Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än s/m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m."

Transkript

1 Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än s/m. 1

2 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem? Tec Dispersionssystem är ett målningsbart tätskiktssystem med en ångtäthet på mer än s/m. Det målningsbara tätskiktet säkerställer på ett ekonomiskt sätt tätheten på icke fuktkänsliga konstruktioner. Systemet är framtaget för lätt och snabb applikation genom att det rollas eller penslas på i omgångar på ytan som ska tätas. eller GVKs branschregler och Säker Vatteninstallation, om så är fallet så kan du känna dig lugnare. Likadant om du ska sälja din bostad, berätta för din mäklare att våtrumsinstallationerna följt Byggkeramikrådets branschregler och Säker Vatteninstallation. Det kan höja värdet på bostaden. Hemförsäkringen Om man följt branschreglerna så har man de bästa förutsättningarna för att få hjälp från försäkringsbolaget. Tänk på att informera ditt försäkringsbolag när du renoverat ditt våtrum. Systemet är särskilt framtaget för tunga konstruktioner som betong och putsade eller spacklade murverk, men fungerar också på regelverksväggar som behöver tätas mot vatten stänk, exempelvis väggar utanför en radie om 1 m från dusch eller badkar. Godkänt system När det gäller våtrum så finns det branschregler som reglerar detaljkrav och är en förlängning av BBR Boverkets bygg reg ler, vilka reglerar det lagstadgade funktionskravet vid nybyggnation. Systemet är testat för gällande branschregler för att säkerställa systemets funktion och skydda byggnaden mot vattenskada och fuktskada med eventuella hälso- och ekonomiska problem som följd. Systemet kontrolleras regelbundet och får inte förändras utifrån sina godkännanden. Detta innebär att man inte kan kombinera produkter fritt efter eget tycke utan att äventyra systemets slutgiltiga funktion. Det här innebär också att Weber som materialleverantör säker ställt att systemet fungerar om arbetsutförandet varit utfört enligt gällande branschregler och monteringsanvisning. Värdet på ditt hus eller din lägenhet kan höjas Om du köper ett hus eller lägenhet så fråga om våtrumsinstallationerna utförts i enlighet med Byggkeramikrådets VVS-installationer Gällande VVS-installationer i våtrum så gäller branschreglerna Säker Vatteninstallation. De harmoniserar med de anvisningar för installationer som finns i Byggkeramikrådets eller GVKs branschregler och betraktas i dag som fack manna mässigt utförande. Ansvaret för att detta uppfyllts, är kontrollerat och dokumenterat ligger hos ansvarig för VVS-installationer. Förutsättningar Denna monteringsanvisning gäller för tätskikt på golv och väggar i bostäder och jämförbart, inomhus, med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor. Såväl nyproduktion som renovering avses. Anvisningarna gäller endast för keramiska beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tand spackel enligt så kallad tunnskiktsteknik. Belastning in skränker sig till gångtrafik. Systemet ska ej installeras på underlag med tillskjutande fukt. I badrum förutsätts standardbadkar. Vid val av större badkar rekommenderas att en anpassad dimensionering utförs. Weber förutsätter att materialval är utfört enligt Weber Våtrumguide del 1 Upphandling, projektering och materialval och att allt arbete som föregår appliceringen av aktuellt tätskiktssystem är utfört i enlighet med Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. 2

3 All montering och byggnation ska utföras enligt respektive produkt/systemleverantörs monteringsanvisningar samt aktuella produktblad, vilka bör bifogas av arbetsledare undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som överlämnas till beställare/brukare efter avslutat arbete. Där behov av skarvning mellan tätskikt förekommer vid nyinstallation, exempelvis på grund av zonindelning, görs detta enligt kompletterande anvisning som finns på sida 11. Alla tider som anges gäller vid +20 C och <65% relativ luftfuktighet. Materialet bör för bästa resultat innan påbörjat arbete lagras så att detta har samma temperatur som miljön det ska installeras i. För skötselanvisning för plattsatt konstruktion, tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka vår webbplats se eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare. Innehåll Montering av Tec Dispersionssystem 4 - Åtgångar och produkter i systemet 4 - Tillbehör 4 Torktider för applicerade komponeneter 5 - Tec Tec 2 5 Rekommenderade verktyg 5 Anslutning av tätskikt på vägg mot plastmatta på golv 5 Tätskiktsapplikation på vägg 6 Tätskiktsapplikation på golv 7 Reparation av tätskikt 9 - Reparation av skador på tätskiktssystemen innan plattsättning 9 - Reparation av ytskikt/byte av platta 9 Anslutning mot golvbrunn och efterföljande arbete 9 - PURUS 9 - JAFO 10 - Blücher 10 Skarvning mellan vätsebaserat tätskikt, folie eller skiva 11 - Utförande av skarvning 11 - Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem 11 Plattsättning 12 - Lämpliga fästmassor 12 - Lämpliga fogmassor 12 - Mjukfogning 12 - Mjukfogning får ej utföras i 12 Håltagning och infästningar 12 Montering av duschvägg 13 - Enkel anpassning 13 - Låg duschvägg 13 - Skarvning av Litex våtrumsskiva som väggelement 13 Vägghängd toalett 13 Inbyggnad av vägghängd toalett 13 Materialåtgång 14 Zonindelning 15 3

4 Montering av Tec Dispersionssystem Utfört arbete verifieras i checklista för egenkontroll, för exempel se weber.se. Systemet är redo för plattsättning tidigast 12 timmar efter avslutad installation på vägg och/eller golv. Applicering av tätskiktsprimer. Bakfall på golvytan kan aldrig åtgärdas efter att tätskiktet lagts. Åtgärda därför underlaget innan tätskiktet appliceras om angivna krav ej uppfylls. Plattsättning på vägg innan tätskiktsapplikation på golvet utförs är att föredra då tätskiktet annars kommer att belastas under denna period. Ska tätskiktsapplikation i hela utrymmet utföras före plattsättning rekommenderas skyddstäckning av golvet om detta inte beläggs med plattor före väggarna. Tec Tätremsa. Åtgångar och produkter i systemet Vid installation ska det säkerställas att nedanstående mängder är den minsta mängd som appliceras per m 2. (Med vinklar menas horisontella och vertikala inner- och ytterhörn, golv-/väggvinkel och liknande). Produkter Åtgång Ånggenomgångsmotstånd Tec 1 min 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) > s/m min 0,15 kg/m 2 (1,2 dl) > s/m Tec 2 min 1,0 kg/m 2 (0,8 lit) Tec Tätremsa Skivor 600 mm breda: 1,7 x (väggytan) + längd på samtliga vinklar Tec Tillbehör: Tec Brunnsmasnchett, Tec Ytterhörn, Tec Innerhörn, Tec Rörmanschetter. Skivor 900 mm breda: 1,2 x (väggytan) + längd på samtliga vinklar Skivor 1200 mm breda: 0,9 x (väggytan) + längd på samtliga vinklar Tabell 1: Åtgångar och produkter i systemet. Tillbehör Tec Brunnsmanschett 1) Tec Innerhörn Tec Rörmanschett 2x24-32 och 3x24-32 m.m. Tec Ytterhörn Tec Rörmanschett mm Tec Rörmanschett 2x mm Tec Rörmanschett 3x mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm 1) Ska golvränna användas se Webers Golvbrunnsguide för golvrännor. 4

5 Torktider för applicerade komponenter Tec 1 Appliceras vått i vått i minst 2 skikt, med minst 15 minuters mellanrum. Torktid innan applicering av tätskikt minst 40 minuter. Tec 2 Torktid per lager minst 4 timmar. Plattsättningsbar tidigast 12 timmar, efter sista skiktet. Rekommenderade verktyg Engångsroller 180 mm bred, ej korthårig. Tec 1 tätskiktsprimer måste appliceras i minst 0,25 kg/m 2 för ånggenomgångsmotstånd större än s/m. Elementroller 100 mm bred, ej korthårig. Elementpensel 70 mm bred. Tapetverktyg, kniv, sax och förlängningsskaft. Tapetverktyg och även elementpensel används vid monteringen av förseglingar och manschetter. Anslutning av tätskikt på vägg mot plastmatta på golv (a) Täck golvet innan tätskiktsarbetet påbörjas. Maskera min 50 mm ned på mattuppviket för att förhindra att tätskiktet rinner ner på mattan, (se bild A). Rekommenderade verktyg. (b) Vid behov spacklas anslutningen till mattkanten med Set 610, 611, 612 eller 630, Weber Väggspackel 0-50 Snabb Fin eller Maxfix (0-15 mm) så att kanten mot plastmattan i övergången mellan tätskikt och matta blir mjuk. (c) Slipa mattuppviket med ett fint sandpapper. (d) Applicera Tec 1 enligt punkt 1 under Tätskiktsapplikation på vägg, ner över mattkanten och låt torka. (e) Pensla eller rolla Tec 2 på väggen och ner på maskeringstejpen så att full täckning bakom tätremsan erhålls. Bild A: Maskera mattan minst 50 mm ner på mattuppviket och slipa ytan ovanför med sandpapper. (f) Montera sedan Tec Tätremsa horisontalt med överlapp på minst 30 mm över mattkanten och så att minst 10 mm avstånd förekommer mellan tätremsa och maskering, (se bild B). (g) Fortsätt därefter tätskiktsapplikation enligt punkt 3 under Tätskikts applikation på vägg. Viktigt! Vid montering av Tec Tätremsa ska mängden Tec 2 vara tillräcklig, för att ge full övervätning på baksidan av hela tätremsan, men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd Tec 2 används. Tillbehören ska monteras så att inga blåsor förekommer. Bild B: Limma Tec Tätremsa över överlappet på mattans uppvik med Tec 2 och försegla med samma material. 5

6 Tätskiktsapplikation på vägg 1. Rolla eller pensla Tec 1 flödigt på väggen och minst 15 cm ut på golv. Åtgången, minst 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) eller fastställt behov enligt tabell 1, appliceras i minst 2 skikt vått i vått med minst 15 min mellanrum. Bild C. Bild C: Applicera Tec 1 i 2 skikt, vått i vått med minst 15 min mellanrum. Viktigt! Vid montering av Tec Tillbehör ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av Tillbehören men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd Tec 2 används. Tillbehören ska installeras så att inga blåsor förekommer. 2. Pensla eller rolla hörnen med Tec 2. Montera Tec Inner- och Ytterhörn. Bild D. Bild D: Montera Tec Inner- och Ytterhörn med Tec 2 och försegla med samma material. Tips! Mät upp och kapa till Tec Tätremsa för samtliga vinklar, skarvar och materialövergångar innan montering. Vik Tec Tätremsa på mitten före montering i inner- och ytterhörn samt i golv-/ väggvinkeln. 3. Pensla eller rolla golv/väggvinkeln och de förmonterade hörnen med Tec 2. Montera Tec Tätremsa i golv-/väggvinkeln runt hela rummet samt minst 30 mm in på de förmonterade hörnen. Bild E. Anslutning mot tröskel Utförs enligt Figur 1. Vid tröskellös övergång mot angränsande golvyta ska tätskikt anslutas mot blindtröskel på motsvarande sätt. Tätskiktet skärs då av i överkant med den keramiska beläggningen efter avslutad montering. Bild E: Limma Tec Tätremsa med Tec 2 över skivskarvar, väggvinklar och i golv-/väggvinkel. 4. Pensla eller rolla vertikala inner- och ytterhörn, skivskarvar, material övergångar, de monterade hörnen och på Tec Tätremsa i golv/vägg vinkeln med Tec 2. Skruvrader som inte sitter vid skivskarv spacklas igen med Tec 2. Bild E. 5. Montera Tec Tätremsa över alla vertikala inner- och ytterhörn, skiv skarvar samt materialövergångar minst 30 mm in på de monterade hörnen och Tec Tätremsa i golv-/väggvinkel. Figur 1: Anslutning mot tröskel, med Tec Dispersionstätskikt. 1. Color 820 Silikon 2. Keramisk platta 3. Tec Tätremsa 4. Set 610, 611, 612 eller Tec 2 6. Tec 1 Anslutning ska även utföras mot dörr- och eventuell fönsterkarm. Bild E. Tips! Töj Tec Rör- och avloppsmanschetter lite grann med hjälp av fingrarna innan montering. Bild F: Limma Tec Rörmanschett med Tec 2 och försegla med samma material. 6. Pensla Tec 2 runt varm- och kallvattenrör. Montera sedan Tec Rörmanschett mm. Om rören fortfarande är pluggade så måste manschetten töjas lite med hjälp av fingrarna. Bild F. 6

7 För varm- och kallvatten av Rör-i-Rör system ska tätning utföras mot mantelröret, ej mot vattenrör. Tätning mot vattenrör får aldrig förekomma. Se Figur Vid vägghängt avlopp för tvättställ, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild F. 8. Vid vägghängt avlopp för WC-stol, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild F. 9. Applicera Tec 2 flödigt över hela väggen, alla förseglingar, minst 15 mm upp på alla rör/avloppsgenomföringar och minst 100 mm ut på golvet. Bild G. Figur 2: Försegling av Rör-i-Rör-system. Ska utföras mot mantelrör, ej medierör. 1. Kakel 2. Fästmassa 3. Tätskikt 4. Rörmanschett 5. Medierör 6. Skyddsrör Täck inte hela Tec 1 på golvet, överlapp med Tec 1 ska kunna utföras vid tätning av golvyta. 10. När lager 1 torkat, dock tidigast efter min 4 tim, appliceras Tec 2 åter igen flödigt enligt punkt 9. Detta upprepas tills åtgången totalt är minst 1,0 kg/m 2 (0,8 liter). Bild H. 11. Plattor kan monteras på vägg när tätskiktet torkat, efter tidigast 12 timmar. Se kapitlet Plattsättning. Bild G: Applicera första lagret Tec 2 flödigt till ett heltäckande skikt med en åtgång på ca 0,5 kg/m 2. Tätskiktsapplikation på golv För anslutning mot golvbrunnar för privata våtrum av traditionell typ av märkena: PURUS JAFO Blücher För rännor eller andra typer av brunnar se Webers Golvbrunnsguide för golvrännor. Bild H: Applicera det andra lagret Tec 2 så att en total åtgång på minst 1,0 kg/m 2 uppnås. Weber rekommenderar inte anslutning mot andra brunnar eller med andra metoder än vad som anges i dessa anvisningar eller i Golvbrunnsguide för golvrännor. Använd alltid det hjälpmedel som golvbrunnsleverantören anvisar vid montering av Tec Brunnsmanschett och klämring. Montering av Tec Dispersionstätskikt på golv. Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS produkter och ska därför vara installerad av behörig VVS installatör. Förhöjningsringens insida är en spegelbild av brunnen varför montering av Tec Brunnsmanschett ska utföras på samma sätt i förhöjningsringen som i brunnen. Vid anslutning av tätskikt runt golvbrunn använd alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar. 7

8 Viktigt! Tec 1 eller 2 får inte förekomma på golvbrunnens fläns eller flänshals. Endast Tec Brunnsmanschett får fästa mot dessa delar. Bild I: PURUS-brunn, med klämring, lock och sil demonterat. Skärning av brunnsmanschett och montering av klämring får först utföras efter att golvytan är tätad och redo att plattläggas. Säkerställ att anvisningarna för den aktuella brunnstypen är de som följs. Bild J: PURUS-brunn med knivfoten monterad. 1. Demontera lock, sil och klämring, spara dessa. Bild I. Observera att vid användning av JAFO golvbrunn ska o-ringen avlägsnas. 2. Rengör golvbrunnens fläns samt ned i brunnsätet med T-röd eller liknande. Rengör golvet och golvbrunnen. 3. Avlägsna Tec Brunnsmanschett och montera aktuell skärmall eller kniv enligt nedan: Bild K: JAFO-brunn med skärmall monterad. Skärmallens taggar placeras i klämringens skruvhål. Bild L: Blücher-brunn insatsen till Brunnskniv 206 monterad. Benen måste greppa om muttertornen. PURUS Montera foten till PURUS-kniven. Bild J. JAFO Montera JAFO Skärmall med skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen. Bild K. Blücher Placera insatsen till Blücher Brunnskniv 206 i golvbrunnen. Se till att benen greppar in i muttertornen. Bild L. 4. Applicera Tec 1 flödigt på hela golvytan och överlappa det tidigare applicerade Tec 1 nedanför golv-/väggvinkeln. Åtgången, minst 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) eller fastställt behov enligt Tabell 1, appliceras på golvet flödigt i ett heltäckande skikt. Vänta minst 40 min innan Tec Brunnsmanschett monteras. Bild M. Bild M: Applicera Tec 1 över hela golvytan, överlappa tidigare applicerade Tec 1 i golv-/väggvinkeln. Tec 1 kan på golv appliceras i ett, flödigt heltäckande skikt. Tips! Vid centrering av Tec Brunnsmanschett ovan golvbrunnen; lägg manschetten löst över golvbrunnen innan avlägsnande av skyddspappen på manschettens baksida och rita därefter med penna några markeringar i hörnen. 5. Centrera Tec Brunnsmanschett över golvbrunnen. Riv av skyddspappret och montera därefter Tec Brunnsmanschett över golvbrunnen. Säkerställ att det ej blir blåsor eller veck på manschetten. Bild N. Bild N: Avlägsna skyddpappret på Tec Brunnsmanschett och centrera den över brunnen. 6. PURUS Skär hål för knivfotens centrumpinne. JAFO Fortsätt enligt punkt 7. Blücher Skär hål för centrumskruven. Viktigt! Vid montering av Tec Tillbehör ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av tillbehören men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används. Tillbehören ska installeras så att inga blåsor förekommer. Bild O: Limma Tec Rörmanschett med Tec 2 och försegla runt rörmanschett och avloppstosen med samma material. 7. Vid golvplacerat avlopp för tvättställ, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild O. 8

9 8. Vid golvplacerat avlopp för WC-stol, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild O. 9. Applicera Tec 2 flödigt over hela golvytan, över hela Tec Brunns manschett, alla förseglingar, minst 15 mm upp på alla rör- och avloppsgenomföringar samt minst 30 mm in på den torra Tec 2 i golv-/väggvinkeln som tidigare applicerats. Bild P. 10. När lager 1 torkat, dock tidigast efter min 4 tim, appliceras Tec 2 återigen flödigt enligt punkt 9. Detta upprepas tills åtgång en totalt är minst 1,0 kg eller 0,8 liter/m 2. Bild Q. Efterföljande installationssteg får ej utföras innan tätskiktet torkat, tidgast efter 12 tim. Bild P: Applicera Tec 2, i ett flödigt heltäckande skikt över hela golvytan, Tec brunnsmanschett och alla förseglingar, samt överlappa den tidigare tätskiktade ytan i golv-/väggvinkeln, med åtgång på ca 0,5 kg/m2. Reparation av tätskikt Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Man skiljer på reparation i ytskiktet, dvs byte av platta samt reparation i och av tätskiktet som upptäcks före plattsättning. Reparation av skador på tätskiktssystemen innan plattsättning Om hål eller skador upptäcks innan plattsättning så ska dessa lagas genom att limma en Tec Tätremsa med Tec 2 över skadan. Överlapp ska vara 5 cm enligt ordinarie anvisning. Pensla eller rolla därefter Tec 2 flödigt över lagningen och minst 30 mm bredvid så att underlaget ej syns igenom och kanten på lagningen är väl förseglad. Reparation av ytskikt/byte av platta Kontakta Webers plattsättningstekniker. Bild Q: När första lagret Tec 2 torkat, efter tidigast 4 timmar, appliceras andra lagret, så att en total åtgång på minst 1,0 kg/m2 (0,8 l) uppnås Anslutning mot golvbrunn och efterföljande arbete PURUS 1. Montera PURUS-kniven på knivfoten. Var noga med att använda rätt hål på PURUS-kniven. Se till att knivfoten och kniven sitter i rätt läge. 2. Skär hålet. 3. Avlägsna därefter knivfot, kniv och utskuren del av Tec Brunnsmanschett. Observera att grå klämring ska användas. 4. Forma ner Tec Brunnsmanschett med fingrarna och fäst den mot golvbrunnens flänshals. 5. Smörj klämringen med diskmedel, sätt fast brunnssilen på kläm ringen och centrera dessa över golvbrunnen. 6. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Det snäpper till när klämringen hamnar i rätt läge. 7. Säkerställ efter montering att klämringen är i sitt rätta läge i botten på det horisontella sätet, se Figur PURUS. Klämring Tätskikt, här som brunnsmanschett = Figur 3: Tätningsprinciper PURUS. Golvbrunn Kombination av kraftbetingad och formbetingad fasthållning Brunnsmanschett ska sluta här 9

10 JAFO. Tätskikt, här som brunnsmanschett = JAFO 1. Använd en vanlig mattkniv. Håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt och skär med mallen som stöd efter mallens insida ett jämt, runt hål. 2. Avlägsna därefter utskuren del av Tec Brunnsmanschett och skärmallen ur hålet. 3. Tryck ner klämringen i brunnens säte och sätt i de 5 medföljande specialskruvarna. Anslutningen av Tec Brunnsmanschett ska utföras enligt Figur Skruva ner skruvarna växelvis utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras. Skruvdragare får ej användas, använd istället kryssmejsel av typ PZ2. Klämring Spalt Figur 4: Tätningsprinciper JAFO Brunnsmanschett ska klämmas av klämringen mot det koniska sätet innan det tar emot på den horisontella ytan på golvbrunnen. Brunnsmanschett ska sluta här på den koniska delen. Blücher 1. Placera skärmallen på den uppstickande skruven. 2. Rita upp hålet med diametern Ø 94 mm efter skärmallens innerkant. 3. Skär ut hålet, avlägsna utskuren del av Tec Brunnsmanschett. 4. Placera sedan skärmallen över insatsen så att markeringen passar ihop. 5. Skruva därefter åt vingmuttern, markera hålen och ta ut insatsen. 6. Gör ett litet snitt/hål med mattkniv över de markerade gängtapparna och skär linjer från hålen in mot centrum på golvbrunnen. 7. Forma ner Tec Brunnsmanschett med fingrarna så att den fäster mot golvbrunnens flänshals och hela det horisontella brunnssätet, Figur Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva växelvis diagonalt utan att dra åt. Dra skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. 9. Renskär manschetten efter klämringens innerdiameter. Tätskikt, här som brunnsmanschett = Klämring Brunnsmanschett skärs efter klämringens innerdiameter BLÜCHER. Figur 5: Tätningsprinciper Blücher. 10

11 Skarvning mellan vätskebaserat tätskikt, folie eller skiva Metoden beskriver endast skarvning i nybyggnation och renovering där val av olika tätskikt i samma utrymme medvetet gjorts och skarvning utförs under nyinstallation av Webers våtrumssystem i utrymmet. Metoden rekommenderas inte för skarvning mot befintliga tätskikt eller mot tätskikt som inte anges nedan. - För vätskebaserat tätskikt utförs skarvning efter att angiven primermängd (Tec 1 Tätskiktsprimer) applicerats på underlaget, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning. - Mellan Tec Folie och Tec Dispersionstätskikt utförs skarvningen efter att folien limmats, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning. - Mot Litex Våtrumsskiva utförs skarvning med samma metod som vid användning av Tec Folie. Anslutning mellan Tec Folie, Tec Dispersionssystem och Litex oavsett kombination. Utförande av skarvning Vid montering av Tec Tätremsa ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av Tec Tätremsa men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används bakom tätremsan. Tec Tätremsa ska monteras så att inga blåsor förekommer. 1. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran över skarven. 2. Applicera Tätremsan över skarven mellan de båda tätskikten och bearbeta denna med plastspackel eller liknande så att inga blåsor förekommer. 3. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran flödigt över Tätremsan samt minst 3 cm bredvid så att underlaget inte syns igenom och kanten på tätremsan är väl förseglad. 4. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar. Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem. Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem 1. Montera Tec Folie så att 5 cm olimmad folie överlappar applicerad primer i det vätskebaserade tätskiktet. 2. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran under överlappet samt min 3 cm utanför. 3. Vik ner och stryk fast överlappet på sätt så att inga blåsor förekommer. 4. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran flödigt över kanten samt minst 3 cm bredvid på var sida om skarven så att underlaget inte syns igenom och kanten är väl förseglad. 5. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar. 11

12 Plattsättning Plattor monteras när tätskiktet torkat, efter tidigast 12 tim, på tätade ytor. Vid plattsättning på vägg rekommenderas att golvet täcks och skyddas på lämpligt vis. När slukristen/klinkerramen monteras, se till att hela baksidan fylls med fästmassa. Lämpliga fästmassor Set 610 Multi Flex, 612 Multi Vit, 630 Multi Lätt. Satta plattor fogas tidigast efter 24 tim eller då fästmassan torkat. Observera; foga inte där mjukfog ska appliceras. Lämpliga fogmassor Color 800 Kakelfog eller Color 815 Flexfog. Plattor monteras när tätskiktet torkat. Detta får göras tidigast efter 12 tim, på tätade ytor. Mjukfogning Mjukfogning mot tak och snickerier görs med akryl- / latexfog, övrig mjukfogning utförs med Color 820 Våtrumssilikon. Mjukfogar bör dock endast utföras där de är nödvändiga ur konstruktionssynpunkt. 1 Kortling eller regel Mjukfogning får ej utföras i: - Underkant keramisk väggbeklädnad som överlappar uppvik av plastmatta på golv. Bottenhål - Fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram (slukrist) intill golv brunnen. 3 2 Tätskikt, här som brunnsmanschett = - Golv-/väggvinkel där fogbottenprofil ej används. Håltagningar och infästningar Figur 7: Håltagning genom tätskikt. Håltagningar och infästningar genom tätskiktet ska om möjligt und vik as. I många fall kan rekommenderade limtyper eller sugproppslösningar vara att föredra. Där mekanisk infästning måste göras ska detta utföras i massiv konstruktion. I regelverkskonstruktioner innebär detta att infästning ska göras i massiv regel eller kortling. Figur 7. Borrning genom kakel bör alltid utföras med särskild kakelborr för att inte riskera att förstöra den keramiska beläggningen runt infästningen. Placera gärna en bit tejp över ytan som ska genomborras då detta minskar borrens tendens att glida. Håltagning och infästning ska utföras enligt Figur 7: 1. Borra hål med lämplig diameter för skruv eller plugg (i betong eller murverkskonstruktion) till lämpligt djup. Observera att borrning inte får göras genomgående i regel eller kortling. 2. Fyll hålet med silikon eller liknande. Vid massivvägg av betong eller liknande: Montera lämplig plugg och fyll även denna med silikon eller likvärdigt. 3. Montera, skruva fast våtrumstillbehöret på lämpligt sätt efter leverantörens anvisningar. 12

13 Montering av duschvägg Enkel anpassning För lösningen rekommenderas att Litex Våtrumsskiva 75 mm eller 50 mm används. Lösningen rekommenderas inte att användas på den vägg som ska bära blandare. Duschväggen bör monteras på lagd keramik. Litex Våtrumsskiva monteras med Litex Monteringslim på golv, vägg och i tak. Bild R. Låg duschvägg Vid montering av en kortad duschvägg med Litex Våtrumsskiva bör endast tjockleken 75 mm användas då skivan ej kan fästas i tak. En förstärkning bör limmas fast i änden av plattan för att förstärka väggen något. Bild S. Bild R: Enkel montering. Litex Våtrumsskiva limmas med Litex monteringslim på golv, vägg och tak. Skarvning av Litex Våtrumsskiva som väggelement Om Litexväggen behöver skarvas limmas skarven på långsidorna med Litex Monteringslim och U-beslag monteras ovanför och nedanför skarven. Bild T. Vägghängd toalett Installation av vägghängd toalett ska inte göras före tätskiktsinstallation, plattsättning och fogning är avklarad i utrymmet. Detta för att tätskiktet ska skydda bakomliggande konstruktion mot vattenskador i händelse av läckage samt att plattor under eller bakom infästning av dessa inbyggnationer ger en tryckfördelning mot underlaget och skyddar tätskiktet. Bild S: Montering av låg duschvägg. Limma på en förstärkningsbit på minst 20 cm som stöd för väggen. Bild T: Skarva Litexväggen med hjälp av Litex Monteringslim och U-beslag. Tätskiktsinstallationen och plattläggning på golv under inbyggnationen ska ha fall mot golvbrunn. Det ska också finnas en dräneringsöppning i lägsta punkt som kan leda ut läckande vatten så att detta direkt blir synligt på golvytan. Inbyggnad av vägghängd toalett 1. WC-stommen med behållare installeras efter leverantörens anvisningar på färdig keramisk konstruktion. 2. Litex Våtrumsskiva 20 mm limmas mot keramiken på sidorna och topp samt mot WC-stomme med Litex Monteringslim. Bild U. 3. Toaletten placering markeras på front Litex Våtrumsskiva som monterats på WC-stommens front och ett urtag på ca 2x2 cm görs så lågt som möjligt där WC-stolen ligger an mot WC-stommen. Bild V. 4. Urtagen fylls med Maxfix eller Set 611. Bild W. 5. Montera WC-stolen efter leverantörens anvisningar. Anliggningsytorna kan variera beroende på leverantör av WC-stolen. Bild U: Litex Våtrumsskiva 20 mm limmas mot keramiken, på sidorna och topp samt mot WC-stomme, med Litex Monteringslim. Bild V: Toalettens placering markeras på Litexskivan som monterats på WC -stommens front. Urtag på 2x2 cm görs. Bild W: Urtagen fylls med Maxfix eller fästmassa för ökad stabilitet. 13

14 Materialåtgång Tec 1 Tätskiktsprimer Åtgång: minst 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) för ångtäthet > s/m. Torktid: minst 40 minuter. Tec 2 Tätskiktsmembran Åtgång: minst 1,0 kg/m 2. Torktid: minst 4 timmar per skikt eller 12 timmar för färdig konstruktion. Tillbehör Tec Tätremsa, 15 m eller 25 m Tec Brunnsmanschett* Tec Innerhörn Tec Ytterhörn * Ska golvränna användas se Webers Golvbrunnsguide för golvrännor. Tec Rörmanschett mm Tec Rörmanschett 2x mm Tec Rörmanschett 3x mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm Set Fästmassa Kamstorlek: 4 mm 6 mm 8 mm Set 605 Objektsfix 1,8 kg/m 2 2,7 kg/m 2 3,6 kg/m 2 Set 610 Multi Flex 1,8 kg/m 2 2,7 kg/m 2 3,6 kg/m 2 Set 612 Multi Vit 1,8 kg/m 2 2,7 kg/m 2 3,6 kg/m 2 Set 630 Multi Lätt 1,2 kg/m 2 1,6 kg/m 2 2,1 kg/m 2 Color Fogmassa Color 800 Kakelfog Color 802 Klinkerfog Color 815 Flexfog Plattstorlek Åtgång Plattstorlek Åtgång Plattstorlek Åtgång 15x15 cm 0,8 kg/m 2 20x20 cm 0,5 kg/m 2 20x25 cm 0,4 kg/m 2 10x20 cm 1,7 kg/m 2 20x20 cm 1,0 kg/m 2 30x30 cm 0,5 kg/m 2 10x20 cm 1,2 kg/m 2 20x20 cm 0,8 kg/m 2 30x30 cm 0,5 kg/m 2 Color Silikon Color 820 Silikon Åtgång: 100 ml/lpm, 10 mm fogbredd och djup Åtgången är endast generell och kan variera beroende på applicering, vattenmängd, plattornas geometriska förutsättningar eller andra omständigheter. 14

15 Zonindelning Från kan zonindelning beaktas enligt rekommendation från branschorganisationerna GVK AB och BKR. Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan. Vilka tätskikt rekommenderas? Avancerat Vilka tätskikt rekommenderas? Förenklat Våtzon 1 Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB. Vägg av kartonggips*eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm samt träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa. Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca med puts och spackel. - Litex - Tec Folie - Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Litex Regelverkskonstruktion - Litex Våtrumsskiva (endast på vägg) - Tec Folie Tung konstruktion som betong eller putsade och spacklade murverk - Litex (endast på vägg) - Tec Folie - Tec Dispersionssystem Våtzon 2 Regelverkskonstruktion Väggar av kartonggipsskivor eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm. Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca med puts och spackel. - Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Litex Våtzon 1 - Dusch/badkar + 1 meter utanför. - Hela golvytan. - Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Våtzon 1. Våtzon 2 - Övriga väggytor. *Lösningen rekommenderas ej av Byggkeramikrådet 15

16 Mars 2013 Weber är en av norra Europas största tillverkare av fäst- och fogmassor samt Våtrumssystem. Våtrumssystem för keramiska plattor är en del av en konstruktion som ska fungera under lång tid och måste samverka med underlaget för att resultatet ska bli bra. Weber utvecklar och tillverkar egna tätskikt samt fäst- och fogmassor. Vi vet vilken kvalitet som krävs på produkterna för att uppnå rätt funktion i det färdiga utrymmet. Weber Våtrumssystem testas för europeiskt tekniskt godkännande eller gällande branchregler på certifierade institut. Systemen uppfyller kraven i Boverkets Bygg regler BFS 2006:12 med ändringar, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum samt egenskapskriterierna enligt BASTA. Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 707, Gårdsvägen 18, Solna Tel: , Fax: Webbplats:

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Tec Dispersionssystem

Tec Dispersionssystem Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle Vad är Tec Foliesystem?

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle du ska sälja din bostad,

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan även användas för att bygga inredningar

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Några tips NÅGRA TIPS Behåll emballaget på så länge som möjligt. * Behåll Vid emballaget avemballering, på så

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning NÅGRA TIPS * Behåll emballaget på så länge som möjligt. Vid avemballering, skär på baksidan eller

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Bassänger inom- och utomhus. Arbetsanvisning Weber Tät- och sättsystem 5.1.1

Bassänger inom- och utomhus. Arbetsanvisning Weber Tät- och sättsystem 5.1.1 Bassänger inom- och utomhus Arbetsanvisning Weber Tät- och sättsystem 5.1.1 Weber Tät- och sättsystem för bassänger inom- och utomhus Förord System för tätning av simbassänger och pooler, inom och utomhus.

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Några tips NÅGRA TIPS Behåll emballaget på så länge som möjligt. * Behåll Vid emballaget avemballering, på så

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

Ebeco Foil Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55216

Ebeco Foil Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55216 Ebeco Foil Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55216 Monteringsanvisning Ebeco Foil Kit Svenska Sid 1/6, 071220 Monteringsanvisning Ebeco Foil Kit Läs noga

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Lätt och rätt montering av Ditt nya kök

Lätt och rätt montering av Ditt nya kök Lätt och rätt montering av Ditt nya kök Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ * Emballera av och sortera skåptyperna var för sig. Kasta ej emballaget! * Lägg lite emballage

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

BSK 07. Monteringsanvisning

BSK 07. Monteringsanvisning BSK 07 Monteringsanvisning INNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Allmänt... 2 Allmän information... 3 Måttblad...5 Toleranser av värmebetong formdelarna... 9 Byggnadskomponenter av BSK 07...11 Orndningsföljd för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

Vad får man göra i sin lägenhet?

Vad får man göra i sin lägenhet? Vad får man göra i sin lägenhet? Enligt hyreslagen får man som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i sin lägenhet. Det innebär att man till exempel får: måla och tapetsera sätta upp kakel ovanför

Läs mer

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn PCI monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus och

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer