Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001"

Transkript

1 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång i arbetsivet. Vi hjäper dig en bit på vägen! Gå ti

2 Har du som chef någon gång tänkt på vika enorma beopp din öneadministratör hanterar varje månad? Det innebär ett stort ekonomiskt ansvar och feaktigheter kostar företagen mycket pengar varje år! Företagen är idag prägade av snabb förändring och individens kompetens är hårdvauta. Denna kompetens måste utveckas och beönas för att kunna behåas i organisationen. När marknadskrafterna styr krävs arbets- och anstäningsvikor som är attraktiva så att människorna vi arbeta i ditt och mitt företag. Nya arbetstider, bonusöner och andra individuea ösningar ska på ett effektivt sätt administreras varje månad. Vi befinner oss mitt i en ny era av fexiba beöningsmodeer som ofta igger bortom koektivavtaen. Den nya generationens medarbetare stäer stora krav på korrekt hantering av PA-frågor. Är du säker på att din persona har rätt kompetens för att kunna hantera denna förändring i arbetet kring personaadmini-stration? På Hogia PA-kompetens kommer vi dagigen i kontakt med personer som arbetar med personaadministration och vi ser hur yrkesroen håer på att förändras och det kräver en at bredare kompetens för den som hanterar detta område. En öneadministratör med bred utbidning och uppdaterade kunskaper är atid en önsam affär för organisationen. Verksamheten har under årens opp förändrats från att enbart tihandahåa utbidning i våra programvaror ti hetäckande personaadministrativa utbidningar. Tihörigheten i Hogia-koncernen som har en reation ti företag ger oss unika möjigheter att förstå företagens kompetensbehov och att kunna matcha det. Vår uppgift är att erbjuda dig och dina medarbetare önsamma utbidningar och att genom ångsiktiga reationer ständigt bi bättre på att everera det företagen behöver. Ett exempe på denna strävan är kataogen du håer i din hand. Har du andra önskemå inom området - tveka inte att kontakta oss! Med väniga häsningar Hogia PA-kompetens Hanne Stot Boagschef

3 Innehå Löneadministrativa utbidningar Dipomerad Personaadministratör Grundkurs Löneadministration Fortsättningskurs Arbetsrätt WindowsLön Cassic Grundkurs WindowsLön Cassic Fortsättningskurser WindowsLön Cassic Lönearter Kaendarium Semester Användarträff Semester WindowsLön Grundkurs WindowsLön+ Fortsättningskurser WindowsLön+ Lönearter Semester Programträff Semester HogiaLön Grundkurs HogiaLön Fortsättningskurser HogiaLön Lönearter Semester Kaendarium Användarträff Semester Hogia PA-anaysatorn Hogia Reseräkning Personig utvecking, övriga kurser Förhanding och argumentationsteknik Presentationsteknik Det svåra samtaet Ekonomi, övriga kurser Ekonomiassistent Grundkurs Redovisning Hogia Art PA-info Amänna vikor Anmäningstaong baksidan

4 Löneadministrativa utbidningar Dipomerad Personaadministratör För dig som ansvarar för persona- och önehanteringen på företaget eer för dig som är nybörjare inom personaområdet. Dipomutbidningen vänder sig även ti företagsedare i mindre företag. Utbidningen innebär att du får hetäckande kunskaper inom det personaadministrativa området. Efter avsutad utbidning ska du kunna hantera både persona- och önefrågor samt känna ti de agar och avta som måste tiämpas. Utbidningen är på sammanagt sju dagar under ca en och en hav månad. (Ingen datorhantering) Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö Kursstart 1 Kursstart 1 Kursstart 1 8 mars 7 mars 20 apri 15 mars 14 mars 4 maj 22 mars 21 mars 11 maj 5 apri 28 mars 18 maj 10 apri 4 apri 1 juni apri apri juni Utbidningens innehå Arbetsrätt - genomgång av agtexter Lag- och avtasstadgade edigheter Sjuköneagen Anstäningsformer Reger vid anstäning och avgång Arbetstidsagen Kursstart 2 Kursstart 2 20 apri 18 apri 25 apri 25 apri 2 maj 3 maj Förädraedighetsagen Semesteragen Traktamenten och förmåner Representation Övertid/mertid och jourtid Bruttoön Skatter och nettoöneavdrag Praktisk tiämpning av agar 9 maj 10 maj 16 maj 17 maj maj maj Arbetsgivaravgifter Koektivavta :- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor på sid 15. Behovet av ökad kunskap om arbetsrätt, oika agar och avta, önehantering och anstäningsformer ökar dramatiskt. Våra administrativa utbidningar ger dig dipomerad kunskap i ämnet oavsett vika dataprogram du arbetar med. Mer än 1000 personer har detagit i de dipomerade utbidningarna under de två år som de funnits. 4

5 Jag trodde att det skue vara ett nödvändigt ont och tråkigt. Det var ju roigt! Marie Forse, Navigare Medica AB om kursen Arbetsrätt. Grundkurs Löneadministration Att känna ti de öneadministrativa grunderna är ett måste för att kunna sköta önehanteringen på rätt sätt. Denna utbidning ger dig en god överbick över de agar, reger och avta som styr önearbetet. (Ingen datorhantering) Utbidningens innehå Att vara öneadministratör Brutto- och nettoöneavdrag Skatter och införsar Förmåner Arbetsgivaravgifter Ledighetsreger Semesteragen Sjuköneagen Traktamenten Lämpar sig för Kursen vänder sig ti dig som ansvarar för önehanteringen på företaget och behöver grundäggande kunskaper i ämnet. Den vänder sig även ti dig som attesterar öner och därför måste känna ti aktuea reger och agar. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 1-2 feb febr mars feb mars mars 5-6 apri apri maj maj 5-6 juni juni aug aug 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Arbetsrätt Fortsättningskurs För dig som har personaansvar eer är arbetsgivare och ska ha aktuea kunskaper om de agar och reger som gäer dig, dina medarbetare och era anstäningar. På denna utbidning är du dig regerna runt projektanstäning, uppsägning, ompacering, rehabiitering mm. Du är dig vika rättigheter och skydigheter du har och hur du undviker att hamna i kostsamma och besväriga situationer. Vi behandar även semester, förädraedighets-, arbetstids- och sjuköneagen, edigheter, traktamenten, skatter, avta och praktisk tiämpning av agar. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö mars mars mars maj maj 6.950:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Utbidningens innehå MBL LAS Jämstädhetsagen Arbetstidsagen Semesteragen Anstäningsformer Uppsägning Arbetsmijöagen Personapoicy Lämpar sig för Kursen vänder sig ti dig som har gått Grundkurs i Löneadministration eer har arbetat med öner ett tag. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. 5 Anmä dig på -

6 WindowsLön Cassic Grundkurs WindowsLön Cassic Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger dig en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Kursen vänder sig även ti dig som tagit över programmet och vi gå igenom instäningarna. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Arbetsgången i öneberäkningen Ta ut rapporter Känna ti aa funktioner Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö jan jan jan 6-7 mars 6-7 mars apri apri apri maj maj aug aug Övriga patser Lueå feb Östersund mars Sundsva feb Gäve feb Boränge feb Umeå mars 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Har du arbetat med WindowsLön en tid och känner att du inte utnyttjar programmet fut ut? Här får du möjighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din önehantering ytterigare. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 23 feb 23 feb 14 mars 5 apri 5 apri 9 maj 9 maj 14 juni 14 juni Efter utbidningen kan du Konstruera, ändra och koppa samman önearter för mer avancerad beräkning Skapa egna rapporter Utnyttja registervården Arbeta med ackumuatorer och förstå deras innebörd Anpassa programmet efter företagets behov Göra instäningar för korrekt semesterskudsberäkning Du bör ha gått Grundkurs i WindowsLön. Kursens ängd Övriga patser Lueå 1 mars Östersund 15 mars Sundsva 17 feb Gäve 27 apri Boränge 28 apri Skeefteå 6 apri Umeå 22 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. 6

7 Jag tycker att kursen överträffar de festa kurser jag har gått. Nette Andersson, Lewander & Co AB om kursen WindowsLön Cassic. Kaendarium Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Under en hedag får du ära dig hur kaendariet i WindowsLön effektiviserar din frånvarohantering. Efter utbidningen kan du Lägga upp arbetsschema Behanda oika typer av frånvaro Ta ut frånvarorapport Lägga upp knappar i det grafiska registret Du bör ha arbetat med WindowsLön ett tag eer ha gått grundkursen i WindowsLön. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 27 apri 27 apri 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Fortsättningskurs WindowsLön Cassic Kursen vänder sig ti dig som vi veta mer om semester och semesterhantering i WindowsLön Cassic. Teori bandat med praktiska övningar gör att du får en grundig inbick i semesterhanteringen. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 1 mars 1 mars 13 mars 9 mars 9 mars 6 apri 15 mars 15 mars 4 apri Ämnen som tas upp Grunderna i semesteragen Oika semesteravta Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt. Semesterskud och semesterberäkning Du bör vara van att arbeta med WindowsLön Cassic och ha kunskap om önearter. Kursens ängd. Övriga patser Sundsva 26 mars Östersund 27 mars Boränge 28 mars Gäve 29 mars Lueå 4 apri Umeå 5 apri Semester - Användarträff WindowsLön Cassic Användarträffen utföres i seminarieform utan datorer. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på Användarträffens ängd våren upp hur du på bästa sätt karar 1 dag, semesterhanteringen i ditt företag. Du bör vara van att arbeta med WindowsLön Cassic och ha kunskap om önearter :- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Pats & datum Stockhom Göteborg 26 mars 26 mars 30 mars 30 mars 2 450:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

8 Programmet WindowsLön+ är först ut i Hogias nya programserie, anpassad ti den senaste tekniken. För dig som tidigare använt ett öneprogram från Hogia innebär detta en enkare önehantering tack vare de nya funktionerna i programmet. Nyhet! Nyhet! Nyhet! WindowsLön+ Grundkurs WindowsLön+ Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger dig en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Arbetsgången i öneberäkningen Ta ut rapporter Känna ti aa funktioner Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg feb 9-10 apri 9-10 apri maj maj 5.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs WindowsLön+ Har du arbetat med WindowsLön+ en tid och känner att du inte utnyttjar programmet fut ut? Här får du möjighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din önehantering ytterigare. Efter utbidningen kan du Konstruera, ändra och koppa samman önearter för mer avancerad beräkning Skapa egna rapporter Utnyttja registervården Arbeta med ackumuatorer och förstå deras innebörd Anpassa programmet efter företagets behov Göra instäningar för korrekt semesterskudsberäkning Du bör ha gått Grundkurs i WindowsLön+. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 14 mars 14 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. 8

9 Semester Fortsättningskurs WindowsLön+ Kursen vänder sig ti dig som vi veta mer om semester och semesterhantering i WindowsLön+. Teori bandat med praktiska övningar gör att du får en grundig inbick i semesterhanteringen. Efter utbidningen kan du Grunderna i semesteragen Oika semesteravta Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt Semesterskud och semesterberäkning Du bör vara van att arbeta med WindowsLön och ha kunskaper om öne-arter. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 8 mars 8 mars 3 900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Programträff WindowsLön+ Programträffen är ti för dig som är mer van och vi komma igång och känna dig säker i din hantering av både program och semester. Programträffen utförs i seminarieform. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på våren upp hur du på bästa sätt karar semesterhanteringen i ditt företag. Du får också tifäe att stäa frågor och ta de av nyheterna i programmet. Exempe på ämnen som vi kommer att beröra; Lönespecifikation via e- post, aktiva/inaktiva önearter, tifäig öneberedningsbid, hur man behandar förmåner i öneprogrammet samt korrigering av ön i programmet. Du bör vara van att arbeta med WindowsLön och ha kunskaper om öne-arter. Programträffens ängd 1 dag, Pats & datum Stockhom Göteborg 6 apri 6 apri 2 450:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

10 HogiaLön Grundkurs HogiaLön Kursen vänder sig ti dig som är ny användare av programmet eer som snart ska börja. Du får en grundig genomgång, både teoretiskt och praktiskt av programmet. Du kommer under dessa två dagar ba att ägga upp ett nytt fiktivt företag samt att önebereda anstäda som varit sjuka, tjänstediga och haft semester. De anstäda föjer även oika avta. Detta ger en god bid över hur du med hjäp av öneprogrammet kan sköta dina öner på ett korrekt och effektivt sätt. Kursen vänder sig även ti dig som tagit över programmet och vi gå igenom instäningarna. Efter utbidningen kan du Lägga upp ett nytt företag Göra rätt instäningar i anstädaregistret Hur arbetsgången är vid öneberedning Ta ut egna rapporter Dessutom får du en kort översikt över programmets ytterigare funktioner. Du bör ha tittat igenom programmet och ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö jan jan 3-4 apri feb feb 2-3 maj 2-3 maj juni juni aug aug 6.500:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor sid 15. Lönearter Fortsättningskurs HogiaLön Efter att ha arbetat med ditt öneprogram ett tag märker du säkert att du vi få ut mer av programmet. Nya kunskaper om HogiaLön kommer att komma vä ti pass och är mycket värdefua i ditt dagiga arbete med öner. Under denna dag fördjupar vi oss i programfunktionerna med tonvikten agd på önearterna. Efter utbidningen kan du Konstruera och koppa önearter och ackumuatorer Utnyttja registervården Räkna ut semesterskuden Lättare anpassa programmet efter företagets behov Bygga egna rapporter Du bör ha gått Grundkursen i HogiaLön eer arbetat med önehantering ett tag. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg Mamö 28 feb 28 feb 5 apri 23 mars 23 mars 4 maj 4 maj 13 juni 13 juni 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se amänna vikor sid

11 Är aa kurser ika bra som denna, kan jag gå på kurs jämt. Nette Andersson, Lewander & Co AB Kaendarium Fortsättningskurs HogiaLön Har du inte kommit igång med ditt Kaendarium? Kursen vänder sig ti dig som har programtiägget Kaendarium. Vi går igenom hur du ägger upp arbetsscheman och hur du behandar oika typer av frånvaro i programmet. Efter utbidningen kan du Lägga upp arbetsschema Behanda oika typer av avvikeser, t ex OB, övertid eer frånvaro Skapa avvikesearter Göra sjuk- och frånvarorapportering Behanda framtida registreringar Du bör ha arbetat med HogiaLön ett tag samt ha kunskaper i öneadministration. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 13 mars 13 mars 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Fortsättningskurs HogiaLön För dig som har föregående år som semesterår. Utbidningen vänder sig ti dig som vi ära dig mer om semester och semesterhantering i HogiaLön. Det är många instäningar som ska göras och mycket som måste vara rätt från början för att semesterberäkningen ska bi korrekt. Efter utbidningen kan du Vad semesteragen innehåer Hur du förbereder programmet för att semesterberäkningen ska bi korrekt Semesterskud och semesterberäkning Du bör ha arbetat med HogiaLön en tid. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 29 mars 29 mars 3 apri 3 apri 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Semester Användarträff HogiaLön Användarträffen utföres i seminarieform utan datorer. Den bygger i ika hög grad på utbyte av erfarenhet från andra personaadministratörer som handedning från seminarieedare. Vi tar nu på våren upp hur du på bästa sätt karar semesterhanteringen i ditt företag. Användarträffens ängd 1 dag, Pats & datum Stockhom Göteborg 27 mars 27 mars 2 450:-. exk moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid Anmä dig på -

12 Hogia PA-anaysatorn Grundkurs, Hogia PA-anaysatorn Kursen vänder sig ti dig som behöver göra anayser inom PA-området. Du får en praktisk genomgång av programmets möjigheter att göra anayser, presentera data och skapa rapporter. Pats & datum Stockhom Göteborg Örebro 20 feb 23 apri 20 mars 22 maj 15 juni Innehå Använda inbyggda maar Skapa egna maar Presentera data på oika sätt Skapa egna rapporter Du bör ha datavana. Kursens ängd 4.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid 15. Hogia Reseräkning Hogia Reseräkning Denna kurs vänder sig ti dig som vi sätta dig in i hur programmet fungerar. Vi går även igenom Riksskatteverkets reger kring traktamenten och reseersättning. Innehå Register och instäningar Inrikes reseräkningar Utrikes reseräkningar Beräkning av drivmedesförmån Du bör ha tittat på programmet och ha grundkunskaper i traktamentsreger. Kursens ängd Pats & datum Stockhom Göteborg 28 mars 28 mars 3.900:- exk. moms. Kompettera med ett avbestäningsskydd för 240:-. Se Amänna vikor sid

13 Övriga kurser Personig utvecking Förhanding och argumentationsteknik Bi en sipad förhandare! Utbidningen riktar sig ti dig som sitter med i förhandingar och snabbt vi hitta de argument som du behöver på den korta tid som ofta står ti förfogande. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg 29 jan+2 feb 5-6 mars 7-8 maj 6 950:- exk. moms. Presentationsteknik För aa som behöver taa, informera eer håa föredrag och presentationer. Fysiska färdigheter, uppvärmnings- och avsappningsövningar för kroppen och rösten. Videoinspeningar ingår. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg 5-6 feb 2-4 apri 29 maj - 1 juni 6.950:- exk. moms. Det svåra samtaet För dig som i din yrkesro tvingas genomföra samta som känns obehagiga. Kursen ämpar sig även för dig som behöver träna i samtasteknik och öka din förståese för hur din samtaspartner reagerar. Kursens ängd 2 dagar, båda dagarna. Pats & datum Göteborg mars juni 6 950:- exk. moms. Anmä dig på - 13

14 Övriga kurser Ekonomi Ekonomiassistent Grundäggande utbidning för dig som sjävständigt ska arbeta med ekonomi. Kursen innehåer manuet och datoriserad bokföring och företagsekonomi. Dekurserna kan äsas var för sig. Pats & datum Stockhom Göteborg 6 feb 6 feb Innehå Bokföring Kund- och Leverantörsreskontra Assistans vid boksutsarbete Budgetering Kakyering och anaysering av resutat Lönsamhetsbedömningar med hjäp av nycketa Rapporter Ekonomisk panering Tre dekurser Utbidningen är uppdead i tre dekurser: Bokföring (9 veckor) Boksut (6 veckor) Företagsekonomi (5 veckor) Kursens ängd En kvä /vecka under totat 20 veckor :- exk. moms. Grundkurs Redovisning Hogia Art Kursen riktar sig ti dig som är ny användare av Hogia Art eer har arbetat med programmet en tid och behöver grunderna. Kursen ger dig tips på hur du kan förenka och effektivisera ditt bokföringsarbete. Innehå Kontospecifikationer Budget Momshantering Registervård Automatkonteringar Grundboksregistrering Rapporter Kursens ängd. Pats & datum Stockhom Göteborg 29 jan 22 jan 26 feb 26 feb 13 mars 20 mars 23 apri 25 apri 14 maj 16 maj 6 juni 6 juni 28 aug 28 aug 3.900:- exk. moms. 14 Anmä dig på -

15 PA-INFO Prenumerera gratis på PA-INFO Vi erbjuder dig nu som en personig förmån att utan kostnad få vårt nyhetsbrev PA-INFO varje vecka. PA-INFO är Sveriges största nyhetsbrev inom området Persona och Lön. Du får regebundet kortfattad information om nyheter och förändringar. Anmä dig via Några dagar senare får du ditt första PA-INFO direkt i din dator! Amänna vikor Amänna vikor Kursdokumentation samt kaffe och unch ingår i kurspriset. Antaet patser är begränsat. Din anmäan är bindande. Kontroera att du anmäer dig ti en kurs som motsvarar det öneprogram du använder eer kommer att använda. Vi förbehåer oss rätten att stäa in en kurs eer en användar-, programträff vid för få detagare. Bekräftese - kaese Bekräftese på din anmäan skickas omgående. Kaese ti kurs skickar vi ti dig senast 10 dagar före kursstart. Då får du även en vägbeskrivning. Ersättare - byte av kursdatum Du kan överåta din kurspats ti en koega eer byta kursdatum ifa du inte har möjighet att gå vid det aktuea tifäet. Meddea oss senast 14 kaenderdagar innan kursstart. Återbud Vid återbud senare än 14 kaenderdagar före kursstart debiteras hava kursavgiften. Vid återbud senare än 7 kaenderdagar före kursens start debiteras hea kursavgiften. Avbestäningsskydd Du kan kompettera din anmäan med vårt avbestäningsskydd som gäer vid egen sjukdom/oycksfa mot uppvisande av äkarintyg. Det kostar endast 240:- exk moms. Att anmäa Kopiera och faxa din anmäan eer skicka oss motsvarande uppgifter via e-post Du kan också anmäa dig på hemsidan med adress Anmä dig på - 15

16 B PORTO BETALT Anmä dig idag! Fax nr Satsa på din kompetensutvecking nästa år! År 2001 kan bi året då ditt företag satsar på att vidareutvecka sin persona. Har du rätt kompetens för dina arbetsuppgifter? Passa på att ära dig mer under år Väkommen med din anmäan! Anmäningstaong Ja, jag anmäer mig ti kurs! Ja, jag bestäer avbestäningsskydd för endast 240:-/detagare. Jag har inte bestämt mig. Kontakta mig för mer information Jag vi gärna prenumerera på PA-INFO kostnadsfritt och anger min e-postadress nedan. Kurs: Ort: Datum: Kundnr: Namn 1: Namn 2: Företag: Postadress: Postnr: Ort: Teefon: Fax: e-post: Jag accepterar att få önereaterad information via min e-postadress. Samma foto som på framsidan. Hogia PA-kompetens AB Stenungsund Te Fax

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Varför utbildning? Oavsett om du är nybörjare eller har jobbat länge kan du komma till en punkt där du behöver kunna eller veta mera. Kanske har du fått nya arbetsuppgifter

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Registervård Tidredovisning

Registervård Tidredovisning Registervård Tidredovisning Sida 1 av 16 Innehåll GRUNDREGISTER... 3 TIDKOD... 3 ARBETSARTER... 4 KATEGORI... 5 KONTERING / TIDKODER... 6 PRISLISTOR... 8 TILLÅTNA TIDKODER/ANSTÄLLNINGSFORM... 9 LÅS/LÅS

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 600. Pris från 4.490:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 600 komplett löneprogram för det större företaget! Vårt mest heltäckande löneprogram som passar både

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan Svenska ournaen juni 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen 2 GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enka Hans Rosing äskar siffror Pappa ti nio pojkar Thabie

Läs mer

Hur kissar barn? Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja

Hur kissar barn? Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja Hur kissar barn? Nyföddhetsperioden 1 år Börjar bi medveten om/känner obehag av våt böja 2 år Kan skija mean avförings/miktionsbehov. Somiga barn bir torra dagtid, kan passas torra 3-4 år Fertaet barn

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

12:00-12:45 Nyheter i höstens version av persondata

12:00-12:45 Nyheter i höstens version av persondata DAG 1-2014-10-22 11:00-11:30 Martin Sjögren hälsar välkommen 11:30-12:00 Varför en kompetensutvecklingsstrategi? Katarina Cars 12:00-12:45 Nyheter i höstens version av persondata 12:45-13:45 LUNCH 13:45-14:30

Läs mer

Boken om IMPRESSA C5

Boken om IMPRESSA C5 Boken om IMPRESSA C5 «Boken om IMPRESSA» har av den oberoende tyska rovningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens kontrosigi för ättförståeighet, fuständighet och säkerhet. Innehåsförteckning Din IMPRESSA

Läs mer