Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se"

Transkript

1 Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november

2 SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen ska vara anpassade för spackel, fuktskydd, kakel och klinker i bostadsmiljö, duschrum, tvättstugor, toaletter m m. Säkerställ att under lagets relativa fuktighet uppgår till max 85% RF. Befintliga ytskikt ska avlägsnas enligt grundregel 5:2 i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV). För övrigt gäller minst 0,5 Mpa (ca 5 kg/cm 2 ) i hållfasthet för underlaget. Material och underlag ska ha en temperatur på minst + 5 C. För att få en godkänd konstruktion ska Wetstop konceptet följas och ingående produkter användas, se Checklista. Här ska tätskikt användas Alla våtrum med keramisk beklädnad ska först förses med tätskiktssystem. Som våtrum räknas golv- och väggytor som helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för utläckande vatten. I toaletter, tvättstugor, utrymmen med varmvattenberedare avses endast golv, om inte de inte är våtrum enligt ovan. Välj rätt tätskikt och WetStop system Det finns två olika system för tätning av våtrum - WetStop Rollat (med två olika förbehandlingar, beroende på underlag) och WetStop Folie. I systemen ingår alla typer av tätningar för att få ett komplett godkänt våtrum. Välj det system/tätskikt som passar dina krav. Typ av Wetstop system Rollat Produkter Bäst att använda SCHÖNOX KH+ HA Vid massiva konstruktioner. Kontrollera konstruktionen och utför en fuktprojektering. Ånggenomgångsmotstånd s/m Underlag Skivmaterial, dvs skivor anpassade Yta Vägg Rekommendation * för våtrum. Se skivleverantörens anvisningar. Träbjälklag, se * beskrivning av konstruktionen Massiv konstruktion Vägg * Rollat SCHÖNOX SPR+ HA Montering med många moment. Det säkra systemet, när det är många hörn vinklar etc s/m Rekommendation Folie SCHÖNOX WSF Montering med få moment. Det tätaste/säkraste systemet. Samma täthet över hela ytan s/m Rekommendation * Beställaren/byggherren ska utföra en fuktsäkerhetsprojektering på alla underlag/konstruktioner när Schönox HA används. I annat fall ska de andra Wetstop systemen användas, eftersom de har ånggenomgångsmotstånd som överstiger den av Boverket angivna s/m-gränsen. Rekommenderade underlag - vägg- och golvkonstruktioner Skivmaterial Välj skivor anpassade för våtrum, se skivleverantörens anvisningar. Träbjäklag Avståndet mellan bjälkarna avgörs beroende på storleken på ytan, se nedan, i övrigt är anvisningen den samma. Ytor under 10 m2: bjälkar med cc 600. Ytor över 10 m2: bjälkar med cc 300. Förutsättningar: bjälkar 220 x 45 mm. Bjälklagsstöd träkonstruktion Ytorna som utsätts för tunga badkar eller vibrerande maskiner, ska ha cc 300. Limma och skruva golvspånskivor (typ V313), min 22 mm tjocklek på bjälkar med max 4200 mm mellan bjälklagsstöd. Prima och avjämna golvspånskivorna med SCHÖNOX TX/TXF minst 12 mm vid lägsta punkt tillsammans med armeringen SCHÖNOX Renotex eller annan SCHÖNOX armering, se separat anvisning på OBS! Tänk på att alltid täta springor mellan golv och vägg och vid golvbrunnen. Alternativt: Montera anpassad skiva (t ex Ivarit, Hydropanel) på golvspånskivorna. Skivorna hellimmas med SCHÖNOX FS. Skivorna kan punktskruvas för att säkerställa vidhäftningen. Skruvarna ska tas bort innan ytan primas/spacklas. Skivmaterialet ska ligga över hela golvet innan primning och spackling utförs, minsta tjocklek 5 mm. Massiv konstruktion vägg/golv Som massiv konstruktion räknas t ex betong, lättbetong, murade och putsade ytor. Toleranskraven på ytorna ska uppfyllas enligt tabell 44.C/-1 HusAMA. Underlagen ska vara av icke fuktkänsligt material och fukthalten ska ligga på max 85% RF. Vid tillskjutande fukt, ta kontakt med Casco Teknisk Service. Elgolvvärme Minsta spackelskikt för elgolvvärme, max 7 mm tjocklek på kabel, är 15 mm. Vid vattenburen värme ska spackelskiktet vara ca 10 mm över röret. Lämpliga spackel att använda är SCHÖNOX TXF och TX för eloch vattenburen golvvärme. Vid vattenburna system kontakta golvvärmeleverantören. Observera att permanenta elinstallationsarbeten endast får utföras av elinstallatör enligt 6 i elinstallatörsförordningen (1990: 806 ). Installation av golvvärmekabel är att betrakta som permanent. Fallbyggnad Det ska alltid finnas fall mot golvbrunnen i våtutrymmen. Spackelskiktet ska luta mot golvbrunnen. fallet ska ha en lutning på 1:100-1:200 (10 mm/m - 5 mm/m) i de delar av utrymmet som inte utsätts för frekvent vattenbegjutning. I de delar som regelbundet utsätts för vatten ska lutningen vara 1:50-1:150 (20 mm/m - 6,7 mm/m). I specifika fall kan annan lutning avtalas. 2

3 Tätning med Wetstop rollat system Börja med att täta väggarna för att sedan fortsätta med golvet, så undviks eventuella skador på golvet på grund av att det beträds. Välj rätt typ av förbehandling beroende på vilken typ av underlag du har. Underlag Massiva konstruktioner* Övriga underlag * OBS! Då måste en fuktsäkerhetsprojektering av beställaren/byggherren först utföras. I annat fall ska de andra WetStop systemen användas, eftersom de har ånggenomgångsmotstånd som överstiger den av Boverket angivna s/m-gränsen. Vägg Förbehandling SCHÖNOX KH SCHÖNOX SPR Tätning mot vatten Förbehandling Massiva konstruktioner Späd SCHÖNOX KH enligt tabell. Borsta in tunt och låt torka. monteras. Montera därefter Tätband KL eller WetStop Vinkelband (endast vid helt massiva konstruktioner), rörmanschetter och Inner/ Ytterhörn i blöt HA och tryck fast ordentligt. Försegla tätningarna genom att stryka ett lager med HA över kanterna och hela Vinkelbandet. Applicering av Var noga med att röra om innan applicering. Applicera hela ytan noggrant och se till att doppa rollern ofta. Var noga med att säkerställa att den totala rekommenderade mängden appliceras, på vägg minst 1,0 kg/m 2 och golv 1,2 kg/m 2. Applicera i minst 2 strykningar och låt torka ordentligt emellan. Torktiden för första strykningen är cirka två timmar under normala förhållanden. Torktiden för andra strykningen är från sex timmar. Observera att keramik tidigast får monteras efter att är helt torr. Spädning och åtgång SCHÖNOX KH Yta Betong och cementbaserade ytor Gipsbaserade ytor och skivmaterial Lättbetong Spädning 1:3 1:5 1:1 1:3, primas 2 gånger Övriga underlag Rör om/upp SCHÖNOX SPR innan applicering. Applicera totalt minst 0,25 kg/m 2 med WetStop Roller L och S, eller Anza Elon, i minst två skikt. Torktid: första appliceringen - ca 30 minuter, andra appliceringen ca 2 timmar, beroende på underlag. Säkerställ att rätt mängd appliceras genom att rolla första gången lodrätt och andra/efterföljande gånger diagonalt. Applicera SCHÖNOX SPR på ytan så en jämn film bildas. Undvik att bilda skum, få blåsor eller småhål. Använd gärna WetStop Roller S vid genomföringar och hörn etc. Låt torka. Montering av SCHÖNOX Tätband KL...och SCHÖNOX Tätband SH. Tätning av golv utförs på samma sätt som för vägg. För utförlig monteringsinformation, se under respektive rubrik i avsnittet Vägg. Montering av brunnsmanschetten tillkommer och beskrivs nedan. Nedan finns även arbetsordningen beskriven. 1. Förbehandling med SCHÖNOX KH eller SPR. Välj produkt beroende på underlag. 2. Montering av brunnsmanschett. 3. Montering av tätningar. 4. Applicering av. Diagonal applicering Försegling av rörmanschett Åtgång och torktid för SCHÖNOX SPR och SCHÖNOX SPR Total åtgång Minst 0,25 kg/m2 Torktid 1:a appliceringen: Cirka 30 minuter 2:a appliceringen: Cirka 2 timmar Vägg Total åtgång Minst 1,0 kg/m2 Minst 1,2 kg/m2 Torktid 1:a appliceringen: Cirka 2 timmar 2:a appliceringen: Från 6 timmar Montering av tätningar Montera tätband i golv-/väggvinkeln, över skivskarvar, i fönsternischer och andra materialövergångar samt välj och montera lämpliga rörmanschetter och inner-/ytterhörn. Välj appliceringsmetod beroende på produkt. Vid val av självhäftande SCHÖNOX Tätband SH monteras detta innan applicering av. Vid övriga tätningar påbörjas arbetet med att pensla/grunda med (rör om/upp innan) där tätningarna sedan ska Försegling av SCHÖNOX Ytterhörn 3

4 Montering av brunnsmanschett Vi följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras m m. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. Följ därefter detaljerad instruktion beroende på typ av brunn. brunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad enligt brunnstillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt (vare sig man använder anpassad förhöjningsring eller ej). Det ska finnas ett jämnt fall mot brunnen (se under rubrik Förutsättningar/Fallbyggnad). Säkerställ att brunnen är ren, för att undvika dålig vidhäftning. Sugande underlag primas med SCHÖNOX KH 3636 (se spädning under rubrik Förbehandling/ Massiva konstruktioner) och övriga underlag förbehandlas med SCHÖNOX SPR. Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett. JAFO. Ta bort gummiringen ur brunnen. Placera skärmallen i golvbrunnen. Se till att mallens taggar är i skruvhålen för klämringen. PURUS. Placera Purusknivens fot i brunnen. BLÜCHER. Placera insatsen i golvbrunnen, se till att benen greppar in i muttertornen. Avlägsna skyddspappret på Brunnsmanschetten och montera över brunnshålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor. Applicera över Brunnmanschetten. Låt torka. Skär ut hålet med anpassat skärverktyg eller en bladkniv. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER. Montering av brunnsmanschett. Applicering av. Montering av klämring JAFO Placera skärmallen i golvbrunnen. Känn efter med fingrarna och skär vinkelrätt med en mattkniv dikt an mot skärmallens insida. Drag skärmallen ur hålet. PURUS Montera klämringen enligt JAFOs monteringsanvisning. Tryck igenom fotens tapp och skär ut hålet. Gör urtaget av hålet. Ta upp Purusknivens fot ur brunnen. BLÜCHER Tryck ner den blå klämringen med hjälp av den vita silen. Tryck fast den vita silen. Se även Purus monteringsanvisning. Placera den cirkelrunda skärmallen på skruven. Skär ut och markera tapphålen. Ta bort skärmall och insats. Klipp eller skär ut för tapphålen. 4 Tryck tapparna igenom brunnsmanschetten och skruva fast klämringen enligt Blüchers monteringsanvisning.

5 Tätning med WetStop foliesystem Börja med att täta väggarna för att sedan fortsätta med golvet, så undviks eventuella skador på golvet på grund av att det beträds. Tätning av golv-/väggvinkeln Montera tätband i golv-/väggvinkeln. En rekommendation är att montera tätband även i ytterhörn (istället för tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF). Välj appliceringsmetod beroende på tätband. Vid val av självhäftande SCHÖNOX Tätband SH monteras detta innan montering av SCHÖNOX WSF. Vid SCHÖNOX Tätband KL och WetStop Vinkelband (endast vid helt massiva konstruktioner) påbörjas arbetet med att pensla/grunda med där den sedan ska monteras. Montera Tätband KL eller WetStop Vinkelband i blöt HA och tryck fast ordentligt. Montering av tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF Mät ut våderna från tak till golv så våden överlappar tätbandet i golv/ väggvinkeln med ca 40 mm. Skär ut hål i folien, där rör och dylikt kommer ut från väggen. Applicera limmet SCHÖNOX WSA på väggen och gnid fast folien med verktyget WetStop Gnidde. Slätspackla fast ordentligt. Håltagning vid genomföring. Montering av övriga tätningar Montera lämpliga rörmanschetter och inner-/ytterhörn. För den som valt att montera folien kant-i-kant monteras nu valfritt tätband över skarvarna. I ytterhörn rekommenderas montering av tätband. Välj appliceringsmetod beroende på produkt. SCHÖNOX Tätband SH är självhäftande och kan monteras direkt. Vid övriga tätningar påbörjas arbetet med att pensla/grunda med HA där tätningarna ska monteras. Montera därefter Tätband KL eller WetStop Vinkelband (endast vid helt massiva konstruktioner), rörmanschetter och Inner-/Ytterhörn i blöt och tryck fast ordentligt. Försegla tätningen genom att stryka ett lager med HA över kanterna och hela Vinkelbandet. Slätspackling med WetStop Gnidde. Applicera SCHÖNOX WSA lim till efterföljande våder och montera med ca 50 mm överlappning (fram till det svarta strecket). Förslut samtliga överlappningar/skarvar med. Om/där våder möts kant-i-kant, överlappa med Tätband SH (alt Tätband KL) och förslut med. Tätning av golv utförs på samma sätt som för vägg. För utförlig monteringsinformation, se under respektive rubrik i avsnittet Vägg. Montering av brunnsmanschetten tillkommer och beskrivs nedan. Nedan finns även arbetsordningen beskriven. 1. Montering av brunnsmanschett. 2. Montering av tätskiktsfolie SCHÖNOX WSF. OBS! Utgå från golvbrunnen vid montering av SCHÖNOX WSF, så inga skarvar kommer närmare än 400 mm från golvbrunnen. 3. Montering av tätningar. Kant-i-kant. Montering med överlappning. Försegling av SCHÖNOX Innerhörn. 5

6 Montering av brunnsmanschett Vi följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras m m. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. Följ därefter detaljerad instruktion beroende på typ av brunn. brunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad enligt brunnstillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt (vare sig man använder anpassad förhöjningsring eller ej). Det ska finnas ett jämnt fall mot brunnen (se under rubrik Förutsättningar/Fallbyggnad). Säkerställ att brunnen är ren, för att undvika dålig vidhäftning. Sugande underlag primas med SCHÖNOX KH 3636 (se spädning under rubrik Förbehandling/ Massiva konstruktioner) och övriga underlag förbehandlas med SCHÖNOX SPR. Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett. JAFO. Ta bort gummiringen ur brunnen. Placera skärmallen i golvbrunnen. Se till att mallens taggar är i skruvhålen för klämringen. PURUS. Placera Purusknivens fot i brunnen. BLÜCHER. Placera insatsen i golvbrunnen, se till att benen greppar in i muttertornen. Avlägsna skyddspappret på Brunnsmanschetten och montera över brunnshålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blå sor. Applicera SCHÖNOX WSA på golvet och runt brunnshålet. Tryck fast tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF. Låt torka minst 24 timmar. Skär ut hålet med anpassat skärverktyg eller en bladkniv. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER. Montering av SCHÖNOX WSF över brunnsmanschetten. Montering av klämring JAFO Placera skärmallen i golvbrunnen. Känn efter med fingrarna och skär vinkelrätt med en mattkniv dikt an mot skärmallens insida. Drag skärmallen ur hålet. Montera klämringen enligt JAFOs monteringsanvisning. PURUS Tryck igenom fotens tapp och skär ut hålet. Gör urtaget av hålet. Ta upp Purusknivens fot ur brunnen. Tryck ner den blå klämringen med hjälp av den vita silen. Tryck fast den vita silen. Se även Purus monteringsanvisning. BLÜCHER Placera den cirkelrunda skärmallen på skruven. Skär ut och markera tapphålen. Ta bort skärmall och insats. Klipp eller skär ut för tapphålen. 6 Tryck tapparna igenom brunnsmanschetten och skruva fast klämringen enligt Blüchers monteringsanvisning.

7 Plattsättning Montera de keramiska plattorna med lämplig fästmassa t ex SCHÖNOX PFK, PFK-plus, PFK-Rapid eller PFK-White, SFK. Blanda massan efter anvisning på respektive förpackning. Ytan är fogningsbar efter 3-24 timmar, beroende på vilken fästmassa som har använts. Infästningar Vid eftermontering/borrning tätas alla hål med SCHÖNOX AS. Undvik alltid håltagningar/borrningar i duschdel. Sätt en maskeringstejp där hålet ska vara. Borra hålet. I betong: Applicera SCHÖNOX AS i hålet innan pluggen sätts på plats och även innan skruven dras fast. I trä: Applicera SCHÖNOX AS i hålet, innan skruven monteras. Silikon Konstruktionen uppifrån: keramik, fästmassa, tätskikt och betong. Konstruktionen från höger: keramik, fästmassa, tätskikt och betong. Silikon Montera keramiken, säkerställ övervätning. Fogning Beroende på önskad fogbredd och/eller typ av keramisk platta ska anpassad SCHÖNOX-fog användas. SCHÖNOX FF (1-6 mm, smala fogar), SCHÖNOX TD (1-6 mm, smala fogar och sugande plattor), SCHÖNOX SB (fogar mellan 3-20 mm och täta plattor) eller SCHÖNOX SU (3-15 mm och till mycket hårda och täta plattor). Mjukfogning utförs med våtrumsilikon SCHÖNOX AS. Konstruktionen uppifrån: keramik, fästmassa, tätskikt, våtrumsskiva, SCHÖNOX FS, spånskiva och regel. Konstruktionen från höger: keramik, fästmassa, tätskikt, våtrumsskiva spånskiva och regel. Verktygslista Fixkam Blandningsredskap Vattenpass Slätspackel/slev Bladkniv Hink Gummihandskar Tumstock Linjal Penna Foga kakelplattor. Boverket och Byggkeramikrådet skärpte sina regler från och med 1 juli Tidigare fanns det endast krav på vattentäthet och numera finns det även krav för ångtäthet. Mer information kring detta finns på och 7

8 WetStop checklista och kvalitetsdokument Stäm av vilka produkter som behövs och åtgång. Spara tabellen med anteckningar som en del av kvalitetsdokumentet. WetStop 1 - Vägledning Monteringsanvisning inkl checklista WetStop 2 - Tätskiktsystem WetStop folie system SCHÖNOX WSA lim SCHÖNOX WSF tätskiktsfolie WetStop rollat system SCHÖNOX KH SCHÖNOX SPR WetStop 3 - Tätband WetStop Tätband SH WetStop Tätband KL WetStop Vinkelband WetStop 4 - Inner- och ytterhörn WetStop PC, Innerhörn WetStop PC-E, Ytterhörn WetStop 5 - Rörmanschetter WetStop MP, Rörmanschett mm WetStop MP, Rörmanschett mm WetStop MP, Rörmanschett mm WetStop 6 - Brunnsmanschett WetStop MG, Brunnsmanschett 37x37 mm WetStop 7 - Fästmassa SCHÖNOX PFK PFK Rapid PFK White SFK SCHÖNOX PFK Plus WetStop 8 - Fogbruk SCHÖNOX FF, kulör + batchnr*: SCHÖNOX SB, kulör + batchnr*: SCHÖNOX SU, kulör + batchnr*: SCHÖNOX TD, kulör + batchnr*: SCHÖNOX XR, kulör + batchnr*: SCHÖNOX CF, kulör + batchnr*: WetStop 9 - Våtrumsfog SCHÖNOX AS, kulör: WetStop 10 - Verktyg WetStop Roller S WetStop Roller L WetStop Gnidde *Batchnumret består av 11 siffror. Åtgång / m 2 0,2-0,25 lit 5 x 1 m, 30 x 1 m 0,25 kg 1-1,2 kg 120 mm x 15 m 120 mm x 30 m 120 mm x 15 m 120 mm x 30 m 100 mm x 50 m 1,7 2,8 1,3 2,2 Från 0,5 kg Från 0,5 kg Från 0,8 kg Från 0,5 kg Från 0,5 kg Från 0,3 kg 100 mm 180 mm 300 mm Yta (m 2 )/antal Total åtgång Det här behövs Kvalitetsdokument Entreprenör: Nej Har entreprenören behörighet för våtrum? Nej Är golvbrunnen utbytt (äldre än 1990) samt fast monterad? Nej Lutningen mot golvbrunnen uppfyller BBR:s krav, innan tätskikt applicerades? Kvalitetsdokumentet ska vara undertecknat av den som är ansvarig för våtrum. Dokumentet ska tillsammans med aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Nej Arbetet är utfört enligt aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för våtrum? Relativ fuktighet (RF): Underlag vägg: Underlag golv: Datum: Temperatur: Akzo Nobel Bygglim AB, , Artnr 8101

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad mars 2009 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad augusti 2012 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t e badrum. Läs

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I www.schonox.se I I Gör rätt från början och få bort vattnet I Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Produkter för montering. av keramiska plattor. Let s stick together www.schonox.se

Produkter för montering. av keramiska plattor. Let s stick together www.schonox.se Produkter för montering av keramiska plattor Primer Membran och tätskikt Fästmassor och fogmassor Spackel och lim Tillbehör Let s stick together www.schonox.se Bild: Centro Bild: Centro Bild: Unidrain

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

SCHÖNOX produkter. I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen & Leed 2015-10-02. I www.schonox.se I

SCHÖNOX produkter. I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen & Leed 2015-10-02. I www.schonox.se I SCHÖNO produkter I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, & 2015-10-02 I www.schonox.se I Så här läser du broschyren BASTA - ett betyder att produkten är registrerade i BASTA. Sunda Hus - bedömmer produkter

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

SCHÖNOX produkter. I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen & Miljöbyggnad I I

SCHÖNOX produkter. I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen & Miljöbyggnad I  I SCHÖNOX produkter I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, & 2017-09-13 I www.schonox.se I Så här läser du broschyren BASTA - ett X betyder att produkten är registrerade i BASTA. Sunda Hus - bedömmer produkter

Läs mer

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till massiva konstruktioner och skivkonstruktioner främst i våtzon Augusti 0. Ersätter tidigare anvisning från mars 0. Den här

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

VÅTRUMSSYSTEM KLASS VA & VT. Utförandeanvisningar enligt Måleribranschens regler för våtrum.

VÅTRUMSSYSTEM KLASS VA & VT. Utförandeanvisningar enligt Måleribranschens regler för våtrum. VÅTRUMSSYSTEM KLASS VA & VT Utförandeanvisningar enligt Måleribranschens regler för våtrum. Nyheter & omfattning I DENNA UTGÅVA AV Måleribranschens regler för våtrum som gäller fr.o.m 2013-01-01 och som

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS Läggningsinstruktioner för PolyContract Nova, Vega och Sirius FÖRBEREDELSER Kontrollera serienummer på respektive rulle. Vid skada skall serienummer återrapporteras

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

SCHÖNOX Plattsättning

SCHÖNOX Plattsättning SCHÖNOX Plattsättning INNEHÅLL Allmän information om plattsättning................3 Anhydrit.......................................11 Betong i våtrum.................................12 Stegljudsreducering,

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Augusti Ersätter tidigare anvisning från maj 2012.

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Augusti Ersätter tidigare anvisning från maj 2012. Handledning för dig som gör det själv Montera keramik Augusti 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2012. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt LUX ELEMENTS -EL LUX ELEMENTS -DESIGN Från idéskiss till byggsats Fickfakta Innehållsförteckning Sid

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Generella anvisningar

Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker för en installation på upp till

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer