Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter"

Transkript

1 Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version december december 2017 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker? 3 Varför väja Svanenmärkt? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Vem kan ansöka om icens? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 6 1 Amänna krav 7 2 Leverantörer 8 3 Mijökrav Kemikaier och materia Fim- och tryckformsframstäning repro Utsäpp ti uft och vatten Energi och kodioxidutsäpp Avfa Mijömärkta produkter Arbetsmijö Vatten 24 4 Tryckkvaitet 24 5 Sammanräkning av poäng 25 6 Övriga krav Särskida krav för pacering av Svanenoggan på trycksaker 28 Efterkontro 30 Mijömärkets utformning 30 Hur änge gäer icensen? 32 Nya kriterier 33 Ordförkaringar och definitioner 34 Biaga 1 Biaga 2 Biaga 3 Biaga 4 Biaga 5 Biaga 6 Biaga 7 Kemikaier och materia (O5) Avfaspan för företaget (O5) Rutiner och instruktioner (M1-M13) Intyg från efterbehandare (O3) Kontroerat papper (P1) Intyg för tryckeriet Beräkningar och exempe 044 Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter, version 5.4, 19 februari 2014 Detta är en översättning av ett originadokument på danska. Vid eventuea okarheter är det originadokumentet som är gäande. Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker? Ett Svanenmärkt tryckeri är ett tryckeri som uppfyer stränga mijökrav och som har erhåit en Svanenicens för produktion av trycksaker. En Svanenmärkt trycksak, t.ex. en broschyr, en bok eer ett kuvert, är en trycksak med en bra mijöprofi. Tryckeriets produktionsprocess tihör de minst mijöbeastande jämfört med andra tryckerier. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen, inkusive energiförbrukningen, samt papperet och kemikaierna som tryckeriet använder. Svanen gynnar också en produktionsprocess som underättar återvinningen av trycksaker. Kraven hjäper tryckeriet att skapa ett hehetsperspektiv på sin mijöpåverkan. Det handar om att utnyttja resurserna optimat och ersätta förorenande och häsofariga kemikaier med bättre aternativ. Genom Svanens mijökrav får tryckeriet riktinjer för hur de kan bidra ti en håbar utvecking. Varför väja Svanenmärkt? Mijöfrågor är ofta kompexa och det kan ta ång tid att sätta sig in i dem. Svanenmärket kan användas som vägedning för detta arbete. Ett företag med fokus på mijöarbete kommer också att kunna sänka sina kostnader för avfa och papper (genom mindre mängder makuatur). Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och praktiskt verktyg i arbetet med att informera om företagets mijöarbete. Tryckeriet kan använda Svanenmärket i sin marknadsföring. Svanen är en känd mijömärkning med hög trovärdighet. Vad kan Svanenmärkas? Svanenmärkningen omfattar tryckeriets* produktion av trycksaker. Tryck mate riaet som tryckeriet använder ska huvudsakigen bestå av papper enigt krav O1. En eer fera av de tryckmetoder som beskrivs i avsnitt 5 (Sammanräkning av poäng) ska användas. Tryckeriet kan fritt väja vika trycksaker som ska Svanenmärkas (se dock kraven i avsnitt 6.1). Tryckerierna kan efter avta med Nordisk Mijömärkning också undanta produktion av vissa typer av trycksaker med särskida produktionskrav (t.ex. säkerhetstryck och förpackningar ti äkemedesindustrin). Svanenmärkningen omfattar också kuverttiverkares produktionsprocess för kuvert och papper. Kuvert med och utan tryck på insidan omfattas av tryckmetoden kuvert-fexo i detta dokument. Kuvert med tryck på utsidan omfattas b.a. av kuvert-fexo eer digitatryck. Andra trycksaker utan tryck (t.ex. post-it-bad eer bock utan tryck) omfattas av samma tryckmetod som omsaget eer annan de av trycksaken har tryckts med. * rödmärkta ord förkaras i ordistan. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

4 Vem kan ansöka om icens? Aa sags tryckerier kan ansöka om icens om tryckningen utgör en väsentig de av verksamheten. I det här dokumentet omfattar begreppet tryckeri även kuverttiverkare. Även andra företag som inte är tryckerier och som önskar Svanenmärka sina trycksaker kan ansöka om icens för specifika trycksaker, t.ex. för en dagstidning, bok, tidskrift, kataog, kuvertserie eer bock och häften med ett visst varumärke. Även om icensen endast avser en specifik trycksak måste den vara tryckt av ett Svanenmärkt tryckeri enigt krav M12. Det är endast sådana tryckerier som får marknadsföra sig som Svanenmärkta tryckerier. Hur söker man? Kriterierna för tryckerier består av en kombination av obigatoriska krav och möjigheter att tigodoräkna sig poäng. De obigatoriska kraven markeras med O + nummer och måste atid uppfyas. Övriga krav, som ska säkerstäa att mijömärkningskraven uppfys när icensen har bevijats, markeras med M + nummer och är också obigatoriska. Kraven som man kan tigodoräkna sig poäng för är markerade med P + nummer. För att få icens måste man uppnå ett visst anta poäng beroende på vika tryckmetoder som används. I rubriken anges antaet poäng som man maximat kan uppnå, t.ex. 10 poäng. Observera att man fritt väjer inom vika områden man vi sama poäng. I sista avsnittet, Ordförkaringar och definitioner, finns definitioner och förkaringar av ord och begrepp som används i dokumentet. Ord som har en förkaring är markerade med rött första gången de förekommer i ett avsnitt. Ansökan Ansökan ska om möjigt ske med hjäp av den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account. Ansökan består av en ifyd ansökningsbankett och en ifyd eektronisk ansökningshjäp med uppaddad dokumentation. Ansökningsbanketten sänds ti Nordisk Mijömärkning i det and där tryckningen sker (se adresser på sidan 2). Ansökningar från tryckerier utanför Norden ska skickas ti ett av de nordiska änderna enigt avta. När den ifyda ansökningsbanketten tas emot ger Nordisk Mijömärkning tigång ti den eektroniska ansökningshjäpen. Sökanden ska ange på ansökningsformuäret för tryckerier, viken typ av trycksaker som han/hon förväntas tihandahåa genom att sätta kryss i rutorna i tabeen nedan. Aternativt använder sökanden den amänna ansökningsbanketten och anger samt aternativt anger entydiga handesnamn för kontorsprodukter och iknande, t.ex. kuvert, bock, häften, eer namnet på trycksakerna (t.ex. Dagstidningen Dagbadet, Stora Kokboken). Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

5 Kategorier Kopiering Kuverttiverkning Tryckning av: Tidskrifter Tidningar Böcker Kataoger Teknisk dokumentation Direktrekam Rekam- och marknadsföringsmateria Förpackningar och etiketter Finansrapporter Kontorsprodukter Formuär Övriga papperstrycksaker Förkaring Magasin, journaer, nyhetsbrev Dagstidningar, veckotidningar Böcker med hårt eer mjukt omsag Produktkataoger, teefonkataoger Manuaer, guider, instruktioner Vykort, rekambad, broschyrer, annonsbrev Fygbad, broschyrer, häften, webbtidningar, cirkuär, skytar, affischer Påsar, kartonger, etiketter Årsrapporter, kvartasrapporter Brevpapper, kuvert, visitkort, anteckningsbock Banketter Omsagspapper, gratuationskort, kaendrar, affischer My Swan Account och den eektroniska ansökningshjäpen My Swan Account nås via internetadresserna på sidan 2 i det här dokumentet eer via appy. My Swan Account ger tigång ti föjande: Eektronisk ansökningshjäp som gör det ättare att strukturera dokumentationen och utföra beräkningar Databas över kontroerade kemikaier och materia, samt deras VOCinnehå och poäng om detta är reevant Databas med kontroerade och Svanenmärkta papperskvaiteter Databas med kontroerade efterbehandare Sökanden får ett ösenord som ger begränsad tigång ti My Swan Account så att den eektroniska ansökningshjäpen och informationen kan användas i samband med ansökan. När icensen träder i kraft ändras gitigheten för icensinnehavarens ösenord så att det stämmer överens med gitigheten för kriteriedokumentet. Symboer i texten För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas så att kravet uppfys. Det finns också oika symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med dokumentation Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

6 Kontro på pats I samband med ansökan kontroerar Nordisk Mijömärkning att kraven uppfys på pats. Vid kontroen ska underag för beräkningar, tekniska ösningar, kemikaier och materia, fakturor för inköp och iknande som visar att kraven är uppfyda kunna uppvisas. Under besöket kontroeras atså om informationen i ansökan överensstämmer med verkigheten. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift. Avgifterna redovisas på Nordisk Mijömärknings hemsidor. Frågor Vi svarar gärna på frågor om kraven eer ansökan. Kontakta Nordisk Mijömärkning (se adresser på sidan 2). Vad krävs för att bi Svanenmärkt? För att få Svanenicens krävs att: Samtiga obigatoriska krav uppfys: O + nummer och M + nummer. Företaget uppnår en viss ägsta poängnivå för varje tryckmetod för att bevijas en icens. Tabeen i avsnitt 5 Sammanräkning av poäng visar viken poängsumma som måste uppnås. Den sutiga poängsumman för respektive tryckmetod avrundas ti hea poäng: 81,4 => 81 poäng och 81,5 => 82 poäng. Tryckerier utan egen tryckning omfattas av krav O1, O2 och O3 samt aa M-krav. Företag som inte är tryckerier och som önskar icens för specifika trycksaker omfattas av kraven i avsnitt 6.1. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

7 1 Amänna krav Obigatoriska krav för oika typer av tryckerier O1 Typ av tryckeri A) Tryckeriet ska kort redogöra för anta tryckmaskiner, maskinernas typ eer mode (t.ex. heatsetpress, fexotryckmaskin), storek (t.ex. anta färgoch ackverk) och format (t.ex. 48 sidor) samt maskiner ti prepress och eventuet efterbehanding. B) Tryckmateriaet i de trycksaker som tryckeriet erbjuder ska huvudsakigen bestå av papper och 75 % av tryckeriets ekonomiska omsättning från papperstrycksaker och övriga trycksaker tisammans ska komma från trycksaker av papper med tryckmetoder som omfattas av kriterierna. Om tryckeriet enigt avta med Nordisk Mijömärkning undantar trycksaker med särskida produktionskrav ska dessa inte räknas in i omsättningsandeen på 75 viktprocent (t.ex. säkerhetstryck se avsnittet Vad kan Svanenmärkas ovan). C) Tryckeriet ska göra beräkningar för respektive tryckmetod och för tryckeriet som hehet. Produktionen i ton per år motsvarar den åriga pappersförbrukningen minus den åriga makuaturmängden. Makuaturberäkningen beskrivs under P2. Vid behov, ge också en beskrivning av hur eventuea justeringar för agerskinaden beräknas. Biaga 7 visar hur man fördear makuaturmängden för de oika tryckmetoderna om man bara har information om den totaa makuaturmängden. Observera att den eektroniska ansökningshjäpen utför de nödvändiga beräkningarna. Om ett tryckeri använder en viss papperskvaitet i fera tryckmetoder, kan voymerna för pappret uppskattas i reation ti respektive tryckmetod. Dokumentationen ska bestå av en redogörese enigt ovanstående krav. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att skriva in: A) en kort redogörese för antaet tryckmaskiner, maskintyp eer mode (t.ex. heatsetpress, fexotryckmaskin), storek (t.ex. anta färg- och ackverk) och formatet (t.ex. 48 sidor) samt maskiner ti prepress och eventuet efterbehanding B) försäkran om att tryckeriet endast trycker på papper eer information om den totaa omsättningen för tryckningen samt omsättningen för papperstrycksaker om tryckeriet även trycker på annat tryckmateria information om annat tryckmateria än papper som har använts C) tryckeriets åriga pappersförbrukning och pappersförbrukning för respektive tryckmetod och en beskrivning av hur justeringen för agerskinaden är gjord. makuatur för respektive tryckmetod, men aternativt tota makuatur hos tryckeriet samt en årssammanstäning eer iknande från mottagaren av den avyttrade makuaturmängden eer en redogörese för hur vägningen av makuaturen har utförts Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

8 2 Leverantörer Sökanden ska redovisa everantörskraven för tryckeriet som hehet, atså inte per tryckmetod. Obigatoriska krav för tryckerier och efterbehandare O2 Tryckerier Minst 75 % av a tryckning på papper internt inom tryckeriet och tryckningen av tryckeriets trycksaker hos undereverantörer ska ske på Svanenmärkta tryckerier. Procentandeen beräknas med utgångspunkt från tryckeriets egna samt undereverantörernas totaa åriga pappersförbrukning i ton eer med utgångspunkt från en ekonomisk beräkning. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt kravet ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja Svanenmärkta trycksakseverantörer från en ista och ange mängderna (ton papper) som sänds ti trycksakseverantörer. O3 Kemisk efterbehanding Minst 90 viktprocent av den kemiska efterbehandingen internt inom tryckeriet och externt hos everantörer ska vara kontroerad (sammanräknat när aa kategorier efterbehandas). Kemisk efterbehanding omfattar imning, ackering, foiering eer aminering, samt adressering med tryckfärger eer toner direkt på trycksaken eer dess embaage. En kontroerad efterbehandare kontroeras av Nordisk Mijömärkning och måste uppfya kraven i biaga 4. Procentandeen beräknas med utgångspunkt från ton papper för intern kemisk efterbehanding och ton papper för externt kontroerad, dvs. ej kontroerad kemisk efterbehanding på årsbasis eer med utgångspunkt från en ekonomisk beräkning. Se krav för beräkning av ekonomiska siffror i P2 och exempe i biaga 7. Tryckeriet behöver intekontroera extern kemisk efterbehanding om kemisk efterbehanding endast utgör 5 % eer mindre av aa order, viket räknas som förbrukat papper reativt den totaa pappersförbrukningen. Se även kraven om extern efterbehanding av Svanenmärkta trycksaker i krav M12. För att införas i My Swan Account måste efterbehandaren fya i och skicka in intyget som finns i Biaga 4. Det ifyda intyget kan skickas in direkt ti Nordisk Mijömärkning. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt kravet ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja kontroerade efterbehandare från en ista och ange mängderna. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

9 3 Mijökrav Sökanden ska redovisa mijökraven hos tryckeriet för respektive tryckmetod separat, med undantag för de krav och poängmöjigheter som beskrivs nedan. Om det är svårt att redovisa makuaturmängderna och energiförbrukningen för respektive tryckmetod separat kan man göra en beräkning med utgångspunkt från tryckeriets totaa makuaturmängd eer energiförbrukning med hjäp av anvisningarna i biaga 7. Dessa beräkningar utförs av den eektroniska ansökningshjäpen. Krav för sjävhäftande im (O6), pastembaage och amineringsfoier (O7) samt avfaspan (O10) ska redovisas för hea tryckeriet. För im (P4), mängderna bandat avfa (P12), vattenförbrukningen (P15), tryckkvaitet (P16), energi- och kodioxidkartäggningen samt energikäor (P10) och mijömärkta varor och tjänster (P13) kan sökanden beräkna totaa poäng för hea tryckeriet och tidea dem ti varje tryckmetod. Aa nycketa uttryckta i ton produkt (t.ex. VOC-förbrukning i kg per ton produkt) är knutna ti tryckeriets produktion enigt O1. Beroende på vad kravet eer poängmöjigheten omfattar avses antingen hea tryckeriets produktion av papperstrycksaker eer produktionen av papperstrycksaker med oika tryckmetoder. Obigatoriska papperskrav O4 ( Se P1 Kontroerat/mijömärkt papper Minst 25 % av pappersförbrukningen för respektive tryckmetod i en viktad beräkning ska vara kontroerad eer mijömärkt. Vid beräkningen ska Svanenmärkt papper viktas med 1, kontroerat papper med 0,8 och EU Ecoabe-märkt papper med 0,7. Svanenmärkt/kontroerat papper/papperskuvert som är godkända enigt Kopierings- och tryckpapperskriterierna version 3/Papperskuvertkriterierna version 4 kan också användas så änge de angivna pappers-/kuvertkriterierna är gitiga. Vid beräkning ska dessa papper/kuvert viktas med 0,6. Exempe: Om man har 35 % kontroerat papper, 5 % Svanenmärkt papper och 5 % EU Ecoabe-märkt papper ser beräkningen ut så här: 35*0,8 + 5*1,0 + 5*0,7 = 36,5 % Om man bara har en enda papperstyp måste man använda 25 % Svanenmärkt papper, 31,25 % kontroerat papper eer ca 35,7 % EU Ecoabe-märkt papper för att uppfya kravet. För att få en papperskvaitet kontroerad och uppförd i My Swan Account måste pappers tiverkaren dokumentera att kraven är uppfyda enigt anvisningarna i biaga 5. Svanenmärkt papper uppförs automatiskt i My Swan Account. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt kraven ovan och redogöreser/istor från papperseverantörerna om inköpta mängder samt kvaiteter under året. Föj anvisningarna under P1 om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen när ansökan fys i. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

10 Poängmöjigheter för va av papper (totat 25 poäng) P1 Kontroerat/mijömärkt papper Varje tryckmetod kan tideas poäng beroende på hur mycket kontroerat/ mijömärkt papper som använts. Använd formen nedan för att beräkna poäng för årsförbrukningen av kontroerat/mijömärkt papper för varje tryckmetod. Mängden kontroerat/ mijömärkt papper viktas med 1 för Svanenmärkt papper, 0,8 för godkänt papper och 0,7 för EU Ecoabe-märkt papper. Svanenmärkt/kontroerat papper/papperskuvert som är godkända enigt Kopierings- och tryckpapperskriterierna version 3/Papperskuvertkriterierna version 4 kan också användas så änge de angivna pappers-/kuvertkriterierna är gitiga. Vid beräkning ska dessa papper/kuvert viktas med 0,6. En pappers kvaitet kan bara räknas en gång (högsta viktningen gäer om papperet t.ex. både är Svanenmärkt och EU Ecoabe-märkt). Viktningen beror på hur stränga kraven är. Kontroerat papper är papper som inte är Svanenmärkt och som har kontroerats av Nordisk Mijömärkning och uppfyer kraven i biaga 5. poäng = 1/3*viktad procentande kontroerat/mijömärkt - 25/3 dock minst 0 poäng Exempe: Om man har 35 % kontroerat papper, 5 % Svanenmärkt papper och 5 % EU Ecoabe-märkt papper ser beräkningen ut så här: 1/3*(35*0,8+5*1,0+5*0,7) 25/3 = 3,8 poäng Tabe P1 Exempe på poäng (avrundat) Procentande Endast Svanenmärkt Endast kontroerat , ,3 4, Endast märkt med EU Ecoabe För att få en papperskvaitet kontroerad och införd i My Swan Account måste papperstiverkaren dokumentera att kraven är uppfyda enigt anvisningarna i biaga 5. Svanenmärkt papper införs automatiskt i My Swan Account. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan och redogöreser/ istor från papperseverantören över inköpta mängder samt kvaiteter under året. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja papper från en ista, ange mängderna och adda upp redogöreser/ istor från papperseverantörerna över inköpta mängder och kvaiteter under året. Gitiga icensbevis för EU Ecoabe-märkt papper ska också addas upp om det inte redan finns i istan och är vat. Ett gitigt icensbevis består av en biaga med handesnamn från gitiga icensavta eer gitiga certifikat där handesnamnet framgår. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

11 Poängmöjighet för makuatur (totat 10 poäng) P2 Makuatur Varje tryckmetod kan tideas poäng beroende på mängden makuatur. Poäng för makuatur beräknas med hjäp av föjande forme: poäng = 10/35*(40-procentandeen makuatur) dock maximat 10 poäng Beräkna makuaturprocenten för tryckmetoden med hjäp av viktuppgifterna på fakturorna från makuaturmottagaren eer genom vägning på tryckeriet och jämförese med pappersförbrukningen under året. Makuatur som uppstår i samband med extern efterbehanding ska också räknas in. Om tryckeriet använder fera oika tryckmetoder och inte beräknar makuaturen för respektive tryckmetod separat ska den metod för fördening av makuaturen som beskrivs i biaga 7 användas. Fördeningen beräknas automatiskt vid inskrivningen i My Swan Account. Makuatur från extern efterbehanding omfattar både makuatur som uppstått hos efterbehandare som omfattas av O3 och hos efterbehandare som utesutande utför mekanisk efterbehanding. Om tryckeriet endast använder sig av extern efterbehanding ska tryckeriets makuatur mutipiceras med 2 för att få fram den totaa makuaturen, såvida inte tryckeriet på annat sätt kan redovisa hur mycket makuatur som gene reras hos externa bokbinderier. Om tryckeriet både har egen och extern efterbehanding är det endast makuatur från den deen av produktionen och som går ti extern efterbehanding som ska mutipiceras med 2, såvida inte tryckeriet kan redovisa andra siffror för makuaturmängden. Andeen som efterbehandas externt beräknas med utgångspunkt från den totaa vikten för pappersförbrukningen för den de av produktionen som behandas externt eer med utgångspunkt från ekonomiska beräkningar. Om ekonomiska beräkningar används ska man räkna med att kostnaderna för efterbehanding utgör 8 % av den totaa omsättningen. Exempe: Om man har 25 % makuatur ser beräkningen ut så här: 10/35*(40 25) = 4,29 poäng Se även exempet i biaga 7 om hur man beräknar makuatur om tryckeriet har extern efterbehanding. Tabe P2 Exempe på poäng (avrundat) Ande makuatur 5 % eer mindre % 9 20 % 6 30 % 3 40 % 0 Poäng Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan och en kopia av faktura eer iknande från mottagaren av den avyttrade makuaturen eer en redogörese för hur vägningen av makuaturen har gått ti. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att skriva in mängden makuatur och mängden förbrukat papper för order som efterbehandas externt. Dessutom ska en kopia av en faktura eer årssammanstäning från mottagaren av den avyttrade makuaturmängden eer en redogörese för hur makuaturen har vägts addas upp. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

12 3.1 Kemikaier och materia Obigatoriska krav för kemikaier och materia O5 Kemikaier och materia Kemikaier och materia i kategorierna tryckfärg, foier för foietryck, amineringsfoier, ack, im, toner, bäck*, vaskmede, fuktvattentisatser (t.ex. akoho), agborttagningsmede och övriga kemikaier för fim- och tryckformsframstäning** som företaget använder, ska vara kontroerade av Nordisk Mijömärkning och uppfya kraven i biaga 1. * Bäck för adressering undantas från kravet. Det gäer även adresseringsbäck vid extern efterbehanding/adressering. För bäcket ti adressering gäer att ett säkerhetsdatabad eer annan teknisk dokumentation som visar att det uppfyer kravet i biaga II REACH (förordning 1907/2006/EEC) ska bifogas. Bäck (ti storformat och UV-bäck) ska undantas kemikaiekravet om de ingår med mindre än 5 % av tryckeriets samade inköp/mottagna tryckfärger, toner och bäck som används i tryckeriet. Bäck som omfattas av detta undantag och som inte karar kemikaie kraven i O5 får inte ingå i Svanenmärkta trycksaker. ** Kemikaier ti fim- och tryckformsframstäning är undantagna från kravet om kassificering med R43/H317 och/eer R52/53/H412, se närmare tabeen i avsnitt 1.1 i Biaga 1. Kemikaier som tryckeriet köper in separat och tisätter ti dessa kemikaier ska också räknas in. Mängden vaskmede i eventuea vaskdukar beräknas med utgångspunkt från everantörens information om mängd vaskmede per vikt eer yta och den totaa mängden vaskduk. Minst 99 viktprocent av de tryckfärger, foier för foietryck, amineringsfoier, acker, immer, samt toner och bäck som tryckeriet köpt in/tagit emot inom respektive kategori och tryckmetod under det senaste året måste uppfya kraven. För tryckfärger, im och ack finns en aternativ bagategräns på 10 kg per år, per kategori och tryckmetod som inte behöver uppfya kraven. För vaskmede, fuktvattentisatser och agborttagningsmede samt övriga kemikaier för framstäning av fim och tryckformar måste 95 viktprocent inom varje kategori för de årigen inköpta/mottagna mängderna uppfya kraven i varje tryckmetod. Agborttagningsmede och kemikaier för framstäning av fim och tryckformar räknas ti samma kategori. Dessutom finns det en aternativ bagategräns på 0,1 kg per ton produkt inom varje kategori och tryckmetod av dessa kemikaietyper som inte behöver uppfya kraven. Om en kemikaie eer ett materia används i samband med mer än en tryckmetod kan tryckeriet ägga ihop mängderna i den aktuea kategorin för de oika tryckmetoderna och med utgångspunkt från detta beräkna uppfyandet av bagategränserna (t.ex. im). Man kan utföra justeringar för inköpta/mottagna mängder kemikaier/ materia som inte har använts under året genom att adda upp agersadon för respektive kemikaie/materia vid årssutet. Företagets ager får maximat innehåa 5 viktprocent av de gama kemikaierna/materiaen som inte uppfyer kraven som beräknats för de åriga inköpen inom respektive kategori och tryckmetod. Gama kemikaier är kemikaier som köpts in/mottagits under tidsperioden innan den senaste årsredovisningen. My Swan Account innehåer information om kontroerade kemikaier och materia. För att få en kemikaie införd i My Swan Account måste everantören eer tiverkaren av kemikaien/materiaet fya i och skicka in intyget som finns i biaga 1. Det ifyda intyget kan skickas direkt ti Nordisk Mijömärkning. Dokumentationen ska bestå av en redogörese som uppfyer kraven ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

13 ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja kemikaier från en ista och ange kemikaier och materia som inte finns i My Swan Account. Skriv in mängderna samt adda upp redogöreser/ istor från everantörerna om handesnamn och inköpta mängder under året. Ladda upp beräkningar som underag för eventuea justeringar baserade på agersadon. Kemikaie- och materiaeverantörer ska använda den eektroniska ansökningshjäpen för everantörer i My Swan Account för att få sina kemikaier och materia kontroerade. O6 Sjävhäftande im Sjävhäftande im, som b.a. används på kuvert, får inte störa återvinningsprocessen. Limmet ska vara testat enigt INGEDES testmetod nr 12. Sjävhäftande im som endast används på amineringsfoier, som kister eer för etiketter och kistermärken omfattas inte av detta krav. För att ett sjävhäftande im ska kunna registreras i My Swan Account måste en testrapport bifogas som visar resutatet good eer fair för imborttagning enigt ERPC:s poängsystem baserat på INGEDES testmetod nr 12 (se anvisningarna i avsnitt 3 i biaga 1). Dokumentationen ska bestå av en testrapport som uppfyer kravet ovan. Limmet ska testas på en representativ typ av kuvert. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja im från en ista. O7 Pastembaage och amineringsfoier Embaage och amineringsfoier för trycksaker av papper får inte vara av PVC. Kravet gäer inte papperstrycksaker för användning i mycket krävande mijö (t.ex. utomhus eer hos biverkstäder). Dokumentationen ska bestå av ett ifyt och undertecknat exempar av den försäkran som finns i Biaga 6. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i och underteckna Biaga 6 och adda upp en kopia i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account. Poängmöjigheter för typ av kemikaier (totat 20 poäng) Sökanden kan få upp ti 20 poäng totat för P3-P6, beroende på vika kemikaier som omfattas av O5 och som används för varje tryckmetod. Om en kemikaie används i samband med mer än en tryckmetod kan tryckeriet addera mängderna för aa tryckmetoderna i den aktuea kategorin och med utgångspunkt från detta beräkna en poängsumma och tideas den ti aa berörda tryckmetoder (t.ex. im). P3 Tryckfärger, acker, toner och bäck Poäng som tideas för tryckfärger, ack, toner eer bäck avser sådana som används för de oika tryckmetoderna på tryckeriet och även acker som används hos efterbehandare som omfattas av krav O3. Tryckfärger, ack, toner eer bäck används ej. 12 Tryckfärger, ack, toner eer bäck används (se poäng för de oika typerna i biaga 1). Inga kontroerade tryckfärger, ack, toner eer bäck används, dvs. sådana som får användas upp ti bagategränsen Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

14 Om fera oika typer används beräknas poängen med utgångspunkt från en viktning av de inköpta mängderna (på årsbasis). Den de av produktionen som inte trycks (räknat på pappersförbrukningen) ska viktas med 12 poäng om man vi ha poäng för denna. Om den totaa förbrukningen av tryckfärger och acker t.ex. består av 70 % vegetabiiska färger, 10 % minerafärger och 20 % UV-ack och man dessutom har en situation där 20 % av papperet i produktionen används ti trycksaker utan färg, ack, toner eer bäck beräknas poängsumman på föjande sätt: 0,80*(0,7*10+0,1*7+0,20*1)+0,20*12= 8,72 poäng. Viktning mean extern och intern efterbehanding med ackering utförs med hjäp av mängden papper som använts ti trycksaker som skickas ti de oika efterbehandarna och mängden papper som använts ti trycksaker som ackeras internt. Om efterbehandaren är kontroerad och använder acker med oika poäng använder man poängen för acken med ägst poäng. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Se O5. Mängden papper för den de av produktionen som inte trycks ska skrivas in i My Swan Account, om poäng önskas för detta. Mängden papper för den de av produktionen som ackeras hos extern efterbehandare ska skrivas in i My Swan Account. P4 Lim Poäng för im avser im som används av tryckeriet och av efterbehandare som omfattas av krav O3. Lim används ej. 3 Lim används (se poäng för de oika typerna i biaga 1). 1-3 Inga kontroerade immer används, dvs. sådana som får användas upp ti bagategränsen. Lim på amineringsfoier och im på foier ti foietryck är undantagna från beräkningen. Om fera oika typer används beräknas poängen genom viktning av inköpta mängder im (på årsbasis). Den de av produktionen som inte immas (beräknad på pappersförbrukningen) ska viktas med 3 poäng om man vi ha poäng för detta. Viktning mean extern och intern efterbehanding med imning utförs med hjäp av mängden papper som använts för trycksaker som skickas ti de oika efterbehandarna och mängden papper som använts för trycksaker som immas internt. Om efterbehandaren är kontroerad och använder im med oika poäng används poängen för det im som ger ägst poäng. Icke kontroerade efterbehandare med imning ger 0 poäng. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Se O5. Mängden papper för den de av produktionen som immas hos extern efterbehandare ska skrivas in i My Swan Account, eer, aternativt en kvaificerad uppskattning av den ande av produktionen som inte immas. 0 P5 Vaskmede Poäng för vaskmede avser vaskmede som används i de oika tryckmetoderna på tryckeriet. Vaskmede används ej 3 Vaskmede används (se poäng för de oika typerna i biaga 1) 0-2,5 Ej kontroerade vaskmede används, dvs. sådana som får användas upp ti bagategränserna. Om fera oika typer av vaskmede används beräknas poängen med utgångspunkt från en viktning av inköpta/mottagna mängder (på årsbasis). Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Se O5. Om det inte används vaskmede i en de av produktionen måste detta markeras i My Swan Account för att få poäng för detta. 0 Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

15 P6 Fuktvattentisatser Poäng för fuktvattentisatser avser fuktvattentisatser som används i de oika tryck metoderna på tryckeriet. Fuktvattentisatser används ej 2 Fuktvattentisatser används (se poäng för de oika typerna i biaga 1) 0-1 Ej kontroerade fuktvattentisatser används, dvs. sådana som får användas upp ti bagategränsen. Om fera oika typer används beräknas poängen med utgångspunkt från en viktning av inköpta/mottagna mängder (på årsbasis). Den de av produktionen som använder tryckmetoder utan fuktvattentisatser ska viktas med 2 poäng beräknat på pappersförbrukningen, om man vi ha poäng för detta. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Se O5. Om det inte används fuktvattentisatser i en de av produktionen måste man med utgångpunkt från pappersförbrukningen ange hur stor den deen är i My Swan Account för att få poäng för detta Fim- och tryckformsframstäning repro Poängmöjighet för reproteknik (totat 3 poäng) P7 Fim- och tryckformsframstäning för tryckmetoden Varje tryckmetod kan tideas poäng beroende på viken teknik som används för repro. Teknik utan fim och tryckform används (t.ex. digitatryck och fotokopiering): 3 poäng Teknik utan varken fim eer kemikaier används, t.ex. agborttagningsmede, framkaare, efterbehandingsmede eer sköjvatten (t.ex. processfri Computer to pate utan framkaning i eer utanför tryckmaskinen): Teknik utan fim med en maxima mängd förbrukade kemikaier, inkusive sköj vatten, på 1,0 kg per ton produkt per år för avyttring utan utsäpp ti avopp: Övrig teknik Utrustning för korrektur ska inte räknas som en de av produktionsprocessen. 2 poäng 1 poäng 0 poäng Om oika typer av teknik används för samma tryckmetod får man poäng för den sämsta tekniken. Aternativt kan man vikta poäng i förhåande ti pappersförbrukningen för de oika teknikerna på årsbasis. Om företaget inte har egen repro kan man få poäng för den externa everantör som anitas oftast. Dokumentationen ska bestå av en redogörese enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja tekniker från en ista och skriv in mängderna för pappersför brukningen för teknikerna som används. Ladda upp en beräkning av hur stora mängder kemikaier och sköjvatten som använts om poäng önskas för detta. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

16 3.3 Utsäpp ti uft och vatten Poängmöjighet för fyktiga organiska föreningar - VOC (20 poäng) Tryckeriet kan maximat få 20 poäng för inköp/mottagande av kemikaier som omfattas av O5 (vaskmede, tryckfärger, akoho, övriga fuktvattentisatser och så vidare) beroende på innehået av fyktiga organiska föreningar (VOC) och beroende på om det finns system för uppsaming/destruktion av VOC. Om samma kemikaie (t.ex. ett VOC-hatigt vaskmede) används för mer än en tryckmetod ska tryckeriet fördea mängderna av den kemikaien i förhåande ti mängderna papper som använts för de aktuea metoderna, såvida inte tryckeriet separat registrerar den faktiska förbrukningen för respektive tryckmetod. Kemikaier som används i efterbehandingen fördeas efter tryckeriets tryckmetoder på samma sätt. Poäng beräknas med utgångspunkt från produktionens omfattning, VOC-förbrukningen och information om eventue uppsaming/destruktion av VOC. För heatset måste förbrukningen dessutom korrigeras med mätresutat från punktutsugning av VOC enigt anvisningarna i biaga 7. Information om kemikaiernas VOC-innehå finns i My Swan Account. P8 Utsäpp av fyktiga organiska föreningar - VOC Varje tryckmetod kan tideas poäng beroende på kemikaiernas innehå av VOC och information om eventue uppsaming/destruktion av VOC. Poängberäkning för VOC i kg per ton produkt på årsbasis för tryckmetoden: poäng = 2* (10 - förbrukad VOC) Exempe: Om man förbrukar 5 kg VOC per ton produkt och inte har uppsaming eer destruktion av VOC ser beräkningen ut så här: 2*(10 5) = 10 poäng Tabe P8 Exempe på poäng (avrundat) VOC (kg/ton produkt) Poäng Se separata anvisningar om beräkning av VOC-utsäpp för b.a. heatset och djuptryck i biaga 7. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Se O5. För heatset och djuptryck ska sökanden adda upp ett ifyt Exceark för manue beräkning. Excearket tihandhås av Nordisk Mijömärkning. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

17 Obigatoriska utsäppskrav 08 Utsäpp ti uft och vatten från djuptryckerier Djuptryckerier får maximat säppa ut 25 mg krom (Cr-tot) och maximat 90 mg koppar (Cu) per ton produkt. Utsäpp av krom och koppar ti avopp ska mätas efter reningsanäggningen och innan de når avoppet. Ett representativt uppsamingsprov ska inhämtas varje månad och den åriga vattenförbrukningen i cyinderframstäningsprocessen ska registreras. Minst en gång per år ska en anaystest utföras av ett ackrediterat aboratorium för att bestämma den genomsnittiga haten av krom och koppar i de insamade proverna. Djuptryckerier måste ha en anäggning som reducerar uftemissionerna av krom-6 (Cr 6+ ). Emissioner av krom-6 ti uften får inte överstiga 5 mg/ton produkt. Djuptryckeriet ska ha ett sutet system eer ett återvinningssystem för touen för att kontroera, mäta och registrera VOC-emissioner (kontinuerig oninemätning) där återvinningen av touen är minst 92 %. Dokumentationen ska bestå av en redogörese, anaysrapport samt beräkningar enigt kraven ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Beräknade utsäppsmängder för krom och koppar per ton produkt baserat på anaysresutaten och registreringen av den åriga vattenförbrukningen för cyinderframstäningen samt en anaysrapport ska addas upp i ansökningshjäpen i My Swan Account. En beskrivning av reningssystemet på patsen samt dokumentation för kontro och registrering av krom-6-emissioner ti uften ska också addas upp. Dokumentationen ska innehåa testresutat som visar utsäppen av krom-6 i mg per ton produkt. Beskrivningar av det sutna systemet eer återvinningssystemet samt ett ifyt Exceark för beräkning av touenåtervinningen ska också addas upp. Excearket tihandahås av Nordisk Mijömärkning. 3.4 Energi och kodioxidutsäpp Obigatoriska krav för energiförbrukningen O9 Energiförbrukning Energiförbrukningen räknat som inköpt energi i form av eektricitet, fjärrvärme/fjärrkya och bränsen för en tryckmetod får inte överstiga kwh per ton produkt och år. Energiförbrukningen för en tryckmetod beräknas med utgångspunkt från informationen på tryckeriets everantörsfakturor för eektricitet, bränse och uppvärmning i förhåande ti produktionens omfattning på årsbasis. Om tryckeriet har fera tryckmetoder och inte räknar ut energiförbrukningen för varje tryckmetod separat ska metoden för fördening av energiförbrukningen i biaga 7 användas. Fördeningen beräknas automatiskt i My Swan Account. Om företaget inte kan redovisa sin eförbrukning med utgångspunkt från direkta betaningar ti ett energiboag (t.ex. ett in-house-tryckeri) måste företaget instaera emätare och aväsa årsförbrukningen. Om eförsörjningen inte är centra ska företaget som minimikrav instaera emätare för aa tryckeri maskiner. Övrig eförbrukning (exkusive eförbrukningen för uppvärmning) beräknas genom att mutipicera den avästa eförbrukningen med en faktor på 2,86. Tota energiförbrukning är uppmätt eförbrukning för tryckmaskinerna pus övrig eförbrukning, beräknad med hjäp av en faktor på 2,86. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

18 Om företaget inte kan redovisa sin energiförbrukning i samband med uppvärmning/kyning med utgångspunkt från direkta betaningar ti everantörerna (t.ex. ett in-house-tryckeri), och tryckeriet inte använder eektricitet för uppvärmning, ska företaget beräkna sin totaa energiförbrukning genom att beräkna förbrukningen av värme på basis av byggnadens förbrukning av värme och ägga ti detta ti eförbrukningen. Tryckeriets ande av byggnadens totaa värmeförbrukning beräknas med utgångspunkt från tryckeriets yta i förhåande ti hea byggnadens uppvärmda yta. Ytor som eventuet ska utesutas från beräkningen måste förhandsgodkännas av Nordisk Mijömärkning. Om tryckeriet använder extern efterbehanding ska en energiförbrukning på 90 kwh per ton produkt äggas ti tryckeriets interna energiförbrukning såvida inte tryckeriet kan redovisa en annan energiförbrukning hos den externa efterbehandaren. Detta gäer a extern efterbehanding, dvs. både för- och efterbehandare som omfattas av O3 (undantaget på 5 % enigt O3 gäer inte här) och sådana som utesutande utför mekanisk efterbehanding. Tryckerier som säjer överskottsenergi, t.ex. i form av fjärrvärme, kan göra avdrag för den såda energimängden. Exempe på beräkning av energiförbrukningen för extern efterbehanding: om tryckeriet förbrukar 500 ton papper per år för order som efterbehandas externt bir tiägget för extern efterbehanding 90*500*(1-30/100)= kwh, om tryckeriet har en tota makuaturande på 30 %. Exempe på beräkning av värmeförbrukning för ett in-house-tryckeri: om tryckeriet har en yta på 2000 m 2 och igger i en byggnad med en yta på m 2 och har en tota energiförbrukning på kwh per år bir tryckeriets totaa värmeförbrukning: *2 000/ = kwh per år. Tidningstryckerier får göra avdrag för energi som förbrukas av en egen tidningsredaktion, om denna energiförbrukning kan mätas. Aternativt måste man göra kvaificerade uppskattningar/bedömningar som sedan måste godkännas av Nordisk Mijömärkning. Detta gäer även för andra tryckerier och annan verksamhet som inte är knuten ti produktionen. Energiinnehået för oika bränsen och fjärrvärme framgår av biaga 7. Dokumentationen ska bestå av en beräkning enigt kravet ovan och årsbesked eer fakturor från everantörer av e, bränse och värme. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att fya i e- och värmeförbrukning samt eventuea bränsemängder. Dessutom ska det redogöras för in-house-tryckerier. Ladda också upp årsbesked eer fakturor från everantörer av e, bränse och värme. Poängmöjigheter för energiförbrukning och kodioxidutsäpp (totat 20 poäng) Sökanden får maximat avsätta totat 20 poäng (se P9-P10) för energiförbrukning och för energieffektiviseringsåtgärder inom tryckeriet eer för en kartäggning av kodioxidutsäppen inom everantörskedjan. P9 Energiförbrukning (18 poäng) Poängberäkning för energiförbrukning i kwh per ton produkt på årsbasis: Poäng = 18/3200*(3500 energiförbrukning) Energiförbrukningen beräknas enigt anvisningarna i O9. Exempe: Om man förbrukar 850 kwh per ton produkt per år ser beräkningen ut så här: 18/3200*( ) = 14,9 poäng Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

19 ( Se O9. Tabe P9 Exempe på poäng (avrundat) Energiförbrukning (kwh/ton produkt) Poäng Dokumentationen ska bestå av en beräkning baserad på poängmöjigheten ovan samt årsbesked eer fakturor från everantörer av e, bränse och värme. Föj anvisningarna under O9 om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. P10 Energikartäggning, energikäor och kodioxidutsäpp (2 poäng) Finns det en kartäggning av energiförbrukningen i kwh och försag ti åtgärder, t.ex. besparingsmöjigheter och kostnader samt en pan för energi effektivisering med årigt mätbara må. Kartäggningen ska redovisa den totaa förbrukningen av värme/bränse och eektricitet. Redovisningen kan beräknas med utgångspunkt från några av de mest energiförbrukande aktiviteterna, t.ex. tryckmaskiner, ventiation och fäktar, beysning och eektronisk utrustning. Kartäggningen får inte vara ädre än 5 år. Har tryckeriet ett gitigt certifikat/besked från en everantör avseende inköp av förnybara energikäor som täcker 100 % av eförbrukningen Har tryckeriet ett gitigt certifikat/besked från en everantör avseende inköp av förnybara energikäor som täcker 100 % av värmeförbrukningen Finns det en kartäggning av kodioxidutsäppen i everantörskedjan enigt Intergrafs rekommendationer från 2010 eer senare (Intergraf recommendations on CO 2 emissions cacuation in the printing industry, 8th February 2010, 2 poäng 2 poäng 2 poäng 2 poäng Dokumentationen ska bestå av en redogörese enigt kravet ovan samt tihörande paner, rapporter eer certifikat. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökningen fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja ämpigt aternativ och adda upp kartäggningen och panen för energieffektivisering, kartäggning av kodioxidutsäppen eer certifikat från en everantör som bekräftar inköp av e eer värme från förnybara energikäor. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

20 3.5 Avfa Obigatoriskt krav på avfaspan O10 Avfaspan En avfaspan som underättar käsortering och godkänd avyttring ska utarbetas för tryckeriet. Panen ska ange avfasfraktioner från produktionsprocessen och vem som ska hämta avfaet. De fraktioner och uppysningar som normat ska framgå av panen finns i Biaga 2 och ingår också i ansökningshjäpen i My Swan Account. Underag för avyttringen, t.ex. faktura eer årsbesked från avfashanterare eer iknande, ska finnas på tryckeriet. Dokumentationen ska bestå av en pan enigt kravet ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account. Om tryckeriet är mijöcertifierat (ISO 14001, EMAS) eer har mijögodkännande från myndigheterna räcker det med att adda upp avfaspanen från systemet tisammans med mijöedningscertifikatet/mijögodkännandet. Poängmöjigheter för avfasminimering (totat 10 poäng) Sökanden kan tideas upp ti totat 5 poäng för P11 i varje enskid tryckmetod och upp ti 5 poäng för P12, för minimering av fast och fytande avfa på tryckeriet. P11 Avfasminimering (totat 5 poäng) Används någon av föjande tekniker för minimering av färgspi i produktionen av trycksaker: automatisk pumpning från tank, trumma eer iknande, kammarrake eer automatisk överföring från färg-, toner- eer bäckpatroner. Om man även använder färgburkar viktas dessa med 0 poäng i förhåande ti inköpt/mottagen vikt: Används teknik för återvinning av använt sköjvatten eer fuktvatten som inte ängre kan recirkueras (t.ex. förångare): Återanvänds tvättvatten/sköjvatten för utspädning av ny tryckfärg (t.ex. system för sköjvatten för utspädning av ny vattenbaserad tryckfärg för fexo): Används annan teknik som gör att det inte uppstår fuktvattenavfa och/ eer tvättvattenavfa (t.ex. omfattande fitrering av fuktvatten eer tryck mas kiner utan recirkuerande fuktvatten, exempevis torroffset och digitatryck): Fitreras fuktvatten och/eer tvättvatten innan det eds ti avopp (t.ex. med kofiter eer partikefiter): Recirkueras tvättvattnet (t.ex. automatisk tvättning): 5 poäng 5 poäng 5 poäng 5 poäng 2 poäng 1 poäng Dokumentationen ska bestå av en redogörese enigt poängmöjigheten ovan. Föj anvisningarna nedan om hur man använder den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account när ansökan fys i. ( Fy i den eektroniska ansökningshjäpen i My Swan Account genom att väja den teknik som passar bäst. Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter (38)

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Fordonsdäck

Svanenmärkning av Fordonsdäck Svanenmärkning av Fordonsdäck Version 4.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fordonsdäck? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.2 22 juni 2011 30 juni 2019 Innehå Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt Maskin för Park och Trädgård? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.2 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.5 8 juni 2009 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Handdiskmedel

Svanenmärkning av Handdiskmedel Svanenmärkning av Handdiskmede Version 5.2 21 mars 2012 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt handdiskmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 3.5 4 november 2008 30 juni 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fönster eer en Svanenmärkt ytterdörr? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodul

Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodul Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu Version 2.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är Svanens modusystem för papper? 3 Vad är ett Svanenmärkt papper? 4 Varför väja

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Kosmetiska produkter

Svanenmärkning av Kosmetiska produkter Svanenmärkning av Kosmetiska produkter Version 2.9 12 oktober 2010 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta kosmetiska produkter? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vika kosmetiska produkter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk

Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk Svanenmärkning av Maskindiskmede för professionet bruk Version 2.4 21 juni 2010 31 mars 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt Maskindiskmede för proffs? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier

Svanenmärkning av Tryckerier Svanenmärkning av Tryckerier Version 4.5 13 december 2005 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt tryckeri? 3 Varför välja Svanenmärkt? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Vem kan ansöka

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017 Avgiftsregler för Svanenmärkning Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

För G krävs minst 16p, för VG minst 24p. Miniräknare och utdelade tabeller

För G krävs minst 16p, för VG minst 24p. Miniräknare och utdelade tabeller ÖRERO UNIVERSITET Handeshögskoan i Örebro Tentamen i Ekonomistyrning, Fö1018, 7,5 hp nta uppgifter: Max poäng: etyg: nsvariga ärare: Tiätna hjäpmede: 6 32 För G krävs minst 16p, för VG minst 24p Kerstin

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1 Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 213 Totakväve Totakvävekoncentrationen i vattnet ökar successivt ängs oppet från nivån 46 µg N/ i ti 84 µg N/ i.1. Jämfört med 2 har haterna i år ökat

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Kommissionens beslut av den XXX om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter

Kommissionens beslut av den XXX om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 januari 2014 (OR. en) 5302/14 ENV 28 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 10 januari 2014 till: Komm. dok. nr: D029992/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Svanenmärkning av Textilservice

Svanenmärkning av Textilservice Svanenmärkning av Textiservice Version 2.0 15 december 2009 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt textiservice verksamhet? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel:

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel: Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Mieles dammsugarprogram. September 2008

Mieles dammsugarprogram. September 2008 Miees dammsugarprogram September 2008 Miees nya dammsugare* yttre och inre egenskaper Kraftfua motorer De kraftfua motorerna i Miees dammsugare ger överägsen rengöringseffekt med bästa dammupptagningsvärden.

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.5 17 mars 2009 31 mars 2018 Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

Timkostnadsnorm för år 2015

Timkostnadsnorm för år 2015 DoMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR DATUM 2014-09-29 DIARIENR 1319-2014 1 (1) Regeringskansiet Justitiedepartenentet 103 33 Stocd10m Timkostnadsnorm för år 2015 Enigt 3 förordningen (2009:1237) om timkostnadsnofn

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Remissvar från Grafiska Företagens Förbund angående Förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av tryckerier och trycksaker

Remissvar från Grafiska Företagens Förbund angående Förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av tryckerier och trycksaker Miljömärkning Sverige Att: Ingela Hellström ingela.hellstrom@svanen.se 08-555 524 45 2011-05-31 Maria Blomgren maria.blomgren@grafiska.se 08-762 68 32 Remissvar från Grafiska Företagens Förbund angående

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer