HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system"

Transkript

1 VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. August Hey'di AB,

2 PRODUKTER K10S TÄTSKIKT Tätmembran.Tätskikt för våtutrymmen. Hey di K10S tätmembran är ett färdigblandat, deformationsupptagande tätmembran för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. Hey di K10S tätmembran ingår i Hey dis rollbart system och Hey dis foliesystem. Båda systemen uppfyller kraven från BBR. Åtgång: För foliesystemet 0,kg/m². Rollbart system vägg- och golv 1kg/m². Förpackning: Förpackning 1 kg, kg och 1 kg hink. ÅNGSPÄRR Ångspärr Hey di Ångspärr är en vattenbaserad plast-dispersion. Ej brand-farlig. Ska ej spädas. Omröres innan användning. Hey di Ångspärr används som ångspärr på golv och väggar och ingår tillsammans med Hey di K10S tätmembran i Hey dis Rollbara system. Systemen fyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR. Åtgång: Vägg- och golv 0,20g/m 2. Förpackning: 1 kg och kg hink. FLEXLIGHT +PLUS Det lätta, smidiga och dammreducerade fixet. C2TE-S1 Dammreducerat, cementbaserat flexibelt grått universallim. Lätta fyllnadsämnen och räcker ca. 0% längre än traditionella fästmassor. Frostsäkert och lämpar sig för alla slags plattor. Armerat med mikrofiber som tillsammans med fyllnadsämnena ger ett mycket lättarbetat lim med bra krypmotstånd och hög vidhäftning. FLEXLIGHT TURBO Med Turbo effekt! Hey di Flexlight Turbo är ett dammreducerat och cementbaserat, flexibelt och snabbhärdande plattlim. Hey di Flexlight Turbo innehåller lätta fyllnadsämnen som innebär att det räcker ca. 0 % längre än traditionella fästmassor. Hey di Flexlight Turbo härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar. Ytan kan belastas efter kort tid. STANDARD SF Hängfix. C2T Grått, cementbaserat, plastförstärkt plattsättningslim i pulverform som blandat med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert lim med hög vidhäftning. FINFOG Till de fina fogarna. Cementbaserad fogmassa som används till fogning av keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Max. fogbredde mm. Vattenfast och frostsäker. KLINKERFOG Till de breda fogarna. Beskrivning. Cementbaserad fogmassa som används till fogning av keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Max. fogbredde 20 mm. Vattenfast och frostsäker. MULTIFOG Cementbaserad fogmassa. Cementbaserad fogmassa för fogning av keramiska plattor, mosaik på golv och vägg. Fog bredd -12 mm. Vattentät - frostfritt. Vit, ljusgrå, grå, beige och koks. Åtgång: 0, till 1 kg per. m² beroende på fog bredd/ fog djup och kakel format. Förpackning: 1, kg säck, kg påsar och 1 kg säck. CEMFLEX Den täta och elastistiska slamman. Hey di Cemflex är en tvåkomponents cementbaserad produkt för ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey di Cemflex ger en vattentät och diffusionsöppen yta som samtidigt är elastisk och överbryggar sprickor på upp till 1 mm, även i temperaturer ned till -2 C. Hey di Cemflex fungerar också som karbonatiseringsskydd. Side. Hey'di AB, - August 201.

3 HÖRN, MANSCHETTER, TÄTBAND OCH FOLIE INNERHÖRN YTTERHÖRN RÖRMANSCHETT DUBBEL C/C 40MM RÖRMANSCHET DUBBEL C/C 10MM RÖRMANSCHETT 10-24MM RÖRMANSCHETT 2-MM RÖRMANSCHETT -120MM BRUNNSMANSCHETT ENKELHÄFTANDE X CM BRUNNSMANSCHETT DUBBELHÄFTANDE X CM FLEXIBELT TÄTBAND 10CM X 0M SJÄLVHÄFTANDE TÄTBAND 10CM X 0M ÅNGTÄT FOLIE 0, x 0m. 22,M 2 August Hey'di AB, Side 4

4 Side. Hey'di AB, - August 201.

5 VÅTRUMSSYSTEM Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i BBR, Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 10:1. Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Byggkeramikrådet. Hey di Våtrumssystem används som tätskikt bakom kakel och klinker på väggar och golv i våtutrymmen i bostäder och utrymmen med liknande belastning. VAL AV TÄTSYSTEM Skivkonstruktioner Massiva Konstruktioner Hey'di Tätsystem Folie Rollbart Folie Rollbart Våtzon 1 vägg Våtzon 1 golv Våtzon 2 vägg ANSLUTNING Keramiska plattor Fogmassa Fästmassa Tätskikt Underlag Keramiska plattor Fästmassa Tätskikt Fogmassa Underlag Våtzonindelning i våtrum För att minska risken för vattenskador har Byggkeramikrådet indelat våtutrymmet i så kallade våtzoner. Zon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. Övriga utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp eller övriga godkända tätskiktssystem. Tätskikt ska dras upp på vägg min 0 mm. VT golv (VTg och VTgF) Tätskikt Försegling Plastmatta VT vägg (VTv och VTvF) Mjukfog Keramiska platta Försegling Fästmassa När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inklusive gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon1. Zon 2 = alla övriga ytor. TÄTHETSKLASSER VTgF VTvF VTg Vattentäta golvsystem av folietyp Vattentäta väggsystem av folietyp Övriga godkända tätskiktssystem för golv Anslutning mot plastmatta Avslutning mot tröskel VTv Övriga godkända tätskiktssystem för väggar August Hey'di AB, Side

6 MONTERINGSANVISNING FOLIE SYSTEM S/M MEMBRANDETALJER FOLIE - VÄGG Säkerställ och rengör Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regelverk, BBV inför montering av Hey di Våtrumssystem. Starkt sugande underlag (tex puts och betong) kan behövas primas med Hey di Primer innan arbetet påbörjas. Förbered våder Innan applicering av Hey di K10S/ lim bör våder förberedas så att arbetet flyter på utan risk för skinnbildning på membranet. Detta för att kunna eftersträva så god vidhäftning som möjligt. MEMBRANDETALJER 1. Applicera tätmembran Applicera Hey di K10S i inner- och alt ytterhörn samt golvoch väggvinkel. 2-. Montera hörn Montera därefter innerhörn alt. ytterhörn vått i membranet och följaktligen Hey di Flexband i väggvinkel samt golvvinkel. Skarvningar ska överlappas med minst mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor Försegla Försegla därefter alla remsor, inneroch ytterhörn med Hey di K10S. FOLIE - VÄGG 1. Rolla tätmembran Efter det att alla förseglingar är gjorda rollas väggen flödigt med Hey di K10S/Lim. Åtgång ca 0,kg/ m 2. TI PS! Rolla inte mer än 1st våd folie åt gången. 2-. Montera våder Montera sedan dit den första våden Hey di Ångtät Folie. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor. Använd en gummispackel för att inte repa eller punktera folien. -. Kant i kant = våtrumsremsa Folien kan med fördel väljas att monteras kant i kant, då ska självhäftande Hey di Flexband användas. Överlappa Montera folien med överlapp, mm (efter markering). Överlappningen limmas med Hey di K10S. Var noga med att fylla skarven hela vägen ut med Hey'di Tätmembran. Skarvningen förseglas därefter med Hey di K10S. Som alternativ kan fixet Hey'di Flexlight Turbo användas. Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar. Observera att torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. Side. Hey'di AB, - August 201.

7 FOLIE - GOLV 1 2 FOLIE - GOLV Säkerställ, rengör, applicera Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regelverk, BBV inför montering av Hey di Våtrumssystem. Dammsug alternativt torka av ytan innan arbetet påbörjas. Starkt sugande underlag t.ex. puts & betong bör primas med Hey di Primer innan arbetet påbörjas. OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt brunnsleverantörens anvisning. 1. Rolla tätmembran Efter det att alla förseglingar är gjorda rollas väggen flödigt med Hey di K10S/Lim. Åtgång ca 0,kg/ m 2. TI PS! Rolla inte mer än 1st våd folie åtgången. 2-. Montera våder Montera sedan dit den första våden Hey di Ångtät Folie. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor. Använd en gummispackel för att inte repa eller punktera folien. Kant i kant = våtrumsremsa Folien kan med fördel väljas att monteras kant i kant, då ska självhäftande Hey di Flexband användas. Överlappa Montera folien med överlapp, mm (efter markering). Överlappningen limmas med Hey di K10S. Var noga med att fylla skarven hela vägen ut med membran. Skarvningen förseglas därefter med Hey di K10S. Som alternativ kan fixet Hey'di Flexlight Turbo användas. Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar. Observera att torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. keramiska platto Fix tätmembran tätskikt Flytspackel Värmekabel armeringsnät Primer Spånskiva RÖRGENOMFÖRINGAR RÖRGENOMFÖRINGAR 1-. Alla rörgenomföringar ska tätas med Hey di Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Hey di Rörmanschett monteras/limmas fast med Hey di K10S. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, Täck in manschetterna med Hey di K10S. Täck skarvar med Hey'di Tätmembran Avsluta med att även täcka in alla skarvar med Hey di K10S. Som alternativ kan fixet Hey'di Flexlight Turbo användas. 9. Infästningar Skruvinfästningar ska göras i massiv konstruktion, dvs reglar, betong eller särskild konstruktionsdetalj. Hålet fylls med våtrumssilikon innan plugg och skruv monteras. August Hey'di AB, Side

8 MONTERINGSANVISNING ROLLBART SYSTEM S/M VÄGG 1. Säkerställ och applicera Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Hey'di Rollbart System. Starkt sugande underlag (tex puts) kan behövas primas med Hey'di Primer innan arbetet påbörjas. Applicera Hey'di Ångspärr med roller och pensel på alla väggar och ca 200 mm ut på golvet (en rollerbredd). Låt torka i ca 20 min eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Hey'di Ångspärr på samma sätt. OBS! Den totala åtgången får inte understiga 20 gr/m Montera hörn Efter det att moment/bild 1 är klart monteras innerhörnen alt ytterhörn fast. Dessa monteras/limmas med Hey'di Tätmembran. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor. 4-. Remsor och band Fortsätt på samma sätt att montera Hey'di Fiberremsa i alla väggvinklar och eventuella skivskarvar. I golv- och väggvinkel rekommenderas Hey'di Flexibelt tätband. Alla överlappningar ska ske med minst 0 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor Rörgenomföringar Alla rörgenomföringar ska tätas med Hey'di Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett monteras/limmas fast med Hey'di Tätmembran. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Hey'di Tätmembran. 1. Applicera Hey'di Tätmembran Efter att alla manschetter och remsor är monterade efter bild 1 4 ska hela väggytan (samt en rollerbredd ut på golvet) täckas in 2 ggr med Hey'di Tätmembran. Applicera Hey'di Tätmembran flödigt med en roller. Låt torka i ca en timme! Applicera ytterligare ett lager på samma sätt. OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,0 kg/m2. Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. Side 9. Hey'di AB, - August 201.

9 GOLV Säkerställ och re ngör Säkerställ att rengör underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Hey'di Rollbart System. Rengör och dammsug av ytan noggrant. Starkt sugande underlag kan behövas primas med Hey'di Primer innan arbetet påbörjas. OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leverantörens anvisning. 1. Applicera Hey'di Ångspärr Applicera Hey'di Ångspärr med roller/pensel på alla golvytor. Låt torka i ca 20 min eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Hey'di Ångspärr på samma sätt. OBS! Den totala åtgången får inte understiga 20 gr/m2. Var noga med att INTE pensla Hey'di Ångspärr på rör som ska tätas eller golvbrunnsflänsen, dessa ska hållas rena! 2-4. Rörgenomföringar för avlopp Alla rörgenomföringar ska tätas med Hey'di Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett monteras/limmas fast med Hey'di Tätmembran. Arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Hey'di Tätmembran. OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Hey'di Tätmembran, manschetten ska tätas direkt på röret utan något lim emellan. Golvbrunn Montering av brunnsmanschett i golvbrunn. Enligt denna anvisning ska jafo skärmall användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden. För Jafo golvbrunn se sidan 12. Utförliga anvisningar för montering av golvbrunnar (Purus och Jafo).. Applicera manschett Applicera den självhäftande brunnsmanschetten, var noga med att centrera manschetten över brunnen. Tryck därefter till manschetten över knivfoten så att den vita tappen går igenom. Massera bort eventuella veck och blåsor.. Applicera Hey'di Tätmembran Täck därefter brunnsmanschetten med Hey'di Tätmembran.. Applicera Hey'di Tätmembran Applicera nu Hey'di Tätmembran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Hey'di Tätmembran. OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1, kg/m2 (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar. 10. Anslutning tröskel Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen. August Hey'di AB, Side 10

10 MONTERINGSANVISNING PURUS OCH JAFO GOLVBRUNN MONTERING PURUS GOLVBRUNN PURUS 1. Purus golvbrunn Montering av brunnsmanschett membran i Purus Golvbrunn. Enligt klämring denna anvisning ska Puruskniven användas för brunn håltagning av manschett. Montera dit ringknivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden. 4-. Applicera Hey'di Tätmembran Applicera nu Hey'di Tätmembran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal membran rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det klämring att den första strykningen är torr beläggs golvet brunn med ytterligare ett lager Hey'di Tätmembran. 2. Applicera manschett Joti. OBS! Blücher. Den totala åtgången får Applicera den självhäftande brunnsmanschetten, var noga med att INTE understiga 1,0 kg/m 2 (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas centrera manschetten över brunnen. efter ca 12 timmar. Tryck därefter till manschetten över knivfoten så att den vita tappen går -. Håltagning igenom. Massera bort eventuella Montera Purus-kniven på den vita veck och blåsor. tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med. Applicera Hey'di Tätmembran en vridande rörelse runt. Tag bort Täck därefter brunnsmanschetten kniv och knivfot ur hålet och pressa med Hey'di Tätmembran. ner brunnsmanschetten (med fingrarna), ner i brunnen längs golvbrunnens säte Klämringen Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd golvbrunns- membran silen som stöd för monteringen. klämring Sätt hälen centrerat över golvbrunnssilen brunn och tryck till så att klämringen kommer på plats. Tag därefter bort golvbrunnssilen. OBS! Jafo. På grund av stor risk för skada på brunnsmanschetten ska ING A verktyg användas för montering av klämringen. SKISS AV PURUS BRUNN Purus. brunn membran klämring Side 11. Hey'di AB, - August 201.

11 MONTERING JAFO GOLVBRUNN JAFO 1-2. JAFO Golvbrunn Applicera den självhäftande brunnsmanschetten, var noga med att centrera manschetten över brunnen. Massera bort eventuella veck och blåsor.. Håltagning Använd Jafo klämring som mall och märk ut för håltagningen. Pressa försiktigt ner och centrera klämringen över manschetten. När klämringen är centrerad ska en linje dras på insidan av klämringen, se bilden ovan. 4. Skära ut hål Skär därefter ut hålet efter markeringen. Var noga med att membran inte skada manschetten. Pressa ner klämring brunnsmanschetten (med fingrarna), ner i brunnen längs golvbrunnens säte. ring. Applicera Hey'di Tätmembran Täck därefter brunnsmanschetten med Joti. Hey'di Tätmembran.. Applicera Hey'di Tätmembran Applicera nu Hey'di Tätmembran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Hey'di Tätmembran. OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,0 kg/m 2 (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar. membran klämring. Klämring Montera brunn ner klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna för hand, INTE med maskin (risken Blücher. är stor att spräcka godset). OBS! Den medföljande O-ringen ska inte användas vid montering av Hey'di Brunnsmanschett. SKISS AV JAFO BRUNN brunn Jafo. membran klämring br Purus. SKISS AV JOTI OCH BLÜCHER BRUNN membran klämring membran klämring membran klämring membran klämring brunn ring brunn brunn brunn Joti. Blücher. Jafo. Purus. August Hey'di AB, Side 12

12 MONTERINGSANVISNING CEMFLEX TILLSKJUTANDE FUKT, KÄLLARE, UTOMHUS MM. Vid tätning av utrymmen med tillskjutande fukt och utomhus miljö, så rekommenderar Hey`di Cemflex, som är ett diffusionsöppet system. Cemflex är en produkt släpper ut fukt och restfukt från underlaget och samtidigt tätar för vattenbelastning på golv och vägg. Hey'di Cemflex ingår i H+H våtrumsystem med Multiplattan, kontakta H+H för vidare information. VÄGG 1-. Säkerställ och applicera Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Hey'di Cemflex System. Starkt sugande underlag (tex puts) kan behövas förvattnas innan arbetet påbörjas. Blanda Hey'di Cemflex enligt beskrivning och därefter applicera Hey'di Cemflex med roller och pensel på alla väggar och ca 200 mm ut på golvet (en rollerbredd). Låt torka i ca 20 min eller tills ytan känns torr och inte klibbar. 4-. Montera hörn Efter det att moment/bild 1 är klart monteras innerhörnen alt ytterhörn fast. Dessa monteras/limmas med Hey'di Cemflex. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor Remsor och band Fortsätt på samma sätt att montera Hey'di Fiberremsa i alla väggvinklar. Alla överlappningar ska ske med minst 0 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor Rörgenomföringar Alla rörgenomföringar ska tätas med Hey'di Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett monteras/limmas fast med Hey'di Cemflex. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Hey'di Cemflex Applicera Hey'di Cemflex Efter att alla manschetter och remsor är monterade efter bild 1 4 ska hela väggytan (samt en rollerbredd ut på golvet) täckas in 2 ggr med Hey'di Cemflex. Applicera Hey'di Cemflex flödigt med en roller. Låt torka i ca en timme! Applicera ytterligare ett lager på samma sätt. OBS! Den totala åtgången får inte understiga 2,0 kg/m2. Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter -12 timmar. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. Side 1. Hey'di AB, - August 201.

13 GOLV Säkerställ och rengör Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Hey'di Cemflex System. Rengör och dammsug av ytan noggrant. Starkt sugande underlag (tex puts) kan behövas förvattnas innan arbetet påbörjas. OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leverantörens anvisning. Applicera Hey'di Cemflex Blanda Hey`di Cemflex enligt anvisningen och därefter applicera Hey'di Cemflex med roller/pensel på alla golvytor. Låt torka i ca 20 min eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Hey'di Cemflex på samma sätt. Fuktsäkerhetsprojektering Tillsammans med H+H har Hey`di tagit fram konstruktioner med H+H Multiplatta. Kontakta Hey`di eller H+H för vidare information. LÄTTBETONG Rörgenomföringar för avlopp Applicera manschett Alla rörgenomföringar ska tätas med Applicera den självhäftande brunnsmanschetten, var noga med att Hey'di Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt centrera manschetten över brunnen. rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett Tryck därefter till manschetten över monteras/limmas fast med Hey'di knivfoten så att den vita tappen går Cemflex. Arbeta bort eventuella veck igenom. Massera bort eventuella och blåsor, avsluta med att täcka in veck och blåsor. manschetterna med Hey'di Cemflex. OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Hey'di Cemflex, manschetten ska tätas direkt på röret utan något lim emellan. Golvbrunn Montering av brunnsmanschett i golvbrunn. Enligt denna anvisning ska jafo skärmall användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden. För Jafo golvbrunn se sidan 12. Utförliga anvisningar för montering av golvbrunnar (Purus och Jafo). Applicera Hey'di Cemflex Täck därefter brunnsmanschetten med Hey'di Cemflex. Applicera Hey'di Cemflex Applicera nu Hey'di Cemflex över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Hey'di Cemflex. OBS! Den totala åtgången får inte understiga 2,0 kg/m2. Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter -12 timmar. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. Anslutning tröskel Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen. August Hey'di AB, Side 14

14 PLATTSÄTTNING GOLV Mät & markera på golvet Provlägg före limning Mät & markera på golvet Påför fästmassan Lägg ut plattorna Använd rätt verktyg Tryck ner plattorna i fästmassan Mät & markera Använd rätt verktyg Påför fästmassan på slukristen Montera slukristen plant Kontrollmät Använd rätt verktyg Arbeta i zoner Provsätt plattan för limning Fortsätt till färdig golv! DETTA BEHÖVER DU Hey`di fästmassa Hey`di Mäthink/Blandningshink Hey`di Universalmixer Hey`di Kakelkryss/Fogsnöre Kakelskärare Tandspckel/Fixkam Mätutrustning PLATTSÄTTNINGA AV GOLV Mät upp golvet och provlägg plattorna, markera golvets mittlinjer och fördela plattorna symetriskt, så att smala plattor ut med väggen undviks.montera plattorna från mitten och ut mot väggen, torrlägg gärna innan montering. Häll rätt vattenmängd i blandningshinken och blanda fästmassan till riktig konsistens. Limet dras ut med den släta sidan av fixkammen. Viktigt! lägg ej ut mer fästmassa än vad som hinner bli belagd med plattor innan skinnbildning. Dra med den tandade sidan av fixkammen genom fästmassan och fördela det jämnt på golvet. Plattorna läggs nu fortlöpande ut och pressa plattorna ner i fästmassan, så att full täckning uppnås. Kontrollmäta med jämna mellanrum. Fästmassa som fyller mer än halva fogen, skall rensas bort. Fortsätt tills golvet är färdig lagt. Side 1. Hey'di AB, - August 201.

15 PLATTSÄTTNING VÄGG Påför fästmassan på väggen Fördela fästmassan på väggen Jämna ut fästmassan med den tandade sidan på fixkammen Tryck plattorna i fästmassan Använd gärna kakelkryss eller snöre Kontrollmät med jämna mellanrum Mät och kapa plattorna Använd rätt verktyg till kapningen Använd rätt verktyg för håltagning Provsätt plattan för limning Arbeta i zoner Använd rätt storlek på fixkammen Tryck plattorna lätt i fästmassan Kontrollmät Provsätt plattan för limning Fortsätt till färdig vägg PLATTSÄTTNING VÄGG Huvudprincipen är att fördela plattorna symmetriskt över hela ytan, från mitten och ut mot väggarna. Märk upp en lodrät linje på väggen. Från golvets lägsta punkt, räkna med hel platta plus fog och märk med en linje med snörslå eller använd laser. Applicera fätsmassan på väggen med den släta sidan av fixkammen. Viktigt! Dra ej ut mer fästmassa än vad som hinner täckas med plattor innan skinnbildning! Fördela fästmassan med den tandade sidan av fixkammen. Kakelkryss eller fogsnöre kan användas som hjälpmedel för att få rätt storlek på fogarna. Kontroll mäta och använd anpassade verktyg för kapning och håltagning av plattorna. Fästmassa som fyller mer än halva fogen, skall rensas bort. Fortsätt till väggen är färdig monterad. För att undvika för smala plattor mot taket, mät innan och justera vid behov. Montera plattorna fortlöpande och pressa dom väl i fästmassan, så att full täckning uppnås. August Hey'di AB, Side 1

16 FOGNING GOLV & VÄGG FOGNING AV VÄGG Detta behöver du för att göra jobbet Påför fogmassan på väggen Fyll fogarna med fogmassa Foga en vägg i taget Rengör svampen ofta Tvätta fogarna med en fuktig svamp Tvätta hela väggen FOGNING AV GOLV Färdigt resultat, vid behov efter polera med trassel eller liknande Påför fogmassan på golvet Påför fogmassan på golvet med fogbrädan Foga en yta åt gången Tvätta fogarna med en fuktig svamp Rengör svampen ofta Hela golvet skall tvättas fortlöpande Färdigt resultat, vid behov efter polera med trassel eller liknande FOGNING När fästmassanhar härdat, påföres fogmassan med gummispackel eller fogbräda. Påför fogmassan diagonalt över fogarna. När fogmassan är yttorr, men fortsatt bearbetningsbar, tvättas ytan med en lätt fuktad svamp som rengörs ofta. Tvätta fogarna försiktigt, så att fogarna tvättas ur. När fogarna är hårda, men ej härdade, poleras ytan med trassel eller liknande. I fuger hvor det kan være bevegelse og i overganger mellom fliser og andre materialer, skal det fuges med Hey di Silikon. Fogrester på plattorna eller i fogarna, kan tvättas bort med Hey`di Klinkerrent, tidigast dagen efter fogning. I fogar där det finns rörelse och i övergångar mellan olika material, skall det fogas med Hey di Silikon. Side 1. Hey'di AB, - August 201.

17 August Hey'di AB, Side 1

18 Hey di AB. Adress: Storgatan 1, SE-24 0 Höör, Sverige. Telefon Sverige: +4 (0) Huvudkontor Norge: (+4) 00. Fax: (+4) 01 E-post: Trykk: Flisa Trykkeri AS

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

Trykk: Flisa Trykkeri AS

Trykk: Flisa Trykkeri AS Hey di AB. Adress: Storgatan 13, SE-243 30 Höör, Sverige. Telefon Sverige: +46 (0)73 33 400 48 Huvudkontor Norge: (+47) 63 86 88 00. Fax: (+47) 63 86 88 01 E-post: heydi@heydi.se, www.heydi.se Trykk: Flisa

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I www.schonox.se I I Gör rätt från början och få bort vattnet I Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013 golvabia R-System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia R-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia R-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER FOLIETÄTNING UTOMHUS VINDS/TAK- OCH MARKTERRASSER & BALKONGER SOPRO AEB 639 Sopro AEB 639 Tätskiktsduk är ett tätningsmembran som består av flera skikt.

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt LUX ELEMENTS -EL LUX ELEMENTS -DESIGN Från idéskiss till byggsats Fickfakta Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Stora format. www.cchoganas.se

Stora format. www.cchoganas.se Stora format www.cchoganas.se Stora format Vi har jobbat med Byggkeramik i nästan 130 år och de otaliga projekt som vi haft förmånen att få leverera till ger oss en samlad erfarenhet och ett laddat varumärke.

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer