GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System"

Transkript

1 Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd s/m respektive s/m.

2 BRANSCHREGLER Från och med juli 00 ska våtrum vara ång- och vattentäta enligt BBR (Boverkets Byggregler). Båda våra system som finns i den här monteringsanvisningen uppfyller gränsvärdet för ånggenomgångsmotstånd på s/m enligt BBR och BBV 0: (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum). För att göra våtutrymmen säkra har Byggkeramikrådet tagit fram branschregler (BBV Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) för våtutrymmen i bostadsmiljö, som ska beklädas med ytskikt av kakel, klinker, natursten eller mosaik. Våra rekommendationer är ett utdrag ur branschreglerna tillsammans med vår egen erfarenhet. På vår hemsida finns branschreglerna (BBV 0:) i sin helhet. Våra vägg- och golvkonstruktioner i denna broschyr är godkända av Byggkeramikrådet. UNDERLAG OCH FÖRARBETEN Underlaget ska vara helt färdigställt och eventuellt värmegolv ska monteras innan golvet kan tätskiktas. OBS! Följ alltid Värmegolvstillverkarens anvisningar. Keramiska plattor för golv med golvvärme ska ha vattenabsorption E<%. Underlaget måste vara torrt, rengjort och fritt från lösa partiklar. Det är viktigt att fall mot avlopp utformas rätt i de delar av utrymmet som blir utsatt för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del i utrymmet och underlaget ska ha samma fall som ytskiktet. Golvlutningen ska vara :00-:00. På golvytor under badkar och kring golvavlopp bör lutningen vara :0 - :0. För infästning av golvmonterad wc-stol eller bidé krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst 00x00 mm. Monteringsytan ska vara fri från golvvärme. När det gäller befintliga ytskikt så är grundregeln att dessa ska avlägsnas. Om det på golv- och/eller väggytor finns befintliga ytskikt som inte helt kan avlägsnas utan stora svårigheter kan montering dock utföras sedan de kontrollerats i samråd med beställaren och med oss på Kiilto. Vid underlag som t.ex betongplatta på mark och i källarytterväggar ska man kontrollera att inte tillskjutande markfukt förekommer. LÄMPLIGA UNDERLAG Lämpliga underlag är betong, cementbunden spackelmassa avsedd för våtutrymmen eller våtrumsskivor av icke fuktkänslig karraktär, godkända för våtrum.* När montering av KeraSafe Våtrumsfolie sker ska skivan eller underlaget vara sugande. Våtrumsskivorna ska vara avsedda som underlag för keramiska plattor i våtutrymmen, samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Kartongbeklädda gipsskivor ska inte användas i våtzon. Cellplastskivor primas först med Kiilto Startprimer och spacklas sedan med Kiilto TT eller Kilto SR. Det går även bra att sätta KeraSafe våtrumsfolie direkt på skivan men man måste då vänta i minst dygn så att folien har torkat innan plattsättning påbörjas. Efter torktiden följer man vår gällande monteringsanvisning. Täta skivor - rekomenderas inte. Skivkonstruktionens böjstyvhet på golv ska minst motsvara en mm golvspånskiva upplagd på stöd, med ett centrumavstånd på mm. Oavsett regelavstånd ska böjstyvheten förstärkas, så att inte fuktrörelser överförs till de keramiska skiktet. Se bild Skivkonstruktion på sid. Skivkonstruktion på vägg ska göras enligt skivtillverkarnas anvisningar. Om våtrum finns på båda sidor om väggen ska skivor och reglar vara av icke fuktkänsliga material. Betongunderlaget ska vara torrt, sugande och väl rengjort, även cementhud ska avlägsnas. Ojämna underlag spacklas och eventuella förhöjningar slipas ner. Starkt sugande och ytsvaga underlag primas med Kiilto Keraprimer en gång. Låt torka ca timmar. Om du är osäker på underlaget använd alltid Kiilto Keraprimer. Avsluta alltid med tätskiktet som är det sista momentet innan keramiken monteras. * Se separat information om rekomenderade skivor i våtutrymmen på Byggkeramikrådets hemsida. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

3 MONTERINGSANVISNING Den här monteringsanvisningen är framtagen för dig som tänker renovera eller bygga nytt badrum. För att uppfylla dagens regler är det viktigt att följa vår monteringsanvisning och använda de produkter som nämns i vår broschyr för att få ett godkänt resultat. Innan du börjar rekommenderar vi dig att läsa igenom hela monteringsanvisningen och våra produktblad så att du känner dig säker och använder rätt produkter och tillbehör. FÖRBERED DIG NOGA Det lönars sig verkligen att lägga ner extra tid och noggrannhet så att underlaget väl uppfyller de krav som finns beskrivna här i vår monteringsanvisning. Med rätt verktyg och produkter blir arbetet många gånger både enklare och roligare. VAD ÄR ETT VÅTUTRYMME? Som våtrum betraktas utrymmet där golv- och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för utläckande vatten. I tvättstugor, wc och utrymmen med varmvattenberedare där inte väggarna utsätts för vattenspolning behövs endast tätskikt på golv med uppvik minst cm på vägg. UNDANTAG: När golv- och väggytor står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten och fukt kan förekomma begränsas applicering av tätskiktet till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning till exempel duschplats. På övriga ytor appliceras normalt inget tätskikt. Vid denna typ av arbeten rekommenderar vi användning av Kiilto Keramix* * Instruktioner finns i ett separat produktblad. KVALITETSDOKUMENT Enligt BBV, Bilaga A ska ett kvalitetsdokument utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställaren och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Detta dokument ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Undertecknat kvalitetsdokument ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/ boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokumentet och monteringsanvisningen för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras av behörig entreprenör för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med en kvalitetsöversyn. SKÖTSELANVISNINGAR För keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan skötselanvisningar rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regler, Underlag och Förarbete Sid - Produktguide Sid - Markkonstruktion och Trösklar Sid - Våtzoner Sid Konstruktionsbeskrivningar Sid - KeraSafe Folie System Vägg Sid 0 KeraSafe Folie System Golv Sid Kiilto R System Vägg Sid Kiilto R System Golv Sid Golvbrunnar Sid - Materialåtgång Sid VIKTIGT! Våra godkända våtrumssystem för golv- och väggmontering med KeraSafe Folie System eller Kiilto R System gäller då man följer våra monteringsanvisningar och använder de produkter som anges. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

4 PRODUKTGUIDE Här hittar du kortfattad information om de produkter som vi hänvisar till i den här monteringsanvisningen. För mer information om våra produkter och de senaste uppdateringarna hänvisar vi till vår hemsida GOLVSPACKEL ROT & VÄRMEGOLVSPACKEL Fiberförstärkt avjämningsmassa för fallbyggnation, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: -0 mm Bearbetningstid: 0 minuter Torktid: - dygn ( dygn/cm) Åtgång: ca, kg/m² och mm. Förpackning: 0 kg FÄSTMASSOR FLEXFIX Flexibel fästmassa för kakel, klinker och granitkeramik i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inom- och utomhus. Aven för natursten i torra utrymmen. Öppentid: - timmar Torktid: dygn Åtgång: se tabell nedan Förpackning: och 0 kg FOGMEDEL KAKELFOG Cementbaserat fogbruk för fogning av keramiska plattor på vägg och golv i torr- och våtutrymmen inom- och utomhus. Åtgång: se tabell nedan Fogningsbredd: - mm Förp.,, 0 och 0 kg. MULTIPLAN Pumpbar och fiberförstärkt avjämningsmassa för fallbyggnation, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: -0 mm Bearbetningstid: 0 minuter Torktid: - dygn ( dygn/cm) Åtgång: ca, kg/m² och mm. Förpackning: 0 kg SUPERFIX DF Vit flexibel dammreducerad lättviktsfästmassa för kakel, klinker, granitkeramik, och glasmosaik i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inomoch utomhus. Även för natursten i torra utrymmen. Öppentid: timmar Torktid: dygn Åtgång: se tabell nedan Förpackning: och kg KLINKERFOG Cementbaserat fogbruk för fogning av klinker, granitkeramik på golv i torr- och våtutrymmen inom- och utomhus. Även för natursten i torra utrymmen. Åtgång: se tabell nedan Fogningsbredd: - mm Förp., 0 och 0 kg. STARTPRIMER Primer som används före spackling på täta och sugande underlag. Torktid: ca 0 minuter. Åtgång: liter till -0 m² Förpackningar:, och 0 liter KERAPID SNABBFIX Snabb flexibel fästmassa för kakel, klinker, granitkeramik och natursten i torr- och våtutrymmen samt på värmegolv inom- och utomhus. Öppentid: minuter Torktid: - timmar Åtgång: se tabell nedan Förpackning: och kg MAX FLEXFOG Snabbt cementbaserat fogbruk för fogning av klinker, granitkeramik och natursten som utsätts för mycket slitage. Även i våtutrymmen. Åtgång: se tabell nedan Fogningsbredd: - mm Förp. och kg. Åtgång Fästmassa kg/m² FIXKAM FLEXFIX SUPERFIX DF KERAPID mm,,, mm,,, mm,,, 0 mm,0,,0 mm,0,,0 Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt. Åtgång fogmedel kg/m² Kakel/Klinkerstorlek mm mm mm mm mm mm 0 mm mm x cm 0, 0,,0,0, x 0 cm 0, 0, 0,,,,,, x cm 0, 0, 0, 0, 0,,,, 0 x 0 cm 0, 0, 0,,,,,, 0 x 0 cm 0, 0, 0, 0, 0, 0,,, 0 x cm 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0, x cm 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0 x 0 cm 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0

5 TÄTSKIKT KERASTEAM Ångspärr som ingår i Kiilto R System Uppfyller ånggenomgångsmotståndskravet på s/m Torktid: 0-0 minuter Åtgång: 00g/m² (minst två strykningar Förp., kg, kg och kg. KERAGREEN PLUS Tjockflytande tätskikt som tillsammans med KeraSteam ingår Kiilto R System och tillsammans med KeraSafe Våtrumsfolie ingår i KeraSafe Folie System Torktid: - timmar Åtgång: Kiilto R System =,0 kg/m² KeraSafe Folie System =, kg/ m² Förp., kg, kg och kg. KERASAFE VÅTRUMSFOLIE Vatten- och ångtät våtrumsfolie för användning i våtutrymmen. Uppfyller ånggenomgångsmotståndskravet på s/m Mått: meter breda våder Förp.,, 0 och 0 meter. KERASEAL Vattentätt och fukthärdande en-komponentslim för tätning av skarvar och golvbrunnar i KeraSafe Folie System. Uppfyller testmetod enligt ETAG0, Annex A Åtgång: ca m²/0, liter (åtgång till ett standardbadrum ca x 0, liter) Förp. 0, liter KERAPRIMER Primer för starkt sugande och ytsvaga underlag vid tätskiktsarbeten. Används före applicering av tätskikt Torktid: ca 0 minuter Åtgång: 0, liter/m² Förp., och 0 liter. TILLBEHÖR SILIKON BRUNNSMANSCHETTER Självhäftande butylmanschetter för tätning av brunnar Mått: 0x0 mm och x 0 cm KERASAFE SKARVREMSA Vatten- och ångtät förseglingsremsa. Mått 0cm x 0 m KERASAFE REMSA Vatten- och ångtät förseglingsremsa. Självhäftande. Mått 0cm x 0 m FIBERREMSA För skivskarvar i våtzon av golv- och väggvinklar vid massiva konstruktioner. KERASAFE KRAGMANSCHETTER Vatten- och ångtäta kragmanschetter för tätning av rör och stosar. Finns i fyra olika dimensioner: 0- mm, - mm DUO CC0, - mm och 0-0 mm KERASAFE HÖRN Vatten- och ångtäta färdiga ytteroch innerhörn. SANITETSSILIKON En-komponents våtrumssilikon för rörelsefogar och tätningar i hörn, runt kakel, diskbänkar samt genomföringar. Antimögelbehandlad Åtgång: ca lpm per 0 ml Förp. 0 ml Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

6 t för golv i utrymre (BBR :). in. 0 mm på enovering med keramiska massa, bearbetad tjocklek enligt an vara av ineraliskt bundet stallationer ska nschregler Säker THET tförande med Boverkets byggändringar till chregler ska skikt endast lokalt duschplats etc. byggregler BBR avses i branschreglerna, BBV, kakel- eller klinkerplattor monterade enligt tunnskiktsteknik på tätskikt enligt ett tätskiktssystem som är godkänt av Byggkeramikrådet efter provning vid ackrediterat laboratorium. Provning utförs enligt Bilaga B. Endast hela system provas. MASSIV. Massivkonstruktioner KONSTRUKTION mot mark MOT MARK Då golv- och väggytor, utan underliggande/ utvändig isolering, står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten/ fukt kan förekomma, medger reglerna Vanligen äldre undantag hus. från ovanstående krav, se fig. Denna frågeställning är vanlig vid renovering av äldre hus. När Tätskiktets golv- och utbredning väggytor utan kan utvändig här begränsas isolering till har direktkontakt golv- och väggytor med mark med och kraftig inträngning vattenbelastning, fukt till kan exempel förekomma duschplats. medger Övriga reglerna ytor med ett undantag. av vatten eller Detta direkt är markkontakt vanligt vid renovering kan undantas i källarplan från krav av påäldre hus. Applicering tätskikt. Undantag av tätskikt föreskrivs kan begränsas i bygghandlingarna kraftig och förutsätter vattenbelastning golv- så och som väggmate- duschplats. till golv- och väggytor med Övriga rial i sin ytor helhet med direkt består markkontakt av mineralisktkan material då undantas från som kravet tål fuktpåverkan. tätskikt. Dessa undantag beskrivs i bygghandlingarna Fördelning eller av i ytor ett egenkontroll med, eller utan, dokument. tätskikt Det bedöms förutsätter i det att enskilda golv- och fallet väggmaterialet beroende på består av mineraliska material som tål fuktpåverkan. konstruktionens utformning. Bedömning av byggteknisk fackman kan vara nödvändig. Tätskikt Värmeisolering Kapillärbrytande skikt. KRAV PÅ VATTENTÄTHET. Branschreglernas krav Branschreglerna avser detaljutförande med hänsyn till myndighetskrav i Boverkets byggregler, BBR, BFS : med ändringar till och med BFS 00:. Enligt föreliggande branschregler ska Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: Tätskikt endast lokalt vid duschplats etc. FIGUR. Vanligen äldre hus. Om golv och väggar med direkt markkontakt saknar underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin helhet består av mineraliskt material kan tätskikt uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffusion, transporteras genom konstruktionen utan att stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid duschplats eller liknande för att undvika lokal nedfuktning av konstruktionen. Vanligen nyproduktion ning, t direkt tätskik arna o rial i si som tå För bedöm konstr byggte FIGUR När go isolerin isolerin Här finn skjutan När golv- och väggytor har Bedömning underliggande av enskilda eller fall kan behöva göras utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrumet. Det finns då ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt. kt markkontakt ig isolering (kapillärisolering) och i sin aterial kan tätskikt kt, i form av diffustruktionen utan att t utföras lokalt vid tt undvika lokal ned- Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: FIGUR. Vanligen nyproduktion. När golv och väggar har underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrum. Här finns ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt. Försegling tröskel Vid försegling mot tröskel gör man ett uppvik med Kiilto KeraGreen Plus tätskikt och KeraSafe g av enskilda fall kan behöva Skarvremsa göras av till byggteknisk nivån för fackman. färdigt golv. Vid tillgänglighetsanpassning ska golvets nivå vid dörröppningen vara minst 0 mm över tätskiktets horisontella nivå vid golvbrunnens överkant. Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

7 VÅTRUM INDELAS I VÅTZONER. Våtrum indelas i våtzoner Våtzon = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt VÅTZON våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges utanför av skärmvägg, dessa, samt hela som golvytan. ska plattsättas, När duschplats/badkar på någon sida omges av ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon. Om behandlas del av som yttervägg tillhörande ingår våtzon i våtzon. ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon. VÅTZON Väggar vid dusch/badkar och väggytor minst meter skärmvägg som ska plattsättas ingår även den våtzon. Om delar av en ytterväg ingår i våtzon ska hela väggen Våtzon Övriga = väggytor. Övriga väggytor.. Övriga ÖVERGÅNG utrymmen MELLAN VÅTZONER I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt våtzon tätskiktssystem och på hela golvet. (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 0 mm. Applicera KeraSteam ggr i våtzon, enl. vår anvisning (se sid bild ) med ett indrag på minst cm i våtzon. Montera därefter KeraSafe enl. anvisning (se sid 0-) i. Täthetsklasser VTgF VAL = Vattentäta AV TÄTSKIKT golvsystem av folietyp (fig ) VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp (fig ) VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv (fig ) VTv använda = Övriga KeraSafe godkända Folie System tätskiktssystem i hela utrymmet. för väggar (fig ). Val användas av tätskiktssystem i hela utrymmet. Våtzon, väggar Skivkonstruktioner VTvF REPARATION Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Våtzon, golv Reparation kan vara möjligt beroende på förutsättningar i Skivkonstruktioner det enskilda fallet. Man skiljer VTgF på reparation i ytskiktet dvs. Massivkonstruktioner byte av platta samt reparation VTgF i eller och av VTg tätskiktet som upptäcks före plattsättning. Våtzon, väggar Skivkonstruktioner VTvF eller VTv REPARATION AV TÄTSKIKT MED KERASAFE FOLIESYSTEM Om Massivkonstruktioner hål eller skador upptäcks VTvF på KeraSafe eller VTv folien före plattsättning, ska detta lagas genom att applicera KeraSeal över den skadade ytan. Montera sedan en bit av KeraSafe folien lagom stor så att den täcker med minst cm överlapp över skadan. Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk. Våtzon m Våtzon Applicera därefter KeraGreen Plus på skarvar i våtzon och över hela ytan i våtzon (se sid bild -0). FIGUR. Våtzonindelning våtrum. Är våtutrymmet uppbyggt i en skivkonstruktion måste våtzon utföras med KeraSafe våtrumsfolie, och våtzon kan utföras med Kiilto R-System. Givetvis går det bra att Vid massivkonstruktioner, som betong, puts och/eller murverk kan KeraSafe Folie System eller Kiilto R-System Hela golvet är våtzon ARBETSFÖRHÅLLANDEN Tätskiktssystem av folietyp VTgF och VTvF: Tätskikt består av en sammanhängande fabrikstillverkad, Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i underlaget och rummet. De torktider som står i vår broschyr flexibel är baserade folie* på med våra specificerad rekommenderade tjocklek. temperaturer +-0 C Identifierbart och luftfuktighet genom 0% tydlig RF. märkning. Dock får den lägsta temperaturen vara +0 C i underlaget och Används rummet. för Var största vaksam på säkerhet att lägre vid temperatur utförandet och högre på de luftfuktighet områdena. gör att torktiderna blir längre. Underlagets fuktighet får mest utsatta * Tätskiktet max vara i system 0% RF. VTvF kan bestå av skivor som är täta i sig själva och utgör underlag för plattsättning. REPARATION AV TÄTSKIKT MED KIILTO R SYSTEM Om hål eller skador upptäcks på tätskikten före plattsättning, ska detta lagas genom att montera KeraSafe självhäftande remsa över hålet. Rolla eller pensla sedan ett flödigt skikt med KeraGreen Plus över remsan.. Övergång mellan olika täthetssystem Vid övergång från tätskiktssystem av folietyp (VTvF) på väggar i våtzon, till annat godkänt tätskiktssystem (VTv) i våtzon, ska båda systemen vara från samma tillverkare. Utförande av överlapp mellan systemen enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisning. REPARATION AV YTSKIKT/BYTE AV PLATTA Kontakta teknisk service hos oss på Kiilto AB Tel. 0-. Våtzon Våtzon m Bildkälla: Byggkeramikrådet BBV 0: Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

8 KONSTRUKTIONSBESKRIVNINGAR Konstruktioner på vägg- och golv som ska beläggas med keramik eller natursten måste normalt förstärkas. SKIVKONSTRUKTION Prima golvspånskivan med Kiilto Startprimer. Fäst Kiilto Armeringsnät på golvspånskivan, spackla sedan med Kiilto Rot & Värmespackel eller MultiPlan minst mm på lägsta punkt dvs. vid golvbrunnen. När elvärmekabel förkommer i konstruktionen måste minsta tjocklek vara mm av avjämningsmassan. Minst mm avjämningsmassa måste finnas ovan elvärmekabeln och vid vattenburen golvvärme med minst mm. För applicering av tätskikt se monteringsanvisning. SKIVKONSTRUK TION Träbjälklag CC mm Värmeslinga Kerabrunnsmanschett KeraSafe Kragmanschett 0- mm Golvspånskiva mm Kiilto Startprimer Kiilto Rot & Värmegolvspackel Kiilto MultiPlan Godkänd byggskiva för våtrum 0 Kiilto KeraSeal Kiilto KeraGreen Plus Kiilto Flexfix/Superfix DF/Kerapid Klinker Kiilto Armeringsnät Kiilto Keraprimer KeraSafe Våtrumsfolie Kakel Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

9 obser vera Skivmaterial på golv skall inte utgöra direkt underlag för tätskikt. Konstruktionen måste vara helt styv, såväl bjälklagets totala bärighet som mellan bjälkarna, svikt får inte förekomma. Bjälklaget skall även vara stabilt mot fuktrörelser i samband med variationer i den relativa fuktigheten (RF). För att minska risken för fuktrörelser och svikt på träbjälklag, kan följande konstruktioner användas. massivkonstruktion Ytan på betongen ska vara brädriven, kontrollera att RF i betongen inte överstiger 0%. Slipa bort ev. lösa partiklar och cementhud för att få en god vidhäftning för Kiilto Rot & Värmegolvspacklet. Dammsug omsorgsfullt upp allt damm och lösa partiklar och prima golvet med Kiilto Startprimer. Låt torka ca timmar innan värmekabeln läggs ut. Spackla sedan med Kiilto Rot & Värmegolvspackel eller MultiPlan med minst mm ovan kabeln. Vid vattenburen värme ska det vara minst mm ovan rör. För applicering av tätskikt se monteringsanvisning. 0 0 Betong Vägg- och Golv Kiilto KeraSteam :a lager KeraSafe Kragmanschett 0- mm Kakel Kiilto Startprimer Kiilto KeraSteam :a lager 0 KeraGreen Plus :a lager Klinker Värmeslinga Kiilto Fiberremsa KeraGreen Plus :a lager Kiilto Rot & Värmegolvspackel Kiilto MultiPlan Kerabrunnsmanschett Kiilto Flexfix/Superfix DF/Kerapid Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

10 Monteringen gäller för våtzon eller i hela våtutrymmet KeraSafe Folie System V har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Vägg med Kiilto KeraGreen Plus och KeraSafe Börja med väggarna... KeraSafe (vatten- och ångtät våtrumsfolie) monteras fast med Kiilto KeraGreen Plus tätskikt på ett sugande underlag. Samtliga våder överlappas med cm. Skarvar och remsor limmas alltid med KeraSeal. Rolla Kiilto Keraprimer på sugande underlag. Låt torka. Mät ut och kapa vådernas längd (från golv till tak) och lägg på cm för ett utvik på golvet. Mät cm från innerhörn och gör ett lodstreck, för att senare montera våden efter strecket så att ett utvik på cm bildas i hörnet för montering med överlappning. Applicera Kiilto KeraGreen Plus med pensel i golv- och väggvinkeln. Minst cm ut på golv och upp på vägg. Fortsätt genast med att rolla Kiilto KeraGreen Plus flödigt på hela väggytan som ska beklädas med KeraSafevåden., kg Kiilto KeraGreen Plus räcker till ca m². Tryck/montera fast KeraSafevåden på hela väggytan förbi innerhörnet med cm och även cm på golvet. Det är viktigt att detta görs när Kiilto KeraGreen Plus är blöt. Pressa ut luften som finns bakom KeraSafevåden med en plastspackel, så att KeraSafe får 00 % kontakt med Kiilto KeraGreen Plus. Klipp eller skär rent innerhörnet från överskottet enligt bilden. Fortsätt med nästa våd från innerhörnet. Applicera KeraSeal på utviket. 0 Jämna ut KeraSeal limmet med en limspridare så att det blir full täckning av lim på utviket. Applicera därefter KeraGreen Plus på vägggen som skall täckas av nästa våd men inte ut på KeraSeal limmet. Montera direkt en ny våd i det blöta limmet. Pressa ut luften som finns bakom. Tätskikt Fästmassa Tätmassa 0 0 KeraSafe våderna kan även sättas kant i kant. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt. Vid kant i kant montering behöver skarvarna tätas med KeraSafe skarvremsa. Applicera KeraSeal över skarven inom markeringen. Tryck därefter fast skarvremsan i det blöta limmet. Applicera KeraSeal runt röret som skall täckas av rörmanschetten. Montera sedan manschetten direkt i det blöta limmet. Plastplugg Infästning i betong görs med plastplugg och skruv. Undvik håltagning i våtzon. Använd tex. Kiiltofix Masa som har god vidhäftning på de flesta material. Om infästning görs med skruv applicera Kiilto Sanitetssilikon innan pluggen sätts dit och även innan skruven monteras.

11 Monteringen gäller för våtzon eller i hela våtutrymmet KeraSafe Folie System G har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Golv med Kiilto KeraGreen Plus och KeraSafe... fortsätt med golvet KeraSafe (vatten- och ångtät våtrumsfolie) monteras fast med Kiilto KeraGreen Plus tätskikt på ett sugande underlag. Samtliga våder överlappas med cm. Skarvar och remsor limmas alltid med KeraSeal. Applicera Kiilto Keraprimer med roller eller pensel på sugande underlag. Låt torka. Fortsätt vid golvbrunnen. Purusbrunn: Ta bort klämringen ur golvbrunnen och placera foten till Puruskniven i brunnen. Montera den självhäftande KeraBrunnsmanschetten över golvbrunnen och gör ett litet hål för styrtappen till Puruskniven. Mät och kapa golvvåderna så att de helt överlappar väggvådernas utvik som skall vara minst cm ut på golvet. Mät även ut för eventuella håltagningar för avloppsrör. Applicera och jämna ut KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare enligt bilden. Applicera och jämna ut KeraSeal även på utviket. Rolla sedan ut KeraGreen Plus på övriga ytor som ska täcka golvet dock inte ut på brunsmanschetten eller utviket som är limmat med KeraSeal. 0 Rulla direkt ut KeraSafevåden på hela golvet och över utvik från väggen i det blöta tätskiktet och KeraSeal. Pressa fast våden noga, så att all luft avlägsnas under KeraSafevåden. Skär hål med Puruskniven. Ta upp foten till Puruskniven ur brunnen. Lägg klämringen (blå modell) över brunnen och ta sedan hjälp av silen som medföljer för att trycka ner klämringen i sitt rätta läge. TIPS! Applicera KeraSeal runt röret och montera KeraSafe Kragmanchetten i det blöta limmet. Applicera och jämna ut KeraSeal vid inneroch ytterhörn. Montera sedan hörnen i det blöta limmet och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Fortsätt med plattsättning efter minst timmar. KeraSeal är ett fukthärdande lim. Härdningen kan påskyndas genom att öka fuktigheten i materialet med en blomspruta. Vi rekommenderar detta vid större ytor som ska limmas t.ex. brunnsmanschetter. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

12 Monteringen gäller för våtzon och massiva konstruktioner Kiilto R System V har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Vägg rollbart system med KeraSteam och KeraGreen Plus Börja med väggarna... Applicera första lagret med Kiilto KeraSteam, åtgång minst 00g. Låt torka ca 0 min. innan nästa lager appliceras med minst 00g. Total åtgång 00g/m². Applicera ett flödigt skikt Kiilto KeraGreen Plus i inner-och ytterhörn. Montera därefter KeraSafe inner- och ytterhörn i det blöta tätskiktet. Var noga med att det inte finns blåsor eller glipor. Stryk ut ett flödigt skikt Kiilto KeraGreen Plus i golv- och väggvinkeln. Montera KeraSafe Skarvremsa i det blöta tätskiktet och låt remsan överlappa inner- och ytterhörn med cm. Vid massiv konstruktion kan Fiberremsa användas. Om golvets tätskikt är plastmatta och uppdragen minst 00 mm som sockel, ruggas den del av mattan med slippapper som kommer att täckas av tätskikt och KeraSafe Skarvremsa. Ska vara minst 0 mm överlapp. Stryk ut ett flödigt skikt Kiilto KeraGreen Plus i väggvinkeln. Montera KeraSafe Skarvremsa i det blöta tätskiktet och tryck fast noga. Vid massiv konstruktion kan Fiberremsa användas. Applicera Kiilto KeraGreen Plus över skarven och montera sedan KeraSafe Skarvremsan i det blöta tätskiktet och pressa ut all luft under remsan. Alternativt kan vår KeraSafe självhäftande remsa användas. Ta bort skyddspappret på undersidan av remsan och centrera den över skarven och tryck fast. Vid rörgenomföringar monteras KeraSafe Kragmanschetter i lämplig storlek. Använd Kiilto KeraGreen Plus för att limma manschetterna. Applicera tätskikt över hela manschetten. Applicera Kiilto KeraGreen Plus över hela väggytorna, även över remsor och rörgenomföringar. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång 0, kg per strykning. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca timmar. 0 Applicera 0, kg/m² Kiilto KeraGreen Plus ytterligare en gång över hela väggytorna. Totalt,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid minst timmar innan plattsättning kan påbörjas. Normalt påbörjas plattsättningen dagen efter. Applicera ett tunt kontaktskikt med Kiilto Superfix DF, Flexfix eller Kerapid med fixkammens släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan av fixkammen. Den utkammade fästmassan har en öppentid på ca minuter, den får inte yttorka. Tryck fast plattorna med en vridande rörelse så att full fixfyllnad erhålls under plattorna. För vidhäftningskontroll bör några plattor tas bort efter appliceringen. Baksidan ska vara täckt av fästmassa. Tätskikt Fästmassa Tätmassa Foga med Kiilto Sanitetssilikon i vinklar och hörn, mot rör och snickerier etc. Eftersläta fogen inom 0 minuter med fingret eller en fogpinne doppad i såpvatten. Använd gärna maskeringstejp för att få en jämn och fin fog. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt. Fogningen kan normalt ske dagen efter plattorna monterats eller när fästmassan har torkat. Avlägsna överskott av fästmassan till halva fogens djup. Foga med Kiilto Kakelfog. Undvik att foga i vinklar och hörn mot rör och snickerier etc. Foga istället med Kiilto Sanitetssilikon. Grovrengör plattorna med en fuktad styv svamp. Finrengör med torr trasa eller trassel när fogen har torkat. Plastplugg Infästning i betong görs med plastplugg och skruv. Undvik håltagning i våtzon. Använd tex. Kiiltofix Masa som har god vidhäftning på de flesta material. Om infästning görs med skruv applicera Kiilto Sanitetssilikon innan pluggen sätts dit och även innan skruven monteras.

13 Monteringen gäller för våtzon och massiva konstruktioner Kiilto R System G har ett ånggenomgångsmotstånd s/m Golv rollbart system med KeraSteam och KeraGreen Plus...fortsätt med golvet. Applicera första lagret med Kiilto KeraSteam. Åtgång minst 00g. Låt torka i ca 0 min. innan nästa lager appliceras med minst 00g. Total åtgång 00g/m². Purus brunn: Montera foten till puruskniven i brunnen. Avlägsna skyddspappret på manschetten och centrera den över brunnen. Gör ett litet hål i manschetten för styrtappen till Puruskniven. Tryck sedan fast manschetten ordentligt på golvet. Applicera Kiilto KeraGreen Plus runt avloppsröret och montera sedan KeraSafe Kragmanschett i det blöta tätskiktet och pressa ut ev. luftblåsor. Applicera tätskikt över hela manschetten. Applicera Kiilto KeraGreen Plus över hela golvytan, även över remsor och rörgenomföringar och över hela golvbrunnsmanschetten. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång 0, kg/m² och per strykning. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca timmar. Applicera 0, kg/m² Kiilto KeraGreen Plus ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid minst timmar innan plattsättning kan påbörjas. Normalt påbörjas plattsättningen dagen efter. Montera Puruskniven på styrtappen. Skär hål med kniven. Ta upp foten till Puruskniven ur brunnen. 0 Tryck till kanterna på manschetten ner i brunnen. Lägg den blåa klämringen tillsammans med golvbrunnssilen centrerat över golvbrunnen. Tryck ner klämringen i sitt rätta läge. Applicera ett tunt kontaktskikt med Kiilto Superfix DF, Flexfix eller Kerapid med fixkammens släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan av fixkammen. Den utkammade fästmassan har en öppentid på ca minuter, den får inte yttorka. Tryck fast plattorna med en vridande rörelse så att full fixfyllnad erhålls under plattorna. För vidhäftningskontroll bör några plattor tas bort efter appliceringen. Baksidan ska vara helt täckt av fästmassa. Fogning av golv kan normalt ske efter dygn eller när fästmassan torkat. Avlägsna överskott av fästmassa till halva fogens djup. Foga med Kiilto Klinkerfog. Undvik att foga i vinklar och hörn mot rör och snickerier etc. Foga istället med Kiilto Sanitetssilikon. Grovrengör plattorna med fuktad styv svamp. Finrengör med torr trasa eller trassel när fogen har torkat. Foga med Kiilto Sanitetssilikon i vinklar och hörn, mot rör och snickerier etc. Eftersläta fogen inom 0 minuter med fingret eller en fogpinne, doppad i såpvatten. Använd gärna maskeringstejp för att få en jämn och fin fog. Vid infästning av efterkommande installationer se bild på föregående sida. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

14 För vidare instruktioner och krav på brunnar och rör se VVSI:s Säkervatten-installation som du hittar på vår hemsida: ANSLUTNINGAR Förseglingar mot rör, GOLVBRUNN och genomföringar På golv i våtutrymmen, får inga andra genomföringar finnas än avlopp och golvbrunn. På vägg får endast genomföringar för blandare finnas vid plats för dusch eller badkar (våtzon). Rör skall vara fixerade och sitta fast vid genomföringarna. Golvbrunnens ovankant skall ligga i våg och nivå med underlaget som skall tätskiktas. Golvbrunnar tillverkade före år 0 ska alltid bytas. Vid tveksamheter kring befintlig golvbrunns ålder eller funktion rekomenderas byte till ny typgodkänd golvbrunn. väggnära brunnar För monteringsanvisningar av väggnära brunnar hänvisar vi till vår hemsida: Blücher med LIMFLÄNS Montering Kerasafe folie system Prima golvet med Keraprimer men inte ut på golvbrunnen. Limma brunnens fläns med KeraSeal. Limma även KeraSafe utviket på golvet med KeraSeal. Övriga golvet rollas med KeraGreen Plus tätskikt. purus Anslutning till Purusbrunn finns i monteringsanvisningen se sid och. Montera KeraSafevåden över golvet och brunnen och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Vänta till dagen efter och skär ut hålet efter brunnens innerkant Färdigmonterad golvbrunn. Blücher med klämring Montering kiilto r system (rollbart) Blücher med klämring Montering Kerasafe folie system Applicera KeraSteam enl. bild på sidan. Placera Blücherfoten till skärmallen i brunnen. Gör ett litet hål i mitten av brunnsmanschetten. Montera manschetten centrerat över brunnen. Rolla KeraGreen Plus över brunnsmanschetten och över hela golvet ggr med torktid mellan gångerna. Åtgång 0, kg per applicering. Låt torka minst timmar innan man skär rent brunnen och monterar klämringen. Montera styrpinnen på vattenlåset. Montera sedan den självhäftande brunnsmanschett över brunnen. Applicera KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare enligt bilden. Rolla sedan tätskikt på övriga ytor där KeraSafe folien ska täcka golvet dock inte ut på brunnsmanschetten. Rulla ut KeraSafe och tryck fast ordenligt så att inga blåsor finns kvar. Sätt dit skärmallen och skär efter insidan. Ta bort frånskäret och sätt tillbaka skärmallen över foten så att markeringarna passar ihop. Skruva åt vingmuttern. Gör hål i manschetten efter hålen i mallen. Montera mallen på styrpinnen och skär ett hål med en brytbladskniv efter mallen. Gör hål/snitt med kniven över gängtapparna så att skruvarna till klämringen kommer på sitt rätta ställe. Montera klämringen med skruvarna som följer med. Sätt dit skruvarna utan att dra åt så att klämringen ligger centrerat över brunnen. Dra åt skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. Ta bort foten ur brunnen och skär en linje från hålen mot mitten. Forma ner kanterna ordentligt. Skruva fast klämringen. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

15 SERRES Montering KIILTO R system (ROLLBART) SERRES Montering Kerasafe folie system Applicera KeraSteam enl. bild på sidan. Placera Serresfoten till skärmallen i brunnen. Montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Rolla KeraGreen Plus över brunnsmanschetten och över hela golvet ggr med torktid mellan gångerna. Åtgång: 0, kg per applicering. Låt torka minst timmar innan renskärning av brunnen och montering av klämring. Montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Applicera KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare. Rolla sedan KeraGreen Plus på övriga ytor där KeraSafe ska täcka golvet dock inte ut på brunnsmanschetten. Rulla ut KeraSafevåden och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Forma brunnsmanschetten med fingrarna så att brunnens konturer kommer fram. Rita en cirkel 0 mm Ø centrerat över brunnen. Ta hjälp av t.ex. en tejprulle som mall. Skär ett hål efter markeringen. Forma brunnsmanschetten och KeraSafe med fingrarna så att brunnens kontur kommer fram. Rita en cirkel 0mm Ø centrerat över brunnen. Ta hjälp av t.ex. en tejprulle som mall. Skär ett hål efter markeringen. Forma ner brunnsmanschetten mot brunnens sidor. Lägg klämringen över brunnen. Ta hjälp av silen som medföljer brunnen. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Lägg klämringen över brunnen, ta hjälp av silen som medföljer. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Ta bort brunssilen. Renskär brunnsmanschetten efter klämringens innerkant. Lägg sedan tillbaka silen igen och tryck till en sista gång för att säkerställa att klämringen har kommit i sitt rätta läge. Ta bort brunnssilen. Renskär brunnsmanschetten efter klämringens innerdiameter. Lägg sedan åter igen tillbaka silen och tryck till en sista gång för att säkerställa att klämringen har kommit i sitt rätta läge. Jafo Montering kiilto r system (rollbart) Jafo Montering Kerasafe folie system Applicera KeraSteam enl. bild på sidan. Placera Jafo s skärmall i brunnen. Montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Rolla KeraGreen Plus över brunnsmanschetten och över hela golvet ggr med torktid mellan gångerna. Åtgång: 0, kg per applicering. Låt torka minst timmar innan man skär rent brunnen och monterar klämringen. Placera Jafo s skärmall i brunnen. Montera sedan brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Applicera KeraSeal över hela brunnsmanschetten med en limspridare enligt bilden. Rolla sedan KeraGreen Plus tätskikt på övriga ytor där KeraSafe ska täcka golvet dock inte ut på brunnsmanschetten. Forma konturerna efter skärmallen. Använd en vass brytbladskniv och skär efter skärmallens insida. Ta bort skärmallen och forma ner kanterna ordentligt. Montera klämringen med skruvarna som medföljer. Dra åt skruvarna diagonalt. Rulla ut KeraSafevåden och tryck fast ordentligt så att inga blåsor finns kvar. Forma brunnsmanschetten och KeraSafe med fingrarna så att skärmallens konturer kommer fram. Använd en vass brytbladskniv och skär efter mallens insida med mallen som stöd. Drag ur skärmallen ur hålet. Montera klämringen med skruvarna som följer med. Sätt dit skruvarna utan att dra åt så att klämringen ligger centrerat över brunnen. Dra åt skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. Gör Rätt - Gör Tätt utgåva dec 0 - Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt.

16 MATERIALÅTGÅNG Mät upp hela rummet enligt skissen och beräkna materialåtgången noga. Lägg till ca % som en säkerhetsmaterial. Tag reda på det exakta formatet på plattor som du tänker använda. Lägg till - mm fog för kakelplattor och - mm fog för klinkers. m=produkter som används till båda våra våtrumssystem. Standardbadrum ca, m². Skiss sedd ovanifrån. Produkter Kiilto R System (rollbart) KeraSafe Folie System Egna mått Åtgång Golvprimer Kiilto Startprimer - Åtgång liter till -0 m² m m liter Golvspackel/Avjämningsmassa Kiilto Rot & Värmegolvspackel - Åtgång, kg/m² och mm m m kg Golvspackel/Avjämningsmassa Kiilto Multiplan - Åtgång, kg/m² och mm m m kg Tätskiktsprimer Kiilto Keraprimer - Åtgång liter till -0 m² liter Kiilto R System (rollbart) Kiilto R System (rollbart) KeraSteam Ångspärr - Åtgång totalt 00g/m² minst två strykningar kg KeraGreen Plus Tätskikt - Åtgång totalt,0 kg/m² minst två strykningar kg KeraSafe Folie System KeraGreen Plus Tätskikt - Åtgång, kg/ m² kg KeraSafe Folie System KeraSafe Våtrumsfolie - Bredd meter meter KeraSafe Folie System KeraSeal Tätningslim - Åtgång 0, liter/ m² - (ca x 0, liter för ett standardbadrum). 0, liter Brunnsmanschett Kiilto Brunnsmanschett - per brunn (0x0 mm eller x0 cm) st Förseglingsremsa KeraSafe Skarvremsa - 0 cm x 0 m (rulle) meter Förseglingsremsa KeraSafe Remsa Självhäftande - 0 cm x 0 m (rulle) meter Förseglingsremsa (Massiv konstruktion) Kiilto Fiberremsa - 0 cm x m eller 0 cm x 00 m (rullar) meter Manchetter KeraSafe Kragmanchetter 0- mm - rör i rör st Manchetter KeraSafe Kragmanschett Duo CC0 - mm - rör i rör st Manchetter KeraSafe Kragmanschett - mm - för handfat st Manchetter KeraSafe Kragmanchett 0-0 mm - för toalett st Hörn KeraSafe färdigt Ytterhörn st Hörn KeraSafe färdigt Innerhörn st Fästmassa Kiilto Flexfix - Åtgång,-,0 kg/m² (se tabell sid ) kg Fästmassa Kiilto Superfix DF - Åtgång,-, kg/m² (se tabell sid ) kg Fästmassa Kerapid Snabbfix - Åtgång,-,0 kg/m² (se tabell sid ) kg Fogmedel Kiilto Kakelfog - Åtgång 0,-, kg/m² (se tabell sid ) m m kg Fogmedel Kiilto Klinkerfog - Åtgång,0-,0 kg/m² (se tabell sid ) m m kg Fogmedel Kiilto Max Flexfog - Åtgång 0,-, kg/m² (se tabell sid ) m m kg Silikon Kiilto Sanitetssilikon - Åtgång ca löpmeter per 0 ml m m 0 ml Din återförsäljare svarar gärna på frågor och kan hjälpa dig att markera vilka produkter du behöver och räkna ut din åtgång. Art.nr B000 Tryckt dec Ersätter tidigare utgåvor av Gör Rätt - Gör Tätt Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel. För senaste information: Se alltid KIILTO AB Box 00 Täby telefon 0- fax

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag

Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag Anders Jansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:05 Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag Anders Jansson 3

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer