Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5"

Transkript

1 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1

2 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar arbetet. SPAANDEX K-GOLV används ti undergov även uppvärmda rum (användningskass 1). SPAANDEX UNIPAN K-GOLV används ti undergov även i ouppvärmda rum (användningskass 2). Skivorna kännetecknas av en grönfärgad kärna. Det finns två konstruktionstyper med totat fyra varianter... Bärande undergov med kortfog på regar Bärande undergov med fogning mean regar Fytande undergov på bärande cepast (EPS) Fytande undergov som renoveringsgov Undergovstyper Bärande undergov med fogning på regar Govspånskivorna kan användas som undergov i en govkonstruktion där skivorna är bärande, utagda på regar/bjäkag. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Bjäkag Isoering Undertak Bärande undergov med fogning mean regar Govspånskivorna är bärande och monteras på utagda regar/ bjäkag med ändskarvar mean regarna/bjäkarna. Den här ösningen får ENDAST användas i okaer med maxima beastning på 300 kg/m 2 ti exempe amänna bostadsutryen. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Regar eer bjäkar Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Bärande underag, t.ex. betonggov Fytande undergov Govspånskivorna är inte fastgjorda och kan röra sig obehindrat på det bärande underaget. Govspånskivorna äggs oftast på expandrad poystyren (EPS). Fytande undergov kan också användas vid renoveringsuppdrag där behov finns för utjämning av existerande gov, t.ex. ett ädre trägov. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 Ev. govpapp Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Cepast, t.ex. EPS 250 Avjämningsmassa på bärande underag 2

3 NOVOPAN profierade govspånskivor evereras i föjande kvaiteter: SPAANDEX K-GOLV P6 som uppfyer håfasthets- och styvhetskrav enigt SS-EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 som har en grönfärgad kärna och uppfyer fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 som har en grönfärgad kärna och uppfyer håfasthets- och styvhetskraven enigt SS-EN 312 P6 samt fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P5. Govspånskivan tå tifäigt förhöjd fuktighet och används för bärande undergov. Kassificeringen framgår av märkningen på govspånskivornas ovansida. Govspånskivorna är 22 tjocka och försedda med dubbeprofi på fyra sidor. Detta ger starka och håbara fogar. Produktdata och användningsguide SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 RUMSTYP/ ANVÄNDNINGSKLASS UPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 1 OUPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 2 *) Pattformsgov Användningskass 1 KONSTRUKTIONS- TYP PRODUKT SKIVANS TJOCKLEK Bärande på regar SPAANDEX K-GOLV 22 Fytande SPAANDEX K-GOLV 22 Bärande på regar Fytande Bärande på regar* SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 SS-EN 312 P6 är kassificeringen för govspånskivor för användning i permanent uppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 65 % under några få veckor t.ex. vanigt boende. Spånskivorna är märkta. DIMENSION KLASSIFICERING SS-EN BRANDKLASS 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Användningskass 2 SS-EN 312 P7 och P6/5 är kassificeringen för govspånskivor för användning i ouppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 85 % under några få veckor - t.ex. outnyttjade takvåningar, ventierade fuktpåverkade konstruktioner eer i fritidshus. Spånskivorna är märkta: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp Transport och förvaring Govspånskivorna ska hanteras så att kanter och ytor inte skadas och de ska förvaras torrt på ett pant underag. Govspånskivorna ska atid håas skyddade mot fukt. Ackimatisering 18 C 65 % RF Fuktskydd Govspånskivorna ska ALLTID ackimatiseras oembaerade cirka en vecka innan montering i okaen där de ska användas. At muroch putsarbete ska vara avsutat innan montering och byggnaden ska vara uttorkad från byggfukt (max. 65 % RF), uppvärmd ti minst 18 C och ventierad. Ventiation Förvaring ska ske på pant underag. Govspånskivorna ska ALLTID förvaras ventierat och skyddade mot fuktpåverkan. 3

4 Bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV kan användas som bärande undergov i såvä nybyggnationer som renoveringsobjekt där spånskivorna äggs på regar/bjäkag. Konstruktionen ger god möjighet att dra rör- och einstaationer mean regarna eer bjäkaget. Undergovet bidar tisaans med stoen ett pant och stabit underag för den sutiga goväggningen, som kan vara t.ex. ameparkett, inoeum eer matta. Fuktspärr Som huvudrege ska en fuktspärr atid äggas på betong för att förhindra fuktskador i regar och gov. Det gäer även för bjäkag. Som fuktspärr kan en pastfoie (PE) användas med en tjockek på minst 0,20. Pastfoien ska vara CE-märkt enigt SS-EN eer SS-EN Fuktspärren äggs med minst 150 överappning och ska tejpas i aa skarvar. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Se Fukthandboken. OBS! Fuktspärr äggs normat sett INTE på organiska materia. Radonsäkring Rege Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Isoerat rör Uppkossning Bärande underag, t.ex. betonggov Traditionet anses en krymparmerad betongpatta vara radontät, men när fuktspärren tätas ger den extra skydd mot radonintrång. Innan fuktspärren äggs ska det tätas vid ködbryggekanten vid fundamentet, röresesfog i betongpattan och runt rörgenomföringar. Du kan t.ex. använda väggfoie som har iats med butyband. Principer och detajer finns i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse och TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspärr Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Uppkossning Betong Lim (på gov och vägg) Understöd och uppkossning Regarnas/bjäkarnas fukthat får inte överstiga 8±3 % fukt vid äggning. Det rekoenderas att aminerade regar (Kerto) används, som atid är räta och med korrekt fuktinnehå. Regar ska vara korrekt dimensionerade och understödda. Understöden äggs med ett mittavstånd på max. 600 eer enigt beastningskass. Uppkossning av regar kan genomföras med pastkiar, pywoodskivor, hårda träfiberskivor eer iknande. Pastkiar ska ha dokumenterad håbarhet och vara dimensionerade enigt beastningen. Träbaserade kossar ska minst vara 100 cm 2 och avsutas nederst med en mjuk bit. Uppkossningarna skyddas mot fukt och beastning av fuktspärren med ett underag av t.ex. asfatspapp. Avstånden mean uppkossningarna framgår av schemat. LASTER PÅ BÄRVERK SS-EN (gäer endast för bostäder Q=2kN) REGELDIMENSION B H UPPKLOSSNINGS- AVSTÅND i KERTO REGLAR SÅGADE REGLAR kvaitet motsvarande C Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Vid regeändarna minskas uppkossningsavstånden med minst 10 % 4

5 Gov med normabeastning Kortingar eer regar är nödvändiga ängs aa väggar där beastningen är större. Det angivna regeavståndet på maximat 600 från mitten ti mitten gäer ENDAST vid utäggning av undergov på regar/träbjäkag med en maxima beastning på 300 kg/m 2 och en punktast på högst 2,0 kn. Vid kraftigare, konstant beastning som t.ex. för aua, konferensrum, agerrum eer arkivrum med många tunga agerstäningar ska avstånden mean regar minskas, jfr. schemat. Gov med extra hård beastning Kontroera att regar och uppkossningar är korrekt dimensionerade i den här beastningsgruppen. Beastningen förutsätts vara jämnt fördead. Exempen som visas gäer användningskass 1 och 2 vid en maxima punktast på 2,0 kn motsvarande astkategori A och B, jfr. SS-EN ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum Kontor och ätt industri (kan äggas med fogning mean regar) Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer * Skivängd UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning ,6 400/360* 400 0, ,1 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum, kontor och ätt industri Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED EXTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning 480/450* 500 0,6 400/360* 700 0, ,6 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Skivängd Läggning av regar Vid understöd av skivkanterna ängs väggarna ska regarna äggas med ett maximat avstånd från väggen på 40. Som extra understöd kan en 700 ång extrarege äggas mean varje regeavstånd (vinkerätt ut från väggen) så att det vada regeavståndet haveras. Övriga regar ska fördeas med ett mittavstånd på högst 600 enigt ovanstående scheman. Avstånden mean första och andra regen minskas med 30 % i förhåande ti avstånden mean övriga regar. Uppkossningar ska fästas i regarna med trådspik ➐ 22 SPAANDEX K-GOLV Kamspik/skruvar med degänga KERTO strø Uppkossning Asfatpapp Min. 0,20 PE-foie ➐ Betonggov Utvidgningsfogar För att skapa pats för eventue utvidgning av skivorna vid fuktpåverkan ska det finnas ett avstånd på minst 12 från aa väggar, peare och rörgenomföringar. Vid äggning av govytor över 15 m ska utvidgningsfogarna vara minst 15. Utvidgningsfogen kan skapas på fera sätt, t.ex. med auminiumprofier från MIGUA eer motsvarande. Se även TRÆ 64, TRÆ 37. Regeavstånd vid äggning av keramiskt gov Regar och uppkossningar ska vara korrekt dimensionerade. C/c mean regarna får högst vara 300. Ett underag av 13 govgips skruvas fast i rutnät ovanpå govspånskivorna. Aternativt kan govgipsskivan ias och skruvas på spånskivan med t.ex. Afix Readyfex eer ikvärdigt fabrikat. Det skapar ett starkt och stabit underag för keramiska beäggningar i torra rum. Govbeäggning, t.ex. inoeum 22 SPAANDEX K-GOLV Utvidgningsfog Kamspik/skruvar med degänga ➑ ➒ ➐ KERTO-rege Uppkossning ➐ Asfatpapp ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betonggov 5

6 Montering bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV äggs i förband med minst 300 förskjutning och tvärs över de uppsatta regarna/bjäkarna med rätsidan uppåt, dvs. den markerade sidan, och med kortändarna fogade på regarna/bjäkarna. Skarvning mean bjäkar (fogning mean regar) får endast förekoa i amänna bostadsutryen. Govspånskivorna äggs med ett mittavstånd på max. 600 mean regar/bjäkar och bör hest täcka minst två rege-/bjäkavstånd. Govspånskivornas fria kanter mot väggar och öppningar ska var understödda av äkt. Avståndskiar Govspånskivor Isoering Spridd boasering Undertak Understöd ängs ruets kanter bärande undergov med fogning mean regar SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är godkända för äggning med fogning mean regar, dvs. ändskarvar mean bärande regar/ bjäkar. Godkännandet gäer ENDAST vid maxima beastning på 300 kg/m 2. Utförandet ska föja beskrivningen under Bärande undergov samt nedanstående särskida riktinjer: Govspånskivans stämpade sida ska vändas uppåt. Ändskarvarna förskjuts minst 300. Avståndskiar Govspånskivor Fuktspärr Uppkossning Betonggov Understöd ängs ruets kanter Minskat regeavstånd 30 % Saumansiirto Min Minskat regeavstånd 30 % Skarvning och fastsättning Govspånskivorna kan fastgöras i regar/bjäkar med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. Skivorna skruvas/spikas med högst 150 avstånd mean aa understödda skivkanter och med högst 300 avstånd mean aa meanunderstöd. Spikar/skruvar förs ner 1 2 och håen får INTE spackas då det senare kan skapa ojämnheter i den övre govytan. Det rekoenderas att skruvar används som den säkraste fastsättningen av govspånskivor. Pata-fex skruvas ätt och snabbt i med gov- och takskruvmaskinen Spit 217 med EX 580 förängare. Vid användning av pistospik ska govspånskivan och regen vara pressade mot varandra innan spikning! Monteringen kan göras med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. FÖLJANDE SKRUVAR/SPIKOR REKOMMENDERAS TIL 22 MM GOLVSPÅNSKIVA Spånskiveskruvar med degänga NKT-Fasteners Spun + skruvar med degänga, CE-märkta NKT-Fasteners handindriven spik, ring- eer spirautförande, CE-märkta NKT-Fasteners Pata-fex, CE-märkta Pasode ringspik med runt huvud på stav, CE-märkta 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 fytande undergov Min. 300 SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 kan användas ti fytande undergov på pana och räta underag (± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m). Som meanager äggs govpapp. På betonggov äggs fuktspärr som t.ex. minst 0,20 PE-foie. Fuktspärren äggs med minst 150 överappning. Aa skarvar ska tejpas. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Govspånskivorna äggs i förband med minst 300 förskjutning på ufttät isoering som t.ex. EPS 250. Avståndskiar Govspånskivor Ev. govpapp Fuktspärr Lufttät isoering Packad sand fytande gov vid renovering Min. 300 Innan arbetet påbörjas ska det existerande undergovet bedömas. Govbrädor ska vara stabia och fastspikade i underaget eventuet efterspikas brädorna. Underaget ska vara pant med en maxima toerans på ± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m. Ett befintigt trägov kan utjämnas med hyving eer utjämningsmassa avsett för trä. Som meanager äggs govpapp. Fuktspärr äggs normat inte på organiskt materia, då det finns risk för svamp och röta. SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 äggs i förband med minst 300 förskjutning. Avståndskiar Govspånskivor Govpapp Befintigt trägov Limning Limningen kan genomföras när govspånskivan igger på den titänkta paceringen. Med den dubba imspetsen påförs iet i ett arbetsmoment. Lia på ovansidan av båda notspåren. Använd cirka ¾ iter im per 25 öpmeter. Vid imning i användningskass 1 och 2 rekoenderas ett 1-komponents D3 PVAc-im. Appicera så mycket im att det är synigt i skarvarna överfödigt im torkas bort. Föj imeverantörens anvisningar noggrant, särskit avseende ruets och materiaets temperatur. De iade govspånskivorna ska härda cirka ett dygn. Under den perioden får govet inte beastas. Efterbehanding Aa skivskarvar ska sipas innan de beäggs med t.ex. matta, inoeum, viny eer iknande, eftersom det vid tunn govbeäggning finns risk för märken på skarvarna och ojämnheter i govspånskivorna. Det färdiga undergovet ska skyddas mot uttorkning/fukt genom t.ex. PE-foie tis att den efterföjande govbeäggningen monteras. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Skärpta förhåningsreger FÖRE MONTAGE Vid användning i byggperioder där bjäkag och skivor utsätts för nederbörd måste bjäkarna rensas på vatten, is/frost och snö. LIMNING Lämpiga imtyper ska användas vid aa monteringsförhåanden, t.ex. imtyper som är avsedda för högre hater träfukt och frost. Kontakta imeverantören för va av korrekt imtyp. Skivskarvarna ska påföras så rikiga mängder im att skivkanten är het skyddad mot vatteninträngning. Dessutom rekoenderas imning mot regarna. Liet ska påföras dubbet så att det igger två imsträngar på regarna. MONTERING Fem (5) skruvar vid ändstöden och tre (3) vid övriga. Vid skivkanterna ska skruvavståndet vara 150. SLIPNING Om skivorna har utsatts för kraftig fukt eer direkt vatten måste skivskarvarna sipas extra.

8 Govvärme Govspånskivorna kan användas i ansutning ti govvärme, såvä vattenbaserad som eektrisk. Vattenbaserade govvärmesystem ska styras via en shunt och vara inrättat på så vis att inoppets vattentemperatur ALDRIG överstiger C (max. 27 C på färdig govyta). Leverantörens monteringsanvisningar av värmesystemet ska omsorgsfut föjas. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S erbjuder en ätt vattenbaserad govvärmeösning med NOVOPAN KLIMAGOLV ti respektive torr- och våtrum. Se broschyrena på eer bestä dem från byggvaruhuset. Spånskivor och mijön De festa träråvaror i NOVOPANs spånskiveproduktion består av diverse återvinningsprodukter från t.ex. annan träindustri samt trä som tidigare har använts som embaage, konstruktionsvirke eer dyikt. En stor de av träråvarorna ti spånskivsproduktionen är PEFCeer FSC-certifierade. Det garanteras att råvarorna koer från bärkraftig skogsbruk. Kvaitetssäkring Aa spånskivor från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S är framstäda, kontroerade och märkta enigt gäande föreskrifter och anvisningar. Samtiga spånskivsprodukter från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S efterever kraven gäande kemiskt innehå och är godkända av Dancert och har CE-märkning för garanterat genomkontroerade spånskivsprodukter. Service och återförsäjning Mer information om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S och verksamhetens omfattande spånskiveprogram hittar du på Kom ihåg... govskivstyp väjs efter användningskass skivorna ska ackimatiseras en vecka i okaen där de ska användas fukthat i regarna maximat 8±3 % bästa montage görs genom skruvar med degänga ev. fuktspärr - korrekt pacering och säkring av konstruktionen mot uppstigande fukt ingen fuktspärr på organiska materia korrekt understödsavstånd för bärande regar regeavståndet mean första och andra regen minskas med 30 % etabering av utvidgningsfog vid govyta > 15 pm rikigt med im - cirka ¾ iter im per 25 öpmeter skivkant spacka inte skruvhåen ägg ett ager govpapp vid fytande gov govet bör avtäckas innan montering av govbeäggning sipa aa skivskarvar offenm.com - September 2014 Hantering Använd skyddsgasögon och munskydd vid (skiv)bearbetning. Vikt spånskiva 620x1820x22 18 kg/styck. Vikt spånskiva 620x2420x22 24 kg/styck. Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Vägledning. Läggning

Vägledning. Läggning Vägledning Läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Trägolv. trä från naturen

Trägolv. trä från naturen Trägolv trä från naturen Läs läggningsanvisningen på baksidan innan arbetet påbörjas! Trägolvet ska förvaras liggande i minst 48 timmar i originalemballaget med en temperatur på 18-24 o C och en max luftfuktighet

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

PRODUKTER FÖR GOLVAVJÄMNING LIM FÖR GOLVBELÄGGNING OCH PARKETT LJUDISOLERANDE SYSTEM GOLVLÄGGNING

PRODUKTER FÖR GOLVAVJÄMNING LIM FÖR GOLVBELÄGGNING OCH PARKETT LJUDISOLERANDE SYSTEM GOLVLÄGGNING PRODUKTER FÖR GOLVAVJÄMNING LIM FÖR GOLVBELÄGGNING OCH PARKETT LJUDISOLERANDE SYSTEM 1 GOLVLÄGGNING MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etaberas med produktion av härdpast, tisatsmede ti betong och

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 NYA FÄRGER OCH YTOR 1 färdigmålad innertak Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt saanpressad träfiber och målade 5ggr.

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se Monteringsanvisning KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 59 9 KUNGSÄTER TELEFON 00-0 70 0 FAX 00-8 60 www.kungsaterkok.se Innan montering Vid leveransen Kontrollera eventuell synlig skada på godset. (Ev. skador

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Hålrumsinfästning - Skivinfästning

Hålrumsinfästning - Skivinfästning 175 Hålrumsinfästning - Skivinfästning Skivexpander... Sid. 176 Vikplugg, fjädervikplugg K, KD, KDH, KDR, KM... Sid. 178 Skivplugg PD... Sid. 180 Gipsskivplugg GK... Sid. 181 Gipsskivplugg Metall GKM...

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer