Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008"

Transkript

1 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

2 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering av tätskiktsystem på golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i privata bostäder, på golv i toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare, där tätskikt dras upp min.50 mm på vägg. Både nyproduktion och renovering omfattas. Reglerna gäller för ytskikt med keramiska plattor monterade med fästmassa enligt tunnskiktsteknik. Underlag kan bestå av betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet spackel eller fukttåligt skivmaterial. Sopro AEB tätskiktssystem är testat av SP, Sveriges Provnings och Forskningsinstitut och godkänt av Byggkeramikrådet. Vid plattsättning och eventuella tätskiktsarbeten i källarutrymmen, se särskild anvisning. Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt skall vara beständiga mot alkalitet från betong, bruk, vatten, temperaturskillnader och rörelser i underlaget samt ha ett tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd. För mer information: 2

3 Allmänt råd Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1x10 6 s/m = 1, s/m. Sopro AEB Tätskiktsduk har ett ånggenomgångsmotstånd på ca 1, s/m. Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t ex med fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids. Generella krav på underlaget Vägg och golvunderlag för montering av keramiska plattor i våtutrymmen skall i första hand vara av icke fuktkänslig karaktär. Kartongklädda gipsskivor skall inte användas. På golv skall skivor inte utgöra underlag för tätskikt. Dock kan skivmaterial vara underliggande konstruktion för avjämningsmassa/spackel som underlag för tätskikt. Grundregeln är att ytskikt på befintliga underlag skall avlägsnas. Underlag skall vara bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar innan tätskiktsarbeten påbörjas. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. Material och underlag skall ha en temperatur mellan +5 C och +30 C när applicering och montering av Sopro AEB 640 sker. Fukten i underlaget får max vara 85% RF. Underlaget skall vara bärkraftigt och ytan stark och fast. Gör ett ritsprov vid osäkerhet. Kontrollera att inga svackor eller bulor förekommer innan tätskiktsduken appliceras. Rörinstallationerna i våtutrymmet skall vara utförda enligt Branschregler säker vatteninstallation, se 3

4 Vägg Underlaget skall vara rent och dammfritt. Skivor/skivkonstruktioner avsedda för väggar skall enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Kartongklädda skivor av gips skall inte användas i våtrum, gäller både golv och vägg, kravet från den 1 juli Träbaserade skivor skall inte användas i keramiska väggbeklädnader, skivväggar skall uppfylla toleranskraven i Hus AMA tabell 44.C/-1. Böjstyvhet i vägg skall vara enligt skivtillverkarens anvisningar. Konstruktion av infästningar och genomföringar skall utföras enligt skivtillverkarens anvisningar. Grundregeln är att befintliga ytskikt skall avläsnas som t.ex. asfaltsprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim- och målningsbehandlingar samt väv och liknande. Befintliga ytskikt skall avlägsnas. Eftersom skivkonstruktioner är vanliga som underlag för keramiska plattor så skall alltid skivorna/skivkonstruktionen vara avsedd för väggar i våtutrymmen enligt tillverkaren samt vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för tätskiktssystem och keramiska plattor i våtutrymmen. Skivorna skall alltid vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Betong skall vara gjuten mot slät form. Ojämnheter, sprickor och håligheter skall spacklas med cementbaserad spackelmassa som t ex. Sopro RS 462. Eventuell cementhud, formolja och andra föroreningar skall avlägsnas. Betongens deformation på grund av krympning skall beaktas. I ytterväggar skall skivor vara av icke fuktkänslig karaktär. Om skivväggar omges av våtutrymmen på båda sidor skall skivor och reglar vara av icke fuktkänslig karaktär eller så skall massivkonstruktion av mineraliskt, icke fuktkänsligt material väljas. Ojämnheter spacklas ut med Sopro RS

5 Golv Betongytan skall ha brädriven ytstruktur. Cementhud alternativ stålglättad yta skall avlägsnas. Toleranskrav enligt Hus AMA skall uppfyllas, sprickor, toppar, grader och andra ojämnheter skall spacklas med cementbundet spackel/avjämningsmassa som t.ex. Sopro AMT 468 eller Sopro FS 15 Plus alternativ slipas. Betongens deformation p.g.a. krympning och krypning skall beaktas. Förstärkning av träbjälklag Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar av måtten 45X195mm med ett regelavstånd på C/C 300 mm eller mindre. Spännvidden på bjälklaget får ej överskrida 4200 mm. Vid C/C 600 mm eller mindre och med en 22 mm s golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt följande: Prima med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en godstjocklek av minimum 2,5 mm och 5x5 cm rutor, spackla med Sopro FS 15 plus, minimum 12 mm vid golvbrunnen. Vid förläggning av värmekabel (med max 7 mm i Ø) som skall spacklas in, skall spackelskiktet vara minimum 15 mm vid golvbrunnen. Fall mot golvbrunnen skall alltid utföras. Golvlutning Fall mot golvavlopp skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Golvlutningen skall utföras i intervallet :200 (10mm/m - 5mm/m) i de delar av utrymmet som delvis kommer att bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. I anslutning till golvbrunn, i dusch och under badkar skall golvlutningen utföras i intervallet 1:50-1:150 (20 mm/m - 6,7 mm/m). alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer, som t ex. vid en duschvägg. Ojämnheter spacklas med avjämningsmassan Sopro FS 15 Plus. Golvbrunn Golvbrunn skall vara typgodkänd enligt aktuell standard och vara fast monterad i golvbjälklaget enligt tillverkarens anvisning, så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. Eventuell förhöjningsring skall vara typgodkänd tillsammans med golvbrunnen. Golvbrunnen skall vara monterad vågrätt, så att anslutning av tätskikt mot golvbrunnen kan göras i nivå med underlag för tätskikt. Eventuell fläns skall vara tillräckligt bred för anslutning av tätskikt. Golvbrunnar tillverkade före 1990 skall alltid bytas ut till ny typgodkänd brunn. Sopro AEB tätskiktsduk är testad på SP med PURUS golvbrunn. Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad enligt tillverkarens anvisning. 5

6 monteringsanvisning - vägg 1 2 Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong, puts eller skivor som är dokumenterat lämpliga för våtutrymmen. Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt före monteringen påbörjas. Sugande och starkt sugande underlag skall primas med Sopro GD 749 för att reducera sugförmågan och förbättra vidhäftningen. Primern GD 749 skall påföras med en roller och med en materialåtgång på 150 g/m 2, primern skall torka i ca 2 timmar före fästmassan påföres. 3 4 Mät från golv till tak och kapa till färdiga våder av tätskiktsduken Sopro AEB 640 till väggarna innan du börjar blanda fästmassan. Rita ett lodsträck där första våden skall sitta, tänk på att våden bör sluta ca 1 cm från väggen/hörnet. 5 6 Blanda fästmassan Sopro s No 1 eller Sopro SC 808 Classic enligt anvisning på säcken. Låt fästmassan stå och mogna 3-5 minuter och rör därefter om på nytt. 6 Använd en 4 mm s tandspackel för att stryka ut ett kontaktskikt med den släta sidan av tandspackeln vänd sedan på kammen och kamma upp fästmassan på väggen med den tandade sidan. Kamma inte ut mer fästmassa än vad som hinner beläggas med tätskiktsduken inom ca minuter. Materialåtgången för Sopro s No 1 är ca 1 kg/m 2 och ca 1,1 kg/m 2 för Sopro SC 808.

7 monteringsanvisning - vägg 7 8 Fäst upp våden från taket och neråt i den uppkammade fästmassan, våden bör sluta ca 1 cm från hörnen och golvet. Skär ett kryss i duken för att trä över duken över rören. Dessa rör skall förseglas med en rörmanschett (se sid 9) Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av en stålspackel eller en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna. 11 Kamma först ut fästmassan till nästa våd och applicera därefter Sopro Racofix i överlappningen innanför överlappsmarkeringen Överlappningen (skarvning) skall ske med minst 5 cm och kan utföras i vägg/vägg vinkeln samt skarvar mitt på väggen. Markera på väggen vart nästa våd skall börja och dra ett streck, rita 5 cm in på duken där överlappningen skall sluta. 7

8 monteringsanvisning - vägg Montera duken i fästmassan och Racofixet, släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av en stålspackel eller en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna, utan att få en ojämn yta. Fortsätt applicera duken på samma sätt runtom samtliga väggar. 14 Släta till Racofixet med t.ex. en liten stålspackel, det gör inget om Racofixet kommer utanför markeringen, innan duken överlappas. Om våderna inte överlappas vid skarvar är det möjligt att applicera våderna bredvid varandra med ca 1 cm mellanrum Skarven mellan våderna förseglas med tätbandet Sopro AEB 641 och Racofix som applicerats på varsin sida om skarven. Dra ut Racofixet och fördela ut det jämnt och slätt med t.ex. en liten stålspackel. Mät och kapa till remsorna till vägg/vägg vinkeln. I samtliga inner- och ytterhörnor skall förseglingar utföras med Sopro AEB 641 och Racofix som applicerats på varsin sida om skarven. Tryck och släta fast remsan i det blöta Racofixet t ex. med en liten stålspackel, var noga med att inga hålkärl bildas och att hörnan blir vinkelrät. 8

9 monteringsanvisning - vägg Skär rent runt rören vid rörgenomföringar utan att skada rören. 19 Applicera därefter Racofix kring rörgenomföringen för tätning och.. Trä över manschetten som skall appliceras och rita längs manschettens kanter fortsätt sedan att applicera Racofix för montering av manschetten och släta ut det innan manschetten trycks på plats. Tryck fast duschmanschetten i det blöta Racofixet. Duschmanschetten passar till rör med cc 150 mm och cc 160 mm. 9

10 monteringsanvisning - vägg Montera rörmanschetten på samma sätt med Racofixet till pex-vattenrör och till elrör för t ex. belysning och handdukstork. 24 När samtliga förseglingar i inner- och ytterhörn tätdukskarvar och rörmanschetter är monterade skall det se ut så här. Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmar. 10

11 monteringsanvisning - GOLV 1 2 Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, spackel eller dokumenterat beprövade skivkonstruktioner. Underlaget skall vara torrt rent och dammfritt före montering påbörjas. Sugande och starkt sugande underlag bör primas med Sopro GD 749 för att reducera sugförmågan och förbättra vidhäftningen. Primern GD 749 skall påföras med en roller och en materialåtgång på 150 g/m 2 och torka i ca 2 timmar före fästmassan Sopro s No 1 appliceras. 3 4 Placera Purusknivens fot i golvbrunnen och tag ur vattenlåset före montering av foten. 5 Lägg ut Sopro golvbrunnsmanschett över golvbrunnen och rita markeringar vart den skall ligga. Golvbrunnsmanschetten skall vara centrerad över golvbrunnen. Applicera den självhäftande golvbrunnsmanschetten och tryck till så att fotens tapp skär igenom golvbrunnsmanschetten. 11

12 monteringsanvisning - golv 6 7 Markera på golvet vart den första våden skall ligga, börja med våden närmast golvbrunnen. Mät till och kapa till färdiga våder av Sopro AEB 640 till hela golvet. 8 9 Lägg ut våden och markera håltagningen. 10 Blanda fästmassan Sopro s No 1 eller Sopro SC 808 Classic enligt anvisning på säcken. Låt fästmassan stå och mogna 3-5 minuter och rör därefter om på nytt. Grovskär ut hål för t ex. handfat eller toalett. 12

13 monteringsanvisning - GOLV Applicera ut Racofix över hela golvbrunnsmanschetten... och fördela ut det jämnt och slätt med t ex en liten stålspackel. 13 Börja lägga tätskiktsduken vid golvbrunnen. Använd en 4 mm s tandspackel för att stryka ut ett kontaktskikt med den släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på kammen upp och kamma ut fästmassan med den tandade sidan. Kamma inte ut mer fästmassa än vad som hinner beläggas med tätskiktsduken inom ca minuter Börja rulla ut våden från väggen i den utkammade fästmassan, våden skall börja och sluta ca 1 cm från väggarna. Duken kan vikas upp minst 5 cm på väggen. Försegling/limning av uppviket utföres med Racofix. Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av en stålspackel eller en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna. 13

14 monteringsanvisning - golv Pressa ner tätskiktsduken mot Racofixet och se till att tappen på Puruskniven sticker upp. 18 Forma ner golvbrunnsmanschetten och tätskiktsduken med hjälp av fingrarna så att golvbrunnens konturer framträder. Sätt knivens arm på tappen och skär ut hålet, igenom både golvbrunssmanschetten och tätskiktsduken, med en snurrande rörelse Placera klämringen centrerad över det utskurna hålet. Lägg klämringen på plats och tryck ner den med hjälp av foten och den medföljande silen. 14

15 monteringsanvisning - GOLV Rita och markera 5 cm för överlapp kamma därefter ut fästmassan för tätskiktsvåden och dra ut och släta till Racofixet innan nästa våd appliceras. 23 Så här skall det se ut när klämringen är rätt monterad i golvbrunnen. Se till att klämringen är nedtryckt i sitt bottenläge. Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av en stålspackel eller en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna Duken bör sluta ca 1 cm från väggarna. Runt avloppsrör för toalett, handfat och liknande skall rörmanschetter användas. Rita och markera längs manschettens kanter och applicera därefter Racofixet. Tryck fast rörmanschetten i det blöta Racofixet. 15

16 monteringsanvisning - GOLV I samtliga innerhörn skall Sopro AEB 642 innerhörnsmanschett användas, i samtliga ytterhörn skall Sopro AEB 643 ytterhörnsmanschett användas. Applicera Racofixet och släta till det innan manschetterna trycks på plats. Tryck fast manschetterna i det blöta Racofixet Släta till innerhörnsmanschetten AEB 642 i Racofixet. Var noga med att Racofixet tätar mellan tätskiktsduken och manschetten så att ingen glipa uppstår. I vinkeln mellan golv och vägg skall försegling utföras med Sopro AEB 641 tätband. Dra ut Racofix i vinkeln mellan golv och vägg med minst 5 cm övelapp på innerhörnsmanschetten för skarvning Montera Sopro AEB 641 Tätband i det blöta Racofixet, var noga med att trycka in tätbandet så att det inte bildas något hålkärl i golv/vägg vinkeln. Så här skall det se ut när badrummet är klart med tätskiktsduken på golv och vägg. Plattsättning kan på börjas efter ca 12 timmar. 16

17 monteringsanvisning - PLATTSÄTTNING Väggplattorna sätts upp med Sopro s No 1 eller Sopro SC 808 Classic. Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom ca minuter. Golvplattorna läggs med Sopro s No 1 eller Sopro SC 808 Classic. Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom ca minuter Väggplattorna fogas med den smuts- och vattenavvisande fogmassan Sopro Saphir 5. Den kan användas till fogar mellan 2-5 mm. Golvplattorna fogas med den snabbhärdande, smuts- och vattenavvisande fogmassan Sopro Saphir 15. Den kan användas till fogar mellan 3-15 mm. OBS! I de tillfällen där mjukfogning skall utföras skall det ske med Sopro Sanitärsilikon. 17

18 monteringsanvisning - EFTERkommande INSTALLATIONER 36 Racofix 37 Plastplugg Kakel Racofix Kakel Borra med en kakel- eller klinkerborr. Skruvinfästningen skall göras i massiv konstruktion såsom betong, murverk, reglar eller konstruktionsdetalj. Fyll borrhålet med Sopro Racofix innan pluggen trycks in. Fyll därefter pluggen med Racofix innan skruven skruvas in. 38 Kontroll Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/ boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Skötselråd Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. 18

19 SYSTEMINNEHÅLL 1 Detta behöver du Sopro GD 749 Primer Primer GD 749 används som dammbindare och för att öka vidhäftningen. Påföres outspädd på underlag såsom gipsskivor, gipsputs, puts, betong, lättbetong och cementbaserade spackel. GD 749 är fri från lösningsmedel och diffusionsöppen. Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg Sopro AEB 641 Tätband Tätband av polyetylen och fiberduk, för enkel vatten tätning av flexibla skarvar. Används tillsammans med Sopro AEB 640 tätskikts duk under keramik och naturstensplattor. Förpackning: Rulle á 25 m x 120 mm Sopro s No. 1 Fästmassa (eller Sopro SC 808 Classic) No.1 är en högflexibel cementbaserad fästmassa med en bra hängförmåga för sättning och läggning av kakel, klinker och AEB 640. No. 1 är fiberförstärkt och kan användas på golv, vägg samt till värmegolv. Förpackning: 5 kg, 15 kg, 25 kg Sopro AEB 642 Innerhörnsmanschett Sopro AEB 643 Ytterhörnsmanschett För format innerhörn av Sopro AEB 642 tätband för enkel och flexibel vattentätning av inner hörn i våtutrymmen. Används tillsammans med Sopro AEB 641 tätband. Förpackning: Styckvis Sopro Racofix Monteringslim Vattenbeständigt, enkomponents monteringslim för vattentät vidhäftning och tätning av skarvar i Sopro AEB 640 tätskiktsduk samt med Sopro AEB 641 tätband, Sopro AEB 642/643 inner- och ytterhörnsmanschetter och Sopro AEB 644 rörmanschetter. Förpackning: Styckvis, ca 8 st/tätskiktsduk Rörmanschetter Passar till de vanligt mest förekommande rörstorlekar för våtutrymmen. Rörmanschetterna är flexibla och mycket lätta att applicera. Förpackning: Styckvis Sopro AEB 640 Tätskiktsduk För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar och golv under kakel, klinker och icke fukt känsliga natur stens plattor i bad rum, duschar och våt utrymmen. Förpackning: Rulle á 30 m x 1 m Golvbrunnsmanschett En självhäftande butylmanschett för tätning kring golvbrunnen. Förpackning: Styckvis, 40 x 40 cm 19

20 Kakelspecialisten 2008 nkel.se nkel.se Kakelspecialisten är ett av Sveriges största och ledande företag inom kakel med till hörande verk tyg, tät skikts-, fäst- och fog system. Precis som företagsnamnet an tyder så är vi specia lister på kakel och alla dess kring liggande pro dukter. Kakel specialistens kunder är så väl pro fessio nella entre pre nörer, privat kon su men ter som bygg kon sulter. De åtnjuter alla en stark servicekänsla samt väl ut vecklad logistik för snabba och säkra leveranser. Samtliga varu märken och produkter som Kakel specialisten marknads för och leve rerar är av högsta kvalité och till hör mark nadens mest ansedda. Kakeloch klinker plattor i Kakel specialistens sorti ment är alltid av 1:a sortering samt testade och klassi fi cerade enligt Svensk Standard Europa Norm Bygg keramiska Plattor. De tät skikts system för våt rum i bostäder som Kakelspecialisten marknads för är i enlig het med Boverkets Byggnadsregler (BBR) samt testade och god kända en ligt Bygg keramik rådets Bransch regler för Våtrum (BBV). Kakelspecialistens medarbetare har lång erfarenhet och besitter er forderliga kun skaper inom de produkt om råden före taget verkar inom. Samtliga an ställda har genom gått Bygg keramik rådets bransch unika ut bild ning Bygg keramik akademin och med verkar kon tinuer ligt på intern ut bild ningar i före tagets alla produkt grupper. Kakel specialistens proffs säljare har dessutom genom gått en hel dags kurs i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV). För mer information besök oss gärna på

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer