Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL"

Transkript

1 Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) Monteringsanvisning PCI VG2007 PCI Pecilastic W FÄ STER, ÅNGTÄTT 3,13 PCI VG2007 VÅTRUMSSYSTEM FOG A R, miljoner sekunder per meter OCH K LINK ER TÄTA R K A K EL

2 Innehållsförteckning Våtrumssystem PCI VG Golvbrunnar 6 Väggnära golvbrunnar 6 Förstyvning av träbjälklag 7 Golvluting 7 Montering 8 Verktyg och tillbehör 12 Värmegolv 13 Reparation 14 Kontroll 14 Material- och kvalitetsdokument 15 Godkänt av Byggkeramikrådet för väggar och golv. Uppfyller BASTA:s egenskapskriterier. Se Allt material i denna monteringsanvisning är framtaget av BASF AB och gäller för PCI:s material. Kontakta oss om du vill kopiera eller använda något av innehållet, vi finns på Olovlig kopiering är förbjuden.

3

4 Våtrumssystem PCI VG2007 Godkänt tätskiktssystem för kakel i våtutrymmen PCI Våtrumssystem VG2007 uppfyller Boverkets krav och är godkänt av Byggkeramikrådet och uppfyller kraven i Branschreglerna för Våtrum, BBV 10:1. Använd PCI VG2007 i hela våtutrymmet Svenska småhus byggs ofta med skivor på väggarna och med golv av trä, träbjälklag. Det här är underlag som är fuktkänsliga och som kräver ett säkert skydd, tätskikt, innan kakel och klinker plattorna monteras. PCI VG2007 är ett ekonomisk och säker tätskiktssystem för ditt våtutrymme. Vi rekommenderar att systemet används på samtliga väggar i våtutrymmet, när väggarna består av skivor, alltså både i våtzon 1 och 2. När golvet är ett träbjälklag (bjälkar och spånskiva) så är PCI VG2007 ett krav. Branschregler för Våtrum, BBV 10:1 Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV 10:1) ställer krav på tätskikt av folietyp i våtzon 1, av den typ som ingår i PCI VG2007. Kravet är att system med folie skall användas i våtzon 1: när väggarna består av skivor på hela golvet, om golvet består av träbjälklag. Våtzon 1 omfattar väggytor vid badkar eller dusch och minst 1 meter utanför dessa samt hela golvytan. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som våtzon 1. Om inte PCI VG2007 används i våtzon 2 så skall underlaget istället skyddas med PCI VG2001, rollat tätskiktssystem. VÅTZON 1 OCH VÅTZON 2 Tätskiktet i PCI VG2007 heter PCI Pecilastic W, som är en stark och flexibel folie/duk som alltid ger samma tjocklek på tätskiktet, vilket ökar säkerheten mot skador. Våtzon 1 VÅTZON 2 VÅTZON 1 Våtzon 2 VÅTZON 1 VÅTZON 2 Våtzon 1 Våtzon 2 Toaletter, tvättstugor och under varmvattenberedare I toaletter, tvättstugor och under varmvattenberedare skall golvet förses med tätskikt. Använd PCI VG2007 på träbjälklag och/eller system PCI VG2001 på betonggolv. Tätskiktet skall dras upp minimum 50 mm på väggarna i dessa utrymmen. 1 m 1 m Hela golvet är våtzon 1 1 m 1 m HELA GOLVET ÄR VÅTZON 1 PCI VG en beprövad lösning PCI VG2007 introducerades redan våren 2007 och tusentals våtrum har utförts hos stora fastighetsbolag och hos villaägare runt om i landet och förordas av försäkringsbolagen. PCI VG2007 kan användas på samtliga väggar och golv i våtutrymmet, oavsett underlag. VÅTZONER Våtzon 1 Väggar vid badkar/dusch Väggytor 1 meter utanför badkar/dusch Yttervägg i våtzon 1 Hela golvytan Våtzon 2 Övriga väggytor 4

5 Underlag generella krav och förutsättningar Samtliga krav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum (BBV 10:1) som finns på BBV 10:1 Krav på relativ fuktighet RF, i betong Vid montage på betong gäller att betongens yta skall vara torr. RF bör ligga kring 85% vid platta på mark. Vid bjälklag kan RF upp till 90% vara tänkbart. PCI Pecilastic W skall limmas med fästmassan PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight eller PCI FT Extra. Fuktmätning skall utföras av auktoriserad fuktkontrollant och enligt RBK Manual för fuktmätning i betong. Tillskjutande markfukt får inte förekomma. Ånggenomgångsmotstånd Tätskiktet PCI Pecilastic W har ett ånggenomgångsmotstånd på mer än 3 miljoner s/m vid RF 75/100%. Våtrumssystemets uppbyggnad Tätskiktsfolien, PCI Pecilastic W är stark och flexibel och har hög ångtäthet. Ånggenomgångsmotståndet för PCI Pecilastic W är över 3 miljoner s/m. PCI Lastogum X eller PCI fästmassa används för att fästa PCI Pecilastic W-folien. PCI Inner- och PCI ytterhörn är färdigtillverkade för säker tätning. PCI Tätband Självhäftande, för tätning av skarven mellan Pecilastic- våderna. PCI Manschetter av hög kvalitet för tätning mot rör och golvbrunn. PCI Fästmassa, PCI Nanolight, PCI Nanoflott flex eller PCI FT Extra PCI Fogmassa, PCI Nanofug, PCI Finfug eller PCI Megafug. PCI Mjuk fogmassa, PCI Silcoferm S. 5

6 Golvbrunnar Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska alltid bytas eftersom de inte med säkerhet har fungerande egenskaper enligt kraven för typgodkännande från och med Både Jafo och Purus erbjuder monteringsplattor för träbjälklag som ger ett stabilt och säkert montage av golvbrunnen i träbjälklag. Exempel på montage för träbjälklag Golvbjälkar och kortlingar, c-c 300 mm. Jafo Monteringsplatta Primer PCI Gisogrund 404 på spånskivan till plastkanten samt PCI Armeringsnät. Golvspackel, PCI Periplan CF 30 / CF 30 Rapid och primer, PCI Gisogrund. Anslutning av PCI Brunnsmanschett mot olika golvbrunnar Purus golvbrunn med fjäderbelastad klämring Jafo golvbrunn med skruvad klämring Blücher golvbrunn med skruvad klämring PCI Brunnsmanschett PCI Brunnsmanschett Klämring PCI Brunnsmanschett Klämring Klämring Tätningsringen tas bort Väggnära golvbrunnar För montage mot väggnära golvbrunnar, se separat monteringsanvisning för PCI VG2007 på Unidrain linjeavlopp Unidrain hörnavlopp Purus Line/corner PCI VG2007 monterat mot Purus Line/corner 6

7 Förstyvning av träbjälklag Träbjälklag kräver anpassning till en keramisk beläggning så att denna inte kan skadas av trämaterialets naturliga rörelser vid ändringar i luftfuktigheten och/eller av nedböjning av trämaterialet mellan bjälkarna vid belastning av golvet. Träbjälklaget skall alltid förstärkas, enligt skiss och angivna PCI produkter skall användas. Maximalt c-avstånd mellan bjälkar, är 600 mm. Golvlutning / fall mot golvbrunn Golvlutning mot golvavlopp skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Golvlutning skall utföras i intervallet: 100 1:200, (10 mm/m 5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar skall golvlutning utföras i intervallet 1:50 1:150 (20 mm/m 7 mm/m). Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer, såsom t.ex. duschvägg. Överenskommelse om alternativ golvlutning ska alltid dokumenteras i Kvalitetsdokumentet, BBV, Bilaga A. Observera att största tillåtna lutning enligt Boverkets byggregler, 6:5335, är 1:50 (20 mm/m). Större lutning kan medföra risk för halkolyckor. Där wc-stol eller bide ska monteras på golv, krävs en rektangulär, plan monteringsyta, minst mm. Monteringsytan ska vara fri från golvvärme. Vatten-, avlopps- och elledningar får förläggas på större djup än 60 mm under färdigt golv. 7

8 Montering av PCI VG2007 på väggar och golv PCI Pecilastic W-folien kan monteras enligt olika alternativ. Välj metod innan arbetet påbörjas! Material och underlag skall ha en temperatur mellan +10 C och +25 C. Kontrollera fallet på golvet innan tätskiktet monteras. Betong och murverk kan avjämnas med Emaco Nanocrete FC Hur tätskiktet monteras mot väggnära golvbrunnar, redovisas i separat monteringsanvisning. Prima underlaget PCI Innerhörn och PCI Ytterhörn Täta samtliga väggar PCI Pecilastic W-folien är ett väldigt tätt material. Systemet PCI VG2007 går fort att montera. Vi rekommenderar att systemet används på samtliga väggar i våtutrymmet. Prima vägg och golv med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund 404 fram till kanten på golvbrunnen. Späd primern enligt anvisning på förpackningen. Mineritskiva VT skall inte primas. Puts och vissa skivor är ofta kraftigt sugande och kan behöva primas två gånger. Kontrollera fallet på golvet innan tätskiktet monteras. PCI Innerhörn och PCI Ytterhörn limmas fast med PCI Lastogum X. Välj metod för GOLV / VÄGG vinkeln ALTERNATIV A) PCI Pecilastic W-folien monteras på GOLVET och vinklas upp på väggen ALTERNATIV A) PCI Silcoferm S appliceras på Innerhörnet. Fäst PCI Pecilastic W-folien med PCI Lastogum X eller PCI fästmassa; PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight eller PCI FT Extra, använd 4 mm tandspackel. PCI Lastogum X, åtgång ca 0,5 kg/m². PCI Pecilastic W skall vara cm längre än golvets bredd. Börja med första våden vid golvbrunnen. Vinkla upp våden på väggens långsida och kortsida. Forma till PCI Pecilastic W i innerhörnet och klipp bort överskottsmaterialet. Pressa noggrant fast PCI Pecilastic W i hörnet med plastspackeln Gör håltagning i folien för avloppsrör, se bild Montera väggens folie kant i kant med den uppvikta golvfolien. Golvet skall skyddstäckas för att inte tätskiktet skall skadas vid plattsättning. PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven. Pressa fast PCI Tätband Självhäftande med PCI Aluminiumroller.

9 ALTERNATIV B) PCI Pecilastic W-folien monteras på VÄGGEN och vinklas ut på golvet ALTERNATIV B) PCI Silcoferm S appliceras på Innerhörnet fram till där folien slutar när den viks runt innerhörnet. Rolla PCI Lastogum X eller applicera fästmassa på vägg och minst 5 cm ut på golvet för att fästa PCI Pecilastic W. Folien skall vara 5-7 cm längre än väggens höjd. Folien viks runt innerhörnet på väggen minst 5 cm och vinklas ut på golvet 5-7 cm. Forma till PCI Pecilastic W i innerhörnet och klipp bort överskottsmaterialet Pressa noggrant fast PCI Pecilastic W folien i hörnet med plastspackeln. Montera PCI Pecilastic W. Pressa fast våden ordentligt med plastspackeln. Montera första våden på golvet vid brunnen. Våden ska ligga kant i kant med väggens utvinklade våd. Limma fast våden. Gör håltagning i folien för avloppsrör, se bild PCI Tätband Självhäftande monteras över PCI Pecilastic W skarvarna och pressas fast med PCI Aluminiumroller. Välj metod för SKARVNING av folievåderna ALTERNATIV A) Kant i kant ALTERNATIV B) Överlappning Bra att veta om folie-skarvar Folie är ett väldigt tätt material. Folievåder som överlappas, kan inte limmas samman med material som är vattenbaserat. då torkar inte limskarven. PCI Silcoferm S härdar problemfritt mellan två täta skikt. ALTERNATIV A) Våderna monteras kant i kant och pressas fast med plastspackeln. PCI Tätband Självhäftande monteras över skarvarna. Bandet pressas fast med PCI Aluminiumroller. ALTERNATIV B) Våderna överlappas 5 cm. Dra två strängar med PCI Silcoferm S och pressa samman våderna. Skarven skall sedan förseglas med PCI Lastogum X. Inner- och ytterhörn vägg Ytterhörn Montera PCI Pecilastic W-folien fram till kanten av ytterhörnet. PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven och pressas fast med PCI Aluminiumroller. PCI Pecilastic W vinklas minst 5 cm över till nästa vägg. Anslut nästa våd kant i kant PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven och pressas fast med PCI Aluminiumroller. 9

10 Håltagning för rör Tröskel Vik PCI Pecilastic W mot röret och skär ett snitt med en kniv. Klipp ett runt hål för röret med en sax. Montera våden och pressa fast den med plastspackeln. PCI Pecilastic W viks upp mot tröskeln vid dörren och limmas fast med PCI Lastogum X. Om tröskel saknas, ska en blindtröskel först monteras. Manschetter mot rör PCI Silcoferm S appliceras som lim för att fästa manschetterna för avloppsrör. Kräng manschetten över röret. Pressa fast manschetterna med PCI Aluminiumroller. PCI Silcoferm S appliceras som lim även för manschetterna till vattenledningsrör Bra att veta om rör Rör skall vara fixerade. Centrumavstånd mellan rör skall vara min. 40 mm. Avstånd mellan rör och golv/vägg skall vara min. 60 mm. Vid rör-i-rörsystem skall manschetten täta mot det yttre skyddsröret. Om skyddsröret saknas eller är kapat i liv med väggen skall åtgärd ske av ansvarig rörentreprenör innan manschetterna monteras Montera PCI manschetterna. Pressa fast manschetterna med PCI Aluminiumroller. Golvbrunn Skär bort PCI Pecilastic W folien runt golvbrunnens ytterkant och pressa fast kanten. Använd Puruskniven till Purus golvbrunn. Placera foten till skärverktyget i brunnen. Montera PCI Brunnsmanschett över brunnen. Skär hål i Brunnsmanschetten med Puruskniven för exakt hålstorlek. 10

11 Golvbrunn (forts.) Pressa fast manschetten i brunnen Montera den blå klämringen och pressa fast manschetten med PCI Aluminiumroller. PCI Lastogum X appliceras runt kanterna och på manschetten fram till, men inte på klämringen. Även Jafo och andra golvbrunnstillverkare har skärmallar till sina golvbrunnar för att få rätt hålstorlek i brunnsmanschetten. Täta med PCI Lastogum X över alla band och manschetter PCI Lastogum X appliceras runt kanterna och på manschetterna. Arbeta mot kanten av manschetten för bäst täckning. PCI Lastogum X skall appliceras över och längs kanterna av band och manschetter. Övergång från system PCI VG2007 till rollat tätskiktssystem PCI VG välj mellan 2 metoder: ALTERNATIV A) PCI Tätband Självhäftande ALTERNATIV B) PCI Fiberremsa / PCI Lastogum X Säker systemövergång Förstärkningen med PCI Tätband Självhäftande eller PCI Fiberremsa/PCI Lastogum X, ger en säker övergång mellan de två tätskiktssystemen. Våtrummet indelas i våtzoner, hur indelningen ser ut förklaras på sid. 4. ALTERNATIV A) PCI Wadian S appliceras fram till kanten av folien. PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven. PCI Lastogum X appliceras längs kanterna av bandet ALTERNATIV B) PCI Wadian S appliceras fram till kanten av folien. Applicera PCI Lastogum X över folieskarven och montera PCI Fiberremsa i det blöta skiktet. PCI Fiberremsa ska täckas med ytterligare PCI Lastogum X. 11

12 Montering Vägg Montering Golv Kakelplattor och mosaik på vägg kan normalt monteras nästa dag. Som fästmassa används PCI Nanolight, PCI FT Extra eller snabbhärdande PCI Nanolight Rapid (härdtid 2-3 tim). Natursten fästs med PCI Carraflex. Glasmosaik och glasplattor fästs med PCI Super E Vit. Foga med PCI Nanofug eller PCI Finfug och som mjuk fogmassa används PCI Silcoferm S. Natursten fogas med PCI Carrafug och mjukfogas med PCI Carraferm. Klinkerplattor och mosaik kan normalt monteras nästa dag. Som fästmassa används PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight, PCI FT Extra eller snabbhärdande PCI Nanolight Rapid (härdtid 2-3 tim). Natursten fästs med PCI Carraflex. Glasmosaik och glasplattor fästs med PCI Super E Vit. Foga med med PCI Nanofug eller PCI Megafug och som mjuk fogmassa används PCI Silcoferm S. Mjukfoga inte i golv/väggvinkeln. Natursten fogas med PCI Carrafug och mjukfogas med PCI Carraferm Håltagning bör undvikas i våtzon 1 och ersättas av limförankring utanpå plattorna. I våtzon 1 skall skruvinfästningar göras i massiv konstruktion som reglar, betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning skall inte göras i enbart väggskiva. Hålet fylls med PCI Silcoferm S innan skruv och plugg monteras. I betong görs infästning med plastplugg och skruv. Applicera PCI Silcoferm S i hålet före plastpluggen monteras och när skruven monteras. Infästningar i träbjälklag görs med skruv i regel. Applicera PCI Silcoferm S i hålet innan skruven monteras. Verktyg och tillbehör Linjal som hjälpmedel för att skära tätskiktsduken, PCI Pecilastic W. Skärare med rakblad. Skäraren löper i spåret på linjalen. Plastspackel för att pressa fast tätskiktsduken, PCI Pecilastic W. Aluminlium roller för att pressa fast självhäftande band och manschetter. 12

13 Värmegolv Förläggning av elburen golvvärme skall utföras av behörig elektriker. Förläggningsritning skall upprättas och fotografisk dokumentation är att rekommendera. Värmekabel skall inte placeras under golvmonterad WC-stol eller bidé. Den fria monteringsytan för dessa skall vara 300 x 400 mm. Breddmåttet 300 mm tas ut från centrum avloppsrör och längdmåttet 400 mm från framkant avloppsrör. Mått på kabelns förläggning vid eller runt golvbrunn skall tydligt framgå. Uppbyggnad av värmegolv på träbjälklag Spånskivan primas med PCI Gisogrund 404. PCI Armeringsnät fästs i underlaget och nätarken skjuts ihop mot varandra. Värmekabeln najas fast på PCI Armeringsnät. PCI Periplan CF 30 / CF 30 Rapid används som avjämningsmassa. Elslingorna skall täckas med minst 5 mm avjämningsmassa. Prima avjämningsmassan med PCI Gisogrund. Våtrumssystemet PCI VG2007 monteras på avjämningsmassan. Som fästmassa används PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight eller PCI FT Extra. Att tänka på! Tänk på att de keramiska plattorna på golvet skall ha en vattenabsorption lägre än 6% när golvvärmesystem används. Drift och start av system skall utföras enligt tillverkarens anvisning. Vattenburna golvvärmesystem förekommer i flertalet utföranden, kontakta PCIs tekniska avdelning för information. 13

14 Reparation Reparation, som byte av enstaka skadade plattor kan vara möjlig på tätskiktet. Kontakta PCI:s tekniska avdelning för information. Kontroll Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare samt nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med monteringsanvisning för PCI VG2007, överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Entreprenören skall arkivera en kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisningen för egen dokumentation för att kunna uppvisas i samband med Byggkeramikrådets kvalitetsöversyn. 14

15 Materialbehov och kvalitetsdokument Produkt Åtgång Aktuell m 2 yta Materialbehov Produkt Åtgång Aktuell m 2 yta Materialbehov PCI Gisogrund Primer ca 0,10 kg/m 2 PCI Manschett Handfat 1 st/rör PCI Innerhörn antal hörn PCI Manschett WC 1 st/rör PCI Ytterhörn antal hörn PCI Brunnsmanschett 1 st/brunn FÄ STER, ÅNGTÄTT 3,13 PCI VG2007 VÅTRUMSSYSTEM FOG A R, miljoner sekunder per meter OCH K LINK ER TÄTA R K A K EL PCI Pecilastic W 1,0 m/m 2 PCI Nanolight* fästmassa till kakel och klinker se tabell PCI Lastogum X för att limma PCI Pecilastic W ca 0,5 kg alt. PCI FT Extra* fästmassa till kakel och klinker se tabell Alt. fästmassa PCI Nanolight för att limma PCI Pecilastic W ca 0,9 kg PCI Super E VIT fästmassa för glasmosaik och glasplattor ca 1,7 kg/ m² (4 mm tandning) PCI Självhäftande Tätband för att täta folieskarvarna antal meter skarv (rulle om 20 m) PCI Nanofug** fogmassa kakel, klinker o mosaik vägg/golv 0,5-1,5 kg/ m² alt. överlappas skarvarna och limmas med PCI Silcoferm S antal meter skarv (1 tub till 12 m) PCI Megafug** golv ca 1,5 kg/ m² PCI Manschett Rör 1 st/rör PCI Silcoferm S mjukfog till innerhörn och mot snickerier ca 12 löpmeter/tub * ) Åtgång fästmassa beroende på aktuell tandspackel Kvalitetsdokument: Plattor Tandspackel PCI Nanolight PCI FT Extra Entreprenör: cm 6 mm ca 1,3 kg/m 2 ca 2,1 kg/m cm 8 mm ca 1,8 kg/m 2 ca 2,6 kg/m 2 Stora format och/eller ojämn baksida ** ) Välj kulör på fogen PCI Megafug: Manhattan, Cementgrå, Sandgrå och Antrasit. PCI Nanofug: Vit, Silvergrå, Cementgrå, Basalt, Jasmin, Bahama beige, Svart, finns i totalt 17 kulörer. 10 mm ca 2,1 kg/m 2 ca 3,2 kg/m 2 Har entreprenören behörighet för våtrum: Ja Nej Är golvbrunnen utbytt? Ja Nej Kvalitetsdokument BBV, bilaga A, är ifyllt och överlämnat? Ja Nej Underlag vägg: Underlag golv: Datum: 15

16 Intelligenta lösningar från BASF Construction Chemicals Oavsett vilken utmaning du ställs inför och oavsett vilken sorts byggnad du bygger så har BASF Construction Chemicals en intelligent lösning som hjälper dig att lyckas bättre. I våra marknadsledande serier finns ett brett utbud av beprövad teknik som hjälper dig att bygga en bättre värld. BASF AB Box Göteborg Telefon: Fax: Conica Idrottsgolv Conideck Tätskiktssystem för hand- eller sprutapplicering Coniroof PU-baserade taktäckningssystem Emaco Betongreparationssystem HECK MultiTherm Putssystem på isolering Masterflex Fogmassor och fogsystem Masterflow Undergjutningsmassor Masterseal Ytbehandling och impregnering Mastertop Dekorativa golv och industrigolv PCI Fäst- och fogmassor, våtrumssystem och golvspackel RAJASIL Putssystem för fasader och murverk Ucrete Golvsystem för extrema förhållanden

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn PCI monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus och

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K Augusti 2013 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

April 2009. PCI Guiden. Verktyget för att välja rätt tätskikt, fäst- och fogmassor till kakel och klinker

April 2009. PCI Guiden. Verktyget för att välja rätt tätskikt, fäst- och fogmassor till kakel och klinker April 2009 PCI Guiden Verktyget för att välja rätt tätskikt, fäst- och fogmassor till kakel och klinker 1 Förord Jag har varit i branschen i över 20 år. Under årens lopp har jag många gånger reflekterat

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013 golvabia R-System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia R-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia R-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

... och massera ner så att brunnen syns igenom

... och massera ner så att brunnen syns igenom 1 2 7 8 Dessa produkter visar innehållet i systemet och kan ligga som en bild efter underlagstexten. Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong puts,

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 INNEHÅLL BYGGMAX FOLIESYSTEM........................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta 73 MJK.112 Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta Våtrumssystem - PCI Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM 2014.05.15 INNEHÅLL BYGGMAX ROLLBART SYSTEM....................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad augusti 2012 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t e badrum. Läs

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong.

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Wet room foil system Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. INNEHÅLL: Branschregler för tätskikt i våtrum Förberedelser 4 Bostik tätskiktsystem VTvF & VTgF 5 Åtgångstabeller

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn Monteringsanvisning för Weber Designbrunn rev. 2016-06-15 1(12) Weber Designbrunn Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterat tätskikt. Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för både husägare

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Vätskebaserad konstruktion (Kerablock + Nanodefense) Monteringsanvisningar för vattentätning av väggar och golv i våtrum.

Vätskebaserad konstruktion (Kerablock + Nanodefense) Monteringsanvisningar för vattentätning av väggar och golv i våtrum. Monteringsanvisningar för vattentätning av väggar och golv i våtrum. Vätskebaserad konstruktion (Kerablock + Nanodefense) È insieme alla natura che si costruisce il futuro. Vätskebaserad konstruktion 3

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei AB Smidesvägen 10, 171 41 solna Tel: 08 525 090 80 E-post: info@mapei.se Kundservice Tel: 0550 808 15 E-post: order@mapei.se www.mapei.se fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad mars 2009 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till massiva konstruktioner och skivkonstruktioner främst i våtzon Augusti 0. Ersätter tidigare anvisning från mars 0. Den här

Läs mer

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum Januari 2016, utgåva 1. Ersätter september 2011, utgåva 4. HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B B Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B Utgåva 2012.07.01 - ersätter samtliga tidigare utgåvor Mapegum WPS och VR Duklim Säkra certifikat Certifierat kvalitets- och miljöengagemang. Mapeis produkter

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Värmland Dusch

MONTERINGSANVISNING Värmland Dusch Monteringsanvisning-Värmland av 8 009-. RSK 780868-780870 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Värmland

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR Juli 2014 KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR För våtutrymmen med byggkeramik VR13 & GR13 Rollbara system Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande

Läs mer

Tec Dispersionssystem

Tec Dispersionssystem Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer