Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d"

Transkript

1 Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre

2 Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr och vindsutrymmen i nsutning ti dess sk utrusts med minst en brndvrnre. Det sk finns minst en brndvrnre för vrje påbörjd 60 m 2 på vrje våning eer pn i bostden. Brndvrnren sk insters så tt den regerr på röken från en edsvåd så tidigt som möjigt. Brndvrnren sk hås i funktionsdugigt skick. Brndvrnrens funktionsdugighet sk kontroers regebundet genom test. I ny bostdsägenheter sk mn från och med inster brndvrnre som kopps ti enätet. Apprtens strömförsörjning säkerstäs med btteri eer ckumutor. Edstäder, rökkner och sotning Sotning en gång om året Edstd som eds med fst bränse inkusive rökkner smt edstd som eds enbrt med ättoj inkusive rökkner. Om edstden eer rökknen hr stått onvänd i över tre år eer om ders nvändningsändmå ändrs sk de sots före ibruktgnde. Sotrns kontktuppgifter: Förvring v brännbr ämnen I en bostdsägenhet får mn förvr smmngt 25 iter brännbr vätskor (mycket ättntändig, ättntändig; ti exempe bensin) och högst 25 kg fytgs. I en bostdsägenhet får mn förvr högst 50 iter brännbr vätskor vrs fmpunkt är över 55 grder (ti exempe diese). På vinden eer i kären får ing brännbr vätskor eer fytgs förvrs. HELSINGFORS STAD RÄDDNINGSVERK

3 Instruktioner ti bostdsktiebogens nsvrig personer Räddningsväg Räddningsvägen är en körväg som är vsedd för räddningsfordon. En räddningsväg sk enigt krven finns för vrje ny byggnd som hr över tre våningr eer vrs höjd överstiger tio meter. Ambunsen bör dock i byggnder kunn t sig ti närheten v trpphusets dörr. Räddningsvägrn sk hås i körbrt skick och fri från hinder smt förses med tibörig märkning. Förebyggnde v ngd bränder Avfsbehåre och -tk bör pcers minst på ått meters vstånd från byggnder. Om behåre eer tk pcers på ett vstånd som understiger ått meter sk de skydds med konstruktioner. Lättntändig föremå eer ndr föremå får inte förvrs i byggndens omedebr närhet på ett sätt som kn orsk risk för brnd eer spridning v brnd eer så tt säckndet v en brnd försvårs. 8 m

4 Amän snygghet och ordning Ing föremå får förvrs i trpphuset. Brnvgnr m.m. försvårr och förhindrr utrymning och räddningsåtgärder i en nödsitution. Vinds- och kärgångrn är inte heer vsedd för förvring v bohg. Överfödig föremå på gångrn ger brndnstiftre en möjighet ti skdegörese. Ansvrigheter Det åigger bostdsktieboget tt säkerstä tt 1 En 2 Skyddsperson 3 Nödvändigt 4 Befokningsskyddsrummet 5 Adressnumreringen räddningspn hr gjorts upp och de boende hr informerts om denn och den bir uppdterd vid behov hr utsetts och utbidts för sin uppgifter mteri för skyddspersonen hr inskffts och mteriet för befokningsskyddet hås i skick och pprtern i befokningsskyddsrummet tests och underhås på tibörigt sätt motsvrr krven (husnummer och trpphus, guideskyt över tomten) 6 På 7 Räddningsvägrn 8 Angd 9 Den informtionstvorn i trpphuset finns kontktuppgifter ti disponenten och servicemnnen smt en säkerhetsnvisning ti de boende. hås i körbrt skick och fri från hinder bränder förebyggs männ ordningen är god och tt det är snyggt. HELSINGFORS STAD RÄDDNINGSVERK

5 Amän brndsäkerhet 1 Säkerstä 2 Lämn 3 Hå 4 Tork 5 Förvr 6 Hå 7 Skff tt det finns en fungernde brndvrnre itt hem inte brinnnde jus eer edstd utn uppsikt eddon utom räckhå för brn inte käder i bstun inte föremå på spisen epprtern i gott skick, rengör dem regebundet, nvänd dem inte utn uppsikt gärn en säckningsfit (minst 120x180 cm) och/eer en hndbrndsäckre ti hemmet Hndbrndsäckre Säckningsfit HELSINGFORS STAD RÄDDNINGSVERK

6 Hnding i en nödsitution Vid brnd Rädd personer som hots v omedebr fr, säck om dett kn görs på ett tryggt sätt, vägsn dig från den brinnnde oken, stäng dörrr och fönster Vrn ndr Ring 112 Väged brndkåren ti ptsen Gå inte ut vi ett rökfyt trpphus! Så här ringer du ett nödsmt Ring nödsmtet sjäv om du kn. Vänt tis nödnumret svrr. Berätt vd som hr hänt. Ange exkt dress och stdsde. Lyssn och svr på frågorn som stäs ti dig. Föj rmcentrens nvisningr. Avsut smtet först när du får tistånd ti det. Vis vägen eer ordn vägedning ti ptsen. Stdens brnckre Stdens brnckre Ring på nytt om äget ändrs. OBS! Ett nödsmt är tid vgiftsfritt och inget riktnummer behövs. Stdens brnckre Du kn dessutom ring nödnumret från en mobiteefon utn sim-kort eer pin-kod. Stdens brnckre Ytterigre informtion: jourhvnde brndinspektör, tfn (09) , vrdgr k. 8:30 11:30 smt 12:00 15:30. Hesingfors stds räddningsverk PB 112, Hesingfors std Tfn (09) (växe) Bidern: Hesingfors stds räddningsverk, Breking News/ Tpio Sovijärvi och Shutterstock Lyout: Innocorp Oy Tryckeri: Pintek-Pihjmäki Oy, 2009

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla.

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla. Ny tjänst på oktidningen.se Ingen schger Smörsångre fixr show KULTUR & NÖJE AKTUELLT Obetd tv-icens kn bi dyr histori Kronofogden vrnr obetd tv-icens kn snbbt ed ti en skudfä. Motorko Snåjåp i fokus MOTOR

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda

Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda Attunda är din räddningstjänst Brandkåren Attunda gör den skadefria kommunen möjlig, det är vår vision. Om det börjar brinna går det fort Om du vet

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer