Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning"

Transkript

1 Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan några synliga skarvar. Det böjda undertaket kan användas på många skilda platser såsom köpcentra, kontor, korridorer, flygplatser m.m. Den 6,5 mm tjocka gipsskivan är helt och hållet återvinningsbar. Yta Efter montering ska skivorna målas. Målning ska ske med en korthårig roller. Skivorna får inte sprutmålas då detta medför att målningen hamnar på den underliggande akustikfilten och därmed försämrar ljudabsorptionen väsentligt. För att få en estetiskt plan sammanfogning av skivorna används spackel, sandpapper och målning. Bärverk Monteras på GK-system i 2 nivåer. Monteringen ska utföras enligt denna monteringsanvisning samt enligt byggprojektets konstruktionsritningar. Belastning Maximal belastning är 1 kg. Om objektet är tyngre ska detta förses med ett eget bärverkssystem. Formstabilitet Bör inte monteras i utrymmen där den relativa luftfuktigheten överstiger 70 % och har en temperatur som överstiger 45 grader under längre tidsperioder. Gyptone BIG Curve kan torrböjas ned till en radie på 2,2 meter och vid våtböjning till 1,2 meter. Skivan kan böjas både konvext och konkavt men endast i längdriktningen. Vikt Gyptone BIG Curve Base = 6,5 kg/m² Perforerade Curveprodukter = ca. 5,5 kg/m² Rengöring Beror på vald ytbehandling. Underhåll Skador på kanter och yta kan repareras med spackel och efterföljande målning. Format Gyptone BIG Curve levereras i formatet 1200 x 2400 mm. Brand B-s1, d0.

2 Installation av GK-system i 2 nivåer och Gyptone BIG Curve-gipsskivor. Vi rekommenderar att hela monteringsanvisningen läses innan montaget påbörjas. A Fäst det böjda plåtbandet VPB 50/50 i väggen. Använd skruvar med kullrigt skruv-huvud och fäst i väggen med c-avstånd 400 mm. Se detaljerad ritning på sidan 4, sektion A-A och B-B. B Planera var den justerbara pendeln GK ska placeras. Fäst den justerbara pendeln med korrekt fastsättning. Upphängningens c-avstånd = 900 mm. Avståndet mellan bärprofiler = c 1200 mm. Max. 200 mm Upphängning c 900 mm B Max. 120 mm A A B Bärprofil max mm C Max. 120 mm Tvärprofiler max. 300 mm D Den första upphängningen bör vara belägen på ett maximalt avstånd av 200 mm från väggen. Centrumavstånd för bärprofil (GK1) är 1200 mm. Den första bärprofilen (GK1) bör inte placeras mer än 120 mm från väggen. Se närmare på sidan 4 beskrivning i avsnittet A-A och B-B. Lyft upp bärprofilen (GK 1) och fäst upphängningspendeln GK genom att klicka i pendeln i bärprofilen E Placera kopplingsbeslaget GK 22 över bärprofilen. Tryck upp tvärprofilen GK 2 in i kopplingsbeslaget. Tvärprofiler monteras med ett c-avstånd på 300 mm. F Vid BIG Curve kortkanter är det viktigt att tvärprofilerna placeras med ett c-avstånd på mm för att säkerställa en jämn och plan övergång mellan BIG Curve-skivorna. Se även illustrationen. Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 2

3 Montering av GK-system i 2 nivåer med Gyptone BIG Curve-skivor. Vi rekommenderar att hela monteringsanvisningen läses igenom innan montaget. 15 mm 50 mm 15 mm G BIG Curve har endast försänkta långkanter. På kortkanterna är det viktigt att göra en avfasning med kniv så att skivorna kan spacklas. H Skivorna ska fästas i stålsystemet med specialskruvar Gyproc QSC25. Alla kortkanter ska understödjas av stålsystemet. I Montering av skivorna på upphängningssystemet skall utföras med ett jämnt tryck på skivorna (tryck mycket försiktigt). Placera skruvarna enligt infästningsinstruktionerna på sidan 5. Skivorna böjs i längdriktningen. J Spackla alla skivskarvar med en ändamålsenlig spackelmassa och pappersremsa. När spacklet är torrt, slipa med sandpapper för att få en jämn yta mellan skivorna. Överlappa inte pappersremsorna. K Vid spackling av skruvhål, använd ändamålsenligt spackel. Slipa och spackla till dess att ytan på skivan är helt slät. L BIG Curve målas med en korthårig mohairroller. Undvik att måla ned i själva perforeringen. BIG Curve bör inte sprutmålas då detta medför risk för att att färg hamnar på akustikfilten, vilket försämrar ljudabsorptionen väsentligt. BIG Curve förbehandlas och målas därefter 2 gånger. Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 3

4 1200 x 2400 mm gipsskivor. Sektion A-A 4 1 Vinklat plåtband VPB 50/50, fästes i vägg varje 400 mm. Använd skruvar med platt skruvhuvud Böjd bärprofil GK 1, c-avstånd max mm. 3 GK 1 tvärprofil, c-avstånd max. 300 mm GK 22 kopplingsbeslag 1 5 6,5 mm. BIG Curve gipsskiva 6 Gyproc skruvar QSC 25 Sektion B-B Gyproc formbar skena SKB 40/30 fäst i vägg för varje 400 mm. Använd skruv med plant skruvhuvud. 8 Justerbar upphängning GK 26-25, c-avstånd 900 mm. (första upphängningen max. 200 mm från väggen) 9 Skruv QP-14 1 Bärprofil GK 1 (Böjd) L: 4000 mm 6 2 Tvärprofil GK 1 L: 4000 mm 5 3 Skarvbeslag GK Kopplingsbeslag GK 22 Justerbar upphängning bas GK bas, inkl. 2 st fjädersprint GK 29 6 Justerbar upphängning topp GK 27 top, längd /190/290/ 490/990 mm Materialförbrukning för GK-system i 2 nivåer 7 Skruvtyp QSC 25 montering av Gyptone BIG Curve på stålbärverk. Produkt Beteckning Dimension mm Längd mm C mm Förbrukning/m² 1 Bärprofil (böjd) GK 1 27 x ,0 m 2 Tvärprofil GK 1 27 x ,4 m 3 Skarvbeslag GK ,0 st. 4 Kopplingsbeslag GK ,8 st. 5 Justerbar upphängning bas GK ,0 st. 6 Justerbar upphängning topp GK osv ,0 st. Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 4

5 Gyptone BIG Curve gipsskivor. Gyptone BIG Curve Line 6 Gyptone BIG Curve Quattro 41 Gyptone BIG Curve Sixto 63 Gyptone BIG Curve Base 31 Fästanvisning GK-system i 2 nivåer. Bärprofil c 120 mm och tvärprofiler c 300 mm (tvärprofiler c mm vid kortkanter) Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 5

6 Gyptone BIG Curve skivor, våtböjning. Sätt tryck på den fuktiga sidan av gipsskivan M Bygg en mall med korrekt cirkelradie som gipsskivan ska böjas över. Radie från 2,2 meter till 1,2 meter vid våtböjning. N Använd rent vatten om möjligt (använd även lite ytavspänningsmedel ex sköljmedel för diskmaskiner) detta kommer medföra att vattnet tränger in i gipskärnan snabbare. Vatten appliceras på den sida av gipsskivan som ligger närmast centrum av bågen. O Placera gipsskivan på ett golv eller ett bord. Applicera vatten på gipsskivan med en svamp. Applicera bara lite vatten först. Efter 2-5 minuter tillförs ytterligare vatten. (Fortsätt applicera vatten i totalt minuter) Undvik att få vatten inuti perforeringen. P Lyft försiktigt den våta gipsskivan och placera den ovanpå mallen. Lägg ett tryck på kanterna med en plan träskiva, eller en stålskena och fäst skenan med en skruvtving. Låt den sitta kvar till dess att gipsskivan är 100 % torrt. Q Lyft försiktigt gipsskivan när den är 100 % torr. Den böjda gipsskivan måste monteras inom högst 2 timmar efter det att den har avlägsnats från formen/mallen. Om detta inte sker återtar den sin normala form. R Observera: Skivan böjs endast på längden. Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 6

7 Gyptone BIG Curve gipsskivor goda råd. GK - system 50 mm 15 mm En 100 % plan yta Full kontakt mellan gipsskiva och bärverk innan skruvning Skruvposition 50 mm 15 mm BIG Curve ska lyftas från skivbunten. Om gipsskivan dras över skivbunten kan akustikfilten på baksidan rulla av, vilket kan ge problem med olika nivåer mellan skivorna vid montering. Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 7

8 Gyptone BIG system Checklista vid montering av Gyptone BIG Curve på GK-system i 2 niveauer. Den relativa fuktigheten bör inte överstiga 70 % under montaget eller senare när utrymmet används. Gör en avfasning på gipsskivans kortkant för att uppnå en jämnare yta vid spackling. Det är endast tillåtet att använda GK-system Fäst aldrig skruvar i gipsskivans hörn. Fäst vinklat plåtband i väggen med skruv på ett c-avstånd av 400 mm. Placera skruvar med ett c-avstånd på 100 mm på skivans kortkanter. Mät alltid upp rummet och placera upphängningstrådarna enligt byggprojektets konstruktionsritningar och beskrivningar. Använd alltid GK 22 till skarvning av bärprofil och tvärprofil. Placera en extra tvärprofil med ett centrumavstånd av mm på varje sida av skivskarvarna. Detta ger en jämnare båge. Torrböj aldrig BIG Curve till en radie mindre än 2,2 meter. Ytan ska alltid primas innan den målas två gånger. Läs igenom denna monteringsanvisning innan montaget påbörjas. Gyproc AB Box 153, Bålsta Tfn: (order/kundservice) Fax: E-post: (order/kundservice) (Technical Sales & Support) ISO och OHSAS Gyproc AB har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO och OHSAS Gyptone BIG Curve Monteringsanvisning 8

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Underarbete och tapetsering Handledning för dig som gör det själv Underarbete Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som bygger nytt eller som ska renovera befintliga

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer