Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat."

Transkript

1 New Hoand BR7000 BR7060 BR7070

2 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50 m diameter och BR7070 pressar baar med 1,80 m diameter. Båda producerar 1,20 m breda baar. Det unika baformningssystemet, med både vasar och remmar, används på båda modeerna. Pickup och inmatningsaternativ Både BR7060 och BR7070 kan utrustas med antingen en 2,0 meter bred pickup eer en 2,30 meter bred XtraSweep pickup. Den 2,0 meter breda pickupen har en tvåstegs gaffeinmatare som standard. Pressar utrustade med den 2,30 meter breda pickupen har antingen 2 en SuperFeed rotorinmatare eer ett CropCutter skäraggregat.

3 Nätindning Båda modeerna är standardutrustade med Bae Command Pus, det heautomatiska kontrosystemet för nätindningen. 3

4 Ett unikt koncept som producerar perfekta baar. Lita på proffsen New Hoand, speciaisten på rundbaspressar, har atid varit i frontinjen när det gäer teknik för rundbaspressning. Ända sedan rundbaspressarna introducerades har New Hoand hea tiden drivit utveckingen framåt. De nya fexkammarpressarna BR7060 och BR7070 är de senaste exempen på denna kontinueriga utvecking. Upp ti 25% fer baar per dag Smidig, effektiv upptagning och transport av grödan från strängen ti färdig ba resuterar i en betydande kapacitetsökning. Tihåargaret som är standard kan extrautrustas med en påt eer en tihåarrue som ytterigare Utmärkt form förbättrar materiafödet i voymrika grödor. avsett om det gäer hö, ham eer BR7000 modeerna kan utrustas med en tvåstegs ensiage, skapar fexkammarpressarna gaffeinmatare med ånga inmatningsfingrar* som når ända från New Hoand baar med perfekt fram bakom pickupen och sedan ämnar över materiaet form och yta. New Hoand har den ti bakammaren. Detta ger ökad kontro och ett jämnare bästa tekniken och har visat sig vara materiaföde, viket gör att pressen kan arbeta effektivt med den oomstridde edaren när det gäer högre hastighet. att pressa baar. *Marknadsförs ej i Sverige. 4

5 Bae Command Pus heautomatisk baformning. Automatisk indning New Hoand Bae Command Pus -systemet har ett heautomatiskt kontrosystem för indning av garn eer nät. Du kan väja vid viken bastorek indningen ska starta. För garn kan du använda ett av de tre förprogrammerade indningsmönstren eer programmera ditt eget. Antaet nätindningsvarv stäer du enket in mean 1,5 och 6 i steg om ett kvarts varv. Baformsindikering För att få optima densitet och väformade baar även vid körning på fät med ojämna strängar, har Bae Command Pus -systemet en indikator som öpande visar hur bakammaren fys. För att få jämn fynad kan föraren styra pressen från en sida ti en annan enigt indikatorn, så att han får väformade baar med perfekta kanter. Mer än indning Bae Command Pus -systemet ger information om fertaet funktioner och kontroerar viktiga instäningar på pressen, såsom hur baen fys på vänster resp. höger sida, varning om att baen nästan är färdig, status för indningsaktivatorn, att baen är färdig att säppas ut, status för CropCutter skäraggregatet, totat anta pressade baar med deminne, anta baar indade med garn resp. nät, anta skurna baar, osv. 5

6 finesser som har betydese. Vasar och remmar Kombinationen av vasar och remmar producerar de bästa baarna. Vasarna garanterar en snabb bastart och säker rotation i aa grödor. Remmarna säkerstäer optima densitet och perfekt form. En kombination av mekanik (fjädrar) och hydrauik ser ti att densiteten bir den rätta. Remmarnas speciabehandade yta, Mini-Rough-Top, bidrar ti en säker rotation oavsett gröda. Säker indning över kanten Med New Hoand EdgeWrap systemet förs nätet in i presskammaren med den unika, så kaade anknäbben. Detta är ett beprövat och mycket påitigt system för Den största pickupen på marknaden säker indningsstart. Anknäbben är bredare Även de kraftigaste hamsträngar, som dagens största än bakammaren, viket gör att nätet kan skördetröskor ämnar efter sig, pockas upp probemfritt också indas över kanten på baen. Detta är en på ojämna fät. På modeer med en tvåstegs gaffeinmatare, stor förde inte minst om baen senare ska skapar tihåargaret en perfekt transportyta som effektivt styr pastas in. materiaet så att födet bir jämnt och smidigt. XtraSweep pickupens fjädrar, på både 2,0 och 2,30 meters varianten, är gjorda av fjäderstå och de dubba kamkurvorna för styrning av pickupfjädrarna säkerstäer perfekt funktion, 6 säsong efter säsong.

7 Övervakning som ger fu kontro Bae Command Pus -systemet övervakar b a att bakammaren fys ika på höger och vänster sida och att garn- eer nätindningen fungerar perfekt. Som förare har du atid fu kontro över New Hoand fexkammarpressar, både på stora och små fät. SuperFeed rotor och CropCutter SuperFeed rotorn, har 15 uppsättningar medbringare i 3 rader, som är förskjutna i förhåande ti varandra och bidar ett W-mönster. Detta ger en säker och jämn inmatning över hea bredden även under de svåraste förhåanden och det är ingen risk att materiaet gider åt sidan. CropCutter rotorn har 3 rader med dubba medbringare som för över grödan jämnt ti 15 hydrauiskt manövrerade knivar, som ger ett kort och regebundet snitt. Rotorn kan reverseras manuet eer hydrauiskt (tiva). 2-stegs inmatning med ång räckvidd New Hoand BR7000 fexkammarpressar med en 2,0 meters pickup är utrustade med en tvåstegs gaffeinmatare. Detta utförande marknadsförs ej i Sverige. 7

8 Pickup Pickupmodeer som ökar den dagiga kapaciteten. Tiföritiga pickuper som gör jobbet Kubästrade fjäderpinnar av högsta kvaitet, kromade axar i pickupdrivningen och dubba kurvbanor innebär säker funktion och ivsängd dag efter dag, år efter år. 8

9 Arbeta effektivt De stora strängar som dagens enorma skördetröskor och såtterkrossar ämnar efter sig, pockas med ätthet upp av de stora, 2,0 eer 2,30 meter, XtraSweep -pickuperna. Beroende av inmatningssystem finns ett urva av tihåargaer som gör att du kan arbeta med hög hastighet, med ett minimat spi. Noggrannt utprovade sidokåpor för pickupen ser ti att inmatningen från sidorna sker probemfritt. Skonsam upptagning 112 eer 128 böjda pickupfjädrar med tät dening tar skonsamt upp at materia. Pickupens kurvbanor säkerstäer ett jämnt materiaföde ti inmatningen och förhindrar samtidigt att sten kastas framåt. Det höga pickupvarvtaet ökar inmatningskapaciteten. Två inmatningsskruvar för in materiaet från pickupsidorna och ger perfekt baformning. Perfekt avfjädring XtraSweep -pickuperna arbetar mjukt och föjsamt tack vare två kraftiga, justerbara fjädrar. För bekväm och snabb manövrering på vändtegen yfter och sänker du pickupen hydrauiskt från förarpatsen. Pickuphjuen förhindrar att pickupfjädrarna rör vid marken. På den 2,30 meter breda modeen kan hjuen enket tas av vid vägtransport. Säker inmatning av aa strängar Dessutom kan pickupen förses med antingen tihåarpåt eer rue. Dessa är edbart infästa och anpassar sig efter strängformen, så att inmatningen bir optima. Även 2,3 m pickupen har tihåare med påtförängning, viken kan ersättas med en rue. 9

10 inmatning kontinuerig inmatning och jämnt snitt, även vid stora voymer. ika utrustningsaternativ för skiftande behov: 2,0 meter pickup med gaffeinmatare för fätarbete med hög kapacitet utan snitt. 2,30 meter pickup med rotorinmatare för fätarbete med hög kapacitet i skiftande grödor och förhåanden. Vid behov av kort materia för utfodring eer strö kan rotorversionen utrustas med ett CropCutter skäraggregat. Effektivt snitt, enke fördening Det roterande skäraggregatet har 15 uppsättningar av dubba medbringare i 3 rader, som tvingar grödan genom en knivrad med 15 knivar. Tack vare att medbringarna är pacerade i ett W-mönster matas materiaet jämnt över hea bakammarens bredd, samtidigt som beastningen på oika komponenter bir minsta möjiga. Knivarna manövreras från förarpatsen och förs in och ut ur arbetsäget via en hydraucyinder. Varje kniv skyddas individuet av en spirafjäder. ptima matning 2-stegs gaffeinmataren har en dubbe vevaxe. 10 Den baanserade röresen ger en jämn matning SuperFeed -rotor och mjuk gång. Fingrarna har en ång räckvidd Rotorn har 15 rader med medbringare för att säkerstäa ett smidigt materiaföde; de i 3 rader, som gör ett enastående når tätt inpå pickupen och för sedan materiaet arbete i aa grödor och under skiftande ångt bak. skördeförhåanden.

11 ingen utväg Det finns ingen möjighet för grödan att passera förbi knivarna utan att skäras. Såvä utformning som pacering av knivar och medbringare bidrar ti det perfekta resutatet. Hydrauisk reversering Vid ett eventuet stopp kan inmatningen enket reverseras manuet med hjäp av en nycke. Som tiva kan pressen utrustas med en sagbar kapacitet hydrauisk reversering, som gör detta BR7000 modeerna producerar fasta och arbete ännu snabbare och effektivare. formstabia baar med hög kapacitet. avsett Reverseringsanordningen utnyttjar samma viket inmatningssystem pressen har, hydrauuttag som skäraggregatet och funktionen produceras jämna, väformade och hårda baar. manövreras via Bae Command Pus systemet. 11

12 baformation perfekt pressade baar. Formstabia baar Det nya tihåargaret på BR7060 och BR7070 ägger grunden för en perfekt ba, genom att säkerstäa ett jämnt materiaager. Inmatnings- och baformningssystemet på New Hoand fexkammarpressar ger baarna rätt densitet och storek, samt en imponerande formstabiitet. Detta innebär att baarna karar hantering och agring utan probem. 12

13 Den densitet du vi ha Ett stadigt grepp Vid pressning av baens kärna kontroeras De sex ändösa remmarna har en specie yta, remspänningen med hjäp av fjädrar och hydrauik. Mini Rough Top, som förhindrar sirning Efterhand som baen växer, minskar fjädrarnas och säkrar rotationen utan att skada grödan. funktion och den unika, hydrauiska regeringen tar Detta skapar baar med en jämn densitet som över. Det är enket att stäa in systemet för att få ättare håer formen vid hantering och agring. rätt densitet och därigenom baar perfekta för ång För extremt böta förhåanden finns, som agring. avsett bastorek och densitet, garanterar tiva, en serpentinrue med spiraoopar för det hydrauiska systemet jämn densitet ända ut ti att förhindra indning. det yttersta agret. En stor förde med ändösa remmar är den ånga ivsängden. Vasarna ger säker bastart Tre vasar, två monterade på en rörig byge och en fast, skapar en bakammare som är ideaisk i början avbrutet, effektivt fätarbete av pressningen. Vasarna är drivna för att säkerstäa En effektiv bautruare ser ti att att den inmatade grödan snabbt sätts i rotation. Även bakuckan kan stängas snabbt bottenvasen, som bär upp större deen av baens och att pressningen kan fortsätta vikt, är driven. Detta bidrar ti att föränga remmarnas med minsta möjiga avbrott. ivsängd väsentigt. 13

14 garnindning avancerad garnindning. Dubbe garnindning* Garnindningssystemet AutoWrap har 2 teeskopiska indningsarmar. För att säkerstäa en perfekt indning av baen förängs de i takt med att de rör sig från mitten och utåt. Garnindningen startar automatiskt och antaet indningsvarv är stäbart. * Marknadsförs ej i Sverige. Laddning och förvaring avsett viken mode av BR7000 du väjer, finns det gott om pats att förvara garn och/eer nät. 14

15 nätindning EdgeWrap nätindningssystem. Lindar nätet över kanten Det unika EdgeWrap indningssystemet är 10 cm bredare än den 1,2 meter breda bakammaren. Detta innebär, att ett 1,2 meter brett standardnät täcker baens kanter och ger fantastiskt fina baar. Vid användning av 1,3 meter brett nät bir kantomsutningen ännu bättre. A nätindning sköts centrat via Bae Command Pus -systemet. Anknäbben: snabb och tiföritig Nätet förs in i presskammaren av den unika anknäbben. Systemet är oerhört säkert och eiminerar praktiskt taget aa startprobem. Nätindningen börjar omedebart och kontroerat. Eftersom nätförbrukningen mäts automatiskt används bara den förinstäda mängden nät, viket ger bästa indning ti ägsta kostnad. 15

16 ökad dagig kapacitet utrustningar som håer dig väinformerad. 16

17 Stanna där du är Båda BR7000 modeerna har ett överbeastningsskydd, med en judsigna, för pickupen. Smatterkoppingen förhindrar överbeastning och gör så att föraren kan fortsätta pressa utan att behöva ämna hytten om pickupen skue bi överbeastad. Vid ett eventuet stopp finns, som tiva, en hydrauisk reversering som manövreras inifrån hytten. Stora sidoskydd Det är ätt att komma åt aa dear i pressen som kräver regebundet underhå. De stora, hea sidopaneerna, som är försedda med gasfjädrar, är robusta och går ätt att öppna och stänga. Tiden för underhå är reducerad ti ett minimum. Längre ivsängd på kedjor Längre ivsängd på ager Kedjesmörjningen utförs automatiskt med Aa ager är extra kraftiga och hjäp av borstar. Den centraa ojepumpen har sitter monterade på utsidan av 8 distributionsrör genom vika aa kedjor kan pressen så att de inte kommer nås. Systemet aktiveras automatiskt varje gång i kontakt med grödan, viket bakuckan öppnas. Kedjespänningsfjädrarna har underättar service och kontro. spänningsindikatorer för enke justering, ängre Ett centrat smörjsystem gör att ivsängd och en tystare gång. underhå går snabbt och ätt. 17

18 New Hoand. ett professionet va. Hög servicegrad New Hoand förstår att kundernas oika behov sträcker sig New Hoand återförsäjarna har tigång ti ett ängre än bara ti produkten. BR7000-serien får support av internet-baserat system för reservdesbestäningar kunniga återförsäjare som känner ti de okaa kundernas och står i direktkontakt med Sverigeagret i förutsättningar. Din återförsäjare hjäper dig att utrusta din Staffanstorp. De genomgår också fortöpande BR7000 press för dina specifika arbetsuppgifter. Återförsäjaren avancerad vidareutbidning i syfte att atid kunna är din första kontakt för mer information och råd. ge dig bästa möjiga service. Förmånig finansiering Engagerade återförsäjare Varje kund är unik, med specifika behov både när det gäer New Hoand säjs via en noggrant utvad tekniska ösningar och finansiea behov. Därför skapade vi skara av privata återförsäjare som kan ge 1998 S & H Finans, som kännetecknas av enke och effektiv dig rätt service även efter everansen. administration, snabba besked och ett finansieringsuppägg som New Hoand återförsäjaren är din partner. är anpassat ti antbrukets förutsättningar. Du öser finansieringen Han är väutbidad, engagerad och har tigång av din investering direkt genom din återförsäjare utan onödigt ti en rad oika informationssystem som krånge. Detta i kombination med åg, rörig ränta och upp ti underättar och effektiviserar hans arbete. sju års öptid, gör att vi kan erbjuda dig en av branschens bästa ösningar. Förutom ån finns även easingaternativ att tigå. Gå in på för mer information. 18

19 Specifikationer BR7060 Mode Gaffeinmatare* Rotor Bastorek Diameter min / max (m) 0,9 / 1.5 Bredd (m) 1,2 Kraftöverföring Kraftuttagsvarvta (varv/min) 540 Överbeastningsskydd Brytbut Automatkopping Kraftuttagseffekt (min) (kw/hk) 45/65 52/70 Anta hydrauuttag min / max 2 / 4 2 / 4 Pickup Bredd - DIN (m) Anta fjäderpinnar/ rader 112 / / 4 Tihåargaer Extra tihåarpåt Extra inmatningsrue Hju 4,8x4-8x4py 15x6-4py Hydrauisk pickupmanövrering Inmatning Pickup 2 skruvar Inmatningssystem Dubba inm.gaffar W rotor CropCutter system Typ W rotor Anta knivar 15 Inkopping av knivar Hydrauisk Knivskydd Separat fjäder Baformning Typ Ro-Bet Anta röriga vasar 3 Remmar 6, ändösa Remyta Mini-Rough-Top (MRT) AutoWrap garnindning* System Manuet Garnförråd 6 std + 5 tiva Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnstart Automatisk Garnarmar Dubba, teeskopiska Lindningsaternativ (varv) 10, 14, 18, 22 Baformsindikator Eektronisk Bae Command Pus Nätindningssystem Eektroniskt, anknäbb Täckning (max nätbredd) Över kanten (1,30 m) Nätförråd 2 std + 1 tiva Anta varv Vabart 1,5-6 Garnindningssystem* Automatiskt Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnarmar Dubba, teeskopiska Garnförråd 6 std + 5 tiva Förprogrammerade indningsaternativ (varv) 14, 18, 22 Användarprogrammerat indningsaternativ (varv) 1 vabart Anta sutvarv Vabart 2-4 Baformsindikator Eektronisk Dimensioner Tota ängd (m) 4,47 Höjd (31 x ) (m) 2,66 Höjd (480/45-17) (m) 2,68 2,75 Höjd (380/55-17) (m) 2,55 2,62 Vikt Autowrap (kg) 2550 Nät / garn (kg) 2540 Rotor Feeder (kg) 2920 Rotor Cutter (kg) 3010 Däcksaternativ 31 x 13, / /55-17 Övrig utrustning Hydrauiska bromsar Baramp * marknadsförs ej i Sverige ** Beroende av okaa bestämmeser Standard Tiva Ej tigängigt BR7070 Gaffeinmatare* Rotor 0,9 / 1,8 1,2 540 Brytbut 52/70 2 / 4 Automatkopping 60/80 2/ / 4 4,8x4-8x4py / 4 15x6-4py 2 skruvar Dubba inm.gaffar W rotor W rotor 15 Hydrauisk Separat fjäder Ro-Bet 3 6, ändösa Mini-Rough-Top (MRT) Manuet 6 std + 5 tiva Mitten ti sidan Automatisk Dubba, teeskopiska 10, 14, 18, 22 Eektronisk Eektroniskt, anknäbb Över kanten (1,30 m) 2 std + 1 tiva Vabart 1,5-6 Automatiskt Mitten ti sidan Dubba, teeskopiska 6 std + 5 tiva 14, 18, 22 1 vabart Vabart 2-4 Eektronisk 4,75 2,9 2,9 2,98 2,

20 New Hoand. Speciaisten för din verksamhet. BÄSTA tigängighet. BÄSTA everansservice. BÄSTA KVALITET. BÄSTA FINANSIERING. Vi finns där för dig. Våra återförsäjare kan när som hest under dygnet koppa upp sig och bestäa dear från vårt centraager i Staffanstorp. Under skördeperioden (normat maj - okt) har vi jouröppet aa dagar i veckan. De festa återförsäjarna kan erhåa reservdear före kockan dagen efter ordern. I extremt akuta fa erbjuder vi fygeverans direkt från New Hoands centraager i Europa. Du får snabb, professione hjäp av din återförsäjares servicetekniker, som är speciautbidad på New Hoands produkter. Genom S&H Finans kan du enket och snabbt finansiera dina investeringar direkt hos din återförsäjare utan onödigt krånge. Vi erbjuder förmånig ränta (rörig) och upp ti 7 års amorteringstid. New Hoand rekommenderar smörjmede Box Staffanstorp te fax För mer information, vänigen gå in på resp. Tekniska data ämnas utan förbindese och kan ändras utan föregående meddeande. För information om modeer, utföranden och utrustningar som säjs i Sverige hänvisas endast ti gäande prisista. Pubicerad av New Hoand Brand Communications. Bts Adv. - Tryck - Norra Skåne ffset - 05/08. Best.nr. BR73000

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER 1 FöR dig som kräver MeR. MAXXUM-SERIEn EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG OCH LÖNSAM INVESTERING För

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader Balsnittare 852-853-856 Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Kverneland Taarup balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

skruvarmering som förstärkning i trä vid belastning vinkelrätt fiberriktningen

skruvarmering som förstärkning i trä vid belastning vinkelrätt fiberriktningen Avdeningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskoa, Lund Universitet skruvarmering som förstärkning i trä vid beastning vinkerätt fiberriktningen - en förssöksstudie Karin Nisson, V98 Rapport TVBK-5112

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell Sträckfilmsmaskiner Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning PL500-LT L2500 Auto 2 L2500 manuell Polynova Nissen ledande eperter på plastemballage Polynova Nissen

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

SNABBARE LYFT MED BASIC!

SNABBARE LYFT MED BASIC! LYFTA KARTONGER MED Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med ergonomiska lyftlösningar. Vi lyfter allt! SNABBARE

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Redan efter en kort tid kommer du undra hur du klarade dig utan en Frama P700 falsmaskin.

Redan efter en kort tid kommer du undra hur du klarade dig utan en Frama P700 falsmaskin. FOLDER P700 Redan efter en kort tid kommer du undra hur du klarade dig utan en Frama P700 falsmaskin. Säg adjö till stressen vid dagens slut, monotona arbeten, sneda vikningar och onödiga kostnader. Frama

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

Vinschar för montering på 4-hjuliga motorcyklar. Standardvinschar för vardagligt bruk. Tuffa vinschar för tuffa uppdrag. Högprestanda vinschar

Vinschar för montering på 4-hjuliga motorcyklar. Standardvinschar för vardagligt bruk. Tuffa vinschar för tuffa uppdrag. Högprestanda vinschar Superwinch är ett Engelskt/Amerikanskt företag. En av världens största tillverkare av elektriska vinschar. Vinschar med mycket hög kvalitet och prestanda mer än tillräckligt för att bära namnet Superwinch.

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Konvertering till naturgasvärme i typområden

Konvertering till naturgasvärme i typområden Konvertering ti naturgasvärme i typområden Typområden: - Kästa i Huddinge - Giberga i Soentuna - Norra Angby i Stockhom - Sjukyrkoberget i Uppands Väsby ~01 51~1:~) ~ SwedeGasAB i J 1989 fo/.skning UTVECKiNG

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer