Golvkonstruktioner med golvvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Golvkonstruktioner med golvvärme"

Transkript

1 Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-

2 Copyright: Thermotech Scandinvia AB 0 Bilder: Thermotech Scandinavia AB Grafisk form: Thermotech Scandinavia AB Tryck: Tryckeribolaget i Träriket AB

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INGJUTNING...-. Ingjutning + trägolvbeläggning.... Ingjutning + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen.... Ingjutning + keramisk golvbeläggning i våtutrymme.... Ingjutning + plastmatta i torra utrymmen.... Ingjutning + plastmatta i våtutrymme.... TRÄBJÄLKLAG Träbjälklag + trägolvbeläggning...7. Träbjälklag + formstabil skiva + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen Träbjälklag + formstabil skiva + keramisk golvbeläggning i våtutrymme Släta spånskivor + avjämningsmassa + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen...0. Släta spånskivor + avjämningsmassa + keramisk golvbeläggning i våtutrymme...0. Träbjälklag + plastmatta i torra utrymmen.... FLYTANDE GOLV 8, OCH Flytande golv + trägolvbeläggning.... Flytande golv + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen.... Flytande golv + keramisk golvbeläggning i våtutrymme.... Flytande golv + plastmatta i torra utrymmen.... FLYTANDE GOLV 0, 0 OCH Flytande golv + trägolvbeläggning.... Flytande golv + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen.... Flytande golv + plastmatta i torra utrymmen...

4 . Ingjutning INFORMATION Vid ingjutning av golvvärme i platta på mark bör tjockleken på isoleringen vara minst 00 mm. Innan man lägger golvet måste betongplattan vara torkad enligt gällande HUS AMA. 8 % RF vid beklädnad med tätskikt och 9 % RF utan tätskikt. Betongen skall täcka rören med minst 0 mm ovan rörens överkant. Tryck- och täthetskontroll skall alltid utföras innan gjutning. Rådgör alltid med golvleverantören om val och förläggning av ytgolv. Kom ihåg att om gjutning skall ske på ett trycksatt system skall säkerhetsventil monteras i systemet. Följ GBR:s skrift Trägolv på golvvärme för anvisningar om hantering av trägolvbeläggning. Följ alltid gällande branschregler från GVK och GBR.. Ingjutning + trägolvbeläggning. Trägolvbeläggning *. Lumppapp, foam eller liknande **. Ångspärr. Betongplatta med ingjuten golvvärme. Isolering * Tjockleken på trägolvet skall inte överstiga mm. ** Val av skikt under ytgolvet skall ske i samråd med golvleverantören. (0)

5 . Ingjutning + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen. Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Betongplatta med ingjuten golvvärme. Isolering. Ingjutning + keramisk golvbeläggning i våtutrymme. Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Tätskikt. Betongplatta med ingjuten golvvärme. Isolering (0)

6 . Ingjutning + plastmatta i torra utrymmen. Matta eller plattor av plast. Golvlim*. Betongplatta med ingjuten golvvärme. Isolering. Ingjutning + plastmatta i våtutrymme. Matta eller plattor av plast **. Golvlim *. Betongplatta med ingjuten golvvärme. Isolering * Lim enligt GBR:s rekommendationer. ** Plastmattan antas i detta fall fungera som tätskikt. (0)

7 . Träbjälklag INFORMATION Lämna alltid en rörelsefog på spånskivor om minst 0 mm mot alla väggar och begränsningar. Tryck- och täthetskontroll skall alltid utföras innan läggning av ytgolv. Rådgör alltid med golvleverantören om val och förläggning av ytgolv. Trägolv som utgör ytskikt läggs normalt tvärs mot slingorna. Spårade raka spånskivor läggs alltid med förskjutna skarvar. Skall ytgolvet skruvas fast måste golvslingorna vara noga markerade för att inte riskera skador på rören. Följ GBR:s skrift Trägolv på golvvärme för anvisningar om hantering av trägolvbeläggning. Följ alltid gällande branschregler från GVK och GBR.. Träbjälklag + trägolvbeläggning. Trägolvbeläggning *. Lumppapp, foam eller liknande **. Ångspärr. Aluminiumplåt och golvvärmerör. Spårad spånskiva. Träbjälklag, max c/c mått 00 mm * Trägolv som installeras skall vara mellan - mm. Om ett trägolv som är tunnare än mm installeras skall ett skikt av spånskivor läggas under trägolvet. Tjockleken på spånskivan skall vara - mm och den skall vara spontad runt om. Följ spånskiveleverantörens anvisningar vid läggning av skivorna. ** Val av skikt under ytgolvet skall ske i samråd med golvleverantören. 7(0)

8 . Träbjälklag + formstabil skiva + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen Denna konstruktion kan upplevas komplicerad och tidskrävande och kan med fördel ersättas med konstruktion., släta spånskivor + avjämningsmassa + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen (se sidan 0) Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Formstabil skiva *. Lim för formstabil skiva. Primer **. Skruvar, -0 st per aluminiumplåt 7. Aluminiumplåt och golvvärmerör, tvättas med aceton eller T-sprit innan primer påförs. 8. Spårad spånskiva 9. Träbjälklag, max c/c mått 00 mm * Golvgipsskiva, minst mm eller motsvarande limmas och skruvas fast i spånskivan. Följ GBR och GVK:s anvisningar. Märk alltid ut rörens placering innan den formstabila skivan skruvas fast. När limmet verkat tas skruvarna bort. 8(0) ** Primern skall även fungera som materialskiljande skikt. Direktkontakt mellan lim och aluminiumplåt får inte ske då det kan skada plåten. Obs! Tvätta aluminiumplåtarna med T-sprit, aceton eller motsvarande innan primern påförs.

9 . Träbjälklag + formstabil skiva + keramisk golvbeläggning i våtutrymme Denna konstruktion kan upplevas komplicerad och tidskrävande och kan med fördel ersättas med konstruktion., släta spånskivor + avjämningsmassa + keramisk golvbeläggning i våtutrymme (se sidan 0) Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Tätskikt. Avjämningsmassa *. Formstabil skiva **. Lim för formstabil skiva 7. Primer*** 8. Skruvar, -0 st per aluminiumplåt 9. Aluminiumplåt och golvvärmerör, tvättas med aceton eller T-sprit innan primer påförs. 0. Spårad spånskiva. Träbjälklag, max c/c mått 00 mm * För att erhålla golvfall samt som underlag för tätskiktet. Kontrollera utförande med aktuell leverantör. ** Golvgipsskiva, minst mm tjock, eller motsvarande limmas och skruvas fast i spånskivan. Följ GBR och GVK:s anvisningar. Märk alltid ut rörens placering innan den formstabila skivan skruvas fast. När limmet verkat tas skruvarna bort. *** Primern skall även fungera som materialskiljande skikt. Direktkontakt mellan lim och aluminiumplåt får inte ske då det kan skada plåten. Obs! Tvätta aluminiumplåtarna med T-sprit, aceton eller motsvarande innan primern påförs. 9(0)

10 . Släta spånskivor + avjämningsmassa + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen 7 8. Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Avjämningsmassa *. Golvvärmerör. Armeringsnät **. Primer 7. Golvspånskiva *** 8. Träbjälklag, max c/c mått 00 mm. Släta spånskivor + avjämningsmassa + keramisk golvbeläggning i våtutrymme Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Tätskikt. Avjämningsmassa *. Golvvärmerör. Armeringsnät ** 7. Primer 8. Golvspånskiva *** 9. Träbjälklag, max c/c mått 00 mm * Fiberförstärkt avjämningsmassa och armeringsnät. Tjockleken på avjämningsmassan skall vara minst mm ovan högst belägna rörhjässa. Tjockleken på hela konstruktionen (dvs. avjämningsmassa ovan högst belägna rörhjässa, fix och keramiska plattor) får inte vara mindre än /0 av rörens c/c-mått. ** Armeringsnät i stål ca, mm trådtjocklek och med trådmaskor på mellan 0 och 00 mm. Nätet läggs normal direkt på golvet innan golvvärmerören monteras och gjuts in alternativt direkt på rören och gjuts in. 0(0) *** Golvspånskiva i kvalitet V-P rekommenderas.

11 . Träbjälklag + plastmatta i torra utrymmen. Matta eller plattor av plast. Golvlim *. Spånskiva **. Aluminiumplåt och golvvärmerör. Spårad spånskiva. Träbjälklag, max c/c mått 00 mm * Lim enligt GBR:s rekommendationer. ** Tjockleken på spånskivan skall vara - mm och den skall vara spontad runt om. Följ spånskiveleverantörens anvisningar för installation under plastmatta. (0)

12 . Flytande golv 8, och 8 INFORMATION Golvunderlag skall uppfylla ytskiktsleverantörens krav på buktighetsklass, B, A eller A+ i enlighet med gällande HUS AMA. Tryck- och täthetskontroll skall alltid utföras innan läggning av ytgolv. Rådgör alltid med golvleverantören om val och förläggning av ytgolv. Trägolv som utgör ytskikt läggs normalt tvärs mot slingorna. Flytande golvskivor läggs alltid med förskjutna skarvar. Följ GBR:s skrift Trägolv på golvvärme för anvisningar om hantering av trägolvbeläggning. Följ alltid gällande branschregler från GVK och GBR.. Flytande golv + trägolvbeläggning. Trägolvbeläggning *. Lumppapp, foam eller liknande **. Ångspärr ***. EPS-skiva med aluminiumplåt och golvvärmerör. Golvunderlag * Trägolv som installeras skall vara mellan - mm. Om ett trägolv som är tunnare än mm installeras skall ett skikt av spånskivor läggas under trägolvet. Tjockleken på spånskivan skall vara - mm och den skall vara spontad runt om. Följ spånskiveleverantörens anvisningar vid läggning av skivorna. ** Val av skikt under ytgolvet skall ske i samråd med golvleverantören. *** Ångspärren kan även läggas under EPS-lager () om trägolvleverantören inte kräver att den ska placeras direkt under ytgolvet (0)

13 . Flytande golv + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen. Keramiska plattor och lämplig fogmassa *. Fästmassa. Primer/materialskiljande skikt, runt om **. EPS-skiva med aluminiumplåt och golvvärmerör, tvättas med aceton eller T-sprit innan primer påförs. Rören förläggs innan EPS-skivorna torkat fast mot underlaget.. Fästmassa. Golvunderlag. Flytande golv + keramisk golvbeläggning i våtutrymme 7 8. Keramiska plattor och lämplig fogmassa. Fästmassa *. Tätskikt. Avjämningsmassa och armeringsnät ***. Primer/materialskiljande skikt, runt om **. EPS-skiva med aluminiumplåt och golvvärmerör, tvättas med aceton eller T-sprit innan primer påförs. 7. Fästmassa 8. Golvunderlag * Klinkerplattorna måste vara minst 00 x 00 mm. Se respektive installationsanvisning för lämplig fog- och fästmassa. ** Primern skall även fungera som materialskiljande skikt. Direktkontakt mellan lim och aluminiumplåt får inte ske då det kan skada plåten. Obs! Tvätta aluminiumplåtarna med T-sprit, aceton eller motsvarande innan primern påförs. *** Fiberförstärkt avjämningsmassa, minsta tjocklek mm. Armeringsnät i stål ca, mm trådtjocklek och med trådmaskor på mellan 0 och 00 mm. Nätet läggs normalt direkt på underlaget och gjuts in. Se till att täta alla hål och springor innan avjämningsmassan appliceras. (0)

14 . Flytande golv + plastmatta i torra utrymmen. Matta eller plattor av plast. Golvlim *. Spånskiva **. EPS-skiva med aluminiumplåt och golvvärmerör. Golvunderlag * Lim enligt GBR:s rekommendationer. ** Tjockleken på spånskivan skall vara - mm och den skall vara spontad runt om. Följ spånskiveleverantörens anvisningar för installation under plastmatta. (0)

15 . Flytande golv 0, 0 och 70 INFORMATION Golvunderlag skall uppfylla ytskiktsleverantörens krav på buktighetsklass, B, A eller A+ i enlighet med gällande HUS AMA. Tryck- och täthetskontroll skall alltid utföras innan läggning av ytgolv. Rådgör alltid med golvleverantören om val och förläggning av ytgolv. Trägolv som utgör ytskikt läggs normalt tvärs mot slingorna. Flytande golvskivor läggs alltid med förskjutna skarvar. Följ GBR:s skrift Trägolv på golvvärme för anvisningar om hantering av trägolvbeläggning. Följ alltid gällande branschregler från GVK och GBR.. Flytande golv + trägolvbeläggning. Trägolvbeläggning *. Lumppapp, foam eller liknande **. Ångspärr ***. Aluminiumplåt och golvvärmerör. EPS-skiva 0, 0 eller 70 mm. Golvunderlag * Trägolv som installeras skall vara mellan - mm. Om ett trägolv som är tunnare än mm installeras skall ett skikt av spånskivor läggas under trägolvet. Tjockleken på spånskivan skall vara - mm och den skall vara spontad runt om. Följ spånskiveleverantörens anvisningar vid läggning av skivorna. ** Val av skikt under ytgolvet skall ske i samråd med golvleverantören. *** Ångspärren kan även läggas under EPS-lager () om trägolvleverantören inte kräver att den ska placeras direkt under ytgolvet. (0)

16 . Flytande golv + keramisk golvbeläggning i torra utrymmen 7. Keramiska plattor och fogmassa. Fästmassa. Avjämningsmassa och armeringsnät *. Åldersbeständig plast **. Aluminiumplåt och golvvärmerör. EPS-skiva 0, 0 eller 70 mm 7. Golvunderlag. Flytande golv + plastmatta i torra utrymmen. Matta eller plattor av plast. Golvlim ***. Spånskiva ****. Auminiumplåt och golvvärmerör. EPS-skiva 0, 0 eller 70 mm. Golvunderlag (0) * Fiberförstärkt avjämningsmassa, minsta tjocklek 0 mm. Armeringsnät i stål ca, mm trådtjocklek och med trådmaskor på mellan 0 och 00 mm. Nätet läggs normalt direkt på underlaget och gjuts in. ** Åldersbeständig plast i två lager med 0 cm uppvik längs väggar. Längs väggar monteras kantband som expansionsskydd. *** Lim enligt GBR:s rekommendationer. **** Tjockleken på spånskivan skall vara - mm och den skall vara spontad runt om. Följ spånskiveleverantörens anvisningar för installation under plastmatta.

17 växel: e-post: webbplats: Produktion: Thermotech Scandinavia AB, 0. Tryck: Tryckeribolaget. Denna trycksak är klimatkompenserad.

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 20 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 20 i glespanel Monteringsanvisningar På golvbjälkar med i glespanel På golvbjälkar med i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FÖRDELAR FAKTA Betongbjälklag FÖRDELAR Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA RÖRHÅLLARSKENA FÖR 12 MM RÖR 20133-12, längd 2 m RÖRHÅLLARSKENA FÖR 16-20 MM RÖR MED HULLINGAR

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Ingjutning. Thermotech golvvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Ingjutning. Thermotech golvvärmesystem FÖRDELAR FAKTA Ingjutning FÖRDELAR Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA RÖRHÅLLARSKENA FÖR 12 MM RÖR Artikelnr: 20133-12, längd 2 m RÖRHÅLLARSKENA FÖR 16-20 MM RÖR MED

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig Thermotech golvvärme Gör det enkelt för dig Vattenburen värme för alla golv Enklare kan det knappast bli Att golvvärme ger den behagligaste värmen vet du redan. Men varför välja just Thermotech? Som en

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Corner Twist

Monteringsanvisning Purus Corner Twist Purus Corner Twist Golvbrunnen skall installeras enligt gällande branschregler. Vi rekommenderar att installationen görs av ett auktoriserat VVS- företag. Samtliga produkter som denna anvisning omfattar

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Roth Compact system. Snabbreglerande golvvärme med låg bygghöjd för nybyggnation och renovering GOLVVÄRMESYSTEM

Roth Compact system. Snabbreglerande golvvärme med låg bygghöjd för nybyggnation och renovering GOLVVÄRMESYSTEM Roth Compact system Snabbreglerande golvvärme med låg bygghöjd för nybyggnation och renovering GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Compact system för installation på bärande underlag består av cellplastskivor

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION Rörläggnings- och installationsprinciper 02 2007 5031 Installation av golvvärme kan göras på många olika sätt. I denna broschyr förklarar vi hur man går

Läs mer

Rörläggnings- och installationsprinciper

Rörläggnings- och installationsprinciper FLIK 5:31 Sep 1999 Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50W /m², vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper

Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Flik 5:31/Nov 2001 Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50W /m², vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION Rörläggnings- och installationsprinciper 12 2009 5031 Installation av golvvärme kan göras på många olika sätt. I denna broschyr förklarar vi hur man går

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper kalla stråk nedanför fönster och vid dörrar.

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Ytskikt ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

Ytskikt ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER Ytskikt ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER Läggning av ytskikt När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga ytskikt. Golvvärmesystemet skall vara avstängt, framförallt vid läggning

Läs mer

Rotgolv ROTGOLV Byggelit

Rotgolv ROTGOLV Byggelit ROTGOLV Byggelit Rotgolv Monteringsanvisning för Byggelits rotgolv 10 mm och12 mm. Ett rotgolv, för montering på befintliga trägolv alternativt mellanbjälklag av betong eller lättbetong. 1. Byggelit ROTGOLV

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta JAFO:s golvbrunnar finns i modellerna MP (med mattpaket innehållande sil, klämring, O-ring, skruv)

Läs mer

Typgodkännande: Sitac 0073/00

Typgodkännande: Sitac 0073/00 Sitac 00/00 garanterar produktens 0.0. Utgåva sid () ACO GOLVBRUNN 0 Golvbrunnar - betonggolv, med plastmatta ACO Golvbrunn 0 med sido- eller bottenutlopp DN mm (samma installationsanvisning gäller) är

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

Roth Compact system. German quality since Installation 1/6

Roth Compact system. German quality since Installation 1/6 Roth Compact system Installation German quality since 1947 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivning Roth Compact system är speciellt utvecklat för installation av golvvärme där man vill ha ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNINGAR TYCROC DUSCHGOLV MED GOLVBRUNN Tycroc duschgolv levereras alltid komplett med en golvbrunn. Komponenterna är avsedda för användning tillsammans och kan inte bytas ut mot komponenter från andra tillverkare.

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Corner Tile Insert

Monteringsanvisning Purus Corner Tile Insert Purus Corner Tile Insert Golvbrunnen skall installeras enligt gällande branschregler. Vi rekommenderar att installationen utförs av ett auktoriserat VV företag. Läs noga igenom monteringsanvisningen. amtliga

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNINGAR TYCROC UHP Underlaget för montering av Tycroc UHP golvvärmeskivor måste vara jämnt, torrt, hållfast, styvt och stabilt. Det ska även vara fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt is. Vid behov

Läs mer

Flooré Produktion AB

Flooré Produktion AB Flooré Produktion AB Vårt mål är att erbjuda dig marknadens bästa system för vattenburen golvvärme avseende flexibilitet, ekonomi och komfort. BÄTTRE EKONOMI BÄTTRE KOMFORT Flooréwa Flooréwa är namnet

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Corner

Monteringsanvisning Purus Corner Monteringsanvisning Purus Corner För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Arjonfloor golvvärme

Arjonfloor golvvärme Arjonfloor golvvärme Kompletta lösningar till nybyggnation och renovering. En fot kan förmedla många känslor! Dra en fjäder under fotsulan så förstår du vad vi menar Det sägs att handen är vårt känsligaste

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta JAFO:s golvbrunnar fi nns i modellerna MP (med mattpaket innehållande sil, klämring, O-ring,

Läs mer

Allmänt om projektering

Allmänt om projektering Projektering Allmänt om projektering Första steget i projektering är att hitta bäst systemlösning med tanke på både förutsättningar och golvbelag. De tre huvudgrupperna av golv- värmesystem är installation

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Corner - Twist

MONTERINGSANVISNING Purus Corner - Twist MONTERINGSANVISNING Purus Corner - Twist Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Line Vinyl

Monteringsanvisning för Purus Line Vinyl Monteringsanvisning för Purus Line Vinyl För betonggolv med placering som spärr-ränna. 2011-3 1 Sida 2-4 För träbjälklag, placering som spärr-ränna. 2 Sida 5-8 För träbjälklag och avjämningsmassa för plastmatta,

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNINGAR TYCROC DUSCHGOLV MED RÄNNA Tycroc duschgolv levereras alltid komplett med en golvbrunn. Komponenterna är avsedda för användning tillsammans och kan inte bytas ut mot komponenter från andra tillverkare.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Weber Designbrunn och I-Drain Linear 72 Monteringsanvisning

Weber Designbrunn och I-Drain Linear 72 Monteringsanvisning Weber Designbrunn och I-Drain Linear 72 Monteringsanvisning En innovativ brunn med fabriksmonterad folie med låg bygghöjd. Tillsammans med Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem är Weber Designbrunn

Läs mer

Handbok för varma, sköna golv

Handbok för varma, sköna golv Handbok för varma, sköna golv Flexibel och lättinstallerad golvvärme 1 Varma fötter gör gott i hela kroppen Njut av att gå barfota hemma på ett varmt och skönt golv Om fötterna är kalla fryser du i hela

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Flik 5:13 Dec Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 17

Flik 5:13 Dec Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 17 Flik 5:13 Dec 2002 Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 17 Det ideala golvvärmesystemet för

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Heatit golvvärmekabel GVK www.heatit.com Installationsanvisning Heatit golvvärmekabel Tack för att du valt golvvärme från Heatit. Läs igenom denna installationsanvisning noga innan

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn Monteringsanvisning för Weber Designbrunn rev. 2016-06-15 1(12) Weber Designbrunn Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterat tätskikt. Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för både husägare

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivning Roth Compact system för installation på bärande underlag består av cellplastskivor av extremt hög

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 0.0. Utgåva sid () ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, med klinker och tätskikt, med klämfläns ACO Golvbrunn 0/00 med sido- eller bottenutlopp Skydda golvbrunnen från betongspill. Rengör direkt

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med HeatFloor 22 är avsett att monteras på ett standard träbjälklag med max c/c 600 mm mellan golvreglarna. Konstruktionen består av

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Line

Monteringsanvisning för Purus Line Monteringsanvisning för Purus Line 03.2009 För betonggolv med placering som spärr-ränna. 1 Sida 2-4 Montering i betonggolv med placering intill vägg. 2 Sida 5-7 För träbjälklag för klinker, placering som

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

Generella anvisningar

Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker för en installation på upp till

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 12 2006 5012 Uponor Golvvärmesystem kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer