EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning"

Transkript

1 EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning

2 SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO- PAN TRÆINDUSTRI A-S. Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar arbetet. SPAANDEX K-GOLV används ti undergov i uppvärmda rum (användningskass 1). SPAANDEX UNIPAN K-GOLV används ti undergov i ouppvärmda rum (användningskass 2) och kännetecknas av en grönfärgad kärna. Det skijer mean två konstruktionstyper med totat fyra varianter... Bärande undergov på regar Bärande undergov med fogning mean regar Fytande undergov på bärande underag Fytande undergov som renoveringsgov Undergovstyper Bärande undergov med fogning på regar Govspånskivorna kan användas som undergov i en govkonstruktion där skivorna är bärande, utagda på regar/bjäkag. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Regar/bjäkag Isoering Innertak Bärande undergov med fogning mean regar Govspånskivorna är bärande och monteras på utagda regar/ bjäkag med ändskarvar mean regarna. Denna ösning får endast användas i okaer med en max. beastning på 300 kg/m 2. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Regar Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Bärande underag, t ex betonggov Fytande undergov Govspånskivorna är inte fastgjorda och kan röra sig obehindrat på det bärande underaget. Govspånskivorna äggs oftast på ett ufttätt isoeringsmateria som t ex EPS 250. Fytande undergov kan också användas vid renoveringsuppdrag där behov finns för utjämning av existerande gov, t ex ett ädre trägov. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Ev. Govpapp Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Lufttät isoering, t ex EPS 250 Ütjämnad sand på bärande underag 2

3 SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är 22 tjocka och försedda med profierade kanter som säkerstäer starka och håbara skarvar. SPAANDEX K-GOLV är kassificerat enigt EN 312 P6 för uppvärmda rum. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är kassificerat enigt EN 312 P7 för ouppvärmda rum. Kassifikationen framgår av märkningen på govspånskivornas ovansida. SPAANDEX K-GOLV EN 312 P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV EN 312 P7 Produktdata och Användningsguide Rumstyp/ användningskass Uppvärmd oka Användningskass 1 Ouppvärmd oka Användningskass 2 Konstruktionstyp PRODUKT Skivans tjockek Bärande på regar SPAANDEX K-GOLV 22 Fytande SPAANDEX K-Gov 22 Bärande på regar Fytande SPAANDEX UNIPAN K-GOLV SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Dimension Kassificering EN Brand 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s1 Användningskass 1 Användningskass 2 EN 312 P6 är kassificeringen för govspånskivor för användning i permanent uppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 65% under några få veckor - t ex vanigt boende. Spånskivorna är märkta: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Produktionsdato Denne side op EN 312 P7 är kassificeringen för govspånskivor för användning i ouppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 85% under några få veckor - t ex outnyttjade takvåningar, ventierade fuktpåverkade konstruktioner eer i fritidshus. Spånskivorna är märkta: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op Transport och agring Govspånskivorna ska hanteras så att kanter och ytor inte skadas och de ska förvaras torrt på ett pant underag. Govspånskivorna ska atid håas skyddade mot fukt. Ackimatisering 18 C 65 % RF Fuktskydd Govspånskivorna ska ALLTID ackimatiseras - oembaerade - cirka 1 vecka innan montering i okaen där de ska användas. At muroch putsarbete ska vara avsutat innan montering och byggnaden ska vara uttorkad från byggfukt (max. 65% RF), uppvärmd ti minst 18 C och ventierad. Ventiation Förvaring ska ske på pant underag. Govspånskivorna ska ALLTID förvaras ventierat och skyddade mot fuktpåverkan. 3

4 Bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV kan användas som bärande undergov i såvä nybyggnationer som renoveringsobjekt där spånskivorna äggs på regar/bjäkag. Konstruktionen ger god möjighet att dra rör- och einstaationer mean regarna eer bjäkaget. Undergovet bidar tisaans med stoen ett pant och stabit underag för den sutiga goväggningen, som kan vara i utförande av t ex ameparkett, inoeum eer matta. Isoering och fuktspärr Som huvudrege ska en fuktspärr atid äggas på betong för att förhindra fuktskador i regar och gov. Det gäer även för bjäkag. Som fuktspärr kan en pastfoie (PE) användas med en tjockek på minst 0,20. Pastfoien ska vara CE-märkt enigt EN eer EN Fuktspärren äggs med minst 150 överappning och ska tejpas i aa skarvar. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Se SBi-anvisning 224. OBS! Fuktspärr äggs normat sett INTE på organiska materia. Rege Fuktspärr min. 0,20 PE-foie Isoerat rör Uppkossning Bärande underag, t ex betonggov Radonsäkring Traditionet anses en krymparmerad betongpatta vara radontät, men när fuktspärren tätas ger den extra skydd mot radonintrång. Innan fuktspärren äggs ska det tätas vid ködbryggekanten vid fundamentet, diatationsfogar i betongpattan och runt rörgenomföringar. T ex kan väggfoie som iats med butyband användas. Principer och detajer finns i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse och TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspärr Fuktspärr min. 0,20 PE-foie Uppkossning Betong Dubbehäftande tejp (på gov och vägg) Understöd och uppkossning Regar fuktinnehå får inte överstiga 8±3% fukt vid äggning. Det rekoenderas att aminerade regar (Kerto e. ikvärdig) används, som atid är räta och med korrekt fuktinnehå. Regar ska vara korrekt dimensionerade och understödda. Understöden äggs med ett mittavstånd på max. 600 eer enigt beastningskass. Uppkossning av regar kan genomföras med pastkiar, pywoodskivor, hårda träfiberskivor eer iknande. Pastkiar ska ha dokumenterad håbarhet och vara dimensionerade enigt beastningen. Träbaserade kossar ska minst vara 100 cm 2 och avsutas ängst ner med en mjuk patta. Uppkossningarna skyddas mot fukt och beastning av fuktspärren med ett underag av t ex asfatspapp. Avstånden mean uppkossningarna framgår av schemat. Bostadsbeastning EN (gäer endast för bostäder Q=2kN) Regedimension H B Uppkossningsavstånd i Kerto regar Sågade regar kvaitet motsvarande C Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Vid regeändarna minskas uppkossningsavstånden med minst 10% 4

5 Gov med normabeastning Kortingar eer regar är nödvändiga ängs aa väggar. Kortfogen får inte paceras närmare än 200 ti kortfogen i närmast iggande rader om fogarna hamnar mean saa regepar. Det angivna regeavståndet på max. 600 från mitten ti mitten gäer ENDAST vid utäggning av undergov på regar med en max. beastning på 300 kg/m 2 och en punktast på max. 2,0 kn. Vid kraftigare, konstant beastning som t ex för aua, konferensrum, kassrum, agerrum eer arkivrum med många tunga agerstäningar ska avstånden mean regar minskas, jfr schemat. Gov med extra hård beastning Notera att regar och uppkossningar ska vara korrekt dimensionerade i den här beastningsgruppen. Beastningen förutsätts vara jämnt fördead. De visade exempen gäer för användningskass 1 och 2 vid en maxima punktast på 2,0 kn motsvarande astkategori A och B, jfr EN Användningsområden Amänna bostadsrum och kontor (kan fogas mean regar) Aua, konferensrum, kassrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer REGEL AVSTÅNd Andra beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Skivängd Användningsområden Amänna bostadsrum och kontor Aua, konferensrum, kassrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum Gov med norma beastning Beastning kg/m² Nedböjning ,6 400 / 360* 400 0, ,1 REGEL AVSTÅNd Andra beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Gov med extra hård beastning Beastning kg/m² Nedböjning 480 / 450* 500 0,6 400 / 360* 700 0, ,6 * Skivängd Läggning av regar Som stöd för skivkanterna - ängs väggarna - äggs regar med ett max. avstånd från väggen på 40. Övriga regar fördeas med ett mittavstånd på max. 600, jfr ovanstående schema. Avstånden mean första och andra regen minskas med 30% i förhåande ti avstånden mean övriga regar. T ex vid c/c på 600 monteras första och andra regen med 400 avstånd. Uppkossningar fastgörs i regarna med trådspik ➐ 22 SPAANDEX K-GOLV Kamspik/skruv med degänga KERTO-rege Uppkossning Asfatspapp Minst 0,20 PE-foie ➐ Betonggov Röresefogar För att skapa pats för eventue utvidgning av skivorna vid fuktpåverkan ska det finnas ett avstånd på 1 per öpmeter gov ängs kanterna, dock minst 12 vid aa väggar, peare och rörgenomföringar. Vid äggning av govytor över 15 m ska utvidgningsfogarna vara minst 15. Utvidgningsfogen kan skapas på fera sätt, t ex med auminiumprofier från MIGUA eer motsvarande. Regeavstånd vid äggning av keramiskt gov Regar och uppkossningar ska vara korrekt dimensionerade. C/c mean regarna får max. vara 300. Ett underag av 13 govgips skruvas fast i rutnät ovanpå govspånskivorna. Aternativt kan govgipsskivan ias och skruvas på spånskivan med t ex Afix Readyfex e. ikvärdigt fabrikat. Det skapar ett starkt och stabit underag för keramiska beäggningar i torra rum. Govbeäggning t ex inoeum 22 SPAANDEX K-GOLV Röresefog Kamspik/skruv med degänga KERTO-rege ➑ ➒ ➐ Uppkossning ➐ Asfatspapp ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betonggov 5

6 Montering - bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV äggs i förband med minst 300 förskjutning och tvärs över de uppsatta regarna med rätsidan uppåt, d v s den markerade sidan, och med kortändarna fogade på regarna. Skarvning mean bjäkar får endast förekoa i amänna bostadsutryen. Govspånskivorna äggs med ett mittavstånd på max. 600 mean regar/bjäkar och bör hest täcka minst två rege-/bjäkavstånd. Govspånskivornas fria kanter mot väggar och öppningar ska var understödda. Avståndskiar Govspånskivor Isoering Läkt Innertak Korting ängs ruets kanter - bärande undergov med fogning mean regar SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är godkända för äggning av undergov med ändskarvar mean de bärande regarna. Godkännandet gäer ENDAST vid max. beastning på 300 kg/m 2. Genomförandet ska ske enigt beskrivningen under Bärande undergov och nedanstående särskida riktinjer: Govspånskivans stämpade sida vänds uppåt. Ändskarvarna förskjuts minst 300. Minskat regeavstånd 30 % Min. 300 Minskat regeavstånd 30 % Avståndskiar Govspånskivor Fuktspärr Uppkossning Betonggov Regar ängs ruets kanter Skarvning och fastsättning Govspånskivorna kan fastgöras i regar/bjäkar med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. Skivorna skruvas/spikas med max. 150 avstånd mean aa understödda skivkanter och med max. 300 avstånd mean aa meanunderstöd. Spikar/skruvar förs ner 1-2 och håen får INTE spackas då det senare kan skapa ojämnheter i den övre govytan. Det rekoenderas att skruvar används som den säkraste fastsättningen av govspånskivor. Pata-fex skruvas ätt och snabbt i med gov- och takskruvmaskinen Spit 217 med EX 580 förängare. Vid användning av pistospik ska govspånskivan och regen vara pressade mot varandra innan fastgörande! Fastgörande kan genomföras med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. Rekoenderat fastgörande av 22 govspånskivor Spånskiveskruvar med degänga NKT-Fasteners Spun + skruvar med degänga, CE-märkta NKT-Fasteners handindriven spik, ringade eer spiraade, CE-märkta NKT-Fasteners Pata-fex, CE-märkta Pasode ringspik med runt huvud på stav, CE-märkta 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 Min. 300 Min fytande undergova SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV kan användas ti fytande undergov på pana och räta underag (± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m). Som meanager äggs govpapp. På betonggov äggs fuktspärr som t ex minst 0,20 PE-foie. Fuktspärren äggs med minst 150 överappning. Aa skarvar ska tejpas. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Govspånskivorna äggs i förband med minst 300 förskjutning på ufttät isoering som t ex EPS 250. Avståndskiar Govspånskivor Ev. Govpapp Fuktspärr Lufttät isoering Utjämnad sand på bärande underag - fytande gov vid renovering Innan arbetet påbörjas ska det existerande undergovet bedömas. Govbrädor ska vara stabia och fastspikade i underaget - ev. efterspikas brädorna. Underaget ska vara pant med en max. toerans på ± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m. Ett befintigt trägov kan utjämnas med hyving eer utjämningsmassa avsett för trä. Som meanager äggs govpapp. Fuktspärr äggs normat inte på organiskt materia, då det finns risk för svamp och röta. SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV äggs i förband med minst 300 förskjutning. Avståndskiar Govspånskivor Govpapp Befintigt trägov Limning Limningen kan genomföras när govspånskivan igger på den titänkta paceringen. Med den dubba imspetsen påförs iet i ett arbetsmoment. Lia på ovansidan av båda notspåren. Ungefär ¾ iter im per 25 öpmeter bör användas. För imning i användningskass 1 och 2 rekoenderas ett 1-komponents D3 PVAc-im. Appicera så mycket im att det är synigt i skarvarna överfödigt im torkas bort. Limeverantörens anvisningar ska efterföjas noga, särskit avseende ruets och materiaets temperatur. De iade govspånskivorna ska härda cirka ett dygn. Under den perioden får govet inte beastas. Efterbehanding Aa skivskarvar sipas innan äggning av t ex matta, inoeum, viny eer iknande då det vid tunna govbeäggningar finns en risk för märken efter skarvar och eventuea ojämnheter i govspånskivorna. Det färdiga undergovet ska skyddas mot uttorkning/fuktbidning med t ex PE-foie tis den efterföjande govbeäggningen har genomförts. 7

8 Govvärme Govspånskivorna kan användas i ansutning ti govvärme, såvä vattenbaserad som eektrisk. Vattenbaserade govvärmesystem ska styras via en shunt och vara inrättat på så vis att inoppets vattentemperatur ALDRIG överstiger C (max. 27 C på färdig govyta). Leverantörens monteringsanvisningar av värmesystemet ska omsorgsfut föjas. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S erbjuder en ätt vattenbaserad govvärmeösning med NOVOPAN KLIMAGOLV ti respektive torr- och våtrum. Se broschyrer på eer hämta dem på byggmarknaden. Spånskivor och mijön En stor de av träråvarorna ti spånskivsproduktionen är PEFCeer FSC-certifierade. Det garanteras att råvarorna koer från bärkraftig skogsbruk där djur- och växtiv skyddas viket gör att skogarna bevaras. Kvaitetssäkring Aa spånskivor från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S är framstäda, kontroerade och märkta enigt gäande föreskrifter och anvisningar. Samtiga spånskivsprodukter från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S efterever kraven gäande formaininnehå och är godkända av Dancert och har CE-märkning för garanterat genomkontroerade spånskivsprodukter. Service och återförsäjning För mer information om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S och verksamhetens omfattande spånskiveprogram på Spånskivor från Novopan Träindustri A-S evereras via edande bygghande. Kom ihåg... govskivstyp väjs efter användningskass skivorna ackimatiseras 1 vecka i okaen där de ska användas Fuktinnehå i regarna max. 8±3% bästa fastgörandet är skruvar med degänga ev. fuktspärr - korrekt pacering och säkring av konstruktionen mot uppstigande fukt ingen fuktspärr på organiska materia korrekt understödsavstånd för bärande regar minskat regeavstånd mean första och andra regen etabering av utvidgningsfog vid govyta > 15 pm rikigt med im - cirka ¾ iter im per 25 öpmeter skivkant. spacka inte skruvhåen ägg ett ager govpapp vid fytande gov govet bör avtäckas innan montering av govbeäggning uppmärksomhet vid användande av pastmatter B10 MARKETING A/S /05.12 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd.

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd. Publ 225 juni 2015 BSAB KBB.111 Ersätter 225 april 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Monteringsanvisning Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar Ingår i MINERIT CONCEPT Monteringsanvisning för

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2010-08-17 k. 09.00-13.00 Saar: V21, V22 Tider studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens början äger ej rätt att deta. studerande

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar.

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Contifloor Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Godkända för montering med löpande kortfog som får hamna mellan reglar. Contifloor Certifikat 11 20 06 verifierar

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT HUNTON VINDTÄT Förvaring/lagring Skivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Ingen kommer ens nära, när Lindab kryper tätt intill!

Ingen kommer ens nära, när Lindab kryper tätt intill! indab kanasystem Lindabs nya SLCU, SLCBU och BSLCU är typgodkända i brandkass EI 120 med skyddsavstånd >0 ti brännbara materia. Ingen koer ens nära, när Lindab kryper tätt inti! indab kanasystem Ny juddämparserie

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Montering Aluminiumstomme / Isolertak

Montering Aluminiumstomme / Isolertak Tomtaholmsvägen Östra Karup 9 Båstad SVERIGE Tel 043-00 Fax 043- www.willabgarden.se. info@willabgarden.se 05-04-/ts Montering Aluminiumstomme / Isolertak Skärmtaksstomme Stomme för inglasning 9 9 5 3

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak GrönaTak Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak FUKTSPÄRRTEKNIK erbjuder Dig olika system som fungerar vid alla tillfällen, vi har lösningen på de fl esta fuktproblemen. Ekonomi. System Fuktspärren

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Källare Garage Lantbruk Maskinrum Lagerhallar Ljust och fräscht och en behaglig temperatur Isover Duo är en takisolering som är enkel

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM MONTERINGSNVISNING FÖR RUNDDE TKVVTTNINGSSYSTEM 1 6 5 8 7 10 3 11 9 4 14 2 12 13 11 14 17 Produktlista Nr Produkt 1 Pisko hängränna 2 Pisko ytterhörn 90 3 Pisko innerhörn 90 4 Pisko ränngavel, höger och

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1019 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1019 sida 1(2) TIMMERFÖRRÅD 7,6 (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-10-04 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 17 o.

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 1/6 MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 Allmänt ivarskiffer Diagonal 40x40 kan användas som takskiva vid en taklutning av minst 18 på ett hel brädat tak med undelagspapp eller som ventilerad

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM Schaktning och utläggning av makadam utförs enligt gällande byggnormer. Grundbalk monteras enligt utläggningsplan. Byggsystem Direkt Sverige AB Tel vx 0430-149

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002 Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12 Flik 5:12 Dec 2002 2 Wirsbo Golvvärme kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Underhållsfria utedäck

Underhållsfria utedäck gop Woodlon I Träkomposit Underhållsfria utedäck Ett modernt alternativ till hårda träslag www.woodlon.se 1 2 gop Woodlon Tid och plats att njuta Visst vore det härligt att kunna njuta mer av våren och

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs SIDAN 1 Fuktkvotsmätning Torrviktsmetoden ISO 3130 1. Provbiten vägs 2. Torkning av provbiten i 103 o C +/- 2 o C 3. När träet är absolut torrt vägs biten igen 4. Fuktkvoten kan beräknas SIDAN 2 Fuktkvotsmätning

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS UTG 5 MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp

Läs mer

Monteringsanvisning Ultrashield WPC träkomposit trall 2015-2

Monteringsanvisning Ultrashield WPC träkomposit trall 2015-2 Monteringsanvisning Ultrashield WPC träkomposit trall 2015-2 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna blir inte resultatet optimalt och garantin kommer

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer