Monterings- och bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och bruksanvisning"

Transkript

1 Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407

2 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Förkaring av märkning: OBS! Fara! Om inte denna information föjs kan det eda ti svåra person- och materiaskador. Fara för echock! Die Om inte denna information föjs kan det eda ti svåra person- och materiaskador på grund av echock. Läs noga igenom denna anvisning före montering och instaation! Aa personer som detar i montering, idrifttagande och användning av denna produkt ska ämna över denna bruksanvisning de som utför bygg- och a n ä g g n i n g s a r b e t e n paraet eer i efterhand och sutgitigt ti sutkonsument eer driftansvarig. Spara denna bruksanvisning tis produkten tas ur bruk! Innehåsförteckning. Avsedd användning Säkerhetsinformation Utförande/Leveransinnehå Fastsättning/Vattenansutning Termoeektriskt städon Govgjutningsarbete Vattenansutning Rörgenomföring Anta monteringsfästen och trampsäkra höjdinstäningsfötter 0 9. Underhå Underhåspan Rengör smutsskyddspåt Eansutning / Eektromekanisk styrning Dra eektriska ansutningar Styrningsexempe / rumstermostat med varvtasgivare Eektriska ansutningsvärden Koppingsschema Eektromekanisk styrning Ändringar av innehå och iustrationer kan ändras utan förvarning!

3 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer. Korrekt användning Kampmann Katherm QK är konstruerad enigt aktuea säkerhetstekniska reger. Det kan ändå vara fara för personskador, skador på produkten eer annan egendom om den inte monteras, tas i bruk eer används på rätt sätt eer används på annat sätt än den avsedda. Katherm QK ska endast användas inomhus (t ex i bostads- och affärsokaer, utstäningsokaer etc.). Den ska inte användas utomhus eer i våturymmen som t ex simhaar. Vid monteringen ska produkten skyddas mot fukt. Tiverkaren ska tifrågas vid eventuea tveksamheter om användningen. Om produkten används på annat sätt eer i utökad användning betraktas detta som ej avsedd användning. För skador som uppkommer ti föjd av ej avsedd användning ansvarar endast produktens användare. Att de monteringsanvisningar som beskrivs i denna bruksanvisning föjs betraktas även som avsedd användning. Fackkunskaper inom områdena uppvärmning, kyning, ventiation samt e krävs vid montering av produkten. Dessa kunskaper, vika som rege har inhämtats i en yrkesutbidning nämnd i avsnitt, är inte exakt definierade. Fe vid ansutning eer förändringar kan eda ti skador på produkten! Tiverkaren ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av feaktig ansutning eer/och ej fackmannamässig hantering. Katherm QK Rugaer (aternativ: injärt gaer) Kompakt EC-motrströmsfäkt 3 Högeffektkonvektor Cu/A 4 Govkana 5 Tiopp, /, Eurokonus 6 Retur, /, Eurokonus 7 Fästen med juddämpning 8 Stegstabi höjdinstäning med juddämpning 9 Tvärstag b Rörgenomföring vattenansutning bm Kabegenomförin bn Eektrisk ansutnings- och regerbox bo Lock för ansutningar bo bn b Observera: Tvärstagen går inte att ta bort 4 7 bm Exempe: Katherm QK

4 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer. Säkerhetsinformation Instaation och montering samt servicearbeten på eektriska produkter får endast göras av fackpersona med eutbidning och i enighet med VDE (tyska etekniska reger). Ansutningen ska göras enigt gäande VDE-bestämmeser samt riktinjer från edistributören. Om inte reger och riktinjer samt innehået i bruksanvisningen föjs kan det eda ti feaktig funktion på produkter med föjdskador och personskador. Feaktig ansutning på grund av förväxade edningar kan eda ti dödsfa! Innan aa ansutning- och servicearbeten påbörjas ska aa anäggningsdear göras spänningsfria och säkras från återansutning! Produkten får endast ansutas med fast instaerade edningar. Läs igenom aa dear i denna bruksanvisning, så att instaationen görs på rätt sätt. Observera ovikorigen denna information gäande säkerheten: Se ti att aa anäggningsdear som ska göras arbete på är utan spänning. Se ti att inte spänningen kan koppas på av misstag! Stäng av enheten och vänta tis fäkten stannat innan du påbörjar instaations-/servicearbeten. OBS! Röredningar, kåpor och komponenter kan beroende på användningssätt bi mycket varma! Fackpersona måste genom utbidning eer på annat sätt förvärvade kunskaper ha tiräckig kunskap om: Säkerhets- och oyckfasreger Riktinjer och godkända tekniska reger, som t ex tyska VDE-bestämmeser. DIN- och EN-standarder Föreskrifter för oycksfasskydd VBG, VBG4, VBG9a (tyska oycksfasskyddsföreskrifter) DIN VDE 000, DIN VDE 005 EN (de ) Tekniska ansutningsbestämmese från oka edistributör Förändringar på produkten Ändringar, ominstaation eer utbyggnad av Katherm QK får inte göras utan samråd med tiverkaren, eftersom säkerhet och funktion kan påverkas. Gör inga åtgärder på produkten, som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Utbyggnader och kabedragning på pats måste göras med hänsyn ti den panerade integreringen i systemet! Genomföring för montering av en potentiautjämningskabe finns i govkanaen. 3. Utförande/Leveransinnehå Govkanaer evereras som standard med: Monteringsfästen, mot rummet, Gummikuddar för judisoering ; Skruvar och pugg ingår inte Sitstark höjdinstäning med juddämpning 3 4

5 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Fönstersida 3 In mot rummet Exempe: Katherm QK Fastsättning/Vattenansutning Ta bort foie på utsidan och förpackningskartongen. Vecka ut den transparenta skyddstäckningen. Observera: Ta bort transportsäkringarna mean fäktmotor(er) och konvektor. Ta inte ut tvärstagen vid montering eer drift! Pacera Katherm QK med PowerKon värmeväxaren mot fönstret. Observera: Monteringsfästena är redan monterade på govkanaen. Men av transportskä är de fästa med foten under kanaen. För monteringen och höjdinstäningen av kanaen måste monteringsfästets yttre fästmuttrar ossas och fästet vridas 80 så att foten är vänd utåt (se bid) Sen riktar du ut govkanaen och stäer in höjden på monteringsfästena och stäskruvarna på den trampsäkra höjdinstäningen med gummikuddar för judisoering 3. Fäst monteringsfästena, mot rummet med gummikuddar för judisoering, med skruvar och pugg som inte ingår. För vattenansutningen använder du den utstansade rörgenomföringen mot rummet. Ta bort den utstansade rörgenomföringen. Skruva på termostatventien och returkoppingen utan extra tätning på konvektorns eurokonus-ansutningar. Montera sedan tiopps- och returedning. Gör ett tryckprov. Kistra fast denna bruksanvisning vä synig på govkanaen vä synig för efterföjande arbeten. Täck garet och govkanaen med den transparenta skyddstäckningen för att skydda mot smuts eer cement. Observera: Garet kan användas att gå över. Direkt beastning (t ex av stosben) bör dock undvikas! 5. termoeektriskt städon Bid: Vrid monteringsfästen Det termostatiskt städonet kan ansutas direkt i govkanaen på styrkortet i ansutnings- och regerboxen. 3 Bid: Instäning av höjdinstäningfötter 5

6 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer 6. Govgjutningsarbete Damm- och skyddstäckning: (Innan enheten tas i drift ska den transparenta skyddstäckningen avägsnas) Kontroera innan govgjutningsarbetet påbörjas, att vattenansutningen är korrekt utförd, eansutningen är korrekt utförd, govkanaen är pacerad i rätt höjd och på rätt avstånd ifrån fönstret, garet är övertäckt (Observera: Cement förstör garets yta!). stegjuddämpningen (inte vid dubbet gov) är monterad under govkanaen, det inte finns några judbryggor i råbetongen, särskit inte i närheten av monteringsfästen, aa öppningar och utstansningar i govkanavärmaren är tätade med ämpiga materia som skydd mot govgjutningsarbetet. om fytbetong eer andra tunnfytande govbeäggningar används ska öppningar och utstansningar i kanaen tätas ytterigare. Observera: Govkanaen får inte tryckas ihop på grund av govunderaget eer govgjutningen. Ta hänsyn ti eventuea expansionsfogar. Separat förpackade rugaer, t ex vid användning av monteringsskydd mot nedsmutsning, ruas ut på pats. På grund av att stå-spirafjädrarna har sträckts ut kan garet ha bivit ite för ångt. Genom att rua ut garet och ägga ut det några timmar återfår det sin ursprungiga ängd. Genom att ägga ut det som på biden och trycka uppifrån och ner underättas paceringen i ramen. 6

7 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer 7. Vattenansutning Rörgenomföring Katherm QK 8 Utförande Ansutning mot rummet Katherm QK 8 Tiopp Retur 3Venti genomföring /, typ resp. typ (förinstäbar) 4Termoeektriskt städon, typ Låsbar returkopping, Med genomföring, typ Exempe med rugaer 7Rörgenomföring, utstansad 8Kabegenomföring Ansutningar: Eurokonus, ensidig vänster 6 Fönstersida Sida mot rummet 8 7 7

8 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Katherm QK 07, Katherm QK 07s Utförande Ansutning mot rummet Katherm QK 07 Tiopp Retur 3Venti genomföring /, typ resp. typ (förinstäbar) 4Termoeektriskt städon, typ Låsbar returkopping, Med genomföring, typ Exempe med rugaer 7Rörgenomföring, utstansad 8Kabegenomföring Ansutningar: Eurokonus, ensidig vänster 6 Fönstersida Sida mot rummet 8 7 Katherm QK 07s Tiopp Retur 3Venti genomföring /, typ resp. typ (förinstäbar) 4Termoeektriskt städon, typ Låsbar returkopping, Med genomföring, typ Exempe med rugaer 7Rörgenomföring, utstansad 8Kabegenomföring Ansutningar: Eurokonus, ensidig vänster 6 Fönstersida Sida mot rummet 8 7 8

9 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Katherm QK 3, Katherm QK 3s Utförande Ansutning mot rummet Katherm QK 3 Tiopp Retur 3Venti genomföring /, typ resp. typ (förinstäbar) 4Termoeektriskt städon, typ Låsbar returkopping, Med genomföring, typ Exempe med rugaer 7Rörgenomföring, utstansad 8Kabegenomföring Fönstersida Sida mot rummet Ansutningar: Eurokonus, ensidig vänster 8 7 Katherm QK 3s Tiopp Retur 3Venti genomföring /, typ resp. typ (förinstäbar) 4Termoeektriskt städon, typ Låsbar returkopping, Med genomföring, typ Exempe med rugaer 7Rörgenomföring, utstansad 8Kabegenomföring Ansutningar: Eurokonus, ensidig vänster 6 Fönstersida Sida mot rummet 8 7 9

10 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer 8. Anta monteringsfästen och höjdinstäningsfötter 9. Underhå Anmärkning Kanaängd [mm] Anta monteringsfästen Anta trampsäkra höjdinstäningsfötter Underhå på govkana Katherm QK får endast göras av utbidad fackpersona och med hänsyn ti monterings- och bruksanvisningen, samt enigt gäande föreskrifter. För att Katherm QK ska fungeraoch prestera effektivt under ång tid krävs regebundet underhå och inspektioner. Observera: Före at servicearbete måste enheterna vara avstängda, spänningsfria och säkras från återansutning.pan nungsfrei schaten und gegen Wiedereinschaten sichern. Vidstående servicepan istar de servicearbeten som krävs för optima och störningsfri drift. Om ett ökat sitage märks vid regebundna kontroer, ska underhåsintervaet anpassas ti det faktiska sitaget. Kontakta tiverkaren för frågor om servicearbeten och -interva. 9. Servicepan Interva vid behov avårsvis Havårsvis Havårsvis Havårsvis Havårsvis Servicearbete Visue inspektion av garet (rue eer injärt). Tag av och rengör med en trasa om smutsigt. Visue inspektion av motströmsventierna. Tag ur och rengör med en trasa om smutsiga (se s. "Rengör motströmsventi"). Visue inspektion av bottentråg. Tag ur och rengör enhetens komponenter om smutsiga (se s. "Rengör bottentråg"). Visue inspektion av konvektorn. Rengör om smutsig. a) utan smutsskyddspåt (se s. "Rengör konvektor") b) med smutsskyddspåt (se kap. 0.. "Rengör smutsskyddspåt") Kontroera att vattenansutningar och ventier är täta. Kontroera att eektriska edningar och ansutningar sitter fast. 0

11 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Rengör motströmsventien En smutsig motströmsventi påverkar uftens genomströmning och därmed enhetens effekt. Om motströmsventien är smutsig ska ytorna rengöras försiktigt med en trasa. Rengör bottentråget Ett smutsigt bottentråg, t.ex. pga kraftiga föroreningar, påverkar uftströmmen. Om bottentråget bir smutsigt efter att komponenter tagits ur (gaer, ock för ansutningar, tvärstag, motströmsventier) ska det försiktigt sugas rent eer torkas med en trasa. Rengör konvektorn En smutsig konvektor, t.ex. pga damm mean ameerna, påverkar uftströmmen, värmeöverföringen och därmed även enhetens effekt. Om värmeväxaren är smutsig ska den sugas av försiktigt. Rengör inte värmeväxaren med vatten! Försiktigt: Lameer kan ätt bi böjda! 9.. Rengör smutsskyddspåten Tag bort garet. Tag bort ocket för ansutningar. Tag ut tvärstagen. Dra av motorns ansutningskabe. Tag av motströmsventien (kardborreband).

12 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Dra ut smutsskyddspåten mot rummet. Sug bort grov smuts från smutsskyddspåten. Torka bort fina smutspartikar från smutsskyddspåten med en trasa. Skjut in smutsskyddspåt. Sätt in motströmsventien (kardborreband). Stick in motorskyddskaben. Sätt i tvärstagen. Sätt på ocket för ansutningar. Sätt i garet.

13 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer 0. Eansutning / Eektromekanisk styrning 0. Dra eektriska ansutningar Bid Katherm QK med terminabox och strömförsörjning: terminaboxen. För att ansuta de eektriska edningarna öppna terminaboxen, för in de dragna edningarna och ansut enigt koppingsschemat (som föjde med enheten). Bid, skaa styrkabarna: För in styrkabarna, skaa av dem och dra dem enigt koppingsschemat (som föjde med enheten). 3

14 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer Bid, ansut ventistädonet: Ansut ventistädonet enigt koppingsschemat (som föjde med enheten). Stäng terminaboxens kåpa. A 0. Styrningsexempe / Rumstermostat med varvtasgivare. Kombination av rumstermostat med varvtasgivare: På rumstermostaten stäs den önskade rumstemperaturen in. Om den understiger det instäda värdet, körs motströmsfäkten på den instäda hastigheten och det termoeektriska städonet öppnar vattenventien. Varvtasreguator i neutraäge (Av): endast vattenventien öppnas (som arbetar i naturig konvektion). Rumstermostat med varvtasinstäning; i en patt vit dosa, med termisk återföring; ti stegös parae styrning av max. 0 Katherm QK; Instäning av rumstemperatur och förinstäning av varvta med rattar; Temperaturinstäningsområde 5-30 C; Skyddskass IP 30, Spänning 30 V/50 HZ, max. strömbeastning 4 A, koppingsdifferens 0,5 K, temperatursänkning ca. 4 K, säkerhet och EMC enigt DIN EN Mått B x H x D 78 x 83 x 7 mm Vred för temperaturinstäning Vred för varvtasinstäning Bid: Rumstermostat 4

15 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt EC-motor.4 Monteringsfärdiga konvektorbaserade govkanaer 0.3 Eektriska ansutningsvärden Katherm QK Kanaängd mm mm Effektuttag* 6 W 3 W * inkusive termoeektriskt städon 4 VDC typ Koppingsschema 0.4. Eektromekanisk styrning Rumstermostat 4* 3* 3* 3* 3* 4* 3* 3* 3* 3* 4V V Nät 30V / 50 Hz Nät 30V / 50 Hz Nät 30V / 50 Hz Nät 30V / 50 Hz Nät 30V / 50 Hz * = skärmad edning. Ansutningarna måste dras i IY (St) Y 0,8 mm (eer ikvärdigt). = Koppingsdosor (då fera Katherm QK ska styras i en grupp krävs externa koppingsdosor). Högsta anta ansutningsbara Katherm QK per rumstermostat: 0 stycken 5

16 Kampmann.de Kampmann GmbH Friedrich-Ebert-Str Lingen (Ems) Tyskand T F E

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

RUMSKYLAGGREGAT VATTENKYLT CAO TEKNISK INFORMATION

RUMSKYLAGGREGAT VATTENKYLT CAO TEKNISK INFORMATION RUMSKYLAGGREGAT VATTENKYLT Serie CAO 230 (C 0,8) 370 (C 1) 580 (C2,5) SERIE CAO - 95.12Ø TEKNISK INFORMATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAO Aggregatbeskrivning 1 Tekniska data 2 Kyeffekt, stadsvatten 3 Kyeffekt,

Läs mer

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Instruktionsbok 2007- Innehå 600 Serie INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNINGSORD...3 GARANTIVILLKOR...3 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINELL UTRUSTNING...4 HUR MAN ARBETAR SÄKERT... 5 VARNINGAR, DEKALER...6

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Svenska 420 Instruktionsbok 2009- Innehå 400 Serie INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNINGSORD...3 GARANTIVILLKOR...3 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINELL UTRUSTNING...4 HUR MAN ARBETAR SÄKERT... 5 VARNINGAR,

Läs mer

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet IMPRESSA C5 det viktigaste i krthet»bken m IMPRESSA«har tisammans med denna krtfattade bruksanvisning»impressa C5 det viktigaste i krthet«av den berende tyska prvningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

Mieles dammsugarprogram. September 2008

Mieles dammsugarprogram. September 2008 Miees dammsugarprogram September 2008 Miees nya dammsugare* yttre och inre egenskaper Kraftfua motorer De kraftfua motorerna i Miees dammsugare ger överägsen rengöringseffekt med bästa dammupptagningsvärden.

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Globebus Active Delintegrerad Integrerad

Globebus Active Delintegrerad Integrerad Gobebus Active Deintegrerad Integrerad Sporty fritidsfordon Gobebus bir ti Gobebus Active. Denna mutifunktionea kompakta husbi övertygar inte bara med sina praktiska dimensioner, men också med utmärkta

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Boken om IMPRESSA C5

Boken om IMPRESSA C5 Boken om IMPRESSA C5 «Boken om IMPRESSA» har av den oberoende tyska rovningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens kontrosigi för ättförståeighet, fuständighet och säkerhet. Innehåsförteckning Din IMPRESSA

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Esprit Comfort Alkov. Utrymme-mirakel för alla årstider. Kännetecken* Esprit Comfort mervärde. Tillåten totalvikt 4.500 5.400 kg

Esprit Comfort Alkov. Utrymme-mirakel för alla årstider. Kännetecken* Esprit Comfort mervärde. Tillåten totalvikt 4.500 5.400 kg Esprit Comfort Akov Utrymme-mirake för aa årstider Esprit Comfort Akov har mycket förvaringsutrymmen, bra boendekomfort och en he de agringsutrymme. På grund av det uppvärmda 40 höga dubbegovet är de het

Läs mer

Byggställning. Scaffold

Byggställning. Scaffold Byggstäning För bruk i trappor Scaffod For use in staircases Björn Larsson Högskoeingenjörseamen i maskiningenjör inriktning produktdesign, 10 Nr /008 Byggstäning Scaffod Björn Larsson mittibushen@hotmai.com

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.5 8 juni 2009 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Monterings- anvisning

Monterings- anvisning GB Monteringsanvisning 2 Installation instructions 8 Monterings- anvisning Fläkt 2000 - C 500 Fan 2000 - C 500 www.contura.eu 2 Fläkten passar inte till Contura 580. Allmänt Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

FRISTÅENDE MODUL (Keramikhäll) ÄGARHANDBOK

FRISTÅENDE MODUL (Keramikhäll) ÄGARHANDBOK FRISTÅENDE MODUL (Keramikhä) ÄGARHANDBOK med instaations- och användningsinstruktioner och tiagningsguide TÄNK PÅ DETTA: när du byter ut en de av denna spis får du ENDAST använda reservdear som säkert

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Frekvensomriktare A C H 5 5 0 Beskrivning fabriksinstälningar

Frekvensomriktare A C H 5 5 0 Beskrivning fabriksinstälningar Frekvensomriktare A C H 5 5 0 Beskrivning fabriksinstäningar Innehåsförteckning Ansutningar... 2 Manöverpane... 2 Koppingschema... 3 Tiämpningsmakro... 3 Datum och tid... 3 Parametrar... 4 Startparametrar

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning DGPS-mottagare A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-SV Läs noga igenom och iaktta följande bruksanvisning. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100

Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100 Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100 Ingående delar: Med i paketet skall följande finnas - Magnetventil - Elektronikmodul - Sensor med montageplatta - 2 st skruvar - 2,5 meters

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Bruksanvisning art. nr. 71-103 EAN 735001204 3094 Sida 1:10 BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Vid brukande av skall denna bruksanvisning efterföljas. Annat handhavande kan medföra fara! I de fall

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2010-08-17 k. 09.00-13.00 Saar: V21, V22 Tider studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens början äger ej rätt att deta. studerande

Läs mer

TIP luftvärmare. Luftvärmare med 2-stegs trefasmotor Luftvärmare med 1-stegs växelströmsmotor. Installations- och bruksanvisning

TIP luftvärmare. Luftvärmare med 2-stegs trefasmotor Luftvärmare med 1-stegs växelströmsmotor. Installations- och bruksanvisning TIP uftvärmare Luftvärmare med 2-stegs trefasmotor Luftvärmare med 1-stegs växeströmsmotor Läs igenom noga före idrifttagning! Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Receiver REC 150. Bruksanvisning

Receiver REC 150. Bruksanvisning Receiver sv Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA är en enkel användbar mottagare för snabb mottagning av roterande laserlinjer. STABILA-mottagaren 150 kan mottaga laserstrålar från rotationslasrar även

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Boendesprinker räddar iv De festa dödsbränder både i Sverige och utomands inträffar i bostäder, det rör sig om % av antaet omkomna. I Sverige dö

Boendesprinker räddar iv De festa dödsbränder både i Sverige och utomands inträffar i bostäder, det rör sig om % av antaet omkomna. I Sverige dö Boendesprinker räddar iv 0203013 Boendesprinker räddar iv De festa dödsbränder både i Sverige och utomands inträffar i bostäder, det rör sig om 80 90 % av antaet omkomna. I Sverige dör årigen ca 100 personer

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer