ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM"

Transkript

1 ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars

2 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet har skärpt sina regler gällande tätskikt bakom kakel och klinker. Tidigare fanns det krav på vattentäthet men inte några krav gällande ångtäthet. Boverket kräver från och med 1 juli 2007 att tätskikten skall vara ångtäta i vissa konstruktioner. Från och med 1 februari 2010 har det tillkommit anvisningar för våtzon 1 respektive våtzon 2. Övergångsperioden gäller fram till 31 juli Branschregler och rekommendationer finns på: MED ARDEX TRICOM ÄR DU SÄKER PÅ ATT UPPFYLLa GÄLLANDE KRAV. 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 2 2

3 BESKRIVNING AV ZONINDELNING Våtrum indelas i våtzoner Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inklusive gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 2 = Övriga väggytor. Övrig utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VtgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg minst 50 mm. Våtzon 2 1 m Våtzon 1 Våtzon 1 Våtzon 2 1 m Hela golvet är våtzon 1 Täthetsklasser VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv VTv = Övriga godkända tätskiktssystem för väggar Val av tätskiktssystem Våtzon 1, väggar Skivkonstruktioner - VTvF = ARDEX TRICOM Massivkonstruktioner - VTvF = ARDEX TRICOM eller VTv = ARDEX P 2 D + ARDEX S 1-K Vid massiva konstruktioner tätsystem VTv, VTg. Om en fuktsäkerhetsprojektering påvisar att ett lägre ånggenomgångsmotstånd än 1 miljon s/m kan användas i konstruktionen kan ARDEX Tätssystem ARDEX S 1-K användas. Gäller även på fuktsäkerhetsprojekterade skivor. Våtzon 1, golv Skivkonstruktioner - VTgF = ARDEX TRICOM Massivkonstruktioner - VTgF= ARDEX TRICOM eller VTg = ARDEX P 2 D + ARDEX S 1-K Våtzon 2, väggar Skivkonstruktioner - VTvF= ARDEX TRICOM eller VTv = ARDEX P 2 D + ARDEX S 1-K Massivkonstruktioner - VTvF= ARDEX TRICOM eller VTv = ARDEX P 2 D + ARDEX S 1-K Övergång mellan våtzon 1 och våtzon 2 vid skivkonstruktioner. Rolla ARDEX P 2 D fram till Tricomdukens kant. Därefter täcks ARDEX P 2 D med ARDEX S 1-K som rollas ut en rollerbredd på Tricomduken. Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk. Tätskiktssystem av folietyp VTgF och VTvF Tätskikt består av en sammanhängande fabrikstillverkad, flexibel folie med specifik tjocklek. Identifierbart genom tydlig märkning. Används för största säkerhet vid utförandet på de mest utsatta områdena. 3

4 Ardex Tätsystem TRICOM ARDEX Tätsystem TRICOM används som tätskikt bakom ytbeläggningar av kakel och klinker på golv och väggar i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. ARDEX Tätsystem TRICOM är godkänt enligt BBV 10:1 branschregler. Testat och provat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Material ARDEX Tätsystem TRICOM är en konstruktion bestående av: Tätskikt och ÅNGTÄT DUK Förseglingsband och rörmanschetter Golvbrunnsförseglingar Fästmassor Alla produkter i tätsystemet är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande branschregler, BBV. Det är hela konstruktionen som är godkänd, därför skall ingen produkt bytas ut. Förseglingar Överallt där rörelser i underlaget kan uppstå, t. ex. vid materialövergångar, vägg/väggvinkel, vägg/golvvinkel och rörgenomföringar skall förseglingar utföras med avsett förseglingsband alternativt rörmanschett. Vid våtrumsmatta med sockel av uppvik, skall minst 30 mm av den del som täcks av plattor ruggas med sandpapper. Skarven skall förseglas med förseglingsband ARDEX SK 12 som monteras med ARDEX S 1-K alternativt ARDEX 8+9. Generellt gällande underlagen Innan arbetet påbörjas, kontrollera att underlagen är rätt utförda. Underlaget skall vara bärkraftigt, rent och torrt. Material och underlag skall inte ha en temperatur lägre än C. Håligheter kring rör och eventuella springor i golv/väggvinkeln och vägg/väggvinkeln spacklas innan tätskiktet appliceras. Befintliga beklädnader, ytskikt som t. ex. våtrumsmatta/tapet, målade ytor och liknande, skall avlägsnas. Underlaget skall inte innehålla fukt överstigande 85% RF. Välj i så fall ARDEX Tätsystem 8 + 9, se separat anvisning. Vid betongplatta på mark och källarytterväggar bör kontroll ske om tillskjutande fukt förekommer. Om tillskjutande fukt förekommer skall ARDEX Tätsystem användas, se separat anvisning. Vid träbjälklag skall konstruktionen vara väl uttorkad innan arbetet påbörjas. Maximal fuktkvot 8%, vid golvvärme 6%. 4

5 väggar Lämpliga underlag är betong, putsade murverk och skivor avsedda för badrum. Betong Skall vara minst 1-3 månader gammal och gjuten mot slät form. Sprickor, håligheter och ojämnheter spacklas med t. ex. ARDEX B 14 eller ARDEX A 45. Cementhud skall alltid avlägsnas. Puts Ytjämnheten skall motsvara struktur 3-4 kapitel enligt putsstrukturer i Hus AMA. Spackling på puts kan ske med t. ex. ARDEX B 10 eller ARDEX F 5. Spackel Skall vara vattenfast och ha bindemedel av cement, t. ex. ARDEX B 10 eller ARDEX F 5. Sandspackel eller annat organiskt bundet spackel skall inte användas. Lättbetong Skall spacklas med t. ex. ARDEX F 5 eller putsas med ARDEX A 950 alternativt ARDEX AM 100. Skivmaterial Skall vara avsedda för användning i våtrum. Skivor som är svåra att skruva i kan oftast limmas med ARDEX S 48. Detta ger en säker och snabb hantering även i massiva konstruktioner. Kartongbeklädda skivor Användningen är beroende på vilka branschregler du följer. Se eller vad som gäller vid aktuellt tillfälle. infästningar Undvik håltagningar och infästningar i våtzon 1. Vid håltagning skall kortling finnas enligt BBV 10:1. När du borrar i kaklet, använd alltid maskeringstejp för markering av borrhål och för att förhindra att borren glider. Krokar, hängare och speglar kan med fördel limmas upp för att undvika håltagning i tätskiktet. Fyll plugghålet med ARDEX SN Våtrumssilikon och tryck i pluggen i hålet. Fyll sedan silikon i pluggen och skruva i skruven. 5

6 GOLV Lämpliga underlag är betong, putsade murverk och skivor avsedda för badrum. Betong Traditionell betong skall vara minst 1-3 månader gammal och ha en brädriven yta. Gjuts golvet med ARDEX A 35 MIX kan tätskikt appliceras redan efter 24 timmar. Sprickor, håligheter och ojämnheter spacklas med t. ex. ARDEX A 45. Cementhud skall alltid avlägsnas. Avjämningsmassor Skall ha bindemedel av cement, t. ex. ARDEX K 70 eller ARDEX K 75. Träbjälklag Spånskivorna skall alltid limmas och skruvas enligt skivtillverkarens anvisning. Förutom rätt böjstyvhet skall fuktrörelser (årstidsfukt) som uppstår i bjälklaget hanteras. Bjälklaget skall ha en böjstyvhet som motsvarar minst 22 mm golvspånskivor monterade på reglar med max c/c 300 mm. Är reglarna monterade på c/c 600 mm skall bjälklagsförstyvning utföras. Se separat rubrik nedan, Bjälklagsförstyvning. Golvbrunn Golvbrunnen skall vara typgodkänd och monterad enligt tillverkarens monteringsanvisning. Brunnen skall vara monterad i nivå med underlaget för tätskikt. Om inte detta är möjligt kan brunnen förses med förhöjningsring. Observera att även förhöjningsringen skall vara typgodkänd för avsedd brunn. Universalförhöjningsringar skall inte användas. Golvbrunnen ska vara monterad vågrätt (tolerans +/- 2 mm mätt från brunnscentrum till ytterkant fläns). Bjälklagsförstyvning Vid träbjälklag är det mycket viktigt att säkerställa att golvet är tillräckligt styvt. Enligt gällande regler skall böjstyvheten vara minst densamma som 22 mm golvspånskiva monterad på reglar c/c 300 mm. Ofta ligger reglar c/c 600 mm, då skall en bjälklagsförstyvning utföras. ARDEX erbjuder två lösningar. Bjälklagsförstyvning med limmade golvskivor Enligt BBV 10:1 branschregler skall böjstyvheten på ett golv där man ska lägga plattor, minst motsvara den för ett bjälklag med 22 mm spånskiva och reglar på c/c 300 mm. Genom att limma en godkänd golvskiva på ett bjälklag med 22 mm spånskiva som är lagd på reglar c/c 600 med ARDEX S 48, uppnås en högre böjstyvhet än 22 mm spånskiva på reglar c/c 300. Detta har AB Trätek, institutet för träteknisk forskning, visat i tester för ARDEX räkning. Den limmade golvskivan bildar tillsammans med spånskivan en samverkanskonstruktion och tar upp laster på ett helt annat sätt än en spånskiva med skruvad golvskiva. Den skruvade konstruktionen är inte styvare än en konstruktion där skivan ligger flytande på spånskivan eftersom skruvarna inte förmår att överföra krafterna mellan spånskivan och golvskivan och därmed uppnås inte böjstyvhetskraven i BBV:s branschregler. Att limma är dessutom smidigare och lättare än att skruva. De flesta lämpliga skivor är hårda och därmed väsentligt svårare att skruva i. Se separat monteringsanvisning ARDEX S 48. Bjälklagsförstyvning med avjämningsmassa Enligt BBV 10:1 branschregler skall böjstyvheten på ett golv där man ska lägga plattor minst motsvara den för ett bjälklag med 22 mm spånskiva och reglar på c/c 300 mm. Genom att använda ARDEX avjämningsmassa K 75 tillsammans med ARDEX P 3 primer och armeringsnät uppfylls kraven enligt BBV 10:1. ARDEX P 3 är en färdigblandad tixotrop primer som ser till att optimal vidhäftning och minimal vattentillförsel till spånskivan erhålls. ARDEX K 75 är en spänningsfattig avjämningsmassa med Ardurapideffekt, det vill säga att den binder sitt vatten kemiskt och alltid är beläggningsbar med tätskikt efter 24 timmar. I konstruktionen ingår även ett armeringsnät med godstjocklek minimum 2,5 mm. För att erhålla önskad bjälklagsförstyvning skall spackling ske med minst 12 mm. Om värmekabel spacklas in i underlaget skall kabeln dessutom övertäckas med minst 10 mm spackel. Se separat monteringsanvisning ARDEX K 75. 6

7 Genomskärningar GENOMSKÄRNING PÅ TRÄBJÄLKLAG 1. Regel 2. Golvspånskiva 3. Primer ARDEX P 3/ARDEX P ARDEX Rotarmering Avjämningsmassa ARDEX K ARDEX S 1-K/ARDEX ARDEX TRICOM DUK GENOMSKÄRNING PÅ BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING MED ARDEX S Regel 2. Golvspånskiva 3. ARDEX S Golvskiva 5. Primer ARDEX P 3/ARDEX P Avjämningsmassa ARDEX K ARDEX S 1-K/ARDEX ARDEX TRICOM DUK 2 1 7

8 ARDEX TRICOM Idag finns det en mängd olika skivmaterial på väggarna i våtrum. Gemensamt för många av dessa är att de är sugande. Detta får till följd att monteringstiden förkortas avsevärt och kan orsaka blåsor under duken då limmet torkar ifrån duken. För att förlänga monteringstiden och säkerställa god vidhäftning är det en bra idé att prima väggarna innan monteringen. Detta görs enklast med ARDEX P 3, en färdigblandad tixotrop primer som är droppfri. Alternativt kan man använda ARDEX P 51. Monteringen av ARDEX TRICOM kan utföras med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9. ARDEX S 1-K är ett färdigblandat tätskikt och kan användas på alla sugande underlag. ARDEX 8+9 är ett tvåkomponents tätskikt som härdar även mellan två täta skikt. Tork- och härdtiden är snabbare än hos ARDEX S 1-K och därför lämpar sig ARDEX 8+9 att använda då man har bråttom. ARDEX 8+9 är perfekt att använda på golv. Vid montering av ARDEX TRICOM på en Minerit VT-skiva eller andra täta material måste ARDEX 8+9 användas för att garantera god vidhäftning och reducera torktiden. Man kan även använda ARDEX 8+9 vid monteringen av ARDEX SK 12 Tätband, framför allt när man förseglar skarvarna mellan ARDEX TRICOM våderna. Detta för att snabbare kunna arbeta vidare med monteringen av plattorna. FÖR SUGANDE UNDERLAG + ARDEX TRICOM DUK ARDEX S 1-K FÖR ICKE SUGANDE UNDERLAG ELLER NÄR DET ÄR BRÅTTOM + ARDEX TRICOM DUK ARDEX 8+9 8

9 Monteringsanvisning för VÄGG 1. Kontrollera att underlaget är rent och torrt samt att golvfallet lutar mot golvbrunn. Kontrollera även att golvbrunnen är monterad i nivå med underlaget. VIKTIGT! Eventuell bättring av underlag och golvfall skall göras nu, innan arbetet med tätskikt påbörjas. 2. Förbered våder av ARDEX TRICOM DUK. Anpassa längden efter takhöjd. TIPS! Prima väggarna för att förlänga monteringstiden och säkerställa god vidhäftning. Använd ARDEX P 3 alternativt ARDEX P Påför ARDEX S 1-K/8+9 i golv/väggvinkel. Använd roller eller pensel. 4. Montera ARDEX IH 15 eller ARDEX SK 90 innerhörn vått i vått i ARDEX S 1-K/8+9. Se till att inga blåsor eller veck uppstår, använd pensel. För ytterhörn används ARDEX UH 15 eller ARDEX SK Montera ARDEX Tätband SK 12 i golv/väggvinkel. Monteras vått i vått med ARDEX S 1-K/8+9. Centrera bandet så att det är lika mycket uppvik på vägg som ut på golv. Vid skarvning av tätband skall överlappet vara minst 5 cm. 6. Montera ARDEX TRICOM Tätband SK 12 i alla hörn, vägg/väggvinkel. 7. Montera ARDEX Rörmanschetter RM eller SK i avsedd storlek. Monteras vått i vått i ARDEX S 1-K/8+9. Se till att inga luftblåsor finns under manschetten. 8. När samtliga förseglingar samt rörgenomföringar är monterade, rollas hela väggen med ARDEX S 1-K/8+9, så att alla förseglingar och väggytor täcks. Rekommenderad åtgång ca 0,65-0,75 kg/ m 2, kan variera beroende på underlag. Viktigt med tillräcklig mängd för att uppnå full vidhäftning. TIPS: Rolla en vådbredd plus 10 cm, det är då lättare att hinna montera duken innan det torkar. 9. Den tillskurna våden av ARDEX TRICOM DUK monteras i den våta ARDEX S 1-K/8+9. Pressa/ stryk fast duken med en gnidde. Säkerställ att full kontakt och inga blåsor uppstår mellan ARDEX TRICOM DUK och ARDEX S 1-K/8+9. Montera nästa våd kant i kant. 10. Försegla skarven mellan våderna med ARDEX TRICOM Tätband SK 12 som monteras vått i vått med ARDEX S 1-K/8+9. TIPS! Pressa/stryk fast tätbandet så att överflödig S 1-K/8+9 trycks bort. Då kortas torktiden. 11. Gör urtag i ARDEX TRICOM DUK för rörgenomgöringar. Säkerställ att det inte uppstår blåsor eller veck runt rören. Använd en gnidde. 12. Pensla alla rörgenomföringar, golv/väggvinklar samt vägg/väggvinklar med ARDEX S 1-K/8+9. Plattsättning kan påbörjas när ARDEX SK 12 har torkat fast, ca 4-6 timmar. 9

10 Monteringsanvisning för golv med Ardex S 1-K och purus golvbrunn 1. Rolla ARDEX S 1-K i drygt en vådbredd, dock inte på brunnsflänsen. 2. Montera ARDEX TRICOM DUK, skär ARDEX TRICOM DUK runt ytterkanten på brunnsflänsen. Gör rent brunnsflänsen från eventuella rester av ARDEX S 1-K. Säkerställ att det inte uppstår blåsor under duken. 3. Montera foten till Puruskniven. 4. Montera ARDEX Tätark centrerat över golvbrunnen. Placera kniven på knivfotens tapp och skär ut hålet i ARDEX Tätark. 5. Forma ner ARDEX Tätark och tryck fast den på brunnsidorna. Rolla ARDEX S 1-K över ARDEX Tätark och ca 5 cm ut på ARDEX TRICOM DUK. 6. Montera BLÅ klämring. Monteringsanvisning för golv med Ardex S 1-K och jafo golvbrunn 1. Rolla ARDEX S 1-K i drygt en vådbredd, dock inte på brunnsflänsen. 2. Montera ARDEX TRICOM DUK. Skär ARDEX TRICOM DUK runt ytterkanten på brunnsflänsen. Gör rent brunnsflänsen från eventuella rester av ARDEX S 1-K. Säkerställ att det inte uppstår blåsor under duken. 3. Montera ARDEX Tätark centrerat över golvbrunnen. Centrera klämringen över golvbrunnen och pressa försiktigt ned den så att konturerna på golvbrunnen framträder. Rita därefter en cirkel längs klämringens insida Skär ut hålet längs den ritade linjen. Forma ner ARDEX Tätark och tryck fast den på brunnsidorna. 5. Rolla ARDEX S 1-K över ARDEX Tätark och ca 5 cm ut på ARDEX TRICOM DUK. Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva ned skruvarna växelvis diagonalt utan att dra åt. Avsluta med att dra åt skruvarna tills klämringen sitter fast.

11 Monteringsanvisning för golv med Ardex och purus golvbrunn 1. Montera foten till Puruskniven. 2. Montera ARDEX Tätark centrerat över golvbrunnen. 3. Rolla ARDEX 8+9 i drygt en vådbredd och över ARDEX Tätark. 4. Montera ARDEX TRICOM DUK, säkerställ att det inte uppstår blåsor under duken. 5. Placera kniven på knivfotens tapp och skär ut hålet i ARDEX Tätark och ARDEX TRICOM DUK. 6. Montera blå klämring. TIPS: Sätt fast brunnsilen på klämringen, centrera den över golvbrunnen och tryck klämringen på plats. Säkerställ att klämringen är i sitt rätta läge. Monteringsanvisning för golv med Ardex och Jafo golvbrunn 1. Montera ARDEX Tätark centrerat över golvbrunnen. 2. Rolla ARDEX 8+9 i drygt en vådbredd och över ARDEX Tätark. 3. Montera ARDEX TRICOM DUK, säkerställ att det inte uppstår blåsor under duken. Centrera klämringen över golvbrunnen och pressa försiktigt ned den så att konturerna på golvbrunnen framträder. Rita därefter en cirkel längs klämringens insida. 4. Skär ut hålet längs den ritade linjen. Forma ner ARDEX Tätark och tryck fast den på brunnsidorna. 5. Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva ned skruvarna växelvis diagonalt utan att dra åt. Avsluta med att dra åt skruvarna tills klämringen sitter fast. 11

12 checklista PRODUKTNAMN ÅTGÅNG VÄGG/m 2 ÅTGÅNG GOLV/m 2 TOTALT FOLIE ARDEX TRICOM DUK SK-W 10 x 1 meter 30 x 1 meter ARDEX SK 90/IH 15 INNERHÖRN ARDEX SK 270/UH 15 YTTERHÖRN ARDEX TRICOM TÄTBAND SK cm brett x 10 m 12 cm brett x 50 m ARDEX FIBERREMSA Vid massiva konstruktioner 10 cm brett x 25 m 10 cm brett x 50 m ARDEX STB Självhäftande tätband för tätning mot plastmatta ARDEX RM RÖRMANSCHETT RM 12/22 RM RM 40/60 SRM 42 RM 110 ARDEX TÄTARK 37 x 37 cm Brunnsmanschett TÄTSKIKT ARDEX S 1-K 4 kg 8 kg 16 kg Åtgång med Tricom duk 0,65-0,75 kg/m 2 Åtgång med Tricom duk 0,65-0,75 kg/m 2 ARDEX-ARKI AB TÄTSKIKT (TVÅKOMPONENT) ARDEX 8 + ARDEX 9 5 kg + 5 kg 20 kg + 20 kg Åtgång med Tricom duk 0,75 kg/m 2 Åtgång med Tricom duk 0,75 kg/m 2 Upplagsvägen Stockholm Tel Fax FIX ARDEX X 77, Flexfix, 5/25 kg ARDEX X 7 Plus, Allroundfix, 5/25 kg ARDEX X 77 S, Snabbt Flexfix 12,5 kg ARDEX X 32, Naturstensfix, 25 kg 1,6-2,2 kg/m 2 1,6-2,2 kg/m 2 2,0-2,5 kg/m 2 3,3 kg/m FOGMASSOR ARDEX FG FLEX, 5/12,5 kg ARDEX NG FLEX, 12,5 kg ARDEX BS FLEX, 5/25 kg ARDEX MG, för natursten, 5 kg ARDEX SN Silikon ARDEX ST Naturstenssilikon ARDEX SG Glättningsmedel 0,2-0,9 kg/m 2 0,5-1,5 kg/m 2 0,5-1,5 kg/m 2 0,2-0,3 kg/m 2 Tryckt ex. april 2010.

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K Augusti 2013 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 November 2015 Ersätter broschyr oktober 2014 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar.

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Contifloor Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Godkända för montering med löpande kortfog som får hamna mellan reglar. Contifloor Certifikat 11 20 06 verifierar

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt LUX ELEMENTS -EL LUX ELEMENTS -DESIGN Från idéskiss till byggsats Fickfakta Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till massiva konstruktioner och skivkonstruktioner främst i våtzon Augusti 0. Ersätter tidigare anvisning från mars 0. Den här

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

F I C K F A K T A #21 SNABBAST PÅ MARKNADEN! ARDEX GÖR SKILLNAD

F I C K F A K T A #21 SNABBAST PÅ MARKNADEN! ARDEX GÖR SKILLNAD ARDEX GÖR SKILLNAD F I C K F A K T A #21 SNABBAST PÅ MARKNADEN! INNEHÅLL INLEDNING 5-6 GOLVSPACKEL 8-24 VÄGGSPACKEL 26-31 TÄTSYSTEM 32-40 FÄSTMASSOR 42-58 FOGMASSOR 61-71 GOLVBRUK 72-74 UTOMHUSBRUK 76-78

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer