Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våtrum Tätskikt med Alfix folie system"

Transkript

1 Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE

2 Inledning Denna anvisning är utarbetad efter Byggkeramikrådets nyreviderade Branschregler 10:1 för Våtrum, BBV, samt Boverkets byggregler, BBR. Reglerna förutsätter arbeten i våtrum och utrymmen med liknande påverkningar, i bostadsmiljö, hotell eller motsvarande. BBV 10:1 utgår från arbeten med godkända tätskiktsystem på hela golv- eller väggytor som ska förses med keramiska plattor. Enligt föreliggande branschregler ska samtliga golv- och väggytor med keramisk beklädnad/ beläggning i ett våtrum förses med godkända tätskiktsystem. Som våtrum betraktas utrymmen där golv- och väggytor helt eller delvis kan utsättas för återkommande vattenbegjutning. I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare avses endast golv, om inte dessa rum är våtrum enligt ovanstående. System av folie typ (VTvF och VTgF) Alfix Våtrumsmatta: Provningsresultat enligt SS-EN ISO Annex E: Zv s/m. Kvalitetsdokument Kvalitetsdokument, enligt BBV, Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/ beboende efter färdigställt arbete. Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarlig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktsystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Vid entreprenader som avser hyresrätter, hotell och liknande där den boende inte själv tecknar fastighetsförsäkring, kan ett gemensamt kvalitetsdokument för samtliga våtrum upprättas enligt överenskommelse med beställaren. Keramiska plattor Fästmassa Våtrumsmatta Avjämningsmassa

3 Våtzoner Våtrum indelas i våtzoner Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 2 = Övriga väggytor. Våtzon 2 1 m Våtzon 1 Våtzon 1 Våtzon 2 1 m Övriga utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktsystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 50 mm. Hela golvet är våtzon 1 Täthetsklasser VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp VTg = Övriga godkända tätskiktsystem för golv VTv = Övriga godkända tätskiktsystem för väggar Våtzonindelning våtrum Våtzon 1 Våtzon 2 Val av tätskiktsystem Våtzon 1, väggar Skivkonstruktioner VTvF Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Våtzon 1, golv Skivkonstruktioner VTgF Massivkonstruktioner VTgF eller VTg Våtzon 2, väggar Skivkonstruktioner VTvF eller VTv Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Keramiska plattor Fogmassa Fästmassa Tätskikt Underlag Keramiska plattor Fästmassa Tätskikt Fogmassa Underlag Anslutning mot plastmatta I övergång mellan plastmatta och primat underlag förseglas med Alfix Seal-Strip eller Alfix VT-Remsa i Alfix tätningsmassa. Tätskiktet monteras med ca 5 cm överlapp. VT golv (VTg och VTgF) VT vägg (VTv och VTvF) Anslutning mot tröskel Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskiktet och ska förseglas med Alfix Seal-Strip eller Alfix VT-Remsa i Alfix tätningsmassa. Vid dörröppningen ska uppvik vara minst 20 mm över nivå vid golvbrunnens överkant. Tätskikt Försegling Plastmatta Mjukfog Keramiska platta Försegling Fästmassa Tätskikt Anslutning mot tak För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskikts normalt avslutas max 10 mm under tak/ väggvinkeln. Anslutning mot plastmassa Avslutning mot tröskel

4 Underlag Generella krav Massivkonstruktioner (våtzon 1 och 2) Betong Betongyta skall ha brädriven ytstruktur eller motsvarande. Min ålder 1 2 månader, max 90% RF. Lättbetong Väggytor av lättbetong skall spacklas eller putsas. Puts Putsbruk skall vara kalkcementbruk. Alternativt kan gipsbundna putsbruk som uppfyller grundkraven i aktuell standard för gipsputs användas. Gipsputstillverkarens anvisningar beträffande torktid etc. skall följas. Dammsugning Spackelmassor Spackel- och avjämningsmassor skall vara mineraliskt bundna, cementbundna (CT) eller gips/anhydritbundna (CA) och av tillverkaren rekommenderade som underlag för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymmen. Skivkonstruktioner (våtzon 1 och 2) Skivor i våtzon 1 ska vara av icke fuktkänslig karaktär, d.v.s. ha formstabilitet efter nedfuktning och inte förorsaka mikrobiell tillväxt. Till exempel: Kalciumsilicatskivor som Masterboard eller skivor av cement som Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit Unico och Minerit VT. Polystyrenskivor med cementfiberarmerad yta till exempel: Wediboard, Jacon våtrumskiva och Lux Elements. Kartongklädda skivor kan användas i våtzon 2 som underlag for tätskikt och plattsättning eller som bakomvarande skiva. I ytterväggar ska skivor vara av icke fuktkänslig karaktär. Om skivväggar omges av våtutrymmen på båda sidor skall skivor och reglar vara av icke fuktkänslig karaktär. Utrymmet mellan skivorna skall ventileras. Generellt Underlag ska vara bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar innan tätskiktsarbeten påbörjas. Det skall vara fast och rengjort från damm, fett, olja, cementslam och liknande och får icke ha genomgående sprickor. Material och underlag får inte ha lägre temperatur än 10 C. Generellt gäller att underlaget ska vara yttorrt och att möjlighet finns for uttorkning av kvarvarande fukt

5 Skivkonstruktioner Golv Träbjälklag, förstärkning min. 12 mm Skivkonstruktioner på golv består vanligen av 22 mm golvspånskivor på reglar med c-avstånd mellan 300 och 600 mm. Oavsett c-avstånd mellan bjälkar, dock max. 600 mm skall bjälklaget förstärkas. Som förbehandling används Alfix PlaneMixPrimer. Förstärkning göras med 1 lager av min 12 mm Alfix PlaneMix 50 eller Alfix PlaneMix 60, självutjämnande avjämningsmassa med armering av punktsvetsat stålnät, tråddiameter min 2,5 mm eller likvärdigt. Träbjälklag, förstärkning min 45 mm Förstärkning av träbjälklag kan även göras med gjutbar massa antingen mellan golvbjälkarna eller som ovanpåliggande armerad avjämningsmassa. På befintligt träbjälklag kan gjutas ett avjämningsskikt av Alfix PlaneMix 80, snabbhärdande cementbruk - slipsats i min 45 mm tjocklek. Värmegolv Förläggning av elburen golvvärme skall utföras av behörig elektriker. Golvvärmesystemen skall förläggas enligt tillverkarens anvisningar. Spackling Gjutning på träbjälklag Drift och start av system skall utföras enligt respektive tillverkarens råd och anvisningar. Golvet spacklas med Alfix PlaneMix 50 eller Alfix PlaneMix 60 i lagtjocklek på min 5 mm över värmekabeln på stabila underlag och min 10 mm vid träbjälklag. Till förstärkning av golv på träbjälklag med gjutbar massa kan Alfix PlaneMix 80 användas i lagtjocklek på min 35 mm över värmekabeln. Keramiska plattor med högre vattenabsorption än 6% för inte användas på golvvärmesystem. Sammanputsning Värmegolv

6 Vattentätning Alfix Våtrumsmatta monterad i Alfix 1K Tätningsmassa Förbehandling Till eventuell reglering av sugförmåga kan underlaget efter behov primas med Alfix Primer/Vattenspärr 1:6. 1K Tätningsmassa Alfix 1K Tätningsmassa är en 1-komponent tätningsmassa, klar att använda. Montering vägg Mät väggarna och tillpassa våder av Alfix Våtrumsmatta i rummets höjd. Använd kniv eller sax. Påför Alfix 1K Tätningsmassa som ett heltäckande skikt på underlaget med en roller eller med en fintandad limspackel. Åtgång: Ca 500 gram per m². Montera våden lodrätt i den våta Alfix 1K Tätningsmassan. Våderna monteras kant i kant vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med en mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Montering bör ske inom ca ½ timme efter påföring av tätningsmassa. Skär fritt runt vid rör och längs med golvet med en kniv. Montering golv Gå vidare med montering på golvet på samma sätt som på vägg. Tillpassa våder av Alfix Våtrumsmatta till rätta längd. Påför Alfix 1K Tätningsmassa, åtgång: Ca 500 gram per m². Montera våden kant i kant längs väggen och kant i kant vid golvskarvar. Gnid/stryk fast mattan med en mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Golvbrunnar För tätning vid runda golvbrunnar används Alfix Tätskiktsduk, självhäftande. OBS: Alfix Tätskiktsduk/Brunnsmanschett monteras direkt på våtrumsmattan efter att våtrumsmattan har torkat i min 24 timmar. Brunnens krage avfettas före montering. Skyddspapperet avlägsnas och duken trycks fast mot brunnen och underlaget. Tätskiktsduken skärs, så den ansluter under klämringen. Följande golvbrunnar kan rekommenderas: Blücher skruvad klämring. JAFO rund plastbrunn med skruvad klämring. Purus rund plastbrunn med blå klämring. Montering enligt leverantörens anvisningar. Närmare information sida 10 och i monteringsanvisning: Vattentätning vid golvbrunnar som följer med varje manschett. Påföring av 1K Tätningsmassa och montering av våd kant i kant Montering på golv alfix.dk Skär fritt runt vid rör och längs med golvet med en kniv Skär fritt runt golvbrunnen och monter Alfix Tätskiktsduk/Brunnsmanschett

7 Vattentätning Alfix Våtrumsmatta monterad i Alfix 1K Tätningsmassa Hörn och golv/vägg vinkel Påför Alfix 1K Tätningsmassa i alla hörn och montera Alfix VT-hörn. I golv/vägg vinkeln samt i vägg/vägg vinkeln monteras Alfix VT-remsa i Alfix 1K Tätningsmassa. Mattskarvar Mattskarvar på vägg och golv förseglas med Alfix VT-remsa i Alfix 1K Tätningsmassa. Rörgenomföringar Kring rör och rör-i-rörsystem används Alfix Rörmanschetter i avsedd storlek. Vid rör-i-rörsystem skall försegling utföras mot skyddsröret som skall sticka ut från väggen vinkelrätt och min 100 mm. Rörmanschetter monteras i Alfix 1K Tätningsmassa. Alternativt användas Alfix Seal-Strip, självhäftande. Skär då ett hål med ca 10% mindre diameter än röret, som skall förseglas. Skyddspapperet avlägsnas och Seal-Strip trycks fast kring rör och mot underlaget. Försegling med VT-hörn monterad i 1K Tätningsmassa Mattskarvar förseglas med VT-remsa monterad i 1K Tätningsmassa Slutligen påföres Tätskiktsduk(ar), rörgenomföringar, alla hörn, övergång vägg/ golv, vägg/vägg och skarvar med Alfix 1K Tätningsmassa. Åtgång: Omräknad i mängd motsvarande minst 1,5 kg per m². Torktid före plattsättning: 8-12 timmar. Våtzon 2 Där våtzon 2 utföres utan Våtrumsmatta påföres hela våtzon 2 inklusive mm skarvövergångar mellan våtzon 1 och våtzon 2 med Alfix Rollade Tätskikt. Montering kring rör med Rörmanschett i tätningsmassa. Alternativt användas Seal-Strip, självhäftande Montering av Alfix Tätskiktsduk direkt på våtrumsmattan och slutförsegling med 1K Tätningsmassa

8 Vattentätning Alfix Våtrumsmatta monterad i Alfix 2K Tätningsmassa Förbehandling Till eventuell reglering av sugförmåga kan underlaget efter behov Primas med Alfix Primer/ Vattenspärr 1:6. 2K Tätningsmassa Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter, binder och cement, som blandas med spiralomrörare på borrmaskin till en jämn blandning utan klumpar. Hörn och golv/vägg vinkel Påför Alfix 2K Tätningsmassa i alla hörn och montera Alfix VT-hörn. I golv/vägg vinkeln monteras Alfix VT-remsa i Alfix 2K Tätningsmassa. Försegling i hörn med 2K Tätningsmassa Montering vägg Mät väggarna och tillpassa våder av Alfix Våtrumssmatta i rummets höjd. Använd kniv eller sax. Tätningsmassan påföres med en roller eller en fintandad limspackel. Åtgång: Ca 500 gram per m². Väggar: Montera våden lodrätt i den våta Alfix 2K Tätningsmassan. Våderna monteras med mm överlapp vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med en mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Montering bör ske inom ca ½ timme efter påföring av Alfix 2K Tätningsmassa. Skär fritt runt vid rör med en kniv. Montering av våd i hörn Skär fritt runt vid rör Golvbrunnar För tätning vid runda golvbrunnar används Alfix Tätskiktsduk, självhäftande. OBS: Alfix Tätskiktsduk/Brunnsmanschett monteras direkt på underlaget innan Våtrumsmattan monteras. Brunnens krage avfettas före montering. Skyddspapperet avlägsnas och duken trycks fast mot brunnen och underlaget. Montering av våd omlott vid skarv Montering av Alfix Tätskiktsduk/Brunnsmanschett

9 Vattentätning Alfix Våtrumsmatta monterad i Alfix 2K Tätningsmassa Montering golv Gå vidare med montering på golvet på samma sätt som på vägg. Tillpassa våder av Alfix Våtrumsmatta till rätta längd. Påför Alfix 2K Tätningsmassa, åtgång: Ca 500 gram per m². Montera våden kant i kant längs väggen och överlappa mm vid golvskarvar. Gnid/ stryk fast mattan med en mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Skär fritt runt golvbrunnen efter att våtrumsmattan har torkat i min 12 timmar. Säkerställ att tätskiktsduk och mattan ansluter under klämringen. Följande golvbrunnar kan rekommenderas: Blücher skruvad klämring. JAFO rund plastbrunn med skruvad klämring. Purus rund plastbrunn med blå klämring. Montering av våd på golv Montering enligt leverantörens anvisningar. Närmare information sida 10 och i monteringsanvisning: Vattentätning vid golvbrunnar som följer med varje manschett. Rörgenomföringar Kring rör och rör-i-rörsystem används Alfix Rörmanschetter i avsedd storlek. Vid rör-i-rörsystem skall försegling utföras mot skyddsröret som skall sticka ut från väggen vinkelrätt och min. 100 mm. Monteras i Alfix 2K Tätningsmassa. Alternativt används Alfix Seal-Strip, självhäftande. Skär då ett hål med ca 10% mindre diameter än röret, som skall förseglas. Skyddspapperet avlägsnas och Seal-Strip trycks fast kring rör och mot underlaget. Se sida 7. Slutligen påföres rörgenomföringar och övergång vägg/golv, med Alfix 2K Tätningsmassa. Åtgång: Omräknad i mängd motsvarande minst 1,5 kg per m². Torktid före plattsättning: 4-6 timmar. Skär ut hålet vid golvbrunnar med kniv Montering kring rör med Rörmanschett i 2K Tätningsmassa. Alternativt användas Seal-Strip, självhäftande. Våtzon 2 Där våtzon 2 utföres utan Våtrumsmatta påföres hela våtzon 2 inklusive mm skarvövergångar mellan våtzon 1 och våtzon 2 med Alfix Rollade Tätskikt. Slutligen överpenslas övergång vägg/golv och Rörmanschett/Seal-Strip med 2K Tätningsmassa

10 Golvbrunnar 1K Tätningsmassa Blücher med klämring Avfetta brunnens säte/fläns med till exempel aceton. Montera Alfix Brunnsmanschett typ H. Montera klämring och skär ut hålet med kniv. Purus Innan montering av Alfix Våtrumsmatta: Tag bort klämringen och placera Purus knivens fot i brunnen. Avfetta brunnens säte/fläns med till exempel aceton. Montera av Alfix Brunnsmanschett. Skär ut hålet med kniv och montera blå klämring. Jafo Innan montering av Alfix Våtrumsmatta: Placera Jafo skärmall. Avfetta brunnens säte/fläns med till exempel aceton. Montera Alfix Brunnsmanschett. Markera och skär ut hålet. Montera klinkerramunderdel. O-ring används ej. OBS! För närmare information, samt vid försegling mot väggnära golvbrunnar, se tillägget: Våtrum - Försegling mot golvbrunnar. 2K Tätningsmassa Blücher med klämring Avfetta brunnens säte/fläns med till exempel aceton. Montera Alfix Brunnsmanschett typ H och sedan Alfix Våtrumsmatta. Montera klämring efter min 12 timmar och skär ut hålet med kniv. Purus Tag bort klämringen och placera Purus knivens fot i brunnen. Avfetta brunnens säte/fläns med till exempel aceton. Montera Alfix Brunnsmanschett och sedan Alfix Våtrumsmatta. Skär ut hålet med kniv efter min 12 timmar och montera blå klämring. Jafo Placera Jafo skärmall. Avfetta brunnens säte/ fläns med till exempel aceton. Montera Alfix Brunnsmanschett och sedan Alfix Våtrumsmatta. Markera och skär ut hålet och montera klinkerramunderdel. O-ring används ej. OBS! För närmare information, samt vid försegling mot väggnära golvbrunnar, se tillägget: Våtrum - Försegling mot golvbrunnar

11 Plattsättning Vid plattsättning skall utrymmen, underlag och material ha en temperatur av min +10 C. Montering utförs med Alfix Letfix Universal, Alfix Letfix extra, Alfix Profix extra eller Alfix Combifix. Fästmassan påföres underlaget med en tandspackel varefter plattorna trycks/vrids på plats. Plattornas baksida ska ha full täckning med fästmassa. Torktid före fogning: Ca 1-2 dygn. Åtgång: 0,9-4,5 kg per m². Påföring av fästmassa Plattstorlek Letfix extra Profix extra Combifix <50 mm Åtgång kg/m 2 vid tandstorlek 4 x 4 mm Letfix Universal 0,9 1,0 1,1 1, mm Åtgång kg/m 2 vid tandstorlek 6 x 6 mm 1,4 1,5 1,7 1, mm Åtgång kg/m 2 vid tandstorlek 8 x 8 mm 1,8 1,9 2,2 1,9 >300 mm Åtgång kg/m 2 vid tandstorlek 10 x 10 mm 2,3 2,4 2,8 2,4 Montering av plattor på vägg Montering på golv Klart att foga

12 Fogning För fogbredder upp till 5 mm kan Alfix Cerafill 5 colour Kakelfog användas. För fogbredder mellan 2-10 mm kan Alfix Cerafill 10 colour Universalfog användas. Alfix Cerafill 15 quick är ett flexibel och snabbhärdande fogbruk till fogning av icke sugande plattor på större golvytor för fogbredder mellan 2-15 mm. För fogbredder mellan 5-20 mm kan Alfix Cerafill 20 Klinkerfog användas. Fogmassan påföres med en mjuk gummispackel. Rengöring utförs med en väl urvriden svamp. Torktid före belastning av gångtrafik: Ca 1 dygn. Åtgång: 0,5-2 kg per m². Påföring av Cerafill fogmassa Mjukfogar Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade rörelser. Alfix M-Silicon används för fogning i hörn, vid övergång mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar samt vid sanitära installationer. Används ej vid fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram vid golvbrunn. Yttorr efter 1 dygn. Härdningstid: Ca 1 mm per dygn. Åtgång: Ca 9 m per patron vid en fogstorlek om ca 4 x 8 mm. Rengöring med svamp Påföring av M-Silicon så att hela fogen fylls Överskjutande fogmassa skrapas bort

13 Efterkommande installationer Infästningar Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massivkonstruktioner, såsom betong eller särskild konstruktionsdetalj, t.ex. kortling. För ökad säkerhet mot fuktskador är det lämpligt att alltid välja system med infästning genom limning. Underlaget ska vara torrt och rent. Vid håltagning fäst maskeringstejp där hålet ska vara. Förborra alltid en bit. Borra hål och rengör från damm. Fyll hålet med Alfix M-Silicon och montera en plastplugg. Fyll pluggen med Alfix M-Silicon. Skruva i skruven och ta bort överflödig mjukfog och tejp. Borra ett hål och fyll hålet med M-Silicon Montering av plastplugg och montering av skruven efter fyllning med M-Silicon Utbyte av keramiska plattor på tätskikt Använd endast verktyg som är justerbar i höjd. Ställ in skärdjupet till plattjockleken. Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen. Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan. Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel. Rengör från damm. Undvik om möjligt att skada membranet. Eventuell reparation av membranet kan utföras med Alfix 2K Tätningsmassa i blandningsförhållande: 1 del binder till en del cement. Tätningsmassan påförs underlaget med en pensel eller spackel i ca 1-2 mm. Den nya plattan kan monteras vått i vått i Alfix 2K Tätningsmassa. Alternativt kan plattan monteras när tätningsmassan har torkat. Tätningsmassa påförs på plattans baksida. Fogning utförs efter 4-6 timmar. Skär ett spår langs plattkanter. Avlägsna plattan försiktigt Tätningsmassan påförs underlaget och plattan monteras

14 Produktöversikt Förbehandling PlaneMixPrimer. Används som förbehandling före spackling på skilda typer av underlag. Golvspackelmassor PlaneMix 50 och PlaneMix 60. För avjämning och planspackling på undergolv av betong eller träbaserade skivor. PlaneMix 80. Snabbhärdande cementbruk till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv. PlaneMix 100. Snabbhärdande cementbruk för finavjämning och planspackling på undergolv. Förbehandling Primer Vattenspärr. Används som förbehandling och fuktskydd på sugande underlag. Förseglingar Brunnsmanschett/Tätskiktsduk. Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn. Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm. Typ L. Storlek: 30 x 120 cm. Tjocklek: 1 mm. Typ H. Storlek: 40 x 40 cm. 380 x 400 mm. Tjocklek: 1 mm. Seal-Strip. Självhäftande remsa av syntetiskt gummi. VT-remsa. Laminerad remsa som är tät i sig själv. Levereras i 25 m rullar. VT-innerhörn/ytterhörn. Färdiga hörn. VT-Rörmanschett. Gummiförstärkta rörmanschetter av syntetiskt gummi för elastisk försegling vid rörgenomföringar. Typ För rördimension Ø10 25 mm. Typ För rördimension Ø22 42 mm. Typ För rördimension Ø mm. Typ För rördimension Ø mm med dubbla hål. Våtrumsmatta. Laminerad PE folie. Levereras i rullar i 1 m s bredd och med 30 m i varje rulle. Tätskikt 1K Tätningsmassa Flytande 1-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag. 2K Tätningsmassa 2-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag. Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement som levereras i grått eller vitt

15 Produktöversikt Plattsättning Letfix extra, Profix extra, Combifix. Flexibla fästmassor för sättning / läggning av kakel, klinker, mosaik, natursten och storformatplattor. Letfix Universal. Vit fästmassa för sättning och läggning av natursten, keramiska vägg- och golvplattor och mosaik. Fogning Cerafill 5 colour. Kakelfog för fogning av sugande vägg- och golvplattor, mosaik och marmor. Cerafill 10 colour. Universalfog för fogning av sugande och icke sugande vägg- och golvplattor. Cerafill 15 quick. Flexibel och snabbhärdande fogbruk till fogning av icke sugande plattor. Cerafill 20. Klinkerfog för fogning av keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor. M-Silicon. Högelastisk fogmassa för rörelsefogar i keramiska beklädnader, natursten och liknande. S-Silicon. Högelastisk fogmassa för rörelsefogar i keramiska beklädnader och liknande. Skötselråd Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet. Grundrent Avlägsnar hårt sittande smuts Effektiv för borttagning av gammalt vax och polish Golvtvätt Rengör och underhåller i ett arbetsmoment Ger djup lyster och framhäver materialets rätta färg Marmor- och keramiktvätt Daglig användning motverkar uppkomst av kalkfläckar Torkar utan att lämna fläckar Klinkerrent Skonsamt surt rengöringsmedel med stor kalkog smutsupplösande effekt

16 frydenborg.dk Alfix utvecklar, producerar och marknadsför produkter till beklädnader och beläggningar vid byggnation. Professionellt och engagerat löser vi uppgifter i samspel med våra samarbetspartners. Alfix sortimentet består av ett brett urval av: fästmassor, fogmassor, spackelmassor, gjutmassor, våtrumslösningar, rengörings skötselmedel samt andra specialprodukter. ALFIX A/S H. C. Ørstedsvej DK-6000 Kolding alfix.dk

17 Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system SE

18 Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktsystem. Reglerna gäller från 1. oktober Reglerna beskriver hur kombination av golvbrunn och tätskikt ska provas. Dessa har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut, Sitac och Svensk Byggtjänst. CE-märkning Alfix 1K och 2K Tätningsmassa har fått CE-märkning och produkterna vill framöver förses CE-märkning. Märkningen visar, att Alfix klara av de gemensamma europeiska krav med avseende på företagets ETA-Godkännande enlig ETAG 022 del 1 för flytande tätmassor. 1K 1073 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej DK-6000 Kolding CPD ETA-09/0048 ETAG 022 2K 1073 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej DK-6000 Kolding CPD ETA-09/0047 ETAG 022 2

19 Väggnära golvbrunnar Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system Purus Line Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant 8. Markering av skruvhålen. Frigör hålen för brunnsmanschett/ folie 9. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar. OBS! Diagonal fastskruvning! Unidrain mm 100 mm 7 3. Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 100 mm uppvik på vägg 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 7. Skär ut hål i våtrumsmatten längs brunnens innerkant 3

20 Väggnära golvbrunnar Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system Unidrain 1000/ Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras med 100 mm uppvik på vägg. 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant BLÜCHER 3K Med skruvad klämring mm 50 mm 4 3. Rengör brunnens säte/fläns, och placera foten till BLÜCHERS specialverktyg 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 50 mm uppvik på vägg. 5. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i brunnsmanschett 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 8. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i våtrumsmattan 9. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att markera skruvhålen 10. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie 11. Montering av klämring: Tidigast efter 12 timmar. OBS! diagonal fastskruvning!

21 Väggnära golvbrunnar Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system BLÜCHER Waterline Med skruvad klämram Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Är brunnen monterad i vägg/golv vinkel, rekommenderas 50 mm uppvik på vägg. 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant, frigör skruvhålen för brunnsmanschett/folie 9. Montering av skruvad klämram: Tidigast efter 12 timmar. OBS! Diagonal fastskruvning! BLÜCHER Waterline Med limfläns Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras med 50 mm uppvik på vägg. 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant 9. Montering av klinkerram 5

22 Golvbrunnar Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system BLÜCHER Med skruvad klämring Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H 5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 6. Montering av skruvad klämring: Tidigast efter 12 timmar. OBS! Diagonal fastskruvning 7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant Purus Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Purus knivens fot i brunnen 6. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 8. Skär ut hål i våtrumsmattan med Purus kniven 9. Montering av blå klämring: Tidigast efter 12 timmar

23 Golvbrunnar Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system Jafo Rengör brunnens säte/fläns 4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 6 Skär ut hål lodrätt längs Jafo skärmallens innerkant 7. Drag ur skärmallen och montera klinkerramens underdel: Tidigast efter 12 timmar. O-ring används ej. OBS! diagonal fastskruvning! 7

24 Golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa / Folie system BLÜCHER Med skruvad klämring Rengör brunnens säte/fläns 4. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 5. Skär fritt runt golvbrunn 6. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Tidigast efter 12 timmar. 7. Montering av skruvad klämring: OBS! Diagonal fastskruvning! 8. Skär ut hål i brunnsmanschett längs brunnens innerkant och försegla med Alfix 1K Tätningsmassa Purus Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Purus knivens fot i brunnen 6. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 7. Skär fritt runt golvbrunn 8. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Tidigast efter 12 timmar 9. Skär ut hål med Purus kniven 10. Montering av blå klämring: Och försegla med Alfix 1K Tätningsmassa 10

25 Golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa / Folie system Jafo Rengör brunnens säte/fläns 4. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta 5. Skär fritt runt golvbrunn 6. Placera Jafo skärmall i brunnen och montera Alfix Brunnsmanschett typ H. Tidigast efter 12 timmar. 7. Skär ut hål i brunnsmanschett längs Jafo skärmall 8. Montering av klinkerramens underdel. O-ring används ej. OBS! diagonal fastskruvning! Slutförsegling med Alfix 1K Tätningsmassa 9

26 Väggnära golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system Unidrain 1000 / Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L 5. Påföring av Alfix Tätningsmassa Purus Line Ta bort klämring och rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L 5. Skär ut längs brunnens innerkant 6. Montering av klämring 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

27 Väggnära golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system BLÜCHER 3K Med limfläns mm 50 mm 7 3. Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 50 mm uppvik på vägg 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa Unidrain mm 100 mm 3. Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 100 mm uppvik på vägg 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 6. Påföring av Alfix Tätningsmassa 11

28 Väggnära golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system BLÜCHER Waterline Med limfläns Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkanten 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa 12

29 Golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system Jafo Rengör brunnens säte/fläns 4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 6. Montering av klinkerramens underdel. OBS! diagonal fastskruvning! O-ring används ej. 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa BLÜCHER Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Markera hål 6. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa 13

30 Golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system Purus Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Purus knivens fot i brunnen 6. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 7. Skär ut hål med Purus kniven 8. Montering av blå eller gul klämring 9. Påföring av Alfix Tätningsmassa Joti Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Joti knivens fot i brunnen 6. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 7. Skär ut hål med Joti kniven 8. Montering av klämring. OBS! diagonal fastskruvning! 9. Påföring av Alfix Tätningsmassa

31 Golvbrunnar Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system BLÜCHER Med skruvad klämring Rengör brunnens säte/fläns 4. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Markering av hålen 6. Montering av klämring. OBS! diagonal fastskruvning! 7. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs klämringens innerkant 8. Påföring av Alfix Tätningsmassa BLÜCHER Serres Montering av membranfläns och klämring 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Påföring av Alfix Tätningsmassa under membranfläns 6. Påföring av Alfix Tätningsmassa ovan på membranfläns/ golvytan 15

32 frydenborg.dk Alfix utvecklar, producerar och marknadsför produkter till beklädnader och beläggningar vid byggnation. Professionellt och engagerat löser vi uppgifter i samspel med våra samarbetspartners. Alfix sortimentet består av ett brett urval av: fästmassor, fogmassor, spackelmassor, gjutmassor, våtrumslösningar, rengörings skötselmedel samt andra specialprodukter. ALFIX A/S H. C. Ørstedsvej DK-6000 Kolding alfix.dk

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner

Läs mer

Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system

Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system SE Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system A n s v a r i g s t y r k a Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system SE Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system SE Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. Inledning Denna anvisning

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Stående fogning med snabbhärdande golvfog, Cerafill 15 quick Denna temainfo handlar om fogning av keramiska golvplattor, natursten mm., när vikten läggs på arbetsmiljö och en rationell fog process.

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

Monteringsinfo. Generellt. BBR BBV krav. Konstruktioner

Monteringsinfo. Generellt. BBR BBV krav. Konstruktioner Sida 1 Vattentätning med system Alfix Våtrumsmatta. Anvisningen gäller vattentätning med Alfix Våtrumsmatta efter de nya kraven i Boverkets Byggregler, BBR pr. 1 juli, 2007. VTv F VTg F Generellt Antalet

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM

MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM Gäller fr. o m 2013 Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), c/o SVEFF, Box 5501, 11485 Stockholm tfn: 08-783 82 40, mobil 070-091 61 69, fax: 08-783 82 39 www.vatrumsmalning.se

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER FOLIETÄTNING UTOMHUS VINDS/TAK- OCH MARKTERRASSER & BALKONGER SOPRO AEB 639 Sopro AEB 639 Tätskiktsduk är ett tätningsmembran som består av flera skikt.

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer