Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311"

Transkript

1 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311

2 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Skonsamt för miljön Ekonomiskt Enkelt att installera Tack för att du valt Minifloor 8 Röret har en diameter på endast åtta millimeter, vilket gör Minifloor 8 till marknadens lägsta vattenburna golvvärmesystem. Systemet är speciellt utvecklat för utrymmen upp till 12m 2. Minifloor 8 kan både gjutas in och läggas på befintligt golv och passar bra i såväl våtrum som torra utrymmen. Systemet är lågtempererat, vilket innebär att det varma vattnet i systemet kan hålla en lägre temperatur än vid uppvärmning med andra värmekällor, till exempel radiatorer, och ändå avge samma värme. Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar 3 Klinker på flytande golv I torra utrymmen 8 I våtrum 9 Isolering 3 Minifloor 8 Ingjutning 4 Planera hur golvvärmen ska läggas 4 Montera golvvärmen 5 Rekommenderade produkter för klinker på Flytande golv 10 Mellanlägg vid olika övergolv 11 Minifloor 8 Flytande golv 6 Planera hur golvvärmen ska läggas 6 Montera golvvärmen 7 Certifierad ISO 9001 ISO Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitét och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och Thermotech Scandinavia AB Regionkontor: Växel: Norra Norrland Stockholm Södra Norrland Väst Mitt Syd Sydost

3 Att tänka på innan du börjar Säkerställ att underlaget är stabilt. Följ råd och tips på och Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från gamla materialrester. Säkerställ att du har tillräckligt med isolering under golvvärmen. Ska väggbeklädnaderna bytas bör detta göras innan du lägger golvärmen. Välj förläggningssätt (ingjutning eller flytande golv) beroende på om golvvärmen ska läggas i ett vått eller torrt utrymme. I torra utrymmen lägger man oftast golvvärmen i flytande förläggning. I våtrum bör man gjuta in golvvärmen i avjämnings massa, minst 12 mm tjock. Ingjutning går även att använda i torra utrymmen, men kan vara ett dyrare alternativ än flytande golv. Beräkna hur stor yta golvvärmen ska täcka och hur många slingor som behövs. Ombesörj att du har övriga nödvändiga produkter hemma innan du börjar. Mer information om dessa punkter finns längre fram i installationsanvisningen. Isolering För att uppnå bästa effekt och minsta möjliga värmeförlust är det viktigt att isoleringen under golvvärmen är tillräcklig. När underlaget är träbjälklag Vid montering av golvvärme ovanpå träbjälklag, där isolering finns mellan bjälkarna, behövs ingen extra isolering. När underlaget är betongbjälklag Vid montering av golvvärme ovanpå betonggolv, där det är uppvärmda rum på våningen under (t.ex. hyreshus eller övervåning med betongbjälklag), rekommenderar vi att golvet isoleras med mm cellplast (300 kpa tryckhållfasthet) om det är möjligt. Det minskar värmeförlusten nedåt och gör att värmen kan regleras snabbare. I källare Vid montering av golvvärme i oisolerad källare rekommenderar vi först en fuktkontroll. Finns fuktproblem bör man inte montera golvvärme utan att först åtgärda det. Finns ej fuktproblem bör man installera golvärmesystemet som platta på mark. Vi rekommenderar då Thermotechs förläggningsprincip Betongbjälklag eller Flytande Golv 70. MINIFLOOR 8 - Att tänka på innan du börjar 3

4 MINIFLOOR 8 Ingjutning Minifloor 8 Ingjutning Materialbehov utöver förpackningen; Rutat papper, penna och linjal Tumstock Ev. armeringsnät (när underlaget är betonggolv) Kantband Förhöjningsring (vid våtrum) Avjämningsmassa (flytspackel) Primer Tätmembran (vid våtrum) Övergolv med tillbehör 8 mm golvvärmerör gjuts in i avjämningsmassa (flytspackel). Bygghöjden blir från 12 mm plus övergolv. Lämpligt i både våtrum och torra utrymmen. Mininfloor 8 Ingjutning går att använda på alla typer av underlag, men tänk på att; Underlaget ska vara stabilt för att förhindra sprickbildning i avjämningsmassan. Underlaget ska vara tätt så att inte avjämningsmassan försvinner ner i golvbjälklaget. Planera hur golvvärmen ska läggas 1. Börja med att beräkna den yta som golvvärmen ska täcka genom att mäta rummets längd x bredd. Dra bort de ytor där golvvärme inte ska installeras, t.ex. under toalettstol, badkar och annan fast utrustning (se Bild 1). 3. Markera på ritningen var den fasta utrustningen sitter, samt var elpannan ska placeras. 4. Planera hur golvvärmeröret ska läggas inom varje zon genom att rita in raka linjer, som representerar golvvärmeslingorna, på papperet. Rekommenderat avstånd mellan linjerna (slingorna) är 100 mm (c/c 100), men det kan vid behov varieras mellan mm. Alla slingor måste vara ungefär lika långa. Det får inte skilja mer än 15% mellan slingornas längd. c/c måttet kan vid behov kan varieras inom en zon, t.ex. för att få slingor av ungefär samma längd. Anpassa c/c måttet efter ytan så att så mycket som möjligt av rullen används (dock max 30 m). Exempel; Om ytan där en slinga ska ligga är 2 m 2, montera då golvvärmeröret med c/c 75 mm för att få en ca 28 m lång slinga. Alla slingor måste kopplas till en elpanna/fördelare. Det måste därför vara jämnt antal slingor i varje zon för att kunna komma tillbaka med alla slingorna till elpannan/ fördelaren (se alternativa placeringar för elpannan/fördelaren i Bild 2). Bild 1 2. Gör först planeringen på ett papper. Rita upp rummet skalenligt. Rekommenderad yta per slinga är 3-3,75 m 2 (c/c ). Räkna ut hur många slingor som behövs för att täcka rummets yta. Dela upp ytan i lika många delar som antalet slingor (zoner). Zonerna ska vara ungefär lika stora. 2,1 2,6 1,64 1,55 4 2,34 Bild 2

5 1. Bild Varje slinga får vara max 30 m lång. Genom att lägga ihop alla raka linjer som man ritat upp på papperet kan man enkelt få fram en uppskattad längd på slingorna. Exempel från ritningen på Bild 2: Blå slinga; Längd = 2,34 m x 10 st + 1,64 m x 4 st = 29,96 m Lila slinga; 2,1 m x 4 st + 2,6 m x 6 st + 1,55 m x 2 st = 27,1 m 4. När ritningen är klar på papperet ska ritningen överföras till golvet. Alla zonerna och slingorna ritas ut på golvet (se Bild 3). Montera golvvärmen 1. Börja alltid med att fästa slingan/slingorna mot elpannan eller fördelaren (mer information sid 10). Upp till fyra slingor kan monteras mot en elpanna som kompletterats med fördelare. 2. Fäst sedan golvvärmerören mot underlaget enligt d i n ritning. Är underlaget av trä kan golvvärmerören fästas antingen med armeringsnät och buntband eller med spikklammer direkt mot underlaget. Spikklammer följer med i din rörförpackning (200 st). Är underlaget av betong lägger du ut ett armeringsnät och mot det fäster du sedan rören med buntband. Buntband följer med i din rörförpackning (200 st). Lägg inte röret för nära golvbrunn. Rekommenderat avstånd är ca 10 cm. 3. Fäst ett kantband runt väggarna. Kantbandet fungerar om en "rörelsefog" och tar upp de spänningar som upptår i betongen när den värms upp eller svalnar av. 4. Vid våtrum: Montera en förhöjningsring runt golvbrunnen för att förbereda gjutning av fall. 5. Golvvärmesytemet måste fyllas på och avluftas innan rören täcks med avjämningsmassa. Vi rekommenderar även att man provkör systemet före gjutning. Detta för att kontrollera att systemet fungerar som det ska och inte läcker. Mer information om påfyllning och avluftning av systemet på sid Gjut in golvvärmeröret i avjämningsmassa. Avjämningsmassans tjocklek bör vara minst 12 mm vid lägsta punkten (vid golvbrunn). 7. Vid våtrum: När avjämningsmassan har torkat (ca ett dygn) ska fallet mot golvbrunnen gjutas med hjälp av primer och mer avjämningsmassa. Vi rekommenderar att anlita en fackman för att gjuta fallet runt golvbrunnen. Fördelen med det är att alla försäkringar och garantier gäller om olyckan skulle vara framme. När man använder sig av auktoriserad arbetskraft uppfylls även alla byggnormer. Avjämningsmassan måste vara anpassad för golvvärme Alla produkter, så som avjämningsmassa, primer och tätmembran, måste vara av samma märke för att garantier och försäkringar ska gälla. 8. Vid våtrum: När avjämningsmassa är helt torr (enligt torktiden från leverantören) ska tätmembran appliceras på betongplattan. Följ leverantörens anvisningar. 9. När tätmembranet torkat kan valfritt övergolv läggas. Följ alltid golvleverantörens anvisningar. Den relativa fuktigheten får ej överstiga 85% hos någon del av golvet när PVC-matta ska läggas på betonggolv. När trä- eller träbaserade material ska läggas får den relativa fuktigheten ej överstiga 60%. Normer och anvisningar enligt HUS-AMA och VVS-AMA gäller. MINIFLOOR 8 Ingjutning När golvvärmerören gjuts in så försöker de flyta upp. Var därför noga med att fästa röret tillräckligt, ca 20 cm mellanrum mellan spikklammer eller buntband är lämpligt. 5

6 MINIFLOOR 8 Flytande golv Minifloor 8 Flytande golv Materialbehov utöver förpackningen; Rutat papper, penna, linjal och tumstock 12 mm spånskiva (vid vinylmatta som övergolv) Övergolv med tillbehör Vid klinker på Flytande golv Fix/lim och primer (se sid 9) Tätmembran (vid våtrum, se sid 9) Rödsprit eller liknande 6 mm tandspackel (plast) Ev. dubbelhäftande tejp Förhöjningsring (vid våtrum) Avjämningsmassa (vid våtrum) Klinker med tillbehör 8 mm golvvärmerör läggs i cellplastskivor med värmespridande aluminiumplåt och ligger löst på underlaget. Bygghöjden blir från 9 mm plus övergolv. Flytande förläggning används oftast i torra utrymmen. Det går givetvis att lägga även i våtrum, men tänk då på att; Underlaget skall vara stabilt (enligt och Cellplastskivorna måste limmas mot underlaget. Avjämningsmassa måste appliceras ovanpå det flytande golvet (minst 12 mm lägsta punkt). Läs mer om Minifloor 8 Flytande golv i våtrum på sidan 8. Planera hur golvvärmen ska läggas 1. Underlaget ska vara rent, torrt och stabilt. Med stabilt underlag avses betonggolv eller 22 mm spånskivor på reglar med ett avstånd om max c/c 600. Om klinker ska limmas direkt på det flytande golvet krävs att regelavståndet är max c/c 300. Klinker kan endast limmas direkt på golvvärmesystemet i torra utrymmen. I våtutrymmen krävs ett lager avjämningsmassa ovanpå det flytande golvet (minst 12 mm vid lägsta punkten). 2. Börja med att beräkna den yta som golvvärmen ska täcka genom att mäta rummets längd x bredd. Dra bort de ytor där golvvärme inte ska installeras, t.ex. under toalettstol, badkar och annan fast utrustning (se Bild 4). 3. Gör först planeringen på ett papper. Rita upp rummet skalenligt. Rekommenderad yta per slinga är 4 m 2. Räkna ut hur många slingor som behövs för att täcka rummets yta. Dela upp ytan i lika många delar som antalet slingor (zoner). Zonerna ska vara ungefär lika stora. Bild 4 Markera på ritningen var den fasta utrustningen sitter, samt var elpannan ska placeras. Planera hur golvvärmeröret ska läggas inom varje zon genom att rita in raka linjer som representerar golvvärmeslingorna på papperet. Minifloor 8 Flytande golv har c/c mått 150 mm. Detta avstånd kan inte varieras. Alla slingor måste vara ungefär lika långa. Det får inte skilja mer än 15% mellan slingornas längd. Alla slingor måste kopplas till elpannan/fördelaren. Det måste därför vara jämnt antal slingor i varje zon för att kunna komma tillbaka med alla slingorna till elpannan/ fördelaren (se alternativa placeringar för elpanna/fördelare i Bild 5 på nästa sida). 6

7 2,1 2,6 1,64 1,55 2. För att golvvärmesystemet ska passa rummets yta behöver man i vissa fall lägga utfyllnadsskivor längs ena väggen (helst en innervägg). För att variera längden bör man inte lägga utfyllnadsskivan vid en vändskiva. Vändskivan kan delas i två delar. Vid enkel vändning, utan matarledning, ska bara en halv vändskiva användas. MINIFLOOR 8 Flytande golv 2,34 Bild 5 4. Varje slinga får vara max 30 m lång. Genom att lägga ihop alla raka linjer som man ritat upp på papperet kan man enkelt få fram en uppskattad längd på slingorna. Exempel från ritningen på Bild 5: Blå slinga; Längd = 2,34 m x 10 st + 1,64 m x 4 st = 29,96 m Lila slinga; 2,1 m x 4 st + 2,6 m x 6 st + 1,55 m x 2 st = 27,1 m 3. Ska golvbeläggningen vara klinker på flytande golv måste golvvärmeskivorna limmas mot underlaget. För mer information se avsnitt "Klinker på Flytande golv" sid När alla raka skivor och vändskivor har anpassats till rummet och ligger där de ska, är det dags att montera golvvärmeröret. Börja alltid med att fästa slingan/slingorna mot elpannan/fördelaren (mer information sid 10). Upp till fyra slingor kan monteras mot en elpanna som kompletterats med fördelare. Golvvärmeröret trycks sedan enkelt ner i golvvärmeplåten. Ingen del av röret får sticka upp ovanför plåten. Om slingorna kommer ut nära varandra vid golvvärmefördelaren så ska vändskivan närmast fördelaren plockas bort. Rören ska fixeras och gjutas in med avjämningsmassa för att få stabilt underlag. Bild 6: Principskiss Minifloor 8 Flytande förläggning Montera golvvärmen 1. Lägga ut skivorna enligt din ritning. Om skivorna är för långa är det bara att skära bort en del av cellplasten eller dela skivorna vid knäckanvisningarna. Skivorna kombineras sedan för att anpassa golvvärmesystemet till rummets yta. Raka skivor har 3 stycken knäckanvisningar. Man kan på så vis få skivor med följande längder; 280, 320, 430, 500, 830, 870, 1150 mm. Skär igenom cellplasten med en kniv på undersidan av aluminiumplåten vid knäckanvisningen. Vänd skivan så att aluminiumsidan ligger mot ditt knä och bryt av aluminiumplåten. 5. Nu kan valfritt övergolv läggas ovanpå golvvärmeskivorna. Följ alltid golvleverantörens anvisningar. Trägolv Trägolv läggs flytande direkt på golvvärmeskivorna. Normalt lägger man fuktspärr och foam eller lumppapp under trägolvet, följ trägolvleverantörens anvisningar. Plastmatta Vill du lägga en plastmatta ovanpå din golvvärme behöver du montera en skiva ovan det flytande golvet för att få tillräcklig stabilitet. En 12 mm spånskiva fungerar utmärkt. Klinker I torra utrymmen kan man limma eller fixa klinker direkt på golvvärmeskivornas plåt. I våtutrymme krävs det ett skikt av avjämningsmassa på minst 12 mm vid lägsta punkten (vid golvbrunn). För mer information se avsnitt "Klinker på Flytande golv" sidan 7. 7

8 MINIFLOOR 8 - Klinker på Flytande golv i torra utrymmen Klinker på Minifloor 8 Flytande golv I torra utrymmen I torra utrymmen kan man limma eller fixa kliniker direkt på golvvärmeskivornas aluminiumplåt. Klinkerplattorna måste vara minst 100 x 100 mm. Produkter från någon av de rekommenderade leverantörerna ska användas. I tabellerna på sid 9 ser du vilka produkter som rekommenderas. 1. Underlaget ska vara stabilt. Följ råd och tips på www. bkr.se och När klinker ska limmas direkt på det flytande golvet krävs betongunderlag eller ett regelavstånd på max c/c 300. Ytan ska vara torr och rengjord, fri från lösa partiklar och gamla materialrester. 2. Gör din ritning och planera hur skivorna ska läggas enligt instruktionerna på sid Lägga först ut skivorna enligt din ritning utan att limma dem. Om skivorna är för långa är det bara att skära bort en del av cellplasten eller dela skivorna vid knäckanvisningarna. Skivorna kombineras sedan för att anpassa golvvärmesystemet till rummets yta. Raka skivor har 3 stycken knäckanvisningar. Man kan på så vis få skivor med följande längder; 280, 320, 430, 500, 830, 870, 1150 mm. Skär igenom cellplasten med en kniv på undersidan av aluminiumplåten vid knäckanvisningen. Vänd skivan så att aluminiumsidan ligger mot ditt knä och bryt av aluminiumplåten. 4. För att golvvärmesystemet ska passa rummets yta behöver man i vissa fall lägga utfyllnadsskivor längs ena väggen (helst en innervägg). För att variera längden bör man inte lägga utfyllnadsskivan vid en vändskiva. Vändskivan kan delas i två delar. Vid enkel vändning, utan matarledning, ska bara en halv vändskiva användas. 5. När golvbeläggningen ska vara klinker måste golvvärmeskivorna limmas mot underlaget. Ett tips är att numrera skivorna när du plockar bort dem (det underlättar när du ska lägga ut dem igen, efter att du strukit ut limmet på golvet). Torka golvvärmeskivorna med rödsprit eller något annat rengöringsmedel för att säkerställa en god vidhäftning av primer. Prima cellplastskivor och aluminiumplåt noga med primer från någon av de rekommenderade leveratörerna. Ingen direkt kontakt mellan fixet och aluminiumplåtarna får förekomma. Anledningen är att aluminiumet, som skivorna är gjorda av, är känsliga för betongbaserat fix. Även undersidan av plåten ska primas noga. 6. Fäst slingan/slingorna mot elpannan/fördelaren innan du limmar fast cellplastskivorna och lägger ut röret i dem (mer information sid 10). 7. När primern torkat enligt leverantörens anvisningar är det dags att limma golvvärmeskivorna mot underlaget med rekommenderat lim eller fix. Använd 6 mm tandspackel för att breda ut fixen på golvet. Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. 8. Montera golvvärmeröret så fort som möjligt efter att du tryckt fast skivorna i fixen. Vi rekommenderar att de monteras innan fixet torkat (ca 1 timme). Anledningen är att det kan vara svårt för rören att stanna kvar i spåret när spårskivorna har härdat i fixet. Skivorna blir då mindre dynamiska. Om röret ändå skulle lyfta i vändningarna kan man tejpa fast det med dubbelhäftande tejp. Ett tips... Limma bara 4 m 2 åt gången så hinner du, utan att stressa, montera röret i skivorna innan fixet härdat. 8

9 9. Låt nu fixen härda i 24 timmar, eller av leverantören angiven tid. 10. Golvvärmesytemet måste fyllas på och avluftas innan rören täcks med klinker. Vi rekommenderar även att man provkör systemet för att kontrollera att det inte läcker. Mer information om påfyllning och avluftning på sid Nu är det dags att montera dina klinkerplattor med hjälp av ett fix som appliceras ovanpå cellplastskivorna. Använd en 6 mm tandspackel av plast för att inte skada golvvärmeröret. När man limmar klinker mot skivorna ska hela ytan täckas med fix. Var noga med att följa tillverkarens råd. Placera ut klinkerplattorna och låt fixet härda angiven tid. 12. När fixet har härdat så fogar man samman klinkerplattorna med fogmassa. Låt fogen torka enligt tillverkarens anvisningar för att förhindra sprickbildning i fogarna när golvvärmen startas. I våtrum I våtrum krävs ett lager avjämningsmassa ovanpå det flytande golvet (minst 12 mm vid lägsta punkten) för att kunna göra fallet mot golvbrunnen. Avjämningsmassan måste vara anpassad för golvvärme Alla produkter, så som avjämningsmassa, primer, tätmembran och fix, måste vara av samma märke för att garantier och försäkringar ska gälla. vara framme. När man använder sig av auktoriserad arbetskraft uppfylls även alla byggnormer. 6. När avjämningsmassa är helt torr (enligt torktiden från leverantören) ska tätmembran appliceras på betongplattan. Följ leverantörens anvisningar. 7. När tätmembranet torkat kan du montera dina klinkerplattor. Följ golvleverantörens anvisningar. Den relativa fuktigheten får ej överstiga 85% hos någon del av golvet när PVC-matta ska läggas på betonggolv. När trä- eller träbaserade material ska läggas får den relativa fuktigheten ej överstiga 60%. Normer och anvisningar enligt HUS-AMA och VVS-AMA gäller. MINIFLOOR 8 - Klinker på Flytande golv i våtrum 1. Montera en förhöjningsring runt golvbrunnen för att förbereda gjutning av fall. 2. Följ instruktionerna i punkt 1-9 för klinker på Flttande golv i torra utrymmen (sidan 7). 3. Golvvärmesytemet måste fyllas på och avluftas innan rören täcks med avjämningsmassa. Vi rekommenderar även att man provkör systemet före gjutning. Detta för att kontrollera att systemet fungerar som det ska och inte läcker. Mer information om påfyllning och avluftning på sidan Gjut in golvvärmeröret i avjämningsmassa. Avjämningsmassans tjocklek bör vara minst 12 mm vid lägsta punkten (dvs. vid golvbrunn). 5. När avjämningsmassan har torkat (ca ett dygn) ska fallet mot golvbrunnen gjutas med hjälp av primer och mer avjämningsmassa. Vi rekommenderar att anlita en fackman för att gjuta fallet runt golvbrunnen. Fördelen med det är att alla försäkringar och garantier gäller om olyckan skulle 9

10 MINIFLOOR 8 - Rekommenderade produkter för klinker på Flytande golv Rekommenderade produkter för klinker på Minifloor 8 Flytande golv För att limma golvvärmeskiva mot underlaget Leverantör Lim/Fix Blandningsförhållande Kiilto Kiilto Flytfix + Kiilto Fixbinder 5 lit Fixbinder till 20 kg Flytfix Åtgång/m 2 3,5-4 kg/m 2 med 6 mm fixkam Schönox Schönox FS Enligt förpackning 1,3 kg/m 2 med 6 mm fixkam Casco Casco Boardfix Enligt förpackning 1,3 kg/m 2 med 6 mm fixkam Primer Leverantör Primer Åtgång/m 2 Torktid (tim) Kiilto Kiilto Start Primer 1 lit/10 m 2 Minst 2 tim Schönox Schönox SHP 5 kg räcker till ca 33 m tim Casco SuperPrimer 1 liter räcker till ca 6 m tim För att limma klinker mot golvvärmeskiva Klinkerplattorna måste vara minst 100 x 100 mm Leverantör Lim/Fix Blandningsförhållande Kiilto Schönox Kiilto Flytfix eller Kiilto Superfix Schönox TT S8 eller dubbellimma med SEK 4,5-5 lit vatten till 20 kg Flytfix Enligt förpackning Åtgång/m 2 3,5-4 kg/m 2 med 6 mm fixkam 2 kg/m 2 med 6 mm fixkam Torktid (tim) 24 tim 2 tim 2 tim Torktid (tim) 12 tim Kan beträdas efter 5 tim Kan beträdas efter 16 tim Casco Floorflex Premium Enligt förpackning 2,4 kg/m 2 med 6 mm fixkam 24 tim Rekommenderade produkter - Klinker på Flytande golv i våtutrymme Avjämningsmassa (flytspackel) Leverantör Spackel Åtgång/m 2 Torktid (tim) Kiilto Kiilto Rot & Värme-golvsspackel eller Kiilto Fiberflex Rot & Värmegolvs-spackel; 1,7 kg/ m 2 och mm. 1-5 dygn beroende på skikttjocklek. Kan beträdas efter 4 tim. Fiberflex; 1,6 kg/m 2 och mm Minst 12 mm vid lägsta punkt. 1-3 dygn beroende på skikttjocklek. Schönox TX eller TXF 1,8 kg/m 2 och mm. Rekommenderad tjocklek minst 12 mm vid lägsta punkt. Casco ThermoPlan ,8 kg/m 2 och mm. KombiPlan 3707 Rekommenderad tjocklek minst 12 mm vid lägsta punkt. 1-3 dygn beroende på skikttjocklek. 1-3 dygn beroende på skikttjocklek. Ta alltid del av produktbladen för respektive produkt innan du påbörjar arbetet. Produktbladen hittar du på och 10

11 Beroende på övergolv, slityta, måste olika mellanlägg läggas ovan de spårade cellplastskivorna eller den gjutna betongen. Följ respektive golvtillverkares rekommendation. För anvisningar om infästning av trägolv ovan golvvärme se GBR's skrift Trägolv på golvvärme. Se även den senaste versionen av Thermotechs skrift Golvkonstruktioner med golvvärme för detaljerade råd och anvisningar om mellanlägg vid olika övergolv. Båda skrifterna finns att ladda ned på Nedan beskrivs några principexempel: Minifloor 8 Flytande golv Trägolv och plastmatta Lamell/Massiva trägolv mm (se leverantörens rekommendation på densitet vid underlag av cellplast) Lumppapp eller foam 4. Golvvärmerör 8 mm 5. Minifloor 8 Flytande Golv 6. Åldersbeständig plastfolie (om golvleverantören rekommenderar det) 7. Befintligt underlag 1. Plastmatta 2. Golvspånskiva 12 mm (installeras enligt mattleverantörens anvisningar) 3. Lumppapp eller foam 4. Golvvärmerör 8 mm 5. Minifloor 8 Flytande Golv 6. Åldersbeständig plastfolie (om golvleverantören rekommenderar det) 7. Befintligt underlag MINIFLOOR 8 - Mellanlägg vid olika övergolv Minifloor 8 Flytande golv Klinker Klinker (Torra utrymmen) 2. Fix eller lim enligt rek. 3. Primer enligt rek. 1. Klinker (Våtutrymmen) 2. Fix eller lim enligt rek. 3. Primer enligt rek Golvvärmerör 8 mm 6. Minifloor 8 Flytande Golv 7. Lim eller fix enligt rek. 8. Befintligt underlag 4. Spackel, min 12 mm vid lägsta punkt 5. Golvvärmerör 8 mm 6. Minifloor 8 Flytande Golv 7. Lim eller fix enligt rek. 8. Befintligt underlag 11

12 2. MINIFLOOR 8 - Mellanlägg vid olika övergolv Minifloor 8 Ingjutning Lamell/Massiva trägolv mm 2. Lumppapp eller foam 3. Åldersbeständig plastfolie (om golvleverantören rekommenderar det) 4. Avjämningsmassa 5. Golvvärmerör 8 mm 6. Armeringsnät eller spikklammer direkt mot trä underlag 7. Befintligt underlag eller isolering (cellplast) 1. Plastmatta Avjämningsmassa 5. Golvvärmerör 8 mm 6. Armeringsnät eller spikklammer direkt mot träunderlag 7. Befintligt underlag eller isolering (cellplast) 1. Klinker 2. Fix eller lim enligt rekommendation 3. Primer enligt rekommendation 4. Avjämningsmassa 5. Golvvärmerör 8 mm 6. Armeringsnät eller spikklammer direkt mot träunderlag 7. Befintligt underlag eller isolering (cellplast). Ta alltid del av produktblad och installationsanvisningar från respektive leverantör innan arbetet påbörjas. Tel , 12

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Generella anvisningar

Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker för en installation på upp till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm.

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. Spårad Styrolitskiva Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012 Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. För 17 x 2 rör, C/c 300mm. 222-030-017

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig Thermotech golvvärme Gör det enkelt för dig Vattenburen värme för alla golv Enklare kan det knappast bli Att golvvärme ger den behagligaste värmen vet du redan. Men varför välja just Thermotech? Som en

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002 Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12 Flik 5:12 Dec 2002 2 Wirsbo Golvvärme kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

LK Expansionspaket L8, 5 m 2

LK Expansionspaket L8, 5 m 2 LK Expansionspaket L8, 5 m 2 Generella anvisningar LK Expansionspaket L8, 5 m 2 är avsett att användas tillsammans med LK Golvvärmepaket L8/M60,10 m 2. Med hjälp av LK Expansionspaket L8,5 m 2 är det möjligt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I www.schonox.se I I Gör rätt från början och få bort vattnet I Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS Läggningsinstruktioner för PolyContract Nova, Vega och Sirius FÖRBEREDELSER Kontrollera serienummer på respektive rulle. Vid skada skall serienummer återrapporteras

Läs mer

LK Golvvärmepaket L8/M60, 10 m 2

LK Golvvärmepaket L8/M60, 10 m 2 LK Golvvärmepaket L8/M60, 10 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M60, 10 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker till en installation på

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv SE Installationsbeskrivning deviheat deviflex Rot värmekabel för förläggning i tunna golv Ž Produktfakta Förutsättning Tvåledare värmekabel med 2,5 m kallkabel. 230 Volt, effekt W/m. 1. Golvet skall vara

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande...

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande... Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 10 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Bakgrundsbygge i Cellplast:

Bakgrundsbygge i Cellplast: Bakgrundsbygge i Cellplast: - Mitt andra försök och denna gången lyckat - Denna artikel är ett försök till att på ett tydligt sätt redogöra för skapandet av en bakgrund av cellplastskivor, husfix och Epolan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Flooré värmegolv Installationsanvisning INNEHÅLL Flooré Kit Flooré Projekt Shuntar och reglering Läggning av ytskikt 1 Kära kund, Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga golvvärmelösningen. Innehållet

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FÖRDELAR FAKTA Betongbjälklag FÖRDELAR Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA RÖRHÅLLARSKENA FÖR 12 MM RÖR 20133-12, längd 2 m RÖRHÅLLARSKENA FÖR 16-20 MM RÖR MED HULLINGAR

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs SIDAN 1 Fuktkvotsmätning Torrviktsmetoden ISO 3130 1. Provbiten vägs 2. Torkning av provbiten i 103 o C +/- 2 o C 3. När träet är absolut torrt vägs biten igen 4. Fuktkvoten kan beräknas SIDAN 2 Fuktkvotsmätning

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

Allmänt om Massiva trägolv

Allmänt om Massiva trägolv Allmänt om Massiva trägolv Siljans trägolv levereras från fabrik med en träfuktighet på 8% +/- 2%. Du köper golvet antingen behandlat eller obehandlat. Trä är ett levande material och kan svälla eller

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Fördelarskåp. Thermotech golvvärmesystem

Fördelarskåp. Thermotech golvvärmesystem Fördelarskåp Art.nr: 62705 62707 62717 62709 62719 Fördelar Vattensäker och enkel installation Modulär konstruktion Ger en snygg installation Passar våra fördelare och integraler Fakta artikelnummer För

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300 1 S ANVISNING KANTELEMENT L300 COPYRIGHT ENERGIJÄGARNA GOLVVÄRMESYSTEM AB 2001-11-27 2 MARKARBETE/SCHAKT INGÅENDE DOKUMENTATION Grundritning och littreringsritning för kantelementen. Golvvärmeritning.

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-02-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer