Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001"

Transkript

1 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång i arbetsivet. Vi hjäper dig en bit på vägen! Gå ti

2 Har du som chef någon gång tänkt på vika enorma beopp din öneadministratör hanterar varje månad? Det innebär ett stort ekonomiskt ansvar och feaktigheter kostar företagen mycket pengar varje år! Företagen är idag prägade av snabb förändring och individens kompetens är hårdvauta. Denna kompetens måste utveckas och beönas för att kunna behåas i organisationen. När marknadskrafterna styr krävs arbets- och anstäningsvikor som är attraktiva så att människorna vi arbeta i ditt och mitt företag. Nya arbetstider, bonusöner och andra individuea ösningar ska på ett effektivt sätt administreras varje månad. Vi befinner oss mitt i en ny era av fexiba beöningsmodeer som ofta igger bortom koektivavtaen. Den nya generationens medarbetare stäer stora krav på korrekt hantering av PA-frågor. Är du säker på att din persona har rätt kompetens för att kunna hantera denna förändring i arbetet kring personaadmini-stration? På Hogia PA-kompetens kommer vi dagigen i kontakt med personer som arbetar med personaadministration och vi ser hur yrkesroen håer på att förändras och det kräver en at bredare kompetens för den som hanterar detta område. En öneadministratör med bred utbidning och uppdaterade kunskaper är atid en önsam affär för organisationen. Verksamheten har under årens opp förändrats från att enbart tihandahåa utbidning i våra programvaror ti hetäckande personaadministrativa utbidningar. Tihörigheten i Hogia-koncernen som har en reation ti företag ger oss unika möjigheter att förstå företagens kompetensbehov och att kunna matcha det. Vår uppgift är att erbjuda dig och dina medarbetare önsamma utbidningar och att genom ångsiktiga reationer ständigt bi bättre på att everera det företagen behöver. Ett exempe på denna strävan är kataogen du håer i din hand. Har du andra önskemå inom området - tveka inte att kontakta oss! Med väniga häsningar Hogia PA-kompetens Hanne Stot Boagschef

3 Innehå Löneadministrativa utbidningar Dipomerad Personaadministratör Grundkurs Löneadministration Fortsättningskurs Arbetsrätt WindowsLön Cassic Grundkurs WindowsLön Cassic Fortsättningskurser WindowsLön Cassic Lönearter Kaendarium Semester Användarträff Semester WindowsLön Grundkurs WindowsLön+ Fortsättningskurser WindowsLön+ Lönearter Semester Programträff Semester HogiaLön Grundkurs HogiaLön Fortsättningskurser HogiaLön Lönearter Semester Kaendarium Användarträff Semester Hogia PA-anaysatorn Hogia Reseräkning Personig utvecking, övriga kurser Förhanding och argumentationsteknik Presentationsteknik Det svåra samtaet Ekonomi, övriga kurser Ekonomiassistent Grundkurs Redovisning Hogia Art PA-info Amänna vikor Anmäningstaong baksidan

4 Löneadministrativa utbidningar Dipomerad Personaadministratör För dig som ansvarar för persona- och önehanteringen på företaget eer för dig som är nybörjare inom personaområdet. Dipomutbidningen vänder sig även ti företagsedare i mindre företag. Utbidningen innebär att du får hetäckande kunskaper inom det personaadministrativa området. Efter avsutad utbidning ska du kunna hantera både persona- och önefrågor samt känna ti de agar och avta som måste tiämpas. Utbidningen är på sammanagt sju dagar under ca en och en hav månad. (Ingen datorhantering) Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö Kursstart 1 Kursstart 1 Kursstart 1 8 mars 7 mars 20 apri 15 mars 14 mars 4 maj 22 mars 21 mars 11 maj 5 apri 28 mars 18 maj 10 apri 4 apri 1 juni apri apri juni Utbidningens innehå Arbetsrätt - genomgång av agtexter Lag- och avtasstadgade edigheter Sjuköneagen Anstäningsformer Reger vid anstäning och avgång Arbetstidsagen Kursstart 2 Kursstart 2 20 apri 18 apri 25 apri 25 apri 2 maj 3 maj Förädraedighetsagen Semesteragen Traktamenten och förmåner Representation Övertid/mertid och jourtid Bruttoön Skatter och nettoöneavdrag Praktisk tiämpning av agar 9 maj 10 maj 16 maj 17 maj maj maj Arbetsgivaravgifter Koektivavta :- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor på sid 15. Behovet av ökad kunskap om arbetsrätt, oika agar och avta, önehantering och anstäningsformer ökar dramatiskt. Våra administrativa utbidningar ger dig dipomerad kunskap i ämnet oavsett vika dataprogram du arbetar med. Mer än 1000 personer har detagit i de dipomerade utbidningarna under de två år som de funnits. 4

5 Jag trodde att det skue vara ett nödvändigt ont och tråkigt. Det var ju roigt! Marie Forse, Navigare Medica AB om kursen Arbetsrätt. Grundkurs Löneadministration Att känna ti de öneadministrativa grunderna är ett måste för att kunna sköta önehanteringen på rätt sätt. Denna utbidning ger dig en god överbick över de agar, reger och avta som styr önearbetet. (Ingen datorhantering) Utbidningens innehå Att vara öneadministratör Brutto- och nettoöneavdrag Skatter och införsar Förmåner Arbetsgivaravgifter Ledighetsreger Semesteragen Sjuköneagen Traktamenten Lämpar sig för Kursen vänder sig ti dig som ansvarar för önehanteringen på företaget och behöver grundäggande kunskaper i ämnet. Den vänder sig även ti dig som attesterar öner och därför måste känna ti aktuea reger och agar. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 1-2 feb febr mars feb mars mars 5-6 apri apri maj maj 5-6 juni juni aug aug 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Arbetsrätt Fortsättningskurs För dig som har personaansvar eer är arbetsgivare och ska ha aktuea kunskaper om de agar och reger som gäer dig, dina medarbetare och era anstäningar. På denna utbidning är du dig regerna runt projektanstäning, uppsägning, ompacering, rehabiitering mm. Du är dig vika rättigheter och skydigheter du har och hur du undviker att hamna i kostsamma och besväriga situationer. Vi behandar även semester, förädraedighets-, arbetstids- och sjuköneagen, edigheter, traktamenten, skatter, avta och praktisk tiämpning av agar. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö mars mars mars maj maj 6.950:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Utbidningens innehå MBL LAS Jämstädhetsagen Arbetstidsagen Semesteragen Anstäningsformer Uppsägning Arbetsmijöagen Personapoicy Lämpar sig för Kursen vänder sig ti dig som har gått Grundkurs i Löneadministration eer har arbetat med öner ett tag. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. 5 Anmä dig på -

6 WindowsLön Cassic Grundkurs WindowsLön Cassic Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger dig en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Kursen vänder sig även ti dig som tagit över programmet och vi gå igenom instäningarna. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Arbetsgången i öneberäkningen Ta ut rapporter Känna ti aa funktioner Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö jan jan jan 6-7 mars 6-7 mars apri apri apri maj maj aug aug Övriga patser Lueå feb Östersund mars Sundsva feb Gäve feb Boränge feb Umeå mars 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Har du arbetat med WindowsLön en tid och känner att du inte utnyttjar programmet fut ut? Här får du möjighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din önehantering ytterigare. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 23 feb 23 feb 14 mars 5 apri 5 apri 9 maj 9 maj 14 juni 14 juni Efter utbidningen kan du Konstruera, ändra och koppa samman önearter för mer avancerad beräkning Skapa egna rapporter Utnyttja registervården Arbeta med ackumuatorer och förstå deras innebörd Anpassa programmet efter företagets behov Göra instäningar för korrekt semesterskudsberäkning Du bör ha gått Grundkurs i WindowsLön. Kursens ängd Övriga patser Lueå 1 mars Östersund 15 mars Sundsva 17 feb Gäve 27 apri Boränge 28 apri Skeefteå 6 apri Umeå 22 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. 6

7 Jag tycker att kursen överträffar de festa kurser jag har gått. Nette Andersson, Lewander & Co AB om kursen WindowsLön Cassic. Kaendarium Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Under en hedag får du ära dig hur kaendariet i WindowsLön effektiviserar din frånvarohantering. Efter utbidningen kan du Lägga upp arbetsschema Behanda oika typer av frånvaro Ta ut frånvarorapport Lägga upp knappar i det grafiska registret Du bör ha arbetat med WindowsLön ett tag eer ha gått grundkursen i WindowsLön. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 27 apri 27 apri 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Kursen vänder sig ti dig som vi veta mer om semester och semesterhantering i WindowsLön Cassic. Teori bandat med praktiska övningar gör att du får en grundig inbick i semesterhanteringen. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 1 mars 1 mars 13 mars 9 mars 9 mars 6 apri 15 mars 15 mars 4 apri Ämnen som tas upp Grunderna i semesteragen Oika semesteravta Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt. Semesterskud och semesterberäkning Du bör vara van att arbeta med WindowsLön Cassic och ha kunskap om önearter. Kursens ängd. Övriga patser Sundsva 26 mars Östersund 27 mars Boränge 28 mars Gäve 29 mars Lueå 4 apri Umeå 5 apri Semester - Användarträff WindowsLön Cassic Användarträffen utföres i seminarieform utan datorer. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på Användarträffens ängd våren upp hur du på bästa sätt karar 1 dag, semesterhanteringen i ditt företag. Du bör vara van att arbeta med WindowsLön Cassic och ha kunskap om önearter :- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Pats & datum Stockhom Göteborg 26 mars 26 mars 30 mars 30 mars 2 450:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

8 Programmet WindowsLön+ är först ut i Hogias nya programserie, anpassad ti den senaste tekniken. För dig som tidigare använt ett öneprogram från Hogia innebär detta en enkare önehantering tack vare de nya funktionerna i programmet. Nyhet! Nyhet! Nyhet! WindowsLön+ Grundkurs WindowsLön+ Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger dig en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Arbetsgången i öneberäkningen Ta ut rapporter Känna ti aa funktioner Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg feb 9-10 apri 9-10 apri maj maj 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs WindowsLön+ Har du arbetat med WindowsLön+ en tid och känner att du inte utnyttjar programmet fut ut? Här får du möjighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din önehantering ytterigare. Efter utbidningen kan du Konstruera, ändra och koppa samman önearter för mer avancerad beräkning Skapa egna rapporter Utnyttja registervården Arbeta med ackumuatorer och förstå deras innebörd Anpassa programmet efter företagets behov Göra instäningar för korrekt semesterskudsberäkning Du bör ha gått Grundkurs i WindowsLön+. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 14 mars 14 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. 8

9 Semester Fortsättningskurs WindowsLön+ Kursen vänder sig ti dig som vi veta mer om semester och semesterhantering i WindowsLön+. Teori bandat med praktiska övningar gör att du får en grundig inbick i semesterhanteringen. Efter utbidningen kan du Grunderna i semesteragen Oika semesteravta Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt Semesterskud och semesterberäkning Du bör vara van att arbeta med WindowsLön och ha kunskaper om öne-arter. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 8 mars 8 mars 3 900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Programträff WindowsLön+ Programträffen är ti för dig som är mer van och vi komma igång och känna dig säker i din hantering av både program och semester. Programträffen utförs i seminarieform. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på våren upp hur du på bästa sätt karar semesterhanteringen i ditt företag. Du får också tifäe att stäa frågor och ta de av nyheterna i programmet. Exempe på ämnen som vi kommer att beröra; Lönespecifikation via e- post, aktiva/inaktiva önearter, tifäig öneberedningsbid, hur man behandar förmåner i öneprogrammet samt korrigering av ön i programmet. Du bör vara van att arbeta med WindowsLön och ha kunskaper om öne-arter. Programträffens ängd 1 dag, Pats & datum Stockhom Göteborg 6 apri 6 apri 2 450:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

10 HogiaLön Grundkurs HogiaLön Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt att önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Kursen vänder sig även ti dig som tagit över programmet och vi gå igenom instäningarna. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Hur arbetsgången är vid öneberedning Ta ut egna rapporter Dessutom får du en kort översikt över programmets ytterigare funktioner. Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö jan jan 3-4 apri feb feb 2-3 maj 2-3 maj juni juni aug aug 6.500:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs HogiaLön Efter att ha arbetat med ditt öneprogram ett tag märker du säkert att du vi få ut mer av programmet. Nya kunskaper om HogiaLön kommer att komma vä ti pass och är mycket värdefua i ditt dagiga arbete med öner. Under denna dag fördjupar vi oss i programfunktionerna med tonvikten agd på önearterna. Efter utbidningen kan du Konstruera och koppa önearter och ackumuatorer Utnyttja registervården Räkna ut semesterskuden Lättare anpassa programmet efter företagets behov Bygga egna rapporter Du bör ha gått Grundkursen i HogiaLön eer arbetat med önehantering ett tag. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 28 feb 28 feb 5 apri 23 mars 23 mars 4 maj 4 maj 13 juni 13 juni 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor sid

11 Är aa kurser ika bra som denna, kan jag gå på kurs jämt. Nette Andersson, Lewander & Co AB Kaendarium Fortsättningskurs HogiaLön Har du inte kommit igång med ditt Kaendarium? Kursen vänder sig ti dig som har programtiägget Kaendarium. Vi går igenom hur du ägger upp arbetsscheman och hur du behandar oika typer av frånvaro i programmet. Efter utbidningen kan du Lägga upp arbetsschema Behanda oika typer av avvikeser, t ex OB, övertid eer frånvaro Skapa avvikesearter Göra sjuk- och frånvarorapportering Behanda framtida registreringar Du bör ha arbetat med HogiaLön ett tag samt ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 13 mars 13 mars 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Fortsättningskurs HogiaLön För dig som har föregående år som semesterår. Utbidningen vänder sig ti dig som vi ära dig mer om semester och semesterhantering i HogiaLön. Det är många instäningar som ska göras och mycket som måste vara rätt från början för att semesterberäkningen ska bi korrekt. Efter utbidningen kan du Vad semesteragen innehåer Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt Semesterskud och semesterberäkning Du bör ha arbetat med HogiaLön en tid. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 29 mars 29 mars 3 apri 3 apri 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Användarträff HogiaLön Användarträffen utföres i seminarieform utan datorer. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på våren upp hur du på bästa sätt karar semesterhanteringen i ditt företag. Användarträffens ängd 1 dag, Pats & datum Stockhom Göteborg 27 mars 27 mars 2 450:-. exk moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

12 Hogia PA-anaysatorn Grundkurs, Hogia PA-anaysatorn Kursen vänder sig ti dig som behöver göra anayser inom PA-området. Du får en praktisk genomgång av programmets möjigheter att göra anayser, presentera data och skapa rapporter. Pats & datum Stockhom Göteborg Örebro 20 feb 23 apri 20 mars 22 maj 15 juni Innehå Använda inbyggda maar Skapa egna maar Presentera data på oika sätt Skapa egna rapporter Du bör ha datavana. Kursens ängd 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Hogia Reseräkning Hogia Reseräkning Denna kurs vänder sig ti dig som vi sätta dig in i hur programmet fungerar. Vi går även igenom Riksskatteverkets reger kring traktamenten och reseersättning. Innehå Register och instäningar Inrikes reseräkningar Utrikes reseräkningar Beräkning av drivmedesförmån Du bör ha tittat på programmet och ha grundkunskaper i traktamentsreger. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 28 mars 28 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid

13 Övriga kurser Personig utvecking Förhanding och argumentationsteknik Bi en sipad förhandare! Utbidningen riktar sig ti dig som sitter med i förhandingar och snabbt vi hitta de argument som du behöver på den korta tid som ofta står ti förfogande. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg 29 jan+2 feb 5-6 mars 7-8 maj 6 950:- exk. moms. Presentationsteknik För aa som behöver taa, informera eer håa föredrag och presentationer. Fysiska färdigheter, uppvärmnings- och avsappningsövningar för kroppen och rösten. Videoinspeningar ingår. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg 5-6 feb 2-4 apri 29 maj - 1 juni 6.950:- exk. moms. Det svåra samtaet För dig som i din yrkesro tvingas genomföra samta som känns obehagiga. Kursen ämpar sig även för dig som behöver träna i samtasteknik och öka din förståese för hur din samtaspartner reagerar. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg mars juni 6 950:- exk. moms. Anmä dig på - 13

14 Övriga kurser Ekonomi Ekonomiassistent Grundäggande utbidning för dig som sjävständigt ska arbeta med ekonomi. Kursen innehåer manuet och datoriserad bokföring och företagsekonomi. Dekurserna kan äsas var för sig. Pats & datum Stockhom Göteborg 6 feb 6 feb Innehå Bokföring Kund- och Leverantörsreskontra Assistans vid boksutsarbete Budgetering Kakyering och anaysering av resutat Lönsamhetsbedömningar med hjäp av nycketa Rapporter Ekonomisk panering Tre dekurser Utbidningen är uppdead i tre dekurser: Bokföring (9 veckor) Boksut (6 veckor) Företagsekonomi (5 veckor) Kursens ängd En kvä /vecka under totat 20 veckor :- exk. moms. Grundkurs Redovisning Hogia Art Kursen riktar sig ti dig som är ny användare av Hogia Art eer har arbetat med programmet en tid och behöver grunderna. Kursen ger dig tips på hur du kan förenka och effektivisera ditt bokföringsarbete. Innehå Kontospecifikationer Budget Momshantering Registervård Automatkonteringar Grundboksregistrering Rapporter Kursens ängd. Pats & datum Stockhom Göteborg 29 jan 22 jan 26 feb 26 feb 13 mars 20 mars 23 apri 25 apri 14 maj 16 maj 6 juni 6 juni 28 aug 28 aug 3.900:- exk. moms. 14 Anmä dig på -

15 PA-INFO Prenumerera gratis på PA-INFO Vi erbjuder dig nu som en personig förmån att utan kostnad få vårt nyhetsbrev PA-INFO varje vecka. PA-INFO är Sveriges största nyhetsbrev inom området Persona och Lön. Du får regebundet kortfattad information om nyheter och förändringar. Anmä dig via Några dagar senare får du ditt första PA-INFO direkt i din dator! Amänna vikor Amänna vikor Kursdokumentation samt kaffe och unch ingår i kurspriset. Antaet patser är begränsat. Din anmäan är bindande. Kontroera att du anmäer dig ti en kurs som motsvarar det öneprogram du använder eer kommer att använda. Vi förbehåer oss rätten att stäa in en kurs eer en användar-, programträff vid för få detagare. Bekräftese - kaese Bekräftese på din anmäan skickas omgående. Kaese ti kurs skickar vi ti dig senast 10 dagar före kursstart. Då får du även en vägbeskrivning. Ersättare - byte av kursdatum Du kan överåta din kurspats ti en koega eer byta kursdatum ifa du inte har möjighet att gå vid det aktuea tifäet. Meddea oss senast 14 kaenderdagar innan kursstart. Återbud Vid återbud senare än 14 kaenderdagar före kursstart debiteras hava kursavgiften. Vid återbud senare än 7 kaenderdagar före kursens start debiteras hea kursavgiften. Avbestäningsskydd Du kan kompettera din anmäan med vårt avbestäningsskydd som gäer vid egen sjukdom/oycksfa mot uppvisande av äkarintyg. Det kostar endast 240:- exk moms. Att anmäa Kopiera och faxa din anmäan eer skicka oss motsvarande uppgifter via e-post Du kan också anmäa dig på hemsidan med adress Anmä dig på - 15

16 B PORTO BETALT Anmä dig idag! Fax nr Satsa på din kompetensutvecking nästa år! År 2001 kan bi året då ditt företag satsar på att vidareutvecka sin persona. Har du rätt kompetens för dina arbetsuppgifter? Passa på att ära dig mer under år Väkommen med din anmäan! Anmäningstaong Ja, jag anmäer mig ti kurs! Ja, jag bestäer avbestäningsskydd för endast 240:-/detagare. Jag har inte bestämt mig. Kontakta mig för mer information Jag vi gärna prenumerera på PA-INFO kostnadsfritt och anger min e-postadress nedan. Kurs: Ort: Datum: Kundnr: Namn 1: Namn 2: Företag: Postadress: Postnr: Ort: Teefon: Fax: e-post: Jag accepterar att få önereaterad information via min e-postadress. Samma foto som på framsidan. Hogia PA-kompetens AB Stenungsund Te Fax

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Kursprogram VÅREN 2011 FyrBoDal

Kursprogram VÅREN 2011 FyrBoDal Kursprogram VÅREN 2011 FyrBoDal Kunskap förändrar. Information och anmälan: www.folkuniversitetet.se/trollhattan eller 0520 50 50 75 SPRÅKKURSER / 1 Folkuniversitetet med dig och kurserna i centrum Sist

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms Handelskammare: Frukostmöte den 30 mars Angola - en doldis

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Nytt seminarium! Ordning och reda i företaget Kurser Björn Lundén Information: Bra böcker med 25% rabatt

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer