VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System"

Transkript

1 Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd s/m respektive s/m.

2 BRANSCHREGLER Från och med juli 00 ska våtrum vara ång- och vattentäta enligt BBR (Boverkets Byggregler). Båda våra system som finns i den här monteringsanvisningen uppfyller gränsvärdet för ånggenomgångsmotstånd på s/m enligt BBR och BBV 0: (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum). För att göra våtutrymmen säkra har Byggkeramikrådet tagit fram branschregler (BBV Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) för våtutrymmen i bostadsmiljö, som ska beklädas med ytskikt av kakel, klinker, natursten eller mosaik. Våra rekommendationer är ett utdrag ur branschreglerna tillsammans med vår egen erfarenhet. På vår hemsida finns branschreglerna (BBV 0:) i sin helhet. Våra vägg- och golvkonstruktioner i denna broschyr är godkända av Byggkeramikrådet. UNDERLAG OCH FÖRARBETEN Underlaget ska vara helt färdigställt och eventuellt värmegolv ska monteras innan golvet kan tätskiktas. OBS! Följ alltid Värmegolvstillverkarens anvisningar. Keramiska plattor för golv med golvvärme ska ha vattenabsorption E<%. Underlaget måste vara torrt, rengjort och fritt från lösa partiklar. Det är viktigt att fall mot avlopp utformas rätt i de delar av utrymmet som blir utsatt för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del i utrymmet och underlaget ska ha samma fall som ytskiktet. Golvlutningen ska vara :00-:00. På golvytor under badkar och kring golvavlopp bör lutningen vara :0 - :0. För infästning av golvmonterad wc-stol eller bidé krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst 00x00 mm. Monteringsytan ska vara fri från golvvärme. När det gäller befintliga ytskikt så är grundregeln att dessa ska avlägsnas. Om det på golv- och/eller väggytor finns befintliga ytskikt som inte helt kan avlägsnas utan stora svårigheter kan montering dock utföras sedan de kontrollerats i samråd med beställaren och med oss på Kiilto. Vid underlag som t.ex betongplatta på mark och i källarytterväggar ska man kontrollera att inte tillskjutande markfukt förekommer. LÄMPLIGA UNDERLAG Lämpliga underlag är betong, cementbunden spackelmassa avsedd för våtutrymmen eller våtrumsskivor av icke fuktkänslig karraktär, godkända för våtrum.* När montering av KeraSafe Våtrumsfolie sker ska skivan eller underlaget vara sugande. Våtrumsskivorna ska vara avsedda som underlag för keramiska plattor i våtutrymmen, samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Kartongbeklädda gipsskivor ska inte användas i våtzon. Cellplastskivor primas först med Kiilto Startprimer och spacklas sedan med Kiilto TT eller Kilto SR. Det går även bra att sätta KeraSafe våtrumsfolie direkt på skivan men man måste då vänta i minst dygn så att folien har torkat innan plattsättning påbörjas. Efter torktiden följer man vår gällande monteringsanvisning. Täta skivor - rekomenderas inte. Skivkonstruktionens böjstyvhet på golv ska minst motsvara en mm golvspånskiva upplagd på stöd, med ett centrumavstånd på mm. Oavsett regelavstånd ska böjstyvheten förstärkas, så att inte fuktrörelser överförs till de keramiska skiktet. Se bild Skivkonstruktion på sid. Skivkonstruktion på vägg ska göras enligt skivtillverkarnas anvisningar. Om våtrum finns på båda sidor om väggen ska skivor och reglar vara av icke fuktkänsliga material. Betongunderlaget ska vara torrt, sugande och väl rengjort, även cementhud ska avlägsnas. Ojämna underlag spacklas och eventuella förhöjningar slipas ner. Starkt sugande och ytsvaga underlag primas med Kiilto Keraprimer en gång. Låt torka ca timmar. Om du är osäker på underlaget använd alltid Kiilto Keraprimer. Avsluta alltid med tätskiktet som är det sista momentet innan keramiken monteras. * Se separat information om rekomenderade skivor i våtutrymmen på Byggkeramikrådets hemsida. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt

3 MONTERINGSANVISNING Den här monteringsanvisningen är framtagen för dig som tänker renovera eller bygga nytt badrum. För att uppfylla dagens regler är det viktigt att följa vår monteringsanvisning och använda de produkter som nämns i vår broschyr för att få ett godkänt resultat. Innan du börjar rekommenderar vi dig att läsa igenom hela monteringsanvisningen och våra produktblad så att du känner dig säker och använder rätt produkter och tillbehör. FÖRBERED DIG NOGA Det lönars sig verkligen att lägga ner extra tid och noggrannhet så att underlaget väl uppfyller de krav som finns beskrivna här i vår monteringsanvisning. Med rätt verktyg och produkter blir arbetet många gånger både enklare och roligare. VAD ÄR ETT VÅTUTRYMME? Som våtrum betraktas utrymmet där golv- och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för utläckande vatten. I tvättstugor, wc och utrymmen med varmvattenberedare där inte väggarna utsätts för vattenspolning behövs endast tätskikt på golv med uppvik minst cm på vägg. UNDANTAG: När golv- och väggytor står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten och fukt kan förekomma begränsas applicering av tätskiktet till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning till exempel duschplats. På övriga ytor appliceras normalt inget tätskikt. Vid denna typ av arbeten rekommenderar vi användning av Kiilto Keramix* * Instruktioner finns i ett separat produktblad. KVALITETSDOKUMENT Enligt BBV, Bilaga A ska ett kvalitetsdokument utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställaren och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Detta dokument ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Undertecknat kvalitetsdokument ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/ boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokumentet och monteringsanvisningen för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras av behörig entreprenör för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med en kvalitetsöversyn. SKÖTSELANVISNINGAR För keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan skötselanvisningar rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regler, Underlag och Förarbete Sid - Produktguide Sid - Markkonstruktion och Trösklar Sid - Våtzoner Sid Konstruktionsbeskrivningar Sid - KeraSafe Folie System Vägg Sid 0 KeraSafe Folie System Golv Sid Kiilto K System Vägg Sid Kiilto K System Golv Sid Golvbrunnar Sid - Materialåtgång Sid VIKTIGT! Våra godkända våtrumssystem för golv- och väggmontering med KeraSafe Folie System eller Kiilto K System gäller då man följer våra monteringsanvisningar och använder de produkter som anges. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

4 PRODUKTGUIDE Här hittar du kortfattad information om de produkter som vi hänvisar till i den här monteringsanvisningen. För mer information om våra produkter och de senaste uppdateringarna hänvisar vi till vår hemsida GOLVSPACKEL STARTPRIMER Primer som används före spackling på täta och sugande underlag. Torktid: ca 0 minuter. Åtgång: liter till -0 m² Förpackningar:, och 0 liter FÄSTMASSOR FLEXFIX Flexibel fästmassa för kakel, klinker och granitkeramik i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inom- och utomhus. Även för natursten i torra utrymmen. Öppentid: - timmar. Torktid: dygn Åtgång: se tabell nedan Förpackning: och 0 kg ROT & VÄRMEGOLVSPACKEL Fiberförstärkt avjämningsmassa för fallbyggnation, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: -0 mm Bearbetningstid: 0 minuter Torktid: - dygn ( dygn/cm) Åtgång: ca, kg/m² och mm. Förpackning: 0 kg MULTIPLAN Pumpbar och fiberförstärkt avjämningsmassa för fallbyggnation, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: -0 mm Bearbetningstid: 0 minuter Torktid: - dygn ( dygn/cm) Åtgång: ca, kg/m² och mm. Förpackning: 0 kg SUPERFIX DF Vit flexibel dammreducerad lättviktsfästmassa för kakel, klinker, granitkeramik, och glasmosaik i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inom- och utomhus. Även för natursten i torra utrymmen. Öppentid: timmar. Torktid: dygn Åtgång: se tabell nedan Förpackning: och kg KERAPID SNABBFIX Snabb flexibel fästmassa för kakel, klinker, granitkeramik och natursten i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inom- och utomhus. Öppentid: min. Torktid: - timmar Åtgång: se tabell nedan Förpackning: och kg LIGHTFIX Grå, flexibel lättfillerfix för kakel, klinker och granitkeramik i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inom- och utomhus. Även för natursten i torra utrymmen. Öppentid: - timmar. Torktid: dygn Åtgång: se tabell nedan Förpackning: kg FOGMEDEL OBJECTFIX Fästmassa med mycket goda hängegenskaper för kakel och klinker på vägg i torr- och våtutrymmen inomhus. Öppentid: - timmar. Torktid: dygn Åtgång: se tabell nedan Förpackning: 0 kg Åtgång Fästmassa kg/m² FIXKAM FLEXFIX SUPERFIX DF KERAPID LIGHTFIX OBJECTFIX mm,,,,, mm,,,,, mm,,,,, 0 mm,0,,0,,0 mm,0,,0,,0 KAKELFOG Cementbaserat fogbruk för fogning av keramiska plattor på vägg och golv i torr- och våtutrymmen inom- och utomhus. Fogbredd: - mm Åtgång: se tabell Förp.,, 0 och 0 kg. KLINKERFOG Cementbaserat fogbruk för fogning av klinker, granitkeramik på golv i torr- och våtutrymmen inom- och utomhus. Även för natursten i torra utrymmen. Fogbredd: - mm Åtgång: se tabell Förp., 0 och 0 kg. MAX FLEXFOG Snabbt cementbaserat fogbruk för fogning av klinker, granit keramik och natursten som utsätts för mycket slitage. Även i våtutrymmen. Fogbredd: - mm Åtgång: se tabell Förp. och kg. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt

5 TÄTSKIKT TILLBEHÖR KERAPRIMER Primer för starkt sugande och ytsvaga underlag vid tätskiktsarbeten. Används före applicering av tätskikt. Torktid: ca 0 minuter. Åtgång: 0, liter/m² Förp., och 0 liter. KIILTO K - ÅNGSPÄRR Ångspärr som ingår i Kiilto K System Uppfyller ånggenomgångsmotståndskravet på s/m Torktid: 0-0 minuter Åtgång: 00g/m² (minst två strykningar) Förp., kg, kg och kg. BRUNNSMANSCHETTER Självhäftande butylmanschetter för tätning av brunnar Mått: 0x0 mm och x 0 cm KERASAFE SKARVREMSA Vatten- och ångtät förseglingsremsa. Mått 0cm x 0 m KIILTO K - TÄTSKIKT Tjockflytande tätskikt som tillsammans med Kiilto K Ångspärr ingår Kiilto K System och tillsammans med KeraSafe Våtrumsfolie ingår i KeraSafe Folie System Torktid: - timmar Åtgång: Kiilto K System =,0 kg/m² KeraSafe Folie System =, kg/ m² Förp., kg, kg och kg. KERASAFE REMSA Självhäftande vatten- och ångtät förseglingsremsa. Mått 0cm x 0 m FIBERREMSA För skivskarvar i våtzon av golv- och väggvinklar vid massiva konstruktioner. Mått: 0cm x m, 0cm x 00m Åtgång fogmedel kg/m² Kakel/Klinkerstorlek KERASAFE VÅTRUMSFOLIE Vatten- och ångtät våtrumsfolie för användning i våtutrymmen. Uppfyller ånggenomgångsmotståndskravet på s/m Mått: meter breda våder Förp.,, 0 och 0 meter. KERASEAL Vattentätt och fukthärdande en-komponentslim för tätning av skarvar och golvbrunnar i KeraSafe Folie System. Uppfyller testmetod enligt ETAG0, Annex A Åtgång: ca m²/0, liter (åtgång till ett standardbadrum ca x 0, liter) Förp. 0, liter mm mm mm mm mm mm 0 mm mm x cm 0, 0,,0,0, x 0 cm 0, 0, 0,,,,,, x cm 0, 0, 0, 0, 0,,,, 0 x 0 cm 0, 0, 0,,,,,, 0 x 0 cm 0, 0, 0, 0, 0, 0,,, 0 x cm 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0, x cm 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, KERASAFE KRAGMANSCHETTER Vatten- och ångtäta kragmanschetter för tätning av rör och stosar. Finns i fyra olika dimensioner: 0- mm, - mm DUO CC0, - mm och 0-0 mm SILIKON KERASAFE HÖRN Vatten- och ångtäta färdiga ytter- och innerhörn. SANITETSSILIKON En-komponents våtrumssilikon för rörelsefogar och tätningar i hörn, runt kakel, diskbänkar samt genomföringar. Antimögelbehandlad Åtgång: ca lpm per 0 ml Förp. 0 ml 0 x 0 cm 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0 Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

6 t för golv i utrymre (BBR :). in. 0 mm på enovering med keramiska massa, bearbetad tjocklek enligt an vara av ineraliskt bundet stallationer ska nschregler Säker THET tförande med Boverkets byggändringar till chregler ska skikt endast lokalt duschplats etc. byggregler BBR avses i branschreglerna, BBV, kakel- eller klinkerplattor monterade enligt tunnskiktsteknik på tätskikt enligt ett tätskiktssystem som är godkänt av Byggkeramikrådet efter provning vid ackrediterat laboratorium. Provning utförs enligt Bilaga B. Endast hela system provas. MASSIV. Massivkonstruktioner KONSTRUKTION mot mark MOT MARK Då golv- och väggytor, utan underliggande/ utvändig isolering, står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten/ fukt kan förekomma, medger reglerna Vanligen äldre undantag hus. från ovanstående krav, se fig. Denna frågeställning är vanlig vid renovering av äldre hus. När Tätskiktets golv- och utbredning väggytor utan kan utvändig här begränsas isolering till har direktkontakt golv- och väggytor med mark med och kraftig inträngning vattenbelastning, fukt till kan exempel förekomma duschplats. medger Övriga reglerna ytor med ett undantag. av vatten eller Detta direkt är markkontakt vanligt vid renovering kan undantas i källarplan från krav av påäldre hus. Applicering tätskikt. Undantag av tätskikt föreskrivs kan begränsas i bygghandlingarna kraftig och förutsätter vattenbelastning golv- så och som väggmate- duschplats. till golv- och väggytor med Övriga rial i sin ytor helhet med direkt består markkontakt av mineralisktkan material då undantas från som kravet tål fuktpåverkan. tätskikt. Dessa undantag beskrivs i bygghandlingarna Fördelning eller av i ytor ett egenkontroll med, eller utan, dokument. tätskikt Det bedöms förutsätter i det att enskilda golv- och fallet väggmaterialet beroende på består av mineraliska material som tål fuktpåverkan. konstruktionens utformning. Bedömning av byggteknisk fackman kan vara nödvändig. Tätskikt Värmeisolering Kapillärbrytande skikt. KRAV PÅ VATTENTÄTHET. Branschreglernas krav Branschreglerna avser detaljutförande med hänsyn till myndighetskrav i Boverkets byggregler, BBR, BFS : med ändringar till och med BFS 00:. Enligt föreliggande branschregler ska Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: Tätskikt endast lokalt vid duschplats etc. FIGUR. Vanligen äldre hus. Om golv och väggar med direkt markkontakt saknar underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin helhet består av mineraliskt material kan tätskikt uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffusion, transporteras genom konstruktionen utan att stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid duschplats eller liknande för att undvika lokal nedfuktning av konstruktionen. Vanligen nyproduktion ning, t direkt tätskik arna o rial i si som tå För bedöm konstr byggte FIGUR När go isolerin isolerin Här finn skjutan När golv- och väggytor har Bedömning underliggande av enskilda eller fall kan behöva göras utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrumet. Det finns då ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt. kt markkontakt ig isolering (kapillärisolering) och i sin aterial kan tätskikt kt, i form av diffustruktionen utan att t utföras lokalt vid tt undvika lokal ned- Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: FIGUR. Vanligen nyproduktion. När golv och väggar har underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrum. Här finns ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt. Försegling tröskel Vid försegling mot tröskel gör man ett uppvik med Kiilto K Tätskikt och KeraSafe g av enskilda fall kan behöva Skarvremsa göras av till byggteknisk nivån för fackman. färdigt golv. Vid tillgänglighetsanpassning ska golvets nivå vid dörröppningen vara minst 0 mm över tätskiktets horisontella nivå vid golvbrunnens överkant. Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt

7 VÅTRUM INDELAS I VÅTZONER. Våtrum indelas i våtzoner Våtzon = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt VÅTZON våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges utanför av dessa, skärmvägg, samt hela som golvytan. ska plattsättas, När duschplats/badkar på någon sida omges av ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon. Om behandlas del av som yttervägg tillhörande ingår våtzon i våtzon. ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon. VÅTZON Väggar vid dusch/badkar och väggytor minst meter skärmvägg som ska plattsättas ingår även den våtzon. Om delar av en ytterväg ingår i våtzon ska hela väggen Våtzon Övriga = väggytor. Övriga väggytor.. ÖVERGÅNG Övriga utrymmen MELLAN VÅTZONER I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt våtzon tätskiktssystem och på hela golvet. (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 0 mm. Applicera Kiilto K Ångspärr ggr i våtzon, enl. vår anvisning (se sid bild ) med ett indrag på minst cm i våtzon. Montera därefter KeraSafe enl. anvisning (se sid 0-) i Applicera därefter Kiilto K Tätskikt på skarvar i våtzon och över hela ytan i våtzon (se sid bild -0).. Täthetsklasser VTgF VAL = Vattentäta AV TÄTSKIKT golvsystem av folietyp (fig ) VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp (fig ) Är våtutrymmet uppbyggt i en skivkonstruktion måste VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv (fig ) VTv använda = Övriga KeraSafe godkända Folie System tätskiktssystem i hela utrymmet. för väggar (fig ) våtzon utföras med KeraSafe våtrumsfolie, och våtzon kan utföras med Kiilto K-System. Givetvis går det bra att Vid massivkonstruktioner, som betong, puts och/eller murverk kan KeraSafe Folie System eller Kiilto K System.användas Val av tätskiktssystem i hela utrymmet. Våtzon, väggar Skivkonstruktioner VTvF REPARATION Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Våtzon, golv Reparation kan vara möjligt beroende på förutsättningar i det Skivkonstruktioner enskilda fallet. Man skiljer VTgF på reparation i ytskiktet dvs. Massivkonstruktioner byte av platta samt reparation VTgF i och eller av tätskiktet VTg som upptäcks före plattsättning. Våtzon, väggar Skivkonstruktioner VTvF eller VTv REPARATION AV TÄTSKIKT MED KERASAFE FOLIESYSTEM Om Massivkonstruktioner hål eller skador upptäcks på VTvF KeraSafe eller folien VTv före plattsättning, ska detta lagas genom att applicera KeraSeal över den skadade ytan. Montera sedan en bit av KeraSafe folien lagom stor så att den täcker med minst cm överlapp över skadan. Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk. Våtzon m Våtzon FIGUR. Våtzonindelning våtrum. Hela golvet är våtzon ARBETSFÖRHÅLLANDEN Tätskiktssystem av folietyp VTgF och VTvF: Tätskikt består av en sammanhängande fabrikstillverkad, Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i underlaget och rummet. De torktider som står i vår broschyr flexibel är baserade folie* på med våra rekommenderade specificerad tjocklek. temperaturer +-0 C Identifierbart och luftfuktighet genom 0% tydlig RF. märkning. Dock får den lägsta temperaturen vara +0 C i underlaget och Används rummet. Var för vaksam största på säkerhet att lägre temperatur vid utförandet och högre på luftfuktighet gör områdena. att torktiderna blir längre. Underlagets fuktighet får de mest utsatta * Tätskiktet max vara i 0% system RF. VTvF kan bestå av skivor som är täta i sig själva och utgör underlag för plattsättning. REPARATION AV TÄTSKIKT MED KIILTO R SYSTEM Om hål eller skador upptäcks på tätskikten före plattsättning, ska detta lagas genom att montera KeraSafe självhäftande remsa över hålet. Rolla eller pensla sedan ett flödigt skikt med Kiilto K Tätskikt över remsan.. Övergång mellan olika täthetssystem Vid övergång från tätskiktssystem av folietyp (VTvF) på väggar i våtzon, till annat godkänt tätskiktssystem (VTv) i våtzon, ska båda systemen vara från samma tillverkare. Utförande av överlapp mellan systemen enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisning. REPARATION AV YTSKIKT/BYTE AV PLATTA Kontakta teknisk service hos oss på Kiilto AB Tel. 0-. Våtzon Våtzon m Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

8 KONSTRUKTIONSBESKRIVNINGAR Konstruktioner på vägg- och golv som ska beläggas med keramik eller natursten måste normalt förstärkas. SKIVKONSTRUKTION Prima golvspånskivan med Kiilto Startprimer. Fäst Kiilto Armeringsnät på golvspånskivan, spackla sedan med Kiilto Rot & Värmespackel eller MultiPlan minst mm på lägsta punkt dvs. vid golvbrunnen. När elvärmekabel förkommer i konstruktionen måste minsta tjocklek vara mm av avjämningsmassan. Minst mm avjämningsmassa måste finnas ovan elvärmekabeln och vid vattenburen golvvärme med minst mm. För applicering av tätskikt se monteringsanvisning. SKIVKONSTRUK TION Träbjälklag CC mm Golvspånskiva mm Kiilto Startprimer Värmeslinga Kiilto Rot & Värmegolvspackel Kiilto MultiPlan Godkänd byggskiva för våtrum 0 Kerabrunnsmanschett Kiilto KeraSeal Kiilto K Tätskikt KeraSafe Kragmanschett 0- mm Kiilto Flexfix/Superfix DF/Kerapid/ Lightfix eller Objectfix Klinker Kiilto Armeringsnät Kiilto Keraprimer KeraSafe Våtrumsfolie Kakel Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt

9 obser vera Skivmaterial på golv skall inte utgöra direkt underlag för tätskikt. Konstruktionen måste vara helt styv, såväl bjälklagets totala bärighet som mellan bjälkarna, svikt får inte förekomma. Bjälklaget skall även vara stabilt mot fuktrörelser i samband med variationer i den relativa fuktigheten (RF). För att minska risken för fuktrörelser och svikt på träbjälklag, kan följande konstruktioner användas. massivkonstruktion Ytan på betongen ska vara brädriven, kontrollera att RF i betongen inte överstiger 0%. Slipa bort ev. lösa partiklar och cementhud för att få en god vidhäftning för Kiilto Rot & Värmegolvspacklet eller Multiplan. Dammsug omsorgsfullt upp allt damm och lösa partiklar och prima golvet med Kiilto Startprimer. Låt torka ca timmar innan värmekabeln läggs ut. Spackla sedan med Kiilto Rot & Värmegolvspackel eller MultiPlan med minst mm ovan kabeln. Vid vattenburen värme ska det vara minst mm ovan rör. För applicering av tätskikt se monteringsanvisning. 0 0 Betong Vägg- och Golv Kiilto K Ångspärr :a lager KeraSafe Kragmanschett 0- mm Kakel Kiilto Startprimer Kiilto K Ångspärr :a lager 0 Kiilto K Tätskikt :a lager Klinker Värmeslinga Kiilto Fiberremsa Kiilto K Tätskikt :a lager Kiilto Rot & Värmegolvspackel Kiilto MultiPlan Kerabrunnsmanschett Kiilto Flexfix/Superfix DF/Kerapid/ Lightfix eller Objectfix Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

10 Monteringen gäller för våtzon eller i hela våtutrymmet KeraSafe Folie System V har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Vägg med Kiilto K Tätskikt och KeraSafe Börja med väggarna... KeraSafe (vatten- och ångtät våtrumsfolie) monteras fast med Kiilto K Tätskikt på ett sugande underlag. Samtliga våder överlappas med cm. Skarvar och remsor limmas alltid med KeraSeal. Rolla Kiilto Keraprimer på sugande underlag. Låt torka. Mät ut och kapa vådernas längd (från golv till tak) och lägg på cm för ett utvik på golvet. Mät cm från innerhörn och gör ett lodstreck, för att senare montera våden efter strecket så att ett utvik på cm bildas i hörnet för montering med överlappning. Applicera Kiilto K Tätskikt med pensel i golvoch väggvinkeln. Minst cm ut på golv och upp på vägg. Fortsätt genast med att rolla Kiilto K Tätskikt flödigt på hela väggytan som ska beklädas med KeraSafevåden., kg Kiilto K Tätskikt räcker till ca m². Tryck/montera fast KeraSafevåden på hela väggytan förbi innerhörnet med cm och även cm på golvet. Det är viktigt att detta görs när Kiilto K Tätskikt är blöt. Pressa ut luften som finns bakom KeraSafevåden med en plastspackel, så att KeraSafe får 00 % kontakt med Kiilto K Tätskikt. Klipp eller skär rent innerhörnet från överskottet enligt bilden. Fortsätt med nästa våd från innerhörnet. Applicera KeraSeal på utviket. 0 Jämna ut KeraSeal limmet med en limspridare så att det blir full täckning av lim på utviket. Applicera därefter Kiilto K Tätskikt på väggen som skall täckas av nästa våd men inte ut på KeraSeal limmet. Montera direkt en ny våd i det blöta limmet. Pressa ut luften som finns bakom. Tätskikt Fästmassa Tätmassa 0 0 KeraSafe våderna kan även sättas kant i kant. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt Vid kant i kant montering behöver skarvarna tätas med KeraSafe skarvremsa. Applicera KeraSeal över skarven inom markeringen. Tryck därefter fast skarvremsan i det blöta limmet. Applicera KeraSeal runt röret som skall täckas av rörmanschetten. Montera sedan manschetten direkt i det blöta limmet. Plastplugg Infästning i betong görs med plastplugg och skruv. Undvik håltagning i våtzon. Använd tex. Kiiltofix Masa som har god vidhäftning på de flesta material. Om infästning görs med skruv applicera Kiilto Sanitetssilikon innan pluggen sätts dit och även innan skruven monteras.

11 Monteringen gäller för våtzon eller i hela våtutrymmet KeraSafe Folie System G har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Golv med Kiilto K Tätskikt och KeraSafe... fortsätt med golvet KeraSafe (vatten- och ångtät våtrumsfolie) monteras fast med Kiilto K Tätskikt på ett sugande underlag. Samtliga våder överlappas med cm. Skarvar och remsor limmas alltid med KeraSeal. Applicera Kiilto Keraprimer med roller eller pensel på sugande underlag. Låt torka. Fortsätt vid golvbrunnen. Purusbrunn: Ta bort klämringen ur golvbrunnen och placera foten till Puruskniven i brunnen. Montera den självhäftande KeraBrunnsmanschetten över golvbrunnen och gör ett litet hål för styrtappen till Puruskniven. Mät och kapa golvvåderna så att de helt överlappar väggvådernas utvik som skall vara minst cm ut på golvet. Mät även ut för eventuella håltagningar för avloppsrör. Applicera och jämna ut KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare enligt bilden. Applicera och jämna ut KeraSeal även på utviket. Rolla sedan ut Kiilto K Tätskikt på övriga ytor som ska täcka golvet dock inte ut på brunsmanschetten eller utviket som är limmat med KeraSeal. 0 Rulla direkt ut KeraSafevåden på hela golvet och över utvik från väggen i det blöta tätskiktet och KeraSeal. Pressa fast våden noga, så att all luft avlägsnas under KeraSafevåden. Skär hål med Puruskniven. Ta upp foten till Puruskniven ur brunnen. Lägg klämringen (blå modell) över brunnen och ta sedan hjälp av silen som medföljer för att trycka ner klämringen i sitt rätta läge. TIPS! Applicera KeraSeal runt röret och montera KeraSafe Kragmanchetten i det blöta limmet. Applicera och jämna ut KeraSeal vid inneroch ytterhörn. Montera sedan hörnen i det blöta limmet och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Fortsätt med plattsättning efter minst timmar. KeraSeal är ett fukthärdande lim. Härdningen kan påskyndas genom att öka fuktigheten i materialet med en blomspruta. Vi rekommenderar detta vid större ytor som ska limmas t.ex. brunnsmanschetter. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

12 Monteringen gäller för våtzon och massiva konstruktioner Kiilto K System V har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Vägg rollbart system med K Ångspärr och K Tätskikt Börja med väggarna... Applicera första lagret med Kiilto K Ångspärr, åtgång minst 00g. Låt torka ca 0 min. innan nästa lager appliceras med minst 00g. Total åtgång 00g/m². Applicera ett flödigt skikt Kiilto K Tätskikt i inner-och ytterhörn. Montera därefter KeraSafe inner- och ytterhörn i det blöta tätskiktet. Var noga med att det inte finns blåsor eller glipor. Stryk ut ett flödigt skikt Kiilto K Tätskikt i golvoch väggvinkeln. Montera KeraSafe Skarvremsa i det blöta tätskiktet och låt remsan överlappa inner- och ytterhörn med cm. Vid massiv konstruktion kan Fiberremsa användas. Om golvets tätskikt är plastmatta och uppdragen minst 00 mm som sockel, ruggas den del av mattan med slippapper som kommer att täckas av tätskikt och KeraSafe Skarvremsa. Ska vara minst 0 mm överlapp. Stryk ut ett flödigt skikt Kiilto K Tätskikt i väggvinkeln. Montera KeraSafe Skarvremsa i det blöta tätskiktet och tryck fast noga. Vid massiv konstruktion kan Fiberremsa användas. Applicera Kiilto K Tätskikt över skarven och montera sedan KeraSafe Skarvremsan i det blöta tätskiktet och pressa ut all luft under remsan. Alternativt kan vår KeraSafe självhäftande remsa användas. Ta bort skyddspappret på undersidan av remsan och centrera den över skarven och tryck fast. Vid rörgenomföringar monteras KeraSafe Kragmanschetter i lämplig storlek. Använd Kiilto K Tätskikt för att limma manschetterna. Applicera tätskikt över hela manschetten. Applicera Kiilto K Tätskikt över hela väggytorna, även över remsor och rörgenomföringar. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång 0, kg per strykning. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca timmar. 0 Applicera 0, kg/m² Kiilto K Tätskikt ytterligare en gång över hela väggytorna. Totalt,0 kg/ m² efter två strykningar. Torktid minst timmar innan plattsättning kan påbörjas. Normalt påbörjas plattsättningen dagen efter. Applicera ett tunt kontaktskikt med Kiilto Superfix DF, Flexfix, Kerapid, Lightfix eller Obejctfix med fixkammens släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan av fixkammen. Den utkammade fästmassan har en öppentid på ca minuter, den får inte yttorka. Tryck fast plattorna med en vridande rörelse så att full fixfyllnad erhålls under plattorna. För vidhäftningskontroll bör några plattor tas bort efter appliceringen. Baksidan ska vara täckt av fästmassa. Tätskikt Fästmassa Tätmassa Foga med Kiilto Sanitetssilikon i vinklar och hörn, mot rör och snickerier etc. Eftersläta fogen inom 0 minuter med fingret eller en fogpinne doppad i såpvatten. Använd gärna maskeringstejp för att få en jämn och fin fog. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt Fogningen kan normalt ske dagen efter plattorna monterats eller när fästmassan har torkat. Avlägsna överskott av fästmassan till halva fogens djup. Foga med Kiilto Kakelfog. Undvik att foga i vinklar och hörn mot rör och snickerier etc. Foga istället med Kiilto Sanitetssilikon. Grovrengör plattorna med en fuktad styv svamp. Finrengör med torr trasa eller trassel när fogen har torkat. Plastplugg Infästning i betong görs med plastplugg och skruv. Undvik håltagning i våtzon. Använd tex. Kiiltofix Masa som har god vidhäftning på de flesta material. Om infästning görs med skruv applicera Kiilto Sanitetssilikon innan pluggen sätts dit och även innan skruven monteras.

13 Monteringen gäller för våtzon och massiva konstruktioner Kiilto K System G har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Golv rollbart system med K Ångspärr och K Tätskikt...fortsätt med golvet. Applicera första lagret med Kiilto K Ångspärr. Åtgång minst 00g. Låt torka i ca 0 min. innan nästa lager appliceras med minst 00g. Total åtgång 00g/m². Purus brunn: Montera foten till puruskniven i brunnen. Avlägsna skyddspappret på manschetten och centrera den över brunnen. Gör ett litet hål i manschetten för styrtappen till Puruskniven. Tryck sedan fast manschetten ordentligt på golvet. Applicera Kiilto K Tätskikt runt avloppsröret och montera sedan KeraSafe Kragmanschett i det blöta tätskiktet och pressa ut ev. luftblåsor. Applicera tätskikt över hela manschetten. Applicera Kiilto K Tätskikt över hela golvytan, även över remsor och rörgenomföringar och över hela golvbrunnsmanschetten. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång 0, kg/ m² och per strykning. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca timmar. Applicera 0, kg/m² Kiilto K Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid minst timmar innan plattsättning kan påbörjas. Normalt påbörjas plattsättningen dagen efter. Montera Puruskniven på styrtappen. Skär hål med kniven. Ta upp foten till Puruskniven ur brunnen. 0 Tryck till kanterna på manschetten ner i brunnen. Lägg den blåa klämringen tillsammans med golvbrunnssilen centrerat över golvbrunnen. Tryck ner klämringen i sitt rätta läge. Applicera ett tunt kontaktskikt med Kiilto Superfix DF, Flexfix, Kerapid, Lightfix eller Objectfix med fixkammens släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan av fixkammen. Den utkammade fästmassan har en öppentid på ca minuter, den får inte yttorka. Tryck fast plattorna med en vridande rörelse så att full fixfyllnad erhålls under plattorna. För vidhäftningskontroll bör några plattor tas bort efter appliceringen. Baksidan ska vara helt täckt av fästmassa. Fogning av golv kan normalt ske efter dygn eller när fästmassan torkat. Avlägsna överskott av fästmassa till halva fogens djup. Foga med Kiilto Klinkerfog. Undvik att foga i vinklar och hörn mot rör och snickerier etc. Foga istället med Kiilto Sanitetssilikon. Grovrengör plattorna med fuktad styv svamp. Finrengör med torr trasa eller trassel när fogen har torkat. Foga med Kiilto Sanitetssilikon i vinklar och hörn, mot rör och snickerier etc. Eftersläta fogen inom 0 minuter med fingret eller en fogpinne, doppad i såpvatten. Använd gärna maskeringstejp för att få en jämn och fin fog. Vid infästning av efterkommande installationer se bild på föregående sida. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

14 För vidare instruktioner och krav på brunnar och rör se VVSI:s Säkervatten-installation som du hittar på vår hemsida: ANSLUTNINGAR Förseglingar mot rör, GOLVBRUNN och genomföringar På golv i våtutrymmen, får inga andra genomföringar finnas än avlopp och golvbrunn. På vägg får endast genomföringar för blandare finnas vid plats för dusch eller badkar (våtzon). Rör skall vara fixerade och sitta fast vid genomföringarna. Golvbrunnens ovankant skall ligga i våg och nivå med underlaget som skall tätskiktas. Blücher med LIMFLÄNS Montering Kerasafe folie system Golvbrunnar tillverkade före år 0 ska alltid bytas. Vid tveksamheter kring befintlig golvbrunns ålder eller funktion rekomenderas byte till ny typgodkänd golvbrunn. väggnära brunnar För monteringsanvisningar av väggnära brunnar hänvisar vi till vår hemsida: Prima golvet med Keraprimer men inte ut på golvbrunnen. Limma brunnens fläns med KeraSeal. Limma även KeraSafe utviket på golvet med KeraSeal. Övriga golvet rollas med Kiilto K Tätskikt. purus Anslutning till Purusbrunn finns i monteringsanvisningen se sid och. Montera KeraSafevåden över golvet och brunnen och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Vänta till dagen efter och skär ut hålet efter brunnens innerkant Färdigmonterad golvbrunn. Blücher med klämring Montering kiilto K system (rollbart) Blücher med klämring Montering Kerasafe folie system Applicera Kiilto K Ångspärr enl. bild på sidan. Placera Blücherfoten till skärmallen i brunnen. Gör ett litet hål i mitten av brunnsmanschetten. Montera manschetten centrerat över brunnen. Rolla Kiilto K Tätskikt över brunnsmanschetten och över hela golvet ggr med torktid mellan gångerna. Åtgång 0, kg per applicering. Låt torka minst timmar innan man skär rent brunnen och monterar klämringen. Montera styrpinnen på vattenlåset. Montera sedan den självhäftande brunnsmanschett över brunnen. Applicera KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare enligt bilden. Rolla sedan Kiilto K Tätskikt på övriga ytor där KeraSafe folien ska täcka golvet dock inte ut på brunnsmanschetten. Rulla ut KeraSafe och tryck fast ordenligt så att inga blåsor finns kvar. Sätt dit skärmallen och skär efter insidan. Ta bort frånskäret och sätt tillbaka skärmallen över foten så att markeringarna passar ihop. Skruva åt vingmuttern. Gör hål i manschetten efter hålen i mallen. Montera mallen på styrpinnen och skär ett hål med en brytbladskniv efter mallen. Gör hål/snitt med kniven över gängtapparna så att skruvarna till klämringen kommer på sitt rätta ställe. Montera klämringen med skruvarna som följer med. Sätt dit skruvarna utan att dra åt så att klämringen ligger centrerat över brunnen. Dra åt skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. Ta bort foten ur brunnen och skär en linje från hålen mot mitten. Forma ner kanterna ordentligt. Skruva fast klämringen. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt

15 SERRES Montering KIILTO K system (ROLLBART) SERRES Montering Kerasafe folie system Applicera Kiilto K Ångspärr enl. bild på sidan. Placera Serresfoten till skärmallen i brunnen. Montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Rolla Kiilto K Tätskikt över brunnsmanschetten och över hela golvet ggr med torktid mellan gångerna. Åtgång: 0, kg per applicering. Låt torka minst timmar innan renskärning av brunnen och montering av klämring. Montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Applicera KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare. Rolla sedan Kiilto K Tätskikt på övriga ytor där KeraSafe ska täcka golvet dock inte ut på brunnsmanschetten. Rulla ut KeraSafevåden och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Forma brunnsmanschetten med fingrarna så att brunnens konturer kommer fram. Rita en cirkel 0 mm Ø centrerat över brunnen. Ta hjälp av t.ex. en tejprulle som mall. Skär ett hål efter markeringen. Forma brunnsmanschetten och KeraSafe med fingrarna så att brunnens kontur kommer fram. Rita en cirkel 0mm Ø centrerat över brunnen. Ta hjälp av t.ex. en tejprulle som mall. Skär ett hål efter markeringen. Forma ner brunnsmanschetten mot brunnens sidor. Lägg klämringen över brunnen. Ta hjälp av silen som medföljer brunnen. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Lägg klämringen över brunnen, ta hjälp av silen som medföljer. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Ta bort brunssilen. Renskär brunnsmanschetten efter klämringens innerkant. Lägg sedan tillbaka silen igen och tryck till en sista gång för att säkerställa att klämringen har kommit i sitt rätta läge. Ta bort brunnssilen. Renskär brunnsmanschetten efter klämringens innerdiameter. Lägg sedan åter igen tillbaka silen och tryck till en sista gång för att säkerställa att klämringen har kommit i sitt rätta läge. Jafo Montering kiilto K system (rollbart) Jafo Montering Kerasafe folie system Applicera Kiilto K Ångspärr enl. bild på sidan. Placera Jafo s skärmall i brunnen. Montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Rolla Kiilto K Tätskikt över brunnsmanschetten och över hela golvet ggr med torktid mellan gångerna. Åtgång: 0, kg per applicering. Låt torka minst timmar innan man skär rent brunnen och monterar klämringen. Placera Jafo s skärmall i brunnen. Montera sedan brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Applicera KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare enligt bilden. Rolla sedan Kiilto K Tätskikt på övriga ytor där KeraSafe ska täcka golvet dock inte ut på brunnsmanschetten. Forma konturerna efter skärmallen. Använd en vass brytbladskniv och skär efter skärmallens insida. Ta bort skärmallen och forma ner kanterna ordentligt. Montera klämringen med skruvarna som medföljer. Dra åt skruvarna diagonalt. Rulla ut KeraSafevåden och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Forma brunnsmanschetten och KeraSafe med fingrarna så att skärmallens konturer kommer fram. Använd en vass brytbladskniv och skär efter mallens insida med mallen som stöd. Drag ur skärmallen ur hålet. Montera klämringen med skruvarna som följer med. Sätt dit skruvarna utan att dra åt så att klämringen ligger centrerat över brunnen. Dra åt skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. Vattentätt utgåva December 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt.

16 MATERIALÅTGÅNG Mät upp hela rummet enligt skissen och beräkna materialåtgången noga. Lägg till ca % som en säkerhetsmaterial. Tag reda på det exakta formatet på plattor som du tänker använda. Lägg till - mm fog för kakelplattor och - mm fog för klinkers. m=produkter som används till båda våra våtrumssystem. Produkter Kiilto K System (rollbart) Standardbadrum ca, m². Skiss sedd ovanifrån. KeraSafe Folie System Egna mått Åtgång Golvprimer Kiilto Startprimer - Åtgång liter till -0 m² m m liter Golvspackel/Avjämningsmassa Kiilto Rot & Värmegolvspackel - Åtgång, kg/m² och mm m m kg Golvspackel/Avjämningsmassa Kiilto Multiplan - Åtgång, kg/m² och mm m m kg Tätskiktsprimer Kiilto Keraprimer - Åtgång liter till -0 m² liter Kiilto K System (rollbart) Kiilto K System (rollbart) Kiilto K Ångspärr - Åtgång totalt 00g/m² minst två strykningar kg Kiilto K Tätskikt - Åtgång totalt,0 kg/m² minst två strykningar kg KeraSafe Folie System Kiilto K Tätskikt - Åtgång, kg/ m² kg KeraSafe Folie System KeraSafe Våtrumsfolie - Bredd meter meter KeraSafe Folie System KeraSeal Tätningslim - Åtgång 0, liter/ m² - (ca x 0, liter för ett standardbadrum). 0, liter Brunnsmanschett Kiilto Brunnsmanschett - per brunn (0x0 mm eller x0 cm) st Förseglingsremsa KeraSafe Skarvremsa - 0 cm x 0 m (rulle) meter Förseglingsremsa KeraSafe Remsa Självhäftande - 0 cm x 0 m (rulle) meter Förseglingsremsa (Massiv konstruktion) Kiilto Fiberremsa - 0 cm x m eller 0 cm x 00 m (rullar) meter Manchetter KeraSafe Kragmanchetter 0- mm - rör i rör st Manchetter KeraSafe Kragmanschett Duo CC0 - mm - rör i rör st Manchetter KeraSafe Kragmanschett - mm - för handfat st Manchetter KeraSafe Kragmanchett 0-0 mm - för toalett st Hörn KeraSafe färdigt Ytterhörn st Hörn KeraSafe färdigt Innerhörn st Fästmassa Kiilto Flexfix - Åtgång,-,0 kg/m² (se tabell sid ) kg Fästmassa Kiilto Superfix DF - Åtgång,-, kg/m² (se tabell sid ) kg Fästmassa Kerapid Snabbfix - Åtgång,-,0 kg/m² (se tabell sid ) kg Fästmassa Kiilto Lightfix - Åtgång,-, kg/m² (se tabell sid m m kg Fästmassa Kiilto Objectfix - Åtgång,-,0 kg/m² (se tabell sid m m kg Fogmedel Kiilto Kakelfog - Åtgång 0,-, kg/m² (se tabell sid ) m m kg Fogmedel Kiilto Klinkerfog - Åtgång,0-,0 kg/m² (se tabell sid ) m m kg Fogmedel Kiilto Max Flexfog - Åtgång 0,-, kg/m² (se tabell sid ) m m kg Silikon Kiilto Sanitetssilikon - Åtgång ca löpmeter per 0 ml m m 0 ml Din återförsäljare svarar gärna på frågor och kan hjälpa dig att markera vilka produkter du behöver och räkna ut din åtgång. Art.nr B000 Tryckt dec Ersätter tidigare utgåvor av Vattentätt Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel. För senaste information: Se alltid KIILTO AB Box 00 Täby telefon 0- fax

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Svampmålning. Svampmålning är en gammaldags målningsteknik som användes

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM

MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM Gäller fr. o m 2013 Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), c/o SVEFF, Box 5501, 11485 Stockholm tfn: 08-783 82 40, mobil 070-091 61 69, fax: 08-783 82 39 www.vatrumsmalning.se

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT. Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv

2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT. Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv 2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv OBSERVERA! Vi på Knauf rekommenderar att du noggrant läser igenom denna anvisning

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

... och massera ner så att brunnen syns igenom

... och massera ner så att brunnen syns igenom 1 2 7 8 Dessa produkter visar innehållet i systemet och kan ligga som en bild efter underlagstexten. Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong puts,

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

VÅTRUMSSYSTEM KLASS VA & VT. Utförandeanvisningar enligt Måleribranschens regler för våtrum.

VÅTRUMSSYSTEM KLASS VA & VT. Utförandeanvisningar enligt Måleribranschens regler för våtrum. VÅTRUMSSYSTEM KLASS VA & VT Utförandeanvisningar enligt Måleribranschens regler för våtrum. Nyheter & omfattning I DENNA UTGÅVA AV Måleribranschens regler för våtrum som gäller fr.o.m 2013-01-01 och som

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER FOLIETÄTNING UTOMHUS VINDS/TAK- OCH MARKTERRASSER & BALKONGER SOPRO AEB 639 Sopro AEB 639 Tätskiktsduk är ett tätningsmembran som består av flera skikt.

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer