Svanenmärkning av Datorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Datorer"

Transkript

1 Svanenmärkning av Datorer Version juni december 2013 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1 Mijökrav Amän beskrivning Energiförbrukning Konstruktion och materia Information ti användare 12 2 Driftsegenskaper 13 3 Kvaitets- och myndighetskrav 14 4 Krav på anaysaboratoriet 16 Marknadsföring 17 Svanenmärkets utformning 17 Försäjning i övriga Norden 17 Efterkontro 17 Hur änge gäer icensen? 18 Nya kriterier 18 Biaga 1 Marknadsföring av Svanenmärkta datorer (K28) Biaga 2 Energiförbrukning (K2-K6) Biaga 3 Konstruktion (K7) Biaga 4 Möjighet att uppgradera (K8) Biaga 5 Past (K9-K11) Biaga 6 Famskyddsmede, intyg från tiverkaren Biaga 7 Famskyddsmede, intyg från everantör Biaga 8 Kvicksiverinnehå i bakgrundsbeysning för LCD- Paneer (K13) Biaga 9 Krav för Anaysaboratoriet (K 29) 048 Datorer, version 6.3, 15 november 2011 Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt dator? Svanenmärkta datorer hör ti de produkter inom sin kategori som är minst mijöbeastande eftersom de uppfyer skarpa mijökrav. Mijöprobem orsakade av datorer beror framför at på energianvändningen men också på mängden avfa som produceras. En dators ivsängd är oftast vädigt kort och kasserade datorer utgör ett betydande mijöprobem eftersom de även innehåer fariga ämnen som famskyddsmede och tungmetaer. Kraven som datorer måste uppfya innan de kan tideas en Svanenicens fokuserar på föjande områden: energiförbrukning konstruktion (hur enket det är att uppgradera och demontera) paster och deras tisatser, ti exempe famskyddsmede tungmetaer återvinning av kasserade produkter driftsegenskaper som buernivå och ergonomi. Varför väja Svanenmärkning? De företag som säjer datorer får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring av de Svanenmärkta datorerna. Svanen märket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enket sätt att kommunicera mijöarbete och mijöengagemang ti kunder och everantörer. En mer mijöanpassad drift förbereder tiverkaren på framtida mijökrav. Mijöfrågor är kompexa och det kan ta ång tid att sätta sig in i specifika frågestäningar. Svanenmärkningen kan ses som en guide ti detta arbete. Svanenmärkningen innehåer inte bara mijökrav utan även etiska krav på produktionen. Svanenmärkning av Datorer (18)

4 Vad kan Svanenmärkas? 1. Definitioner Nedan föjer definitioner av de aktuea termerna i det här dokumentet. Dator: En enhet som utför ogiska operationer och bearbetar data. Datorer består som minst av: 1) en centraprocessor (CPU centra processing unit) som genomför operationer, 2) inmatningsenheter för användaren som tangentbord, mus, digitaiseringsbord eer spekontro och 3) en datorskärm som visar information. I denna beskrivning inkuderar datorer både stationära och bärbara enheter, däriband skrivbordsdatorer, spekonsoer, inbyggda skrivbordsdatorer, bärbara datorer, småskaiga servrar, tunna kientdatorer och arbetsstationer. Även om en dator måste kunna ansutas ti inmatningsenheter och datorskärmar, som anges i nummer 2 och 3 ovan, måste ett datorsystem inte inkudera dessa enheter vid everans för att uppfya denna definition. Bidskärm (också kaad skärm ): En kommersiet tigängig produkt med en skärm och tihörande eektronik, ofta innesuten i ett enda höje, vars främsta funktion är att visa visue information från: 1) en dator, arbetsstation eer server via ett eer fera gränssnitt, t.ex. VGA, DVI, HDMI eer IEEE 1394 eer 2) ett USB-minne, ett minneskort eer trådös Internet-ansutning. Band de vanigaste teknikerna som används i skärmar finns LCD (iquid crysta dispay), LED (ight emitting diode) och PDP (pasma dispay pane). Maxima synig diagona skärmstorek: Skärmen måste ha en synig diagona skärmstorek på mindre än eer högst ( ) 60 tum. Typer av datorer A. Stationär dator: En dator där huvudenheten är avsedd att finnas på en permanent pats, ofta på ett skrivbord eer på govet. Stationära datorer är inte konstruerade för att vara bärbara och de är ansutna ti en extern datorskärm, ett externt tangentbord och en extern mus. Stationära datorer är konstruerade för ett stort anta användningsområden hemma och på kontoret. B. Integrerad stationär dator: Ett stationärt system där datorn och datorskärmen fungerar som en enda enhet, som är ansuten ti enätet med en enda kabe. Integrerade stationära datorer har någon av föjande former: ett system där datorskärmen och datorn är fysiskt kombinerade ti en enda enhet eer ett system förpackat som ett enda system där datorskärmen är separat, men är ansuten ti huvudhöjet genom en sadd och både datorn och datorskärmen får sin eförsörjning från en enda käa. Svanenmärkning av Datorer (18)

5 Integrerade stationära datorer är en underkategori av stationära datorer och är normat konstruerade för att erbjuda samma funktionaitet som stationära system. C. Bärbar dator: En dator som är konstruerad för att vara bärbar och för att kunna användas under ängre perioder, antingen med eer utan en direkt ansutning ti enätet. Bärbara datorer måste ha en integrerad datorskärm och kunna använda ett inbyggt batteri eer någon annan bärbar energikäa. Dessutom har de festa bärbara datorer också en extern eförsörjning och har ett inbyggt tangentbord och pekdon. Bärbara datorer är normat konstruerade för att erbjuda samma funktionaitet som stationära datorer, viket också inkuderar användning av programvara med iknande funktionaitet som används i stationära datorer. I denna beskrivning anses dockningsstationer vara tibehör och därför omfattas de inte av de krav på driftsegenskaper som presenteras i krav K3. Bärbara pekdatorer, med pekskärmar i kombination med eer istäet för andra inmatningsenheter, betraktas som bärbara datorer i den här beskrivningen. D. Arbetsstation: En dator för en användare och med höga prestanda används normat för grafik, CAD, programvaruutvecking, program inom ekonomi och teknik och för andra beräkningsintensiva uppgifter. För att betraktas som en arbetsstation måste en dator: Marknadsföras som en arbetsstation. Ha en medetid mean fe (MTBF Mean Time Between Faiures) på minst timmar baserat antingen på Becore TR-NWT , issue 6, 12/97 eer data som insamats på fätet. Stödja ferättande kod (ECC error-correcting code) och/eer buffrat minne. Dessutom måste en arbetsstation uppfya tre av föjande sex krav: Ha stöd för extra energiförsörjning för avancerad grafik (dvs. PCI-E 6-pin 12V) Systemet ska ha mer än x4 PCI-E på moderkortet, förutom grafikkortspatser och/eer PCI-X-stöd Stöder inte UMA-grafik (Uniform Memory Access) Inkudera fem eer fer PCI-, PCIe- eer PCI-X-kortpatser Ha kapacitet för stöd för två eer fera processorer (måste stödja fysiskt separata processorpaket/uttag, dvs. inte ha stöd för en enda processor med fera kärnor) och/eer Ha produktcertifieringar från minst två ISV-everantörer (Independent Software Vendor). Certifieringarna kan vara under behanding, men måste sutföras inom tre månader. E. Tunn kientdator: En dator med oberoende eförsörjning som föritar sig på en ansutning ti datorresurser på distans för sin primära funktionaitet. Huvuddeen av processerna (t.ex. programkörning, dataagring, interaktion med andra Internet-resurser etc.) genomförs med hjäp av datorresurser på distans. Tunna kientdatorer som omfattas av den här beskrivningen är begränsade ti utrustning utan roterande agringsmedia inbyggda i datorn. Huvudenheten hos en tunn kientdator som omfattas av den här beskrivningen måste vara avsedd för att paceras på en permanent pats (t.ex. på ett skrivbord) och får inte vara bärbar. F. Småskaiga servrar: En dator som normat använder stationära komponenter i stationärt format, men som främst är konstruerad för att vara en agringsvärd för andra datorer. Svanenmärkning av Datorer (18)

6 En dator måste ha föjande egenskaper för att anses vara en småskaig server: servern har ett stående eer iggande format eer annan form som iknar stationära datorer och a databearbetning, agring och aa nätverksgränssnitt finns i en enda åda/produkt, avsedd att vara i drift 24 timmar/dag och 7 dagar/vecka och den opanerade stieståndstiden är mycket åg (mätt i timmar/år), kapacitet för att samtidigt köras i en feranvändarmijö och betjäna fera användare genom kientenheter i ett nätverk samt utformad för ett operativsystem som är godkänt i branschen för användning i enkare serverappikationer (t.ex. Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Soaris). Småskaiga servrar är konstruerade för att utföra funktioner som att erbjuda nätverkstjänster (t.ex. arkivering) och att vara värddator för data/media. De här produkterna är inte konstruerade för att som sin främsta funktion bearbeta information för andra system eer köra webbservrar. Den här beskrivningen omfattar inte datorservrar enigt definitionen i ENERGY STAR Version 1.0 för datorservrar. Småskaiga servrar som omfattas av den här beskrivningen är begränsad ti datorer som marknadsförs för drift på andra patser än datacenter (t.ex. hem, mindre kontor). 2. Produkter som inte omfattas av produktdefinitionen i detta dokument Datorservrar enigt definitionen i ENERGY STAR version 1.0 för datorservrar. Handdatorer Spekonsoer Mobiteefoner och Smartphones Datortibehör som t.ex. tangentbord, mus, modem, dockningsstationer, externt minne, USB-minne. CRT-skärmar (Cathode-ray tube) Skrivare (se separata kriterier för kontorsmaskiner) Svanenmärkning av Datorer (18)

7 Hur ansöker man? Ansökan ska vara baserad på Reger för Nordisk Mijömärkning och kraven som finns i detta dokument. Vid ansökan måste den dokumentation som specificeras (med symboen () under varje individuet krav i kapiten 1, 2 och 3 tihandahåas. Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. Aa krav ska uppfyas för att en icens ska erhåas. Biagorna 1-2 samt 6-11 kan användas som underag för en icensansökan, men det är inget krav. Symboer i texten För varje krav är det beskrivet hur kravet ska styrkas. Det finns också oika symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med Kravet kontroeras på pats Ansökan Ansökan skickas ti Nordisk Mijömärkning i det and datorn ska säjas, se adresser på sidan 2. Ansökan består av en ansökningsbankett och dokumentation som visar att kraven uppfys (finns specificerat i kraven). Mer information och hjäp vid ansökan kan finnas. Gå in på respektive ands hemsida för att få information. Kontro på pats Innan icens bevijas kan Nordisk Mijömärkning kontroera på pats att kraven uppfys. Vid kontroen ska underag för beräkningar, origina ti inskickade intyg, mät-protoko, inköpsstatistik och iknande som styrker att kraven uppfys kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta datorns omsättning. En avgift för kontro på pats kan tikomma. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Mijömärkning, se adresser på sidan 2. Svanenmärkning av Datorer (18)

8 1 Mijökrav Energiförbrukningskraven i det här dokumentet är het eer devis harmoniserade med kraven i version 5.0 av ENERGY STARs kriterier för datorer och ENERGY STARs kriterier för datorskärmar (version 5.0). 1.1 Amän beskrivning K1 Beskrivning av datorn Beskriv datorn och hur den uppfyer definitionen för vad som kan Svanenmärkas. ( Beskrivning enigt ovan. 1.2 Energiförbrukning Energiförbrukning för datorer kategori A-F K2 Strömbrytare av/på Produkter i kategorierna A-D måste ha en synig strömbrytare för att starta och stänga av datorn. ( Beskrivning av strömbrytaren (biaga 2) K3 Energiförbrukning Datorn ska uppfya kraven i den senaste gitiga versionen av ENERGY STARs kriterier för datorer. På finns en änk ti ENERGY STARs kriterier för datorer, version 5.0 (per augusti 2009). För pekdatorer gäer föjande: Batterieiminatorn ska minst uppfya kraven för Internationa Efficiency Marking Protoco for Externa Power suppies kravnivå V (tidigare Energy Star krav på AC-adaptrar, v 2.0). En pekdators batteri (för drift) ska kunna bytas ut. Det ska finnas ett utbytesbatteri som tibehör eer reservde. Batteribytet får utföras på verkstad. ( Datorn ska testas av aboratorier som uppfyer kravet K29 under avsnitt 4 i dessa kriterier. Datorn ska testas enigt senaste gitiga version av ENERGY STARs kriterier för datorer och testrapporten ska bifogas ti ansökan. ( Testrapport från aboratorium som uppfyer kraven i K29, samt intyg om att kravet på utbytesbatteri är uppfyt. Energiförbrukning för bidskärmar K4 Strömbrytare av/på Bidskärmen måste vara utrustad med en synig strömbrytare. ( Beskrivning av strömbrytaren (biaga 2) K5 Energiförbrukning Bidskärmen ska uppfya kraven i den senaste gitiga versionen av ENERGY STARs kriterier för bidskärmar. På finns en änk ti ENERGY STARs kriterier för bidskärmar, version 5.0 (per augusti 2009). ( Bidskärmen ska testas av aboratorier som uppfyer kravet K29 under avsnitt 4 i dessa kriterier. Bidskärmen ska testas enigt senaste gitiga version av ENERGY STARs kriterier för Bidskärmar och testrapporten ska bifogas ti ansökan. Svanenmärkning av Datorer (18)

9 Energiförbrukning för batterieiminator K6 Produkter som använder batterieiminator: Batterieiminator som säjs med Svanenmärkta produkter måste vara märkta med ENERGY STAR eer uppfya energibesparingskraven som finns i ENERGY STARs kriterier för enka batterieiminatorer, version 2.0. OBS! Detta prestandakrav omfattar också mutipa externa batterieiminatorer i enighet med den testmetod som anges i ENERGY STARs kriterier för datorer, version 5.0, avsnitt 4. För pekdatorer gäer föjande: Batterieiminatorn ska minst uppfya kraven för Internationa Efficiency Marking Protoco for Externa Power suppies kravnivå V (tidigare Energy Star krav på AC-adaptrar, v 2.0). På finns en änk ti ENERGY STARs kriterier för batteri eiminatorer version 2.0 (per augusti 2009). ( Batterieiminatorn ska testas av aboratorier som uppfyer kravet K29 under avsnitt 4 i dessa kriterier. Batterieiminatorn ska testas enigt senaste gitiga versionen av ENERGY STAR Program Requirements for Singe Votage Externa Ac-Ac and Ac-Dc Power Suppies och testrapporten ska bifogas ti ansökan. ( Testrapport från aboratorium som uppfyer kraven i K29, samt intyg om att kravet på utbytesbatteri är uppfyt. 1.3 Konstruktion och materia Konstruktion K7 Demontering Datorer och bidskärmar måste vara konstruerade på ett sådant sätt att demontering är möjig. Kravet består av föjande individuea krav. En kvaificerad person ska på egen hand kunna demontera produkten. Tiverkaren måste se ti att demontering av enheten är möjig och sammanstäa demonteringsanvisningar som styrker att: förbindningar är ätta att hitta och komma åt, samt att de ätt kan tas isär med amänt tigängiga verktyg, förbindningar i största möjiga mån är standardiserade. De ämnen, preparat och komponenter som är istade i biaga II av WEEEdirektivet (2002/96/EC) måste vara möjiga att separera. Om etiketter krävs ska de vara ätta att avägsna eer integrerade. Detta gäer ej säkerhetsetiketter enigt CENELEC säkerhetsstandard EN Pastdear som väger mer än 25 g måste vara tiverkade av en enda poymer eer en poymeregering, med undantag för höjet, som får bestå av högst två typer av poymerer som kan separeras. Pastdear (över 25 g) får innehåa metainägg under förutsättning att de enket kan separeras utan användning av speciaverktyg. 90 viktprocent av pasten och metaen i höje och chassi måste vara tekniskt ämpade för materiaåtervinning. Energiåtervinning i form av värmeenergi vid förbränning räknas inte som materiaåtervinning. ( Demonteringsanvisningar och intyg från tiverkaren som visar att kravet är uppfyt (biaga 3). Mijömärkningsorganisationen kan kräva en demonstration av demonteringen om det bedöms som nödvändigt. Demonstrationen kan presenteras i form av ett DVD/videoband eer göras vid en inspektion av mijömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också väja att åta en tredje part kontroera att produkten uppfyer kravet. De produkter som kontroeras måste väjas ut sumpmässigt. Sökanden står för kostnaderna för aa kontroer. Svanenmärkning av Datorer (18)

10 Möjighet att uppgradera K8 Möjighet att uppgradera Datorer kategori A,B & D En dator i kategori A, B, och D måste vara uppbyggd av moduer. Användaren ska kunna byta ut moduerna utan att använda några speciaverktyg och det ska vara möjigt att uppgradera datorn genom: utökning av arbetsminne, instaation, utbyte och utökning av massagringsenhet, instaation och/eer byte av CD-, DVD- och hårddiskenhet, minst ett gränssnitt för externa agringsmedia och annan kringutrustning. Datorer, kategori C. Datorer kategori C måste vara konstruerade så att prestandan kan utökas (uppgraderas) åtminstone i föjande syften: utökning av arbetsminne, port för extern bidskärm, port för externt tangentbord och mus, minst ett gränssnitt för externa agringsmedia och annan kringutrustning. För pekdatorer gäer föjande: Arbetsminnet (RAM) ska ha en storek på 1 GB eer mer. Massagringsminnet ska ha en storek på 16 GB eer mer. Det ska finnas pats för att kompettera massagringsminnet (t.ex. SDHC kortpats). Minst ett gränssnitt (kontakt) som föjer industristandard för kringutrustning ska finnas. Det ska finnas stöd för användning av extern bidskärm, tangentbord och mus. ( Intyg från icenssökanden eer tiverkaren om att kravet är uppfyt (biaga 4). Demonstration i form av DVD/videoband eer inspektion av mijömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också väja att åta en tredje part kontroera att produkten uppfyer kravet. De produkter som kontroeras måste väjas ut sumpmässigt. Sökanden står för kostnaderna för aa kontroer. ( Intyg från icenssökanden eer tiverkaren om att kravet uppfys. Past K9 Korbaserade paster Varken höjet eer chassit får innehåa korbaserade paster. ( Intyg från sökanden, eer tiverkare av pastdear, som visar att kravet uppfys (biaga 5). K10 ( Se K9. Färg och meta Stora pastdear (över 25 g) får inte vara måade eer metaiserade. Undantagna från kravet är: bärbara datorer, Fog Paint med max 1 viktprocent färg per pastde, färg gjord av Base poymer. K11 ( Se K9. Märkning av paster Pastdear som väger mer än 25 g måste ha en fast märkning som specificerar materiaet enigt de senaste versionerna av ISO och ISO 1043, de 1 ti 4. Detta krav gäer inte för strängsprutade pastmateria eer jusedare i patta skärmar. Pastdear med en sät yta mindre än 200 mm 2 är också undantagna från detta krav. Svanenmärkning av Datorer (18)

11 K12 Famskyddsmede i pastdear Pastdear får inte innehåa haogenerade famskyddsmede. Användning av famskyddsmede som kan tideas en eer fera av föjande riskfraser vid tiden för ansökan, i enighet med EU:s kemikaieagstiftning, är förbjuden: R45 (kan ge cancer) R46 (kan ge ärftiga genetiska skador) R60 (kan ge nedsatt fortpantningsförmåga) R61 (kan ge fosterskador). Den högsta tiåtna koncentrationen av föroreningar är 0,1 viktprocent i homogena materia. Undantagna från kraven om haogenerade organiska föreningar är: mönsterkort. Men dessa får ändå inte innehåa PBB (poybromerade bifenyer), PBDE (poybromerade difenyetrar), decabde eer korparaffiner (den högsta tiåtna koncentrationen av föroreningar är 0,1 viktprocent i homogena materia). pastkomponenter som väger mindre än 25 g. Men dessa får ändå inte inne håa PBB (poybromerade bifenyer), PBDE (poybromerade difenyetrar), decabde eer korparaffiner (den högsta tiåtna koncentrationen av föroreningar är 0,1 viktprocent i homogena materia). pastdear som man kan påvisa återanvänds och är märkta i enighet med krav K11. De här komponenterna får dock inte innehåa PBB (poybromerade bifenyer), PBDE (poybromerade difenyetrar), decabde eer korparaffiner. Fuorhatiga tisatser som används för att förbättra pastens fysiska egenskaper, förutsatt att de inte förekommer i större koncentrationer än 0,5 viktprocent. Fuorinerad past som exempevis PTFE. ( Sökanden måste tihandahåa en ista över aa använda famskyddsmede, inkusive säkerhetsdatabad för varje famskyddsmede. Listan måste innehåa fuständiga kemiska beteckningar, CAS-nummer och everantör (Ytterigare info i biaga 6). ( Tiverkaren av famskyddsmede måste intyga att det finns rimiga grunder för att dra sutsatsen att det använda famskyddsmede inte kan anses ha någon av de tidigare nämnda effekterna på häsan (biaga 7). Kvicksiverinnehå K13 Kvicksiverinnehå i LCD-skärmar Kravet gäer bidskärmar och datorer kategori B. För datorer i kategori C (bärbara datorer) får det inte ingå något kvicksiver i bakgrundsbeysningen. Bakgrundsbeysningen i bidskärmar och kategori B datorer får inte innehåa mer än 14 mg Hg totat. ( Ett intyg om att kravet uppfys, inkusive dokumentation om kvicksiverinnehået i ampor från tiverkaren (biaga 8). ( Intyg om det totaa kvicksiverinnehået i bakgrundsbeysningen och per ampa som används, det totaa antaet ampor och information om ampornas everantör (biaga 8). ( För datorer i kategori C krävs ett intyg från tiverkaren om att kravet uppfys, inkusive dokumentation om viken teknik som används som bakgrundsbeysning ti LCD-skärmar (biaga 8). Svanenmärkning av Datorer (18)

12 1.4 Information ti användare K14 Bruksanvisningar Föjande information måste tihandahåas ti konsumenter, ti exempe i bruksanvisningen eer i informationsbad för den enskida produkten: Rekommendationer för användning av energisparfunktionerna. De måste innehåa information om att energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna kan öka om funktionerna stängs av. Information om datorns energiförbrukning vid drift, i ågeffektäge och i avstängt äge, samt information om att förbrukningen av nätström kan minskas ti no om nätsadden ti datorn eer den bärbara datorns strömkäa koppas ifrån eer om euttaget stängs av. Högsta angivna judeffekt (viktad judeffektnivå enigt ISO 7779 och ISO 9296) vid drift och när datorn är inaktiv. Information om garanti och tigång på reservdear. Information om utrustningens konstruktion och utökning av ti exempe processorn, minnet och kockfrekvensen. Information om typer av batterier och ackumuatorer som används och om användarens skydighet att ämna använda batterier och ackumuatorer ti återvinningsstationer och inte kasta dem i hushåssoporna. Information om att produkten har konstruerats för att möjiggöra återanvändning och återvinning av komponenter. Råd om hur använda produkter och deras förpackningar återvinns eer kasseras på ett mijömässigt acceptabet sätt (deponering, hantering och återvinning samt kassering) av tiverkaren eer tredje part. Information ska också tihandahåas om var användaren kan göra sig av med använda produkter. Råd om hur konsumenter kan dra nytta av tiverkarens erbjudande om att ta emot använda produkter. Information om hur kunder kan använda service och support. Information om att produkten har tideats Svanenmärkning och en kort förkaring av vad det betyder, med hänvisningar ti ytterigare information om Nordisk mijömärkning på Internet (http://www.svanen.se). Användarhandboken måste ange att gäande reger i aktuet and och område ska föjas vid kassering av batterier och ackumuatorer. Användaranvisningarna måste vara skrivna på de officiea språken i det Nordiska and där den Svanenmärkta produkten säjs. Användarhandboken måste vara tigängig i tryckt eer eektronisk form. Om användarhandboken tihandahås i eektronisk form måste information om hur datorn koppas in och startas samt information om hur man skriver ut handboken tihandahåas i tryckt form. ( En kopia av användarhandboken eer kopior av de aktuea sidorna. Svanenmärkning av Datorer (18)

13 2 Driftsegenskaper K15 Ljudeffektnivå Datorer måste uppfya kraven på högsta judeffektnivå (A-viktad) LwAd (be (A)) vid drift och när den är inaktiv enigt föjande: Drift, LwAd Inaktiv, LwAd Datorer kategori A, B & D 4,2 be (A) 3,8 be (A) Datorer kategori C & E 4,0 be (A) 3,5 be (A) Drift(HDD oad): Hårddisken är aktiverad (En: RAL-UZ (1) eer ISO7779/ A1:2001, No C.9.3.2). T.ex: Test program Diskoad för aa HDD med parameter: Diskoad c:-t7200 dac960_oc c:12 (c=disk namn). Inaktiv: Datorn är i inaktivt äge (En: RAL-UZ (3) eer ISO7779:2001. Nr C ). Operativsystemet är aktivt men inget annat program är startat. HDD är aktiverad utan I/O (endast spinde motor är aktiv.) Aa andra enheter är inkoppade men inte aktiverade. Ljudeffektnivån för datorer måste mätas enigt ISO 7779 eer RAL-UZ 78 och anges enigt ISO Om mätning av judeffektnivån bara görs på en utrustning ska faktorn K = 3,0 db(a) äggas ti det uppmätta värdet. Faktorn K räknar med mätfe när samma utrustning testas enigt samma metod vid oika tifäen och under oika omständigheter, samt avvikeser i produktionen. ( Mätresutat med en beskrivning av den använda mätmetoden och information om vem som utfört mätningen. K16 Ergonomi Bidskärmar och bärbara datorer måste med avseende på ergonomi testas och uppfya aa reevanta skakrav i den senaste gitiga versionen av standarderna i ISO serien. Aternativt måste bidskärmar vara certifierade enigt TCO Dispays 5.0 eer senare version och bärbara datorer vara certifierade enigt TCO Notebooks 3.0 eer senare version. Externa tangentbord som säjs tisammans med datorer i kategori A och D ska uppfya och testas enigt standarden ISO För pekdatorer gäer föjande tiäggskrav: Bidskärmens storek ska vara minst 7 tum. Pekdatorn ska ha ett virtuet tangentbord som är fustort i betydesen att det ska gå att använda sig av norma fingersättning. Minst ett av föjande dokumentationskrav ska vara uppfyt. ( Intyg som styrker att aa reevanta skakrav i den senast gitiga versionen av standarderna i ISO serien respektive ISO uppfys. Intyget ska signeras av person hos producenten som har det yttersta ansvaret för produktens specifikation. Organisationsschema där ovanstående persons befattning framgår. ( Produktens TCO-certifikat. För bidskärmar TCO Dispays V5.0 eer senare, för bärbara datorer TCO Notebooks 3.0 eer senare. ( Intyg från icenssökanden eer tiverkaren om att tiäggskraven är uppfyda. Svanenmärkning av Datorer (18)

14 K17 Eektriska och magnetiska fät Bidskärmar och bärbara datorer måste uppfya kraven beträffande eektriska och magnetiska fät enigt pren50279, kategori A. Vid mätning måste en bärbar dator vara ansuten ti en adapter av kassen 1 AC med jordad kontakt. Kravet gäer även om den bärbara datorn är ansuten ti en dockningsstation eer ansutningsist. Minst ett av föjande dokumentationskrav ska vara uppfyt. ( Intyg som styrker att kraven beträffande eektriska och magnetiska fät enigt pren50279, kategori A uppfys. Intyget ska signeras av person hos producenten som har det yttersta ansvaret för produktens specifikation. Organisationsschema där ovanstående persons befattning framgår. ( Produktens TCO-certifikat. För bidskärmar TCO Dispays V5.0 eer senare, för bärbara datorer TCO Notebooks 3.0 eer senare. 3 Kvaitets- och myndighetskrav K18 Uppförandekod Licensinnehavaren ska ha en uppförandekod som stäer krav på att de föjer de tio principerna i FN:s Goba Compact. Notering: FN:s Goba Compact omfattar tio principer. De tar band annat upp de mänskiga rättigheterna, arbetares rättigheter, mijöskydd och åtgärder mot korruption. Läs mer på Om icensinnehavaren bryter mot denna uppförandekod kan mijömärkningsicensen dras in. ( Licensinnehavarens uppförandekod. Beskrivning av hur undereverantörer och producenter får kännedom om uppförandekoden. K19 Kontaktperson för Svanen Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfys samt en kontaktperson mot Nordisk Mijömärkning. Det kan med förde vara samma person. ( Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående. K20 Dokumentation Licensinnehavaren måste kunna visa en kopia av ansökan, samt faktauppgifter och beräknade data som stöder de dokument som ämnats in vid ansökan (inkusive testrapporter, dokument från everantörer och iknande). Kontroeras på pats. K21 Datorns kvaitet Licensinnehavaren ska garantera att kvaiteten i produktionen av den Svanenmärkta datorn inte försämras under icensens gitighetstid. ( Rutiner för att sammanstäa och vid behov åtgärda rekamationer/kagomå gäande kvaiteten på den Svanenmärkta datorn. Svanenmärkning av Datorer (18)

15 K22 Service och support Licensinnehavaren ska erbjuda möjighet ti service och support på de officiea språken i det nordiska and där den Svanenmärkta produkten säjs. ( Beskriv service- och supportorganisationen. K23 Panerade ändringar Panerade ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftigen meddeas Nordisk Mijömärkning. ( Rutiner som visar hur panerade ändringar hanteras. K24 Oförutsedda avvikeser Oförutsedda avvikeser som påverkar Svanens krav ska skriftigen rapporteras ti Nordisk Mijömärkning samt journaföras. ( Rutiner som visar hur oförutsedda avvikeser hanteras. K25 Spårbarhet Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta datorn i produktionen samt beskriva samtiga utveckings- och produktionsenheter där den Svanenmärkta datorn tiverkas. Detta gäer även undereverantörer av väsentiga dear ti datorn. ( Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfys. Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående utveckings- och produktionsenheter. K26 Retursystem Reevanta nationea reger, agar och/eer branschavta beträffande retursystem för produkter och embaage ska uppfyas i de nordiska änder där den Svanenmärkta datorn marknadsförs. ( Intyg från sökanden om ansutning ti befintiga avta om återvinning/ omhändertagande. K27 Lagar och förordningar Licensinnehavaren ska säkerstäa att gäande bestämmeser för säkerhet, arbetsmijö, mijöagstiftning och anäggningsspecifika vikor/koncessioner föjs på samtiga tiverkningsstäen av den Svanenmärkta produkten. Ingen dokumentation krävs men Nordisk Mijömärkning kan dra in icensen om kravet inte uppfys. K28 Marknadsföring Marknadsföring av Svanenmärkta datorer ska ske enigt Reger för nordisk mijömärkning av produkter. ( Ifyd biaga 1. Svanenmärkning av Datorer (18)

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 3.5 4 november 2008 30 juni 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fönster eer en Svanenmärkt ytterdörr? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 7.2 23 oktober 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Hur man väljer och köper rätt bärbar dator

Hur man väljer och köper rätt bärbar dator Hur man väljer och köper rätt bärbar dator Den snabba utvecklingen på datorsidan gör att en bärbar dator kan vara ett alternativ för dig som vill arbeta utan att vara bunden till ett kontor. Bärbarhet

Läs mer

Utökad enhetsanslutning

Utökad enhetsanslutning USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare - svart StarTech ID: ST4300U3C1B ST4300U3C1B USB 3.0-hubb med 3 portar ökar din bärbara

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 27.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 175/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

PC-modeller Trollhättans Stad

PC-modeller Trollhättans Stad PC-modeller Trollhättans Stad Stationär PC Standard HP EliteDesk 800 G1 SFF Stationär PC Tower EliteDesk 800 G1 TWR Stationär PC i två varianter för normalt kontorsarbete. SFF (Small Form Factor) Standard

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.3 20 juni 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning

Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning Pressmeddelande Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning Stockholm, 2 juli 2013 Toshiba lanserar nu tre nya bärbara datorserier. Satellite

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator. StarTech ID: UNIDUPDOCK

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator. StarTech ID: UNIDUPDOCK USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator StarTech ID: UNIDUPDOCK Den UNIDUPDOCK universella SATA/IDE dubbla hårddiskduplikatorn fungerar både som en behändig kopierings-/avbildningslösning

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter

Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter Bilaga 1 Kravspecifikation Tunna klienter Utvärdering Inledning Endast de anbud som uppfyller samtliga skall krav utvärderas vidare enligt utvärderingsmodellen som beskrivs nedan. Utvärderingsmodell Utvärdering

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

HP ELITEBOOK 6930P Artikelnr: 208026

HP ELITEBOOK 6930P Artikelnr: 208026 REKONDITIONERAD IT-UTRUSTNING MED GARANTI, SERVICE & SUPPORT APRIL 2010 DEMO-EX i nyskick Gör ett köp för miljön - köp rekonditionerad IT! HP ELITEBOOK 6930P Artikelnr: 208026 Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer