MONTERINGSANVISNING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING

2 Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem består av syll, byggblock, plywood till ut- och insida vägg, stolpar och balkar i limträ. Byggblocken staplas och sammanfogas till en isolerande väggkonstruktion. Vid tillverkning av blocken sågas en stor mängd spår i materialet vilket leder till kraftigt förbättrade isolerande egenskaper. Hela väggen är diffusionsöppen och anpassar sig efter rådande luftfuktighet, ingen diffusionsspärr (plastfolie) krävs. Därför blir hus med IsoTimber sunda hus att bo i. IsoTimber väggsystem är helt enkelt en stark, isolerande diffusionsöppen kombination där luft och trä gör underverk. Allmänt 1. Studera projekteringsanvisningen. 2. Mellan plywoodskivor skall alltid finnas ett mellanrum på 5 mm för att fogning skall bli optimal. 3. Skydda väggarna från fukt under byggtiden. Täck monterade delar till dess att taket är monterat så att de inte utsätts för nederbörd. Montera ej vid regnväder såvida inte montage sker under tak. 4. Vi rekommenderas att montera stommen uppdelad i ett flertal minre moment och färdigställa dessa delar löpande med plywoodskivor och fogmassa innan montaget fortsätter. Detta underlättar dels täckning av stommen under montaget, samt säkerställer i högre grad att fukt ej tränger in i stommen. 5. Ett betonggolv innehåller stora mängder byggfukt som ska torkas ut. Tänk på att denna fukt måste ventileras bort så att det inte blir för fuktigt inomhus, det räcker inte med att bara slå på värme. De invändiga väggskivorna ska fogas innan värmen slås på. Följande delar ingår IsoTimber Block Träreglar med spår 7 mm Plywood på var sida, mått 109x137x2350 mm. IsoTimber Syll Formplywood med regel 45x109 mm. IsoTimber Stolpe Trästolpe 45x109 mm, sort C24. IsoTimber Hörnstolpe 150x150, sort C24. Limträbalk 109x225/275/315, L40C. Väggskivor Fogmassa 2

3 Monteringsanvisning Anvisningar för 3-skikt IsoTimber 300-stomme. Se även Projekteringsanvisning, ritning A01. Förberedelser Förberedelser som underlättar och förkortar montagetiden. 1. Studera ritningsunderlaget så ni är väl insatta i detta. 2. Kontrollmäta husgrunden mot ritningsunderlaget. 3. Stolparna till montaget kommer ej i färdiga längder. 4. Skapa en kapmall utifrån ritningsunderlaget och påbörja kapning av dessa när materialet finns tillhands, såvida inte grunden ej stämmer mot ritningsunderlag. 5. Skruva ihop de stolpar som anges vara dubbel eller trippel. Fixera syllen 1. Lägg ut en fuktspärr där syllen ska placeras. 2. Kapa syllen till rätta längder, och placera ut syllen. (se ritning V01). Observera att träregeln på syllen skall ligga mot insida vägg. 3. Kontrollera att alla mått stämmer med ritningen. 4. Fäst syllen i underlaget, se ritning V01 eller V Repetera steg 1-5 runt hela huset. På så sätt kontrolleras än en gång att grunden och ritningsunderlager överensstämmer. 6. Markera på syllen var stolparna skall placeras samt om det är en stolpe, 2S-stolpe eller 3S-stolpe. 7. Märk ut på syllen vart fönster och dörrar skall placeras samt bröstningshöjder för dessa. 8. Lämna öppning där dörr skall sitta. 3

4 Montera block, stolpar och skivor i det inre skiktet 1. Montera hörnstolpar på syllens träregel. Hörnstolpar och övriga stolpar är bärande och ska placeras mot insida vägg. Fäst hörnstolparna mot syllen genom skråspikning eller skruvning. 2. Placera ut och skråskruva övriga stolpar mot syllen. 3. Börja vid en hörnstolpe och fäst en liggande plywoodskiva mellan hörnstolpen och de övriga stolparna. Kontrollera att stolparna står i lod innan skivan skruvas fast. De inre väggskivorna skruvas i syll, stolpar, balk och block enligt ritning A Väggskivorna placeras så att vertikala skivskarvar hamnar antingen mitt på stolpar eller minst 100 mm från stolpar, se ritning A02. OBS! Det ska vara 5 mm mellanrum mellan skivorna, syll, även mel- 4

5 lanrum på 5 mm i mötet väggskivor, fönster- och dörrsmygar samt väggskivor och överkant vägg (hammarband). Alla dessa skall sedan tätas med fogmassa. (Observera att mellanrummet mellan plywoodskivorna i konstruktionen alltid skall vara minimum 5 mm för optimal fogning.) 5. Fyll facken med IsoTimber-block upp till skivans överkant (1200 mm). IsoTimber-blocken skall ligga med uppsticket på de yttre skivorna uppåt. Var noga med att blocken ligger an mot varandra. 6. Skruva med jämna mellanrum fast blocken mot plywoodskivan från insida vägg. Tryck i detta moment IsoTimber-blocken mot plywoodskivan från utsida vägg, så att dessa ligger an mot skivan när de skruvas. 7. Fäst nästa rad med skivor ovanför de som monterats. Kontrollera än en gång att stolparna står i lod innan skivorna skruvas fast. 8. Fäst montagestöd invändigt i grunden och i väggen, rekommenderat mot stolparna och placera väggen i lod. 9. Fortsätt fylla facken med IsoTimber-block upp till väggliv, alternativt underkant limträbalk. De översta blocken behöver eventuellt klyvas ner på höjden. (Upprepa moment 5). 10. I bärande väggar ska limträbalkar monteras. Montera limträbalk i väggens överkant enligt ritning V11. 5

6 11. Balkarna skall endast vila och skarvas på stolpar. Balkarna skråspikas eller skruvas i stolparna och mötande balk. Montera de inre skivorna 5 mm nedanför balkarnas överkant (fogmån) och skruva fast dessa i balk och vägg. 12. Kontrollera att väggen står i lod och är rak 13. I fack med dörr-/fönsterhål tänk på att lämna plats för smyg, 12 mm runt om samt lämna 10 mm i montagemån för fönster och dörrar. Montera block i de yttre skikten 1. Börja i ett hörn med det andra skiktet IsoTimber-block. 2. Förskjut skarvarna på blocken i de olika varven och skikten. Se ritning A Blocken läggs på syllen och skråskruvas med genomgående träskruv, 140 mm, ner i syllregeln. 4. Stapla blocken dikt mot det inre skiktet, skjut ihop blocken så att det blir högst 9 mm avstånd mellan dessa. Om det blir större avstånd, kapa om blocket. 5. Skruva de övriga blocken genom sponten in i tidigare monterat IsoTimber-skikt. Se ritning V Kontrollera med jämna mellanrum att väggen står i lod och är rak. 7. Montera stolpar vid dörr- och fönsterhål i det yttre skiktet innan montage av det tredje skiktet IsoTimber påbörjas. 8. Upprepa moment 1 6 för det avslutande tredje skiktet IsoTimber-block. 6

7 Montera de yttre väggskivorna 1. Väggskivorna placeras så att vertikala skivskarvar hamnar antingen mitt på stolpar eller minst 100 mm från stolpar, se ritning A Montera 12 mm plywood eller limfog i fönster- och dörrsmygar. 3. När du kommer till en öppning, låt skivan täcka hålet och såga upp detta senare för att få en bra vädertätning. 4. De yttre väggskivorna skruvas enligt ritning A Montera 12 mm plywood i överkant vägg. 6. OBS! Det ska vara ca 5 mm mellanrum mellan skivorna, som senare ska tätas med en fogmassa. Foga skarvarna Foga alla skivskarvar i de in- och utvändiga väggskivorna. Lägg rikligt med fogmassa så att springorna mellan skivorna fylls helt. Jämna av fogarna. Glöm inte skarvar mot syll, överkant vägg, smyg och kring dörr och fönsteröppningar. Ytorna i skarven och fogmassan måste vara minst +5 o C för att säkerställa en god vidhäftning. OBS! Alla skarvar i ytskiktet ska tätas med fogmassa. Täck stommen Täck den färdiga stommen, inklustive dörr- och fönsteröppningar väl innan byggarbetsplatsen lämnas. 7

8 Micke Östling är upphovsman och grundare till IsoTimber. Några tips från Micke innan du sätter igång! Väder... Se till att bygga i bra väder, all fukt du bygger in denna konstruktion kommer att vädras ut, men vore det mitt hus så skulle jag aldrig bygga i regn se till att täcka av bygget. Se till att resterande byggdetaljer finns på plats så du kan göra hela huset vädertätt på en gång. Bra verktyg är halva bygget, hyr maskiner som underlättar ditt arbete! Använd en automatskruvdragare för bandad skruv vid monteringen av de yttre och inre väggskivorna. En batteridriven fogspruta till fasadfogen gör att fogningen går snabbt. Postadress IsoTimber Kluk Alsen Besöksadress IsoTimber Akademigatan 3, Hus U Östersund Telefon E-post ISOTIMBER TILLHÖR HIPE INNOVATION-GRUPPEN Monteringsanvisning version

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden?

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden? Bygg i trä med Fixa & trixa Har du tänkt på hur mycket trä vi har runt omkring oss? Titta dig omkring så får du se. Ta sedan bort allting som är i trä. Då blir det inte speciellt mycket kvar, eller hur?

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer