Systemlösningar Våtrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemlösningar Våtrum"

Transkript

1 Juni 2010 Systemlösningar Våtrum

2 Branschregler 27dec Sida 1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2008:6. Inledning Bakgrunden till denna skrift är de ändringar som skett och sker i lagtext och Branschregler för våtrum i Sverige. Enligt Boverkets Byggregler så ska samtliga ytor i ett våtrum ha ett vattentätt skikt vilket i sig är ett funktionskrav. Detaljregleringen av funktionskravet finns i BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum som vi på Kakelspecialisten jobbar efter med våra material och tätskiktssystem. Från och med gäller Byggkeramikrådets reviderade branschregler för våtrum. I de reviderade Branschreglerna så kommer en rad nyheter för branschen och er som jobbar med våtrum. Bl.a. införs en zonindelning i våtrummet, zon 1 & zon 2, se skillnaderna vid respektive konstruktion. Vår målsättning med denna skrift är att förenkla de nyheter som kommer presenteras och på ett korrekt och tydligt sätt förklara de. Utifrån de förändringar så har vi på Kakelspecialisten satt ihop ett antal typkonstruktioner som uppfyller de krav som Branschreglerna B B V Byggkeramikrådets branschregler för våtrum ställer och med våra godkända tätskiktssystem applicerade. Systemlösningarna har tagits fram med konstruktioner och fuktsäkerhetsprojekteringar som underlag för traditionella byggsätt i Sverige. För att läsa mer om tätsystemen Sopro AEB 640 och Sopro FD 527 se separata monteringsanvisningar. Kakelspecialisten är ett erkänt kunskapsföretag inom kakel och klinker med tillhörande tätskikt, fäst- och fogmaterial. Det ligger i företagets affärsidé att ständigt ligga i branschens framkant när det gäller optimala systemlösningar och plattsättningsmetoder. Vi arrangerar och genomför utbildningar kontinuerligt i såväl egna lokaler som på byggarbetsplatser för den professionella marknaden. 2 Kakelspecialisten systemlösningar

3 Innehåll Skivgolv + massivvägg... 4 Massivgolv + massivvägg... 6 Massivgolv + skivvägg... 8 Skivgolv + skivvägg...10 Tvättstuga...12 Toalett...13 Produktöversikt...14 Kakelspecialisten Kakelspecialisten systemlösningar 3

4 ZON 2 ZON 1 ZON 2 Fiberremsa VÄGG: Putsbruk Minst 1m Minst 1m Fiberremsa GOLV: Tätskiktsduk AEB 640 Sopro GD 749 Hörnmanschetter AEB 642 Fästmassa Sopro s No 1 2 lager tätskikt FDF 527 Sopro GD 749 Golvbrunnsmanschett Tätremsa AEB 641 i skarv mellan golv och vägg Avjämningsmassa Sopro FS 45 Armeringsnät Sopro HPS mm Golvspånskiva Centrumavstånd mellan golvreglar: 600 mm 4 Kakelspecialisten systemlösningar

5 Skivgolv + massivvägg Golv Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar med ett regelavstånd på C/C 300 mm eller mindre. Vid C/C 600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt följande: Förbehandla golvspånskivan med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en tråddiameter av minimum 2,5 mm och 5x5 cm rutor, spackla med Sopro FS 45, minimum 12 mm vid golvbrunnen. Vid förläggning av värmekabel (med max 7 mm i Ø) skall spackelskiktet vara minimum 15 mm vid golvbrunnen. Golvlutningen mot golvbrunnen skall utföras i såväl underlaget för tätskiktet som i ytskiktet. vägg Grundregeln säger att befintliga ytskikt skall avlägsnas som tex asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim, målarfärg, väv och liknande. För ytskikt som applicerats på sandspackel (målarspackel) skall såväl ytskiktet som spackelskiktet avlägsnas. Ojämnheter, sprickor och håligheter skall spacklas igen med t ex Sopro RS 462 eller fästmassan som ingår i tätsystemet. Murade väggar av lättbetong skall alltid spacklas med cementbaserat spackel eller putsas med KC bruk/gipsputs före tätskiktet kan appliceras. För att undvika nedsmutsning av tak kan tätskiktet avslutas max 10 mm från tak/vägg vinkel. Som alternativ till det rollbara tätskiktet Sopro FDF 527 kan Sopro AEB 640 tätskiktsduk användas på samtliga väggytor. Golvbrunnen skall monteras enligt tillverkarens anvisningar TäTskikT Zon 1 väggar beklädda med keramik vid badkar/dusch och minst en meter utanför. När en del av ytterväggen är Zon 1 är hela ytterväggen Zon 1. Zon 2 är övriga ytor beklädda med keramik i våtutrymmet. Monteringsplatta Golvbrunnsmanschett Tätskiktsduk AEB 640 Vågrätt montering Avjämningsmassa Sopro FS 45 Golvbrunnen skall monteras vågrätt ev. passbit Kakelspecialisten systemlösningar 5

6 ZON 2 ZON 1 ZON 2 Fiberremsa VÄGG: Putsbruk Golvbrunnsmanschett Fiberremsa Sopro GD lager tätskikt FDF 527 Minst 1m Hörnmanschetter Minst 1m GOLV: Fiberremsa i skarv mellan golv och vägg 2 lager tätskikt Sopro FDF 527 Sopro GD 749 BOTTENBJÄLKLAG isolering MELLANBJÄLKLAG kapillärbrytande skikt 6 Kakelspecialisten systemlösningar

7 Massivgolv + massivvägg Golv Betong skall vara torr, rengjord,fri från betonghud, formolja, smuts och liknande som kan försämra vidhäftningen. Sprickor och andra ojämnheter kan spacklas ut med Sopro SP 770, handspackel. Vid gjutning av ett nytt betonggolv rekommenderas att rotbetongen Sopro Rapidur M5 används. Efter gjutning och före applicering av tätskikt kan det vara nödvändigt att justera golvlutningen mot golvbrunnen och då kan Sopro FS 45, flytande avjämningsmassa användas och/ eller Sopro SP 770 handspackel användas. Golvlutningen mot golvbrunnen skall utföras i såväl underlaget för tätskiktet som i ytskiktet. vägg Grundregeln säger att befintliga ytskikt skall avlägsnas som tex asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim, målarfärg, väv och liknande. För ytskikt som applicerats på sandspackel (målarspackel) skall såväl ytskiktet som spackelskiktet avlägsnas. Ojämnheter, sprickor och håligheter skall spacklas igen med t ex Sopro RS 462 eller fästmassan som ingår i tätsystemet. Murade väggar av lättbetong skall alltid spacklas med cementbaserat spackel eller putsas med KC bruk/gipsputs före tätskiktet kan appliceras. För att undvika nedsmutsning av tak kan tätskiktet avslutas max 10 mm från tak/vägg vinkel. Som alternativ till det rollbara tätskiktet Sopro FDF 527 kan Sopro AEB 640 tätskiktsduk användas på samtliga golv- och väggytor. TäTskikT Zon 1 väggar beklädda med keramik vid badkar/dusch och minst en meter utanför. När en del av ytterväggen är Zon 1 är hela ytterväggen Zon 1. Zon 2 är övriga ytor beklädda med keramik i våtutrymmet. Golvbrunnen skall gjutas fast vågrätt Kakelspecialisten systemlösningar 7

8 ZON 2 Centrumavstånd mellan väggreglar: 600 mm Väggar bekläds med dubbla lager skivor med förskjutna skarvar ZON 1 ZON 2 VÄGG: Fukttåliga väggskivor inom Zon 1 Fästmassa Sopro s No1 Minst 1m Tätremsa AEB 641 Minst 1m Tätband Sopro GD 749 Tätskiktsduk inom Zon 1 AEB 640 Hörnmanschetter AEB lager tätskikt inom Zon 2 FDF 527 Golvbrunnsmanschett Tätremsa AEB 641 i skarv mellan golv och vägg GOLV: 2 lager tätskikt Sopro FDF 527 Sopro GD 749 BOTTENBJÄLKLAG isolering MELLANBJÄLKLAG kapillärbrytande skikt 8 Kakelspecialisten systemlösningar

9 Massivgolv + skivvägg Golv Betong skall vara torr, rengjord,fri från betonghud, formolja, smuts och liknande som kan försämra vidhäftningen. Sprickor och andra ojämnheter kan spacklas ut med Sopro SP 770, handspackel. Vid gjutning av ett nytt betonggolv rekommenderas att rotbetongen Sopro Rapidur M5 används. Efter gjutning och före applicering av tätskikt kan det vara nödvändigt att justera golv lutningen mot golvbrunnen och då kan Sopro FS 45, flytande avjämningsmassa användas och/ eller Sopro SP 770 handspackel användas. Golvlutningen mot golvbrunnen skall utföras i såväl underlaget för tätskiktet som i ytskiktet. vägg Skivor/skivkonstruktioner avsedda för väggar skall enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Exempel på dessa skivor är t.ex. hårdskumskivor, fibercementskivor och övriga ej kartongklädda gipsskivor. För att undvika nedsmutsning av tak kan tätskiktet avslutas max 10 mm från tak/vägg vinkel. På befintliga skivmaterial är grundregeln att ytskikten skall avlägsnas. Exempel på detta är t.ex. plastmattor, våtrumstapeter, lim- och målningsbehandlingar samt väv och liknande. Som alternativ till det rollbara tätskiktet Sopro FDF 527 kan Sopro AEB 640 tätskiktsduk användas på samtliga väggytor. TäTskikT Zon 1 väggar beklädda med keramik badkar/dusch och minst en meter utanför. När en del av ytterväggen är Zon 1 är hela ytterväggen Zon 1. Zon 2 är övriga ytor beklädda med keramik i våtutrymmet. ZON 1 ZON 2 Underlag Fästmassa Tätskiktsduk Tätskikt Golvbrunnen skall gjutas fast vågrätt Överlapp: ca 100 mm Kakelspecialisten systemlösningar 9

10 ZON 2 Centrumavstånd mellan vägg- och golvreglar: 600 mm Väggar bekläds med dubbla lager skivor med förskjutna skarvar ZON 1 ZON 2 VÄGG: Fukttåliga väggskivor inom Zon 1 Fästmassa Sopro s No1 Sopro GD 749 Minst 1m Tätremsa AEB 641 Minst 1m Tätband GOLV: Tätskiktsduk AEB 640 Tätskiktsduk inom Zon 1 AEB 640 Hörnmanschetter AEB 642 Fästmassa Sopro s No 1 Sopro GD lager tätskikt inom Zon 2 FDF 527 Golvbrunnsmanschett Tätremsa AEB 641 i skarv mellan golv och vägg Avjämningsmassa Sopro FS 45 Armeringsnät 22 mm Golvspånskiva Sopro HPS 673 Centrumavstånd mellan golvreglar: 600 mm 10 Kakelspecialisten systemlösningar

11 Skivgolv + skivvägg Golv Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm skruvad och limmad golvspånskiva monterad på reglar med ett regelavstånd på C/C 300 mm eller mindre. Vid C/C 600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt följande: Förbehandla golvspånskivan med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en tråddiameter av minimum 2,5 mm och 5x5 cm rutor, spackla med Sopro FS 45, minimum 12 mm vid golvbrunnen. Vid förläggning av värmekabel (med max 7 mm i Ø) skall spackelskiktet vara minimum 15 mm vid golvbrunnen. Golvlutningen mot golvbrunnen skall utföras i såväl underlaget för tätskiktet som i ytskiktet. vägg Skivor/skivkonstruktioner avsedda för väggar skall enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Exempel på dessa skivor är t.ex. hårdskumskivor, fibercementskivor och ej kartongklädda gipsskivor. För att undvika nedsmutsning av tak kan tätskiktet avslutas max 10 mm från tak/vägg vinkel. På befintliga skivmaterial är grundregeln att ytskikten skall avlägsnas. Exempel på detta är t.ex. plastmattor, våtrumstapeter, lim- och målningsbehandlingar samt väv och liknande. Som alternativ till det rollbara tätskiktet Sopro FDF 527 kan Sopro AEB 640 tätskiktsduk användas på samtliga väggytor. TäTskikT Zon 1 väggar beklädda med keramik vid badkar/dusch och minst en meter utanför. När en del av ytterväggen är Zon 1 är hela ytterväggen Zon 1. Zon 2 är övriga ytor beklädda med keramik i våtutrymmet. Monteringsplatta Golvbrunnsmanschett Tätskiktsduk AEB 640 Vågrätt montering Avjämningsmassa Sopro FS 45 Golvbrunnen skall monteras vågrätt ZON 1 ZON 2 Underlag Fästmassa ev. passbit Tätskiktsduk Tätskikt Golvbrunnen skall monteras enligt tillverkarens anvisningar Överlapp: ca 100 mm Läs mer om de olika produkterna på sida Kakelspecialisten systemlösningar 11

12 Tvättstuga enligt branschreglerna skall tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare förses med tätskikt på golv samt ett uppvik på vägg. Tätskiktsduk AEB 640 Hörnmanschett AEB 642 Tätremsa AEB 641 Golv Betong skall vara torr, rengjord, fri från betonghud, formolja, smuts och liknande som kan försämra vidhäftningen. Sprickor och andra ojämnheter kan spacklas ut med Sopro SP 770, handspackel. Vid gjutning av ett nytt betonggolv rekommenderas att rotbetongen Sopro Rapidur M5 används. Denna rotbetong möjliggör plattsättning på det nygjutna golvet efter 24 timmar och med natursten efter 3 dygn. 2 lager tätskikt Sopro FDF 527 Fiberremsa Sopro GD 749 BOTTENBJÄLKLAG Golvbrunnsmanschett 22 mm Golvspånskiva Fästmassa Sopro s No 1 Sopro GD 749 Avjämningsmassa Sopro FS 45 Armeringsnät Sopro HPS 673 Efter gjutning och före applicering av tätskikt kan det vara nödvändigt att justera golv lutningen mot golvbrunnen och då kan Sopro FS 45, flytande avjämningsmassa användas och/ eller Sopro SP 770 handspackel användas. Golv, TillskjuTande fukt/markfukt Skall golvlutningen justeras så kan ej de traditionella avjämningsmassorna användas utan det skall användas en avjämningsmassa som tål fukt exempel på sådan avjämningsmassa är Sopro HF-S eller som handspackel Sopro AMT 468. isolering kapillärbrytande skikt Fiberremsa används vid massivväggar Tätremsa AEB 641 används vid skivväggar 600 Golvbrunnsmanschett Golvbrunnen skall monteras enligt tillverkarens anvisningar Tätskiktsduk AEB 640 Vågrätt montering Avjämningsmassa Sopro FS 45 Vid fuktiga betonggolv med tillskjutande fukt kan ej de traditionella tätskikten användas pga att de är för täta. Därför skall ett diffusionsöppet tätskikt användas som t ex Sopro DSF 623. Detta cementbaserade tätskikt fungerar enligt samma princip som ett Goretex material. Det betyder att tätskiktet är tätt när det utsätts för vatten i flytande form ovanifrån samtidigt som det släpper igenom vatten i ångform underifrån. Golvbrunnen skall gjutas fast vågrätt Monteringsplatta ev. passbit Golvbrunnen skall monteras vågrätt 12 Kakelspecialisten systemlösningar

13 Toalett enligt branschreglerna skall toaletter förses med tätskikt på golv samt ett uppvik på vägg. Golv, T ex spånskivor Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar med ett regelavstånd på C/C 300 mm eller mindre. Vid C/C 600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt följande: Förbehandla golvspånskivan med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en tråddiameter av minimum 2,5 mm och 5x5 cm rutor, spackla med Sopro FS 15, minimum 12 mm eller vid läggning av värmekabel (med max 7 mm i Ø) skall spackelskiktet vara minimum 15 mm. Golv, T Ex BETonG Betongen skall vara torr, rengjord, fri från betonghud, formolja, smuts och liknande som kan försämra vidhäftningen. Sprickor och fläckvisa ojämnheter kan spacklas ut med Sopro SP 770, handspackel. Om hela golvet behöver spacklas rekommenderas ett flytande självutjämnande spackel som t ex Sopro FS 15. Vid gjutning av ett nytt betonggolv rekommenderas att rotbetongen Sopro Rapidur M5 används. Denna rotbetong möjliggör plattsättning på det nygjutna golvet efter 24 timmar och med natursten efter 3 dygn. Fiberremsa Hörnmanschett Fiberremsa 2 lager tätskikt Sopro FDF 527 Sopro GD 749 Golv, TillskjuTande fukt/markfukt Vid fuktiga betonggolv med tillskjutande fukt kan ej de traditionella tätskikten användas pga att de är för täta. Därför skall ett diffusionsöppet tätskikt användas som t ex Sopro DSF 623. Detta cementbaserade tätskikt fungerar enligt samma princip som ett Goretex material. Det betyder att tätskiktet är tätt när det utsätts för vatten i flytande form ovanifrån samtidigt som det släpper igenom vatten i ångform underifrån. MELLANBJÄLKLAG Fiberremsa används vid massivväggar Tätband används vid skivväggar Kakelspecialisten systemlösningar 13

14 PRODUKTER TILL SYSTEMEN Sopro FDF 527 Tätskikt Sopro FDF 527 ingår i Sopro tätskiktssystem för bostadsmiljö. För vattentätning av invändiga väggar och golv där man inte har tillskjutande fukt ifrån underlaget. Produkten är flexibel och spricköverbyggande. FDF 527 kan endast användas inomhus. Produkt nr Sopro s No.1 No.1 är en flexibel cementbaserad fästmassa med en bra hängförmåga för sättning och läggning av AEB Tätskiktsduk, kakel, klinker och natursten (som är okänslig för missfärgning). No.1 är fiberförstärkt och kan användas inom och utomhus på golv, vägg samt till värmegolv. Produkt nr Sopro Brillant Brilliant är en flexibel vattenoch smutsavvisande fogmassa för fogar mellan 1 10 mm. Fogmassan har en hög kantvidhäftning till svagt sugande klinker och granitkeramikplattor. Brilliant kan användas inom och utomhus på golv och vägg. Produkt nr Sopro GD 749 GD 749 används som dammbindare och för att öka vidhäftningen. Påföres outspädd på underlag såsom gipsskivor, gipsputs, puts, betong, lättbetong och cementbaserade spackel. Kan förtunnas med vatten vid kraftigt sugande underlag. Produkt nr Sopro SC 808 Sopro Classic plus är en cementbaserad fästmassa med en bra hängförmåga för sättning och läggning av kakel och klinker. Classic plus kan användas inomoch utomhus på golv, vägg samt till värmegolv. Produkt nr Sopro Sanitärsilikon Sanitärsilikon är ett ättiksyrehärdande silikon till sanitära ut rymmen och en elastisk fyllning av anslutnings, delnings och rörelsefogar. Sanitärsilikonen innehåller fungicider som motverkar mögeltillväxt. Produkt nr Sopro HPS 673 Sopro HPS 673 är en färdigblandad specialprimer som innehåller kvartssand och används vid släta, täta och svåra underlag med krav på hög vidhäftning. Exempel på sådana underlag är kakel och klinker i torra miljöer, spånskivor, gammal väl sittande färg (ej epoxi). Vid applicering på spånskiva uppstår ingen svällning av spånskivan. Produkt nr Sopro Saphir 5 Sopro Saphir 5 är en flexibel vattenoch smutsavvisande finkornig fog för fogar mellan 2 5 mm. Fogmassan har en hög kantvidhäftning till kakel och klinker och ger en mycket slät och kompakt fogyta. Sopro Saphir 5 kan användas inom och utomhus på golv och vägg. Produkt nr Sopro FS 45 Sopro FS 45 är en fiberarmerad avjämningmassa för framställning av golvskikt före alla slags golvbeläggningar, som t.ex. keramik, natursten, heltäckningsmattor, plastmattor, laminatoch parkettgolv. Produkten är mycket lämplig till fallspackling i badrum och till golv med golvvärme. FS 45 kan användas på underlag av t ex spånskivor, betong och avjämningsmassor. Produkt nr Kakelspecialisten systemlösningar

15 TILLBEHÖR TILL SYSTEMEN Tätband Tätband för enkel vatten tätning av skarvar. Används tillsammans med Sopro FDF 527 under keramik i våtutrymmen. Produkt nr Golvbrunnsmanschett En självhäftande butylmanschett för tätning kring golvbrunnen. Produkt nr Sopro AEB 643 Ytterhörnsmanschett & Sopro AEB 642 Innerhörnsmanschett Färdiga innerhörn/ytterhörn för enkel och flexibel vattentätning av innerhörn och ytterhörn i våtutrymmen. Används tillsammans med Sopro AEB 641 tätband. Produkt nr Produkt nr AEB 642 Innerhörn AEB 643 Ytterhörn Innerhörnsmanschett Ytterhörnsmanschett Prefabricerade inner och ytterhörn för enkel och säker vattentätning i våtutrymmen. Produkt nr Innerhörn Produkt nr Ytterhörn Sopro AEB 640 Tätskiktsduk För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar och golv under kakel, klinker och icke fuktkänsliga naturstensplattor i badrum, duschar och våtutrymmen. Produkt nr er Passar till de vanligt mest förekommande rörstorlekar för våtutrymmen. erna är flexibla och mycket lätta att applicera. Produkt nr Produkt nr Produkt nr Produkt nr Produkt nr El & vattenrör Handfat Wc CC 150 mm/160 mm CC 40 mm Sopro AEB 641 Tätremsa Tätremsa av polyetylen och fiberduk, för enkel vattentätning av flexibla skarvar. Används tillsammans med Sopro AEB 640 tätskiktsduk under keramik och naturstensplattor. Produkt nr Fiberremsa Fiberremsan används för enkel försegling/armering av materialövergångar i golv/ väggvinklar och vägg/väggvinklar i massiva konstruktioner. Används tillsammans med Sopro FDF 527 eller Sopro DSF 623 under keramik och naturstensplattor. Produkt nr Kakelspecialisten systemlösningar 15

16 TEKNISKA SUPPORTEN - VI GER DIG PROFESSIONELLA RÅD Ralf Jerad Stefan Wodsten Nicklas Bäckstedt Mattias Pallard PROFFSBUTIKEN- VI GER dig PROFESSIONELLA PRODUKTER OCH PRISER Johan Hallgren Joakim Lillvall Glen Vikström Priser på produkter och tillbehör hittar du på andra sidan

17 VÅTRUmSSySTEm ENLIGT REVIDERAD BBV Det mest korrekta och rättvisa sättet att se kostnaden på ett komplett våtrumssystem är att räkna ut de ingående produkternas pris, dess åtgång per m 2 och sammanställa dem. Nedan har vi sammanställt totalpriser per m 2 när det gäller det rollbara respektive dukbaserade våtrumssystemen som finns beskrivna i broschyren Systemlösningar Våtrum. Priserna är brutto (förutom Fästmassa Sopro Classic SC 808 där ett fast nettopris gäller) exkl. moms, där ni kan avräkna er rabatt. De tätband, manchetter, Racofix (till tätskiktsduk) osv. som ingår i våtrumssystemen är svåra att förutsäga mängder av. Våtrumssystem Kakelspecialisten rollbart FDF 527 Prod.nr. Produkt Förp. Åtg/m 2 Pris/st Pris/m Sopro GD kg 0,125 kg 659,00 8, Sopro FDF kg 1,50 kg 689,00 68, Sopro SC 808 Classic fästm 25 kg 1,70 kg (6 mm) 160,00 netto 10,90 Totalt 88:-/m 2 Våtrumssystem Kakelspecialistens tätskiktsduk AEB 640 Prod.nr. Produkt Förp. Åtg/m 2 Pris/st Pris/m Sopro GD kg 0,125 kg 659,00 8, Sopro SC 808 Classic fästm 25 kg 1,10 kg (4 mm) 160,00 netto 7, Sopro AEB 640 Tätskiktsduk 1x30m 2995,00 99, Sopro SC 808 Classic fästm 25 kg 1,70 kg (6mm) 160,00 netto 10,90 Totalt 126:-/m 2 Alla priser exklusive moms. Priserna gäller till och med Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

18 nkel.se vi ger dig professionella produkter och råd! Kakelspecialisten är ett av Sveriges ledande företag inom kakel och badrumsinredning samt alla tänkbara produkter för fäst och fog med tillhörande verktyg. Vi erbjuder ett brett sortiment av marknadens mest erkända produkter till både professionella användare och privatkonsumenter. En effektiv lagerhållning och genomarbetad logistik gör att ni alltid kan räkna med snabba och säkra leveranser i tid. Hos oss får du en kunnig partner som med bred kunskap och lång erfarenhet kan svara på alla de frågor du kan tänkas ställa. Alla våra medarbetare har hög kompetens och vidareutbildar sig kontinuerligt på alla de produkter och system vi tillhandahåller. Samtliga säljare har t.ex. genomgått en heldagskurs i behörighet inom BBV:s branschregler. Du kan alltid nå oss för support antingen i ett personligt möte i vår butik, via telefon eller ute på din arbetsplats.vår projektavdelning uppdaterar dagligen byggkonsulter med vårt sortiment, prover, råd och service. välkommen! Kakelspecialisten i Stockholm AB Box Stockholm Globen Telefon: Fax: E-post: kakelspecialisten projekt Göta ark Stockholm Telefon: Fax: E-post:

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer