Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat."

Transkript

1 New Hoand BR7000 BR7060 BR7070

2 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50 m diameter och BR7070 pressar baar med 1,80 m diameter. Båda producerar 1,20 m breda baar. Det unika baformningssystemet, med både vasar och remmar, används på båda modeerna. Pickup och inmatningsaternativ Både BR7060 och BR7070 kan utrustas med antingen en 2,0 meter bred pickup eer en 2,30 meter bred XtraSweep pickup. Den 2,0 meter breda pickupen har en tvåstegs gaffeinmatare som standard. Pressar utrustade med den 2,30 meter breda pickupen har antingen 2 en SuperFeed rotorinmatare eer ett CropCutter skäraggregat.

3 Nätindning Båda modeerna är standardutrustade med Bae Command Pus, det heautomatiska kontrosystemet för nätindningen. 3

4 Ett unikt koncept som producerar perfekta baar. Lita på proffsen New Hoand, speciaisten på rundbaspressar, har atid varit i frontinjen när det gäer teknik för rundbaspressning. Ända sedan rundbaspressarna introducerades har New Hoand hea tiden drivit utveckingen framåt. De nya fexkammarpressarna BR7060 och BR7070 är de senaste exempen på denna kontinueriga utvecking. Upp ti 25% fer baar per dag Smidig, effektiv upptagning och transport av grödan från strängen ti färdig ba resuterar i en betydande kapacitetsökning. Tihåargaret som är standard kan extrautrustas med en påt eer en tihåarrue som ytterigare Utmärkt form förbättrar materiafödet i voymrika grödor. avsett om det gäer hö, ham eer BR7000 modeerna kan utrustas med en tvåstegs ensiage, skapar fexkammarpressarna gaffeinmatare med ånga inmatningsfingrar* som når ända från New Hoand baar med perfekt fram bakom pickupen och sedan ämnar över materiaet form och yta. New Hoand har den ti bakammaren. Detta ger ökad kontro och ett jämnare bästa tekniken och har visat sig vara materiaföde, viket gör att pressen kan arbeta effektivt med den oomstridde edaren när det gäer högre hastighet. att pressa baar. *Marknadsförs ej i Sverige. 4

5 Bae Command Pus heautomatisk baformning. Automatisk indning New Hoand Bae Command Pus -systemet har ett heautomatiskt kontrosystem för indning av garn eer nät. Du kan väja vid viken bastorek indningen ska starta. För garn kan du använda ett av de tre förprogrammerade indningsmönstren eer programmera ditt eget. Antaet nätindningsvarv stäer du enket in mean 1,5 och 6 i steg om ett kvarts varv. Baformsindikering För att få optima densitet och väformade baar även vid körning på fät med ojämna strängar, har Bae Command Pus -systemet en indikator som öpande visar hur bakammaren fys. För att få jämn fynad kan föraren styra pressen från en sida ti en annan enigt indikatorn, så att han får väformade baar med perfekta kanter. Mer än indning Bae Command Pus -systemet ger information om fertaet funktioner och kontroerar viktiga instäningar på pressen, såsom hur baen fys på vänster resp. höger sida, varning om att baen nästan är färdig, status för indningsaktivatorn, att baen är färdig att säppas ut, status för CropCutter skäraggregatet, totat anta pressade baar med deminne, anta baar indade med garn resp. nät, anta skurna baar, osv. 5

6 finesser som har betydese. Vasar och remmar Kombinationen av vasar och remmar producerar de bästa baarna. Vasarna garanterar en snabb bastart och säker rotation i aa grödor. Remmarna säkerstäer optima densitet och perfekt form. En kombination av mekanik (fjädrar) och hydrauik ser ti att densiteten bir den rätta. Remmarnas speciabehandade yta, Mini-Rough-Top, bidrar ti en säker rotation oavsett gröda. Säker indning över kanten Med New Hoand EdgeWrap systemet förs nätet in i presskammaren med den unika, så kaade anknäbben. Detta är ett beprövat och mycket påitigt system för Den största pickupen på marknaden säker indningsstart. Anknäbben är bredare Även de kraftigaste hamsträngar, som dagens största än bakammaren, viket gör att nätet kan skördetröskor ämnar efter sig, pockas upp probemfritt också indas över kanten på baen. Detta är en på ojämna fät. På modeer med en tvåstegs gaffeinmatare, stor förde inte minst om baen senare ska skapar tihåargaret en perfekt transportyta som effektivt styr pastas in. materiaet så att födet bir jämnt och smidigt. XtraSweep pickupens fjädrar, på både 2,0 och 2,30 meters varianten, är gjorda av fjäderstå och de dubba kamkurvorna för styrning av pickupfjädrarna säkerstäer perfekt funktion, 6 säsong efter säsong.

7 Övervakning som ger fu kontro Bae Command Pus -systemet övervakar b a att bakammaren fys ika på höger och vänster sida och att garn- eer nätindningen fungerar perfekt. Som förare har du atid fu kontro över New Hoand fexkammarpressar, både på stora och små fät. SuperFeed rotor och CropCutter SuperFeed rotorn, har 15 uppsättningar medbringare i 3 rader, som är förskjutna i förhåande ti varandra och bidar ett W-mönster. Detta ger en säker och jämn inmatning över hea bredden även under de svåraste förhåanden och det är ingen risk att materiaet gider åt sidan. CropCutter rotorn har 3 rader med dubba medbringare som för över grödan jämnt ti 15 hydrauiskt manövrerade knivar, som ger ett kort och regebundet snitt. Rotorn kan reverseras manuet eer hydrauiskt (tiva). 2-stegs inmatning med ång räckvidd New Hoand BR7000 fexkammarpressar med en 2,0 meters pickup är utrustade med en tvåstegs gaffeinmatare. Detta utförande marknadsförs ej i Sverige. 7

8 Pickup Pickupmodeer som ökar den dagiga kapaciteten. Tiföritiga pickuper som gör jobbet Kubästrade fjäderpinnar av högsta kvaitet, kromade axar i pickupdrivningen och dubba kurvbanor innebär säker funktion och ivsängd dag efter dag, år efter år. 8

9 Arbeta effektivt De stora strängar som dagens enorma skördetröskor och såtterkrossar ämnar efter sig, pockas med ätthet upp av de stora, 2,0 eer 2,30 meter, XtraSweep -pickuperna. Beroende av inmatningssystem finns ett urva av tihåargaer som gör att du kan arbeta med hög hastighet, med ett minimat spi. Noggrannt utprovade sidokåpor för pickupen ser ti att inmatningen från sidorna sker probemfritt. Skonsam upptagning 112 eer 128 böjda pickupfjädrar med tät dening tar skonsamt upp at materia. Pickupens kurvbanor säkerstäer ett jämnt materiaföde ti inmatningen och förhindrar samtidigt att sten kastas framåt. Det höga pickupvarvtaet ökar inmatningskapaciteten. Två inmatningsskruvar för in materiaet från pickupsidorna och ger perfekt baformning. Perfekt avfjädring XtraSweep -pickuperna arbetar mjukt och föjsamt tack vare två kraftiga, justerbara fjädrar. För bekväm och snabb manövrering på vändtegen yfter och sänker du pickupen hydrauiskt från förarpatsen. Pickuphjuen förhindrar att pickupfjädrarna rör vid marken. På den 2,30 meter breda modeen kan hjuen enket tas av vid vägtransport. Säker inmatning av aa strängar Dessutom kan pickupen förses med antingen tihåarpåt eer rue. Dessa är edbart infästa och anpassar sig efter strängformen, så att inmatningen bir optima. Även 2,3 m pickupen har tihåare med påtförängning, viken kan ersättas med en rue. 9

10 inmatning kontinuerig inmatning och jämnt snitt, även vid stora voymer. ika utrustningsaternativ för skiftande behov: 2,0 meter pickup med gaffeinmatare för fätarbete med hög kapacitet utan snitt. 2,30 meter pickup med rotorinmatare för fätarbete med hög kapacitet i skiftande grödor och förhåanden. Vid behov av kort materia för utfodring eer strö kan rotorversionen utrustas med ett CropCutter skäraggregat. Effektivt snitt, enke fördening Det roterande skäraggregatet har 15 uppsättningar av dubba medbringare i 3 rader, som tvingar grödan genom en knivrad med 15 knivar. Tack vare att medbringarna är pacerade i ett W-mönster matas materiaet jämnt över hea bakammarens bredd, samtidigt som beastningen på oika komponenter bir minsta möjiga. Knivarna manövreras från förarpatsen och förs in och ut ur arbetsäget via en hydraucyinder. Varje kniv skyddas individuet av en spirafjäder. ptima matning 2-stegs gaffeinmataren har en dubbe vevaxe. 10 Den baanserade röresen ger en jämn matning SuperFeed -rotor och mjuk gång. Fingrarna har en ång räckvidd Rotorn har 15 rader med medbringare för att säkerstäa ett smidigt materiaföde; de i 3 rader, som gör ett enastående når tätt inpå pickupen och för sedan materiaet arbete i aa grödor och under skiftande ångt bak. skördeförhåanden.

11 ingen utväg Det finns ingen möjighet för grödan att passera förbi knivarna utan att skäras. Såvä utformning som pacering av knivar och medbringare bidrar ti det perfekta resutatet. Hydrauisk reversering Vid ett eventuet stopp kan inmatningen enket reverseras manuet med hjäp av en nycke. Som tiva kan pressen utrustas med en sagbar kapacitet hydrauisk reversering, som gör detta BR7000 modeerna producerar fasta och arbete ännu snabbare och effektivare. formstabia baar med hög kapacitet. avsett Reverseringsanordningen utnyttjar samma viket inmatningssystem pressen har, hydrauuttag som skäraggregatet och funktionen produceras jämna, väformade och hårda baar. manövreras via Bae Command Pus systemet. 11

12 baformation perfekt pressade baar. Formstabia baar Det nya tihåargaret på BR7060 och BR7070 ägger grunden för en perfekt ba, genom att säkerstäa ett jämnt materiaager. Inmatnings- och baformningssystemet på New Hoand fexkammarpressar ger baarna rätt densitet och storek, samt en imponerande formstabiitet. Detta innebär att baarna karar hantering och agring utan probem. 12

13 Den densitet du vi ha Ett stadigt grepp Vid pressning av baens kärna kontroeras De sex ändösa remmarna har en specie yta, remspänningen med hjäp av fjädrar och hydrauik. Mini Rough Top, som förhindrar sirning Efterhand som baen växer, minskar fjädrarnas och säkrar rotationen utan att skada grödan. funktion och den unika, hydrauiska regeringen tar Detta skapar baar med en jämn densitet som över. Det är enket att stäa in systemet för att få ättare håer formen vid hantering och agring. rätt densitet och därigenom baar perfekta för ång För extremt böta förhåanden finns, som agring. avsett bastorek och densitet, garanterar tiva, en serpentinrue med spiraoopar för det hydrauiska systemet jämn densitet ända ut ti att förhindra indning. det yttersta agret. En stor förde med ändösa remmar är den ånga ivsängden. Vasarna ger säker bastart Tre vasar, två monterade på en rörig byge och en fast, skapar en bakammare som är ideaisk i början avbrutet, effektivt fätarbete av pressningen. Vasarna är drivna för att säkerstäa En effektiv bautruare ser ti att att den inmatade grödan snabbt sätts i rotation. Även bakuckan kan stängas snabbt bottenvasen, som bär upp större deen av baens och att pressningen kan fortsätta vikt, är driven. Detta bidrar ti att föränga remmarnas med minsta möjiga avbrott. ivsängd väsentigt. 13

14 garnindning avancerad garnindning. Dubbe garnindning* Garnindningssystemet AutoWrap har 2 teeskopiska indningsarmar. För att säkerstäa en perfekt indning av baen förängs de i takt med att de rör sig från mitten och utåt. Garnindningen startar automatiskt och antaet indningsvarv är stäbart. * Marknadsförs ej i Sverige. Laddning och förvaring avsett viken mode av BR7000 du väjer, finns det gott om pats att förvara garn och/eer nät. 14

15 nätindning EdgeWrap nätindningssystem. Lindar nätet över kanten Det unika EdgeWrap indningssystemet är 10 cm bredare än den 1,2 meter breda bakammaren. Detta innebär, att ett 1,2 meter brett standardnät täcker baens kanter och ger fantastiskt fina baar. Vid användning av 1,3 meter brett nät bir kantomsutningen ännu bättre. A nätindning sköts centrat via Bae Command Pus -systemet. Anknäbben: snabb och tiföritig Nätet förs in i presskammaren av den unika anknäbben. Systemet är oerhört säkert och eiminerar praktiskt taget aa startprobem. Nätindningen börjar omedebart och kontroerat. Eftersom nätförbrukningen mäts automatiskt används bara den förinstäda mängden nät, viket ger bästa indning ti ägsta kostnad. 15

16 ökad dagig kapacitet utrustningar som håer dig väinformerad. 16

17 Stanna där du är Båda BR7000 modeerna har ett överbeastningsskydd, med en judsigna, för pickupen. Smatterkoppingen förhindrar överbeastning och gör så att föraren kan fortsätta pressa utan att behöva ämna hytten om pickupen skue bi överbeastad. Vid ett eventuet stopp finns, som tiva, en hydrauisk reversering som manövreras inifrån hytten. Stora sidoskydd Det är ätt att komma åt aa dear i pressen som kräver regebundet underhå. De stora, hea sidopaneerna, som är försedda med gasfjädrar, är robusta och går ätt att öppna och stänga. Tiden för underhå är reducerad ti ett minimum. Längre ivsängd på kedjor Längre ivsängd på ager Kedjesmörjningen utförs automatiskt med Aa ager är extra kraftiga och hjäp av borstar. Den centraa ojepumpen har sitter monterade på utsidan av 8 distributionsrör genom vika aa kedjor kan pressen så att de inte kommer nås. Systemet aktiveras automatiskt varje gång i kontakt med grödan, viket bakuckan öppnas. Kedjespänningsfjädrarna har underättar service och kontro. spänningsindikatorer för enke justering, ängre Ett centrat smörjsystem gör att ivsängd och en tystare gång. underhå går snabbt och ätt. 17

18 New Hoand. ett professionet va. Hög servicegrad New Hoand förstår att kundernas oika behov sträcker sig New Hoand återförsäjarna har tigång ti ett ängre än bara ti produkten. BR7000-serien får support av internet-baserat system för reservdesbestäningar kunniga återförsäjare som känner ti de okaa kundernas och står i direktkontakt med Sverigeagret i förutsättningar. Din återförsäjare hjäper dig att utrusta din Staffanstorp. De genomgår också fortöpande BR7000 press för dina specifika arbetsuppgifter. Återförsäjaren avancerad vidareutbidning i syfte att atid kunna är din första kontakt för mer information och råd. ge dig bästa möjiga service. Förmånig finansiering Engagerade återförsäjare Varje kund är unik, med specifika behov både när det gäer New Hoand säjs via en noggrant utvad tekniska ösningar och finansiea behov. Därför skapade vi skara av privata återförsäjare som kan ge 1998 S & H Finans, som kännetecknas av enke och effektiv dig rätt service även efter everansen. administration, snabba besked och ett finansieringsuppägg som New Hoand återförsäjaren är din partner. är anpassat ti antbrukets förutsättningar. Du öser finansieringen Han är väutbidad, engagerad och har tigång av din investering direkt genom din återförsäjare utan onödigt ti en rad oika informationssystem som krånge. Detta i kombination med åg, rörig ränta och upp ti underättar och effektiviserar hans arbete. sju års öptid, gör att vi kan erbjuda dig en av branschens bästa ösningar. Förutom ån finns även easingaternativ att tigå. Gå in på för mer information. 18

19 Specifikationer BR7060 Mode Gaffeinmatare* Rotor Bastorek Diameter min / max (m) 0,9 / 1.5 Bredd (m) 1,2 Kraftöverföring Kraftuttagsvarvta (varv/min) 540 Överbeastningsskydd Brytbut Automatkopping Kraftuttagseffekt (min) (kw/hk) 45/65 52/70 Anta hydrauuttag min / max 2 / 4 2 / 4 Pickup Bredd - DIN (m) Anta fjäderpinnar/ rader 112 / / 4 Tihåargaer Extra tihåarpåt Extra inmatningsrue Hju 4,8x4-8x4py 15x6-4py Hydrauisk pickupmanövrering Inmatning Pickup 2 skruvar Inmatningssystem Dubba inm.gaffar W rotor CropCutter system Typ W rotor Anta knivar 15 Inkopping av knivar Hydrauisk Knivskydd Separat fjäder Baformning Typ Ro-Bet Anta röriga vasar 3 Remmar 6, ändösa Remyta Mini-Rough-Top (MRT) AutoWrap garnindning* System Manuet Garnförråd 6 std + 5 tiva Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnstart Automatisk Garnarmar Dubba, teeskopiska Lindningsaternativ (varv) 10, 14, 18, 22 Baformsindikator Eektronisk Bae Command Pus Nätindningssystem Eektroniskt, anknäbb Täckning (max nätbredd) Över kanten (1,30 m) Nätförråd 2 std + 1 tiva Anta varv Vabart 1,5-6 Garnindningssystem* Automatiskt Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnarmar Dubba, teeskopiska Garnförråd 6 std + 5 tiva Förprogrammerade indningsaternativ (varv) 14, 18, 22 Användarprogrammerat indningsaternativ (varv) 1 vabart Anta sutvarv Vabart 2-4 Baformsindikator Eektronisk Dimensioner Tota ängd (m) 4,47 Höjd (31 x ) (m) 2,66 Höjd (480/45-17) (m) 2,68 2,75 Höjd (380/55-17) (m) 2,55 2,62 Vikt Autowrap (kg) 2550 Nät / garn (kg) 2540 Rotor Feeder (kg) 2920 Rotor Cutter (kg) 3010 Däcksaternativ 31 x 13, / /55-17 Övrig utrustning Hydrauiska bromsar Baramp * marknadsförs ej i Sverige ** Beroende av okaa bestämmeser Standard Tiva Ej tigängigt BR7070 Gaffeinmatare* Rotor 0,9 / 1,8 1,2 540 Brytbut 52/70 2 / 4 Automatkopping 60/80 2/ / 4 4,8x4-8x4py / 4 15x6-4py 2 skruvar Dubba inm.gaffar W rotor W rotor 15 Hydrauisk Separat fjäder Ro-Bet 3 6, ändösa Mini-Rough-Top (MRT) Manuet 6 std + 5 tiva Mitten ti sidan Automatisk Dubba, teeskopiska 10, 14, 18, 22 Eektronisk Eektroniskt, anknäbb Över kanten (1,30 m) 2 std + 1 tiva Vabart 1,5-6 Automatiskt Mitten ti sidan Dubba, teeskopiska 6 std + 5 tiva 14, 18, 22 1 vabart Vabart 2-4 Eektronisk 4,75 2,9 2,9 2,98 2,

20 New Hoand. Speciaisten för din verksamhet. BÄSTA tigängighet. BÄSTA everansservice. BÄSTA KVALITET. BÄSTA FINANSIERING. Vi finns där för dig. Våra återförsäjare kan när som hest under dygnet koppa upp sig och bestäa dear från vårt centraager i Staffanstorp. Under skördeperioden (normat maj - okt) har vi jouröppet aa dagar i veckan. De festa återförsäjarna kan erhåa reservdear före kockan dagen efter ordern. I extremt akuta fa erbjuder vi fygeverans direkt från New Hoands centraager i Europa. Du får snabb, professione hjäp av din återförsäjares servicetekniker, som är speciautbidad på New Hoands produkter. Genom S&H Finans kan du enket och snabbt finansiera dina investeringar direkt hos din återförsäjare utan onödigt krånge. Vi erbjuder förmånig ränta (rörig) och upp ti 7 års amorteringstid. New Hoand rekommenderar smörjmede Box Staffanstorp te fax För mer information, vänigen gå in på resp. Tekniska data ämnas utan förbindese och kan ändras utan föregående meddeande. För information om modeer, utföranden och utrustningar som säjs i Sverige hänvisas endast ti gäande prisista. Pubicerad av New Hoand Brand Communications. Bts Adv. - Tryck - Norra Skåne ffset - 05/08. Best.nr. BR73000

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Flexkammarpressar Kverneland 6516-6520. Högpresterande Rundbalspress

Flexkammarpressar Kverneland 6516-6520. Högpresterande Rundbalspress Flexkammarpressar Kverneland 6516-6520 Högpresterande Rundbalspress 2 Högpresterande flexkammarpressar Fördelar: 2,20 m bred pickup med låg inmatningshöjd för effektivt fl öde. SuperCut-14 och 25 knivars

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER 1 FöR dig som kräver MeR. MAXXUM-SERIEn EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG OCH LÖNSAM INVESTERING För

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Mieles dammsugarprogram. September 2008

Mieles dammsugarprogram. September 2008 Miees dammsugarprogram September 2008 Miees nya dammsugare* yttre och inre egenskaper Kraftfua motorer De kraftfua motorerna i Miees dammsugare ger överägsen rengöringseffekt med bästa dammupptagningsvärden.

Läs mer

Byggställning. Scaffold

Byggställning. Scaffold Byggstäning För bruk i trappor Scaffod For use in staircases Björn Larsson Högskoeingenjörseamen i maskiningenjör inriktning produktdesign, 10 Nr /008 Byggstäning Scaffod Björn Larsson mittibushen@hotmai.com

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Skräddarsy din Volvo FE.

Skräddarsy din Volvo FE. SPECIFIKATIONER Skräddarsy din Vovo FE. Väkommen att utforska Vovo FE en astbi med obegränsade möjigheter. Den fexiba chassipackningen och Vovos påbyggaranvisningar (VBI) gör det enket att förbereda astbien

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

NYHET: Glimek Bakery Solutions Brödlinjer upp till 4.500 bitar/tim PRODUKTKATALOG

NYHET: Glimek Bakery Solutions Brödlinjer upp till 4.500 bitar/tim PRODUKTKATALOG Scandinavian know-how wordwide NYHET: Gimek Bakery Soutions Brödinjer upp ti 4.500 PRODUKTKATALOG Gimek AB grundades 1948 och har sitt säte i södra Sverige. Genom åren har företagets satsningar på egen

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna - oh gasodrivna motviktstrukar 4 hju-uftgummidäk 1.5 3.5 tonnes FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Enastående prestanda exeptione vauta för pengarna GRENDIA ES har utvekats

Läs mer

SLIRSTYRD OCH KOMPAKT BANDLASTARE 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SLIRSTYRD OCH KOMPAKT BANDLASTARE 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SLIRSTYRD OCH KOMPAKT BANDLASTARE 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Arbetsvikt: 2 791 5 260 kg Nomine bruttoeffekt: 36 55 kw (48 74 hk) REVOLUTIONERANDE sirstyrda astare

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Tidigt på morgonen, sent på kväen. Eer mitt under en hektisk arbetsdag. 2 Stadsdistribution är en konstant utmaning. Tätt trafikerade gator, smaa gränder,

Läs mer

Skräddarsy din Volvo FL.

Skräddarsy din Volvo FL. SPECIFIKATIONER Skräddarsy din Vovo FL. Ingen astbi passar för at och aa. Därför erbjuder Vovo FL oändiga vamöjigheter. Den fexiba chassipackningen och Vovos påbyggaranvisningar (VBI) gör att det är enket

Läs mer

Balhantering. Maximera värdet på varje bal

Balhantering. Maximera värdet på varje bal Balhantering Maximera värdet på varje bal Perfekta balar. Varje gång Det finns många anledningar att välja original John Deere balhanteringsprodukter. De är framtagna och testade för din John Deere balpress

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Globebus Active Delintegrerad Integrerad

Globebus Active Delintegrerad Integrerad Gobebus Active Deintegrerad Integrerad Sporty fritidsfordon Gobebus bir ti Gobebus Active. Denna mutifunktionea kompakta husbi övertygar inte bara med sina praktiska dimensioner, men också med utmärkta

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE 1 Din fexiba arbetspartner. En astbi som är ideaisk för att everera kyvaror. Eer en astbi som går att utrusta med en betongbandare. Eer en sopbi. Vovo

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Fixkammarpress Kverneland 6325 Professionell rundbalspress

Fixkammarpress Kverneland 6325 Professionell rundbalspress Fixkammarpress Kverneland 6325 Professionell rundbalspress 2 Högpresterande rundbalspress med fixkammare Fördelar: 2,20 m bred pickup med låg inmatningshöjd, 5 rader pickuppinnar. SuperFeed inmatningsrotor,

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form)

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form) 1 Föreäsning 9 7.2.1 7.2.4 i Griffiths nduktionsagen sammanfattning (Kap. 7.1.3) (r, t) E(r, t) = t (differentie form) För en stiastående singa gäer E(r, t) d = d S (r, t) ˆndS = dφ(t) (integraform) Eektromotorisk

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

Finsnittsvagn Kverneland Taarup 10045 R-10055 R. Högsta kapacitet och snittkvalitet

Finsnittsvagn Kverneland Taarup 10045 R-10055 R. Högsta kapacitet och snittkvalitet Finsnittsvagn Kverneland Taarup 10045 R-10055 R Högsta kapacitet och snittkvalitet Kverneland Taarup 10055-10055 R Med en kapacitet på upp till 55 m 3 och en lastvikt på 20 ton är Kverneland Taarup 10055

Läs mer

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 Pöttinger TOP Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 TOP s-line Strängläggare med centrerad strängplacering, två och fyra rotorer Pöttinger har utvecklat en ny rotorlyft, med en lutande

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat PRI-O.PACi Standard U-_PEY1E*/D-H (dod/hög).151012 AQS/ PACi Standard U-_PEY1E*/D-H 5 storekar 7,0 14,1 kw ed 1 2 innede/-ar för dod ontering i tak och kanaansutning (högt tigängigt yttre statiskt tryck)

Läs mer

Tentamen i SG1140 Mekanik II, Inga hjälpmedel. Lycka till! Problem

Tentamen i SG1140 Mekanik II, Inga hjälpmedel. Lycka till! Problem Institutionen för Mekanik Nichoas paidis te: 79 748 epost: nap@mech.kth.se hemsida: http://www.mech.kth.se/~nap/ Institutionen för Mekanik Erik Lindborg te: 79 7583 epost: erik@mech.kth.se Tentamen i SG4

Läs mer

Profihopper. Profihopper

Profihopper. Profihopper Profihopper Arbetsområden Den UNIKA Profihoppern Vårdar alla dina grönytor! Parker Kyrkogårdar Golfbanor Bostadsområden Grönytor Idrottsplatser Campingplatser Naturskyddsområden Innehåll Arbetsområden

Läs mer

Robotklippare. En robot som klipper gräset? Smart.

Robotklippare. En robot som klipper gräset? Smart. AUTOCLIP 2014 1 Robotklippare En robot som klipper gräset? Smart. Du ser den jobba oförtröttligt i din trädgård medan du spenderar kvalitetstid med familjen. Eller så är du inte ens hemma. En sak är säker:

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

VARIANT 385 RC 380 RC 365 RC 360 RC. Garanterat högsta kapacitet.

VARIANT 385 RC 380 RC 365 RC 360 RC. Garanterat högsta kapacitet. VARIANT 385 RC 380 RC 365 RC 360 RC Garanterat högsta kapacitet. Vid solnedgången är dagen och arbetet slut dock inte föraren. VARIANT är redo att ta hand om allt som väntar ute på fältet. Den 2,10 m breda

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... TEKNISKA DATA Lifetech Moduar MATCHNINGSTABELL FÖR KAPACITET OCH LADDNINGSTID - 1-FAS och 3-FAS Laddningstider (+/- 0,5 tim) från

Läs mer

Vem bryr sig om variation?

Vem bryr sig om variation? www.purmo.se Vem bryr sig om variation? Produktkataog Purmo, Rettig Heating AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Hesingborg Te +46 (0)42-15 30 00, Fax +46 (0)42-15 20 13, www.thewarmsociety.com

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Advantage Delintegrerad Integrerad

Advantage Delintegrerad Integrerad Advantage Deintegrerad Integrerad Mer komfort, mer säkerhet, mer utrustning Advantage är mer komfort, mer säkerhet, mer håbarhet, fer idéer. Från det 12 stora kyskåp som standard över en extra stor ingångsdörr

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

i61 's?~ t/af fur si~ /?!:i{. O f-31 ~ ~52; LffO

i61 's?~ t/af fur si~ /?!:i{. O f-31 ~ ~52; LffO 'UJ Lt - 1 'Z-- o; Tekniska kontoret Ängehoms kommun Tekn. chef Mikae Fritzon den 9/12 2014 Hej! Fortsättning på mitt Medborgarförsag. Jag utnyttjar tiden ti att undersöka marknaden och träboagen och skickar

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden

x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden Design, flexibilitet och kvalitet Om du letar efter ett sittsystem med flexibilitet och hög kvalitet så är x:panda ett självklart val. Den gör det

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 14 19

PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 14 19 New Holland BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O 4 PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 Komfort OCH BEKVÄMLIGHET 14 pålitlighet OCH KVALITET 19 SpecifiKationER LEDER UTVECKLINGEN VÄRLDSLEDANDE -

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTGUIDE 2 Vad krävs för att en bra astbi ska bi riktigt bra? De festa skue nog säga att det handar om effektivitet. Ett stort ord, men vad betyder det egentigen

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

Indexlån Ryssland och Östeuropa

Indexlån Ryssland och Östeuropa Indexån Ryssand och Östeuropa Bas och Extra 9.3.2011 Rikta bicken mot öst och pacera i Indexån Ryssand och Östeuropa! Tiväxtutsikterna för Ryssand och de östeuropeiska änderna är ovande. Indexån Ryssand

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion Rapide Siwa Finsnittvagnar Ensilagevagnar foderproduktion Schuitemaker Machines BV etablerades 1919 som tillverkare av maskiner för lantbruk och industri. Tack vare många års erfarenhet har Schuitemaker

Läs mer

ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009

ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009 ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009 Tekniska data Tekniska data Grizzly 700 Motortyp Insugsystem Cylindervolym Smörjsystem Tändsystem Startsystem Bränsletank Oljevolym Växellåda Transmission Slut transmission

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1 Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 213 Totakväve Totakvävekoncentrationen i vattnet ökar successivt ängs oppet från nivån 46 µg N/ i ti 84 µg N/ i.1. Jämfört med 2 har haterna i år ökat

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

Svenska 420 Instruktionsbok 2009- Innehå 400 Serie INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNINGSORD...3 GARANTIVILLKOR...3 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINELL UTRUSTNING...4 HUR MAN ARBETAR SÄKERT... 5 VARNINGAR,

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader Balsnittare 852-853-856 Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Kverneland Taarup balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer