Bilaga A, Terminalprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga A, Terminalprogram"

Transkript

1 Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa kommunikationsprogram på diskett från ABC-Kubben. För PC kan du t ex bestäa MS-Kermit eer Teix. Båda programmen har terminaemuering men Teix har fer fiöverföringsprotoko. Om du använder Windows kan du givetvis använda Terminaen, se avsnitt Windows Terminaen. För PC finns LMSG - en "offine reader" - som även kan användas som terminaprogram, se avsnitt LMSG. För Macintosh finns MacKermit och ZTerm. Generet gäer att du ska stäa in "ingen paritet, 8 databitar och 1 stoppbit". Hastigheten beror på ditt modem. Tänk också på att program ska hämtas som "binary". Om du använder fiöverföringsprotokoet Zmodem sker det automatiskt. Modem Funderar du på att skaffa ett modem så rekomenderar vi att du köper ett bps modem eer snabbare. Om du får tag i ett gammat modem gratis eer mycket biigt kan du naturigtvis använda det. Modem med en hastighet av bps säjs knappast ängre. Du kan hitta vä fungerande bps modem för kring kronor. När det gäer bps modem finns det en tidigare variant med namn V.FC. V.FC är dock inte en standard utan föregångare ti standarden V.34 och torde inte förekomma idag. Ofta kan nya modem även användas som fax. Hayes-kompatiba modem använder Hayes-kommandon, de börjar med "AT". Kontroera att du har kontakt med modemet genom att skriva "AT" och där efter trycka <RETURN>. Du ska få ett "OK" tibaka. Om du inte får ett OK är det antagigen fe på instäningarna (serieport, hastighet o dy, se ovan). Om modemet inte svarar så har du stät in fe port eer en feaktig hastighet, se ovan. Om modemet svarar med "ERROR" kan du försöka skriva "AT" en gång ti, eftersom kommandot bara tokades feaktigt. Hayes-kompatiba modem använder uppringningskommandon: ATDT Ringer upp med tonva (används mest). ATDP Ringer upp med pusva. Normat räcker det att skriva "ATD" föjt av nummret och trycka på return, t ex "ATD ". De festa terminaprogram håer dock reda på teefonnummer mm och ringer sjäva upp. Du väjer bara i teefonboken vart du ska ringa. Terminaprogram A - 1

2 D Nedan förkaras vissa modembegrepp: Komprimering För att minska överföringstiden har vissa modem inbyggd komprimering. Det sändande modemen förkortar datat innan det skickas ti mottagaren, som översätter ti originadata igen. Minskad mängd data eder ti kortare överföringstid. MNP5 och V.42bis är de två vanigaste komprimeringsmetoderna. Det är mest textfier som komprimeras av modemet, fier som redan är komprimerade kan ofta inte komprimeras mera. Fekorrigering Teefoninjens kvaité kan variera. Iband kan den störas och överförda data går förorade eer förvanskas. Det mottagande modemet kontroerar överförd datas checksumma. Är det inte rätt begärs en omsändning. Metoderna att rätta feaktigt data kaas b a MNP2-4, LAPM och V.42. Födeskontro Ett modem med datakompression hinner skicka ut mer data på injen än vad det tar emot från datorn. Det är inte speciet effektivt, därför används en högre hastighet mean datorn och modemet än hastigheten på injen. Födeskontro är det sätt modemet bromsar takten på datorns datasändning. Du stäer in typ av födeskontro i både modem och terminaprogram. Det finns två metoder av födeskontro: CTS-RTS Födeskontro enigt CTS-RTS kaas iband maskinvara födeskontro och innebär att det finns en extra förbindese i kaben. Xon/Xoff Ett annat sätt att regera dataströmmen är att använda xon/xoff, kaas iband för mjukvara födeskontro. Det innebär att speciea kontrotecken skickas mean datorn och modemet. I Hayes-kompatiba modem använder (kontroera för säkerhets sku din modemhandbok): AT&K0 Stänger av födeskontro. AT&K3 Väjer CTS-RTS födeskontro. AT&K4 Väjer Xon/Xoff födeskontro. Vissa kabar stödjer inte CTS-RTS födeskontro, t ex vissa Macintoshkabar. Detta kan stäa ti probem, se avsnitt Macintosh. SLIP/PPP För att kunna köra vissa typer av program, t ex Mosaic, Netscape eer Eudora, så måste du koppa upp dig ti monitorn med TCP/IP, se biaga B, TCP/IP. Det gör du med SLIP eer PPP över en vanig teefonedning. Programmen som hanterar SLIP och PPP skijer sig mycket från de vaniga terminaprogrammen. När du använder TCP/IP via SLIP eer PPP bir din dator hemma som en dator på Internet. A - 2 Terminaprogram

3 Väkommen ti D PC I Teix och Procomm når du parameterinstäningarna genom att trycka ALT-P. Använder du Windows Terminaen så väjer du "Kommunikation..." i menyn "Instäningar", se avsnitt Windows Terminaen. Om du kör MS-Kermit ska du skriva 8bit och set speed nn ti den hastighet som ditt modem har. MS-Kermit är ett mycket bra terminaprogram, men kanske inte så färdigt som Teix. Den MS-Kermit som distribueras via ABC-Kubben har rätt parametrar satta i MSKERMIT.INI. Du behöver bara ändra hastigheten om du kör med en annan hastighet än bps. För LysKOM finns en DOS-kient och en Windows-kient (okat program på din dator) som heter LMSG respektive WinLMSG och finns i programbankens /prog/pc/monitor bibiotek. LMSG automatiserar processen att skicka in och hämta inägg eer datorpost. Du behöver bara vara uppkoppad via modem någon minut. Sedan kan du i ugn och ro gå igenom aa texter. LMSG är fritt för medemmar i ABC-Kubben och innehåer även en enke termina, se avsnitt LMSG resp WinLMSG. Macintosh MacKermit är ett ganska bra terminaprogram. Ett mycket bra terminaprogram för Macintosh är ZTerm, som är shareware. Det finns i programbanken, se avsnitt ZTerm för Macintosh. Det går även att använda MacTCP och MacPPP, se biaga B, TCP/IP. Terminaprogram A - 3

4 D Modemkabe Ti Macintosh finns det två storters modemkabar. En som stödjer CTS-RTS och en som inte gör det, se avsnitt Modem. Kaben som inte stöder CTS-RTS är tyvärr vanig och det händer att det evereras sådana av misstag. Detta kan stäa ti med probem på snabbare modem. Symptomen är att det efter CONNECT inte händer någonting as. Kommunikation med modemet via Hayeskommandon ("AT") går utmärkt, så feet kan vara förbryande. Du öser probemet enkast genom att skaffa en korrekt kabe. Ett annat sätt är att het enket koppa ur födeskontroen. Det gör du med modemkommandot "AT&K0", se avsnitt Modem. ZTerm för Macintosh ZTerm är ett terminaprogram och är shareware, se kapite 3, Programbanken - avsnitt Var kommer programmen ifrån. Med ZTerm kan du göra terminauppkoppingar. Av utrymmesskä beskrivs endast ZTerm, men ett annat popuärt program heter Back Night som även det finns i programbanken. Back Night är också shareware. En av fördearna med ZTerm är vid hemtagning av fier. Programmet stödjer fiöverföringsprotokoet Zmodem. När en överföring startas från den uppringda datorn börjar ZTerm ta emot fien automatiskt. Fien bir "binary" och får rätt namn. I ZTerm finns det också en teefonbok där du kan mata in teefonnummer och instäningar för fera oika datorer. Programmet finns med namnet "zterm_1.01.sit" i programbanken "/prog/mac/comm". Det är ett Stuffit-arkiv, se biaga D, Hjäpprogram. Instaation Så här instaerar du ZTerm för Macintosh: 1. Hämta fien "zterm_1.01.sit" från programbankens bibiotek "/mac/comm/". 2. Packa upp fien, se biaga D, Hjäpprogram. Nu är det bara att starta ZTerm. Starta ZTerm 1. Dubbe-kicka på "ZTerm 1.01" för att starta programmet. 2. Öppna teefonboken genom att väja "Directory..." i menyn "Dia". A - 4 Terminaprogram

5 Väkommen ti D 3. Kicka på "New" för att mata in parametrar ABC-Kubben. Mata in namn och teefonnummer, kontroera också att "ingen paritet, 8 databitar och 1 stoppbit" är instät. Hastigheten beror på ditt modem. Kicka på "OK" när du är kar. Ädre versioner av ZTerm stäs in genom att väja "Databitar", "Datahastighet" och "Födeskontro" från menyn "Instäningar". Hayes-kompatiba modem använder Hayes-kommandon, de börjar med "AT". Kontroera att du har kontakt med modemet genom att skriva "AT" och där efter trycka <RETURN>. Du ska få ett "OK" tibaka. Om du inte får ett OK är det antagigen fe på instäningarna (serieport, hastighet o dy). Terminaprogram A - 5

6 D Om modemet inte svarar så har du stät in fe port eer en feaktig hastighet. Gå ti baka ti moment 3 och försök igen. Om modemet svarar med "ERROR" kan du försöka skriva "AT" en gång ti, eftersom kommandot bara tokades feaktigt. Ringa upp Ring upp genom att väja "ABC-Kubben" i menyn "Dia". En diaogruta visas och modemet ringer upp. Du får CONNECT och ombeds att ange ogin. För mer information om inoggning se kapite 4, Datorsystemet - avsnitt Logga in. Windows Terminaen Om du har fått tag på ett modem och vi prova att ringa datorsystemet så kan du använda Windows Terminaen, som föjer med Windows. Du hittar Terminaen i programgruppen Tibehör. Med Windows 95 får du i stäet Hyper Terminaen. För instäningar, se avsnitt Hyper Terminaen. Instäningar Så här stäer du in Windows Terminaen: 1. Du startar Terminaen genom att dubbe-kicka på ikonen. Du måste stäa in programmet innan du kan använda modemet, t ex ange viken serieport modemet är ansutet ti. 2. Väj "Kommunikation..." i menyn "Instäningar". A - 6 Terminaprogram

7 Väkommen ti D 3. Markera "Överföringshastighet" mean din dator och ditt modem, t ex "19200" bps, se din handbok för ditt modem. Väj den "Port" (serieport, COM-port) som ditt modem är ansuten ti. Kontroera att "Databitar" är satt på "8 bitar", "Stoppbitar" är satt på "1 bit" och att "Paritet" är satt på "Ingen". 4. Kicka på "OK". Hayes-kompatiba modem använder Hayes-kommandon, de börjar med "AT". Kontroera att du har kontakt med modemet genom att skriva "AT" och där efter trycka <RETURN>. Du ska få ett "OK" tibaka. Om du inte får ett OK är det antagigen fe på instäningarna (serieport, hastighet o dy). Om modemet inte svarar så har du stät in fe port eer en feaktig hastighet. Gå ti baka ti moment 3 och försök igen. Om modemet svarar med "ERROR" kan du försöka skriva "AT" en gång ti, eftersom kommandot bara tokades feaktigt. Ring upp Om du inte får modemet att reagera på Hayes-kommandot, kan du hitta mer hjäp i MS-Windows användarhandbok biaga C - Probem med Terminaen. Så här ringer du upp med Terminaen: 1. Ring upp ABC-Kubbens monitorsystem genom att väja "Ring upp..." i menyn "Teefon". 2. Mata in teefonnumret " ", göm inte ev riktnummer. Kicka på "OK". Terminaprogram A - 7

8 D Om du väjer "Ring upp..." igen så kommer samma nummer att sås. Om du vi byta nummer väjer du "Teefonnummer..." i menyn "Instäningar". Du får CONNECT och ombeds att ange ogin. För mer information om inoggning se kapite 4, Datorsystemet - avsnitt Logga in. Hämta LMSG LMSG - Lokaa-MSG - är en "offine reader" för PC, se avsnitt LMSG. Du kan hämta det från programbanken. Programmet är arkiverat med "PKZIP", ett komprimeringsprogram som reducerar fistoreken. För att packa upp fien använder vi "PKUNZIP", se biaga D, Hjäpprogram. Bibioteket C:\TMP och nedåt används för temporärfier. Program äggs under C:\BIN ( C:\BIN\LMSG ). Gör så här för att hämta LMSG: 1. Gå ti bibioteket /prog/pc/monitor med kommandot "cd /prog/pc/monitor". 2. Starta en Xmodem-fiöverföring med kommandot "sx msg62.zip". TIPS! Om du använder HyperterminaenWindows 95 ska du skriva "sz msg62.zip" eftersom den karar av zmodem viket är ett bättre och snabbare protoko. ate ~ > cd /prog/pc/monitor ate /prog/pc/monitor > sx msg62.zip Sending msg62.zip, 2287 XMODEM bocks. Start your oca XMODEM receive. 3. Väj "Ta emot binärfi..." i menyn "Överföringar". A - 8 Terminaprogram

9 Väkommen ti D 4. Väj temporärbibioteket "\tmp" och skriv in finamnet "msg62.zip". Kicka därefter på "OK" så startar fiöverföringen. Tänk på att man skriver bibiotekstecknet i en PC med "\" ("backsash") och i programbanken med "/". Logga ut Lägg på Efter att överföringen är kar skriver du exit vid prompten i Unix för att återgå ti menyn. I menyn avsutar du med A. När du har ogga ut från datorsystemet kan du behöva ägga på uren. Väj "Lägg på" i menyn "Teefon". Terminaprogram A - 9

10 D HyperTerminaen För kommunikation mot ABC-kubbens datorsystem finns HyperTermina, ett terminaprogram som evereras med Windows 95. Instäningarna för varje ansutning agras som en fi på hårddisken och visas som en ikon i HyperTerminaens mappfönster eer om du kickar på Öppna under Arkivmenyn i HyperTerminaen. Innan du skapar en ansutning måste du ha ett modem instaerat. Kickar du på modem i Kontropaneen startar en guide för instaation av modem. Du måste också veta ditt medemsnummer och ösenord i ABC-kubbens datorsystem innan du kan ogga in. Instaera HyperTerminaen HyperTermina ingår i samtiga standardinstaationer av Windows 95. Skue du ändå sakna HyperTerminaen band dina program på Start-menyn (se nedan) så instaerar du HyperTerminaen genom att dubbekicka på Lägg ti/ta bort program i Kontropaneen. Under fiken Windows instaationsprogram dubbekickar du på gruppen Kommunikation, markerar HyperTermina och kickar på OK och Verkstä. Var beredd att sätta in dina Windows 95 instaationsdisketter eer CD- ROM när du uppmanas. Tryck OK och avsuta Kontropaneen. Skapa en ansutning ti ABC-kubben 1. Du startar HyperTerminaen första gången genom att väja Program på Startmenyn och sedan Tibehör och HyperTermina. 2. Dubbekicka på ikonen Hyperterm.exe i mappfönstret som öppnar sig. 3. I diaogrutan Ansutningsbeskrivning skriver du ABC-kubben i rutan Namn. Väj därefter en ikon och kicka på OK. (Har du redan startat HyperTerminaen väjer du Ny ansutning under Arkiv-menyn.) 4. I diaogrutan Teefonnummer skriver du 08 i rutan för Riktnummer och i Teefonnummer. Om Sverige (046) inte visas i rutan Landsnummer kan du eta rätt på det med nedåtpien. 5. Kontroera att ditt modem visas i rutan Ansut med. Bäddra med nedåtpien och eta rätt på modemet annars. Tryck OK. 6. I diaogrutan Ansut kontroerar du modemets instäningar genom att kicka på rutan Ändra. 7. Kicka på Konfigurera och väj fiken Ansutning 8. Din ansutning ska vara instäd på Databitar 8, Paritet Ingen, Stopppbitar Under fiken Amänt kontroerar du ditt modems hastighet i rutan Högsta hastighet. Ändra inga andra värden på dessa fikar om du inte är säker på vad du gör. Får du probem med ansutningen kan du atid gå tibaka och ändra instäningarna. Kicka på OK för att gå tibaka ti diaogrutan Egenskaper Under fiken Instäningar kontroerar du din terminaemuering i rutan Emuering. Den rätta instäningen ska vara ANSI (Auto-ident. går också bra). Kicka OK och återvänd ti diaogrutan Ansut. 11. Kicka på rutan Ringa upp om du vi ansuta ti ABC-kubben omgående. Vi du spara din ansutning för att ringa vid ett senare tifäe kickar du på Avbryt och väjer Spara på Arkiv-menyn. Du kan också skapa en genväg ti ansutningen på A - 10 Terminaprogram

11 Väkommen ti D ditt skrivbord. Ansuta ti ABC-kubben När du en gång skapat en ansutning ringer du ätt upp ti ABC-kubbens datorsystem. 1. Dubbekicka på ikonen för ABC-kubben i mappfönstret HyperTermina (under Program/Tibehör i Start-menyn) eer på genvägen. 2. Kicka på Ring upp i diaogrutan Ansut. Har du redan startat HyperTerminaen kan du ringa upp genom att väja Öppna på Arkiv-menyn och markera den ansutning du vi använda. 3. När förbindesen etaberats oggar du in enigt anvisningar (på annan pats) 4. Inne i ABC-kubbens datorsystem väjer du teckenuppsättning 1-ISO 8859/1 med kommandot tecken. 5. När du oggat ut avbryter du förbindesen med Koppa från under Samtasmenyn. 6. Har du gjort några ändringar i instäningarna kan du spara ansutningen under Arkiv-menyn/Spara (Spara som...). Ladda ned en fi med HyperTermina 1. Ange den fi du vi adda ned från ABC-kubbens datorsystem med kommandot sz <finamn> i Unixen. 2. Kicka på Ta emot fi på Överför-menyn i HyperTerminaen. 3. Skriv sökväg ti den mapp som du vi att fien ska paceras i. 4. I rutan Använd mottagningsprotoko markerar du z-modem. 5. Du kan föja överföringen i fönstret som är öppet. 6. HypterTerminaen avsutar överföringen utan att du behöver ingripa när den är kar. Spara inkommande text i en fi Med HyperTerminaen kan du spara hea texten från en session i unix eer LysKOM i en fi. 1. Kicka på Fånga in text... på Överför-menyn. 2. Bekräfta sökvägen och namnet på den fi du vi att texten ska sparas i. (Vi du spara texten i något annat än den fi du senast använde, t.ex. standardfien Capture.txt, måste du iband ha skapat denna innan du startat HyperTerminaen.) 3. Kicka på rutan Starta. 4. När du avsutat sessionen kan du sedan äsa a text i fien som du angivit. Tips: Med kommandot Aa kan du adda hem aa oästa texter i LysKom med HyperTerminaen och äsa i en vanig ordbehandare. Ändra instäningar 1. Vi du ändra några instäningar i ansutningen kan du göra det genom att kicka på Ändra i diaogrutan Ansut. 2. Modemets aktuea instäningar kontroerar du sedan genom att kicka på rutan Konfigurera och väj fiken Ansutning Terminaprogram A - 11

12 D Nya versioner av HyperTerminaen HyperTerminaen är ingen uppgradering av Terminaen i Windows 3.x utan ett sjävständigt program utveckat av Higraeve. HyperTerminaen har de festa grundäggande funktioner för att ringa ti en BBS och adda ned och upp fier med ett ferta protoko. Vi man ha funktioner som automatisk återuppringning, återupptagen fihämtning efter avbrott finns en version 2 som kan hämtas i programbanken eer direkt från Higraeve på LMSG LMSG - Lokaa-MSG - är en "offine reader" för PC. Med det kan du äsa och skriva inägg i LysKOM. Programmet är utveckat av Anders Franzén och får användas fritt av medemmar i ABC-Kubben. Du kan hämta det från programbanken eer bestäa det på diskett. LMSG kan ringa upp en BBS och hämta hem texter automatiskt. I ugn och ro äser du aa nya texter, skriver kommentarer och datorpost osv utan att behöva igga onine mot BBS-en. Därefter är det enket att, närhest det passar, automatiskt koppa upp dig igen för att skicka in dina nya aster. Skärmbid av LMSG Några exempe på fördear med LMSG: LMSG medför avstressad körning genom att at sköts okat LMSG ger mycket korta uppkoppingstider och små teefonräkningar LMSG är enket att använda med rugardinsmenyer och musstöd LMSG har en kraftfu editor som medger enke texthantering LMSG ger statistik av oika sag i b a diagramform LMSG kan agra vädigt många texter i den okaa databasen LMSG har inbyggt script-språk som medför avancerad kommunikation LMSG kan håa reda på fera BBS-er samtidigt LMSG kan köras i batch, dvs kan ringa BBS-er utan manue medverkan LMSG kan håa reda på fier och kataoger/fiareor i en BBS A - 12 Terminaprogram

13 Väkommen ti D Föjande krävs för att kunna köra programmet: IBM PC-kompatibe dator Hårddisk rekommenderas MSDOS eer DOS-fönster i Windows eer OS/2 Gärna mycket edigt minne, gärna XMS-minne (går att köra på bara 640 KB) Hayes-kompatibet modem rekommenderas WinLMSG Här kommer WinLMSG beskrivas i nästa utgåva. Utgåvan beräknas utkomma augusti Terminaprogram A - 13

14 D A - 14 Terminaprogram

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Register. Välkommen till D. Specialtecken. Register REG - 1

Register. Välkommen till D. Specialtecken. Register REG - 1 Specialtecken Register # 4-4, B - 16 % 4-4, B - 16 & 4-4, B - 16 @ 4-8 ~ 4-14, 4-15 ~/ftp 4-15 "192.36.170.12" B - 16 A ABC datorer rapporter 2-2 ABC-Blad 1-1, 2-2 ABC-Klubben adress IH - 5 historia IH

Läs mer

Innehållsförteckning - 1997-06-01

Innehållsförteckning - 1997-06-01 BDin väg till KLUBBEN Du är välkommen som medlem i ABC- Klubben. På följande sidor har Du en fyllig information om klubbens verksamhet mm. Ditt medlemsnummer och lösenord: Får du den här i tryckt form

Läs mer

Bilaga B, TCP/IP. Trumpet Winsock för PC. Välkommen till D

Bilaga B, TCP/IP. Trumpet Winsock för PC. Välkommen till D Bilaga B, TCP/IP Välkommen till D För att kunna köra vissa typer av program, t ex Mosaic, Netscape eller Eudora, så måste du koppla upp dig till Internet med TCP/IP. Det gör du med SLIP eller PPP över

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Bilaga C, Nätverksprogram

Bilaga C, Nätverksprogram Bilaga C, Nätverksprogram Välkommen till D I denna bilaga beskrivs flera nätverksprogram som använder sig av TCP/IP, t ex Netscape och Eudora. World Wide Web World Wide Web (för kortas WWW) är den nyaste

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Bilaga D, Hjälpprogram

Bilaga D, Hjälpprogram Bilaga D, Hjälpprogram Välkommen till D I denna bilaga beskrivs några olika hjälpprogram som du kan behöva använda. Zip för PC Pkzip är ett shareware program som komprimerar filer. Pkunzip används för

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Frågor och svar om TNC-term

Frågor och svar om TNC-term Frågor och svar om TNC-term Allmänt: Onlineversion av TNC-term dröjer Installation: Det går inte att lagra databasen på hårddisk eller exportera posterna till annat söksystem Installation: Singelinstallation

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G Routern MRD-310 finns möjlighet att via modem fjärransluta till ett Ethernetnätverk

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 GroupWise är ett program som tillgodoser alla dina behov inom kommunikation, schemaläggning, planering och dokumenthantering.

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA

KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA INNEHÅLL Sida 1. Översikt 3 2. Sökfunktionen 4 2.1. Fritextsökning 5 2.2. Ämnessökning 6 3. Att bli medlem 7 3.1. Mitt konto 10 3.2. Inställningar

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator

Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator Två program, Java och DrJava, skall installeras på datorn. DrJava är en så kallad utvecklingsmiljö, ett program som underlättar att programmera

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Driftsättning av Com'X 510

Driftsättning av Com'X 510 Snabbstartsguide 7EN02-0389-00Sv 06/2016 Driftsättning av Com'X 510 Denna guide ger en översikt om processen för driftsättning av Com'X 510. 1. Logga in första gången 2. Uppgradera firmware 3. Konfigurera

Läs mer

Test i datorkunskap Hårdvara

Test i datorkunskap Hårdvara Sida 1 Datum: Namn: 1. Var i datorn lagras uppgifter om vilka komponenter som är installerade (hårddiskar, diskettstationer etc.)? BIOS RAM CMOS CACHE 2. Vad kallas med ett engelsk namn datorns startprocess?

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Lösenordet till dator, mejl och självservice

Lösenordet till dator, mejl och självservice Lösenordet till dator, mejl och självservice För att snabbt få hjälp om du glömmer lösenordet till datorn bör du redan nu registrera ett personligt mobilnummer. Se instruktioner för hur du registrerar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

Grafisk referenshandbok

Grafisk referenshandbok Grafisk referenshandbok Xerox CX-skrivarserver Innehåller Creo Color Server-teknik för skrivaren Xerox Color 550/560 653-0177A-SV Kabelanslutningar till CX-skrivarserverdatorn 1 3 4 5 1VDC POWER CX-skrivarservern

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer