På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På golvbjälkar med LK HeatFloor 22"

Transkript

1 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a. av en spårad 22 mm golvspånskiva som ersätter motsvarande standardskiva i en golvkonstruktion. Konstruktionsprinciperna har Sitacs godkännandebevis 0255/07. Förutsättningar Förutsättningen för en god funktion av golvvärmesystemet är väderstyrd reglering av framledningstemperaturen samt en väl genomförd och dokumenterad injustering av primär- och slingflöden Generellt gäller anvisningar enligt Hus-AMA och utsedd konstruktör/kvalitetsansvarig person. Konstruktionsprincip 1. Golvbjälkar 2. Bjälklagsisolering ska fylla upp hela bjälklagsfacket. Mellanbjälklag är i allmänhet inte fullisolerade. Men för att undvika ev. problem med avkylning av spårskivans undersida vid otäta / dragiga bjälklag rekommenderas att isoleringen fyller upp eller ligger an mot spårskivans undersida. 3. Dim x 600 x 22 mm med spont på alla fyra sidor. Spårskivan har 3 st spår c/c 200 mm anpassade för LK Värmefördelningsplåt 16 och LK Universalrör dim. 16 mm. Ytskikt Parkettgolv Golvvärmen täcks först med ångspärr (åldersbeständig plast) enligt golvfabrikantens anvisning och därefter med lumppapp eller cellfoam. Därefter läggs parkettgolvet med min 14 mm tjocklek längs med golvvärmekretsarnas riktning. Respektive golvleverantörs anvisning samt GBRs riktlinjer för trägolv på golvvärme, ska följas. Rådgör alltid med LK vid golvtjocklekar över 25 mm. Parkett Ångspärr samt cellfoam/lumppapp LK Värmefördelningsplåt L=1150 mm, B=190 mm 5. LK Universalrör dim.16 mm 6. LK HeatFloor 22, Vändskiva Dim. 595 x 800 x 22 mm 7. Ångspärr enligt golvfabrikantens anvisning samt cellfoam / lumppapp 600 mm). Ytskikt av parkett min 14 mm. 1

2 Laminatgolv När laminatgolv ska installeras måste ett mellangolv monteras. Det finns två olika metoder som ger olika bygghöjd enl nedan. Laminatgolv på 12 mm skruvat mellangolv När laminatgolv monteras ska ett mellangolv Byggelits spontade funktionsgodkända ROTgolv 12 mm skruvas till spårskivorna i ett rutmönster på ca 200 mm och med 20 mm avstånd från ytterkant. OBS! Se till att skruva så att värmerören inte skadas. Mellangolvet limmas i not och fjäder enligt spånskiveleverantörens anvisning. Laminatgolv monteras löst flytande ovanpå mellangolvet med en ångspärr samt lumppapp eller cellfoam mellan laminatgolv och mellangolv. Om man vill undvika skruvning går det bra att lägga laminatgolvet på ett 16 mm flytande mellangolv se nedan. Med hänsyn till det totala värmemotståndet i denna konstruktion får laminatgolv med maximalt 13 mm tjocklek monteras. Laminatgolv Ångspärr samt cellfoam/lumppapp 12 mm (skruvad enl. anvisning) 600 mm). Skruvat mellangolv med ytskikt av laminatgolv. Laminatgolv monteras löst flytande ovanpå mellangolvet med en ångspärr samt lumppapp eller cellfoam mellan laminatgolv och mellangolv. Med hänsyn till det totala värmemotståndet i denna konstruktion får laminatgolv med maximalt 9 mm tjocklek monteras. Laminatgolv Ångspärr samt cellfoam/lumppapp 16 mm (flytande) Cellfoam/lumppapp 600 mm). Flytande mellangolv med ytskikt av laminatgolv. Plast- eller linoleummatta Torra utrymmen När plast- eller linoleummatta används ska ett mellangolv av Byggelits funktionsgodkända 16 mm spontad golvspånskiva läggas flytande på en cellfoam eller lumppapp enligt spånskiveleverantörens anvisning. Mellangolvet limmas i not och fjäder enligt spånskiveleverantörens anvisning. Mattläggningen kan därefter påbörjas i enlighet med respektive leverantörs anvisning. Laminatgolv på 16 mm flytande mellangolv När laminatgolv monteras ska ett mellangolv av Byggelits funktionsgodkända 16 mm spontad golvspånskiva läggas flytande på en cellfoam eller lumppapp enligt spånskiveleverantörens anvisning. Mellangolvet limmas i not och fjäder enligt spånskiveleverantörens anvisning. 2

3 Plast- eller linoleummatta 16 mm (flytande) Cellfoam/lumppapp 600 mm). Ytskikt av plast- eller linoleummatta i torra utrymmen. Våta utrymmen I våtutrymmen ska först ett mellangolv av Byggelits funktionsgodkända 16 mm spontad golvspånskiva skruvas till spårskivorna i ett rutmönster på ca 200 mm och med 20 mm avstånd från ytterkant. OBS! Se till att skruva så att värmerören inte skadas. Mellangolvet limmas i not och fjäder enligt spånskiveleverantörens anvisning. Därefter primas spånskivan och avjämningsmassa för falluppbyggnad i våtrum påförs, min. 12 mm vid golvbrunn. Följ respektive leverantörs samt GVKs råd och anvisningar. Plast- eller linoleummatta Avjämningsmassa min. 12 mm Primerskikt LK Kiilto Start Primer 16 mm (skruvad enl anv) (skruvad enl anv) Keramik eller natursten Vid keramik eller natursten får golvbjälkarnas centrumavstånd högst vara 300 mm. Torra utrymmen LK Värmefördelningsplåt ska, efter avslutad rörförläggning, skruvas i ett sick-sack mönster c-c 150 mm. Använd lämplig skruv med flat skalle, typ montageskruv (längd mm). Kontrollera att golvet och värmefördelningsplåtarna är rena, dammsug noga. Prima sedan hela ytan med LK Kiilto Start Primer, torktid 1-2 timmar. Om det förekommer olja eller fett på plåtarna måste oljan/fettet tvättas bort innan primning. Därefter limmas en formstabil 12 mm Normal- Mineritskiva eller likvärdig på golvet med LK Kiilto Floorfix DF blandat med LK Kiilto Fixbinder samt vatten. Limmet appliceras med en slät spackel, varefter limmet kammas ut med en tandad spackel (tandning 8 mm). Montage av den formstabila skivan ska ske inom minuter efter att limmet applicerats. I samband med montaget av skivorna ska rörens placering märkas ut för att undvika skador på röret vid nästa arbetsmoment, skruvning av formstabil skiva. Skivorna skruvas längs skivornas kort- och långsidor samt mellan rörrader. Till cementbundna skivor ska spånskiveskruv användas och för gipsskivor ska gipsskruv användas. Börja skruva skivkanterna 50 mm in från skivornas hörn och därefter med ett inbördes avstånd av högst 300 mm. Skruva sedan mellan rörraderna med ett inbördes avstånd av max 500 mm. När limförbandet har torkat efter ca h kan plattsättning påbörjas. 600 mm). Ytskikt av plast- eller linoleummatta i våta utrymmen. 3

4 Fästmassa och keramik Normal - Minerit 12 mm el. likvärd (skruvad enl anv) Limskikt LK Kiilto Floorfix DF samt Fixbinder Primerskikt LK Kiilto Start Primer LK Värmefördelningsplåt 16 (skruvad enl anv) Skruva sedan mellan rörraderna med ett inbördes avstånd av max 500 mm. När limförbandet har torkat efter ca h kan uppbyggnad av fall påbörjas. På golvskivan påförs avjämningsmassa för falluppbyggnad i våtrum, min. tjocklek 12 mm vid golvbrunn. Därefter appliceras tätskikt och keramik, följ respektive leverantörs anvisning samt BKRs branschriktlinjer. 300 mm). Keramiskt ytskikt i torra utrymmen. Keramik samt fästmassa Tätskikt Avjämningsmassa min. 12 mm Primer Normal - Minerit 12 mm el. likvärd (skruvad enl anv) Limskikt LK Kiilto Floorfix DF samt Fixbinder Primerskikt LK Kiilto Start Primer Universalrör 16 LK Värmefördelningsplåt 16 (skruvad enl anv) Våta utrymmen LK Värmefördelningsplåt ska, efter avslutad rörförläggning, skruvas i ett sick-sack mönster c-c 150 mm. Använd lämplig skruv med flat skalle, typ montageskruv (längd mm). Kontrollera att golvet och värmefördelningsplåtarna är rena, dammsug noga. Prima sedan hela ytan med LK Kiilto Start Primer, torktid 1-2 timmar. Om det förekommer olja eller fett på plåtarna måste oljan/fettet tvättas bort innan primning. Därefter limmas en formstabil 12 mm Normal- Mineritskiva eller likvärdig på golvet med LK Kiilto Floorfix DF blandat med LK Kiilto Fixbinder samt vatten. Limmet appliceras med en slät spackel, varefter limmet kammas ut med en tandad spackel (tandning 8 mm). Montage av den formstabila skivan ska ske inom minuter efter att limmet applicerats. I samband med montaget av skivorna ska rörens placering märkas ut för att undvika skador på röret vid nästa arbetsmoment, skruvning av formstabil skiva. Skivorna skruvas längs skivornas kort- och långsidor samt mellan rörrader. Till cementbundna skivor ska spånskiveskruv användas och för gipsskivor ska gipsskruv användas. Börja skruva skivkanterna 50 mm in från skivornas hörn och därefter med ett inbördes avstånd av högst 300 mm. 300 mm). Keramiskt ytskikt i våta utrymmen. Alternativ lösning för torra och våta utrymmen För våtutrymmen samt som alternativ lösning för torra utrymmen kan en pågjutning med LK Kiilto Rot och Värmegolvspackel DF användas. Lägg ut 2 lag åldersbeständig plast 0,2 mm och vik upp plasten längs väggarna ca 100 mm. Lägg på LK Armeringsnät 70x70x2,5. Låt nätmattorna överlappa varandra med min 70 mm. Täck installationen med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel DF. Total spackeltjocklek ska vara min. 30 mm vid golvbrunn. När spacklet har torkat efter 3-5 dygn kan plattsättning påbörjas. Se även BKR:s branschriktlinjer. 4

5 LK Värmekretsfördelare LK Värmekretsfördelare monteras på anvisad plats enligt ritning. Läs först igenom den bipackade monteringsanvisningen. Skivorna limmas noggrant mot bjälkar och kortlingar med Casco monteringslim 3303 eller motsvarande. Tillse att skivornas rörspår hamnar i linje med varandra. Planera rördragningen före montering av spåroch vändskivor så att inte fram- och returledningarnas framkomlighet hindras. Golvbjälkarnas jämnhet Golvbjälkarnas jämnhet ska kontrolleras så att kravet i HUS-AMA, tabell 43.DC/-1, klass A uppfylls efter avslutat montage av spår- och vändskiva. D.v.s. golvets ytjämnhet ska uppfylla max buktighet ± 3 mm vid två meter mätlängd och ± 1,2 mm vid 0,25 meters mätlängd. Montage av LK HeatFloor 22 Spåroch Vändskivor Spår- och vändskivor monteras vinkelrätt mot reglarna. Max tillåtet regelavstånd är 600 mm (för keramisk golvbeklädnad gäller max 300 mm). Spårskivan med måtten 1800x600x22 har spont på alla sidor vilket möjliggör läggning av skivorna löpande, dvs. kortskarvarna kan skarvas mellan reglar. Kortskarvarna ska förskjutas i förhållande till varandra i närliggande rader. Om de hamnar i samma regelfack måste avståndet vara minst 200 mm mellan kortskarvarna. Skivorna ska limmas i not och fjäder med Casco monteringslim 3303 eller motsvarande. Limmängden ska vara så riklig att ett mindre överskott pressas fram vid monteringen, detta ska sedan torkas bort. Den åtgående limmängden är ca 1,3 l per 10 m 2 golvyta. Skivorna skruvas med en skruvrad i varje bjälke och kortling. Där kortfogar möts skruvas en skruvrad i varje skiva på samma regel. Maximalt skruvavstånd är 150 mm längs alla understödda ytterkanter och kortfogar samt 300 mm längs mellanstöd. Spånskiveskruv 3,9 x 55 mm försänks ca 2 mm i skivan. Fullfölj monteringen med en skiva i taget. Vändskivorna har inte spont på långsidorna. När spårskivans kortsida möter en vändskiva måste spårskivans spont kapas bort. Observera att skarven mellan spårskiva och vändskiva alltid ska hamna mitt på regel. I de fall vändskivor inte används utan att man väljer att fräsa vändningarna själv, måste vändningen vara understödd med regel/ kortling. Vid fräsning av egna spår ska LK Frässtål användas för korrekt utförd spårprofil. Skivorna ska stödjas av regel eller kortlingar längs alla väggar. Mot väggar och andra fasta föremål lämnas 10 mm rörelsefog. 5

6 Rörvändning med LK HeatFloor 22 Vändskiva 30 mm mm 30 mm OBS! Skruvning av plåten skall ske efter rörförläggningen. Använd skruv med flat skalle, typ montageskruv, längd 14-20mm. Rörförläggning Röret läggs ut enligt uppgjord förläggningsritning. Som hjälpmedel vid rörförläggningen används LK Rörvinda. Beakta strömningsriktningen så att tilloppsledningen i möjligaste mån kommer närmast yttervägg. Märk upp kretsarna med nummer och namn enligt ritning. Kontrollera före rörförläggningen att det inte finns några föroreningar i plåten (dammsug spåren). Vid rörvändning med vändskiva måste montage av vändskivan samt rörförläggningen utföras samtidigt. Observera att rördragningen av tillopp eller retur sker före spårvändskivans montering. LK Värmefördelningsplåt läggs ut med ett inbördes avstånd av mm och trycks ner i skivspåren. Plåtarna längdanpassas enkelt med hjälp av plåtens knäckanvisning. Spåren i spårskivan ska vara väl rengjorda (dammsug dem) innan plåtarna läggs ut. Kontrollera noga så att spåren är i linje med varandra innan plåtarna läggs ut. Om spåren inte är i linje får värmefördelningsplåtarna inte passera en skivskarv. Detta kan annars ge upphov till att plåten bucklar sig och skapar ljud i konstruktionen. Vid ytskikt av keramik ska LK Värmefördelningsplåt skruvas i ett sicksack mönster enligt bild nedan. Röret pressas (trampas) ner i plåtens spår. Efter montaget måste röret ligga nere i spåret och får under inga omständigheter tangera ovanliggande ytskikt. Upp och nedgång i bjälklagsfacken för tillopp/ retur till respektive krets är möjligt tack vare urspårningarna i vändskivorna. Kapning av rör ska utföras med rörsax avsedd för PE-X. Hanteringsanvisning Allmänt Vid köp och innan montering; kontrollera alltid att skivorna inte har synliga defekter. Innan skivorna monteras är det viktigt att de konditioneras 2-3 dygn i det klimat som de sedan ska användas i. Läs igenom separat monteringsanvisning innan du påbörjar montering av HeatFloor. Om något är oklart eller otydligt, kontakta din leverantör före monteringen! 6

7 V20 (P6) LK Spår- och vändskivor märkta med kvalitetsklass V20 (P6) är avsedda för användning i torra inomhusmiljöer, klimatklass 0 och 1. De ska inte användas utomhus eller på sådant sätt att de utsätts för väta eller luft med mycket hög luftfuktighet. V313 (P5) Fukttröga LK Spår- och vändskivor märkta med kvalitetsklass V313 (P5) är avsedda att användas i klimatklass 0,1 och 2, d.v.s. såväl i torra inomhusmiljöer som i miljöer med något fuktigare klimat, upp till 80 % relativ fuktighet. Skivorna ska inte utsättas för vatten i form av nederbörd eller på annat sätt utan att skyddas. Skydd under transport Vid transport och lagring skall skivorna skyddas mot nedsmutsning och fukt. Skivorna ska transporteras och lagras på ett plant jämnt underlag. Skivor med profilerade kanter kan, om de utsätts för långvarig hög fuktighet, skadas i profileringen så att svårigheter uppstår vid monteringen. Av samma anledning bör skivorna generellt hanteras med varsamhet. Skydd under lagring Spånskivorna ska lagras inomhus. Om detta ej är möjligt bör lagring utomhus vara kortvarig och spånskivorna måste därvid täckas omsorgsfullt, t.ex. med presenning, så att skivorna skyddas mot nederbörd. Tänk på att ordna ventilation under tät överpackning. Spånskivorna ska lagras på plant och vågrätt underlag. OBS! Spånskivorna ska aldrig staplas direkt på marken. Lämpligaste lagringsbetingelser är C och % relativ luftfuktighet. Den relativa luftfuktigheten får ej långvarigt överstiga 80 %. Formaldehyd HeatFloor-skivorna är certifierade enligt gällande E1-norm avseende formaldehydemissioner. Produktöversikt, Lim & primer Nedanstående utprovade produkter ska användas vid limning och primning av våra skivor. LK art. nr. Produktnamn Används till Anmärkning Åtgång Torktid Kiilto Start Primer, 3 liter Kiilto Floorfix DF, 20 kg Primning av golvvärmeskiva med monterad Värmefördelningsplåt samt primning i samband med falluppbyggnad. Limning av formstabil skiva mot golvvärmeskiva Kiilto Fixbinder, 5 liter Limning av formstabil skiva mot golvvärmeskiva Kiilto Rot & Värmegolvspackel DF 8912 Armeringsnät 70x70x2,5 1800x600 mm Golv- Falluppbyggnad Kombinera endast med Kiilto produkter Blanda 5 l Fixbinder samt 2 l vatten med 20 kg Floorfix DF Blanda 5 l Fixbinder samt 2 l vatten med 20 kg Floorfix DF Används endast med Kiilto Start Primer 1 l/10m² 1-2 timmar 3,5 kg/m² timmar 5 l /20 kg Floorfix DF (+2 l vatten) 1,7 kg/m²/ mm Ej aktuellt 3-5 dygn Förstärkning 1,3 st/m 2 Ej aktuellt 7

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer