MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48."

Transkript

1 MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

2 PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim i pulverform som innehåller cement. Cementen i S48 binder merparten av blandningsvattnet och därmed höjs inte den relativa fuktigheten, RF, i konstruktionen. S48 fungerar som ett dispersionslim på så sätt att det är plasterna i S48 som limmar vilket ger S48 en hög limförmåga jämfört med traditionella cementbaserade fästmassor. Också i sin konsistens påminner det om dispersionslimmet vilket gör S48 flexiblare än en traditionell fästmassa. Samtidigt gör cementen S48 formstabil och därmed ger gipsskivan inte efter vid hög och långvarig belastning, vilket kan hända om man använder "mjuka" dispersionslimmer. S48 innehåller cement vilket gör att produkten härdar och blir formstabil, dvs den påverkas inte av långvarig eller hög belastning. Cementen binder merparten av blandningsvattnet och därmed höjs inte den relativa fuktigheten, RF, i konstruktionen. S48 innehåller cement vilket gör att produkten härdar och blir formstabil. Det är det här som gör S48 lämpligt att använda till limning av gipsskivor. 2

3 LIMNING AV GIPSSKIVA I HALVKAKLADE BADRUM MED ARDURIT S48. SÅ SNABBT OCH SKONSAMT ATT HYRESGÄSTEN KAN BO KVAR UNDER RENOVERINGEN. ARDURIT S48 gipslimning lanserades av ARDEX i mitten av 80-talet. Det är nu en väl beprövad metod för att på ett enkelt sätt ta upp nivåskillnaden mellan den kaklade underdelen och den målade överdelen av väggen. DÄRUTÖVER INNEBÄR METODEN ATT: du enkelt riktar upp väggarna du får ett unikt stöd i svackor du får full täckning och därmed inga knäckta plattor när du skruvar fast inredning och sätter upp krokar På ett enkelt sätt tar du upp nivåskillnaden mellan den kaklade underdelen och den målade överdelen. Metoden bygger på att du inte river badrummet utan låter befintligt kakel sitta kvar. Därmed slipper du allt tungt slit och släp. Och du slipper transportera bort materialet. I ett normalbadrum kan det innebära kg. Vid rivning är det inte bara det man vill ha bort, som följer med. Tyvärr brukar en hel del av putsen bakom följa med också. Det slipper du laga och framförallt slipper du vänta på att den nya putsen skall torka så att ett tätskikt kan appliceras. (Normal uttorkningstid är 5 mm/ dygn). Du får full täckning och därmed inga knäckta plattor när du skruvar fast inredning och sätter upp krokar. Dessutom kan äldre fästmassor innehålla asbest. Något du slipper sanera om du väljer denna metod. 3

4 MONTERINGSANVISNING VÄGG LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ARDEX limstål är ett specialverktyg framtaget för gipslimning med S Gör en fuktmätning. Ev. löst sittande plattor tas bort. Kaklade och målade ytor sodatvättas. 2. Slipa eller fräs 50 mm lodräta spår på cc-avståndet 300 mm i den målade ytan. 3. Sedan kammas S48 upp på hela ytan med en 6 mm fixkam. Dra av S48 med ARDEX limstål. ARDEX limstål är framtaget för att bilda luftkanal mellan gipsskivan och väggen. 4. Montera gipsskivan inom 15 minuter. Ev. kan skivorna behöva förankras mekaniskt. Eventuella ojämnheter tas upp av S S48 kammas upp på hela ytan med en 6 mm fixkam. Dra av S48 med ARDEX limstål så bildas luftkanaler. 6. Montera på gipsskivan inom 15 minuter. Lämna ett avstånd mellan gipsskivan och taket på mm för avluftning. Avslutningen mot taket utförs med ventilerad taklist. Efter ca 3 timmar kan efterföljande arbete påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen i samråd med Danogips, Gyproc och Norgips. 4

5 BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING GENOM ATT LIMMA GOLVGIPS PÅ GOLVSPÅNSKIVA. S48 Enligt PER:s branschregler skall böjstyvheten på ett golv där man ska lägga plattor minst motsvara den för ett bjälklag med 22 mm spånskiva och reglar på cc 300 mm. Genom att limma på 13 mm golvgips på ett bjälklag med 22 mm spånskiva lagd på reglar cc 600 med S48, uppnås en högre böjstyvhet än 22 mm spånskiva på reglar cc 300. Detta har AB Trätek, institutet för träteknisk forskning, visat i tester för Ardex räkning 1 ). LIMMA GIPS ELLER SPACKLA? Gipslimning har flera fördelar jämfört med att spackla på spånskivan. Inga sprickor: Dels spricker spacklet till följd av spacklets härdning och rörelserna i spånskivan. När spacklet spricker kommer även tätskiktet i ett våtutrymme att spricka med vattenskador som följd. Gips är ett dött material. Det krymper inte och tack vare flexibiliteten hos S48 tas alla rörelser i spånskivan och spånskiveskarvarna upp. Ingen effektbegränsning vid värmegolv: Spånskiva är ett brännbart material. Därmed kan man inte ha högre effekt på elvärmegolv än 100W/kvm 2 ). Den begränsningen gäller ej vid gipsskivor. En jämnare kvalitet: För att komma upp i samma böjstyvhet som för 13 mm golvgips måste du spackla minst 12 mm på spånskivan 3 ). När man flytspacklar är det svårt att säkerställa en lagtjocklek på 12 mm över hela golvytan. När du limmar golvgips får du 13 mm och ingenting annat. En snabbare lösning: Före spackling kan påbörjas skall primern torka minst 12 tim. Efter spackling måste du vänta minst 1 dygn innan ett PER godkänt tätsystem kan appliceras. (Primning + härdning för ett självtorkande spackel). När du limmat golvgips kan du börja lägga plattor eller applicera tätskikt redan efter 5 timmar. En enklare lösning: Det är betydligt smidigare att limma golvgips jämfört med att flytspackla. Mindre kladd, färre tunga lyft, mindre materialåtgång och färre arbetsmoment. LIMMA ELLER SKRUVA GIPSSKIVAN? Den limmade gipsskivan bildar tillsammans med spånskivan en samverkanskonstruktion som tar upp laster på ett helt annat sätt än en spånskiva med skruvad gips. Den skruvade konstruktionen är inte styvare än en konstruktion där golvgipsskivan ligger flytande på spånskivan eftersom skruvarna inte förmår att överföra krafterna mellan spån- och gipsskivan och därmed uppnås inte böjstyvhetskraven i PER:s branschregler. Att limma är dessutom smidigare och lättare än att skruva. Golvgips är tillverkad av gips som är betydligt hårdare än gipsskivor för väggar och därmed väsentligt svårare att skruva i. En annan fara med att skruva gipsen är att skruvskallarna med tiden kan skada tätskiktet. När du limmat golvgips kan du börja lägga plattor eller applicera tätskikt redan efter 5 timmar. Spånskiva är ett brännbart material. Därmed kan man inte ha högre effekt på elvärmegolv än 100W/kvm. Den begränsningen gäller ej vid gipsskivor. 1 ). Rapport Nr A 12150/ ). Enligt SEMKO 3 ). Se GBR:s Bjälklagsnyckel 5

6 MONTERINGSANVISNING GOLV LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR 1. Underlaget skall vara fast, rent och torrt samt fritt från damm och skiljemedel. Om du väljer att skruva fast gipsskivan för att hålla skivorna på plats måste skruvarna avlägsnas efter det att S48 härdat klart. Riv bort eventuell matta och avlägsna mattlimmet. Ev. limrester som lämnats kvar skall vara hårda och sitta fast ordentligt. Kontrollera regelavståndet och att spånskivorna/golvplanken är väl förankrade i reglarna. 2. Påför S48 på spånskivan med den släta sidan av fixkammen (6 eller 8 mm tandning beroende på hur jämnt underlaget är). Därefter vänds fixkammen och trycks igenom brukslaget så att rillor bildas. Skarvarna i spånskivan och i gipsskivan skall förskjutas i förhållande till varann. 3. Börja montera gipsskivorna längst in i rummet så att man inte behöver gå på dem när härdningen har börjat. Skivorna läggs i samma riktning som spånskivorna så att de bär över reglarna. Skarvarna i spånskivan och i gipsskivan skall förskjutas i förhållande till varann. Lägg ner golvgipsskivan i S48. Detta måste ske inom 15 minuter efter att S48 kammats ut på spånskivan. 4. Tryck ner gipsskivorna i S48 genom att gå på dem. Någon mekanisk förankring krävs inte under härdtiden. Ev. kan tyngder läggas ut för att hålla skivorna på plats. Redan efter 5 timmar kan efterföljande arbete påbörjas. 6 Monteringsanvisningen är framtagen i samråd med Danogips, Gyproc och Norgips.

7 LÄMPLIGA VERKTYG FÖR GIPSLIMNING. AXPLOCK UR ARDEX PRODUKTSORTIMENT. Produktnamn Golv Vägg Inne Ute Egenskaper X7 Plus x x x x Räcker 30% längre. Mycket god hängförmåga. Allroundfix Kan användas till all normal plattsättning 1-K Tätsystem x x x Ett färdigblandat, primerfritt tätskikt för golv och väggar i bostadsmiljö före beklädnad med keramik. Stabbig, fast och droppfri. Kan appliceras på limmad gipsskiva efter 3 timmar (vägg), 5 timmar (golv). A828 x x För spackling av gipsskiveskarvar från 0 till Väggspackel obegränsad lagtjocklek utan att sjunka. A35-Mix x x För snabbrenovering av badrumsgolv, även för in- Rotbetong gjutning av värmegolv. Fast konstruktion minst 20 mm, flytande konstruktion minst 35 mm vid plastmatta, 45 mm vid keramik. Gångbar efter 3 timmar. Beläggningsbar efter 24 timmar oavsett lagtjocklek. A45 x x x För fallspackling i duschar, fixering av avlopp, Byggspackel lagning av skador, utspackling av nivåskillnader. Beläggningsbar efter 1 timme oavsett lagtjocklek. Tätskikt efter 24 timmar. En riktig veteran, har funnits på marknaden i över 30 år. 7

8 ARDURIT S48. HÖGFLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSLIM. Gipslimning för golv och vägg Plattsättning på färsk betong efter 28 dygn Passar till lågabsorberande plattor Värmegolv och granitkeramik Både golv och vägg Endast inomhus Väldigt drygt Blandningsförhållande: 15 liter vatten till 25 kg torrbruk, 7,5 liter vatten till 12,5 kg torrbruk, 3 liter vatten till 5 kg torrbruk. Smidigheten förbättras om bruket efter upprörning får vila i ca 2 min och sedan rörs upp på nytt. Blanda endast så stora mängder bruk som hinner användas inom 1 timme. Densitet: Ca 0,8 kg/liter Densitet blandad: Ca 1,4 kg/liter Materialåtgång vid släta underlag: Ca 1,2 kg/m 2 pulver med 4x4x4 mm s fixkam Ca 1,5 kg/m 2 pulver med 6x6x6 mm s fixkam Ca 1,9 kg/m 2 pulver med 8x8x8 mm s fixkam ARDEX-ARKI AB Upplagsvägen Stockholm Tel Fax ARDURIT S48 Högflexibelt plattsättningslim. Användningsområde Klarar plattsättning på "färsk" betong (28 dygn) utan plattsläpp och på golvspånskiva c/c 300. Tack vare sin höga limförmåga lämplig för värmegolv och granitkeramik som har låg absorptionsförmåga. Egenskaper Smidig att jobba med. Beständig mot fukt i bad- och duschrum i bostadsmiljö och liknande. Materialåtgång vid gipslimning: Ca 0,85 kg/m 2 färdigblandat bruk med ARDEX S48 limstål. Bearbetningstid: Ca 1 timme vid 20 C Öppentid: Ca 20 minuter vid 20 C Korrigertid: Ca 30 minuter vid 20 C Gångbar: Fogning: Förpackning: Din Ardex-återförsäljare Ca 3 timmar efter läggning Vägg efter ca 3 timmar Golv efter ca 5 timmar Säckar á 25 kg Säckar á 12,5 kg Påsar á 5 kg clange.se Plattsättning på färsk betong efter 28 dygn.

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

Spackelguiden PROFFS 1

Spackelguiden PROFFS 1 Spackelguiden PROFFS 1 Innehåll Så väljer du rätt spackel 5 Nyhet! Rolla på spacklet 6 Hela vår spackelfamilj 9 Produkterna 10 Att tänka på innan 16 Kolla väderleksrapporten Perfekt temperatur ger perfekt

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer