Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat."

Transkript

1 New Hoand BR7000 BR7060 BR7070

2 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50 m diameter och BR7070 pressar baar med 1,80 m diameter. Båda producerar 1,20 m breda baar. Det unika baformningssystemet, med både vasar och remmar, används på båda modeerna. Pickup och inmatningsaternativ Både BR7060 och BR7070 kan utrustas med antingen en 2,0 meter bred pickup eer en 2,30 meter bred XtraSweep pickup. Den 2,0 meter breda pickupen har en tvåstegs gaffeinmatare som standard. Pressar utrustade med den 2,30 meter breda pickupen har antingen 2 en SuperFeed rotorinmatare eer ett CropCutter skäraggregat.

3 Nätindning Båda modeerna är standardutrustade med Bae Command Pus, det heautomatiska kontrosystemet för nätindningen. 3

4 Ett unikt koncept som producerar perfekta baar. Lita på proffsen New Hoand, speciaisten på rundbaspressar, har atid varit i frontinjen när det gäer teknik för rundbaspressning. Ända sedan rundbaspressarna introducerades har New Hoand hea tiden drivit utveckingen framåt. De nya fexkammarpressarna BR7060 och BR7070 är de senaste exempen på denna kontinueriga utvecking. Upp ti 25% fer baar per dag Smidig, effektiv upptagning och transport av grödan från strängen ti färdig ba resuterar i en betydande kapacitetsökning. Tihåargaret som är standard kan extrautrustas med en påt eer en tihåarrue som ytterigare Utmärkt form förbättrar materiafödet i voymrika grödor. avsett om det gäer hö, ham eer BR7000 modeerna kan utrustas med en tvåstegs ensiage, skapar fexkammarpressarna gaffeinmatare med ånga inmatningsfingrar* som når ända från New Hoand baar med perfekt fram bakom pickupen och sedan ämnar över materiaet form och yta. New Hoand har den ti bakammaren. Detta ger ökad kontro och ett jämnare bästa tekniken och har visat sig vara materiaföde, viket gör att pressen kan arbeta effektivt med den oomstridde edaren när det gäer högre hastighet. att pressa baar. *Marknadsförs ej i Sverige. 4

5 Bae Command Pus heautomatisk baformning. Automatisk indning New Hoand Bae Command Pus -systemet har ett heautomatiskt kontrosystem för indning av garn eer nät. Du kan väja vid viken bastorek indningen ska starta. För garn kan du använda ett av de tre förprogrammerade indningsmönstren eer programmera ditt eget. Antaet nätindningsvarv stäer du enket in mean 1,5 och 6 i steg om ett kvarts varv. Baformsindikering För att få optima densitet och väformade baar även vid körning på fät med ojämna strängar, har Bae Command Pus -systemet en indikator som öpande visar hur bakammaren fys. För att få jämn fynad kan föraren styra pressen från en sida ti en annan enigt indikatorn, så att han får väformade baar med perfekta kanter. Mer än indning Bae Command Pus -systemet ger information om fertaet funktioner och kontroerar viktiga instäningar på pressen, såsom hur baen fys på vänster resp. höger sida, varning om att baen nästan är färdig, status för indningsaktivatorn, att baen är färdig att säppas ut, status för CropCutter skäraggregatet, totat anta pressade baar med deminne, anta baar indade med garn resp. nät, anta skurna baar, osv. 5

6 finesser som har betydese. Vasar och remmar Kombinationen av vasar och remmar producerar de bästa baarna. Vasarna garanterar en snabb bastart och säker rotation i aa grödor. Remmarna säkerstäer optima densitet och perfekt form. En kombination av mekanik (fjädrar) och hydrauik ser ti att densiteten bir den rätta. Remmarnas speciabehandade yta, Mini-Rough-Top, bidrar ti en säker rotation oavsett gröda. Säker indning över kanten Med New Hoand EdgeWrap systemet förs nätet in i presskammaren med den unika, så kaade anknäbben. Detta är ett beprövat och mycket påitigt system för Den största pickupen på marknaden säker indningsstart. Anknäbben är bredare Även de kraftigaste hamsträngar, som dagens största än bakammaren, viket gör att nätet kan skördetröskor ämnar efter sig, pockas upp probemfritt också indas över kanten på baen. Detta är en på ojämna fät. På modeer med en tvåstegs gaffeinmatare, stor förde inte minst om baen senare ska skapar tihåargaret en perfekt transportyta som effektivt styr pastas in. materiaet så att födet bir jämnt och smidigt. XtraSweep pickupens fjädrar, på både 2,0 och 2,30 meters varianten, är gjorda av fjäderstå och de dubba kamkurvorna för styrning av pickupfjädrarna säkerstäer perfekt funktion, 6 säsong efter säsong.

7 Övervakning som ger fu kontro Bae Command Pus -systemet övervakar b a att bakammaren fys ika på höger och vänster sida och att garn- eer nätindningen fungerar perfekt. Som förare har du atid fu kontro över New Hoand fexkammarpressar, både på stora och små fät. SuperFeed rotor och CropCutter SuperFeed rotorn, har 15 uppsättningar medbringare i 3 rader, som är förskjutna i förhåande ti varandra och bidar ett W-mönster. Detta ger en säker och jämn inmatning över hea bredden även under de svåraste förhåanden och det är ingen risk att materiaet gider åt sidan. CropCutter rotorn har 3 rader med dubba medbringare som för över grödan jämnt ti 15 hydrauiskt manövrerade knivar, som ger ett kort och regebundet snitt. Rotorn kan reverseras manuet eer hydrauiskt (tiva). 2-stegs inmatning med ång räckvidd New Hoand BR7000 fexkammarpressar med en 2,0 meters pickup är utrustade med en tvåstegs gaffeinmatare. Detta utförande marknadsförs ej i Sverige. 7

8 Pickup Pickupmodeer som ökar den dagiga kapaciteten. Tiföritiga pickuper som gör jobbet Kubästrade fjäderpinnar av högsta kvaitet, kromade axar i pickupdrivningen och dubba kurvbanor innebär säker funktion och ivsängd dag efter dag, år efter år. 8

9 Arbeta effektivt De stora strängar som dagens enorma skördetröskor och såtterkrossar ämnar efter sig, pockas med ätthet upp av de stora, 2,0 eer 2,30 meter, XtraSweep -pickuperna. Beroende av inmatningssystem finns ett urva av tihåargaer som gör att du kan arbeta med hög hastighet, med ett minimat spi. Noggrannt utprovade sidokåpor för pickupen ser ti att inmatningen från sidorna sker probemfritt. Skonsam upptagning 112 eer 128 böjda pickupfjädrar med tät dening tar skonsamt upp at materia. Pickupens kurvbanor säkerstäer ett jämnt materiaföde ti inmatningen och förhindrar samtidigt att sten kastas framåt. Det höga pickupvarvtaet ökar inmatningskapaciteten. Två inmatningsskruvar för in materiaet från pickupsidorna och ger perfekt baformning. Perfekt avfjädring XtraSweep -pickuperna arbetar mjukt och föjsamt tack vare två kraftiga, justerbara fjädrar. För bekväm och snabb manövrering på vändtegen yfter och sänker du pickupen hydrauiskt från förarpatsen. Pickuphjuen förhindrar att pickupfjädrarna rör vid marken. På den 2,30 meter breda modeen kan hjuen enket tas av vid vägtransport. Säker inmatning av aa strängar Dessutom kan pickupen förses med antingen tihåarpåt eer rue. Dessa är edbart infästa och anpassar sig efter strängformen, så att inmatningen bir optima. Även 2,3 m pickupen har tihåare med påtförängning, viken kan ersättas med en rue. 9

10 inmatning kontinuerig inmatning och jämnt snitt, även vid stora voymer. ika utrustningsaternativ för skiftande behov: 2,0 meter pickup med gaffeinmatare för fätarbete med hög kapacitet utan snitt. 2,30 meter pickup med rotorinmatare för fätarbete med hög kapacitet i skiftande grödor och förhåanden. Vid behov av kort materia för utfodring eer strö kan rotorversionen utrustas med ett CropCutter skäraggregat. Effektivt snitt, enke fördening Det roterande skäraggregatet har 15 uppsättningar av dubba medbringare i 3 rader, som tvingar grödan genom en knivrad med 15 knivar. Tack vare att medbringarna är pacerade i ett W-mönster matas materiaet jämnt över hea bakammarens bredd, samtidigt som beastningen på oika komponenter bir minsta möjiga. Knivarna manövreras från förarpatsen och förs in och ut ur arbetsäget via en hydraucyinder. Varje kniv skyddas individuet av en spirafjäder. ptima matning 2-stegs gaffeinmataren har en dubbe vevaxe. 10 Den baanserade röresen ger en jämn matning SuperFeed -rotor och mjuk gång. Fingrarna har en ång räckvidd Rotorn har 15 rader med medbringare för att säkerstäa ett smidigt materiaföde; de i 3 rader, som gör ett enastående når tätt inpå pickupen och för sedan materiaet arbete i aa grödor och under skiftande ångt bak. skördeförhåanden.

11 ingen utväg Det finns ingen möjighet för grödan att passera förbi knivarna utan att skäras. Såvä utformning som pacering av knivar och medbringare bidrar ti det perfekta resutatet. Hydrauisk reversering Vid ett eventuet stopp kan inmatningen enket reverseras manuet med hjäp av en nycke. Som tiva kan pressen utrustas med en sagbar kapacitet hydrauisk reversering, som gör detta BR7000 modeerna producerar fasta och arbete ännu snabbare och effektivare. formstabia baar med hög kapacitet. avsett Reverseringsanordningen utnyttjar samma viket inmatningssystem pressen har, hydrauuttag som skäraggregatet och funktionen produceras jämna, väformade och hårda baar. manövreras via Bae Command Pus systemet. 11

12 baformation perfekt pressade baar. Formstabia baar Det nya tihåargaret på BR7060 och BR7070 ägger grunden för en perfekt ba, genom att säkerstäa ett jämnt materiaager. Inmatnings- och baformningssystemet på New Hoand fexkammarpressar ger baarna rätt densitet och storek, samt en imponerande formstabiitet. Detta innebär att baarna karar hantering och agring utan probem. 12

13 Den densitet du vi ha Ett stadigt grepp Vid pressning av baens kärna kontroeras De sex ändösa remmarna har en specie yta, remspänningen med hjäp av fjädrar och hydrauik. Mini Rough Top, som förhindrar sirning Efterhand som baen växer, minskar fjädrarnas och säkrar rotationen utan att skada grödan. funktion och den unika, hydrauiska regeringen tar Detta skapar baar med en jämn densitet som över. Det är enket att stäa in systemet för att få ättare håer formen vid hantering och agring. rätt densitet och därigenom baar perfekta för ång För extremt böta förhåanden finns, som agring. avsett bastorek och densitet, garanterar tiva, en serpentinrue med spiraoopar för det hydrauiska systemet jämn densitet ända ut ti att förhindra indning. det yttersta agret. En stor förde med ändösa remmar är den ånga ivsängden. Vasarna ger säker bastart Tre vasar, två monterade på en rörig byge och en fast, skapar en bakammare som är ideaisk i början avbrutet, effektivt fätarbete av pressningen. Vasarna är drivna för att säkerstäa En effektiv bautruare ser ti att att den inmatade grödan snabbt sätts i rotation. Även bakuckan kan stängas snabbt bottenvasen, som bär upp större deen av baens och att pressningen kan fortsätta vikt, är driven. Detta bidrar ti att föränga remmarnas med minsta möjiga avbrott. ivsängd väsentigt. 13

14 garnindning avancerad garnindning. Dubbe garnindning* Garnindningssystemet AutoWrap har 2 teeskopiska indningsarmar. För att säkerstäa en perfekt indning av baen förängs de i takt med att de rör sig från mitten och utåt. Garnindningen startar automatiskt och antaet indningsvarv är stäbart. * Marknadsförs ej i Sverige. Laddning och förvaring avsett viken mode av BR7000 du väjer, finns det gott om pats att förvara garn och/eer nät. 14

15 nätindning EdgeWrap nätindningssystem. Lindar nätet över kanten Det unika EdgeWrap indningssystemet är 10 cm bredare än den 1,2 meter breda bakammaren. Detta innebär, att ett 1,2 meter brett standardnät täcker baens kanter och ger fantastiskt fina baar. Vid användning av 1,3 meter brett nät bir kantomsutningen ännu bättre. A nätindning sköts centrat via Bae Command Pus -systemet. Anknäbben: snabb och tiföritig Nätet förs in i presskammaren av den unika anknäbben. Systemet är oerhört säkert och eiminerar praktiskt taget aa startprobem. Nätindningen börjar omedebart och kontroerat. Eftersom nätförbrukningen mäts automatiskt används bara den förinstäda mängden nät, viket ger bästa indning ti ägsta kostnad. 15

16 ökad dagig kapacitet utrustningar som håer dig väinformerad. 16

17 Stanna där du är Båda BR7000 modeerna har ett överbeastningsskydd, med en judsigna, för pickupen. Smatterkoppingen förhindrar överbeastning och gör så att föraren kan fortsätta pressa utan att behöva ämna hytten om pickupen skue bi överbeastad. Vid ett eventuet stopp finns, som tiva, en hydrauisk reversering som manövreras inifrån hytten. Stora sidoskydd Det är ätt att komma åt aa dear i pressen som kräver regebundet underhå. De stora, hea sidopaneerna, som är försedda med gasfjädrar, är robusta och går ätt att öppna och stänga. Tiden för underhå är reducerad ti ett minimum. Längre ivsängd på kedjor Längre ivsängd på ager Kedjesmörjningen utförs automatiskt med Aa ager är extra kraftiga och hjäp av borstar. Den centraa ojepumpen har sitter monterade på utsidan av 8 distributionsrör genom vika aa kedjor kan pressen så att de inte kommer nås. Systemet aktiveras automatiskt varje gång i kontakt med grödan, viket bakuckan öppnas. Kedjespänningsfjädrarna har underättar service och kontro. spänningsindikatorer för enke justering, ängre Ett centrat smörjsystem gör att ivsängd och en tystare gång. underhå går snabbt och ätt. 17

18 New Hoand. ett professionet va. Hög servicegrad New Hoand förstår att kundernas oika behov sträcker sig New Hoand återförsäjarna har tigång ti ett ängre än bara ti produkten. BR7000-serien får support av internet-baserat system för reservdesbestäningar kunniga återförsäjare som känner ti de okaa kundernas och står i direktkontakt med Sverigeagret i förutsättningar. Din återförsäjare hjäper dig att utrusta din Staffanstorp. De genomgår också fortöpande BR7000 press för dina specifika arbetsuppgifter. Återförsäjaren avancerad vidareutbidning i syfte att atid kunna är din första kontakt för mer information och råd. ge dig bästa möjiga service. Förmånig finansiering Engagerade återförsäjare Varje kund är unik, med specifika behov både när det gäer New Hoand säjs via en noggrant utvad tekniska ösningar och finansiea behov. Därför skapade vi skara av privata återförsäjare som kan ge 1998 S & H Finans, som kännetecknas av enke och effektiv dig rätt service även efter everansen. administration, snabba besked och ett finansieringsuppägg som New Hoand återförsäjaren är din partner. är anpassat ti antbrukets förutsättningar. Du öser finansieringen Han är väutbidad, engagerad och har tigång av din investering direkt genom din återförsäjare utan onödigt ti en rad oika informationssystem som krånge. Detta i kombination med åg, rörig ränta och upp ti underättar och effektiviserar hans arbete. sju års öptid, gör att vi kan erbjuda dig en av branschens bästa ösningar. Förutom ån finns även easingaternativ att tigå. Gå in på för mer information. 18

19 Specifikationer BR7060 Mode Gaffeinmatare* Rotor Bastorek Diameter min / max (m) 0,9 / 1.5 Bredd (m) 1,2 Kraftöverföring Kraftuttagsvarvta (varv/min) 540 Överbeastningsskydd Brytbut Automatkopping Kraftuttagseffekt (min) (kw/hk) 45/65 52/70 Anta hydrauuttag min / max 2 / 4 2 / 4 Pickup Bredd - DIN (m) Anta fjäderpinnar/ rader 112 / / 4 Tihåargaer Extra tihåarpåt Extra inmatningsrue Hju 4,8x4-8x4py 15x6-4py Hydrauisk pickupmanövrering Inmatning Pickup 2 skruvar Inmatningssystem Dubba inm.gaffar W rotor CropCutter system Typ W rotor Anta knivar 15 Inkopping av knivar Hydrauisk Knivskydd Separat fjäder Baformning Typ Ro-Bet Anta röriga vasar 3 Remmar 6, ändösa Remyta Mini-Rough-Top (MRT) AutoWrap garnindning* System Manuet Garnförråd 6 std + 5 tiva Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnstart Automatisk Garnarmar Dubba, teeskopiska Lindningsaternativ (varv) 10, 14, 18, 22 Baformsindikator Eektronisk Bae Command Pus Nätindningssystem Eektroniskt, anknäbb Täckning (max nätbredd) Över kanten (1,30 m) Nätförråd 2 std + 1 tiva Anta varv Vabart 1,5-6 Garnindningssystem* Automatiskt Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnarmar Dubba, teeskopiska Garnförråd 6 std + 5 tiva Förprogrammerade indningsaternativ (varv) 14, 18, 22 Användarprogrammerat indningsaternativ (varv) 1 vabart Anta sutvarv Vabart 2-4 Baformsindikator Eektronisk Dimensioner Tota ängd (m) 4,47 Höjd (31 x ) (m) 2,66 Höjd (480/45-17) (m) 2,68 2,75 Höjd (380/55-17) (m) 2,55 2,62 Vikt Autowrap (kg) 2550 Nät / garn (kg) 2540 Rotor Feeder (kg) 2920 Rotor Cutter (kg) 3010 Däcksaternativ 31 x 13, / /55-17 Övrig utrustning Hydrauiska bromsar Baramp * marknadsförs ej i Sverige ** Beroende av okaa bestämmeser Standard Tiva Ej tigängigt BR7070 Gaffeinmatare* Rotor 0,9 / 1,8 1,2 540 Brytbut 52/70 2 / 4 Automatkopping 60/80 2/ / 4 4,8x4-8x4py / 4 15x6-4py 2 skruvar Dubba inm.gaffar W rotor W rotor 15 Hydrauisk Separat fjäder Ro-Bet 3 6, ändösa Mini-Rough-Top (MRT) Manuet 6 std + 5 tiva Mitten ti sidan Automatisk Dubba, teeskopiska 10, 14, 18, 22 Eektronisk Eektroniskt, anknäbb Över kanten (1,30 m) 2 std + 1 tiva Vabart 1,5-6 Automatiskt Mitten ti sidan Dubba, teeskopiska 6 std + 5 tiva 14, 18, 22 1 vabart Vabart 2-4 Eektronisk 4,75 2,9 2,9 2,98 2,

20 New Hoand. Speciaisten för din verksamhet. BÄSTA tigängighet. BÄSTA everansservice. BÄSTA KVALITET. BÄSTA FINANSIERING. Vi finns där för dig. Våra återförsäjare kan när som hest under dygnet koppa upp sig och bestäa dear från vårt centraager i Staffanstorp. Under skördeperioden (normat maj - okt) har vi jouröppet aa dagar i veckan. De festa återförsäjarna kan erhåa reservdear före kockan dagen efter ordern. I extremt akuta fa erbjuder vi fygeverans direkt från New Hoands centraager i Europa. Du får snabb, professione hjäp av din återförsäjares servicetekniker, som är speciautbidad på New Hoands produkter. Genom S&H Finans kan du enket och snabbt finansiera dina investeringar direkt hos din återförsäjare utan onödigt krånge. Vi erbjuder förmånig ränta (rörig) och upp ti 7 års amorteringstid. New Hoand rekommenderar smörjmede Box Staffanstorp te fax För mer information, vänigen gå in på resp. Tekniska data ämnas utan förbindese och kan ändras utan föregående meddeande. För information om modeer, utföranden och utrustningar som säjs i Sverige hänvisas endast ti gäande prisista. Pubicerad av New Hoand Brand Communications. Bts Adv. - Tryck - Norra Skåne ffset - 05/08. Best.nr. BR73000

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER 1 FöR dig som kräver MeR. MAXXUM-SERIEn EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG OCH LÖNSAM INVESTERING För

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet.

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet. JX 60-95 hk u Förarkomfort. Den fullt justerbara upraktisk teknologi i alla avseende. u förarstolen kan lätt ställas in för att ge dig en bekväm arbetsplats, även under besvärliga förhållanden. Som tillval

Läs mer

din prestandamässiga och miljömässiga fördel.

din prestandamässiga och miljömässiga fördel. New Holland CX8OOO CX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O 2 3 din prestandamässiga och miljömässiga fördel. Över 10 000 CX tröskor har tillverkats sedan introduktionen år 2001 och under tiden har de genomgått

Läs mer

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn OF AGRICULTURAL ENGINEERING EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas.

Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas. Rotorsträngläggare LINER Varje strå räknas. System för vallskörd. I vallskörden är varenda minut viktig. Då känns det tryggt att ha en samarbetspartner som erbjuder betydligt mycket mer än bara rejäla

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Nu är rätt tid att planera för skörden 2013!

Nu är rätt tid att planera för skörden 2013! Nu är rätt tid att planera för skörden 2013! Respekt FÖR VÅR MILJÖ Att ta ansvar för vår miljö betyder för New Holland inte bara att uppfylla de legala kraven. Det är ett åtagande, som går längre än så.

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt.

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt. TUCANO 450 440 430 340 330 320 Redo för allt. Idealisk på varje gård. TUCANO lika individuell som dina behov. Varje lantbruksföretag är unikt, har sin egen struktur, sina egna förutsättningar och ställs

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1975 DOUGLAS CRONWALL A m m u n itionsövervakn i n g skyddsteknisk kontro THIOfEX och THIODIKT! Nu eutt.: tiitang ur patronj~~~~~~: Uir bitar e biar vior rör o. påtarbeten

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

Swadro. Strängläggare

Swadro. Strängläggare Swadro Strängläggare Den kan man lita på. För att arbetet ska löpa smidigt och problemfritt i fält, Rotorväxellådor fyllda med flytande fett Inkapslade rotorhus: helt underhållsfria Rotor och rotorarmar

Läs mer