Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001"

Transkript

1 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång i arbetsivet. Vi hjäper dig en bit på vägen! Gå ti

2 Har du som chef någon gång tänkt på vika enorma beopp din öneadministratör hanterar varje månad? Det innebär ett stort ekonomiskt ansvar och feaktigheter kostar företagen mycket pengar varje år! Företagen är idag prägade av snabb förändring och individens kompetens är hårdvauta. Denna kompetens måste utveckas och beönas för att kunna behåas i organisationen. När marknadskrafterna styr krävs arbets- och anstäningsvikor som är attraktiva så att människorna vi arbeta i ditt och mitt företag. Nya arbetstider, bonusöner och andra individuea ösningar ska på ett effektivt sätt administreras varje månad. Vi befinner oss mitt i en ny era av fexiba beöningsmodeer som ofta igger bortom koektivavtaen. Den nya generationens medarbetare stäer stora krav på korrekt hantering av PA-frågor. Är du säker på att din persona har rätt kompetens för att kunna hantera denna förändring i arbetet kring personaadmini-stration? På Hogia PA-kompetens kommer vi dagigen i kontakt med personer som arbetar med personaadministration och vi ser hur yrkesroen håer på att förändras och det kräver en at bredare kompetens för den som hanterar detta område. En öneadministratör med bred utbidning och uppdaterade kunskaper är atid en önsam affär för organisationen. Verksamheten har under årens opp förändrats från att enbart tihandahåa utbidning i våra programvaror ti hetäckande personaadministrativa utbidningar. Tihörigheten i Hogia-koncernen som har en reation ti företag ger oss unika möjigheter att förstå företagens kompetensbehov och att kunna matcha det. Vår uppgift är att erbjuda dig och dina medarbetare önsamma utbidningar och att genom ångsiktiga reationer ständigt bi bättre på att everera det företagen behöver. Ett exempe på denna strävan är kataogen du håer i din hand. Har du andra önskemå inom området - tveka inte att kontakta oss! Med väniga häsningar Hogia PA-kompetens Hanne Stot Boagschef

3 Innehå Löneadministrativa utbidningar Dipomerad Personaadministratör Grundkurs Löneadministration Fortsättningskurs Arbetsrätt WindowsLön Cassic Grundkurs WindowsLön Cassic Fortsättningskurser WindowsLön Cassic Lönearter Kaendarium Semester Användarträff Semester WindowsLön Grundkurs WindowsLön+ Fortsättningskurser WindowsLön+ Lönearter Semester Programträff Semester HogiaLön Grundkurs HogiaLön Fortsättningskurser HogiaLön Lönearter Semester Kaendarium Användarträff Semester Hogia PA-anaysatorn Hogia Reseräkning Personig utvecking, övriga kurser Förhanding och argumentationsteknik Presentationsteknik Det svåra samtaet Ekonomi, övriga kurser Ekonomiassistent Grundkurs Redovisning Hogia Art PA-info Amänna vikor Anmäningstaong baksidan

4 Löneadministrativa utbidningar Dipomerad Personaadministratör För dig som ansvarar för persona- och önehanteringen på företaget eer för dig som är nybörjare inom personaområdet. Dipomutbidningen vänder sig även ti företagsedare i mindre företag. Utbidningen innebär att du får hetäckande kunskaper inom det personaadministrativa området. Efter avsutad utbidning ska du kunna hantera både persona- och önefrågor samt känna ti de agar och avta som måste tiämpas. Utbidningen är på sammanagt sju dagar under ca en och en hav månad. (Ingen datorhantering) Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö Kursstart 1 Kursstart 1 Kursstart 1 8 mars 7 mars 20 apri 15 mars 14 mars 4 maj 22 mars 21 mars 11 maj 5 apri 28 mars 18 maj 10 apri 4 apri 1 juni apri apri juni Utbidningens innehå Arbetsrätt - genomgång av agtexter Lag- och avtasstadgade edigheter Sjuköneagen Anstäningsformer Reger vid anstäning och avgång Arbetstidsagen Kursstart 2 Kursstart 2 20 apri 18 apri 25 apri 25 apri 2 maj 3 maj Förädraedighetsagen Semesteragen Traktamenten och förmåner Representation Övertid/mertid och jourtid Bruttoön Skatter och nettoöneavdrag Praktisk tiämpning av agar 9 maj 10 maj 16 maj 17 maj maj maj Arbetsgivaravgifter Koektivavta :- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor på sid 15. Behovet av ökad kunskap om arbetsrätt, oika agar och avta, önehantering och anstäningsformer ökar dramatiskt. Våra administrativa utbidningar ger dig dipomerad kunskap i ämnet oavsett vika dataprogram du arbetar med. Mer än 1000 personer har detagit i de dipomerade utbidningarna under de två år som de funnits. 4

5 Jag trodde att det skue vara ett nödvändigt ont och tråkigt. Det var ju roigt! Marie Forse, Navigare Medica AB om kursen Arbetsrätt. Grundkurs Löneadministration Att känna ti de öneadministrativa grunderna är ett måste för att kunna sköta önehanteringen på rätt sätt. Denna utbidning ger dig en god överbick över de agar, reger och avta som styr önearbetet. (Ingen datorhantering) Utbidningens innehå Att vara öneadministratör Brutto- och nettoöneavdrag Skatter och införsar Förmåner Arbetsgivaravgifter Ledighetsreger Semesteragen Sjuköneagen Traktamenten Lämpar sig för Kursen vänder sig ti dig som ansvarar för önehanteringen på företaget och behöver grundäggande kunskaper i ämnet. Den vänder sig även ti dig som attesterar öner och därför måste känna ti aktuea reger och agar. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 1-2 feb febr mars feb mars mars 5-6 apri apri maj maj 5-6 juni juni aug aug 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Arbetsrätt Fortsättningskurs För dig som har personaansvar eer är arbetsgivare och ska ha aktuea kunskaper om de agar och reger som gäer dig, dina medarbetare och era anstäningar. På denna utbidning är du dig regerna runt projektanstäning, uppsägning, ompacering, rehabiitering mm. Du är dig vika rättigheter och skydigheter du har och hur du undviker att hamna i kostsamma och besväriga situationer. Vi behandar även semester, förädraedighets-, arbetstids- och sjuköneagen, edigheter, traktamenten, skatter, avta och praktisk tiämpning av agar. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö mars mars mars maj maj 6.950:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Utbidningens innehå MBL LAS Jämstädhetsagen Arbetstidsagen Semesteragen Anstäningsformer Uppsägning Arbetsmijöagen Personapoicy Lämpar sig för Kursen vänder sig ti dig som har gått Grundkurs i Löneadministration eer har arbetat med öner ett tag. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. 5 Anmä dig på -

6 WindowsLön Cassic Grundkurs WindowsLön Cassic Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger dig en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Kursen vänder sig även ti dig som tagit över programmet och vi gå igenom instäningarna. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Arbetsgången i öneberäkningen Ta ut rapporter Känna ti aa funktioner Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö jan jan jan 6-7 mars 6-7 mars apri apri apri maj maj aug aug Övriga patser Lueå feb Östersund mars Sundsva feb Gäve feb Boränge feb Umeå mars 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Har du arbetat med WindowsLön en tid och känner att du inte utnyttjar programmet fut ut? Här får du möjighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din önehantering ytterigare. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 23 feb 23 feb 14 mars 5 apri 5 apri 9 maj 9 maj 14 juni 14 juni Efter utbidningen kan du Konstruera, ändra och koppa samman önearter för mer avancerad beräkning Skapa egna rapporter Utnyttja registervården Arbeta med ackumuatorer och förstå deras innebörd Anpassa programmet efter företagets behov Göra instäningar för korrekt semesterskudsberäkning Du bör ha gått Grundkurs i WindowsLön. Kursens ängd Övriga patser Lueå 1 mars Östersund 15 mars Sundsva 17 feb Gäve 27 apri Boränge 28 apri Skeefteå 6 apri Umeå 22 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. 6

7 Jag tycker att kursen överträffar de festa kurser jag har gått. Nette Andersson, Lewander & Co AB om kursen WindowsLön Cassic. Kaendarium Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Under en hedag får du ära dig hur kaendariet i WindowsLön effektiviserar din frånvarohantering. Efter utbidningen kan du Lägga upp arbetsschema Behanda oika typer av frånvaro Ta ut frånvarorapport Lägga upp knappar i det grafiska registret Du bör ha arbetat med WindowsLön ett tag eer ha gått grundkursen i WindowsLön. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 27 apri 27 apri 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Kursen vänder sig ti dig som vi veta mer om semester och semesterhantering i WindowsLön Cassic. Teori bandat med praktiska övningar gör att du får en grundig inbick i semesterhanteringen. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 1 mars 1 mars 13 mars 9 mars 9 mars 6 apri 15 mars 15 mars 4 apri Ämnen som tas upp Grunderna i semesteragen Oika semesteravta Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt. Semesterskud och semesterberäkning Du bör vara van att arbeta med WindowsLön Cassic och ha kunskap om önearter. Kursens ängd. Övriga patser Sundsva 26 mars Östersund 27 mars Boränge 28 mars Gäve 29 mars Lueå 4 apri Umeå 5 apri Semester - Användarträff WindowsLön Cassic Användarträffen utföres i seminarieform utan datorer. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på Användarträffens ängd våren upp hur du på bästa sätt karar 1 dag, semesterhanteringen i ditt företag. Du bör vara van att arbeta med WindowsLön Cassic och ha kunskap om önearter :- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Pats & datum Stockhom Göteborg 26 mars 26 mars 30 mars 30 mars 2 450:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

8 Programmet WindowsLön+ är först ut i Hogias nya programserie, anpassad ti den senaste tekniken. För dig som tidigare använt ett öneprogram från Hogia innebär detta en enkare önehantering tack vare de nya funktionerna i programmet. Nyhet! Nyhet! Nyhet! WindowsLön+ Grundkurs WindowsLön+ Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger dig en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Arbetsgången i öneberäkningen Ta ut rapporter Känna ti aa funktioner Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg feb 9-10 apri 9-10 apri maj maj 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs WindowsLön+ Har du arbetat med WindowsLön+ en tid och känner att du inte utnyttjar programmet fut ut? Här får du möjighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din önehantering ytterigare. Efter utbidningen kan du Konstruera, ändra och koppa samman önearter för mer avancerad beräkning Skapa egna rapporter Utnyttja registervården Arbeta med ackumuatorer och förstå deras innebörd Anpassa programmet efter företagets behov Göra instäningar för korrekt semesterskudsberäkning Du bör ha gått Grundkurs i WindowsLön+. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 14 mars 14 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. 8

9 Semester Fortsättningskurs WindowsLön+ Kursen vänder sig ti dig som vi veta mer om semester och semesterhantering i WindowsLön+. Teori bandat med praktiska övningar gör att du får en grundig inbick i semesterhanteringen. Efter utbidningen kan du Grunderna i semesteragen Oika semesteravta Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt Semesterskud och semesterberäkning Du bör vara van att arbeta med WindowsLön och ha kunskaper om öne-arter. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 8 mars 8 mars 3 900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Programträff WindowsLön+ Programträffen är ti för dig som är mer van och vi komma igång och känna dig säker i din hantering av både program och semester. Programträffen utförs i seminarieform. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på våren upp hur du på bästa sätt karar semesterhanteringen i ditt företag. Du får också tifäe att stäa frågor och ta de av nyheterna i programmet. Exempe på ämnen som vi kommer att beröra; Lönespecifikation via e- post, aktiva/inaktiva önearter, tifäig öneberedningsbid, hur man behandar förmåner i öneprogrammet samt korrigering av ön i programmet. Du bör vara van att arbeta med WindowsLön och ha kunskaper om öne-arter. Programträffens ängd 1 dag, Pats & datum Stockhom Göteborg 6 apri 6 apri 2 450:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

10 HogiaLön Grundkurs HogiaLön Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt att önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Kursen vänder sig även ti dig som tagit över programmet och vi gå igenom instäningarna. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Hur arbetsgången är vid öneberedning Ta ut egna rapporter Dessutom får du en kort översikt över programmets ytterigare funktioner. Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö jan jan 3-4 apri feb feb 2-3 maj 2-3 maj juni juni aug aug 6.500:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs HogiaLön Efter att ha arbetat med ditt öneprogram ett tag märker du säkert att du vi få ut mer av programmet. Nya kunskaper om HogiaLön kommer att komma vä ti pass och är mycket värdefua i ditt dagiga arbete med öner. Under denna dag fördjupar vi oss i programfunktionerna med tonvikten agd på önearterna. Efter utbidningen kan du Konstruera och koppa önearter och ackumuatorer Utnyttja registervården Räkna ut semesterskuden Lättare anpassa programmet efter företagets behov Bygga egna rapporter Du bör ha gått Grundkursen i HogiaLön eer arbetat med önehantering ett tag. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 28 feb 28 feb 5 apri 23 mars 23 mars 4 maj 4 maj 13 juni 13 juni 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor sid

11 Är aa kurser ika bra som denna, kan jag gå på kurs jämt. Nette Andersson, Lewander & Co AB Kaendarium Fortsättningskurs HogiaLön Har du inte kommit igång med ditt Kaendarium? Kursen vänder sig ti dig som har programtiägget Kaendarium. Vi går igenom hur du ägger upp arbetsscheman och hur du behandar oika typer av frånvaro i programmet. Efter utbidningen kan du Lägga upp arbetsschema Behanda oika typer av avvikeser, t ex OB, övertid eer frånvaro Skapa avvikesearter Göra sjuk- och frånvarorapportering Behanda framtida registreringar Du bör ha arbetat med HogiaLön ett tag samt ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 13 mars 13 mars 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Fortsättningskurs HogiaLön För dig som har föregående år som semesterår. Utbidningen vänder sig ti dig som vi ära dig mer om semester och semesterhantering i HogiaLön. Det är många instäningar som ska göras och mycket som måste vara rätt från början för att semesterberäkningen ska bi korrekt. Efter utbidningen kan du Vad semesteragen innehåer Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt Semesterskud och semesterberäkning Du bör ha arbetat med HogiaLön en tid. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 29 mars 29 mars 3 apri 3 apri 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Användarträff HogiaLön Användarträffen utföres i seminarieform utan datorer. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på våren upp hur du på bästa sätt karar semesterhanteringen i ditt företag. Användarträffens ängd 1 dag, Pats & datum Stockhom Göteborg 27 mars 27 mars 2 450:-. exk moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

12 Hogia PA-anaysatorn Grundkurs, Hogia PA-anaysatorn Kursen vänder sig ti dig som behöver göra anayser inom PA-området. Du får en praktisk genomgång av programmets möjigheter att göra anayser, presentera data och skapa rapporter. Pats & datum Stockhom Göteborg Örebro 20 feb 23 apri 20 mars 22 maj 15 juni Innehå Använda inbyggda maar Skapa egna maar Presentera data på oika sätt Skapa egna rapporter Du bör ha datavana. Kursens ängd 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Hogia Reseräkning Hogia Reseräkning Denna kurs vänder sig ti dig som vi sätta dig in i hur programmet fungerar. Vi går även igenom Riksskatteverkets reger kring traktamenten och reseersättning. Innehå Register och instäningar Inrikes reseräkningar Utrikes reseräkningar Beräkning av drivmedesförmån Du bör ha tittat på programmet och ha grundkunskaper i traktamentsreger. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 28 mars 28 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid

13 Övriga kurser Personig utvecking Förhanding och argumentationsteknik Bi en sipad förhandare! Utbidningen riktar sig ti dig som sitter med i förhandingar och snabbt vi hitta de argument som du behöver på den korta tid som ofta står ti förfogande. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg 29 jan+2 feb 5-6 mars 7-8 maj 6 950:- exk. moms. Presentationsteknik För aa som behöver taa, informera eer håa föredrag och presentationer. Fysiska färdigheter, uppvärmnings- och avsappningsövningar för kroppen och rösten. Videoinspeningar ingår. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg 5-6 feb 2-4 apri 29 maj - 1 juni 6.950:- exk. moms. Det svåra samtaet För dig som i din yrkesro tvingas genomföra samta som känns obehagiga. Kursen ämpar sig även för dig som behöver träna i samtasteknik och öka din förståese för hur din samtaspartner reagerar. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg mars juni 6 950:- exk. moms. Anmä dig på - 13

14 Övriga kurser Ekonomi Ekonomiassistent Grundäggande utbidning för dig som sjävständigt ska arbeta med ekonomi. Kursen innehåer manuet och datoriserad bokföring och företagsekonomi. Dekurserna kan äsas var för sig. Pats & datum Stockhom Göteborg 6 feb 6 feb Innehå Bokföring Kund- och Leverantörsreskontra Assistans vid boksutsarbete Budgetering Kakyering och anaysering av resutat Lönsamhetsbedömningar med hjäp av nycketa Rapporter Ekonomisk panering Tre dekurser Utbidningen är uppdead i tre dekurser: Bokföring (9 veckor) Boksut (6 veckor) Företagsekonomi (5 veckor) Kursens ängd En kvä /vecka under totat 20 veckor :- exk. moms. Grundkurs Redovisning Hogia Art Kursen riktar sig ti dig som är ny användare av Hogia Art eer har arbetat med programmet en tid och behöver grunderna. Kursen ger dig tips på hur du kan förenka och effektivisera ditt bokföringsarbete. Innehå Kontospecifikationer Budget Momshantering Registervård Automatkonteringar Grundboksregistrering Rapporter Kursens ängd. Pats & datum Stockhom Göteborg 29 jan 22 jan 26 feb 26 feb 13 mars 20 mars 23 apri 25 apri 14 maj 16 maj 6 juni 6 juni 28 aug 28 aug 3.900:- exk. moms. 14 Anmä dig på -

15 PA-INFO Prenumerera gratis på PA-INFO Vi erbjuder dig nu som en personig förmån att utan kostnad få vårt nyhetsbrev PA-INFO varje vecka. PA-INFO är Sveriges största nyhetsbrev inom området Persona och Lön. Du får regebundet kortfattad information om nyheter och förändringar. Anmä dig via Några dagar senare får du ditt första PA-INFO direkt i din dator! Amänna vikor Amänna vikor Kursdokumentation samt kaffe och unch ingår i kurspriset. Antaet patser är begränsat. Din anmäan är bindande. Kontroera att du anmäer dig ti en kurs som motsvarar det öneprogram du använder eer kommer att använda. Vi förbehåer oss rätten att stäa in en kurs eer en användar-, programträff vid för få detagare. Bekräftese - kaese Bekräftese på din anmäan skickas omgående. Kaese ti kurs skickar vi ti dig senast 10 dagar före kursstart. Då får du även en vägbeskrivning. Ersättare - byte av kursdatum Du kan överåta din kurspats ti en koega eer byta kursdatum ifa du inte har möjighet att gå vid det aktuea tifäet. Meddea oss senast 14 kaenderdagar innan kursstart. Återbud Vid återbud senare än 14 kaenderdagar före kursstart debiteras hava kursavgiften. Vid återbud senare än 7 kaenderdagar före kursens start debiteras hea kursavgiften. Avbestäningsskydd Du kan kompettera din anmäan med vårt avbestäningsskydd som gäer vid egen sjukdom/oycksfa mot uppvisande av äkarintyg. Det kostar endast 240:- exk moms. Att anmäa Kopiera och faxa din anmäan eer skicka oss motsvarande uppgifter via e-post Du kan också anmäa dig på hemsidan med adress Anmä dig på - 15

16 B PORTO BETALT Anmä dig idag! Fax nr Satsa på din kompetensutvecking nästa år! År 2001 kan bi året då ditt företag satsar på att vidareutvecka sin persona. Har du rätt kompetens för dina arbetsuppgifter? Passa på att ära dig mer under år Väkommen med din anmäan! Anmäningstaong Ja, jag anmäer mig ti kurs! Ja, jag bestäer avbestäningsskydd för endast 240:-/detagare. Jag har inte bestämt mig. Kontakta mig för mer information Jag vi gärna prenumerera på PA-INFO kostnadsfritt och anger min e-postadress nedan. Kurs: Ort: Datum: Kundnr: Namn 1: Namn 2: Företag: Postadress: Postnr: Ort: Teefon: Fax: e-post: Jag accepterar att få önereaterad information via min e-postadress. Samma foto som på framsidan. Hogia PA-kompetens AB Stenungsund Te Fax

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Aktuella datum och utbildningsorter hittar du på www.kontek.se

UTBILDNINGSPROGRAM. Aktuella datum och utbildningsorter hittar du på www.kontek.se UTBILDNINGSPROGRAM Kontek erbjuder utbildningar som får både din kunskap och effektivitet att växa. Fördjupa din lönekompetens eller lär dig mer om de avancerade funktionerna i våra programvaror. Aktuella

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Utbildningsprogram. Aktuella datum och utbildningsorter hittar du på

Utbildningsprogram. Aktuella datum och utbildningsorter hittar du på Utbildningsprogram Kontek erbjuder utbildningar som får både din kunskap och effektivitet att växa. Fördjupa din lönekompetens eller lär dig mer om de avancerade funktionerna i våra programvaror. Aktuella

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Varför utbildning? Oavsett om du är nybörjare eller har jobbat länge kan du komma till en punkt där du behöver kunna eller veta mera. Kanske har du fått nya arbetsuppgifter

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

VÅRA KURSTYPER. Schemalagda kurser i kurslokal. Kompetensutveckling via Lexicon. Schemalagda webbkurser. Kurstillfällen. Företagsanpassade kurser

VÅRA KURSTYPER. Schemalagda kurser i kurslokal. Kompetensutveckling via Lexicon. Schemalagda webbkurser. Kurstillfällen. Företagsanpassade kurser Kurser VÅRA KURSTYPER Schemalagda kurser i kurslokal Vi håller kurserna i vår egen kurslokal i Danderyd eller i hyrda lokaler runt om i landet. Du sitter vid egen datorplats och jobbar själv i programmet.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för musik och bild

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för musik och bild Dnr: 2015/2622 3.1.2 Kurspan Fakuteten för konst och humaniora Institutionen för musik och bid 1MUÄ16 Musik II med verksamhetsföragd utbidning (ämne 1) inriktning mot arbete i gymnasieskoan, 30 högskoepoäng

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 600. Pris från 4.490:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 600 komplett löneprogram för det större företaget! Vårt mest heltäckande löneprogram som passar både

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Ödåkra IF s fotbollspolicy & spelarutbildningsplan. Den Gröna Tråden. Gäller från mars 2016 Version 1.1

Ödåkra IF s fotbollspolicy & spelarutbildningsplan. Den Gröna Tråden. Gäller från mars 2016 Version 1.1 Ödåkra IF s fotbospoicy & spearutbidningspan Den Gröna Tråden Gäer från mars 2016 Version 1.1 Innehåsförteckning Förord... 3 Gröna tråden Processen... 3 Verksamhetsidé... 4 Övergripande speidé... 4 Amänt

Läs mer

Kurstillfällen: v. 7 17-18 feb. v. 43 26-28 okt. Pris: 9.900:- exkl. moms Certifiering: pris på begäran

Kurstillfällen: v. 7 17-18 feb. v. 43 26-28 okt. Pris: 9.900:- exkl. moms Certifiering: pris på begäran Kursprogram 2016 Välkommen till Castolin Scandinavia AB Vi har kunnandet, utrustningen och tillsatsmaterialen du behöver Besök oss gärna på www.castolin.com Lödning 1. Professionell Lödare med möjlighet

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Timkostnadsnorm för år 2015

Timkostnadsnorm för år 2015 DoMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR DATUM 2014-09-29 DIARIENR 1319-2014 1 (1) Regeringskansiet Justitiedepartenentet 103 33 Stocd10m Timkostnadsnorm för år 2015 Enigt 3 förordningen (2009:1237) om timkostnadsnofn

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

Dags att deklarera? Rutiner och skratt. Ständigt full koll. Detta kan vi hjälpa dig med

Dags att deklarera? Rutiner och skratt. Ständigt full koll. Detta kan vi hjälpa dig med Dags att deklarera? Tycker du det är jobbigt och tråkigt med ekonomi och administration? Bra! Då kan du fokusera på det du är bra på, så tar vi hand om dina papper. Vi på Wattrang Ekonomi AB vet vad entreprenörskap

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Registervård Tidredovisning

Registervård Tidredovisning Registervård Tidredovisning Sida 1 av 16 Innehåll GRUNDREGISTER... 3 TIDKOD... 3 ARBETSARTER... 4 KATEGORI... 5 KONTERING / TIDKODER... 6 PRISLISTOR... 8 TILLÅTNA TIDKODER/ANSTÄLLNINGSFORM... 9 LÅS/LÅS

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ Text UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ HSB Umeå 1 INLEDNING Inledning... 2 Kunskap är vägen till det goda boendet...2 Kalendarium översikt av alla utbildningar...3 Skräddarsydd kurs... 4 Grundkurser...

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer