Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5"

Transkript

1 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1

2 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar arbetet. SPAANDEX K-GOLV används ti undergov även uppvärmda rum (användningskass 1). SPAANDEX UNIPAN K-GOLV används ti undergov även i ouppvärmda rum (användningskass 2). Skivorna kännetecknas av en grönfärgad kärna. Det finns två konstruktionstyper med totat fyra varianter... Bärande undergov med kortfog på regar Bärande undergov med fogning mean regar Fytande undergov på bärande cepast (EPS) Fytande undergov som renoveringsgov Undergovstyper Bärande undergov med fogning på regar Govspånskivorna kan användas som undergov i en govkonstruktion där skivorna är bärande, utagda på regar/bjäkag. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Bjäkag Isoering Undertak Bärande undergov med fogning mean regar Govspånskivorna är bärande och monteras på utagda regar/ bjäkag med ändskarvar mean regarna/bjäkarna. Den här ösningen får ENDAST användas i okaer med maxima beastning på 300 kg/m 2 ti exempe amänna bostadsutryen. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Regar eer bjäkar Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Bärande underag, t.ex. betonggov Fytande undergov Govspånskivorna är inte fastgjorda och kan röra sig obehindrat på det bärande underaget. Govspånskivorna äggs oftast på expandrad poystyren (EPS). Fytande undergov kan också användas vid renoveringsuppdrag där behov finns för utjämning av existerande gov, t.ex. ett ädre trägov. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 Ev. govpapp Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Cepast, t.ex. EPS 250 Avjämningsmassa på bärande underag 2

3 NOVOPAN profierade govspånskivor evereras i föjande kvaiteter: SPAANDEX K-GOLV P6 som uppfyer håfasthets- och styvhetskrav enigt SS-EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 som har en grönfärgad kärna och uppfyer fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 som har en grönfärgad kärna och uppfyer håfasthets- och styvhetskraven enigt SS-EN 312 P6 samt fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P5. Govspånskivan tå tifäigt förhöjd fuktighet och används för bärande undergov. Kassificeringen framgår av märkningen på govspånskivornas ovansida. Govspånskivorna är 22 tjocka och försedda med dubbeprofi på fyra sidor. Detta ger starka och håbara fogar. Produktdata och användningsguide SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 RUMSTYP/ ANVÄNDNINGSKLASS UPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 1 OUPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 2 *) Pattformsgov Användningskass 1 KONSTRUKTIONS- TYP PRODUKT SKIVANS TJOCKLEK Bärande på regar SPAANDEX K-GOLV 22 Fytande SPAANDEX K-GOLV 22 Bärande på regar Fytande Bärande på regar* SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 SS-EN 312 P6 är kassificeringen för govspånskivor för användning i permanent uppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 65 % under några få veckor t.ex. vanigt boende. Spånskivorna är märkta. DIMENSION KLASSIFICERING SS-EN BRANDKLASS 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Användningskass 2 SS-EN 312 P7 och P6/5 är kassificeringen för govspånskivor för användning i ouppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 85 % under några få veckor - t.ex. outnyttjade takvåningar, ventierade fuktpåverkade konstruktioner eer i fritidshus. Spånskivorna är märkta: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp Transport och förvaring Govspånskivorna ska hanteras så att kanter och ytor inte skadas och de ska förvaras torrt på ett pant underag. Govspånskivorna ska atid håas skyddade mot fukt. Ackimatisering 18 C 65 % RF Fuktskydd Govspånskivorna ska ALLTID ackimatiseras oembaerade cirka en vecka innan montering i okaen där de ska användas. At muroch putsarbete ska vara avsutat innan montering och byggnaden ska vara uttorkad från byggfukt (max. 65 % RF), uppvärmd ti minst 18 C och ventierad. Ventiation Förvaring ska ske på pant underag. Govspånskivorna ska ALLTID förvaras ventierat och skyddade mot fuktpåverkan. 3

4 Bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV kan användas som bärande undergov i såvä nybyggnationer som renoveringsobjekt där spånskivorna äggs på regar/bjäkag. Konstruktionen ger god möjighet att dra rör- och einstaationer mean regarna eer bjäkaget. Undergovet bidar tisaans med stoen ett pant och stabit underag för den sutiga goväggningen, som kan vara t.ex. ameparkett, inoeum eer matta. Fuktspärr Som huvudrege ska en fuktspärr atid äggas på betong för att förhindra fuktskador i regar och gov. Det gäer även för bjäkag. Som fuktspärr kan en pastfoie (PE) användas med en tjockek på minst 0,20. Pastfoien ska vara CE-märkt enigt SS-EN eer SS-EN Fuktspärren äggs med minst 150 överappning och ska tejpas i aa skarvar. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Se Fukthandboken. OBS! Fuktspärr äggs normat sett INTE på organiska materia. Radonsäkring Rege Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Isoerat rör Uppkossning Bärande underag, t.ex. betonggov Traditionet anses en krymparmerad betongpatta vara radontät, men när fuktspärren tätas ger den extra skydd mot radonintrång. Innan fuktspärren äggs ska det tätas vid ködbryggekanten vid fundamentet, röresesfog i betongpattan och runt rörgenomföringar. Du kan t.ex. använda väggfoie som har iats med butyband. Principer och detajer finns i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse och TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspärr Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Uppkossning Betong Lim (på gov och vägg) Understöd och uppkossning Regarnas/bjäkarnas fukthat får inte överstiga 8±3 % fukt vid äggning. Det rekoenderas att aminerade regar (Kerto) används, som atid är räta och med korrekt fuktinnehå. Regar ska vara korrekt dimensionerade och understödda. Understöden äggs med ett mittavstånd på max. 600 eer enigt beastningskass. Uppkossning av regar kan genomföras med pastkiar, pywoodskivor, hårda träfiberskivor eer iknande. Pastkiar ska ha dokumenterad håbarhet och vara dimensionerade enigt beastningen. Träbaserade kossar ska minst vara 100 cm 2 och avsutas nederst med en mjuk bit. Uppkossningarna skyddas mot fukt och beastning av fuktspärren med ett underag av t.ex. asfatspapp. Avstånden mean uppkossningarna framgår av schemat. LASTER PÅ BÄRVERK SS-EN (gäer endast för bostäder Q=2kN) REGELDIMENSION B H UPPKLOSSNINGS- AVSTÅND i KERTO REGLAR SÅGADE REGLAR kvaitet motsvarande C Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Vid regeändarna minskas uppkossningsavstånden med minst 10 % 4

5 Gov med normabeastning Kortingar eer regar är nödvändiga ängs aa väggar där beastningen är större. Det angivna regeavståndet på maximat 600 från mitten ti mitten gäer ENDAST vid utäggning av undergov på regar/träbjäkag med en maxima beastning på 300 kg/m 2 och en punktast på högst 2,0 kn. Vid kraftigare, konstant beastning som t.ex. för aua, konferensrum, agerrum eer arkivrum med många tunga agerstäningar ska avstånden mean regar minskas, jfr. schemat. Gov med extra hård beastning Kontroera att regar och uppkossningar är korrekt dimensionerade i den här beastningsgruppen. Beastningen förutsätts vara jämnt fördead. Exempen som visas gäer användningskass 1 och 2 vid en maxima punktast på 2,0 kn motsvarande astkategori A och B, jfr. SS-EN ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum Kontor och ätt industri (kan äggas med fogning mean regar) Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer * Skivängd UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning ,6 400/360* 400 0, ,1 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum, kontor och ätt industri Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED EXTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning 480/450* 500 0,6 400/360* 700 0, ,6 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Skivängd Läggning av regar Vid understöd av skivkanterna ängs väggarna ska regarna äggas med ett maximat avstånd från väggen på 40. Som extra understöd kan en 700 ång extrarege äggas mean varje regeavstånd (vinkerätt ut från väggen) så att det vada regeavståndet haveras. Övriga regar ska fördeas med ett mittavstånd på högst 600 enigt ovanstående scheman. Avstånden mean första och andra regen minskas med 30 % i förhåande ti avstånden mean övriga regar. Uppkossningar ska fästas i regarna med trådspik ➐ 22 SPAANDEX K-GOLV Kamspik/skruvar med degänga KERTO strø Uppkossning Asfatpapp Min. 0,20 PE-foie ➐ Betonggov Utvidgningsfogar För att skapa pats för eventue utvidgning av skivorna vid fuktpåverkan ska det finnas ett avstånd på minst 12 från aa väggar, peare och rörgenomföringar. Vid äggning av govytor över 15 m ska utvidgningsfogarna vara minst 15. Utvidgningsfogen kan skapas på fera sätt, t.ex. med auminiumprofier från MIGUA eer motsvarande. Se även TRÆ 64, TRÆ 37. Regeavstånd vid äggning av keramiskt gov Regar och uppkossningar ska vara korrekt dimensionerade. C/c mean regarna får högst vara 300. Ett underag av 13 govgips skruvas fast i rutnät ovanpå govspånskivorna. Aternativt kan govgipsskivan ias och skruvas på spånskivan med t.ex. Afix Readyfex eer ikvärdigt fabrikat. Det skapar ett starkt och stabit underag för keramiska beäggningar i torra rum. Govbeäggning, t.ex. inoeum 22 SPAANDEX K-GOLV Utvidgningsfog Kamspik/skruvar med degänga ➑ ➒ ➐ KERTO-rege Uppkossning ➐ Asfatpapp ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betonggov 5

6 Montering bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV äggs i förband med minst 300 förskjutning och tvärs över de uppsatta regarna/bjäkarna med rätsidan uppåt, dvs. den markerade sidan, och med kortändarna fogade på regarna/bjäkarna. Skarvning mean bjäkar (fogning mean regar) får endast förekoa i amänna bostadsutryen. Govspånskivorna äggs med ett mittavstånd på max. 600 mean regar/bjäkar och bör hest täcka minst två rege-/bjäkavstånd. Govspånskivornas fria kanter mot väggar och öppningar ska var understödda av äkt. Avståndskiar Govspånskivor Isoering Spridd boasering Undertak Understöd ängs ruets kanter bärande undergov med fogning mean regar SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är godkända för äggning med fogning mean regar, dvs. ändskarvar mean bärande regar/ bjäkar. Godkännandet gäer ENDAST vid maxima beastning på 300 kg/m 2. Utförandet ska föja beskrivningen under Bärande undergov samt nedanstående särskida riktinjer: Govspånskivans stämpade sida ska vändas uppåt. Ändskarvarna förskjuts minst 300. Avståndskiar Govspånskivor Fuktspärr Uppkossning Betonggov Understöd ängs ruets kanter Minskat regeavstånd 30 % Saumansiirto Min Minskat regeavstånd 30 % Skarvning och fastsättning Govspånskivorna kan fastgöras i regar/bjäkar med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. Skivorna skruvas/spikas med högst 150 avstånd mean aa understödda skivkanter och med högst 300 avstånd mean aa meanunderstöd. Spikar/skruvar förs ner 1 2 och håen får INTE spackas då det senare kan skapa ojämnheter i den övre govytan. Det rekoenderas att skruvar används som den säkraste fastsättningen av govspånskivor. Pata-fex skruvas ätt och snabbt i med gov- och takskruvmaskinen Spit 217 med EX 580 förängare. Vid användning av pistospik ska govspånskivan och regen vara pressade mot varandra innan spikning! Monteringen kan göras med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. FÖLJANDE SKRUVAR/SPIKOR REKOMMENDERAS TIL 22 MM GOLVSPÅNSKIVA Spånskiveskruvar med degänga NKT-Fasteners Spun + skruvar med degänga, CE-märkta NKT-Fasteners handindriven spik, ring- eer spirautförande, CE-märkta NKT-Fasteners Pata-fex, CE-märkta Pasode ringspik med runt huvud på stav, CE-märkta 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 fytande undergov Min. 300 SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 kan användas ti fytande undergov på pana och räta underag (± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m). Som meanager äggs govpapp. På betonggov äggs fuktspärr som t.ex. minst 0,20 PE-foie. Fuktspärren äggs med minst 150 överappning. Aa skarvar ska tejpas. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Govspånskivorna äggs i förband med minst 300 förskjutning på ufttät isoering som t.ex. EPS 250. Avståndskiar Govspånskivor Ev. govpapp Fuktspärr Lufttät isoering Packad sand fytande gov vid renovering Min. 300 Innan arbetet påbörjas ska det existerande undergovet bedömas. Govbrädor ska vara stabia och fastspikade i underaget eventuet efterspikas brädorna. Underaget ska vara pant med en maxima toerans på ± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m. Ett befintigt trägov kan utjämnas med hyving eer utjämningsmassa avsett för trä. Som meanager äggs govpapp. Fuktspärr äggs normat inte på organiskt materia, då det finns risk för svamp och röta. SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 äggs i förband med minst 300 förskjutning. Avståndskiar Govspånskivor Govpapp Befintigt trägov Limning Limningen kan genomföras när govspånskivan igger på den titänkta paceringen. Med den dubba imspetsen påförs iet i ett arbetsmoment. Lia på ovansidan av båda notspåren. Använd cirka ¾ iter im per 25 öpmeter. Vid imning i användningskass 1 och 2 rekoenderas ett 1-komponents D3 PVAc-im. Appicera så mycket im att det är synigt i skarvarna överfödigt im torkas bort. Föj imeverantörens anvisningar noggrant, särskit avseende ruets och materiaets temperatur. De iade govspånskivorna ska härda cirka ett dygn. Under den perioden får govet inte beastas. Efterbehanding Aa skivskarvar ska sipas innan de beäggs med t.ex. matta, inoeum, viny eer iknande, eftersom det vid tunn govbeäggning finns risk för märken på skarvarna och ojämnheter i govspånskivorna. Det färdiga undergovet ska skyddas mot uttorkning/fukt genom t.ex. PE-foie tis att den efterföjande govbeäggningen monteras. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Skärpta förhåningsreger FÖRE MONTAGE Vid användning i byggperioder där bjäkag och skivor utsätts för nederbörd måste bjäkarna rensas på vatten, is/frost och snö. LIMNING Lämpiga imtyper ska användas vid aa monteringsförhåanden, t.ex. imtyper som är avsedda för högre hater träfukt och frost. Kontakta imeverantören för va av korrekt imtyp. Skivskarvarna ska påföras så rikiga mängder im att skivkanten är het skyddad mot vatteninträngning. Dessutom rekoenderas imning mot regarna. Liet ska påföras dubbet så att det igger två imsträngar på regarna. MONTERING Fem (5) skruvar vid ändstöden och tre (3) vid övriga. Vid skivkanterna ska skruvavståndet vara 150. SLIPNING Om skivorna har utsatts för kraftig fukt eer direkt vatten måste skivskarvarna sipas extra.

8 Govvärme Govspånskivorna kan användas i ansutning ti govvärme, såvä vattenbaserad som eektrisk. Vattenbaserade govvärmesystem ska styras via en shunt och vara inrättat på så vis att inoppets vattentemperatur ALDRIG överstiger C (max. 27 C på färdig govyta). Leverantörens monteringsanvisningar av värmesystemet ska omsorgsfut föjas. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S erbjuder en ätt vattenbaserad govvärmeösning med NOVOPAN KLIMAGOLV ti respektive torr- och våtrum. Se broschyrena på eer bestä dem från byggvaruhuset. Spånskivor och mijön De festa träråvaror i NOVOPANs spånskiveproduktion består av diverse återvinningsprodukter från t.ex. annan träindustri samt trä som tidigare har använts som embaage, konstruktionsvirke eer dyikt. En stor de av träråvarorna ti spånskivsproduktionen är PEFCeer FSC-certifierade. Det garanteras att råvarorna koer från bärkraftig skogsbruk. Kvaitetssäkring Aa spånskivor från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S är framstäda, kontroerade och märkta enigt gäande föreskrifter och anvisningar. Samtiga spånskivsprodukter från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S efterever kraven gäande kemiskt innehå och är godkända av Dancert och har CE-märkning för garanterat genomkontroerade spånskivsprodukter. Service och återförsäjning Mer information om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S och verksamhetens omfattande spånskiveprogram hittar du på Kom ihåg... govskivstyp väjs efter användningskass skivorna ska ackimatiseras en vecka i okaen där de ska användas fukthat i regarna maximat 8±3 % bästa montage görs genom skruvar med degänga ev. fuktspärr - korrekt pacering och säkring av konstruktionen mot uppstigande fukt ingen fuktspärr på organiska materia korrekt understödsavstånd för bärande regar regeavståndet mean första och andra regen minskas med 30 % etabering av utvidgningsfog vid govyta > 15 pm rikigt med im - cirka ¾ iter im per 25 öpmeter skivkant spacka inte skruvhåen ägg ett ager govpapp vid fytande gov govet bör avtäckas innan montering av govbeäggning sipa aa skivskarvar offenm.com - September 2014 Hantering Använd skyddsgasögon och munskydd vid (skiv)bearbetning. Vikt spånskiva 620x1820x22 18 kg/styck. Vikt spånskiva 620x2420x22 24 kg/styck. Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 NYA FÄRGER OCH YTOR 1 färdigmålad innertak Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt saanpressad träfiber och målade 5ggr.

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

PRODUKTER FÖR GOLVAVJÄMNING LIM FÖR GOLVBELÄGGNING OCH PARKETT LJUDISOLERANDE SYSTEM GOLVLÄGGNING

PRODUKTER FÖR GOLVAVJÄMNING LIM FÖR GOLVBELÄGGNING OCH PARKETT LJUDISOLERANDE SYSTEM GOLVLÄGGNING PRODUKTER FÖR GOLVAVJÄMNING LIM FÖR GOLVBELÄGGNING OCH PARKETT LJUDISOLERANDE SYSTEM 1 GOLVLÄGGNING MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etaberas med produktion av härdpast, tisatsmede ti betong och

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering!

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! målade väggar och tak Våra penselmålade innertak passar också i badrummet. Våra innertak tillverkas i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

BYGGTEKNISK ANVISNING

BYGGTEKNISK ANVISNING Träuit Akustik Innertak av cementbunden träu BYGGTEKNISK ANVISNING Produktpärm: Träuit, fik 4 Febr 2008, nr 115 BSAB:NSF Ersätter januari 2003 Träuit Akustik skapar en behagig judmijö och ett jämnare rumskimat.

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Undergolv. Byggelits regelgolv Contifloor, flytande golv och ROT-golv för löpande montering.

Undergolv. Byggelits regelgolv Contifloor, flytande golv och ROT-golv för löpande montering. Undergolv Byggelits regelgolv Contifloor, flytande golv och ROT-golv för löpande montering. Byggelits lärospån I mer än 40 år har Byggelit försett Sverige och omvärlden med spånskivor för de mest skiftande

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Ny teknik för vackra golv Idag läggs trägolv flytande eller med limning och mer sällan med traditionell uppspikning på reglar. De nya metoderna

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Bullerskiva BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1

Bullerskiva BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1 BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1 BULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler.

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Innehållsförteckning Förord 3 Vad är fukt? 4 Floor Screedry Konceptet 5 Floor Screedry Produkten 6 Floor Screedry Användning 7 Floor Screedry Utplacering 8 Utbildning

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer