Mosaikparkett Basparkett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mosaikparkett Basparkett"

Transkript

1 Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel

2 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm och levereras limmad på nät. HØRNING basparkett har en normal tjocklek på 10 mm och bör inte vara bredare än 50 mm och längre än 250 mm. HØRNING Basparkett levereras antingen som lösa stavar eller limmad på nät. Båda produkttyperna är massiva och slitstarka golv med en lång livslängd. Golven kan slipas flera gånger eftersom stavarna inte har not och fjäder. Golven bör läggas av fackman. OBS. Återförsäljaren skall informeras om ev. reklamationer innan golvläggning och senast 8 dagar efter leverans. Förberedelse Rummet där HØRNING parketten ska läggas skall ha varit avgränsat i minst en vecka och ha haft en konstant temperatur på mellan 18 och 24 grader C. samt en luftfuktighet på % RF. Byggnaden skall vara klimatsäker och värmesystemet skall vara installerat och i bruk. HØRNING parketten samt andra material för golvläggningen skall acklimatiseras i de rum där de ska användas under minst en vecka. HØRNING parketten har vid leverans en anpassad fuktighet på 8 +/-2 % och bör inte packas upp innan läggningen. Innan läggningen av parketten ska allt övrigt arbete som kan öka fuktigheten vara färdigt, t.ex. murar- och måleriarbeten. Efter golvläggningen skall rumsklimatet bevaras som under läggningen. Undergolv Undergolvet skall vara rent, torrt, fast och plant. Lämpliga undergolv är t.ex. betong, lättbetong, spånskiva, plywood, golvgips, anhydrit etc. Kontrollera att undergolvet är plant Använd en 2 m lång rätskiva och kontrollera hela ytan grundligt. Finns det ojämnheter på mer än +/- 2 mm pr. 2 m, skall undergolvet grundas och spacklas. Fuktisolering Undergolvet skall vara fuktisolerat. Vi hänvisar till SBI-anvisning 178 Byggnadens fuktisolering. Undergolvet skall förses med fuktspärr om: - Det finns risk för uppstigande fukt, dvs. om det saknas eller finns ett otillräckligt plastmembran inbyggt i undergolvet. I givet tillfälle används Thomsit R755 epoxygrund. - Restfukten i betongen är mellan 85 och 95 % RF. I givet tillfälle används Thomsit R755 epoxygrund. - Restfukten i betongen är mellan 65 och 85 % RF. I givet tillfälle används antingen Thomsit R755 epoxygrund eller så kan parketten limmas med HØRNING MS Flexlim.

3 3 Anhydrit får INTE behandlas med Thomsit R755 epoxygrund vilket gör att restfukten får vara max 65 % RF. I händelse av att undergolvet måste både grundas med epoxy och spacklas skall spackelmassan strykas ovanpå epoxygrunden. Ugnstorkad sand strös på 2:a lagret epoxygrund. Epoxygrunden skall inte grundas, däremot skall spackelmassan grundas för att vara säker på att limmet fäster ordentligt. OBS. En ev. krypgrund skall ha en effektiv ventilation. Kontakta Hørning Parket för ytterligare information. Gångkomfort Gångkomforten kan förbättras och stegljuden kan dämpas genom att använda underlag av antingen Thomsit TF mm gummikork eller HØRNING MS Flexlim. Vid använding av HØRNING MS Flexlim - se särskilt datablad. Thomsit TF mm gummikork limmas mot undergolvet med samma lim som som används vid limning av parketten. Limmet skall härda i minst 24 timmar innan parketten limmas mot gummikorken. Thomsit TF mm gummikork är speciellt framtagen för produkter utan not och fjäder och utjämnar variationer i golv och undergolv. OBS. Thomsit TF mm gummikork är inte en fuktspärr. Golvvärme HØRNING parkett kan läggas på golv med golvvärme. Vi hänvisar till vår "Monteringsanvisning för trägolv monterat på golvvärme". Läggning Rörelsefog Trägolv sväller och krymper allt efter hur luftfuktigheten är i rummet. Därför skall det finnas ett avstånd mellan väggar, rör, fasta installationer och golv på minst 10 mm - använd distanskilar. Detta gäller även den eventuella monteringsskiva som HØRNING parketten monteras på. Vid montering genom flere rum skall det finnas rörelsefogar vid dörrarna. Även vid övergång till andra golvbeläggningar skall det finnas en rörelsefog. Golvet avdelas med en expansionsfog - Om golvytan överstiger 8 x 12 m.

4 4 - Vid klimatiska avvikelser på golvytan t.ex. om det endast finns golvvärme under en del av golvytan. - Om det finns en expansionsfog i undergolvet. Det kan läggas en HØRNING korkremsa i rörelsefogen/expansionsfogen under monteringen eller så kan en specialprofil användas. Läggningsriktning Trägolv monteras normalt i samma riktning som infallande ljus i rummet (dvs. lodrätt mot fönstret). I långsmala rum skall stavarna (engelskt- och parallell mönster) alltid monteras i rummets längdriktning. Golvet blir vackrast om stavarna monteras symmetriskt på golvet. Av den anledningen skall golvet mätas innan monteringen så att passbitarna mot väggarna blir lika breda. Läggning Sugande undergolv av betong, lättbetong, golvgips, golvskivor, anhydrit etc. grundas med Thomsit R766 universalprimer innan monteringen påbörjas. Undergolv av existerande trägolv För att undvika golvknarr ska undergolvet skruvas fast ordentligt. För att golvet ska bli tillräckligt plant och för att ta bort små ojämnheter kan golvet slipas. Därefter skall undergolvet antingen spacklas eller monteras med golvskivor av min. 6 mm masonit. Golvskivor Olika typer av golvskivor kan använsas som flytande golv men alla har dock inte samma stabilitet och slitstyrka. Golvskivorna ska minst ha samma tjocklek som trägolvet. 1. prioritet - 2 lager plywood lagda i olika riktningar och med förskjutna skarvar. De 2 lagren limmas med vattenfast PVA-lim och skruvas sedan ihop. 2. prioritet - 2 lager vattenfast spånskiva lagda i olika riktningar och med förskjutna skarvar. OSB-skivor är att föredra. De 2 lagren limmas med vattenfast PVA-lim och skruvas sedan ihop 3. prioritet - 1 lager vattenfasta golvspånskivor som limmats i not/fjäder med vattenfast PVA-lim. OSB-skivor är att föredra. Regelavstånd Om golvskivorna skall monteras på en regelkonstruktion gäller följande:

5 5 Vid min. total tjocklek 22 mm för spånskivor eller min. total tjocklek 18 mm för plywood gäller nedanstående regelavstånd (centrummått): mm för bostad eller motsvarande mm för mindre butiker mm för samlingslokaler eller motsvarande Regeldimensioner - se lastnorm DS 410:1998 och tränorm DS 413:1998. Vid hellimning används HØRNING MS Flexlim. Två olika typer av 2 typer spackel/limspridare kan användas - Restfukt i betongundergolvet upp till 85 %: Använd en limspridare som påför limmet heltäckande på undergolvet (förbrukning 1 l/m²) så att limmet kan fungera som fuktisolering. - Restfukt i betongundergolvet upp till 65 % Använd en tandspackel för att påföra limmet på undergolvet (förbrukning 0,6-0,8 l/m² = g/m² OBS. 1 l = 1,7 kg). Kapa dörrkarmarna så att stavarna kan gå in under dessa. För att underlätta läggningsarbetet kan en anslagslist säkras mot undergolvet vinkelrätt mot väggarna så att stavarna inte förskjuts i det våta limmet under läggningen. Blanda stavar från olika förpackningar så att golvet får ett harmoniskt utseende. Stavarna pressas ner i det våta limmet och skjuts lätt ihop utan att det kommer upp lim mellan stavarna, detta kan medföra ojämna sprickbildningar eftersom stavarnas förmåga att förflytta sig individuellt förhindras. I händelse av att en stav ligger lägre eller högre än resten av golvet avlägsnas staven omgående och byts ut mot en annan stav. Stryk ev. på lim på stavarnas undersida. Man bör inte föredela lim på en större yta än att monteringen kan ske inom ca.15 minuter. Stavarna monteras i förband (förskjutna skarvar). Se till att tandningen är tillräckligt djup och att spackeln hålls lodrätt. För lite lim orsakar att stavarna inte sitter fast ordentligt. Välta golvet omgående efter montering, innan limmet börjar härda. Lägg ut sandsäckar på tryckfördelande plankor/skivor (Speciellt vid kanterna) tills limmet har härdat. Golvet får inte beträdas under tiden som limmet härdar, dvs. golvet får först belastas efter timmar efter montering. Ta bort distanskilarna när limmet har härdat. Slipning Vid användning av HØRNING MS Flexlim, kan mosaikparkett och basparkett slipas och ytbehandlas efter 48 timmar. Efter läggningen görs en helslipning av golvet tills

6 6 man uppnått en tillfredsställande yta. Första slipningen görs med hjälp av en golvslip, korn eller finare. Innan sista slipningen förseglas golvytan med hjälp av IRSA Aqua träkittblandningsvätska blandat med slipdamm korn För att uppnå bästa möjliga resultat bör den sista slipningen utföras med hjälp av slipnät korn Ytbehandling Golven dammsugs ordentligt och ytbehandlingen utförs enligt leverantörens anvisning för de produkter som används. Rörelsefogarna täcks av golvlister eller golvsockel. Golvskydd För att skydda golvet efter ytbehandlingen kan golvet täckas med kraftig 500g golvpapp, eventuellt även med masonitskivor beroende på belastningsgraden. Underhåll Rengöring För att undvika sand och smuts på golvet bör det ligga en dörrmatta vid ingången. Avlägsna sand och smuts med en dammsugare eller en sop. Underhåll och rengöring skall i övrigt ske i enlighet med anvisningarna från leverantören på den ytbehandlingsprodukt som använts. Undvik repor Skydda golvet mot skador och repor med hjälp av möbeltassar under alla möbler. Låt inte sand, smuts eller vätska ligga kvar på golvet - avlägsna det omgående. Trägolv kan få tryckmärken av skor med höga klackar. Monteringsanvisningen baseras på mångårig erfarenhet och tillgodoser normala förhållanden i de flesta byggnadskonstruktioner. Hørning Parket påtar sig inte något juridiskt ansvar i samband med denna vägledande information.

7 Mosaikparkett Mosaikparkett Denna produkt finns i följande träslag: Lönn (eur) Ask Ek Ek rökt Jatoba Basparkett Denna produkt finns i följande träslag: Ek Merbau Hørning Parket A/S I Skellerupvej I DK-8600 Silkeborg l CVR T: I W: horningfloor.dk I E:

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri med Småa Innehållsförteckning Innehåll...sida Vad innebär självbyggeri?...4 Allmänt om kontantlyft och materialspecifikation...5...5 Generella ordningsregler...9

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01

Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01 Så här utförs korrekt tätskiktsisolering före montering av keramiska

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Wallgard Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Wallgard kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Bård

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsgolv November 2013 (ersätter januari 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent,

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer