Svanenmärkning av Datorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Datorer"

Transkript

1 Svanenmärkning av Datorer Version juni december 2013 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1 Mijökrav Amän beskrivning Energiförbrukning Konstruktion och materia Information ti användare 12 2 Driftsegenskaper 13 3 Kvaitets- och myndighetskrav 14 4 Krav på anaysaboratoriet 16 Marknadsföring 17 Svanenmärkets utformning 17 Försäjning i övriga Norden 17 Efterkontro 17 Hur änge gäer icensen? 18 Nya kriterier 18 Biaga 1 Marknadsföring av Svanenmärkta datorer (K28) Biaga 2 Energiförbrukning (K2-K6) Biaga 3 Konstruktion (K7) Biaga 4 Möjighet att uppgradera (K8) Biaga 5 Past (K9-K11) Biaga 6 Famskyddsmede, intyg från tiverkaren Biaga 7 Famskyddsmede, intyg från everantör Biaga 8 Kvicksiverinnehå i bakgrundsbeysning för LCD- Paneer (K13) Biaga 9 Krav för Anaysaboratoriet (K 29) 048 Datorer, version 6.3, 15 november 2011 Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt dator? Svanenmärkta datorer hör ti de produkter inom sin kategori som är minst mijöbeastande eftersom de uppfyer skarpa mijökrav. Mijöprobem orsakade av datorer beror framför at på energianvändningen men också på mängden avfa som produceras. En dators ivsängd är oftast vädigt kort och kasserade datorer utgör ett betydande mijöprobem eftersom de även innehåer fariga ämnen som famskyddsmede och tungmetaer. Kraven som datorer måste uppfya innan de kan tideas en Svanenicens fokuserar på föjande områden: energiförbrukning konstruktion (hur enket det är att uppgradera och demontera) paster och deras tisatser, ti exempe famskyddsmede tungmetaer återvinning av kasserade produkter driftsegenskaper som buernivå och ergonomi. Varför väja Svanenmärkning? De företag som säjer datorer får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring av de Svanenmärkta datorerna. Svanen märket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enket sätt att kommunicera mijöarbete och mijöengagemang ti kunder och everantörer. En mer mijöanpassad drift förbereder tiverkaren på framtida mijökrav. Mijöfrågor är kompexa och det kan ta ång tid att sätta sig in i specifika frågestäningar. Svanenmärkningen kan ses som en guide ti detta arbete. Svanenmärkningen innehåer inte bara mijökrav utan även etiska krav på produktionen. Svanenmärkning av Datorer (18)

4 Vad kan Svanenmärkas? 1. Definitioner Nedan föjer definitioner av de aktuea termerna i det här dokumentet. Dator: En enhet som utför ogiska operationer och bearbetar data. Datorer består som minst av: 1) en centraprocessor (CPU centra processing unit) som genomför operationer, 2) inmatningsenheter för användaren som tangentbord, mus, digitaiseringsbord eer spekontro och 3) en datorskärm som visar information. I denna beskrivning inkuderar datorer både stationära och bärbara enheter, däriband skrivbordsdatorer, spekonsoer, inbyggda skrivbordsdatorer, bärbara datorer, småskaiga servrar, tunna kientdatorer och arbetsstationer. Även om en dator måste kunna ansutas ti inmatningsenheter och datorskärmar, som anges i nummer 2 och 3 ovan, måste ett datorsystem inte inkudera dessa enheter vid everans för att uppfya denna definition. Bidskärm (också kaad skärm ): En kommersiet tigängig produkt med en skärm och tihörande eektronik, ofta innesuten i ett enda höje, vars främsta funktion är att visa visue information från: 1) en dator, arbetsstation eer server via ett eer fera gränssnitt, t.ex. VGA, DVI, HDMI eer IEEE 1394 eer 2) ett USB-minne, ett minneskort eer trådös Internet-ansutning. Band de vanigaste teknikerna som används i skärmar finns LCD (iquid crysta dispay), LED (ight emitting diode) och PDP (pasma dispay pane). Maxima synig diagona skärmstorek: Skärmen måste ha en synig diagona skärmstorek på mindre än eer högst ( ) 60 tum. Typer av datorer A. Stationär dator: En dator där huvudenheten är avsedd att finnas på en permanent pats, ofta på ett skrivbord eer på govet. Stationära datorer är inte konstruerade för att vara bärbara och de är ansutna ti en extern datorskärm, ett externt tangentbord och en extern mus. Stationära datorer är konstruerade för ett stort anta användningsområden hemma och på kontoret. B. Integrerad stationär dator: Ett stationärt system där datorn och datorskärmen fungerar som en enda enhet, som är ansuten ti enätet med en enda kabe. Integrerade stationära datorer har någon av föjande former: ett system där datorskärmen och datorn är fysiskt kombinerade ti en enda enhet eer ett system förpackat som ett enda system där datorskärmen är separat, men är ansuten ti huvudhöjet genom en sadd och både datorn och datorskärmen får sin eförsörjning från en enda käa. Svanenmärkning av Datorer (18)

5 Integrerade stationära datorer är en underkategori av stationära datorer och är normat konstruerade för att erbjuda samma funktionaitet som stationära system. C. Bärbar dator: En dator som är konstruerad för att vara bärbar och för att kunna användas under ängre perioder, antingen med eer utan en direkt ansutning ti enätet. Bärbara datorer måste ha en integrerad datorskärm och kunna använda ett inbyggt batteri eer någon annan bärbar energikäa. Dessutom har de festa bärbara datorer också en extern eförsörjning och har ett inbyggt tangentbord och pekdon. Bärbara datorer är normat konstruerade för att erbjuda samma funktionaitet som stationära datorer, viket också inkuderar användning av programvara med iknande funktionaitet som används i stationära datorer. I denna beskrivning anses dockningsstationer vara tibehör och därför omfattas de inte av de krav på driftsegenskaper som presenteras i krav K3. Bärbara pekdatorer, med pekskärmar i kombination med eer istäet för andra inmatningsenheter, betraktas som bärbara datorer i den här beskrivningen. D. Arbetsstation: En dator för en användare och med höga prestanda används normat för grafik, CAD, programvaruutvecking, program inom ekonomi och teknik och för andra beräkningsintensiva uppgifter. För att betraktas som en arbetsstation måste en dator: Marknadsföras som en arbetsstation. Ha en medetid mean fe (MTBF Mean Time Between Faiures) på minst timmar baserat antingen på Becore TR-NWT , issue 6, 12/97 eer data som insamats på fätet. Stödja ferättande kod (ECC error-correcting code) och/eer buffrat minne. Dessutom måste en arbetsstation uppfya tre av föjande sex krav: Ha stöd för extra energiförsörjning för avancerad grafik (dvs. PCI-E 6-pin 12V) Systemet ska ha mer än x4 PCI-E på moderkortet, förutom grafikkortspatser och/eer PCI-X-stöd Stöder inte UMA-grafik (Uniform Memory Access) Inkudera fem eer fer PCI-, PCIe- eer PCI-X-kortpatser Ha kapacitet för stöd för två eer fera processorer (måste stödja fysiskt separata processorpaket/uttag, dvs. inte ha stöd för en enda processor med fera kärnor) och/eer Ha produktcertifieringar från minst två ISV-everantörer (Independent Software Vendor). Certifieringarna kan vara under behanding, men måste sutföras inom tre månader. E. Tunn kientdator: En dator med oberoende eförsörjning som föritar sig på en ansutning ti datorresurser på distans för sin primära funktionaitet. Huvuddeen av processerna (t.ex. programkörning, dataagring, interaktion med andra Internet-resurser etc.) genomförs med hjäp av datorresurser på distans. Tunna kientdatorer som omfattas av den här beskrivningen är begränsade ti utrustning utan roterande agringsmedia inbyggda i datorn. Huvudenheten hos en tunn kientdator som omfattas av den här beskrivningen måste vara avsedd för att paceras på en permanent pats (t.ex. på ett skrivbord) och får inte vara bärbar. F. Småskaiga servrar: En dator som normat använder stationära komponenter i stationärt format, men som främst är konstruerad för att vara en agringsvärd för andra datorer. Svanenmärkning av Datorer (18)

6 En dator måste ha föjande egenskaper för att anses vara en småskaig server: servern har ett stående eer iggande format eer annan form som iknar stationära datorer och a databearbetning, agring och aa nätverksgränssnitt finns i en enda åda/produkt, avsedd att vara i drift 24 timmar/dag och 7 dagar/vecka och den opanerade stieståndstiden är mycket åg (mätt i timmar/år), kapacitet för att samtidigt köras i en feranvändarmijö och betjäna fera användare genom kientenheter i ett nätverk samt utformad för ett operativsystem som är godkänt i branschen för användning i enkare serverappikationer (t.ex. Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Soaris). Småskaiga servrar är konstruerade för att utföra funktioner som att erbjuda nätverkstjänster (t.ex. arkivering) och att vara värddator för data/media. De här produkterna är inte konstruerade för att som sin främsta funktion bearbeta information för andra system eer köra webbservrar. Den här beskrivningen omfattar inte datorservrar enigt definitionen i ENERGY STAR Version 1.0 för datorservrar. Småskaiga servrar som omfattas av den här beskrivningen är begränsad ti datorer som marknadsförs för drift på andra patser än datacenter (t.ex. hem, mindre kontor). 2. Produkter som inte omfattas av produktdefinitionen i detta dokument Datorservrar enigt definitionen i ENERGY STAR version 1.0 för datorservrar. Handdatorer Spekonsoer Mobiteefoner och Smartphones Datortibehör som t.ex. tangentbord, mus, modem, dockningsstationer, externt minne, USB-minne. CRT-skärmar (Cathode-ray tube) Skrivare (se separata kriterier för kontorsmaskiner) Svanenmärkning av Datorer (18)

7 Hur ansöker man? Ansökan ska vara baserad på Reger för Nordisk Mijömärkning och kraven som finns i detta dokument. Vid ansökan måste den dokumentation som specificeras (med symboen () under varje individuet krav i kapiten 1, 2 och 3 tihandahåas. Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. Aa krav ska uppfyas för att en icens ska erhåas. Biagorna 1-2 samt 6-11 kan användas som underag för en icensansökan, men det är inget krav. Symboer i texten För varje krav är det beskrivet hur kravet ska styrkas. Det finns också oika symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med Kravet kontroeras på pats Ansökan Ansökan skickas ti Nordisk Mijömärkning i det and datorn ska säjas, se adresser på sidan 2. Ansökan består av en ansökningsbankett och dokumentation som visar att kraven uppfys (finns specificerat i kraven). Mer information och hjäp vid ansökan kan finnas. Gå in på respektive ands hemsida för att få information. Kontro på pats Innan icens bevijas kan Nordisk Mijömärkning kontroera på pats att kraven uppfys. Vid kontroen ska underag för beräkningar, origina ti inskickade intyg, mät-protoko, inköpsstatistik och iknande som styrker att kraven uppfys kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta datorns omsättning. En avgift för kontro på pats kan tikomma. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Mijömärkning, se adresser på sidan 2. Svanenmärkning av Datorer (18)

8 1 Mijökrav Energiförbrukningskraven i det här dokumentet är het eer devis harmoniserade med kraven i version 5.0 av ENERGY STARs kriterier för datorer och ENERGY STARs kriterier för datorskärmar (version 5.0). 1.1 Amän beskrivning K1 Beskrivning av datorn Beskriv datorn och hur den uppfyer definitionen för vad som kan Svanenmärkas. ( Beskrivning enigt ovan. 1.2 Energiförbrukning Energiförbrukning för datorer kategori A-F K2 Strömbrytare av/på Produkter i kategorierna A-D måste ha en synig strömbrytare för att starta och stänga av datorn. ( Beskrivning av strömbrytaren (biaga 2) K3 Energiförbrukning Datorn ska uppfya kraven i den senaste gitiga versionen av ENERGY STARs kriterier för datorer. På finns en änk ti ENERGY STARs kriterier för datorer, version 5.0 (per augusti 2009). För pekdatorer gäer föjande: Batterieiminatorn ska minst uppfya kraven för Internationa Efficiency Marking Protoco for Externa Power suppies kravnivå V (tidigare Energy Star krav på AC-adaptrar, v 2.0). En pekdators batteri (för drift) ska kunna bytas ut. Det ska finnas ett utbytesbatteri som tibehör eer reservde. Batteribytet får utföras på verkstad. ( Datorn ska testas av aboratorier som uppfyer kravet K29 under avsnitt 4 i dessa kriterier. Datorn ska testas enigt senaste gitiga version av ENERGY STARs kriterier för datorer och testrapporten ska bifogas ti ansökan. ( Testrapport från aboratorium som uppfyer kraven i K29, samt intyg om att kravet på utbytesbatteri är uppfyt. Energiförbrukning för bidskärmar K4 Strömbrytare av/på Bidskärmen måste vara utrustad med en synig strömbrytare. ( Beskrivning av strömbrytaren (biaga 2) K5 Energiförbrukning Bidskärmen ska uppfya kraven i den senaste gitiga versionen av ENERGY STARs kriterier för bidskärmar. På finns en änk ti ENERGY STARs kriterier för bidskärmar, version 5.0 (per augusti 2009). ( Bidskärmen ska testas av aboratorier som uppfyer kravet K29 under avsnitt 4 i dessa kriterier. Bidskärmen ska testas enigt senaste gitiga version av ENERGY STARs kriterier för Bidskärmar och testrapporten ska bifogas ti ansökan. Svanenmärkning av Datorer (18)

9 Energiförbrukning för batterieiminator K6 Produkter som använder batterieiminator: Batterieiminator som säjs med Svanenmärkta produkter måste vara märkta med ENERGY STAR eer uppfya energibesparingskraven som finns i ENERGY STARs kriterier för enka batterieiminatorer, version 2.0. OBS! Detta prestandakrav omfattar också mutipa externa batterieiminatorer i enighet med den testmetod som anges i ENERGY STARs kriterier för datorer, version 5.0, avsnitt 4. För pekdatorer gäer föjande: Batterieiminatorn ska minst uppfya kraven för Internationa Efficiency Marking Protoco for Externa Power suppies kravnivå V (tidigare Energy Star krav på AC-adaptrar, v 2.0). På finns en änk ti ENERGY STARs kriterier för batteri eiminatorer version 2.0 (per augusti 2009). ( Batterieiminatorn ska testas av aboratorier som uppfyer kravet K29 under avsnitt 4 i dessa kriterier. Batterieiminatorn ska testas enigt senaste gitiga versionen av ENERGY STAR Program Requirements for Singe Votage Externa Ac-Ac and Ac-Dc Power Suppies och testrapporten ska bifogas ti ansökan. ( Testrapport från aboratorium som uppfyer kraven i K29, samt intyg om att kravet på utbytesbatteri är uppfyt. 1.3 Konstruktion och materia Konstruktion K7 Demontering Datorer och bidskärmar måste vara konstruerade på ett sådant sätt att demontering är möjig. Kravet består av föjande individuea krav. En kvaificerad person ska på egen hand kunna demontera produkten. Tiverkaren måste se ti att demontering av enheten är möjig och sammanstäa demonteringsanvisningar som styrker att: förbindningar är ätta att hitta och komma åt, samt att de ätt kan tas isär med amänt tigängiga verktyg, förbindningar i största möjiga mån är standardiserade. De ämnen, preparat och komponenter som är istade i biaga II av WEEEdirektivet (2002/96/EC) måste vara möjiga att separera. Om etiketter krävs ska de vara ätta att avägsna eer integrerade. Detta gäer ej säkerhetsetiketter enigt CENELEC säkerhetsstandard EN Pastdear som väger mer än 25 g måste vara tiverkade av en enda poymer eer en poymeregering, med undantag för höjet, som får bestå av högst två typer av poymerer som kan separeras. Pastdear (över 25 g) får innehåa metainägg under förutsättning att de enket kan separeras utan användning av speciaverktyg. 90 viktprocent av pasten och metaen i höje och chassi måste vara tekniskt ämpade för materiaåtervinning. Energiåtervinning i form av värmeenergi vid förbränning räknas inte som materiaåtervinning. ( Demonteringsanvisningar och intyg från tiverkaren som visar att kravet är uppfyt (biaga 3). Mijömärkningsorganisationen kan kräva en demonstration av demonteringen om det bedöms som nödvändigt. Demonstrationen kan presenteras i form av ett DVD/videoband eer göras vid en inspektion av mijömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också väja att åta en tredje part kontroera att produkten uppfyer kravet. De produkter som kontroeras måste väjas ut sumpmässigt. Sökanden står för kostnaderna för aa kontroer. Svanenmärkning av Datorer (18)

10 Möjighet att uppgradera K8 Möjighet att uppgradera Datorer kategori A,B & D En dator i kategori A, B, och D måste vara uppbyggd av moduer. Användaren ska kunna byta ut moduerna utan att använda några speciaverktyg och det ska vara möjigt att uppgradera datorn genom: utökning av arbetsminne, instaation, utbyte och utökning av massagringsenhet, instaation och/eer byte av CD-, DVD- och hårddiskenhet, minst ett gränssnitt för externa agringsmedia och annan kringutrustning. Datorer, kategori C. Datorer kategori C måste vara konstruerade så att prestandan kan utökas (uppgraderas) åtminstone i föjande syften: utökning av arbetsminne, port för extern bidskärm, port för externt tangentbord och mus, minst ett gränssnitt för externa agringsmedia och annan kringutrustning. För pekdatorer gäer föjande: Arbetsminnet (RAM) ska ha en storek på 1 GB eer mer. Massagringsminnet ska ha en storek på 16 GB eer mer. Det ska finnas pats för att kompettera massagringsminnet (t.ex. SDHC kortpats). Minst ett gränssnitt (kontakt) som föjer industristandard för kringutrustning ska finnas. Det ska finnas stöd för användning av extern bidskärm, tangentbord och mus. ( Intyg från icenssökanden eer tiverkaren om att kravet är uppfyt (biaga 4). Demonstration i form av DVD/videoband eer inspektion av mijömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också väja att åta en tredje part kontroera att produkten uppfyer kravet. De produkter som kontroeras måste väjas ut sumpmässigt. Sökanden står för kostnaderna för aa kontroer. ( Intyg från icenssökanden eer tiverkaren om att kravet uppfys. Past K9 Korbaserade paster Varken höjet eer chassit får innehåa korbaserade paster. ( Intyg från sökanden, eer tiverkare av pastdear, som visar att kravet uppfys (biaga 5). K10 ( Se K9. Färg och meta Stora pastdear (över 25 g) får inte vara måade eer metaiserade. Undantagna från kravet är: bärbara datorer, Fog Paint med max 1 viktprocent färg per pastde, färg gjord av Base poymer. K11 ( Se K9. Märkning av paster Pastdear som väger mer än 25 g måste ha en fast märkning som specificerar materiaet enigt de senaste versionerna av ISO och ISO 1043, de 1 ti 4. Detta krav gäer inte för strängsprutade pastmateria eer jusedare i patta skärmar. Pastdear med en sät yta mindre än 200 mm 2 är också undantagna från detta krav. Svanenmärkning av Datorer (18)

11 K12 Famskyddsmede i pastdear Pastdear får inte innehåa haogenerade famskyddsmede. Användning av famskyddsmede som kan tideas en eer fera av föjande riskfraser vid tiden för ansökan, i enighet med EU:s kemikaieagstiftning, är förbjuden: R45 (kan ge cancer) R46 (kan ge ärftiga genetiska skador) R60 (kan ge nedsatt fortpantningsförmåga) R61 (kan ge fosterskador). Den högsta tiåtna koncentrationen av föroreningar är 0,1 viktprocent i homogena materia. Undantagna från kraven om haogenerade organiska föreningar är: mönsterkort. Men dessa får ändå inte innehåa PBB (poybromerade bifenyer), PBDE (poybromerade difenyetrar), decabde eer korparaffiner (den högsta tiåtna koncentrationen av föroreningar är 0,1 viktprocent i homogena materia). pastkomponenter som väger mindre än 25 g. Men dessa får ändå inte inne håa PBB (poybromerade bifenyer), PBDE (poybromerade difenyetrar), decabde eer korparaffiner (den högsta tiåtna koncentrationen av föroreningar är 0,1 viktprocent i homogena materia). pastdear som man kan påvisa återanvänds och är märkta i enighet med krav K11. De här komponenterna får dock inte innehåa PBB (poybromerade bifenyer), PBDE (poybromerade difenyetrar), decabde eer korparaffiner. Fuorhatiga tisatser som används för att förbättra pastens fysiska egenskaper, förutsatt att de inte förekommer i större koncentrationer än 0,5 viktprocent. Fuorinerad past som exempevis PTFE. ( Sökanden måste tihandahåa en ista över aa använda famskyddsmede, inkusive säkerhetsdatabad för varje famskyddsmede. Listan måste innehåa fuständiga kemiska beteckningar, CAS-nummer och everantör (Ytterigare info i biaga 6). ( Tiverkaren av famskyddsmede måste intyga att det finns rimiga grunder för att dra sutsatsen att det använda famskyddsmede inte kan anses ha någon av de tidigare nämnda effekterna på häsan (biaga 7). Kvicksiverinnehå K13 Kvicksiverinnehå i LCD-skärmar Kravet gäer bidskärmar och datorer kategori B. För datorer i kategori C (bärbara datorer) får det inte ingå något kvicksiver i bakgrundsbeysningen. Bakgrundsbeysningen i bidskärmar och kategori B datorer får inte innehåa mer än 14 mg Hg totat. ( Ett intyg om att kravet uppfys, inkusive dokumentation om kvicksiverinnehået i ampor från tiverkaren (biaga 8). ( Intyg om det totaa kvicksiverinnehået i bakgrundsbeysningen och per ampa som används, det totaa antaet ampor och information om ampornas everantör (biaga 8). ( För datorer i kategori C krävs ett intyg från tiverkaren om att kravet uppfys, inkusive dokumentation om viken teknik som används som bakgrundsbeysning ti LCD-skärmar (biaga 8). Svanenmärkning av Datorer (18)

12 1.4 Information ti användare K14 Bruksanvisningar Föjande information måste tihandahåas ti konsumenter, ti exempe i bruksanvisningen eer i informationsbad för den enskida produkten: Rekommendationer för användning av energisparfunktionerna. De måste innehåa information om att energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna kan öka om funktionerna stängs av. Information om datorns energiförbrukning vid drift, i ågeffektäge och i avstängt äge, samt information om att förbrukningen av nätström kan minskas ti no om nätsadden ti datorn eer den bärbara datorns strömkäa koppas ifrån eer om euttaget stängs av. Högsta angivna judeffekt (viktad judeffektnivå enigt ISO 7779 och ISO 9296) vid drift och när datorn är inaktiv. Information om garanti och tigång på reservdear. Information om utrustningens konstruktion och utökning av ti exempe processorn, minnet och kockfrekvensen. Information om typer av batterier och ackumuatorer som används och om användarens skydighet att ämna använda batterier och ackumuatorer ti återvinningsstationer och inte kasta dem i hushåssoporna. Information om att produkten har konstruerats för att möjiggöra återanvändning och återvinning av komponenter. Råd om hur använda produkter och deras förpackningar återvinns eer kasseras på ett mijömässigt acceptabet sätt (deponering, hantering och återvinning samt kassering) av tiverkaren eer tredje part. Information ska också tihandahåas om var användaren kan göra sig av med använda produkter. Råd om hur konsumenter kan dra nytta av tiverkarens erbjudande om att ta emot använda produkter. Information om hur kunder kan använda service och support. Information om att produkten har tideats Svanenmärkning och en kort förkaring av vad det betyder, med hänvisningar ti ytterigare information om Nordisk mijömärkning på Internet (http://www.svanen.se). Användarhandboken måste ange att gäande reger i aktuet and och område ska föjas vid kassering av batterier och ackumuatorer. Användaranvisningarna måste vara skrivna på de officiea språken i det Nordiska and där den Svanenmärkta produkten säjs. Användarhandboken måste vara tigängig i tryckt eer eektronisk form. Om användarhandboken tihandahås i eektronisk form måste information om hur datorn koppas in och startas samt information om hur man skriver ut handboken tihandahåas i tryckt form. ( En kopia av användarhandboken eer kopior av de aktuea sidorna. Svanenmärkning av Datorer (18)

13 2 Driftsegenskaper K15 Ljudeffektnivå Datorer måste uppfya kraven på högsta judeffektnivå (A-viktad) LwAd (be (A)) vid drift och när den är inaktiv enigt föjande: Drift, LwAd Inaktiv, LwAd Datorer kategori A, B & D 4,2 be (A) 3,8 be (A) Datorer kategori C & E 4,0 be (A) 3,5 be (A) Drift(HDD oad): Hårddisken är aktiverad (En: RAL-UZ (1) eer ISO7779/ A1:2001, No C.9.3.2). T.ex: Test program Diskoad för aa HDD med parameter: Diskoad c:-t7200 dac960_oc c:12 (c=disk namn). Inaktiv: Datorn är i inaktivt äge (En: RAL-UZ (3) eer ISO7779:2001. Nr C ). Operativsystemet är aktivt men inget annat program är startat. HDD är aktiverad utan I/O (endast spinde motor är aktiv.) Aa andra enheter är inkoppade men inte aktiverade. Ljudeffektnivån för datorer måste mätas enigt ISO 7779 eer RAL-UZ 78 och anges enigt ISO Om mätning av judeffektnivån bara görs på en utrustning ska faktorn K = 3,0 db(a) äggas ti det uppmätta värdet. Faktorn K räknar med mätfe när samma utrustning testas enigt samma metod vid oika tifäen och under oika omständigheter, samt avvikeser i produktionen. ( Mätresutat med en beskrivning av den använda mätmetoden och information om vem som utfört mätningen. K16 Ergonomi Bidskärmar och bärbara datorer måste med avseende på ergonomi testas och uppfya aa reevanta skakrav i den senaste gitiga versionen av standarderna i ISO serien. Aternativt måste bidskärmar vara certifierade enigt TCO Dispays 5.0 eer senare version och bärbara datorer vara certifierade enigt TCO Notebooks 3.0 eer senare version. Externa tangentbord som säjs tisammans med datorer i kategori A och D ska uppfya och testas enigt standarden ISO För pekdatorer gäer föjande tiäggskrav: Bidskärmens storek ska vara minst 7 tum. Pekdatorn ska ha ett virtuet tangentbord som är fustort i betydesen att det ska gå att använda sig av norma fingersättning. Minst ett av föjande dokumentationskrav ska vara uppfyt. ( Intyg som styrker att aa reevanta skakrav i den senast gitiga versionen av standarderna i ISO serien respektive ISO uppfys. Intyget ska signeras av person hos producenten som har det yttersta ansvaret för produktens specifikation. Organisationsschema där ovanstående persons befattning framgår. ( Produktens TCO-certifikat. För bidskärmar TCO Dispays V5.0 eer senare, för bärbara datorer TCO Notebooks 3.0 eer senare. ( Intyg från icenssökanden eer tiverkaren om att tiäggskraven är uppfyda. Svanenmärkning av Datorer (18)

14 K17 Eektriska och magnetiska fät Bidskärmar och bärbara datorer måste uppfya kraven beträffande eektriska och magnetiska fät enigt pren50279, kategori A. Vid mätning måste en bärbar dator vara ansuten ti en adapter av kassen 1 AC med jordad kontakt. Kravet gäer även om den bärbara datorn är ansuten ti en dockningsstation eer ansutningsist. Minst ett av föjande dokumentationskrav ska vara uppfyt. ( Intyg som styrker att kraven beträffande eektriska och magnetiska fät enigt pren50279, kategori A uppfys. Intyget ska signeras av person hos producenten som har det yttersta ansvaret för produktens specifikation. Organisationsschema där ovanstående persons befattning framgår. ( Produktens TCO-certifikat. För bidskärmar TCO Dispays V5.0 eer senare, för bärbara datorer TCO Notebooks 3.0 eer senare. 3 Kvaitets- och myndighetskrav K18 Uppförandekod Licensinnehavaren ska ha en uppförandekod som stäer krav på att de föjer de tio principerna i FN:s Goba Compact. Notering: FN:s Goba Compact omfattar tio principer. De tar band annat upp de mänskiga rättigheterna, arbetares rättigheter, mijöskydd och åtgärder mot korruption. Läs mer på Om icensinnehavaren bryter mot denna uppförandekod kan mijömärkningsicensen dras in. ( Licensinnehavarens uppförandekod. Beskrivning av hur undereverantörer och producenter får kännedom om uppförandekoden. K19 Kontaktperson för Svanen Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfys samt en kontaktperson mot Nordisk Mijömärkning. Det kan med förde vara samma person. ( Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående. K20 Dokumentation Licensinnehavaren måste kunna visa en kopia av ansökan, samt faktauppgifter och beräknade data som stöder de dokument som ämnats in vid ansökan (inkusive testrapporter, dokument från everantörer och iknande). Kontroeras på pats. K21 Datorns kvaitet Licensinnehavaren ska garantera att kvaiteten i produktionen av den Svanenmärkta datorn inte försämras under icensens gitighetstid. ( Rutiner för att sammanstäa och vid behov åtgärda rekamationer/kagomå gäande kvaiteten på den Svanenmärkta datorn. Svanenmärkning av Datorer (18)

15 K22 Service och support Licensinnehavaren ska erbjuda möjighet ti service och support på de officiea språken i det nordiska and där den Svanenmärkta produkten säjs. ( Beskriv service- och supportorganisationen. K23 Panerade ändringar Panerade ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftigen meddeas Nordisk Mijömärkning. ( Rutiner som visar hur panerade ändringar hanteras. K24 Oförutsedda avvikeser Oförutsedda avvikeser som påverkar Svanens krav ska skriftigen rapporteras ti Nordisk Mijömärkning samt journaföras. ( Rutiner som visar hur oförutsedda avvikeser hanteras. K25 Spårbarhet Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta datorn i produktionen samt beskriva samtiga utveckings- och produktionsenheter där den Svanenmärkta datorn tiverkas. Detta gäer även undereverantörer av väsentiga dear ti datorn. ( Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfys. Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående utveckings- och produktionsenheter. K26 Retursystem Reevanta nationea reger, agar och/eer branschavta beträffande retursystem för produkter och embaage ska uppfyas i de nordiska änder där den Svanenmärkta datorn marknadsförs. ( Intyg från sökanden om ansutning ti befintiga avta om återvinning/ omhändertagande. K27 Lagar och förordningar Licensinnehavaren ska säkerstäa att gäande bestämmeser för säkerhet, arbetsmijö, mijöagstiftning och anäggningsspecifika vikor/koncessioner föjs på samtiga tiverkningsstäen av den Svanenmärkta produkten. Ingen dokumentation krävs men Nordisk Mijömärkning kan dra in icensen om kravet inte uppfys. K28 Marknadsföring Marknadsföring av Svanenmärkta datorer ska ske enigt Reger för nordisk mijömärkning av produkter. ( Ifyd biaga 1. Svanenmärkning av Datorer (18)

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.5 8 juni 2009 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Fordonsdäck

Svanenmärkning av Fordonsdäck Svanenmärkning av Fordonsdäck Version 4.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fordonsdäck? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt Maskin för Park och Trädgård? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 7.1 23 oktober 2013-31 oktober 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D038863/05.

För delegationerna bifogas dokument D038863/05. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 april 2016 (OR. en) 7477/16 ENV 189 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 29 mars 2016 till: Komm. dok. nr: D038863/05 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 7.3 23 oktober 2013-30 juni 2019 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 3.5 4 november 2008 30 juni 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fönster eer en Svanenmärkt ytterdörr? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.2 22 juni 2011 30 juni 2019 Innehå Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk

Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk Svanenmärkning av Maskindiskmede för professionet bruk Version 2.4 21 juni 2010 31 mars 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt Maskindiskmede för proffs? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av Handdiskmedel

Svanenmärkning av Handdiskmedel Svanenmärkning av Handdiskmede Version 5.2 21 mars 2012 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt handdiskmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 7.2 23 oktober 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.2 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Svanenmärkning av Kosmetiska produkter

Svanenmärkning av Kosmetiska produkter Svanenmärkning av Kosmetiska produkter Version 2.9 12 oktober 2010 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta kosmetiska produkter? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vika kosmetiska produkter

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017 Avgiftsregler för Svanenmärkning Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen

Läs mer

Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodul

Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodul Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu Version 2.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är Svanens modusystem för papper? 3 Vad är ett Svanenmärkt papper? 4 Varför väja

Läs mer

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist Innehåll INTRODUKTION... 3 DATOR... 3 persondator... 3 Tablet... 4 Laptop... 4 Telefoner... 4 MODERKORT... 5 PROCESSORN... 5 inbäddade system... 6 RAM-MINNE...

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG. för upphandling av nya spårvagnar till Göteborg 1999

FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG. för upphandling av nya spårvagnar till Göteborg 1999 FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG för upphanding av nya spårvagnar ti Göteborg 1999 FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG för upphanding av nya spårvagnar ti Göteborg 1999 INNEHÅLL Anbudsförfrågan Avtaets huvudtext Dokument 1: Dokument

Läs mer

SBAB. Klimatredovisning

SBAB. Klimatredovisning Kimatredovisning 200 Föjande rapport är en oberoende genomgång av företagets kimatredovisning baserad på den totaa energiförbrukningen som uppstår i verksamhetens dagiga drift. Kimatredovisningen ger en

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel:

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel: Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Miljöskydd. Energibesparing. Utveckling av miljöanpassade produkter

Miljöskydd. Energibesparing. Utveckling av miljöanpassade produkter Miljöskydd Utveckling av miljöanpassade produkter Fujitsu Siemens Computers har specificerat standarder för utveckling av miljöanpassade produkter med riktlinjer som kan tillämpas i hela organisationen.

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0 M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0 Product ID: PEXM2SAT32N1 Denna M.2 SSD-kortadapter med 3 portar är en av de enda korten som stöder både PCIe- och

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 Ansökan avser kylarbeten i kategori Företag Postadress Postnr och ort Kontaktperson Organisationsnr Telefon E-postadress

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Vindkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vindkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vindkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

UNIDOCKU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UNIDOCKU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. Universell dockningsstation för hårddiskar USB 3.0 med UASP StarTech ID: UNIDOCKU33 UNIDOCKU33 USB 3.0 Universell HDD/SSD dockningsstation gör att du genast kan ansluta till dina 2.5" eller 3.5" IDE och

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

USB 3.0 till 3,5" SATA III-hårddiskkabinett med fläkt och upprätt design SATA 6 Gbps & UASPstöd

USB 3.0 till 3,5 SATA III-hårddiskkabinett med fläkt och upprätt design SATA 6 Gbps & UASPstöd USB 3.0 till 3,5" SATA III-hårddiskkabinett med fläkt och upprätt design SATA 6 Gbps & UASPstöd Product ID: S3510BMU33B S3510BMU33B 3,5" SATA-hårddiskkabinett gör det möjligt att lägga till extern lagring

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 1 av 12 Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 2 av 12 1 KRAVSPECIFIKATION TILL UPPHANDLING, PATIENTNÄRA PANEL-PC, STATIONÄRA DATORER MED

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat PRI-O.PACi Standard U-_PEY1E*/D-H (dod/hög).151012 AQS/ PACi Standard U-_PEY1E*/D-H 5 storekar 7,0 14,1 kw ed 1 2 innede/-ar för dod ontering i tak och kanaansutning (högt tigängigt yttre statiskt tryck)

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer