hitta ett föruftigt sätt att kua hålla kommer att fias kvar så läge det 11 SÖNDAG TACKSÄGELSEDAGEN musikal. Ledare är Mikaela Alburg kyrka öppe och samtidigt följa folk fis ett behov utifrå restriktioera gudstjäst, Lovsåg. och Pauli Broma. Medverka av hälsomydighetes rekommedatioer. krig coroapademi. Rolad Svatesso. Aa Maria musikskola. Leif Romell. David Vi har till att börja med försökt aa Trots allt är det e hel del verksam Carlsso Eckerstei, piao. lysera hur måga mäiskor vi ka vara het som har kuat starta upp i höst. 18 SÖNDAG gudstjäst De här södage har måga av i de olika lokalera med take på säkra Barkörera är i gåg. Majoraköre Tros kraft. Leif Romell. Majora bare med sig ett par ahöriga avståd. och damköre har haft sia första öv köre. Erika Bomb, dir och orgel. och om coroaregel fortfarade I miisale räkar vi med att vi ka igar. E del av våra adra grupper och 25 SÖNDAG gudstjäst, Att leva gäller, blir det trågt om salighete. vara ågostas mella åtta och tio per viss uthyrig har också startat. tillsammas, predikstolsbyte (Leif Bra om du ka följa gudstjäste soer. I festsale ka vi vara upp emot Och det verkar faktiskt som det fis Romell predikar i Johaeberg via Youtube. 30 persoer. hopp om att saker och tig kommer att och i Majorakyrka får vi besök 22 DOMSSÖNDAGEN gudstjäst, Equmeiagårde försöker vi hålla fri förädras. För ett par dagar seda kom frå Flatåskyrka). Lea Björeld, Kristi återkomst. Dialogpredika frå verksamhet. beskedet att besöksförbudet på äldre BILD: MARIA MANNBERG gudstjästledare. Liéa Sjösvärd och Rasmus Karlsso, såg. Roja Persso, piao. med Rolad Svatesso och Karl- Erik Ägerheim. När det gäller körer för vuxa är det adra regler som gäller. När ma sjuger ska ma ha ett avståd på två meter åt alla håll. Det iebär att på estrade ka det vara upp till 10 körsågare om ma utyttjar yta maximalt. Vissa körer ka boede hävs frå och med de första oktober. Vi ka bara hoppas att allt utvecklas åt rätt håll och att det därmed kaske är fler lättader i rekommedatioera på gåg. Stefa Tellevi

6 BILD: KASSOUM KONE, PIXABAY HÖSTEN ÄR HÄR och vi har ätlige fått hemma på blad aat låtar av Coldplay, MAJORNAKYRKAN HAR två väförsamligar. kl 18. För mer iformatio se: bilda.u/ starta igåg med vår musikverksamhet Jes Hult och Vargas och Lagola. Äve E i Highfield utaför Liverpool i Stor verksamhet/cykla-for-jamstalldhet-e- för bar och uga vuxa ige! Majoraköre har dea termi fått väl britaie som vi har sporadisk me studiecirkel-i-fem-delar eller kotakta Se i börja av september ses vår koma både ya och gamla medlemmar, dock mejlkotakt med, och e i Zaaga Mali Rosquist ( eller rytmikgrupp Memory och vår musikal vilket vi såklart är mycket glada för. i Republike Kogo vilke vi har haft som också grupp Chapter som valigt på mådags Efter höstes projekt i de olika betydligt svårare att kommuicera med. tar emot amäligar. Av hälsoskäl har eftermiddagara. körera hoppas jag ierligt att vi får Nu har ätlige e församligsmedlem vi begräsat studiecirkel till åtta perso Chapter jobbar reda på för fullt med fira jul som valigt i år då påske och fått kotakt via Facebook med deras er, så det är först till kvar som gäller. si ågot förseade vårmusikal som har våre helt försva ifrå oss. Me trots pastor. Detta resulterade blad aat i Iteratioella rådet brukar orda premiär i gudstjäste 15 ovember och att ma ka öska så går det, som i för att vi fick e lista med förbösäme e gudstjäst i Kyrkoras iteratioella Memory välkomar ya och gamla med står, ite u att lova ågotig om hur frå dem till de sedvaliga böe för vecka. Tyvärr har Sveriges krista råd lemmar tillbaka efter sommarlovet med advet kommer att se ut. Blir det som jag våra väförsamligar första södage i ite prioriterat iteratioella frågor pass fyllda av lek, musik och das. vill ses projektköre återige i börja av september. Vi udersöker också möjlig eller hållbarhetsfrågor på sista tide, så Det är verklige härligt att få se ovember för att förbereda iför vårt ad hete att hjälpa dem i ett projekt med det har ite kommit mycket iforma kyrka full av rörelse ige uder må vetsfirade i kyrka. Lite lägre fram, pegar som vi tidigare har samlat i. tio därifrå. Vi har därför valt ett eget dagara! med mer vetskap, kommer jag att höra Förra höste ordade vi e mycket datum, 8 ovember, och ett eget tema, Vår popkör för uga vuxa, Majora av mig om detta. Me vet du reda u att lyckad studiecirkel i Slow fashio, och i Zaaga. Vi har alltid e ambitio att de köre, har också fått dra igåg ige du är itresserad av att vara med, ka du våras ville vi göra ett likade upplägg, gudstjäste ska vara lite speciell, me efter e låg vår. Vi träffas som valigt reservera mådagskvällara tre veckor me i stället kom covid-19 Nu gör vi vi får se hur det är möjligt att geomföra på tisdagskvällara och håller just u ia advet. Då kaske vi ses för rep. ett ytt försök med ett aat material i rådade situatio. Välkoma är i dock på att förbereda medverka i gudstjäs frå Bilda, Cykla för jämställdhet, fem alla, irl (i real life) eller i cyberspace. te 18 oktober. Då ska vi bjuda er där Erika Bomb, musikledare tillfälle med börja tisdag 6 oktober Mali Rosquist BILD: MALIN HOELSTAD

7 Pastor i Equmeiakyrka mitt am är Jadra Jelovčić, jag är 43 år och kommer frå de södra kroatiska regioe Dalmatie. Jag är gift med Jelka Jelovčić och tillsammas har vi två söer och e dotter. År 2007 ordierades jag som diako, och ett år därefter som pastor i Episkopala Reformerta Kyrka i Kroatie. Jag tjästgjorde som pastor i kyrka i fem år, varefter jag flyttade med mi familj till Sverige. Mitt främsta mål efter flytte var att itegreras i det sveska samhället och lära käa kulture. Jag var tvuge att börja om livet frå börja. Trots alla svårigheter höll jag hoppet i mitt hjärta att jag återige skulle komma att få möjlighet att predika evageliet i kyrka, eller kua tjäa Gud på ågot sätt i församlige. Naturligtvis kude jag ite börja leta efter ett jobb i kyrka som utläig, eftersom ma först får lära sig sveska och komplettera si teologiska utbildig med kurser i svesk kyrkohistoria. Jag lyckades med detta tack vare det stöd jag har fått av pastor i Majorakyrka, Leif Romell, och av medlemmara i styrelse. De har stöttat mig frå första dage på ett otroligt sätt med mycket kärlek och förståelse. Pastor Leif Romell gjorde det möjligt för mig att återige få predika eva geliet i församlige. Tack Leif! Uder hela processe som jag har gått igeom fram till de dag jag välkomades som pastor i Equmeia kyrka har jag fått mycket uppmutra att förverkliga mia förhoppigar geom gemeskape med alla medlemmar i Majorakyrka. Deras osjälviska stöd som kommer av Guds kärlek hjälpte mig att förverkliga de förhoppigar som jag brier för. Jag klarade kursera på Teologiska högskola i jauari 2020, och jag läser ytterligare sveska på gymasieivå i Göteborg. Södage de 20 september atogs jag som pastor i Equmeiakyrka vid årskoferese DET ÄR NU MÅNGA MÅNADER seda vi sågs. Våre blev ju ite som de var plaerad. Både torsdagsträffara och seior dagara på Bobergsgårde blev iställda. Höste blir heller ite som valigt, me vi försöker börja med våra torsdagsträffar 1 oktober kl Me fika får du ta med dig själv. Vi testar om vi ka ha bibelsamtal med avståd, aars gör Leif Romell om det till bibelstudium. Alla samligar blir i kyrksale. OKTOBER 1 Da Adersso i våra hjärta, Rolad Svatesso 8 Bibelsamtal med Leif Romell 15 Uteliv 22 Bibelsamtal 29 Varje mäiska är e berättelse Cari Careborg och Sve Apelo. NOVEMBER 5 Bibelsamtal med Leif Romell 12 Uteliv 19 Bibelsamtal med Leif Romell 26 Att sitta i fägelse! Me sitter ma verklige i fägelse? Lasse Wetter och Karl-Erik Ägerheim berättar. DECEMBER 3 Bibelsamtal med Leif Romell 10 Julfest om det går att geomföra SITTGYMPAN har börjat, me just u träffas vi kl ute framför kyrktrappa och går promeader uppdelade i grupper. Det kaske ka bli gympa i kyrksale seare i höst. Hör gära av dig till Iger Eriksso om du har frågor: VI FIRAR ELSIE MORGAN som fyller 100 år. Elsie har i måga år varit med på sittgympa som är i vår kyrka. Ho berättade vid feste att u är cirkel slute. Som lite gick ho i södagsskola på Betzesgata och u firar ho 100 år i samma församlig. Ett stort GRATTIS till Elsie!

8 SAMTAL OM BIBELN OCH TRON Skulle du vilja få chase att mötas för att fördjupa dig i trosfrågor? I så fall är det på gåg att bli verklighet. Det blir e vardagkväll, kaske var tredje vecka. I första had amäler du till mig att du är itresserad, vilka frågor du skulle vilja att vi tar upp, eller om det är ågo särskild bibelbok du skulle vilja att vi läser. Utifrå de grupp som amäler itresse formar vi samligara. Oavsett om du har trott seda du var bar eller ite tror alls, och oavsett om du är medlem i församlige eller ite, så är förhoppige att vi ska kua mötas i ärliga, öppa och fördjupade samtal och studier. Amäl dig till majorakyrka.se eller FÖRSAMLINGSBOKEN Ny medlem Göra Götborg, frå Emauelskyrka i Kugsbacka. Utgåga Erik Ardt (tidigare Norberg) har flyttat till Vallersvikskyrka (Equmeiakyrka i Frillesås). Avlida Iga-Britt Olsso, född 1 oktober 1928, medlem i Majorakyrka seda 15 september 1957, död 19 april Begravigsgudstjäste hölls i Majorakyrka 7 maj Officiat: Leif Romell. Rue Widlud, född 19 april 1927, medlem i Majorakyrka seda 8 december 1968, död 3 mars Begravigsgudstjäste hölls i Majorakyrka 25 mars Officiat: Leif Romell. Tjul DET BLIR JUL ÄVEN I ÅR me ite de julmarkad som vi seda måga år är vaa vid i Majorakyrka. Vi får apassa oss till de rekommedatioer som gäller på grud av pademi. Ett lotteri ska vi ha! E av vistera e vacker matta håller på att vävas. Lotter kommer att säljas på kyrktorget i sambad med gudstjäster och vid adra lämpliga tillfälle. Försäljigskommitté fuderar vidare på om det också går att geomföra adra aktiviteter. Iformatio kommer seare via mejl. ELLAS KAPELL ELLAS KAPELL MED LOVISA JENNERVALL Lördag 3 oktober får vi e lite exklusiv, coroasäkrad spelig med Ellas kapell. De är i Göteborg för ett par speligar på Uity Jazzklubb, me sticker emella med e lite spelig hos oss. Ellas kapell består av Lovisa Jeervall, såg, Mae Skafvestedt, piao, Aders Lagørge, kotrabas, Edvi Fridolfsso, trummor. Badet kom till av e gemesam kärlek till Ella Fitzgerald, me har seda dess växt och formats vidare av esemble. Iträde. Begräsat atal besökare. BILD: ELVIRA GLÄNTE

9 SVERIGE PORTO BETALT MAJORNAKYRKAN CHAPMANSGATAN GÖTEBORG Kröika i höstas förra året började jag plugga på Göteborgs uiversitet. Jag läste statsveteskap, och tyckte det var jättekul. I ett halvår. Se kom pademi, och med de distasudervisige som gjorde att de eda gågera ma såg si klass och sia föreläsare var vid Zoomsamtal och förispelade PowerPoitpresetatioer. I samma veva flyttade jag hemifrå, och med e rumskompis som arbetar heltid hade jag väldigt lite sällskap till vardags. Att ite kua ta sig till uiversitetets läsesalar uder våre var jobbigt. Visst såg jag till att träffa väer, jag besökte mi familj, me till vardags var jag hemma i lägehete och det är verklige ite samma sak som att omge sig med adra studeter. Det var ågot jag upptäckte uder pademi: Tidigare, uder gymasiet, skrev jag ästa alltig hemma. Sälla satt jag i skolas bibliotek eller gick er till stadsbiblioteket. Jag hade aldrig asett mig vara ågo som behöver folk omkrig mig för att studera eller läsa, me i våras jag lärde mig ågotig ytt om mig själv. Uder sommare kom jag tillbaka till hemtjäste, ett jobb som jag har skrivit om tidigare. Det var som att och dag jämfört med hur mi vårtermi hade varit. Frå halvslöa dagar uta ågo större ruti gick jag till väckarklocka som rigde halv sex om morgoe och arbetsdagar varaa helg. Me jag träffade kollegor. Och jag mådde faktiskt bättre ä vad jag gjort på ett bra tag. Att träffa folk som ma har ågot gemesamt med är så oerhört viktigt, och det har blivit väldigt tydligt för mig uder det här ovaliga året. Ite bara på grud av pademi, uta också på grud av bildera vi ser frå skogsbräder i världe och riktige som det globala politiska läget rör sig i. Därför täker jag på alla dem som ite ka träffa ågo i år. Jag hade ture att kua besöka mi farmor och farfar i somras, vi var försiktiga, umgicks bara utomhus och på håll. Det är ite alla som har de möjlighete. Och jag vet att vi ite ska ta ut ågot i förskott, me det går att läsa allt mer om forskare som mear att pademi ka gå mot sitt slut i Sverige. Vi kaske skymtar ljuset i slutet av tuel så småigom. Ib Tellevi

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Käppla (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 27 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Björkduge (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1-2 22% 3-4 50% 5-6

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Skogshydda (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 21 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 1-2 19%

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Fakta om Zara Larsson

Fakta om Zara Larsson SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boke hadlar om artiste och femiiste Zara Larsso. Vi får lära oss mer om Zaras liv, hur och var ho växte upp, är ho bestämde sig för att ho ville bli sågerska

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist Föreläsig VI Mikael P. Sudqvist Aritmetisk summa, exempel Exempel I ett sällskap på 100 persoer skakar alla persoer had med varadra (precis e gåg). Hur måga hadskakigar sker? Defiitio I e aritmetisk summa

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Kundundersökning Kommuninfo/ Kuntainfo: Enkät om kommunens informationsverksamhet

Kundundersökning Kommuninfo/ Kuntainfo: Enkät om kommunens informationsverksamhet Kududersökig 2017 Kommuifo/ Kutaifo: Ekät om kommues iformatiosverksamhet 1. Udersökiges bakgrud och syfte Eligt Larsmos budget för år 2017 skall kommue årlige rikta e ekät till kuder eller kommuivåare

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Hammar (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 1-2 3-4 5-6

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPA BOXARE VÄRDEGRUND DIPLOMBOXNING

UTVECKLINGSTRAPPA BOXARE VÄRDEGRUND DIPLOMBOXNING alla r ö f g i s Box världsklas jare till frå ybör UTVECKLINGSTRAPPA BOXARE VÄRDEGRUND Glädje Allt vi gör ska käeteckas av positiv ada och positiva takar. Vi ska ha roligt och må bra på väge för att å

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Lösningar och kommentarer till uppgifter i 1.1

Lösningar och kommentarer till uppgifter i 1.1 Lösigar och kommetarer till uppgifter i. 407 d) 408 d) 40 a) 3 /5 5) 5 3 0 ) 0) 3 5 5 4 0 6 5 x 5 x) 5 x + 5 x 5 x 5 x 5 x + 5 x 40 Om det u är eklare så här a x a 3x + a x) a 4x + 43 a) 43 45 5 3 5 )

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Fågelbo (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN. bild: margareta björn.»att stanna upp och låta Gud göra något nytt.«john bjurenstedt

EQUMENIAKYRKAN. bild: margareta björn.»att stanna upp och låta Gud göra något nytt.«john bjurenstedt EQUMENIAKYRKAN 317 bild: margareta björ»att staa upp och låta Gud göra ågot ytt.«joh bjurestedt Att staa upp och låta Gud göra ågot ytt bild: margareta björ Majorakyrka expeditio och postadress: Chapmasgata

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Induktion LCB Rekursion och induktion; enkla fall. Ersätter Grimaldi 4.1

Induktion LCB Rekursion och induktion; enkla fall. Ersätter Grimaldi 4.1 duktio LCB 2000 Ersätter Grimaldi 4. Rekursio och iduktio; ekla fall E talföljd a a 0 a a 2 ka aturligtvis defiieras geom att ma ager e explicit formel för uträkig av dess elemet, som till exempel () a

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Förfrågan till Klockarens redaktörer

Förfrågan till Klockarens redaktörer Förfråga till Klockares redaktörer 1. Hur öjd är du med Klockare? Ge Klockare ett geerellt vitsord. Atal svarade: 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt Medelvär Usel 1 0 2 1 2 5 5 9 3 1 Utmärkt 29 6,72 3,45%

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Mariaträffen. Höst En generationsöverskridande träffpunkt öppen för alla. Helgfria vardagar kl Torsdagar kvällsöppet kl.

Mariaträffen. Höst En generationsöverskridande träffpunkt öppen för alla. Helgfria vardagar kl Torsdagar kvällsöppet kl. Majora-Lié Mariaträffe E geeratiosöverskridade träffpukt öppe för alla Helgfria vardagar kl. 10 16 Torsdagar kvällsöppet kl. 16 19 www.goteborg.se Höst 2018 September Vecka 35 Majoradage Välkomme till

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr 48mars 2012 Pris 25 kr Amada Söderlidh Jag har tidigare i»på Ljuge«berättat om de Söderlidhska gårde i Skaör. Gårde var i de Söderlidhska släktes ägo frå 1823 fram till brade 1921. De sista av de Söderlidhska

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Digital signalbehandling Alternativa sätt att se på faltning

Digital signalbehandling Alternativa sätt att se på faltning Istitutioe för data- oc elektrotekik 2-2- Digital sigalbeadlig Alterativa sätt att se på faltig Faltig ka uppfattas som ett kostigt begrepp me adlar i grude ite om aat ä att utgåede frå e isigal x [],

Läs mer

Egna funktioner. Vad är sin? sin är namnet på en av många inbyggda funktioner i Ada (och den återfinns i paketet Ada.Numerics.Elementary_Functions)

Egna funktioner. Vad är sin? sin är namnet på en av många inbyggda funktioner i Ada (och den återfinns i paketet Ada.Numerics.Elementary_Functions) - 1 - Vad är si? si är amet på e av måga ibyggda fuktioer i Ada (och de återfis i paketet Ada.Numerics.Elemetary_Fuctios) si är deklarerad att ta emot e parameter (eller ett argumet) av typ Float (mätt

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Vuxenenheten 26 år -

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Vuxenenheten 26 år - Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Vuxeehete 26 år - Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4 Arbetsmiljörod

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Stöd i hemmet

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Stöd i hemmet Arbetsmiljöuppföljig 2013 ÄO-HS område: Stöd i hemmet 1 Uppföljig vår 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud Ehet: Skada Tillbud Otillåte påverka 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 Kvi Kvi

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

1. Test av anpassning.

1. Test av anpassning. χ -metode. χ -metode ka avädas för prövig av hypoteser i flera olika slag av problem: om e stokastisk variabel följer e viss saolikhetsfördelig med käda eller okäda parametrar. om två stokastiska variabler

Läs mer

Fakta om plast i havet

Fakta om plast i havet SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boke hadlar om att vi mäiskor måste fudera över all plast som vi aväder. Vad häder med plaste är vi har avät de? I boke får vi lära oss varför plaste är farlig

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND BETLEHEMS STJÄRNA TEXT: Viktor Rydberg (18281895). Svesk författare, föreläsare, riksdagsma, kulturkritiker och rofessor vid Stockholms högskola. 1877 blev Rydberg medlem av Sveska

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Boedeehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4 Arbetsmiljörod

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Hälso- och sjukvård

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Hälso- och sjukvård Arbetsmiljöuppföljig 2013 ÄO-HS område: Hälso- och sjukvård 1 Uppföljig vår 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud Ehet: Skada Tillbud Otillåte påverka 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 Totalt

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 Joy Lidé SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 2 SPRÅKSKRINET Iehåll 1 Ny i klasse Läsig: Text och läsförståelse 4-5 Språklära: Meigsbyggad/skiljetecke 6-7 Ordkuskap: Om käslor 8 Skrivig: Viktig hädelse

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten Humaistiska fakultete BESLUT 1 / 5 2013-12-19 dr G 2013/558 Avisigar för irättade av utbildigsprogram vid Humaistiska fakultete Beslutsgåg Irättade av utbildigsprogram beslutas av fakultetsstyrelse efter

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

1. Ange myndighet och kontaktperson

1. Ange myndighet och kontaktperson Uppföljig av förekligsarbete för år 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: : 1 respodeter valda Respodet ade på: kersti.backma-haerz@aturvardsverket.se 12.01.2018, 13:27-26.02.2018, 09:55 1. Age mydighet

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Kontakt- och familjehemsenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Kontakt- och familjehemsenheten Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Kotakt- och familjehemsehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4

Läs mer

Vad är det okända som efterfrågas? Vilka data är givna? Vilka är villkoren?

Vad är det okända som efterfrågas? Vilka data är givna? Vilka är villkoren? Problemlösig. G. Polya ger i si utmärkta lilla bok How to solve it (Priceto Uiversity press, 946) ett schema att följa vid problemlösig. I de flod av böcker om problemlösig som har följt på Polyas bok

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R.

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R. P Potesserier Med e potesserie mear vi e serie av type c x, där c, c, c,... är giva (reella eller komplexa) kostater, s.k. koefficieter, och där x är e (reell eller komplex) variabel. För varje eskilt

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer