Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5"

Transkript

1 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1

2 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar arbetet. SPAANDEX K-GOLV används ti undergov även uppvärmda rum (användningskass 1). SPAANDEX UNIPAN K-GOLV används ti undergov även i ouppvärmda rum (användningskass 2). Skivorna kännetecknas av en grönfärgad kärna. Det finns två konstruktionstyper med totat fyra varianter... Bärande undergov med kortfog på regar Bärande undergov med fogning mean regar Fytande undergov på bärande cepast (EPS) Fytande undergov som renoveringsgov Undergovstyper Bärande undergov med fogning på regar Govspånskivorna kan användas som undergov i en govkonstruktion där skivorna är bärande, utagda på regar/bjäkag. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Bjäkag Isoering Undertak Bärande undergov med fogning mean regar Govspånskivorna är bärande och monteras på utagda regar/ bjäkag med ändskarvar mean regarna/bjäkarna. Den här ösningen får ENDAST användas i okaer med maxima beastning på 300 kg/m 2 ti exempe amänna bostadsutryen. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Regar eer bjäkar Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Bärande underag, t.ex. betonggov Fytande undergov Govspånskivorna är inte fastgjorda och kan röra sig obehindrat på det bärande underaget. Govspånskivorna äggs oftast på expandrad poystyren (EPS). Fytande undergov kan också användas vid renoveringsuppdrag där behov finns för utjämning av existerande gov, t.ex. ett ädre trägov. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 Ev. govpapp Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Cepast, t.ex. EPS 250 Avjämningsmassa på bärande underag 2

3 NOVOPAN profierade govspånskivor evereras i föjande kvaiteter: SPAANDEX K-GOLV P6 som uppfyer håfasthets- och styvhetskrav enigt SS-EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 som har en grönfärgad kärna och uppfyer fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 som har en grönfärgad kärna och uppfyer håfasthets- och styvhetskraven enigt SS-EN 312 P6 samt fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P5. Govspånskivan tå tifäigt förhöjd fuktighet och används för bärande undergov. Kassificeringen framgår av märkningen på govspånskivornas ovansida. Govspånskivorna är 22 tjocka och försedda med dubbeprofi på fyra sidor. Detta ger starka och håbara fogar. Produktdata och användningsguide SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 RUMSTYP/ ANVÄNDNINGSKLASS UPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 1 OUPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 2 *) Pattformsgov Användningskass 1 KONSTRUKTIONS- TYP PRODUKT SKIVANS TJOCKLEK Bärande på regar SPAANDEX K-GOLV 22 Fytande SPAANDEX K-GOLV 22 Bärande på regar Fytande Bärande på regar* SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 SS-EN 312 P6 är kassificeringen för govspånskivor för användning i permanent uppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 65 % under några få veckor t.ex. vanigt boende. Spånskivorna är märkta. DIMENSION KLASSIFICERING SS-EN BRANDKLASS 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Användningskass 2 SS-EN 312 P7 och P6/5 är kassificeringen för govspånskivor för användning i ouppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 85 % under några få veckor - t.ex. outnyttjade takvåningar, ventierade fuktpåverkade konstruktioner eer i fritidshus. Spånskivorna är märkta: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp Transport och förvaring Govspånskivorna ska hanteras så att kanter och ytor inte skadas och de ska förvaras torrt på ett pant underag. Govspånskivorna ska atid håas skyddade mot fukt. Ackimatisering 18 C 65 % RF Fuktskydd Govspånskivorna ska ALLTID ackimatiseras oembaerade cirka en vecka innan montering i okaen där de ska användas. At muroch putsarbete ska vara avsutat innan montering och byggnaden ska vara uttorkad från byggfukt (max. 65 % RF), uppvärmd ti minst 18 C och ventierad. Ventiation Förvaring ska ske på pant underag. Govspånskivorna ska ALLTID förvaras ventierat och skyddade mot fuktpåverkan. 3

4 Bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV kan användas som bärande undergov i såvä nybyggnationer som renoveringsobjekt där spånskivorna äggs på regar/bjäkag. Konstruktionen ger god möjighet att dra rör- och einstaationer mean regarna eer bjäkaget. Undergovet bidar tisaans med stoen ett pant och stabit underag för den sutiga goväggningen, som kan vara t.ex. ameparkett, inoeum eer matta. Fuktspärr Som huvudrege ska en fuktspärr atid äggas på betong för att förhindra fuktskador i regar och gov. Det gäer även för bjäkag. Som fuktspärr kan en pastfoie (PE) användas med en tjockek på minst 0,20. Pastfoien ska vara CE-märkt enigt SS-EN eer SS-EN Fuktspärren äggs med minst 150 överappning och ska tejpas i aa skarvar. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Se Fukthandboken. OBS! Fuktspärr äggs normat sett INTE på organiska materia. Radonsäkring Rege Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Isoerat rör Uppkossning Bärande underag, t.ex. betonggov Traditionet anses en krymparmerad betongpatta vara radontät, men när fuktspärren tätas ger den extra skydd mot radonintrång. Innan fuktspärren äggs ska det tätas vid ködbryggekanten vid fundamentet, röresesfog i betongpattan och runt rörgenomföringar. Du kan t.ex. använda väggfoie som har iats med butyband. Principer och detajer finns i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse och TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspärr Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Uppkossning Betong Lim (på gov och vägg) Understöd och uppkossning Regarnas/bjäkarnas fukthat får inte överstiga 8±3 % fukt vid äggning. Det rekoenderas att aminerade regar (Kerto) används, som atid är räta och med korrekt fuktinnehå. Regar ska vara korrekt dimensionerade och understödda. Understöden äggs med ett mittavstånd på max. 600 eer enigt beastningskass. Uppkossning av regar kan genomföras med pastkiar, pywoodskivor, hårda träfiberskivor eer iknande. Pastkiar ska ha dokumenterad håbarhet och vara dimensionerade enigt beastningen. Träbaserade kossar ska minst vara 100 cm 2 och avsutas nederst med en mjuk bit. Uppkossningarna skyddas mot fukt och beastning av fuktspärren med ett underag av t.ex. asfatspapp. Avstånden mean uppkossningarna framgår av schemat. LASTER PÅ BÄRVERK SS-EN (gäer endast för bostäder Q=2kN) REGELDIMENSION B H UPPKLOSSNINGS- AVSTÅND i KERTO REGLAR SÅGADE REGLAR kvaitet motsvarande C Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Vid regeändarna minskas uppkossningsavstånden med minst 10 % 4

5 Gov med normabeastning Kortingar eer regar är nödvändiga ängs aa väggar där beastningen är större. Det angivna regeavståndet på maximat 600 från mitten ti mitten gäer ENDAST vid utäggning av undergov på regar/träbjäkag med en maxima beastning på 300 kg/m 2 och en punktast på högst 2,0 kn. Vid kraftigare, konstant beastning som t.ex. för aua, konferensrum, agerrum eer arkivrum med många tunga agerstäningar ska avstånden mean regar minskas, jfr. schemat. Gov med extra hård beastning Kontroera att regar och uppkossningar är korrekt dimensionerade i den här beastningsgruppen. Beastningen förutsätts vara jämnt fördead. Exempen som visas gäer användningskass 1 och 2 vid en maxima punktast på 2,0 kn motsvarande astkategori A och B, jfr. SS-EN ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum Kontor och ätt industri (kan äggas med fogning mean regar) Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer * Skivängd UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning ,6 400/360* 400 0, ,1 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum, kontor och ätt industri Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED EXTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning 480/450* 500 0,6 400/360* 700 0, ,6 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Skivängd Läggning av regar Vid understöd av skivkanterna ängs väggarna ska regarna äggas med ett maximat avstånd från väggen på 40. Som extra understöd kan en 700 ång extrarege äggas mean varje regeavstånd (vinkerätt ut från väggen) så att det vada regeavståndet haveras. Övriga regar ska fördeas med ett mittavstånd på högst 600 enigt ovanstående scheman. Avstånden mean första och andra regen minskas med 30 % i förhåande ti avstånden mean övriga regar. Uppkossningar ska fästas i regarna med trådspik ➐ 22 SPAANDEX K-GOLV Kamspik/skruvar med degänga KERTO strø Uppkossning Asfatpapp Min. 0,20 PE-foie ➐ Betonggov Utvidgningsfogar För att skapa pats för eventue utvidgning av skivorna vid fuktpåverkan ska det finnas ett avstånd på minst 12 från aa väggar, peare och rörgenomföringar. Vid äggning av govytor över 15 m ska utvidgningsfogarna vara minst 15. Utvidgningsfogen kan skapas på fera sätt, t.ex. med auminiumprofier från MIGUA eer motsvarande. Se även TRÆ 64, TRÆ 37. Regeavstånd vid äggning av keramiskt gov Regar och uppkossningar ska vara korrekt dimensionerade. C/c mean regarna får högst vara 300. Ett underag av 13 govgips skruvas fast i rutnät ovanpå govspånskivorna. Aternativt kan govgipsskivan ias och skruvas på spånskivan med t.ex. Afix Readyfex eer ikvärdigt fabrikat. Det skapar ett starkt och stabit underag för keramiska beäggningar i torra rum. Govbeäggning, t.ex. inoeum 22 SPAANDEX K-GOLV Utvidgningsfog Kamspik/skruvar med degänga ➑ ➒ ➐ KERTO-rege Uppkossning ➐ Asfatpapp ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betonggov 5

6 Montering bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV äggs i förband med minst 300 förskjutning och tvärs över de uppsatta regarna/bjäkarna med rätsidan uppåt, dvs. den markerade sidan, och med kortändarna fogade på regarna/bjäkarna. Skarvning mean bjäkar (fogning mean regar) får endast förekoa i amänna bostadsutryen. Govspånskivorna äggs med ett mittavstånd på max. 600 mean regar/bjäkar och bör hest täcka minst två rege-/bjäkavstånd. Govspånskivornas fria kanter mot väggar och öppningar ska var understödda av äkt. Avståndskiar Govspånskivor Isoering Spridd boasering Undertak Understöd ängs ruets kanter bärande undergov med fogning mean regar SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är godkända för äggning med fogning mean regar, dvs. ändskarvar mean bärande regar/ bjäkar. Godkännandet gäer ENDAST vid maxima beastning på 300 kg/m 2. Utförandet ska föja beskrivningen under Bärande undergov samt nedanstående särskida riktinjer: Govspånskivans stämpade sida ska vändas uppåt. Ändskarvarna förskjuts minst 300. Avståndskiar Govspånskivor Fuktspärr Uppkossning Betonggov Understöd ängs ruets kanter Minskat regeavstånd 30 % Saumansiirto Min Minskat regeavstånd 30 % Skarvning och fastsättning Govspånskivorna kan fastgöras i regar/bjäkar med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. Skivorna skruvas/spikas med högst 150 avstånd mean aa understödda skivkanter och med högst 300 avstånd mean aa meanunderstöd. Spikar/skruvar förs ner 1 2 och håen får INTE spackas då det senare kan skapa ojämnheter i den övre govytan. Det rekoenderas att skruvar används som den säkraste fastsättningen av govspånskivor. Pata-fex skruvas ätt och snabbt i med gov- och takskruvmaskinen Spit 217 med EX 580 förängare. Vid användning av pistospik ska govspånskivan och regen vara pressade mot varandra innan spikning! Monteringen kan göras med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. FÖLJANDE SKRUVAR/SPIKOR REKOMMENDERAS TIL 22 MM GOLVSPÅNSKIVA Spånskiveskruvar med degänga NKT-Fasteners Spun + skruvar med degänga, CE-märkta NKT-Fasteners handindriven spik, ring- eer spirautförande, CE-märkta NKT-Fasteners Pata-fex, CE-märkta Pasode ringspik med runt huvud på stav, CE-märkta 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 fytande undergov Min. 300 SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 kan användas ti fytande undergov på pana och räta underag (± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m). Som meanager äggs govpapp. På betonggov äggs fuktspärr som t.ex. minst 0,20 PE-foie. Fuktspärren äggs med minst 150 överappning. Aa skarvar ska tejpas. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Govspånskivorna äggs i förband med minst 300 förskjutning på ufttät isoering som t.ex. EPS 250. Avståndskiar Govspånskivor Ev. govpapp Fuktspärr Lufttät isoering Packad sand fytande gov vid renovering Min. 300 Innan arbetet påbörjas ska det existerande undergovet bedömas. Govbrädor ska vara stabia och fastspikade i underaget eventuet efterspikas brädorna. Underaget ska vara pant med en maxima toerans på ± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m. Ett befintigt trägov kan utjämnas med hyving eer utjämningsmassa avsett för trä. Som meanager äggs govpapp. Fuktspärr äggs normat inte på organiskt materia, då det finns risk för svamp och röta. SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 äggs i förband med minst 300 förskjutning. Avståndskiar Govspånskivor Govpapp Befintigt trägov Limning Limningen kan genomföras när govspånskivan igger på den titänkta paceringen. Med den dubba imspetsen påförs iet i ett arbetsmoment. Lia på ovansidan av båda notspåren. Använd cirka ¾ iter im per 25 öpmeter. Vid imning i användningskass 1 och 2 rekoenderas ett 1-komponents D3 PVAc-im. Appicera så mycket im att det är synigt i skarvarna överfödigt im torkas bort. Föj imeverantörens anvisningar noggrant, särskit avseende ruets och materiaets temperatur. De iade govspånskivorna ska härda cirka ett dygn. Under den perioden får govet inte beastas. Efterbehanding Aa skivskarvar ska sipas innan de beäggs med t.ex. matta, inoeum, viny eer iknande, eftersom det vid tunn govbeäggning finns risk för märken på skarvarna och ojämnheter i govspånskivorna. Det färdiga undergovet ska skyddas mot uttorkning/fukt genom t.ex. PE-foie tis att den efterföjande govbeäggningen monteras. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Skärpta förhåningsreger FÖRE MONTAGE Vid användning i byggperioder där bjäkag och skivor utsätts för nederbörd måste bjäkarna rensas på vatten, is/frost och snö. LIMNING Lämpiga imtyper ska användas vid aa monteringsförhåanden, t.ex. imtyper som är avsedda för högre hater träfukt och frost. Kontakta imeverantören för va av korrekt imtyp. Skivskarvarna ska påföras så rikiga mängder im att skivkanten är het skyddad mot vatteninträngning. Dessutom rekoenderas imning mot regarna. Liet ska påföras dubbet så att det igger två imsträngar på regarna. MONTERING Fem (5) skruvar vid ändstöden och tre (3) vid övriga. Vid skivkanterna ska skruvavståndet vara 150. SLIPNING Om skivorna har utsatts för kraftig fukt eer direkt vatten måste skivskarvarna sipas extra.

8 Govvärme Govspånskivorna kan användas i ansutning ti govvärme, såvä vattenbaserad som eektrisk. Vattenbaserade govvärmesystem ska styras via en shunt och vara inrättat på så vis att inoppets vattentemperatur ALDRIG överstiger C (max. 27 C på färdig govyta). Leverantörens monteringsanvisningar av värmesystemet ska omsorgsfut föjas. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S erbjuder en ätt vattenbaserad govvärmeösning med NOVOPAN KLIMAGOLV ti respektive torr- och våtrum. Se broschyrena på eer bestä dem från byggvaruhuset. Spånskivor och mijön De festa träråvaror i NOVOPANs spånskiveproduktion består av diverse återvinningsprodukter från t.ex. annan träindustri samt trä som tidigare har använts som embaage, konstruktionsvirke eer dyikt. En stor de av träråvarorna ti spånskivsproduktionen är PEFCeer FSC-certifierade. Det garanteras att råvarorna koer från bärkraftig skogsbruk. Kvaitetssäkring Aa spånskivor från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S är framstäda, kontroerade och märkta enigt gäande föreskrifter och anvisningar. Samtiga spånskivsprodukter från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S efterever kraven gäande kemiskt innehå och är godkända av Dancert och har CE-märkning för garanterat genomkontroerade spånskivsprodukter. Service och återförsäjning Mer information om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S och verksamhetens omfattande spånskiveprogram hittar du på Kom ihåg... govskivstyp väjs efter användningskass skivorna ska ackimatiseras en vecka i okaen där de ska användas fukthat i regarna maximat 8±3 % bästa montage görs genom skruvar med degänga ev. fuktspärr - korrekt pacering och säkring av konstruktionen mot uppstigande fukt ingen fuktspärr på organiska materia korrekt understödsavstånd för bärande regar regeavståndet mean första och andra regen minskas med 30 % etabering av utvidgningsfog vid govyta > 15 pm rikigt med im - cirka ¾ iter im per 25 öpmeter skivkant spacka inte skruvhåen ägg ett ager govpapp vid fytande gov govet bör avtäckas innan montering av govbeäggning sipa aa skivskarvar offenm.com - September 2014 Hantering Använd skyddsgasögon och munskydd vid (skiv)bearbetning. Vikt spånskiva 620x1820x22 18 kg/styck. Vikt spånskiva 620x2420x22 24 kg/styck. Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

BYGGTEKNISK ANVISNING

BYGGTEKNISK ANVISNING Träuit Akustik Innertak av cementbunden träu BYGGTEKNISK ANVISNING Produktpärm: Träuit, fik 4 Febr 2008, nr 115 BSAB:NSF Ersätter januari 2003 Träuit Akustik skapar en behagig judmijö och ett jämnare rumskimat.

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond - ett komplett system mot fukt och lukt gop Isofond Fuktskyddssystem

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET Norgips gipsskivor är ett utmärkt material att ytbehandla. De utgör ett bra och stabilt underlag för alla typer av behandling. Vid målningsarbeten skall branschrådet

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203 GOLVSPÅNSKIVOR Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B203 Tet, bild och formgivning: www.siffrabokstav.se INNEHÅLL SID 1 FORESTIA AS... 4 1.1 Produktion... 4 1.2 Kapacitet... 4 1.3 Kvalitet Miljö... 5 2 SORTIMENT...

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem CLASSIC ELEGANCE STRATOS Innehåll Decra problemfritt tak i årtionden! 3 Passar Decra mitt tak? 3 Viktigt att tänka på 4 Generellt om ventilation 4 Ventilationspannor

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer