Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat."

Transkript

1 New Hoand BR7000 BR7060 BR7070

2 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50 m diameter och BR7070 pressar baar med 1,80 m diameter. Båda producerar 1,20 m breda baar. Det unika baformningssystemet, med både vasar och remmar, används på båda modeerna. Pickup och inmatningsaternativ Både BR7060 och BR7070 kan utrustas med antingen en 2,0 meter bred pickup eer en 2,30 meter bred XtraSweep pickup. Den 2,0 meter breda pickupen har en tvåstegs gaffeinmatare som standard. Pressar utrustade med den 2,30 meter breda pickupen har antingen 2 en SuperFeed rotorinmatare eer ett CropCutter skäraggregat.

3 Nätindning Båda modeerna är standardutrustade med Bae Command Pus, det heautomatiska kontrosystemet för nätindningen. 3

4 Ett unikt koncept som producerar perfekta baar. Lita på proffsen New Hoand, speciaisten på rundbaspressar, har atid varit i frontinjen när det gäer teknik för rundbaspressning. Ända sedan rundbaspressarna introducerades har New Hoand hea tiden drivit utveckingen framåt. De nya fexkammarpressarna BR7060 och BR7070 är de senaste exempen på denna kontinueriga utvecking. Upp ti 25% fer baar per dag Smidig, effektiv upptagning och transport av grödan från strängen ti färdig ba resuterar i en betydande kapacitetsökning. Tihåargaret som är standard kan extrautrustas med en påt eer en tihåarrue som ytterigare Utmärkt form förbättrar materiafödet i voymrika grödor. avsett om det gäer hö, ham eer BR7000 modeerna kan utrustas med en tvåstegs ensiage, skapar fexkammarpressarna gaffeinmatare med ånga inmatningsfingrar* som når ända från New Hoand baar med perfekt fram bakom pickupen och sedan ämnar över materiaet form och yta. New Hoand har den ti bakammaren. Detta ger ökad kontro och ett jämnare bästa tekniken och har visat sig vara materiaföde, viket gör att pressen kan arbeta effektivt med den oomstridde edaren när det gäer högre hastighet. att pressa baar. *Marknadsförs ej i Sverige. 4

5 Bae Command Pus heautomatisk baformning. Automatisk indning New Hoand Bae Command Pus -systemet har ett heautomatiskt kontrosystem för indning av garn eer nät. Du kan väja vid viken bastorek indningen ska starta. För garn kan du använda ett av de tre förprogrammerade indningsmönstren eer programmera ditt eget. Antaet nätindningsvarv stäer du enket in mean 1,5 och 6 i steg om ett kvarts varv. Baformsindikering För att få optima densitet och väformade baar även vid körning på fät med ojämna strängar, har Bae Command Pus -systemet en indikator som öpande visar hur bakammaren fys. För att få jämn fynad kan föraren styra pressen från en sida ti en annan enigt indikatorn, så att han får väformade baar med perfekta kanter. Mer än indning Bae Command Pus -systemet ger information om fertaet funktioner och kontroerar viktiga instäningar på pressen, såsom hur baen fys på vänster resp. höger sida, varning om att baen nästan är färdig, status för indningsaktivatorn, att baen är färdig att säppas ut, status för CropCutter skäraggregatet, totat anta pressade baar med deminne, anta baar indade med garn resp. nät, anta skurna baar, osv. 5

6 finesser som har betydese. Vasar och remmar Kombinationen av vasar och remmar producerar de bästa baarna. Vasarna garanterar en snabb bastart och säker rotation i aa grödor. Remmarna säkerstäer optima densitet och perfekt form. En kombination av mekanik (fjädrar) och hydrauik ser ti att densiteten bir den rätta. Remmarnas speciabehandade yta, Mini-Rough-Top, bidrar ti en säker rotation oavsett gröda. Säker indning över kanten Med New Hoand EdgeWrap systemet förs nätet in i presskammaren med den unika, så kaade anknäbben. Detta är ett beprövat och mycket påitigt system för Den största pickupen på marknaden säker indningsstart. Anknäbben är bredare Även de kraftigaste hamsträngar, som dagens största än bakammaren, viket gör att nätet kan skördetröskor ämnar efter sig, pockas upp probemfritt också indas över kanten på baen. Detta är en på ojämna fät. På modeer med en tvåstegs gaffeinmatare, stor förde inte minst om baen senare ska skapar tihåargaret en perfekt transportyta som effektivt styr pastas in. materiaet så att födet bir jämnt och smidigt. XtraSweep pickupens fjädrar, på både 2,0 och 2,30 meters varianten, är gjorda av fjäderstå och de dubba kamkurvorna för styrning av pickupfjädrarna säkerstäer perfekt funktion, 6 säsong efter säsong.

7 Övervakning som ger fu kontro Bae Command Pus -systemet övervakar b a att bakammaren fys ika på höger och vänster sida och att garn- eer nätindningen fungerar perfekt. Som förare har du atid fu kontro över New Hoand fexkammarpressar, både på stora och små fät. SuperFeed rotor och CropCutter SuperFeed rotorn, har 15 uppsättningar medbringare i 3 rader, som är förskjutna i förhåande ti varandra och bidar ett W-mönster. Detta ger en säker och jämn inmatning över hea bredden även under de svåraste förhåanden och det är ingen risk att materiaet gider åt sidan. CropCutter rotorn har 3 rader med dubba medbringare som för över grödan jämnt ti 15 hydrauiskt manövrerade knivar, som ger ett kort och regebundet snitt. Rotorn kan reverseras manuet eer hydrauiskt (tiva). 2-stegs inmatning med ång räckvidd New Hoand BR7000 fexkammarpressar med en 2,0 meters pickup är utrustade med en tvåstegs gaffeinmatare. Detta utförande marknadsförs ej i Sverige. 7

8 Pickup Pickupmodeer som ökar den dagiga kapaciteten. Tiföritiga pickuper som gör jobbet Kubästrade fjäderpinnar av högsta kvaitet, kromade axar i pickupdrivningen och dubba kurvbanor innebär säker funktion och ivsängd dag efter dag, år efter år. 8

9 Arbeta effektivt De stora strängar som dagens enorma skördetröskor och såtterkrossar ämnar efter sig, pockas med ätthet upp av de stora, 2,0 eer 2,30 meter, XtraSweep -pickuperna. Beroende av inmatningssystem finns ett urva av tihåargaer som gör att du kan arbeta med hög hastighet, med ett minimat spi. Noggrannt utprovade sidokåpor för pickupen ser ti att inmatningen från sidorna sker probemfritt. Skonsam upptagning 112 eer 128 böjda pickupfjädrar med tät dening tar skonsamt upp at materia. Pickupens kurvbanor säkerstäer ett jämnt materiaföde ti inmatningen och förhindrar samtidigt att sten kastas framåt. Det höga pickupvarvtaet ökar inmatningskapaciteten. Två inmatningsskruvar för in materiaet från pickupsidorna och ger perfekt baformning. Perfekt avfjädring XtraSweep -pickuperna arbetar mjukt och föjsamt tack vare två kraftiga, justerbara fjädrar. För bekväm och snabb manövrering på vändtegen yfter och sänker du pickupen hydrauiskt från förarpatsen. Pickuphjuen förhindrar att pickupfjädrarna rör vid marken. På den 2,30 meter breda modeen kan hjuen enket tas av vid vägtransport. Säker inmatning av aa strängar Dessutom kan pickupen förses med antingen tihåarpåt eer rue. Dessa är edbart infästa och anpassar sig efter strängformen, så att inmatningen bir optima. Även 2,3 m pickupen har tihåare med påtförängning, viken kan ersättas med en rue. 9

10 inmatning kontinuerig inmatning och jämnt snitt, även vid stora voymer. ika utrustningsaternativ för skiftande behov: 2,0 meter pickup med gaffeinmatare för fätarbete med hög kapacitet utan snitt. 2,30 meter pickup med rotorinmatare för fätarbete med hög kapacitet i skiftande grödor och förhåanden. Vid behov av kort materia för utfodring eer strö kan rotorversionen utrustas med ett CropCutter skäraggregat. Effektivt snitt, enke fördening Det roterande skäraggregatet har 15 uppsättningar av dubba medbringare i 3 rader, som tvingar grödan genom en knivrad med 15 knivar. Tack vare att medbringarna är pacerade i ett W-mönster matas materiaet jämnt över hea bakammarens bredd, samtidigt som beastningen på oika komponenter bir minsta möjiga. Knivarna manövreras från förarpatsen och förs in och ut ur arbetsäget via en hydraucyinder. Varje kniv skyddas individuet av en spirafjäder. ptima matning 2-stegs gaffeinmataren har en dubbe vevaxe. 10 Den baanserade röresen ger en jämn matning SuperFeed -rotor och mjuk gång. Fingrarna har en ång räckvidd Rotorn har 15 rader med medbringare för att säkerstäa ett smidigt materiaföde; de i 3 rader, som gör ett enastående når tätt inpå pickupen och för sedan materiaet arbete i aa grödor och under skiftande ångt bak. skördeförhåanden.

11 ingen utväg Det finns ingen möjighet för grödan att passera förbi knivarna utan att skäras. Såvä utformning som pacering av knivar och medbringare bidrar ti det perfekta resutatet. Hydrauisk reversering Vid ett eventuet stopp kan inmatningen enket reverseras manuet med hjäp av en nycke. Som tiva kan pressen utrustas med en sagbar kapacitet hydrauisk reversering, som gör detta BR7000 modeerna producerar fasta och arbete ännu snabbare och effektivare. formstabia baar med hög kapacitet. avsett Reverseringsanordningen utnyttjar samma viket inmatningssystem pressen har, hydrauuttag som skäraggregatet och funktionen produceras jämna, väformade och hårda baar. manövreras via Bae Command Pus systemet. 11

12 baformation perfekt pressade baar. Formstabia baar Det nya tihåargaret på BR7060 och BR7070 ägger grunden för en perfekt ba, genom att säkerstäa ett jämnt materiaager. Inmatnings- och baformningssystemet på New Hoand fexkammarpressar ger baarna rätt densitet och storek, samt en imponerande formstabiitet. Detta innebär att baarna karar hantering och agring utan probem. 12

13 Den densitet du vi ha Ett stadigt grepp Vid pressning av baens kärna kontroeras De sex ändösa remmarna har en specie yta, remspänningen med hjäp av fjädrar och hydrauik. Mini Rough Top, som förhindrar sirning Efterhand som baen växer, minskar fjädrarnas och säkrar rotationen utan att skada grödan. funktion och den unika, hydrauiska regeringen tar Detta skapar baar med en jämn densitet som över. Det är enket att stäa in systemet för att få ättare håer formen vid hantering och agring. rätt densitet och därigenom baar perfekta för ång För extremt böta förhåanden finns, som agring. avsett bastorek och densitet, garanterar tiva, en serpentinrue med spiraoopar för det hydrauiska systemet jämn densitet ända ut ti att förhindra indning. det yttersta agret. En stor förde med ändösa remmar är den ånga ivsängden. Vasarna ger säker bastart Tre vasar, två monterade på en rörig byge och en fast, skapar en bakammare som är ideaisk i början avbrutet, effektivt fätarbete av pressningen. Vasarna är drivna för att säkerstäa En effektiv bautruare ser ti att att den inmatade grödan snabbt sätts i rotation. Även bakuckan kan stängas snabbt bottenvasen, som bär upp större deen av baens och att pressningen kan fortsätta vikt, är driven. Detta bidrar ti att föränga remmarnas med minsta möjiga avbrott. ivsängd väsentigt. 13

14 garnindning avancerad garnindning. Dubbe garnindning* Garnindningssystemet AutoWrap har 2 teeskopiska indningsarmar. För att säkerstäa en perfekt indning av baen förängs de i takt med att de rör sig från mitten och utåt. Garnindningen startar automatiskt och antaet indningsvarv är stäbart. * Marknadsförs ej i Sverige. Laddning och förvaring avsett viken mode av BR7000 du väjer, finns det gott om pats att förvara garn och/eer nät. 14

15 nätindning EdgeWrap nätindningssystem. Lindar nätet över kanten Det unika EdgeWrap indningssystemet är 10 cm bredare än den 1,2 meter breda bakammaren. Detta innebär, att ett 1,2 meter brett standardnät täcker baens kanter och ger fantastiskt fina baar. Vid användning av 1,3 meter brett nät bir kantomsutningen ännu bättre. A nätindning sköts centrat via Bae Command Pus -systemet. Anknäbben: snabb och tiföritig Nätet förs in i presskammaren av den unika anknäbben. Systemet är oerhört säkert och eiminerar praktiskt taget aa startprobem. Nätindningen börjar omedebart och kontroerat. Eftersom nätförbrukningen mäts automatiskt används bara den förinstäda mängden nät, viket ger bästa indning ti ägsta kostnad. 15

16 ökad dagig kapacitet utrustningar som håer dig väinformerad. 16

17 Stanna där du är Båda BR7000 modeerna har ett överbeastningsskydd, med en judsigna, för pickupen. Smatterkoppingen förhindrar överbeastning och gör så att föraren kan fortsätta pressa utan att behöva ämna hytten om pickupen skue bi överbeastad. Vid ett eventuet stopp finns, som tiva, en hydrauisk reversering som manövreras inifrån hytten. Stora sidoskydd Det är ätt att komma åt aa dear i pressen som kräver regebundet underhå. De stora, hea sidopaneerna, som är försedda med gasfjädrar, är robusta och går ätt att öppna och stänga. Tiden för underhå är reducerad ti ett minimum. Längre ivsängd på kedjor Längre ivsängd på ager Kedjesmörjningen utförs automatiskt med Aa ager är extra kraftiga och hjäp av borstar. Den centraa ojepumpen har sitter monterade på utsidan av 8 distributionsrör genom vika aa kedjor kan pressen så att de inte kommer nås. Systemet aktiveras automatiskt varje gång i kontakt med grödan, viket bakuckan öppnas. Kedjespänningsfjädrarna har underättar service och kontro. spänningsindikatorer för enke justering, ängre Ett centrat smörjsystem gör att ivsängd och en tystare gång. underhå går snabbt och ätt. 17

18 New Hoand. ett professionet va. Hög servicegrad New Hoand förstår att kundernas oika behov sträcker sig New Hoand återförsäjarna har tigång ti ett ängre än bara ti produkten. BR7000-serien får support av internet-baserat system för reservdesbestäningar kunniga återförsäjare som känner ti de okaa kundernas och står i direktkontakt med Sverigeagret i förutsättningar. Din återförsäjare hjäper dig att utrusta din Staffanstorp. De genomgår också fortöpande BR7000 press för dina specifika arbetsuppgifter. Återförsäjaren avancerad vidareutbidning i syfte att atid kunna är din första kontakt för mer information och råd. ge dig bästa möjiga service. Förmånig finansiering Engagerade återförsäjare Varje kund är unik, med specifika behov både när det gäer New Hoand säjs via en noggrant utvad tekniska ösningar och finansiea behov. Därför skapade vi skara av privata återförsäjare som kan ge 1998 S & H Finans, som kännetecknas av enke och effektiv dig rätt service även efter everansen. administration, snabba besked och ett finansieringsuppägg som New Hoand återförsäjaren är din partner. är anpassat ti antbrukets förutsättningar. Du öser finansieringen Han är väutbidad, engagerad och har tigång av din investering direkt genom din återförsäjare utan onödigt ti en rad oika informationssystem som krånge. Detta i kombination med åg, rörig ränta och upp ti underättar och effektiviserar hans arbete. sju års öptid, gör att vi kan erbjuda dig en av branschens bästa ösningar. Förutom ån finns även easingaternativ att tigå. Gå in på för mer information. 18

19 Specifikationer BR7060 Mode Gaffeinmatare* Rotor Bastorek Diameter min / max (m) 0,9 / 1.5 Bredd (m) 1,2 Kraftöverföring Kraftuttagsvarvta (varv/min) 540 Överbeastningsskydd Brytbut Automatkopping Kraftuttagseffekt (min) (kw/hk) 45/65 52/70 Anta hydrauuttag min / max 2 / 4 2 / 4 Pickup Bredd - DIN (m) Anta fjäderpinnar/ rader 112 / / 4 Tihåargaer Extra tihåarpåt Extra inmatningsrue Hju 4,8x4-8x4py 15x6-4py Hydrauisk pickupmanövrering Inmatning Pickup 2 skruvar Inmatningssystem Dubba inm.gaffar W rotor CropCutter system Typ W rotor Anta knivar 15 Inkopping av knivar Hydrauisk Knivskydd Separat fjäder Baformning Typ Ro-Bet Anta röriga vasar 3 Remmar 6, ändösa Remyta Mini-Rough-Top (MRT) AutoWrap garnindning* System Manuet Garnförråd 6 std + 5 tiva Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnstart Automatisk Garnarmar Dubba, teeskopiska Lindningsaternativ (varv) 10, 14, 18, 22 Baformsindikator Eektronisk Bae Command Pus Nätindningssystem Eektroniskt, anknäbb Täckning (max nätbredd) Över kanten (1,30 m) Nätförråd 2 std + 1 tiva Anta varv Vabart 1,5-6 Garnindningssystem* Automatiskt Lindningsföropp Mitten ti sidan Garnarmar Dubba, teeskopiska Garnförråd 6 std + 5 tiva Förprogrammerade indningsaternativ (varv) 14, 18, 22 Användarprogrammerat indningsaternativ (varv) 1 vabart Anta sutvarv Vabart 2-4 Baformsindikator Eektronisk Dimensioner Tota ängd (m) 4,47 Höjd (31 x ) (m) 2,66 Höjd (480/45-17) (m) 2,68 2,75 Höjd (380/55-17) (m) 2,55 2,62 Vikt Autowrap (kg) 2550 Nät / garn (kg) 2540 Rotor Feeder (kg) 2920 Rotor Cutter (kg) 3010 Däcksaternativ 31 x 13, / /55-17 Övrig utrustning Hydrauiska bromsar Baramp * marknadsförs ej i Sverige ** Beroende av okaa bestämmeser Standard Tiva Ej tigängigt BR7070 Gaffeinmatare* Rotor 0,9 / 1,8 1,2 540 Brytbut 52/70 2 / 4 Automatkopping 60/80 2/ / 4 4,8x4-8x4py / 4 15x6-4py 2 skruvar Dubba inm.gaffar W rotor W rotor 15 Hydrauisk Separat fjäder Ro-Bet 3 6, ändösa Mini-Rough-Top (MRT) Manuet 6 std + 5 tiva Mitten ti sidan Automatisk Dubba, teeskopiska 10, 14, 18, 22 Eektronisk Eektroniskt, anknäbb Över kanten (1,30 m) 2 std + 1 tiva Vabart 1,5-6 Automatiskt Mitten ti sidan Dubba, teeskopiska 6 std + 5 tiva 14, 18, 22 1 vabart Vabart 2-4 Eektronisk 4,75 2,9 2,9 2,98 2,

20 New Hoand. Speciaisten för din verksamhet. BÄSTA tigängighet. BÄSTA everansservice. BÄSTA KVALITET. BÄSTA FINANSIERING. Vi finns där för dig. Våra återförsäjare kan när som hest under dygnet koppa upp sig och bestäa dear från vårt centraager i Staffanstorp. Under skördeperioden (normat maj - okt) har vi jouröppet aa dagar i veckan. De festa återförsäjarna kan erhåa reservdear före kockan dagen efter ordern. I extremt akuta fa erbjuder vi fygeverans direkt från New Hoands centraager i Europa. Du får snabb, professione hjäp av din återförsäjares servicetekniker, som är speciautbidad på New Hoands produkter. Genom S&H Finans kan du enket och snabbt finansiera dina investeringar direkt hos din återförsäjare utan onödigt krånge. Vi erbjuder förmånig ränta (rörig) och upp ti 7 års amorteringstid. New Hoand rekommenderar smörjmede Box Staffanstorp te fax För mer information, vänigen gå in på resp. Tekniska data ämnas utan förbindese och kan ändras utan föregående meddeande. För information om modeer, utföranden och utrustningar som säjs i Sverige hänvisas endast ti gäande prisista. Pubicerad av New Hoand Brand Communications. Bts Adv. - Tryck - Norra Skåne ffset - 05/08. Best.nr. BR73000

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER

CASE IH FÖR DIG SOM KRÄVER MER 1 FöR dig som kräver MeR. MAXXUM-SERIEn EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG OCH LÖNSAM INVESTERING För

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Tidigt på morgonen, sent på kväen. Eer mitt under en hektisk arbetsdag. 2 Stadsdistribution är en konstant utmaning. Tätt trafikerade gator, smaa gränder,

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE 1 Din fexiba arbetspartner. En astbi som är ideaisk för att everera kyvaror. Eer en astbi som går att utrusta med en betongbandare. Eer en sopbi. Vovo

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Vem bryr sig om variation?

Vem bryr sig om variation? www.purmo.se Vem bryr sig om variation? Produktkataog Purmo, Rettig Heating AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Hesingborg Te +46 (0)42-15 30 00, Fax +46 (0)42-15 20 13, www.thewarmsociety.com

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 14 19

PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 14 19 New Holland BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O 4 PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 Komfort OCH BEKVÄMLIGHET 14 pålitlighet OCH KVALITET 19 SpecifiKationER LEDER UTVECKLINGEN VÄRLDSLEDANDE -

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader Balsnittare 852-853-856 Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Kverneland Taarup balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

RAPPORT. från YRKESMEDICIN. FOTTERAPEUTERNAs ARBETSMILJÖ. Tfn 019-15 10 00. Projekt utfört av Länsenheten vid Yrkesmedicinska kliniken i Örebro 1983

RAPPORT. från YRKESMEDICIN. FOTTERAPEUTERNAs ARBETSMILJÖ. Tfn 019-15 10 00. Projekt utfört av Länsenheten vid Yrkesmedicinska kliniken i Örebro 1983 REGIONSJUKHUSET Yrkesmedicinska kiniken 70185 OREBRO Tfn 019-15 10 00 Dnr: 22/84 RAPPORT från YRKESMEDICIN cccccccc::cc:ccccccccc=cccccccocc===ccc:.:-:~cccc========== FOTTERAPEUTERNAs ARBETSMILJÖ Projekt

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. produktguide

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. produktguide Vovo Trucks. Driving Progress vovo fmx produktguide Den matchar din egen skickighet perfekt. Anäggningskörning förutsätter skickighet. Föraren ska effektivt och snabbt transportera stora aster utan att

Läs mer

Boken om IMPRESSA C5

Boken om IMPRESSA C5 Boken om IMPRESSA C5 «Boken om IMPRESSA» har av den oberoende tyska rovningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens kontrosigi för ättförståeighet, fuständighet och säkerhet. Innehåsförteckning Din IMPRESSA

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Bandsättare i GB-serien

Bandsättare i GB-serien POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK Bandsättare i GB-serien Professionell sätteknik när kraven är mycket höga Bandsätteknik från Grimme: 2, 3 och 4 rader GB-serien (Grimme Beltplanter) representerar

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring Undersökningar över vattenhatens betydese för barrträdsfröets kvaitet vid förvaring Studies oj the importance of water content for the quaity of con[fer seed during storage av EINAR HUSS MEDDELANDEN FRÅN

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

skruvarmering som förstärkning i trä vid belastning vinkelrätt fiberriktningen

skruvarmering som förstärkning i trä vid belastning vinkelrätt fiberriktningen Avdeningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskoa, Lund Universitet skruvarmering som förstärkning i trä vid beastning vinkerätt fiberriktningen - en förssöksstudie Karin Nisson, V98 Rapport TVBK-5112

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer