Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc."

Transkript

1 Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te: Fax: Webbpats: E-post: Europa Unit 14,Shannon Industria Estate Shanon, Co. Care, Irand Te:+353 (0) Fax:+353 (0) E-post: Japan Japan Support Center M.D.S., Inc. IKE Buiding 3F Sotokanda, Chiyoda-ku Tokyo , Japan Te: Fax: Webbpats: E-post: Registrering: Registrera ditt program onine på Kina ArcSoft Beijing Representative Office No. 6 South Capita Gym Road Beijing New Century Hote,#2910 Beijing , Kina Te: E-post: Taiwan ArcSoft Inc. Taiwan Branch Te:+886 (0) Fax:+886 (0) E-post: Austraien Marketing Resuts Prop Ltd. P.O. Box 6246 BHBC Baukham His, New South Waes 2153, Austraien Te:+61 (2) Fax:+61 (2) E-post: Webbpats: Latinamerika Te (Brasiien): Te (Chie): Snabbguide : Skriven av Steve Toribio Layout och design av Vickie Wei Copyright 2002 Arcsoft. Inc. Aa rättigheter förbehåes. ArcSoft Greeting Card Creator är ett varumärke som ägs av ArcSoft, Inc. Aa andra märken och produktnamn är varumärken eer registrerade varumärken som är respektive ägaren egendom. PMGC0001

2 3 Licensavta Här föjer ett rättsigt icensavta för programvara mean dig, programvarans sutanvändare, och ArcSoft, Inc. Läs icensavtaet noga innan du använder produkten. Genom att använda produkten anger du att du har äst icensavtaet och godtar vikoren i det. Om du inte godtar vikoren ska du inom 10 dagar från inköpsdatum ämna tibaka paketet där du köpte det och få tibaka pengarna du ade ut. Bevijande av icens. Med denna icens har du rätt att på en enda dator använda ett exempar av den programvara som föjer med detta paket. För varje icens kan programmet bara användas på en dator åt gången. Programvaran används när den antingen finns addad i RAM eer instaerad på hårddisken eer annat permanent minne. Du behöver en feranvändaricens från ArcSoft om programmet ska instaeras på en nätverksserver i enda syfte att distribueras ti andra datorer, eer om programmet ska instaeras på eer användas av fer än en dator. Upphovsrätt. Programvaran som föjer med detta paket ägs av ArcSoft och är skyddat av Förenta Staternas upphovsrättsagar, bestämmeser i internationea fördrag och aa andra gäande nationea agar. Programvaran måste behandas som at annat upphovsrättsskyddat materia (t. ex. böcker och musikinspeningar). Denna icens tiåter inte att programvaran hyrs ut eer easas, och eventuet skriftigt materia som föjer med programvaran får inte kopieras. Begränsad garanti. ArcSoft, Inc. garanterar att programvaran i paketet fungerar i huvudsak i enighet med den medföjande dokumentationen. Inga andra garantier. ArcSoft åtar sig inga andra garantier, vare sig uttryckta eer underförstådda, såsom underförstådda garantier om säjbarhet och ämpighet för visst ändamå vad beträffar programvaran, eventuet medföjande skriftigt materia eer eventue medföjande programvara. Inget ansvar för föjdskador. ArcSoft eer dess everantörer ska under inga förhåanden håas ansvariga för några som hest skador (däriband skador för förust av affärsvinst, avbrott i verksamheten, förust av affärsinformation eer annan ekonomisk förust) som kan uppstå genom förhinder att använda programvaran, även i fa då ArcSoft, Inc. har meddeats om möjigheten ti sådana skador. I vissa stater/ jurisdiktioner är det inte tiåtet att utesuta eer begränsa föjdskador eer indirekta skador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäer dig. Begränsade rättigheter för amerikanska staten. Programvaran och dokumentationen tihandahås med begränsade rättigheter. Användning, mångfadigande eer avsöjande av innehå från amerikanska statens sida är underkastat begränsningar enigt punkt (c)(1)(ii) i agen Rights in Technica Data and Computer Software, DFARS , respektive punkt (c) (1),(2), och (3) i agen Commercia Computer Software - Restricted Rights, 48 CFR , och eventuea ändringar av dessa. Tiverkaren är ArcSoft, Inc., Fremont Bvd., Fremont, CA 94538, USA. Översikt...1 Systemkrav...1 Instaation...1 Start av programmet...2 Aternativ för e-post och nedaddning av foton... 3 Abum...3 Skapa ett häsningskort... 6 Steg 1: Väj motiv (inkusive redigering av motiv)... 6 Steg 2: Hämta foto...9 Steg 3: Lägg ti tite...10 Steg 4: Importera Cip Art Steg 5: Visa insidan Steg 6: Utskriftspreview...13 Spara...14 Maia...15 Angående att adda ner/fånga bider...15 Ytterigare hjäp...15 Om denna produkt har köpts i USA, yder detta avta under agen i staten Kaifornien. I annat fa kan okaa agar gäa.

3 1 2 Översikt Med ArcSoft Greeting Card Creator kan du skapa egna häsningskort med såvä medföjande materia som egna foton och egen text. Korten är ideaiska för aa tifäen, och kan maias direkt från programmet. OBS: Om instaeraren inte startar automatiskt, måste du köra den manuet: 1. Kicka på Start>Kör. 2. I Kör-diaogen skriver du X:setup.exe. (där X är bokstaven för din cdenhet. Bokstaven varierar från system ti system. 3. Kicka på OK. 4. Föj anvisningarna på skärmen för att fuföja instaationen. Systemkrav Start av programmet Windows 98/ME/2000/XP Pentium II-baserad PC eer motsvarande 300 MB edigt utrymme på hårddisken 64 MB RAM (128 MB rekommenderas) 16-bitars färgbidskärm Instaation Lägg i cd-skivan med Greeting Card Creator i din cd-enhet. Instaeraren ska starta automatiskt. Föj anvisningarna på skärmen för att fuföja instaationen. Lägg märke ti var programmet instaeras och var du hittar den på startmenyn. Kicka på Start. Markera Program>ArcSoft Greeting Card Creator>Greeting Card Creator. OBS: Kataogerna varierar från version ti version. Hå ett öga på instaationen för att kontroera var programmet sitter i startmenyn. Du kan också starta programmet genom att dubbekicka på ikonen på Skrivbordet (om det finns en sådan). Programmet kanske ber dig ange papperstyp för projektet. Markera typen i rugardinsmenyn. Du kan ändra denna instäning medan du skapar häsningskortet. På andra skärmar ser

4 3 4 du denna meny överst på skrivbordet. Aternativ för e-post och nedaddning av foton I programmet finns en enke skärm där du kan markera viket e-postprogram du föredrar och viken bidnedaddningsenhet du har. På huvudskärmen kickar du på knappen Aternativ. Då visas aternativfönstret (se ti höger). Väj mean AOL och ett annat MAPI-kompatibet e-postprogram. I rugardinsmenyn Bidkäa markerar du viken enhet du vi använda för att adda ner bider (digitakamera, scanner etc). Du kan när som hest ändra instäningarna. Abum Abum används ofta i ArcSoft-program. De består av miniatyrer (små bider) som utgör änkar ti bidfier (eer andra fier). Abum är praktiska för att kategorisera och bäddra genom fier som är agrade på systemet. Du kan tänka på abum som en uppsättning änkar på Internet. Länkarna sjäva är beskrivande, så att du ätt kan hitta det du etar efter. Men änkar är bara det - änkar. När du kickar på dem, kommer du ti ett annat stäe på Internet. På samma sätt är abumminiatyrerna änkar ti verkiga fier. När du markerar en miniatyr, hämtar programmet den verkiga fien på sitt system och addar den i programmet. Vid oika steg i skapandeprocessen får du oika uppsättningar abum. Låt oss ta oss en titt på abumkomponenterna: Abummenyn Denna rugardinsmeny används för att markera viket abum du vi titta i. För att skapa ett nytt abum markerar du [Nytt abum]. Lägg ti Kicka på denna knapp för att ägga ti miniatyrer i det aktuea abumet. Då visas ett normat Windows öppningsfönster. Leta reda på fierna du vi änka ti abumet, markera dem och kicka sedan på Öppna i fönstret. OBS: Du kan bara ägga ti fier i de abum du gjort sjäv. Du kan inte redigera de abum som föjer med programmet. Ta bort Om du kickar på denna knapp kan du ta bort abuminnehå på ett anta oika sätt. Du kan väja att ta bort markerade miniatyrer (och ämna kvar sjäva fierna

5 5 6 på ditt system). Aternativt kan du väja att ta bort miniatyren och också ta bort fien som miniatyren utgör en änk ti. Sutigen kan du också ta bort hea abumet (då raderas inte sjäva fierna som är änkade ti abumet). Ta in Kicka på den här knappen för att köra drivrutinen för din vada bidnedaddningsenhet (se stycket ovan). När du gjort det föjer du anvisningarna från enhetens tiverkare för att adda ner en bid och änka den ti ditt abum. Sortera Kicka på denna knapp för att sortera innehået i abumet i någon av föjande ordningar: efter finamn, typ, storek eer datum. Du kan sortera i stigande eer faande ordning. Du markerar het enket ditt va och kickar sedan på OK. Skapa ett häsningskort Du skapar häsningskortet i sex enka steg. De oika stegen anges odrätt ängs vänster sida om huvudskärmen. Du behöver bara utföra stegen, det ena efter det andra, så har du genast ett häsningskort som du gjort sjäv. Steg 1: Väj motiv (Väj ett färdiggjort motiv eer tema, eer ett som du sjäv gjort) Steg 2: Hämta foto (Sätt ett eget foto på framsidan av kortet) Steg 3: Lägg ti tite (Lägg ti text på framsidan av kortet) Steg 4: Importera Cip Art (Lägg ti cipart för att göra ditt kort roigt och unikt) Steg 5: Visa insidan (Visa och redigera innehået på insidan av ditt kort) Steg 6: Utskriftspreview (Visa en preview och skriv ut kortet) Abuminnehå Under abummenyn och knapparna ser du innehået i det vada abumet. Dubbekicka på en miniatyr för att ägga in fien på ditt häsningskort. Högerkicka på en miniatyr och markera Egenskaper för att visa information om den fi som miniatyren utgör en änk ti. Steg 1: Väj motiv Det första steget när du ska skapa ett häsningskort är att väja en bid för framsidan av kortet, som passar tifäet. Så här väjer du motiv för häsningskortet:

6 7 8 Kicka på Väj motiv på huvudskärmen. Väj format för kortet Stående eer Liggande. Vänd Med detta kommando spegevänder du motivet. Om du kickar igen, vänds det tibaka. I abummenyn markerar du önskat abum (se under Abum för att ära dig mer abum). Rotera 90 ã Med den här knappen roteras biden i steg på 90 grader. Kicka på det motiv du vi använda. Kryssa för i rutan Passa om du vi att programmet ska ändra motivets storek och format automatiskt så att det passar in på kortet. (Aternativt kan du kicka och dra motivet vart du vi på kortet.) För att redigera motivet kickar du på Redigera. Föjande redigeringskommandon finns: Förstora Kicka på den här knappen för att förstora motivet på kortet. Du kan kicka på detta aternativ fera gånger. Förminska Med detta kommando bir motivet mindre. Du kan kicka på det fera gånger. Ljusstyrka och kontrast Använd skjutregagen här för att stäa in motivets jusstyrka och kontrast. Paceringspatta Kicka på piarna på denna patta för att fytta omkring motivet på framsidan av kortet. (Du kan också kicka på och dra motivet direkt för att fytta det.) Om du kickar i mitten på pattan, kommer motivet i mitten av kortet. När du har redigerat ditt motiv, kan du spara det som en vanig bidfi genom att kicka på Spara som. När du kickar på OK kommer du tibaka ti motivvasskärmen med det ändrade motivet. Nu när du har vat och redigerat ditt motiv, kickar du på OK för att komma tibaka ti huvudskärmen, och kan då fortsätta med nästa steg. Nu är motivet

7 9 10 fryst på kortet, och du kan bara ändra det genom att gå tibaka ti det första steget (viket du kan göra när som hest). När du är nöjd med ditt foto kickar du på OK. Du kan fortfarande ändra fotos format och äge på huvudskärmen. Kicka på knappen Vänd om du vi spegevända biden. Kicka på raderingsknappen (papperskorgen) för att ta bort fotot från häsningskortet. Steg 2: Hämta foto I detta steg kan du ägga ti en egen bid på framsidan av kortet. Om det exempevis är ett födesedagskort kan du sätta in ett foto av födesedagsbarnet. Kicka på Hämta foto på huvudskärmen. På fotohämtningsskärmen markerar du fotot. Abumstrukturen här iknar strukturen i första steget. Du kan skapa och modifiera dina egna personiga abum. När du har markerat ett foto, kan du sätta det där du vi på kortet. Du kan kicka och dra det ti önskat äge. Du kan ändra fotots storek genom att kicka och dra i något av hörnen. Du kan rotera fotot genom att kicka och dra i ankaret som sticker ut uppti. Du kan också förbättra biden genom att justera jusstyrkan och kontrasten. Använd skjutregagen för att öka/minska de båda värdena. Steg 3: Lägg ti tite Detta steg är vafritt. Du kan ägga ti ett personigt meddeande eer en häsning på framsidan av kortet. När du kickar på det aternativet, visas meddeandefönstret (se ti höger). Här finns det vissa förvada textaternativ. Du kan ändra typsnitt, storek, sti (fet, kursiv), kantjustering och färg för texten. Du kan också ägga ti skugga på texten (kryssa för i rutan). Du kan väja suddighet och ogenomskinighet för skuggan. Stä in med skjutregagen hur du vi ha skuggan. I det ia skuggfönstret kickar du och drar skuggan ti önskat äge. I fönstret visas också skuggans suddighet och ogenomskinighet.

8 11 12 Skriv texten i textrutan (det större området i meddeandefönstret). När du är kar, kickar du på OK. Då ser du din text på kortet. Kicka på det och dra det ti där du vi ha det. Du kan gå tibaka och ändra texten när du vi. genom att markera den och kicka på raderingsknappen (papperskorgen). Du kan ändra cipart på samma sätt som foton, se steg 2. Steg 5: Visa insidan Steg 4: Importera Cip Art Med cipart kan du ge ditt häsningskort det där ia extra. Det föjer med fera oika cipart-motiv som du kan använda. Du kan också importera egen cipart. Låt oss titta på cipartskärmen (ti höger). Som du ser finns det en grundäggande abumstruktur. Du kan skapa egna cipart-abum (de kan bara innehåa stödda cipart-fier, dvs WMF och EMF). Du kan ägga in upp ti fem cipart-komponenter på ett häsningskort. Markera önskad cipart i abumet och kicka sedan på tiäggsknappen (grön pi). Om du vi ta bort en cipart-komponent markerar du den och kickar på borttagningsknappen (rödbrun pi). Du kan också ta bort en cipart-komponent direkt från kortet i huvudskärmen I detta steg kan du ägga in text och häsningar på insidan av kortet. Här kan du skriva in ett personigt meddeande och väja en roig häsning. I huvudområdet finns två fät där du kan ägga in text. De båda fäten är inrutade. Kicka bara på önskat fät och skriv in ditt meddeande. Du har vaniga textkommandon som typsnitt, storek, sti, kantjustering och färg. I fätet mitt på häsningskortet kan du ägga in en särskid häsning. Om du inte vi ha någon häsning, avmarkerar du het enket rutan Häsning. För att väja en annan häsning, kickar du på Ändra. Då visas häsningsskärmen (se ti vänster). OBS: Detta va finns inte för aa reeaser av Greeting Card Creator. Häsningarna finns ordnade i abum. Här kan du också skapa egna abum och

9 13 14 importera JPEG-fier av standardtyp. När du har gjort färdigt insidan av kortet kan du antingen få tibaka ti framsidan eer gå ti nästa steg. I detta aternativ skrivs bara framsidan av kortet ut. Efter utskriften kan programmet fråga om du vi skriva ut insidan. Om du vi göra det måste du ägga in arket som du just skrivit ut i skrivaren igen, så att insidan kan skrivas ut på andra sidan papperet. Om du vi komma tibaka ti framsidan av kortet kickar du på Visa framsidan: ( ) Om inte, går du ti nästa steg I detta aternativ skrivs vara insidan av ditt kort ut. Efter utskriften kan programmet fråga om du vi skriva ut framsidan. Om du vi göra det måste du ägga in arket som du just skrivit ut i skrivaren igen, så att framsidan kan skrivas ut på andra sidan papperet. Steg 6: Utskriftspreview Härifrån kan du göra en preview och skriva ut ditt häsningskort. Du kan stäa in antaet kopior du vi skriva ut (kicka på - och + för att ändra antaet kopior att skrivas ut). Kicka på Skrivarinstäningar för att titta på och redigera dina utskriftsparametrar. Kicka på Skriv ut för att skriva ut, eer på Kart för att komma tibaka ti huvudskärmen. Det finns tre oika typer av utskrifter: I detta aternativ skrivs båda sidorna av kortet ut på ena sidan av papperet. När sidan är utskriven, viker du papperet (först horisontat sedan vertikat) för att göra ett häsningskort. Spara Om du vi spara ditt häsningskort så att du kan redigera det, visa det, maia det eer skriva ut det vid ett senare tifäe, kickar du på Spara som-knappen på huvudskärmen. Ditt häsningskort sparas som en GCF-fi. Den fien kan bara äsas av programmet Greeting Card Creator.

10 15 16 Maia Kicka på Sänd-knappen på huvudskärmen för att bifoga ditt häsningskort i ett mai. Du kan väja mean två fiformat, EXE (Windows) och MOV (QuickTime). Om mottagaren använder ett Windowssystem, är det bäst att använda aternativet Windows (EXE). Om mottagaren använder ett Macintoshsystem, är det bäst att använda aternativet MOV (QuickTime). Angående att adda ner/fånga bider När du addar ner bider från en extern enhet är det viktigt att komma ihåg att det är drivrutinen för enheten som överför fiinformationen ti programmet. Om du har probem med att adda ner biderna, bör du kontakta tiverkaren av enheten. Det kan hända att du behöver uppdaterade drivrutiner. Ytterigare hjäp För att få ytterigare hjäp kan du köra hjäpfien. Kicka på? ängs upp ti höger på programskärmen. Då kan du bäddra genom oika ämnen och ära dig mer om de oika programskärmarna, knapparna och aternativen.

11 17 18

You've never pictured yourself like this!

You've never pictured yourself like this! Version1.0 Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Blvd Fremont,CA 94538, USA Tel:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbplats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com

Läs mer

Win - Version 1.7 Mac - Version 1.6

Win - Version 1.7 Mac - Version 1.6 Win - Version 1.7 Mac - Version 1.6 Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc: Nordamerika 46601 Fremont Blvd Fremont,CA 94538, USA Tel:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbplats:www.arcsoft.com

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

CABAS. Release Notes 5.4. Ny foto- och dokumenthantering

CABAS. Release Notes 5.4. Ny foto- och dokumenthantering Release Notes 5.4 CABAS Ny foto- och dokumenthantering Vi har uppdaterat och moderniserat foto- och dokumenthanteringen i CABAS. Nu kan ni dra bilder med muspekaren och släppa dem i bildlistan. Det går

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

CABAS. Release Notes 5.4. Ny foto- och dokumenthantering

CABAS. Release Notes 5.4. Ny foto- och dokumenthantering Release Notes 5.4 CABAS Ny foto- och dokumenthantering Vi har uppdaterat och moderniserat foto- och dokumenthanteringen i CABAS. Nu kan ni dra bilder med muspekaren och släppa dem i bildlistan. Det går

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

VS Communicator 4. Kommaigång

VS Communicator 4. Kommaigång VS Communicator 4 Kommaigång VÄLKOMMEN TILL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gör det möjligt för människor med fysiska handikapp eller nedsatt kommunikationsförmåga att använda en dator eller någon

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion...

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Installera USB-adapter

Installera USB-adapter Installera USB-adapter i Windows 7 Har du Windows XP, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor. OBS! Innan du påbörjar installationen sätt i din USB-kabel i datorn.

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta Brother

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Ta en skärmbild. Det är enkelt att ta en bild av skärmen. 2 Det går att ta en bild av ett enskilt öppet programfönster. SMART PROGRAM PÅ SVENSKA

Ta en skärmbild. Det är enkelt att ta en bild av skärmen. 2 Det går att ta en bild av ett enskilt öppet programfönster. SMART PROGRAM PÅ SVENSKA SMART PROGRAM PÅ SVENSKA Ta en skärmbild Ta en bild av ett enskilt fönster, av hela skärmen eller av ett långt dokument eller en hel webbsida. Det går också att spela in video av det som händer på skärmen.

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

DRC. Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1

DRC. Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 2000-05-10 DRC - Umeå Köksvägen 11 901 89 UMEÅ Åke Runnman 090-785 74 03 Fax 090-785 74 23 Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 PaperPort är ett program för att bl.a. göra konventionella läromedel tillgängliga

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer