Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5"

Transkript

1 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1

2 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar arbetet. SPAANDEX K-GOLV används ti undergov även uppvärmda rum (användningskass 1). SPAANDEX UNIPAN K-GOLV används ti undergov även i ouppvärmda rum (användningskass 2). Skivorna kännetecknas av en grönfärgad kärna. Det finns två konstruktionstyper med totat fyra varianter... Bärande undergov med kortfog på regar Bärande undergov med fogning mean regar Fytande undergov på bärande cepast (EPS) Fytande undergov som renoveringsgov Undergovstyper Bärande undergov med fogning på regar Govspånskivorna kan användas som undergov i en govkonstruktion där skivorna är bärande, utagda på regar/bjäkag. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Bjäkag Isoering Undertak Bärande undergov med fogning mean regar Govspånskivorna är bärande och monteras på utagda regar/ bjäkag med ändskarvar mean regarna/bjäkarna. Den här ösningen får ENDAST användas i okaer med maxima beastning på 300 kg/m 2 ti exempe amänna bostadsutryen. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV Regar eer bjäkar Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Bärande underag, t.ex. betonggov Fytande undergov Govspånskivorna är inte fastgjorda och kan röra sig obehindrat på det bärande underaget. Govspånskivorna äggs oftast på expandrad poystyren (EPS). Fytande undergov kan också användas vid renoveringsuppdrag där behov finns för utjämning av existerande gov, t.ex. ett ädre trägov. SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 Ev. govpapp Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Cepast, t.ex. EPS 250 Avjämningsmassa på bärande underag 2

3 NOVOPAN profierade govspånskivor evereras i föjande kvaiteter: SPAANDEX K-GOLV P6 som uppfyer håfasthets- och styvhetskrav enigt SS-EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 som har en grönfärgad kärna och uppfyer fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 som har en grönfärgad kärna och uppfyer håfasthets- och styvhetskraven enigt SS-EN 312 P6 samt fogtekniska krav enigt SS-EN 312 P5. Govspånskivan tå tifäigt förhöjd fuktighet och används för bärande undergov. Kassificeringen framgår av märkningen på govspånskivornas ovansida. Govspånskivorna är 22 tjocka och försedda med dubbeprofi på fyra sidor. Detta ger starka och håbara fogar. Produktdata och användningsguide SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 RUMSTYP/ ANVÄNDNINGSKLASS UPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 1 OUPPVÄRMD LOKAL ANVÄNDNINGSKLASS 2 *) Pattformsgov Användningskass 1 KONSTRUKTIONS- TYP PRODUKT SKIVANS TJOCKLEK Bärande på regar SPAANDEX K-GOLV 22 Fytande SPAANDEX K-GOLV 22 Bärande på regar Fytande Bärande på regar* SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 SS-EN 312 P6 är kassificeringen för govspånskivor för användning i permanent uppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 65 % under några få veckor t.ex. vanigt boende. Spånskivorna är märkta. DIMENSION KLASSIFICERING SS-EN BRANDKLASS 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Användningskass 2 SS-EN 312 P7 och P6/5 är kassificeringen för govspånskivor för användning i ouppvärmda rum med en reativ uftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 85 % under några få veckor - t.ex. outnyttjade takvåningar, ventierade fuktpåverkade konstruktioner eer i fritidshus. Spånskivorna är märkta: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp Transport och förvaring Govspånskivorna ska hanteras så att kanter och ytor inte skadas och de ska förvaras torrt på ett pant underag. Govspånskivorna ska atid håas skyddade mot fukt. Ackimatisering 18 C 65 % RF Fuktskydd Govspånskivorna ska ALLTID ackimatiseras oembaerade cirka en vecka innan montering i okaen där de ska användas. At muroch putsarbete ska vara avsutat innan montering och byggnaden ska vara uttorkad från byggfukt (max. 65 % RF), uppvärmd ti minst 18 C och ventierad. Ventiation Förvaring ska ske på pant underag. Govspånskivorna ska ALLTID förvaras ventierat och skyddade mot fuktpåverkan. 3

4 Bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV kan användas som bärande undergov i såvä nybyggnationer som renoveringsobjekt där spånskivorna äggs på regar/bjäkag. Konstruktionen ger god möjighet att dra rör- och einstaationer mean regarna eer bjäkaget. Undergovet bidar tisaans med stoen ett pant och stabit underag för den sutiga goväggningen, som kan vara t.ex. ameparkett, inoeum eer matta. Fuktspärr Som huvudrege ska en fuktspärr atid äggas på betong för att förhindra fuktskador i regar och gov. Det gäer även för bjäkag. Som fuktspärr kan en pastfoie (PE) användas med en tjockek på minst 0,20. Pastfoien ska vara CE-märkt enigt SS-EN eer SS-EN Fuktspärren äggs med minst 150 överappning och ska tejpas i aa skarvar. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Se Fukthandboken. OBS! Fuktspärr äggs normat sett INTE på organiska materia. Radonsäkring Rege Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Isoerat rör Uppkossning Bärande underag, t.ex. betonggov Traditionet anses en krymparmerad betongpatta vara radontät, men när fuktspärren tätas ger den extra skydd mot radonintrång. Innan fuktspärren äggs ska det tätas vid ködbryggekanten vid fundamentet, röresesfog i betongpattan och runt rörgenomföringar. Du kan t.ex. använda väggfoie som har iats med butyband. Principer och detajer finns i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse och TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspärr Fuktspärr, minst 0,20 PE-foie Uppkossning Betong Lim (på gov och vägg) Understöd och uppkossning Regarnas/bjäkarnas fukthat får inte överstiga 8±3 % fukt vid äggning. Det rekoenderas att aminerade regar (Kerto) används, som atid är räta och med korrekt fuktinnehå. Regar ska vara korrekt dimensionerade och understödda. Understöden äggs med ett mittavstånd på max. 600 eer enigt beastningskass. Uppkossning av regar kan genomföras med pastkiar, pywoodskivor, hårda träfiberskivor eer iknande. Pastkiar ska ha dokumenterad håbarhet och vara dimensionerade enigt beastningen. Träbaserade kossar ska minst vara 100 cm 2 och avsutas nederst med en mjuk bit. Uppkossningarna skyddas mot fukt och beastning av fuktspärren med ett underag av t.ex. asfatspapp. Avstånden mean uppkossningarna framgår av schemat. LASTER PÅ BÄRVERK SS-EN (gäer endast för bostäder Q=2kN) REGELDIMENSION B H UPPKLOSSNINGS- AVSTÅND i KERTO REGLAR SÅGADE REGLAR kvaitet motsvarande C Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Vid regeändarna minskas uppkossningsavstånden med minst 10 % 4

5 Gov med normabeastning Kortingar eer regar är nödvändiga ängs aa väggar där beastningen är större. Det angivna regeavståndet på maximat 600 från mitten ti mitten gäer ENDAST vid utäggning av undergov på regar/träbjäkag med en maxima beastning på 300 kg/m 2 och en punktast på högst 2,0 kn. Vid kraftigare, konstant beastning som t.ex. för aua, konferensrum, agerrum eer arkivrum med många tunga agerstäningar ska avstånden mean regar minskas, jfr. schemat. Gov med extra hård beastning Kontroera att regar och uppkossningar är korrekt dimensionerade i den här beastningsgruppen. Beastningen förutsätts vara jämnt fördead. Exempen som visas gäer användningskass 1 och 2 vid en maxima punktast på 2,0 kn motsvarande astkategori A och B, jfr. SS-EN ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum Kontor och ätt industri (kan äggas med fogning mean regar) Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer * Skivängd UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning ,6 400/360* 400 0, ,1 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Amänna bostadsrum, kontor och ätt industri Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum UNDERSTÖDS- AVSTÅND GOLV MED EXTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedböjning 480/450* 500 0,6 400/360* 700 0, ,6 Andra regedimensioner och beastningskasser än ovannämnda hänvisas ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Skivängd Läggning av regar Vid understöd av skivkanterna ängs väggarna ska regarna äggas med ett maximat avstånd från väggen på 40. Som extra understöd kan en 700 ång extrarege äggas mean varje regeavstånd (vinkerätt ut från väggen) så att det vada regeavståndet haveras. Övriga regar ska fördeas med ett mittavstånd på högst 600 enigt ovanstående scheman. Avstånden mean första och andra regen minskas med 30 % i förhåande ti avstånden mean övriga regar. Uppkossningar ska fästas i regarna med trådspik ➐ 22 SPAANDEX K-GOLV Kamspik/skruvar med degänga KERTO strø Uppkossning Asfatpapp Min. 0,20 PE-foie ➐ Betonggov Utvidgningsfogar För att skapa pats för eventue utvidgning av skivorna vid fuktpåverkan ska det finnas ett avstånd på minst 12 från aa väggar, peare och rörgenomföringar. Vid äggning av govytor över 15 m ska utvidgningsfogarna vara minst 15. Utvidgningsfogen kan skapas på fera sätt, t.ex. med auminiumprofier från MIGUA eer motsvarande. Se även TRÆ 64, TRÆ 37. Regeavstånd vid äggning av keramiskt gov Regar och uppkossningar ska vara korrekt dimensionerade. C/c mean regarna får högst vara 300. Ett underag av 13 govgips skruvas fast i rutnät ovanpå govspånskivorna. Aternativt kan govgipsskivan ias och skruvas på spånskivan med t.ex. Afix Readyfex eer ikvärdigt fabrikat. Det skapar ett starkt och stabit underag för keramiska beäggningar i torra rum. Govbeäggning, t.ex. inoeum 22 SPAANDEX K-GOLV Utvidgningsfog Kamspik/skruvar med degänga ➑ ➒ ➐ KERTO-rege Uppkossning ➐ Asfatpapp ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betonggov 5

6 Montering bärande undergov SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV äggs i förband med minst 300 förskjutning och tvärs över de uppsatta regarna/bjäkarna med rätsidan uppåt, dvs. den markerade sidan, och med kortändarna fogade på regarna/bjäkarna. Skarvning mean bjäkar (fogning mean regar) får endast förekoa i amänna bostadsutryen. Govspånskivorna äggs med ett mittavstånd på max. 600 mean regar/bjäkar och bör hest täcka minst två rege-/bjäkavstånd. Govspånskivornas fria kanter mot väggar och öppningar ska var understödda av äkt. Avståndskiar Govspånskivor Isoering Spridd boasering Undertak Understöd ängs ruets kanter bärande undergov med fogning mean regar SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV är godkända för äggning med fogning mean regar, dvs. ändskarvar mean bärande regar/ bjäkar. Godkännandet gäer ENDAST vid maxima beastning på 300 kg/m 2. Utförandet ska föja beskrivningen under Bärande undergov samt nedanstående särskida riktinjer: Govspånskivans stämpade sida ska vändas uppåt. Ändskarvarna förskjuts minst 300. Avståndskiar Govspånskivor Fuktspärr Uppkossning Betonggov Understöd ängs ruets kanter Minskat regeavstånd 30 % Saumansiirto Min Minskat regeavstånd 30 % Skarvning och fastsättning Govspånskivorna kan fastgöras i regar/bjäkar med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. Skivorna skruvas/spikas med högst 150 avstånd mean aa understödda skivkanter och med högst 300 avstånd mean aa meanunderstöd. Spikar/skruvar förs ner 1 2 och håen får INTE spackas då det senare kan skapa ojämnheter i den övre govytan. Det rekoenderas att skruvar används som den säkraste fastsättningen av govspånskivor. Pata-fex skruvas ätt och snabbt i med gov- och takskruvmaskinen Spit 217 med EX 580 förängare. Vid användning av pistospik ska govspånskivan och regen vara pressade mot varandra innan spikning! Monteringen kan göras med gängpressande skruvar med degänga, kamspik, ringspik eer motsvarande. FÖLJANDE SKRUVAR/SPIKOR REKOMMENDERAS TIL 22 MM GOLVSPÅNSKIVA Spånskiveskruvar med degänga NKT-Fasteners Spun + skruvar med degänga, CE-märkta NKT-Fasteners handindriven spik, ring- eer spirautförande, CE-märkta NKT-Fasteners Pata-fex, CE-märkta Pasode ringspik med runt huvud på stav, CE-märkta 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 fytande undergov Min. 300 SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 kan användas ti fytande undergov på pana och räta underag (± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m). Som meanager äggs govpapp. På betonggov äggs fuktspärr som t.ex. minst 0,20 PE-foie. Fuktspärren äggs med minst 150 överappning. Aa skarvar ska tejpas. Fuktspärren förs med upp på väggen och käms fast vid govsockarna. Govspånskivorna äggs i förband med minst 300 förskjutning på ufttät isoering som t.ex. EPS 250. Avståndskiar Govspånskivor Ev. govpapp Fuktspärr Lufttät isoering Packad sand fytande gov vid renovering Min. 300 Innan arbetet påbörjas ska det existerande undergovet bedömas. Govbrädor ska vara stabia och fastspikade i underaget eventuet efterspikas brädorna. Underaget ska vara pant med en maxima toerans på ± 2 uppmätt med en rätkäpp över 2 m. Ett befintigt trägov kan utjämnas med hyving eer utjämningsmassa avsett för trä. Som meanager äggs govpapp. Fuktspärr äggs normat inte på organiskt materia, då det finns risk för svamp och röta. SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 äggs i förband med minst 300 förskjutning. Avståndskiar Govspånskivor Govpapp Befintigt trägov Limning Limningen kan genomföras när govspånskivan igger på den titänkta paceringen. Med den dubba imspetsen påförs iet i ett arbetsmoment. Lia på ovansidan av båda notspåren. Använd cirka ¾ iter im per 25 öpmeter. Vid imning i användningskass 1 och 2 rekoenderas ett 1-komponents D3 PVAc-im. Appicera så mycket im att det är synigt i skarvarna överfödigt im torkas bort. Föj imeverantörens anvisningar noggrant, särskit avseende ruets och materiaets temperatur. De iade govspånskivorna ska härda cirka ett dygn. Under den perioden får govet inte beastas. Efterbehanding Aa skivskarvar ska sipas innan de beäggs med t.ex. matta, inoeum, viny eer iknande, eftersom det vid tunn govbeäggning finns risk för märken på skarvarna och ojämnheter i govspånskivorna. Det färdiga undergovet ska skyddas mot uttorkning/fukt genom t.ex. PE-foie tis att den efterföjande govbeäggningen monteras. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Skärpta förhåningsreger FÖRE MONTAGE Vid användning i byggperioder där bjäkag och skivor utsätts för nederbörd måste bjäkarna rensas på vatten, is/frost och snö. LIMNING Lämpiga imtyper ska användas vid aa monteringsförhåanden, t.ex. imtyper som är avsedda för högre hater träfukt och frost. Kontakta imeverantören för va av korrekt imtyp. Skivskarvarna ska påföras så rikiga mängder im att skivkanten är het skyddad mot vatteninträngning. Dessutom rekoenderas imning mot regarna. Liet ska påföras dubbet så att det igger två imsträngar på regarna. MONTERING Fem (5) skruvar vid ändstöden och tre (3) vid övriga. Vid skivkanterna ska skruvavståndet vara 150. SLIPNING Om skivorna har utsatts för kraftig fukt eer direkt vatten måste skivskarvarna sipas extra.

8 Govvärme Govspånskivorna kan användas i ansutning ti govvärme, såvä vattenbaserad som eektrisk. Vattenbaserade govvärmesystem ska styras via en shunt och vara inrättat på så vis att inoppets vattentemperatur ALDRIG överstiger C (max. 27 C på färdig govyta). Leverantörens monteringsanvisningar av värmesystemet ska omsorgsfut föjas. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S erbjuder en ätt vattenbaserad govvärmeösning med NOVOPAN KLIMAGOLV ti respektive torr- och våtrum. Se broschyrena på eer bestä dem från byggvaruhuset. Spånskivor och mijön De festa träråvaror i NOVOPANs spånskiveproduktion består av diverse återvinningsprodukter från t.ex. annan träindustri samt trä som tidigare har använts som embaage, konstruktionsvirke eer dyikt. En stor de av träråvarorna ti spånskivsproduktionen är PEFCeer FSC-certifierade. Det garanteras att råvarorna koer från bärkraftig skogsbruk. Kvaitetssäkring Aa spånskivor från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S är framstäda, kontroerade och märkta enigt gäande föreskrifter och anvisningar. Samtiga spånskivsprodukter från NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S efterever kraven gäande kemiskt innehå och är godkända av Dancert och har CE-märkning för garanterat genomkontroerade spånskivsprodukter. Service och återförsäjning Mer information om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S och verksamhetens omfattande spånskiveprogram hittar du på Kom ihåg... govskivstyp väjs efter användningskass skivorna ska ackimatiseras en vecka i okaen där de ska användas fukthat i regarna maximat 8±3 % bästa montage görs genom skruvar med degänga ev. fuktspärr - korrekt pacering och säkring av konstruktionen mot uppstigande fukt ingen fuktspärr på organiska materia korrekt understödsavstånd för bärande regar regeavståndet mean första och andra regen minskas med 30 % etabering av utvidgningsfog vid govyta > 15 pm rikigt med im - cirka ¾ iter im per 25 öpmeter skivkant spacka inte skruvhåen ägg ett ager govpapp vid fytande gov govet bör avtäckas innan montering av govbeäggning sipa aa skivskarvar offenm.com - September 2014 Hantering Använd skyddsgasögon och munskydd vid (skiv)bearbetning. Vikt spånskiva 620x1820x22 18 kg/styck. Vikt spånskiva 620x2420x22 24 kg/styck. Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

NOVOPAN KLIMATGOLV. - golvskivan till golvvärme! MK-GODKENDT MK 5.33/1804

NOVOPAN KLIMATGOLV. - golvskivan till golvvärme! MK-GODKENDT MK 5.33/1804 NOVOPAN KLIMATGOLV - golvskivan till golvvärme! MK-GODKENDT MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMATGOLV - ligger varmt Enkel

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder 01 SE Läggningsvägledning Douglas hela längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i hela längder Februari 2011 Golv med lös fjäder och golv med fast fjäder Innehåll Allmän information 4 Läggning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering

UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering 12 2006 5145 2 Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering Uponor Golvvärmekassett

Läs mer

Giha Thermo Floor Golvvärmesystem

Giha Thermo Floor Golvvärmesystem Maj 2015 Utgåva 1 Giha Thermo Floor Golvvärmesystem Information och monteringsanvisning Före montering! Kontrollera så alla detaljer finns med i leveransen. Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura Flex 2016-12-15 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt, torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

fermacell Montageguide Juni 2016

fermacell Montageguide Juni 2016 fermacell Montageguide Juni 2016 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på dina tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT HUNTON VINDTÄT Förvaring/lagring Skivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning gotlandsgolvet 2.0 Lägganvisning Österby Brädgård AB 1 januari 2010 Österby Brädgård AB Österbyväg 28 62141 Visby 0498-259990 www.osterbybradgard.com 1. Förberedelser Installation _ gotlandsgolvet 2.0

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar.

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Contifloor Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Godkända för montering med löpande kortfog som får hamna mellan reglar. Contifloor Certifikat 11 20 06 verifierar

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Monteringsanvisning. för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. CONTIFLOOR. Skivorna är -märkta. Certifikat nr.

Monteringsanvisning. för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. CONTIFLOOR. Skivorna är -märkta. Certifikat nr. Mars 2005 Utg. 2 Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. CONTIFLOOR Skivorna är -märkta. Certifikat nr. 112012 Anvisningarna gäller för golvspånskivor i klimatklass

Läs mer

Sortiment. Innan du börjar

Sortiment. Innan du börjar akplywood oktober 2009 Innan du börjar Vänerply P30 Tak är avsedd att användas som bärande och vattenavledande underlags tak till yttertakstäckningar av plåt, papp, gummiduk och takpannor. Takskivorna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm.

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. Spårad Styrolitskiva Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012 Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. För 17 x 2 rör, C/c 300mm. 222-030-017

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER. Flex undertakssystem används där det önskas

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder 02 SE Läggningsvägledning Douglas fallande längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i fallande längder Februari 2011 Golv med fast fjäder och ändnot Dimension i mm: 28 x 150 I 28 x 200 I 28

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Vägledning. Läggning

Vägledning. Läggning Vägledning Läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer