DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K"

Transkript

1 DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K Augusti 2013 Ersätter broschyr februari

2 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet har skärpt sina regler gällande tätskikt bakom kakel och klinker. Tidigare fanns det krav på vattentäthet men inte några krav gällande ångtäthet. Boverket kräver från och med 1 juli 2007 att tätskikten skall vara ångtäta i vissa konstruktioner. Ånggenomgångsmotståndet ska vara mer än s/m. Branschregler och rekommendationer finns på BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2008:6. VÄLJ ARDEX TRICOMSYSTEM MED ARDEX s 1-k. DÅ ÄR DU SÄKER PÅ ATT UPPFYLLa GÄLLANDE KRAV. 2 2 Det är vår långa erfarenhet du får ta del av när du går på kurs hos ARDEX. Vi delar med oss av värdefulla tips så att du slipper göra samma misstag som andra redan gjort

3 BESKRIVNING AV ZONINDELNING Våtrum indelas i våtzoner Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inklusive gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 2 = Övriga väggytor. Övrig utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VtgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg minst 50 mm. Våtzon 2 1 m Våtzon 1 Våtzon 1 Våtzon 2 1 m Hela golvet är våtzon 1 Täthetsklasser VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv VTv = Övriga godkända tätskiktssystem för väggar Tätskiktssystem av folietyp VTgF och VTvF Tätskikt består av en sammanhängande fabrikstillverkad, flexibel folie med specifik tjocklek. Identifierbart genom tydlig märkning. Används för största säkerhet vid utförandet på de mest utsatta områdena. Övergång mellan våtzon 1 och våtzon 2 vid skivkonstruktioner. Rolla ARDEX P 2 D fram till kanten på ARDEX TRICOM duk. Därefter täcks ARDEX P 2 D med ARDEX S 1-K som rollas ut en rollerbredd på Tricomduken. 3

4 ardex TRICOMSYSTEM MED ARDEX s 1-k Ånggenomgångsmotstånd s/m ARDEX TRICOMSYSTEM med ARDEX S 1-K används som tätskikt bakom ytbeläggningar av kakel och klinker på golv och väggar i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. ARDEX TRICOMSYSTEM MED ARDEX S 1-K är testat enligt ETAG 022 del 2. Material ARDEX Tätsystem TRICOM är en konstruktion bestående av: Tätskikt och ångtät duk Förseglingsband och rörmanschetter Golvbrunnsförseglingar Fästmassor Alla produkter i tätsystemet är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt ETAG 022 del 2. Det är hela konstruktionen som är godkänd, därför skall ingen produkt bytas ut. Förseglingar Överallt där rörelser i underlaget kan uppstå, t. ex. vid materialövergångar, vägg/väggvinkel, vägg/golvvinkel och rörgenomföringar skall förseglingar utföras med avsett förseglingsband alternativt rörmanschett. Vid våtrumsmatta med sockel av uppvik, skall minst 30 mm av den del som täcks av plattor ruggas med sandpapper. Skarven skall förseglas med ARDEX Tätband SK 12 som monteras med ARDEX S 1-K. Generellt gällande underlagen Innan arbetet påbörjas, kontrollera att underlagen är rätt utförda. Underlaget skall vara bärkraftigt, rent och torrt. Material och underlag skall inte ha en temperatur lägre än C. Håligheter kring rör och eventuella springor i golv/väggvinkeln och vägg/väggvinkeln spacklas innan tätskiktet appliceras. Befintliga beklädnader, ytskikt som t. ex. våtrumsmatta/tapet, målade ytor och liknande, skall avlägsnas. Underlaget skall inte innehålla fukt överstigande 85% RF. Välj i så fall ARDEX Tätsystem A 7+8/8+9, kontakta ARDEX Teknikavdelning. Vid betongplatta på mark och källarytterväggar bör kontroll ske om tillskjutande fukt förekommer. Om tillskjutande fukt förekommer skall ARDEX Tätsystem A 7+8/8+9 användas, kontakta ARDEX Teknikavdelning. Vid träbjälklag skall konstruktionen vara väl uttorkad innan arbetet påbörjas. Maximal fuktkvot 8%, vid golvvärme 6%. 4

5 väggar Lämpliga underlag är betong, putsade murverk och skivor avsedda för våtrum. Betong Skall vara minst 2-3 månader gammal och gjuten mot slät form. Sprickor, håligheter och ojämnheter spacklas med t. ex. ARDEX F 5, A 828 eller ARDEX A 45. Cementhud skall alltid avlägsnas. Puts Ytjämnheten skall motsvara struktur 2-3 kapitel enligt putsstrukturer i Hus AMA. Spackling på puts kan ske med t. ex. ARDEX A 828 eller ARDEX F 5. Spackel Skall vara vattenfast och ha bindemedel av cement, t. ex. ARDEX F 5. Sandspackel eller annat organiskt bundet spackel skall inte användas. Lättbetong Skall spacklas med t. ex. ARDEX F 5, A 828 eller putsas med ARDEX A 950. Skivmaterial Skall vara avsedda för användning i våtrum. Skivor som är svåra att skruva i kan oftast limmas med ARDEX S 48. Detta ger en säker och snabb hantering även i massiva konstruktioner. Kartongbeklädda skivor Se eller vad som gäller vid aktuellt tillfälle. infästningar Undvik håltagningar och infästningar i våtzon 1. Vid håltagning skall kortling finnas enligt BBV 10:1. När du borrar i kaklet, använd alltid maskeringstejp för markering av borrhål och för att förhindra att borren glider. Krokar, hängare och speglar kan med fördel limmas upp för att undvika håltagning i tätskiktet. Fyll plugghålet med ARDEX SN/SE Våtrumssilikon och tryck i pluggen i hålet. Fyll sedan silikon i pluggen och skruva i skruven. 5

6 ANSLUTNINGAR Kakel Fästmassa Tätskikt Försegling Mediarör Skyddsrör Mjukfog Keramisk platta Försegling Fästmassa Tätskikt FIGUR 12. Väggenomföring med rör-i-rörsystem. FIGUR 13. Avslutning mot tröskel. Tätskikt Fästmassa Tätmassa Tätskikt, vägg Försegling Tätskikt, golv FIGUR 14. Tätskikt golv/vägg. FIGUR 15. Infästning i vägg. Plastplugg 1. Borra hål. 2. Fyll hålet med tätmassa. 3. Plastplugg. 4. Fyll pluggen med tätmassa. 5. Skruva! Efterkommande installationer Skruvinfästningar ska förseglas enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisning. Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massiv konstruktion, såsom betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj, (t.ex. kortling). För ökad säkerhet mot fuktskador är det lämpligt att alltid välja system med infästning genom limning. Fönster och dörrar Vid utformning av våtrum bör, så långt det är möjligt, fönster och dörrar placeras i våtzon 2. Om fönster placeras i våtzon 1 bör brösthöjden (mått från golv till underkant fönster) inte understiga 1600 mm. Om dörr placeras inom våtzon 1 måste höjdförhållandet mellan tätskiktets uppvik på tröskeln och golvbrunnen beaktas (se 6.3.2). Spalt mellan vägg och karm ska ilagas så att tätskiktet kan anslutas mot karmen. Tätskiktets avslutning mot tak För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskiktsbehandling normalt avslutas max 10 mm under tak/väggvinkeln. 6

7 GOLV Lämpliga underlag är betong, putsade murverk och skivor avsedda för badrum. Betong Traditionell betong skall vara minst 2-3 månader gammal och ha en brädriven yta. Gjuts golvet med ARDEX A 35 MIX/A 34 MIX kan tätskikt appliceras redan efter 24 timmar. Sprickor, håligheter och ojämnheter spacklas med t. ex. ARDEX A 45, A 828, F 5. Cementhud skall alltid avlägsnas. Avjämningsmassor Skall ha bindemedel av cement, t. ex. ARDEX K 75. Träbjälklag Golvspånskivorna skall alltid limmas och skruvas enligt skivtillverkarens anvisning. Förutom rätt böjstyvhet skall fuktrörelser (årstidsfukt) som uppstår i bjälklaget hanteras. Bjälklaget skall ha en böjstyvhet som motsvarar minst 22 mm golvspånskivor monterade på reglar med max c/c 300 mm. Är reglarna monterade på c/c 600 mm skall bjälklagsförstyvning utföras. Se separat rubrik nedan, Bjälklagsförstyvning. Golvbrunn Golvbrunnen skall vara typgodkänd och monterad enligt tillverkarens monteringsanvisning. Brunnen skall vara monterad i nivå med underlaget för tätskikt. Om inte detta är möjligt kan brunnen förses med förhöjningsring. Observera att även förhöjningsringen skall vara typgodkänd för avsedd brunn. Universalförhöjningsringar skall inte användas. Golvbrunnen ska vara monterad vågrätt (tolerans +/- 2 mm mätt från brunnscentrum till ytterkant fläns). Golvbrunnar tillverkade före 1990 skall alltid bytas ut! Bjälklagsförstyvning Vid träbjälklag är det mycket viktigt att säkerställa att golvet är tillräckligt styvt. Enligt gällande regler skall böjstyvheten vara minst densamma som 22 mm golvspånskiva monterad på reglar c/c 300 mm. Ofta ligger reglar c/c 600 mm, då skall en bjälklagsförstyvning utföras. ARDEX erbjuder två lösningar. Bjälklagsförstyvning med limmade golvskivor Enligt BBV 10:1 branschregler skall böjstyvheten på ett golv där man ska lägga plattor, minst motsvara den för ett bjälklag med 22 mm spånskiva och reglar på c/c 300 mm. Genom att limma en godkänd golvskiva på ett bjälklag med 22 mm spånskiva som är lagd på reglar c/c 600 med ARDEX S 48, uppnås en högre böjstyvhet än 22 mm spånskiva på reglar c/c 300. Detta har AB Trätek, institutet för träteknisk forskning, visat i tester för ARDEX räkning. Den limmade golvskivan bildar tillsammans med spånskivan en samverkanskonstruktion och tar upp laster på ett helt annat sätt än en spånskiva med skruvad golvskiva. Den skruvade konstruktionen är inte styvare än en konstruktion där skivan ligger flytande på spånskivan eftersom skruvarna inte förmår att överföra krafterna mellan spånskivan och golvskivan och därmed uppnås inte böjstyvhetskraven i BBV:s branschregler. Att limma är dessutom smidigare och lättare än att skruva. De flesta lämpliga skivor är hårda och därmed väsentligt svårare att skruva i. Se separat monteringsanvisning ARDEX S 48. Bjälklagsförstyvning med avjämningsmassa Enligt BBV 10:1 branschregler skall böjstyvheten på ett golv där man ska lägga plattor minst motsvara den för ett bjälklag med 22 mm spånskiva och bjälkar på c/c 300 mm. Genom att använda ARDEX avjämningsmassa K 75 tillsammans med ARDEX P 3/P 51 primer och armeringsnät uppfylls kraven enligt BBV 10:1. ARDEX P 3 är en färdigblandad tixotrop primer som ser till att optimal vidhäftning och minimal vattentillförsel till spånskivan erhålls. ARDEX K 75 är en spänningsfattig avjämningsmassa med Ardurapideffekt, det vill säga att den binder sitt vatten kemiskt och alltid är beläggningsbar med tätskikt efter 24 timmar. I konstruktionen ingår även ett armeringsnät med godstjocklek minimum 2,5 mm. För att erhålla önskad bjälklagsförstyvning skall spackling ske med minst 12 mm. Om värmekabel spacklas in i underlaget skall kabeln dessutom övertäckas med minst 5 mm spackel. Se separat monteringsanvisning ARDEX K 75. 7

8 Genomskärningar GENOMSKÄRNING PÅ BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING MED ARDEX S 48. GENOMSKÄRNING PÅ BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING MED ARDEX K 75 8

9 ARDEX TRICOM Idag finns det en mängd olika skivmaterial på väggarna i våtrum. Gemensamt för många av dessa är att de är sugande. Detta får till följd att monteringstiden förkortas avsevärt och kan orsaka blåsor under duken då limmet torkar ifrån duken. För att förlänga monteringstiden och säkerställa god vidhäftning är det en bra idé att prima väggarna innan monteringen. Detta görs enklast med ARDEX P 3, en färdigblandad tixotrop primer som är droppfri. Alternativt kan man använda ARDEX P 51. Monteringen av ARDEX TRICOM kan utföras med ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8. ARDEX S 1-K är ett färdigblandat tätskikt och kan användas på alla sugande underlag. ARDEX 7+8 är ett tvåkomponents tätskikt som härdar även mellan två täta skikt. Tork- och härdtiden är snabbare än hos ARDEX S 1-K och därför lämpar sig ARDEX 7+8 att använda då man har bråttom. Vid montering av ARDEX TRICOM på en Minerit VT-skiva eller andra täta material måste ARDEX 7+8 användas för att garantera god vidhäftning och reducera torktiden. FÖR SUGANDE UNDERLAG + ARDEX TRICOM DUK ARDEX S 1-K FÖR ICKE SUGANDE UNDERLAG ELLER NÄR DET ÄR BRÅTTOM + ARDEX TRICOM DUK ARDEX 7+8 9

10 monteringsanvisning för ardex tricomsystem med ARDEX S 1-K 1. Kontrollera att underlaget är rent och torrt samt att golvfallet lutar mot golvbrunn. Kontrollera även att golvbrunnen är monterad i nivå med underlaget. VIKTIGT! Eventuell bättring av underlag och golvfall ska göras nu innan arbetet med tätskiktet påbörjas. För att motverka bakfall. 2. Vid försegling av rörgenomföringar använd RM rörmanschetter med rätt storlek. 3. Montera rörmanschetten i den våta ARDEX S 1-K. Använd en spackel för att pressa ut överflöd av ARDEX S 1-K så att inga blåsor och veck uppstår. 4. När samtliga rörgenomföringar är monterade täcks de med ARDEX S 1-K i samband med monteringen av ARDEX TRICOM duk. 5. Rolla upp ARDEX S 1-K en vådbredd från golv till tak. Åtgång 0,75-0,85 kg/m Montera den tillskurna våden ARDEX TRICOM duk i den våta ARDEX S 1-K. 7. Använd en plastspackel för att pressa fast ARDEX TRICOM duk mot underlaget. Säkerställ att duken får full kontakt med ARDEX S 1-K och att inga blåsor förkommer. 8. Forsätt att montera nästa våd ARDEX TRICOM duk kant i kant med föregående våd. 9. Montera den dubbelhäftande brunnsmanschetten ARDEX STD 40x40 över brunnen. Rolla/pensla ARDEX S 1-K runt manschetten i samband med att du lägger ARDEX TRICOM duk. 10. Dra av skyddspapperet på brunnsmanschetten. 11. Montera den tillskurna våden ARDEX TRICOM duk i den våta ARDEX S 1-K. Se till att gnugga fast ARDEX TRICOM duk ordentligt i tätskiktet. Åtgång 0,75-0,85 kg/m Fortsätt att montera ARDEX SK 90 innerhörn i den våta ARDEX S 1-K. Se till att inga blåsor eller veck uppstår, använd pensel. För ytterhörn används ARDEX SK

11 monteringsanvisning för ardex tricomsystem med ARDEX S 1-K 13. Montera ARDEX tätband SK 12 i den våta ARDEX S 1-K. Se till att inga blåsor eller veck uppstår. Alternativt kan ARDEX STB självhäftande tätband användas. Centrera tätbandet så att lika mycket uppvik kommer på vägg och golv. Vid skarvning av tätband ska överlappet vara minst 5 cm. 14. När ARDEX TRICOM duk är monterad, pensla alla rörgenomföringar, golv/väggvinkel samt tätband med ARDEX S 1-K. Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmar eller när ARDEX S 1-K har torkat. 15. Försegla skarvarna mellan våderna och i hörnvinkeln med ARDEX SK 12 tätband som monteras i den våta ARDEX S 1-K. Pressa ut överflödig ARDEX S 1-K så att inga blåsor eller veck kvarstår. Alternativt kan ARDEX STB självhäftande tätband användas som sedan täcks med ARDEX S 1-K. Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmar! MONTERINGSANVISNING FÖR PURUS GOLVBRUNN MED ARDEX S 1-K 1. Montera PURUS hållare för PURUS-kniven innan du monterar ARDEX STD dubbelhäftande tätark. 2. Avlägsna skyddspapperet på ena sidan och montera ARDEX STD dubbelhäftande tätark över brunnen. 3. Applicera ARDEX S 1-K runt tätarket i samband med att du lägger ARDEX TRICOM duk. 4. Avlägsna skyddspapperet innan monteringen av ARDEX TRICOM duk. När ARDEX TRICOM duk monteras över tätarket se till att gnugga fast duken ordentligt i tätarket. 5. Använd PURUS-kniven för att skära ut hålet i ARDEX TRICOM duk och tätark. 6. Vänta i minst 12 timmar innan monteringen av klämringen. Lägg i grå klämring och tryck fast den med hjälp av golvbrunnsilen. 11

12 MONTERINGSANVISNING FÖR JAFO GOLVBRUNN MED ARDEX S 1-K 1. Montera JAFO:s skärmall innan du monterar ARDEX STD dubbelhäftande tätark 2. Avlägsna skyddspapperet på ena sidan och montera ARDEX STD dubbelhäftande tätark över brunnen. 3. Applicera ARDEX S 1-K runt tätarket i samband med att du lägger ARDEX TRICOM duk. 4. Avlägsna skyddspapperet innan monteringen av ARDEX TRICOM duk. När ARDEX TRICOM duk monteras över tätarket se till att gnugga fast duken ordentligt i tätarket. 5. Skär ut hålet i ARDEX TRICOM duk och tätark. Skär på insidan av skärmallen. 6. Vänta i minst 12 timmar innan montering av klämringen. Skruva fast klämringen för hand. Dra korsvis. MONTERINGSANVISNING FÖR BLÜCHER GOLVBRUNN MED ARDEX S 1-K 1. Montera hållaren för BLÜCHER- kniven innan du monterar ARDEX STD dubbelhäftande tätark. 2. Avlägsna skyddspapperet på ena sidan och montera ARDEX STD dubbelhäftande tätark över brunnen. 3. Applicera ARDEX S 1-K runt tätarket i samband med att du lägger ARDEX TRICOM duk. 4. Avlägsna skyddspapperet innan monteringen av ARDEX TRICOM duk. När ARDEX TRICOM duk monteras över tätarket se till att gnugga fast duken ordentligt i tätarket. 5. Skär ut hålet i ARDEX TRICOM duk och tätark. Använd BLÜCHER skärmall. 6. Vänta minst 12 timmar innan monteringen av klämringen. Skruva fast klämringen för hand. Renskär ARDEX TRICOM duk och tätark efter klämringens innerdiameter. Dra korsvis. 12

13 m.m. Skär sedan av duken kant i kant med väggflänsen (ingen överlappning med duken på väggflänsen). ARDEX TRICOMDUK monteras på golvet fram till golvflänsen (kant i kant) med ARDEX S 1-K (ingen överlappning med duken på golvflänsen). Montera ARDEX SK 12 tätband med ARDEX S 1-K på golvbrun- MONTERINGSANVISNING FÖR SERRES/vieser GOLVBRUNN MED ARDEX S 1-K 1. Plocka ur klämringen ur brunnen. 2. Avlägsna skyddspapperet på ena sidan och montera ARDEX STD dubbelhäftande tätark över brunnen. 3. Applicera ARDEX S 1-K runt tätarket i samband med att du lägger ARDEX TRICOM duk. 4. Avlägsna skyddspapperet innan monteringen av ARDEX TRICOM duk. När ARDEX TRICOM duk monteras över tätarket se till att gnugga fast duken ordentligt i tätarket. 5. Använd Serres/Vieser skärmall. Håll skärmallen centrerat över brunnen och tätskiktet, markera eller skär direkt i mallen med hjälp av en mattkniv 6. Diametern på hålet ska vara 90 mm. 7. Vänta minst 12 timmar innan monteringen av klämringen. Lägg i klämringen och tryck fast den med hjälp av golvbrunnsilen. Renskär ARDEX TRICOM duk och tätark efter klämringens diameter. Väggnära golvbrunn Monteringsanvisning Tätning av Unidrain golvränna med ARDEX folie. Monteringsanvisning för spacklat träbjälklag Datum: Golvbrunnen installeras i antingen betong- eller träbjälklag enligt - Monteringsanvisning Purus Line (parallellt med vägg) eller - Monteringsanvisning Purus Corner (45 grader från båda mötande väggar). Golvbrunnens ovanyta är tillverkad i en limbar plast som bör torkas av och gärna avfettas för optimal vidhäftning mot brunnsmanschett. Tätskikt Börja med att förbereda våtrummet enligt de instruktioner kring underlag som finns i broschyren - ARDEX TRICOM ARDEX TRICOM PURUS LINE/ CORNER 1. Datum: Unidrain armatur , 3000, Våtrumssystem med ARDEX TRICOMDUK (A) med tätband ARDEX SK 12 (B) för alla normala golvkonstruktioner (betong/golvspackel, träbjälklag). För ytterligare produktinformation och anvisningar se ARDEX TRICOM monteringsanvisning. 2. Allmänna förutsättningar Montera golvbrunnen enligt Unidrains anvisning. Rengörbrunnen grundligt från eventuella spackelrester, smuts Tvätta golvbrunnen med T-röd eller liknande. 3. ARDEX TRICOMDUK monteras på väggen med ARDEX S 1-K. ARDEX TRICOM JAFO Unidrain För montering av väggnära brunnar, Purus-Line och Unidrain, se separata monteringsanvisningar på ARDEX hemsida under broschyrer. 1 Innan montering av tätskikt, skruva upp de sex skruvarna i klämringen och avlägsna klämringsovalen. 2 Rolla ARDEX S 1-K på golv/vägg och montera ARDEX TRICOMDUK. Skär duken kant i kant runt brunnen. nens flänskant och ut på ARDEX TROCOMDUK, se till att inga veck eller blåsor uppstår. Minst 5 cm överlapp på flänsen. 6. Fortsätt att montera ARDEX SK 12 tätband med ARDEX S 1-K på golvbrunnens alla flänsar. Försegla sedan alla skarvar och övergångar mellan ARDEX SK 12 tätband, flänsen på golvbrunnen och ARDEX TRICOMDUK genom att pensla över skarvarna med ARDEX S 1-K. Låt torka. 7. Alla ARDEX SK 12 tätband täcks med ARDEX S 1 -K. Låt ARDEX S 1-K torka i 12 timmar. Nu är ytan klar för montering av keramik. För frågor gällande applicering av tätskiktet, kontakta ARDEX. 13

14 ÖVRIG INFORMATION Reparation Vid behov av reparation av tätskikt och byte av platta finns information om olika tillvägagångssätt i separat bilaga under broschyrer/ tätsystem och våtrumstillbehör på ARDEX hemsida, ardex.se. Värmegolv Monteringsytan vid golvmonterad wc-stol eller bidé ska vara 300x400 mm. Breddmåttet 300 mm tas ut från centrum avloppsrör och längdmåttet 400 mm från framkant avloppsrör. Mått på kabelns/rörets förläggning vid eller runt golvbrunn ska tydligt framgå. Gå in på ARDEX hemsida, ardex.se, under fliken Konstruktioner för mera information om olika konstruktioner med elburen golvvärme och vattenburen golvvärme. Finns golvvärme i konstruktionen ska golvvärmen startas tidigast 28 dygn efter den sista cementbaserade produkten är härdad. Väggnära brunnar För information om hur tätskikt appliceras vid väggnära brunnsmontage. Gå in på ARDEX hemsida, ardex.se och ladda ner Monteringsanvisning för väggnära brunnar. Kontroll Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställaren och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställaren och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokumentet och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktsystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Skötselråd Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. 14

15 Plattsättning Ditt val av fästmassa styrs bl.a. av underlaget, keramikens egenskaper, krav på härdtider m.m. Blanda fästmassan enligt anvisningarna på förpackningen. Fästmassan påförs underlaget med den släta sidan av en tandspackel som därefter vänds och trycks igenom fästmassan med den tandande sidan. Plattorna sätts inom ca minuter efter det att fästmassan påförts underlaget. Fästmassan påföres underlaget med den släta sidan av tandspackeln för att bilda ett kontaktskikt som därefter vänds och trycks igenom fästmassan med den tandade sidan så att rillor bildas. Plattorna skall sättas upp inom ca min efter det att fästmassan påförts på väggen. Fästmassan får inte torka på ytan, då fäster inte plattorna. Välj slumpmässigt ut några plattor, 2-3 st, och lossa dem från väggen för att kontrollera att hela baksidan är täckt av fästmassa. Fogning på vägg kan påbörjas efter ca 8 timmar. Ta bort ev fästmassa till minst halva fogens djup. Dra ut fogmassan diagonalt över plattorna tills fogarna är fyllda. Rengör plattorna med en fuktig svamp och rent vatten. Tvätta diagonalt över plattorna. Tvätta rent golvet från fogmassa före plattsättning påbörjas. Fästmassan påföres underlaget med den släta sidan av tandspackeln för att bilda ett kontaktskikt som därefter vänds och trycks igenom fästmassan med den tandade sidan så att rillor bildas. Plattorna skall läggas inom ca min efter det att fästmassan påförts på golvet. Lägg ner plattorna med en vridande rörelse så att fästmassan täcker hela plattans baksida. Fästmassan får inte torka på ytan för då fäster inte plattorna. Fogning på golv kan påbörjas efter ca 24 timmar. Ta bort ev fästmassa till minst halva fogens djup. Dra ut fogmassan diagonalt över plattorna tills fogarna är fyllda. Rengör plattorna med en fuktig svamp och rent vatten. Tvätta diagonalt över plattorna. Mjukfogning utföres i vägg/vägg vinklar samt golv/ vägg vinkeln och mot trösklar, rör etc. Spraya på ARDEX SG Glättningsmedel på den utdragna silikonen och efterdra med fingret eller lämpligt verktyg för mjukfogning. Undvik håltagningar och infästningar i våtzon 1. Vid håltagning skall kortling finnas enligt BBV. När du borrar i kaklet, använd alltid maskeringstejp för markering av borrhål och för att förhindra att borren glider. Fyll plugghålet med ARDEX SN/SE Våtrumssilkon och tryck i pluggen i hålet. Spruta sedan silikon i pluggen och skruva i skruven. Undvik håltagningar och infästningar i våtzonerna. 15

16 checklista PRODUKTNAMN ÅTGÅNG VÄGG/m 2 ÅTGÅNG GOLV/m 2 TOTALT FOLIE ARDEX TRICOM DUK SK-W 10 x 1 meter 30 x 1 meter ARDEX SK 90 INNERHÖRN ARDEX SK 270 YTTERHÖRN ARDEX TRICOM TÄTBAND SK cm brett x 10 m 12 cm brett x 50 m ARDEX STB Självhäftande tätband för tätning mot plastmatta och dukskarvar. ARDEX RM RÖRMANSCHETT RM 12/22 RM RM 40/60 SRM 42 RM 110 ARDEX STD TÄTARK 40 x 40 cm Dubbelhäftande brunnsmanschett TÄTSKIKT ARDEX S 1-K 4 kg 8 kg 16 kg Åtgång med Tricom duk 0,70-0,85 kg/m 2 Åtgång med Tricom duk 0,70-0,85 kg/m 2 TÄTSKIKT (TVÅKOMPONENT) ARDEX 7 + ARDEX 8 5 kg + 5 kg Åtgång med ARDEX TRICOM duk 0,85-1,0 kg/m 2 Åtgång med ARDEX TRICOM duk 0,85-1,0 kg/m 2 ARDEX-ARKI AB Upplagsvägen Stockholm Tel FÄSTMASSOR ARDEX X 77, Flexfix, 5/25 kg ARDEX X 7 Plus, Allroundfix, 5/25 kg ARDEX X 77 S, Snabbt Flexfix 12,5 kg ARDEX X 32, Naturstensfix, 25 kg 1,6-2,2 kg/m 2 1,6-2,2 kg/m 2 2,0-2,5 kg/m 2 3,3 kg/m 2 Fax Alla ARDEX fästmassor är godkända i systemet. FOGMASSOR ARDEX FG FLEX, 5/12,5 kg ARDEX FM, 5/12,5 kg ARDEX NG FLEX, 5/12,5 kg ARDEX MG, för natursten, 5 kg ARDEX SN/SE Silikon ARDEX ST Naturstenssilikon ARDEX SG Glättningsmedel 0,2-0,9 kg/m 2 0,2-1,0 kg/m 2 0,3-0,5 kg/m 2 0,2-0,45 kg/m 2

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013 golvabia R-System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia R-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia R-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 INNEHÅLL BYGGMAX FOLIESYSTEM........................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

... och massera ner så att brunnen syns igenom

... och massera ner så att brunnen syns igenom 1 2 7 8 Dessa produkter visar innehållet i systemet och kan ligga som en bild efter underlagstexten. Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong puts,

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) Monteringsanvisning PCI VG2007 PCI Pecilastic W FÄ STER, ÅNGTÄTT 3,13 PCI VG2007 VÅTRUMSSYSTEM FOG A R, miljoner sekunder per meter OCH K LINK ER TÄTA R K A K EL Innehållsförteckning

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong.

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Wet room foil system Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. INNEHÅLL: Branschregler för tätskikt i våtrum Förberedelser 4 Bostik tätskiktsystem VTvF & VTgF 5 Åtgångstabeller

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B B Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B Utgåva 2012.07.01 - ersätter samtliga tidigare utgåvor Mapegum WPS och VR Duklim Säkra certifikat Certifierat kvalitets- och miljöengagemang. Mapeis produkter

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM 2014.05.15 INNEHÅLL BYGGMAX ROLLBART SYSTEM....................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A A Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A Utgåva 2012.09.01 - ersätter samtliga tidigare utgåvor VR Duklim Säkra certifikat Certifierat kvalitets- och miljöengagemang. Mapeis produkter är baserade

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 10: 2013 09 17 (Ersätter utgåva 9: 2013 07 10) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 5: 2012 01 10 (Ersätter utgåva 4: 2010 11 29) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 4 2010 11 29 (Ersätter utgåva 3 2009 10 10) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

2010 September Ref no: 330-3. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system. Folie system 25. Sid.

2010 September Ref no: 330-3. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system. Folie system 25. Sid. 00 September Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför också lagar och rekommendationer

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad mars 2009 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad augusti 2012 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t e badrum. Läs

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei AB Smidesvägen 10, 171 41 solna Tel: 08 525 090 80 E-post: info@mapei.se Kundservice Tel: 0550 808 15 E-post: order@mapei.se www.mapei.se fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei

Läs mer

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till massiva konstruktioner och skivkonstruktioner främst i våtzon Augusti 0. Ersätter tidigare anvisning från mars 0. Den här

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn PCI monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus och

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR Juli 2014 KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR För våtutrymmen med byggkeramik VR13 & GR13 Rollbara system Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Tec Dispersionssystem

Tec Dispersionssystem Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta 73 MJK.112 Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta Våtrumssystem - PCI Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR Juli 2014 KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR För våtutrymmen med byggkeramik VF13 & GF13 Foliesystem Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler.

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT. Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv

2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT. Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv 2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv OBSERVERA! Vi på Knauf rekommenderar att du noggrant läser igenom denna anvisning

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer