Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion"

Transkript

1 V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN

2 För dig som ska sätta kakel i våtutrymmen Det är enkelt att bygga om sitt badrum, om du bara följer våra anvisningar och läser igenom den här broschyren innan du startar. Vill du ha ytterligare information ber vi dig att kontakta oss, vi hjälper dig gärna. Våtzon 1 Byggkeramikrådet BKR har tagit fram branschregler för att säkerställa att du får ett vattentätt våtutrymme. Metoden har namnet BBV 10:1 och betyder Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Nu skall alla våtutrymmen vara ång- och vattentäta enligt Boverkets byggregler. Biltema:s våtrumsprodukter är framtagna för att följa dessa branschregler och har testats hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och är godkända av Byggkeramikrådet. Våtzon 2 1 m Våtzon 1 Våtzon 2 1 m Våtutrymmet indelas i våtzoner Våtzon 1: = Väggar vid badkar/dusch och ytterligare minst en meter på vägg samt våtutrymmets hela golvyta. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. I våtzon 1 skall Biltema VTv foliesystem tillämpas (se sidan 4-7) Våtzon 2: = Övriga väggytor (Rollat tätskikt är godkänt) Dessa zonindelningar gäller endast vid reglad vägg- och golvkonstruktion. Vid massiva vägg- och golvkonstruktioner gäller de gamla kraven, vilket betyder att man inte behöver följa zonindelningarna. Hela golvet är våtzon 1 Vid materialval av våtrumsmatta på golv samt kakel på vägg, ska våtrumssystemet inkl. tätband överlappa våtrumsmattan med minst 30 mm. Mer information om BBV 10:1 kan hittas på BKR.s hemsida Biltema har fyra godkända våtrumssystem enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) Biltema VTv används vid väggkonstruktioner som är av betong, puts, murkonstruktion eller andra massiva underlag. Biltema VTg används vid golvkonstruktioner som är av betong, puts, murkonstruktion eller vid andra massiva underlag. Biltema VTvFolie används vid reglade väggkonstruktioner av skivmaterial. (Zon 1) Biltema VTgFolie används vid reglade golvkonstruktioner av skivmaterial. (Zon 1) Det innebär att rollat tätskikt är godkänt i zon 2 samt över hela massiva vägg- och golvkonstruktioner. Om du vill blanda de olika våtrumssystemen ifrån Biltema är det godkänt. Biltema rekommenderar ändå att alltid använda sig av Foliesystemet vid reglad väggkonstruktion. Allmänna förutsättningar I bostadsmiljö t ex duschrum, tvättstugor och toaletter ska underlaget vara anpassat för spackel, våtrumssystem, kakel och klinker. Material och underlag ska ha en temperatur på minst +10ºC. Befintliga ytskikt ska avlägsnas. Alla våtrum med keramisk beklädnad ska först förses med ett våtrumssystem. Som våtrum räknas golv och vägg som utsätts för vatten. På vägg ska tätskiktet avslutas max 10 mm under tak/väggvinkeln. Underlaget ska vara torrt, rent och hållfast. Vid övergång mellan zon 1 och zon 2 samt övergång från folie till vätskebaserat/rollbart, skall folien avslutas med remsa. Remsan skall överlappa folien minst 3cm och limmas med Hidroflex 2

3 För dig som ska sätta kakel i våtutrymmen Klämmring Golvbrunn, rör och fallbyggnad Hidroflex Golvbrunnsmanschett Våtrumsduk Hidroflex Biltema följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras mm. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. Rör och golvbrunn ska vara fixerade enligt leverantörens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt. Det är viktigt att fall mot avlopp utformas på rätt sätt så att inte bakfall förekommer. Golvlutningen ska vara 1:100-1:200. På golvytor under badkar eller kring golvavlopp, bör lutningen vara 1:50-1:150. Klinkerfog Klinkerplattor K80 Våtrumsduk Hidroflex Flytspackel LitoLIV S40 Golvvärmekabel Primer C Spånskiva, 22mm Underlag och förarbeten Träbjälklag med isolering Om du har tänkt att montera värmegolv ska detta vara gjort innan du tätar ditt våtutrymme. Installation av elburet värmegolv ska göras av en behörig elektriker. Underlagen måste vara torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Lämpliga underlag för plattsättning i våtrum är betong, puts, murkonstruktion, cementbunden spackelmassa eller byggskivor av icke fuktkänslig karaktär. Kartongbeklädda gipsskivor får inte användas i våtzon 1, men kan användas i det övriga våtutrymmet. Skivkonstruktionens böjstyvhet på golv ska minst motsvara 22 mm golvspånskiva med ett centrumavstånd av reglar på 300 mm. Om böjstyvheten skall förstärkas för att uppnå Boverkets krav på böjstyvhet vid klinkerläggning ska underlaget flytspacklas med flytspackel, LitoLIV S40, minimum 15 mm höjd. Underlaget bör primas med Primer C. Skivkonstruktion på vägg ska monteras enligt skivtillverkarens anvisningar. Vid starkt sugande underlag såsom puts, lättbetong eller spånskivor primas underlaget med Biltema Primer C. Primern appliceras med ett tunt lager. Torktid c:a 20 minuter. 3

4 Reglad väggkonstruktion (Våtzon 1) Biltemas foliesystem (vatten- och ångtät våtrumsduk) limmas med Biltema Hidroflex. Samtliga folievåder limmas kant i kant. Skarvarna förseglas alltid med fiberremsa, vattentät fiberremsa eller flexband självhäftande. Applicera även Hidroflex ovanpå remsorna. Rör skall vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar samt vara fast fixerade i vägg. Efter att Biltema våtrumsduk är fixerad på vägg trär man över anpassad rörmanschett över röret. Fixera manschetten med Hidroflex. Pensla sedan ett lager av Hidroflex på och runt manschetten. Innan applicering sker skall underlaget ha en temperatur på minst +10ºC. OBS! Primer F används aldrig tillsammans med våtrumsfolie i Våtzon 1 4

5 Mät ut och kapa folievådernas längd ifrån golv till tak. Loda ett streck 95 cm från ett innerhörn. Folievåden appliceras senare efter strecket så att ett utvik på 5 cm bildas i hörnet. Applicera Hidroflex minst 5 cm ut på golv- och väggvinkeln med en pensel. Applicera därefter Hidroflex flödigt med en roller över hela väggytan som skall kläs med den första folievåden. Var försiktig så att inte Hidroflex hinner skinna sig eller torka innan du applicerar folien. Åtgång av Hidroflex c:a 0,6 kg/m Applicera sedan folievåden genom att trycka fast folien med en plastspackel. Folien monteras lodrätt och måste få 100 % kontakt med Hidroflex. Börja sedan i mitten och arbeta ut mot kanterna. Det är viktigt att arbeta bort luftblåsor för säkerställande av vidhäftning. Tryck in folievåden i hörnen med en plastspackel för att undvika runda hörn. Runda hörn kan försvåra monteringen av plattor. Applicera sedan Hidroflex för nästa folievåd. Sätt folievåden kant i kant med den tidigare och fortsätt så tills hela våtzon 1 är täckt med våtrumsduken. Försegla samtliga skarvar genom att applicera Hidroflex med en roller eller pensel Tips: Plattsättningen kan påbörjas tidigast efter 12 timmar Montera sedan fiberremsan eller den vattentäta fiberremsan över skarven. Vid montering av flexband självhäftande appliceras den direkt över skarven utan att först pensla på Hidroflex. Gummera sedan även på skarvremsan. Montera Biltema rörmanschett kring samtliga rörgenomföringar. Appliceringen sker med Hidroflex och kan göras med en pensel. Försegla samtliga rörmanschetter genom att pensla över med Hidroflex. 5

6 Reglad golvkonstruktion (Våtzon 1) OBS! Primer F används aldrig tillsammans med våtrumsfolie i Våtzon 1 Biltemas foliesystem (vatten- och ångtät våtrumsduk) limmas med Biltema Hidroflex. Samtliga folievåder limmas kant i kant. Skarvarna förseglas alltid med fiberremsa, vattentät fiberremsa eller flexband självhäftande. Applicera även Hidroflex ovanpå remsorna. Rör skall vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar samt vara fast fixerade i golv. Efter att Biltema våtrumsduk är fixerad på golv trär man över anpassad rörmanschett över röret. Fixera manschetten med Hidroflex. Pensla sedan ett lager av Hidroflex på och runt manschetten. Golvbrunnsmanschetten limmas ovanpå våtrumsduken. Skär först ett hål i våtrumsduken runt golvbrunnsflänsen innan golvbrunnsmanschetten appliceras (se bild 4). Efter applicering av golvbrunnsmanschetten penslas ett lager av Hidroflex över hela manschetten och minst 10 cm runt omkring. Skär sedan ett hål i golvbrunnsmanschetten (se bild 7) och applicera klämringen (se bild 8 eller 9). Innan applicering sker skall underlaget ha en temperatur på minst +10ºC Mät ut och kapa folievåderna. Mät även ut för eventuella håltagningar för avloppsrör. Applicera rikligt med Hidroflex (c:a 0,6 kg/m2) över ytan där den tillskurna våden skall monteras. Var noga med att inte Hidroflexen hinner skinna sig eller torka innan du applicerar folien. Rulla direkt ut folien över Hidroflexen. Tryck fast folievåden med en plastspackel. Pressa spackeln ifrån mitten och ut mot kanterna till det kommer fram Hidroflex i skarvarna. Ev. luft under folien måste avlägsnas. Skär ut ett hål i våtrumsduken efter flänsen på brunnen. 6

7 Placera foten till en skärmall i brunnen. Montera Biltema självhäftande golvbrunnsmanschett över golvbrunnen och våtrumsduken. Gör ett litet hål för piggen till skärmallen. Tryck fast manschetten ordentligt i underlaget. Montera överdelen av skärmallen och skär ut ett hål med överskott som når ner till klämringens nedre kant. Alternativ 1: Montera den flexibla klämringen. Kontrollera så att klämringen kommer ända ner till golvbrunnsflänsen Alternativ 2: Passa in avsedd skruvbar klämring till skruvhålen i brunnen. Skruva fast för hand. Gummera sedan med Hidroflex över hela golvbrunnsmanschetten och minst 10 cm runt omkring. Pensla ut Hidroflex där samtliga Biltema inner- och ytterhörn skall appliceras. Tryck sedan dit inner- och ytterhörn. Gummera sedan över inner- och ytterhörn med Hidroflex Tips: Plattsättningen kan påbörjas tidigast efter 12 timmar Pensla sedan alla skarvar mellan golv/vägg och alla andra skarvar med Hidroflex för att sedan applicera Fiberremsa eller Vattentät fiberremsa över skarvarna. Om Flexband självhäftande används appliceras den direkt på underlaget. Pensla sedan Hidroflex över alla remsor. Montera anpassade Biltema rörmanschett med Hidroflex över samtliga utkommande rör. Försegla sedan med Hidroflex. 7

8 Massiv vägg- och golvkonstruktion (Våtzon 2) Metoden används för att vattentätt montera keramiska plattor i fuktiga miljöer, såsom duschar, badrum och tvättstugor. Väggtyper: Puts, betong och godkända skivor i våtzon 2. Golvtyper: Betong och cementbaserad avjämningsmassa. Reglad golvkonstruktion med eller utan cementbaserad avjämningsmassa klassas som våtzon 1 och skall alltid kläs med våtrumsduk, våtzon 1 (se sidan 6-7). Metoden skall ej användas utomhus eller i områden som är konstant under vatten. Underlag av betong, väggputs eller cementbaserad avjämningsmassa ska vara släta, solida, jämna och fria från lösa partiklar, cementrester, fett, olja, lack, vax osv. Börja med att applicera den självhäftande Biltema Golvbrunnsmanschett. (se bild 6). Väggar och golv primas sen med Primer F. Applicera fiberremsan mellan golv/vägg med Hidroflex. Försegla remsan med Hidroflex. Applicera Hidroflex flödigt över golv- och väggytan. Montera även alla rörmanschetter, inner- och ytterhörn med Hidroflex och försegla manschetterna med Hidroflex. Applicera ett andra och ev. ett tredje lager av Hidroflex över hela ytan. Total åtgång 1,3 kg/m 2. Skär ett hål i golvbrunnsmanschetten (se bild 7) och applicera klämringen (se bild 8). Innan applicering sker skall underlaget ha en temperatur på minst +10ºC Centrera och applicera golvbrunnsmanschett för golvbrunn över golvbrunnen. Dra loss skyddspappret på baksidan och tryck fast manschetten ordentligt. Fuktskydda väggar och golv genom att applicera ett skikt av Primer F. Använd en roller. Torktid c:a 20 min vid +23ºC. Applicera flödigt Hidroflex för god vattentätning i hörn samt mellan vägg- och golvvinkeln. Använd en pensel. Applicera samtidigt fogbandet fibreremsa medan Hidroflex är vått. Stryk på flödigt ett första skikt av Hidroflex på underlaget. (Även på alla förseglingar). Använd pensel, roller eller spackel. 8

9 Täta kring alla rörgenomföringar med anpassad våtrumsmanschett rör. Manschetten limmas fast med Hidroflex och föreglas sen med Hidroflex. Applicera flödigt ett andra och ev. ett tredje lager av Hidroflex flödigt. Andra påstrykningen kan tidigast göras c:a 2 tim. efter första påstrykningen vid +23ºC. Total åtgång 1,3 kg/m2 Skär ut för golvbrunnen med ett överskott som når ner till klämringens nedre kant. Använd gärna en skärmall. Montera klämringen (flexibel eller skruvbar). Kontrollera så att klämringen kommer ända ner till golvbrunnsflänsen Applicera Hidroflex flödigt över hela golvytan. Var noga i hörn och andra svåråtkomliga ställen. Applicera även Hidroflex ner till klämringens ovansida. Applicera flödigt ett andra och ev. ett tredje lager av Hidroflex flödigt över hela golvytan. Andra påstrykningen kan tidigast göras c:a 2 tim. efter första påstrykningen vid +23ºC. Total åtgång 1,3 kg/m2 Applicera fästmassan K80 på underlaget som har torkat med en tandad spackel. Fäst kakel/klinkerplattorna med fästmassan K80. Plattsättningen kan påbörjas när andra eller ev. tredje strykningen av Hidroflex är helt torrt. Kontrollera att plattorna är helt täckta med fästmassa på baksidan Tips: Plattsättningen kan påbörjas tidigast efter 12 timmar Applicera fogmassa kakelfog för fogning av väggar. För golv används klinkerfog. Applicera fogmassan med diagonala rörelser i förhållande till plattorna. Använd en gummispackel. Applicera mjukfogen silikon hörnen. Skydda plattornas kant med tejp. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 9

10 Efterkommande installationer När eventuella håltagningar ska göras i tätskiktsystemet är det viktigt att alltid fylla hålen med silikon. Undvik gärna håltagning i Våtzon 1. Lämplig metod är att välja ett system med infästning genom limning. Betong: Applicera silikon i hålet innan pluggen sätts på plats och innan skruven dras fast. Skivkonstruktion: Applicera silikon innan skruven monteras. Tätskikt Fästmassa Silikon Plastplugg Skruvinfästningar ska alltid förseglas med Biltema Silikon enligt denna skiss. Skruvinfästningar i våtzon 1 bör undvikas och istället välja ett system med infästning genom limning. Tätning mot tröskel Fogmassa Keramik Fiberremsa 1. Borra 2. Fyll hålet med silikon 3. Sätt i en plast plugg 4. Fyll plastpluggen med silikon 5. Skruva Fästmassa Tätsystem 10

11 Kontroll Fackmässighet utförande av behörig entreprenör: Kvalitetsdokument enligt reglerna, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen, överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokumentet och monteringsanvisning för det av Byggkeramaikrådet godkända tätskiktssytem arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Gör-det-självarbeten För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet accepterar försäkringsbolagen sådana arbeten, under förutsättning att det utförs med utgångspunkt från funktionskraven i gällande branschregler och enligt Biltemas godkända monteringsanvisning. Materialkvitto och monteringsanvisning arkiveras för egen dokumentation för att kunna uppvisas i samband med en ev. försäkringsfråga. Skötselråd Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan beställas från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 Lagning av tätskikt Lagning av tätskikt kan godkännas under vissa förutsättningar. Kontakta er återförsäljare för vidare instruktion. 11

12 Våtrumsduk Hidroflex Primer F Ångspärr Våtrumsduken är en vattenoch ångtät duk som alltid används i våtzon 1 för att täta ditt våtutrymme. Appliceras med Hidroflex. Rulle i 10 m eller 30 m. 1 m bred. Vattentätt membran för våtrum. Används även som lim för våtrumsduken. 8 kg och 16 kg förpackningar. Åtgång: 1,3 kg/m2 för tätning och 0,6 kg/m 2 för limning av våtrumsduk Vattentät primer för våtrum. Ingår i Biltema våtrumssystem. 2 kg och 5 kg. Åtgång: 0,1-0,3 kg/m 2 Används aldrig tillsammans med våtrumsduk. Ångspärr för tätning mot fukt och ånga i våtrum och kök. Används innan applicering av Hidroflex. 2 kg och 5 kg. Åtgång: 0,3 kg/m Tillbehör Multifix Fästmassa/K80 Flytfix Rörmanschett rör 10 mm, 24 mm, 55 mm och 110 mm Fiberremsa 25 m och 100 m Flexband självhäftande 10 m Vattentät remsa 10 m Våtrumsmanschett innerhörn Våtrumsmanschett ytterhörn Golvbrunnsmanschett 40x40 cm Flexibel rörmanschett mm, mm och mm 9 Vit flexibel och lättarbetad fästmassa med kräming konsistens och hög vidhäftning. För inomoch utomhusbruk. Finns i 20 kg förpackning. Åtgång c:a 3 kg/m 2 10 Flexibel fästmassa med lång öppentid. För inom- och utomhusbruk. Ingår i Biltemas våtrumsystem. Finns i 5 kg och 20 kg förpackning. Åtgång c:a 3 kg/m 2 11 Fästmassa med flytförmåga för inom- och utomhusbruk. Snabb torktid och med full täckning under golvplattan. 20 kg förpackning. Åtgång c:a 5 kg/m 2 12 Mosaikfix Vit fästmassa med hög vidhäftningsförmåga och lång öppentid. För läggning av mosaik inom- och utomhus. Lämplig även för swimmingpooler. Finns i 5 kg och 20 kg förpackning. Åtgång c:a 3 kg/m 2 Kakelfog Fog anpassad för fogbredd mellan 1-6 mm. Finns i färgerna vit, ljusgrå, grå och antracit. 5 kg och 20 kg förpackningar. Åtgång 0,3-1 kg/m Klinkerfog Fog anpassad för fogbredd mellan 3-15 mm. Finns i färgerna ljusgrå, grå och antracit. 5 kg och 20 kg förpackningar. Åtgång 0,8-2 kg /m 2 Silikon Antimögelbehandlad silikon som är anpassad för både badrum och kök. Finns i färgerna vit, ljusgrå, grå, transparent och antracit. Primer C Primer C används alltid före flytspackling och för högre vidhäftning innan klinkerläggning i torra utrymmen. 2 kg och 5 kg. Åtgång 0,1 kg/m 2 Litoliv 1-15 Avjämningsmassa med extra snabb torktid. För spackling innan läggning av parkett, PVC, linoleum, textil eller klinkergolv. Mycket bra flyt och utjämningsförmåga. Bygghöjd 1-15 mm. Finns i 20 kg förpackning. Åtgång 1,7 kg/m 2 och Flytspackel Litoliv S40 Snabbtorkande fiberförstärkt flytspackel för inom- och utomhusbruk. Bygghöjd 2-40 mm. Mattläggningsbar efter tim. Gångbar efter c:a 2 tim. 20 kg förpackning. Åtgång 1,6 kg/m 2 och mm VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Underarbete och tapetsering Handledning för dig som gör det själv Underarbete Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som bygger nytt eller som ska renovera befintliga

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer