NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Stegljudsdämpning betongbjälklag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag"

Transkript

1 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO :2010

2 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder för dämpning av stegljud. De tre konstruktionsprinciperna används på fasta underlag som betong, lättbetong, platsgjuten betong och liknande cementbundna konstruktioner. De är, var och en för sig, målinriktade på specifika användningsområden i bostäder, affärs- och kontorslokaler samt industri. De är provade av ett ackrediterat laboratorium och ger en stegljudsreduktion på respektive 16, 16 och 19 db. Kort om ljudkällor När en ljudkälla verkar mekaniskt på ett bjälklag eller en annan byggnadsdel och ljudet registreras i ett annat rum (t.ex. under eller vid sidan av rummet med ljudkällan) kallas fenomenet stegljud eller trumljud, beroende på vilken ljudkälla ljudet kommer ifrån. Lägenhet Lägenhet / Trappuppgång Lägenhet Stegljud Stegljudsdämpning avgör hur gångtrafik, stötar och slag mot golvet i ett rum, uppfattas i ett närliggande utrymme. Dämpningen beror huvudsakligen på betongkonstruktionen tillsammans med ljuddämpande golv och deras ytbeläggning. Stegljudsnivån definieras enligt ljudnivån från en standardiserad stegljudsapparat som hamrar på bjälklaget i ett angränsande rum. Naturliga stegljudskällor som verkar direkt på bjälklaget eller en golvbeläggning är t.ex. steg av gående personer, föremål som tappas på golvet, vagnar som rullar över golvet eller möbler som flyttas. Tromljud Trumljud avser det ljud som uppstår inom samma rum som där aktiviteterna pågår. Luftljud Luftljud är det ljud som frambringas och utbreder sig i luften, t.ex. när vi talar eller spelar musik. Byggnadsljud När ljud fortplantas inne i byggkonstruktionerna betecknas de som byggnadsljud. Betongkonstruktioner isolerar, på ett naturligt sätt, steg- och luftljud med låga frekvenser. Konstruktionerna fortplantar däremot steg- och luftljud med höga frekvenser. Därför bör man använda tilläggskonstruktioner med god luft- och stegljudsdämpning, som s.k. flytande golvbeläggningar vid medelhöga och höga frekvenser. Korrekt konstruerat och monterat i byggnaden ger en flytande golvbeläggning förbättrad luftljudsisolering och sänkt stegsljudsnivå jämfört med ett massivt bjälklag. Dämpning av stegljudsnivån kan uppnås till låga kostnader och med lägre vikt än om samma åtgärd skulle genomföras med spackel/överbetong på bjälklaget. Förutsättningen är att golvbeläggningen inte förbinds mekaniskt med betongstommen, och att den kan röra sig fritt utan kontakt med denna genom fundament eller installationer. Höga krav ställs på utförandet för att önskad ljuddämpning i en given byggnad ska kunna uppnås. 2

3 mira s testade, ljuddämpande golvkonstruktioner mira typ db Denna konstruktion är huvudsakligen avsedd för större ytor som vid nybyggnad och renovering i storskaliga projekt med utläggning av spackelskikt via mobila pumpfordon. Kan utföras på underlag av betong, lättbetong eller självutjämnande spackelmassor. l mira flexband l mira z-fix eller montagelim för applicering av matta l mira stegljudsmatta silent step 4820 l mira 4180 primer l självhäftande vävtape l elastisk fogmassa l mira x-plan eller 6700 cemplan mira typ db Denna konstruktion är huvudsakligen avsedd för bostadsutrymmen och våtrum där det krävs lutning i ytbeläggningen. l mira flexband l helklistras med mira z-fix l mira stegljudsmatta silent step 4830 l mira 4180 primer l självhäftande vävtape l elastisk fogmassa l mira x-plan eller 6700 cemplan mira typ db Denna konstruktion är huvudsakligen avsedd för ytor med beläggning av keramiska plattor, där bygghöjden endast tillåter minimal uppbyggnad. l mira flexband l helklistras med mira z-fix l mira stegljudsplatta silent step 4840 l självhäftande vävtape l mira 4180 primer (skall används vid 3250 superplanfix) l elastisk fogemassa l mira z-fix eller 3250 superplanfix med storformatplattor 3

4 mira typ dB Konstruktion Denna ljuddämpande konstruktion är uppbyggd kring mira silent step 4820, som appliceras med fästmassa eller montagelim. I förväg monteras mira flexband längs väggar och vid genomföringar. Skarvar i stegljudsmattan tätas med vävtape. Ovanpå tan utläggs stegljudsmatgolvspackel. mira flexband elastisk fogmassa x-plan eller 6700 cemplan Konstruktionens tjocklek är mm, vikt ca 35 kg/ m 2 vid min. 20 mm övertäckning med x-plan eller 6700 cemplan eller liknande. Golvtyp användning Denna konstruktion används huvudsakligen till större ytor vid nybyggnation och renovering av kontorsutrymmen, skolor och liknande där spackelskiktet normalt läggs ut med pumpfordon. Beroende på belastning kan armering och ökad lagtjocklek krävas. Konstruktionen kan förses med alla typer av ytskiktsbeläggning. betongunderlag lim 4820 silent step självhäftande vävtape 4180 primer Provning av ljuddämpning Ref. DS ISO : Konstruktionen är provad enligt EN ISO :2010 och visar en stegljudsreduktion på 19 db. Provningen är utförd i en ackrediterad ljudkammare. Ursprungsbjälklaget är ett kompakt 140 mm betongbjälklag. Andra tjocklekar och alternativ kan ge avvikande resultat. 40 Frekvens f [Hz] L 1/3 oktav [db] 100 0, , , , , , , , , , , , , , ,9 Förutsättningar: Rumstemperatur 18,3 C Luftfuktighet 55% RH Volym, mottagarrum 243 m³ Viktad ljudreduktion Nedanstående resultat har uppnåtts vid mätning i provningslaboratorium. Enligt EN ISO 717-2: 1997 och EN ISO 717-2:2006. L w = 19 db C I = -12 db Reduktion av stegljudsnivå (db) , , , Frekvens, f [Hz] 4

5 Utförande Denna konstruktion är lämplig för större projekt, där spackelskiktet normalt läggs ut med pumpfordon. Självhäftande flexband monteras längs väggarna och längs andra genomgående installationer i golvet som pelare, rörgenomföringar och liknande. Flexband levereras med bredder 40 och 100 mm. Stegljudsmattan appliceras mot golvytan med montagelim alternativt kantlimmas med golvlim eller fästmassa. Hela stegljudsmattan ytprimas med 4180 primer, koncentrerad för att täta ytan mot inträngning av fukt och slam från spackelmassan. Alla skarvar förseglas med självhäftande vävtape eller annan motsvarande tape som säkrar täthet och resistens mot inträngande vatten och slam från spackelmassan. Övergången mellan golv och vägg och längs andra genomgående installationer, förseglas med elastiskt fogmassa. Fogmassans funktion är att säkra täthet mot inträngning av flytande spackelmassa. Fogmassan kan vara akryl, silikon och liknande produkter. Spackelmassan kan utläggas omedelbart efter att primer och fogmassa är yt-torra. Lagtjockleken för denna konstruktion ska vara min. 20 mm spackelskikt. Lagtjocklek för spackelmassa kan ökas beroende på typ av spackelmassa. Om golvkonstruktionen ska monteras som flytande ska spackelskiktet vara minst 25 mm. Efter timmar kan fortsatt ytbehandling utföras beroende av ytskiktets krav på restfuktinnehåll. 5

6 mira typ dB Konstruktion Denna ljuddämpande konstruktion är uppbyggd kring mira silent step 4830, som appliceras med fästmassa. I förväg monteras mira flexband längs väggar och vid genomföringar. Skarvar i stegljudsmattan tätas med vävtape. Ovanpå stegljudsmattan utläggs golvspackel. mira flexbånd elastisk fogmassa x-plan eller 6700 cemplan Konstruktionens tjocklek är 26 mm, vikt ca 38 kg/m 2 vid min. 20 mm övertäckning med x-plan eller 6700 cemplan eller liknande. Golvtyp 4830 användning Denna konstruktion passar huvudsakligen för mindre och mellanstora ytor. Stegljudsmattan är mycket formstabil och lämplig vid kraftigare belastningar dock med eventuellt extra spackelskikt och armering. Speciellt lämplig för områden med våtbelastning, som bad- och tvagningsutrymmen, hotell, industri med krav på rengöring och vattenspolning, där det är möjligt att bygga upp golvlutning i spackelskiktet. I våta områden ska våtrumsmembran användas i samband med ytbeläggning av keramiska plattor. betongunderlag 50 fästmassa 4830 silent step självhäftande vävtape 4180 primer Provning av ljuddämpning Ref. DS ISO :2010 Konstruktionen är provad enligt EN ISO :2010 och visar en stegljudsreduktion på 16 db. 40 Frekvens f [Hz] L 1/3 oktav [db] 100 0, , , , , , , , , , , , , , ,3 Provningen är utförd i en ackrediterad ljudkammare. Ursprungsbjälklaget är ett kompakt 140 mm betongbjälklag. Andra tjocklekar och alternativ kan ge avvikande resultat. Förutsättningar: Rumstemperatur 17,0 C Luftfuktighet 57% RH Volym, mottagerrum 243 m³ Viktad ljudreduktion Enligt EN ISO 717-2: 1997 og EN ISO 717-2:2006. Nedanstående resultat har uppnåtts vid mätning i provningslaboratorium L w = 16 db C I = -10 db Reduktion av stegljudsnivå (db) , , , Frekvens, f [Hz] 6

7 Utförande Denna konstruktion är huvudsakligen lämplig för bostadsutrymmen med rumsstorlekar upp till 30 m 2 och till våtrum där det krävs lutning i ytspackelskikt för våtrumsmembran och beläggning med keramiska plattor. Självhäftande flexband monteras längs väggarna och längs andra genomgående installationer i golvet som pelare, rörgenomföringar och liknande. Flexband levereras med bredder 40 och 100 mm. Stegljudsmattan fästs mot underlaget med helklistring av mira z-fix fästmassa. Hela stegljudsmattan ytprimas med koncentrerad 4180 primer för att täta ytan mot inträngning av fukt och slam från spackelmassan. Alla skarvar förseglas med självhäftande vävtape eller annan motsvarande tape som säkrar täthet och resistens mot inträngande vatten och slam från spackelmassan. Övergången mellan golv och vägg och längs andra genomgående installationer, förseglas med elastiskt fogmassa. Fogmassans funktion är att säkra täthet mot inträngning av flytande spackelmassa. Fogmassan kan vara akryl, silikon och liknande produkter. x-plan spackelmassa kan utläggas omedelbart efter att primer och fogmassa är yt-torra. Lagtjockleken ska alltid vara min. 20 mm. Vid falluppbyggnad i spackelskiktet kan vattenmängden reduceras i spackelblandningen. Efterföljande montering av eventuell våtrumstätskikt och plattbeläggning kan utföras efter timmar. För annan beläggning gäller eventuellt speciella krav på restfuktinnehåll i spackelskiktet. 7

8 mira typ db Konstruktion Denna ljuddämpande konstruktion är uppbyggd kring mira silent step 4840, som appliceras med fästmassa. I förväg monteras mira flexband längs väggar och vid genomföringar. Skarvar i stegljudsmattan tätas med vävtape. Ovanpå stegljudsplattan utläggs fästmassa och efterföljande beläggning av keramiska plattor. Konstruktionens tjocklek är mm, vikt ca 14 kg/ m 2 incl. plattbeläggning. mira flexband elastisk fogemassa keramiska plattor Golvtyp användning Denna konstruktion är specialdesignad för stegljudsdämpande golvbeläggningar med keramiska plattor. Konstruktionen är baserad på ytskikt av en 6,5 mm tjock keramisk platta med vattenabsorption i klassen 0 3 %. Tjockare plattor kan ge bättre ning. stegljudsdämp- Provning av ljuddämpning Ref. EN ISO betongunderlag z-fix 4840 silent step självhäftande vävtape z-fix 4180 primer Konstruktionen är provad enligt EN ISO och visar en stegljudsreduktion på 16 db. 50 Provningen är utförd i en ackrediterad ljudkammare. Ursprungsbjälklaget är ett kompakt 140 mm betongbjälklag. Andra tjocklekar och alternativ kan ge avvikande resultat. 40 Frekvens f [Hz] L 1/3 oktav [db] 100 4, , , , , , , , , , , , , , ,8 Förutsättningar: Rumstemperatur 22,0 C Luftfuktighet 60% RH Volym mottagerrum 61,8 m³ Viktad ljudreduktion Enligt EN ISO Nedanstående resultat har uppnåtts vid mätning i provningslaboratorium. L w = 16 db C I = - 11dB Reduktion av stegljudsnivå (db) , , , Frekvens, f [Hz] 8

9 Utförande Denna konstruktion är huvudsakligen lämplig för golvytor med beläggning av keramiska plattor, där tillgänglig bygghöjd endast tillåter minimal uppbyggnad. Självhäftande flexband monteras längs väggarna och längs andra genomgående installationer i golvet som pelare, rörgenomföringar och liknande. Flexband levereras med bredder 40 och 100 mm. Stegljudsplattan fästs mot underlaget genom helklistring med mira z-fix fästmassa. Starkt sugande underlag bör primas med 4180 primer. Alla skarvar förseglas med självhäftande vävtape eller annan tape med motsvarande egenskaper, som säkrar täthet och resistens mot inträngande vatten och slam från spackelmassan. Övergången mellan golv och vägg och längs andra genomgående installationer, förseglas med elastiskt fogmassa. Fogmassans funktion är att säkra täthet mot inträngning av flytande spackelmassa. Fogmassan kan vara akryl, silikon och liknande produkter. Primning kan uteslutas vid användning av z-fix. Vid användning av 3250 superplanfix primas stegljudsplattan med 4180 primer enligt anvisningar på förpackningen. Plattorna monteras med z-fix eller 3250 superplanfix. Plattorna fogas med cementbaserad fogmassa. Flexbandsremsan skärs av i höjd med stegljudsplattan. Var noga med att överflödig fog- och fästmassa mellan plattor och väggyta avlägsnas. Vid montering av sockelplattor ska dessa vara fria från golvkonstruktionen. Oavsett om sockellist monteras eller inte, ska den tomma fogen mot väggen fyllas med silikonfogmassa. 9

10 Detaljer Installationsdetalj vid golv ➇ ➁ ➅ ➆ ➃ ➄ ➀ ➂ Installationsdetalj vid trappa ➃ ➄ Stegljudsmattan ska tejpas i skarvar och fogas med kantband. Rör och andra installationsdetal- jer som genomförs i golvet ska kantförseglas som vid golv/väggvinkeln. Infästning av efterföljande detaljer med skruv, eller liknande, på golvet får aldrig bryta igenom spackelskiktet. Alternativt kan limning på den flytande konstruktionen användas. ➀ betongunderlag ➁ kantband elastisk fogemassa ➂ lim 1) ➃ stegljudsmatta ➄ vävtape ➅ spackelskikt 2) ➆ fästmassa 2) ➇ ytbeläggning 3) 1) kant- eller hellimes beroende av konstruktion 2) endast i konstruktion 4820 och ) alltid i konstruktion 4840 Här används mira konstruktion typ Stegljudsplattan helklistras mot underlaget med mira z-fix. ➀ betongunderlag ➁ z-fix ➂ 4840 silent step ➃ z-fix ➄ keramiska plattor ➁ ➀ ➂ Golvvärme Om golvvärme installeras tillsammans med konstruktionen, ska värmeslangar eller -kablar, alltid monteras ovanpå stegljudsmattan på grund av dess värmeisolerande förmåga. 4 10

11 mira-produkter för stegljudsdämpning 6700 cemplan Självutjämnande, plastförstärkt spackelmassa för utplaning av stegljudsgolvet. Lagtjocklek min. 20 mm för stegljudsgolv. Åtgång 1,7 kg/m²/mm lagtjocklek. Lagtjocklek 1-45 mm silent step 6 mm stegljudsmatta. Levereras i storlekar enligt beställning. Lämplig för större projekt både vid nybyggnad och vid renovering. Kan förses med alla typer av ytskiktsbeläggningar. x-plan Självutjämnande, fiber- och plastförstärkt spackelmassa för utplaning och falluppbyggnad av stegljudsgolvet. Lagtjocklek min. 20 mm för stegljudsgolv. Åtgång: 1,7 kg/m²/mm lagtjocklek. Lagtjocklek 2-50 mm silent step 5 mm tjock gummigranulatfibermatta. Leveras i rullar om 1250 x 5000 mm. Lämplig för mindre och mellanstora projekt och speciellt i områden med våtbelastning. z-fix Flexibel, vattenfast, frostsäker, cementbaserad och lättflytande fästmassa. Används vid infästning av stegljudsmattor och vid montering av keramiska plattor. z-fix är en smidig fästmassa som säkrar ett massivt och kompakt fästmasseskikt silent step 4 mm fast fiberplatta. Levereras i stolek 700 x 1000 mm. Speciellt lämplig för stegljudsdämpande beläggningar av keramiska plattor superplanfix Flexibel, vattenfast, frostsäker, cementbaserad och delvis självutjämnande fästmassa. Säkrar optimal tryckfördelning och elasticitet. Speciellt lämpad för storformatiga, keramiska plattor. flexband 0,3 cm tjocka skumlister för försegling av övergång mellan stegljudsmatta och vägg, kring ev. genomföringar i golvet och vid andra avgränsningar. Levereras i ruller om: 0,3 x 4 x 2500 cm och 0,3 x 10 x 2500 cm 4180 primer Polymerbaserad primer/sealer. Påföres i koncentrerad form på silent step matta med pensel eller roller för tätning av överyta. Åtgång: ca. 6-8 m²/kg. Utspädes med vatten 1: 3 vid primning av sugande underlag: Åtgång ca m²/kg Se ytterligare produkter på mira s hemsida Här finns också datablad och säkerhetsdatablad för ovanstående produkter. 511

12 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Säkra våtrumskonstruktioner Använd mira s våtrumsbroschyr när våtrumskonstruktioner ska planeras, projekteras och utföras. mira s våtrumsbroschyr är dessutom, tillsammans med datablad för produkterna viktig dokumentation tillsammans med Kvalitetsdokument. mira s våtrumsbroschyr innehåller: Regelsamling för vattentätning Förberedelser innan arbetet påbörjas Arbetsbeskrivningar, steg för steg Värdefull websida Klicka in på och se mer om: Vattentätning i våtrum Gjutning och planspackling av golv Plattsättning på golv och vägg Fogning av kakel och klinker Skötsel och rengöring av kakel och klinker mira byggeprodukter a/s mira byggeprodukter a/s har i över 50 år utvecklat och producerat cementbundna produkter för båda professionella och privata kunder. Företaget har specialiserat sig på produkter för plattsättning, vattentätning, golvavjämning, fogning av keramiska plattor m.m. Koncernens huvudkontor ligger vid fabriken i Gadstrup på Själland i Danmark. Dessutom har vi fabriker och/eller försäljningskontor i de nordiska ländarna, i England, Polen, Ukraine samt de baltiska länderna. Försäljare: B-10 MARKETING A/S /02.10 SE NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Egegaardsvej 2 DK-4621 Gadstrup Tel Fa

Stegljudsdämpning betongbjälklag

Stegljudsdämpning betongbjälklag Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Januari 2015 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat CC Höganäs erbjuder metod för dämpning av stegljud. Konstruktionsprincipen

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

Säker montering av storformatplattor på golv och vägg

Säker montering av storformatplattor på golv och vägg Juni 2013 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Säker montering av storformatplattor på golv och vägg + fliser /fliseklæb på væg Krav och definitioner på plattor och underlag för montering av storformatplattor

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser september 2016 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

Stora format. www.cchoganas.se

Stora format. www.cchoganas.se Stora format www.cchoganas.se Stora format Vi har jobbat med Byggkeramik i nästan 130 år och de otaliga projekt som vi haft förmånen att få leverera till ger oss en samlad erfarenhet och ett laddat varumärke.

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar Läggningsanvisningar CELLGLASISOLERING Ekologi och Ekonomi i Ett! www.foamglas.se Foamglas hjälper er vid uppstart av nya projekt, kontakta oss 00-78 56. FOAMGLAS på betongbjälklag och profilerad plåt

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Stående fogning med snabbhärdande golvfog, Cerafill 15 quick Denna temainfo handlar om fogning av keramiska golvplattor, natursten mm., när vikten läggs på arbetsmiljö och en rationell fog process.

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Knauf Danogips Golvsystem

Knauf Danogips Golvsystem Knauf Danogips Golvsystem Knauf Danogips Golvsystem 02/2009 Bäst täckning på den svenska undergolvsmarknaden Golv är grunden till allt byggande. Utan golv, inga väggar, och ofta inget tak. Och därmed inget

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören.

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören. ACO DRAIN 4 Allmänna installationanvisningar Schakta botten. Höjdanpassa i överensstämmelse med vald falltyp. Eftertäta schaktbotten för att undvika att jord/grus lossnar eller mjukas upp. Lägg säkerhetsskikt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-02-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

BerryAlloc Kitchen Wall

BerryAlloc Kitchen Wall warm grey BerryAlloc Kitchen Wall BerryAlloc, wonderwalls Ett unikt sortiment väggpaneler som är både vackert och praktiskt; BerryAlloc. Modernt, retro eller klassiskt? Vi har många olika strukturer, kakeleffekter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

Stödben. Tack vare de korta torktiderna passar FLOOR and more perfekt för byggprojekt där det är ont om tid (t.ex. renoveringar).

Stödben. Tack vare de korta torktiderna passar FLOOR and more perfekt för byggprojekt där det är ont om tid (t.ex. renoveringar). Ytbeläggning Golvplattor Stödben Systembeskrivning Golvsystemet FLOOR and more från Lindner AG är ett system för installationsgolv på stödben. Plattorna i systemet fixeras mot varandra med not och fjäder

Läs mer

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport Produktkatalog - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport 2 FÖRETAGSPRESENTATION Tänk dig en värld full av hinder... En värld där du själv inte kan bestämma vilka hus, butiker, restauranger

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM

MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM MÅLERIBRANSCHENS REGLER FÖR VÅTRUM Gäller fr. o m 2013 Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), c/o SVEFF, Box 5501, 11485 Stockholm tfn: 08-783 82 40, mobil 070-091 61 69, fax: 08-783 82 39 www.vatrumsmalning.se

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS Läggningsinstruktioner för PolyContract Nova, Vega och Sirius FÖRBEREDELSER Kontrollera serienummer på respektive rulle. Vid skada skall serienummer återrapporteras

Läs mer

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor.

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Information från Byggkeramikrådet om kakel och klinker KLINKER material Materialvalsrekommendationer för kakel och klinker Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Byggkeramik Rådet Information

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer