våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA"

Transkript

1 sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95

2 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det är enkelt att bygga om sitt badrum, om du bara följer våra anvisningar och läser igenom den här broschyren innan du startar. Vill du ha ytterligare information ber vi dig att kontakta din återförsäljare. Byggkeramikrådet BKR har tagit fram branschregler för att säkerställa att du får ett vattentätt våtutrymme. Metoden har namnet BBV och betyder Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Från 1 juli 2007 ska alla våtutrymmen vara ång- och vattentäta enligt Boverkets byggregler. Biltemas våtrumsprodukter är framtagna för att följa dessa branschregler och har testat sina produkter hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och är godkända av Byggkeramikrådet. Till väggar av skivmaterial och golv med träbjälklag, används Biltemas foliesystem, Biltema Våtrumsfolie, som uppfyller gränsvärdet för ångtäthet på s/m enligt Boverkets byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. (se sid 4, 5) För golv och väggar i betong, murkonstruktion, puts eller andra massiva underlag användes Biltema VTv och VTg. (se sid 6, 7) Biltema har fyra godkända våtrumssystem enligt Byggkeramikrådets branchregler för våtrum (BBV) Biltema VTv används vid väggkonstruktioner som är av betong, puts, murkonstruktion eller andra massiva underlag. Biltema VTg används vid golvkonstruktioner som är av betong, puts, murkonstruktion eller andra massiva underlag. Biltema VTvFolie används vid väggkonstruktioner av skivmaterial. Biltema VTgFolie används vid golvkonstruktioner av skivmaterial. 2

3 Underlag och förarbeten Om du har tänkt att montera värmegolv, skall detta vara gjort innan du tätar ditt våtutrymme. Installation av elburet värmegolv, skall göras av en behörig elektriker. Underlagen måste vara torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Det är viktigt att fall mot avlopp utformas på rätt sätt så att inte bakfall förekommer. Golvlutningen ska vara 1:100-1:200. På golvytor under badkar eller golvavlopp, bör lutningen vara 1:50-1:150. Lämpliga underlag för plattsättning i våtrum är betong, puts, murkonstruktion, cementbunden spackelmassa eller bygg-skivor av icke fuktkänslig karaktär. Kartongbeklädda gipsskivor skall inte användas i våtutrymmen. Skivkonstruktionens böjstyvhet på golv skall minst motsvara 22 mm golvspånskiva med ett centrumavstånd av reglar på 300 mm. Om böjstyvheten skall förstärkas för att uppnå Boverkets krav på böjstyvhet vid klinkerläggning, ska underlaget flytspacklas med S 40, minimum 15 mm höjd. Underlaget bör primas med Primer C. Skivkonstruktion på vägg ska monteras enligt skivtillverkarens anvisningar. Vid starkt sugande underlag så som puts, lättbetong eller spånskivor primas underlaget med Primer C. Primern appliceras med ett tunt lager. Torktid ca: 20 minuter. 3

4 Reglad väggkonstruktion våtrum Biltema foliesystem, Biltema Våtrumsfolie (vatten och ångtät våtrumsduk) limmas med Biltema Hidroflex. Samtliga folievåder överlappas med 5 cm. Hela överlappningen limmas med minst två sammanhängande limsträngar av Biltema Folielim. Skarvarna förseglas alltid med Hidroflex. Rör skall vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar samt vara fast fixerade i vägg. Efter att Biltema foliesystem är fixerad på vägg trär man över anpassad rörmanschett över röret. Fixera manschetten med Hidroflex. Pensla sedan ett lager av Hidroflex på och runt manschetten. Innan applicering sker skall underlaget ha en temperatur på minst +5 C Mät ut och kapa folievådernas längd ifrån golv till tak. Lägg på 5 cm för ett utvik på golvet. Loda ett streck 95 cm från ett innerhörn. Folievåden appliceras senare efter strecket Applicera Hidroflex minst 5 cm ut på golv- och väggvinkeln med en pensel. Applicera Hidroflex flödigt med en roller över hela väggytan som skall kläs med den första så att ett utvik på 5 cm bildas folievåden. Var försiktig så att i hörnet, för montering med inte Hidroflexen hinner skinna överlappning. sig eller torka innan du applicerar folien. Åtgång av Hidroflex ca 0,6 kg/m Applicera folievåden genom att trycka fast folien med en plastspackel. Folien monteras i vertikal riktning och måste få 100% kontakt med Hidroflex. Det är viktigt att vika ut folien 5 cm på golvet. Limma hela överlappningen med minst två sammanhängande limsträngar med Biltema Folielim. Fortsätt därefter att applicera Hidroflex med en roller över väggytan för nästa folievåd. Applicera nästa folievåd, medan Biltema Folielim och Hidroflex fortfarande är våta. Vik över folievåden över limsträngarna och tryck till med en plastspackel. Försegla samtliga skarvar genom att applicera Hidroflex med en roller eller pensel Plattsättning kan påbörjas efter minst 12 timmar Montera Biltema rörmanschetter på samtliga rörgenomföringar. Appliceringen sker med Hidroflex och kan göras med en pensel. Försegla samtliga rörmanschetter genom att pensla över med Hidroflex. 4

5 Reglad golvkonstruktion Biltema foliesystem, Biltema våtrumsfolie (vatten och ångtät våtrumsduk) limmas med Biltema Hidroflex. Samtliga folievåder överlappas med 5 cm. Hela överlappningen limmas med minst två sammanhängande limsträngar av Biltema Folielim. Skarvarna förseglas alltid med Hidroflex. Rör skall vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar, samt vara fast fixerade i golvet. Efter att Biltema foliesystem är fixerad på golvet, trär man över anpassad rörmanschett över röret. Fixera manschetten med Hidroflex. Pensla sedan ett lager av Hidroflex på och runt manschetten. Innan applicering sker skall underlaget ha en temperatur på minst +5 C. Börja vid golvbrunnen. Placera foten till en brunnskniv i brunnen. 1 2 Montera Biltema självhäftande golvbrunnsmanschett över golvbrunnen. Gör ett litet hål för piggen till brunnskniv Mät ut och kapa folievåderna, så att de helt överlappar väggvådernas utvik, som skall vara minst 5 cm ut på golvet. Mät även ut för eventuella håltagningar för avloppsrör. Applicera Biltema folielim på folievåden, som går ut på golvet med minst två hela sammanhängande limsträngar. Applicera Hidroflex över den del av golvet som skall kläs med folie. Var försiktig så att inte Hidroflexen hinner skinna sig eller torka innan du applicerar folien Rulla direkt ut folien över Hidroflexen samt över utviket från väggen och tryck fast folievåden med en plastspackel. Ev. luft under folien måste avlägsnas Applicera Biltema folielim på Biltema självhäftande golvbrunnsmanschett med limsträngar. Rolla sedan Hidroflex på övriga ytor där folievåden ska täcka. Rolla ej ut Hidroflex på brunnsmanschetten. Rulla sedan ut folien över Hidroflexen samt över den limtäckta golvbrunnsmanschetten. Dra ut och tryck till med en plastspackel. Pensla ut Hidroflex där samtliga Biltema inner- och ytterhörn skall appliceras. Tryck sedan dit inner- eller ytterhörnen. Försegla samtliga skarvar genom att applicera Hidroflex med en roller eller pensel Skär ut för golvbrunnen med ett överskott som når ner till klämringens nedre kant. Använd brunnskniv. Montera klämringen. Kontrollera så att klämringen kommer ända ner till golvbrunnsflänsen. 5 Montera Biltema rörmanschett med Hidroflex genom att pensla ut Hidroflexen. Försegla samtliga manschetter genom att pensla över med Hidroflex.

6 1 2 Massiv vägg- och golvkonstruktion Till massiva vägg- och golvkonstruktioner räknas betong, puts och murkonstruktioner. Fuktskydda väggar och golv genom att applicera ett skikt av PRIMER F. Använd roller. Torktid: c:a 20 min. vid +23 C. Applicera flödigt tätskiktet HIDROFLEX för god vattentätning i hörn, skarvar och mellan väggar och golv. Använd pensel. Applicera samtidigt fogbandet medan tätskiktet HIDROFLEX är vått Stryk på flödigt ett första skikt av tätskiktet HIDROFLEX på underlaget. (Även på alla förseglingar). Använd pensel, roller eller spackel. Täta kring rörgenomföringar med BIltemas rörmanschett som limmas fast med HIDROF- LEX. Applicera flödigt ett andra lager av tätskiktet HIDROF- LEX. Andra påstrykningen av HIDROFLEX kan tidigast göras c:a 2 tim. efter första påstrykningen vid +23 C. Centrera och applicera Biltemas golvmanschett över golvbrunnen. Dra loss skyddspappret på baksidan och tryck fast brunnsmanschetten ordentligt Skär ut för golvbrunnen med ett överskott som når ner till klämringens nedre kant. Använd gärna en brunnskniv. Montera klämringen. Kontrollera så att klämringen kommer ända ner till golvbrunnsflänsen. Applicera tätskiktet HIDROF- LEX flödigt över hela golvet. Var noga i hörn och andra svåråtkomliga ställen. Applicera även HIDROFLEX ner till klämringens ovansida. Applicera flödigt ett andra lager av tätskiktet HIDROFLEX över hela golvet. Andra påstrykningen av HIDROFLEX kan tidigast göras c:a 2 tim. efter första påstrykningen vid +23 C. 6

7 Applicera fästmassa K80 på underlaget med en tandad spackel. Fäst kakelplattorna med fästmassa K80. Plattsättning kan påbörjas när andra strykningen av tätskiktet HIDROFLEX är helt torrt. Kontrollera att kakelplattorna är helt täckta med fästmassa på baksidan. Applicera fogmassa Kakelfog 1-6 för fogning av väggar. För golv används Klinkerfog Applicera fogmassan med diagonala rörelser i förhållande till plattorna. Använd en gummispackel. Applicera mjukfogen med en bas av silikon (36-832,-833, -835,-836) i hörnen. Skydda plattornas kanter med tejp. Vattentät montering av keramiska plattor i våtutrymmen. Deformationsklass 3. Biltema Våtrumssystem VTv och VTg BESTÅR AV FÖLJANDE PRODUKTER: - FUKTSPÄRR: PRIMER F - TÄTSKIKT: HIDROFLEX - FÄSTMASSA: K80 - FOGBAND: LITOFIBER fogband VÅTRUMSMANSCHETT För fogning av vägg- och golvplattor används KAKELFOG 1-6 respektive KLINKERFOG 3-15 samt SILIKON för mjukfogning. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Metoden används för att montera keramiska plattor i fuktiga miljöer, såsom duschar, badrum och tvättstugor. Väggtyper: Betong, puts och murkonstruktioner. Golvtyper: Betong och cementbaserad avjämningsmassor. Metoden skall ej användas utomhus eller i områden som är konstant under vatten. Biltema Våtrumssystem, VTv och VTg är testat av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och är i enlighet med BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Biltema Våtrumssystem är även testat enligt VTT:s certifieringskrav (VTT SERT R003 Vattenisolering i Våtrum) FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET Underlag av betong, väggputs och cementbaserad avjämningsmassa skall vara släta, solida, jämna och fria från lösa partiklar, cementrester, fett, olja, lack och vax med mera. OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN Angivna torktider gäller vid en temperatur på +23 C och en relativ luftfuktighet på 50 %. ARBETSBESKRIVNING Applicera ett lager fuktspärr (PRIMER F) med en roller eller pensel. Åtgång; 300 g/m2. Torktid; c:a 20 minuter. Applicera flödigt tätskiktet (HIDROFLEX). Massan skall appliceras i minst två skikt med hjälp av en roller, pensel eller spackel. Total åtgång: 1,3 kg/m2. Den andra strykningen kan utföras c:a 2 timmar efter den första. I samband med första strykningen skall du föra in fogband (LITOFIBER) i hörn och i skarvarna mellan skivorna. Vid rörgenomföringar används våtrumsmanschett rör. Plattsättning kan påbörjas när andra strykningen av membranet (HIDROFLEX) är helt torrt. När tätskiktet (HIDROFLEX) har torkat helt kan plattsättningen påbörjas. Fästmassan (K80) blandas enligt anvisning på förpackningen. Applicera med den släta sidan på spackeln, kamma sedan ut med den tandade sidan. Var noga med att välja rätt gradering på tandspackel så att full täckning på plattornas baksida uppnås. Tag loss ett par plattor för att kontrollera vidhäftningen. När fästmassan är tillräckligt torr (24-48 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet, typ av platta och fogbredd) skall fogarna fyllas i med cementbaserad fogmassa (Kakelfog 1-6) alternativt (Klinkerfog 3-15). Förbered och applicera produkterna enligt anvisningarna på förpackningarna. Utför förseglingen av vägg- och golvvinklar med den elastiska silikonbaserade fogmassan Silikon Litosil. Det är att rekommendera att skydda plattornas kanter med tejp innan fogmassan appliceras. Den tas sedan bort när fogmassans yta jämnats ut. 7

8 Kom ihåg! Kontroll Kvalitetsdokument enligt reglerna, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen, överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokumentet och monteringsanvisning för det av Byggkeramaikrådet godkända tätskiktssytem arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Gör-det-självarbeten För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet accepterar försäkringsbolagen sådana arbeten, under förutsättning att det utförs med utgångspunkt från funktionskraven i gällande branschregler och enligt Biltemas godkända monteringsanvisning. Materialkvitto och monteringsanvisning arkiveras för egen dokumentation för att kunna uppvisas i samband med en ev. försäkringsfråga. Skötselråd Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan beställas från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. Nedanstående produkter i checklistan är ett urval från Biltemas breda sortiment som är anpassat för våtrum. Mer information kring Biltemas produkter får du av din återförsäljare. Avstängarlist, 2 st. Vid läggning av flytande golv. Av skumplast/ foam med dubbelhäftande tejp. Längd: 2,5 m Primer C Används som förbehandling före sättning av keramiska plattor för att öka vidhäftningen. 2 kg kg Primer F Vattenavstötande, elastisk. För puts, cement och gipsskivor. Används före applicering av Hidroflex. 5 kg kg Fuktspärr Hidroflex Färdigblandad. För vattentätning av cementytor, gips-/träskivor m.m. före sättning av keramiska plattor i t.ex. badrum. 8 kg kg Fiberremsa, gummerad Längd: 10 m. Bredd 100 mm Litofiber, fogband För förstärkning av vinkelfogar vid applicering av fuktspärr (Hidroflex). Längd: 25 m Folielim Elastiskt. För limning av överlappningsytor vid uppsättning av våtrumsfolie. 300 ml Silikon Litosil Ger en permanent och vattentät fog. Antimögelbehandlad. Kan ej övermålas. 280 ml. Vit Grå Ljusgrå Transparent Måtthink Av plast. Gradering som anger blandningsmängd av Biltemas fäst- och fogningsprodukter för sättning av keramiska plattor. 8 l Biltema våtrumsfolie m m Rörmanschett För tätning kring rör. 100 x 100 Ø 10 mm x 150 Ø 24 mm x 250 Ø 55 mm x 350 Ø 110 mm Förseglingshörn För förstärkning av tätskikt. Höjd: 10 cm Ytterhörn Innerehörn Golvbrunnsmanschett Av butylgummi. För förstärkning av tätskiktet runt golvbrunnen Fästmassa K80 Cementbaserad. Hög vidhäftning och flexibilitet. 5 kg kg Flytspackel S40 För golv före sättning av keramiska plattor, parkett, plastmattor m.m. Även för värmegolv Kakelfog Kakelfog 1-6 mm Ljusgrå Ljusgrå (25 kg) Vit Grå Beige Antracit Klinkerfog Klinkerfog 3-15 mm Åtgång: c:a 0,5-1 kg/ m² beroende på fogstorlek Pärlgrå. 5 kg Antracit. 5 kg Grå. 5 kg Pärlgrå. 25 kg

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT!

TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT! TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT! Genom att använda vårt VIP-kort förser du kunden med bästa rabatt från början och du tjänar pengar på alla kundens inköp oavsett om det är kakel/klinker, inredning eller

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer