Lexmark Print Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lexmark Print Management"

Transkript

1 Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet. Säpp utskriftsjobb från aa typer av aktiverade enheter. Säkert. Dokumenten skrivs ut efter att användaren har autentiserats på enheten. Mobit. Skicka utskriftsjobb ti kön från en smartphone eer surfpatta. Kraftfu spårning, redovisning och rapportfunktion Omfattande. Spårar a aktivitet i din nätverksmijö. Exakt. Med detajerade aktivitetsrapporter kan du enket beräkna kostnader. Kostnadseffektivt. Hantera kostnader och minska resurssöseri med utskriftskvoter.

2 Säker och praktisk frisäppning av jobb Print Reease Lexmarks utskriftshantering ger dig möjighet att skicka dokument från datorn, surfpattan, din smartphone¹ eer en webbporta* och skriva ut dem på en aktiverad² skrivare eer mutifunktionsskrivare. Istäet för att trycka iväg dokument ti avsedd utskriftsenhet (där sidorna finns ti amän beskådan tis du hämtar dem) kan du dra ner dem från utskriftskön när du har oggat in eer dragit ditt ID-kort på skrivaren. Du behöver inte vara hänvisad ti en enda enhet och kan säppa utskriftsjobbet från den skrivare som är närmast eer från den som har vissa funktioner som du behöver. 1 Skicka från datorn... Funktioner Pu Printing och åtkomstkontro Håer utskriftsjobb i en serverkö tis en auktoriserad användare som befinner sig vid enheten väjer dokument för utskrift. Mobi utskrift Ger ett kompett system för mobi utskrift, viket innebär att du kan skicka jobb ti utskriftskön från vafri Android - eer ios-smartphone eer mobi enhet. Stöd för ID-kort Kortäsare för kort med magnetremsa eer beröringsfria kort kan integreras med dina enheter för enke och snabb användarautentisering. Automatisk användarregistrering Användaren registrerar sig sjäv och administratören sipper ange bricknummer manuet. Sessionsbaserad inoggning Utför fera utskriftsuppgifter utan att behöva förnya autentiseringen. Förhandsgranskning* Visa varje sida i dokumentet, ändra utskriftsaternativ och skriva ut specifika sidor. Skriva ut och behåa Håer kvar dokumentet i kön för utskrift igen vid ett senare tifäe. Deegering av utskriftsjobb Tidea ett ombud som kan ogga in och skriva ut dokument som igger i kön. Köhantering onine* Besök webbportaen varifrån du kan dra fier från dina dokumentmappar och säppa dem direkt i kön, ta bort dokument i kön eer ändra utskriftsinstäningar. Ta bort tidsgränser Automatisk borttagning av dokument i kön efter en fördefinierad tidsperiod eer skicka från mobiteefonen Autentisera Förhandsgranskning*, utskrift, borttag eer skriva ut och behåa *För närvarande tigängigt endast genom impementering av SaaS

3 Så här fungerar det Fyra sätt att skicka fier ti frisäppningskön Arkiv > Skriv ut (med drivrutin) 1. När Lexmark Universa Print Driver(3) är instaerat på datorn kan du skriva ut som du brukar från aa program med kommandot Arkiv > Skriv ut (Ctr +P eer kommando-p) som du brukar. 2. Ditt dokument skickas ti kön i Print Reease. 3. Du kan säppa dina dokument genom att gå ti en aktiverad skrivare, ange dina användaruppgifter eer dra ID-kortet och sedan väja de dokument som du vi skriva ut. Arkiv > Överför (utan drivrutin)* 1. Logga in på webbportaen(3) för att visa utskriftskön och ägga ti dokument. Dokument kan äggas ti i utskriftskön genom att endast behöva dra och säppa dem i kön. 2. Du kan säppa dina dokument genom att gå ti en aktiverad skrivare eer MFP, ange dina användaruppgifter eer dra ID-kortet och sedan väja de dokument som du vi skriva ut.(4) *För närvarande tigängigt endast genom impementering av SaaS Lexmark-appen för mobiutskrift (Android, ios) Med Lexmarks app för mobiutskrift(5) som addas ned ti din smartphone eer surfpatta med Android eer ios kan du väja en fi för utskrift så att utskriftsjobbet skickas direkt ti utskriftskön. 1. I funktionen för att skicka eer dea väjer du Lexmark-appen för mobiutskrift. Väj sedan anta kopior, sidor per ark, dubbesidig utskrift på/av och färgutskrift på/av. 2. Du kan säppa dina dokument genom att gå ti en skrivare med aktiverad ösning i företagsnätverket, ange din kod eer dra IDkortet och sedan väja de dokument som du vi skriva ut.(4) Mobie Emai Submission Lexmark Print Management kan konfigureras(5) så att du kan skriva ut från en e-postaktiverad mobi enhet genom att endast bifoga dokumentet ti ett e-postmeddeande. Det behövs varken någon drivrutin eer något program. 1. Skicka e-postmeddeandet ti ditt e-postkonto i företagets instaerade Lexmark Print Management. E-postmeddeandet och eventuea biagor konverteras och paceras i utskriftskön tis ägaren säpper dem. 2. Du kan säppa dina dokument genom att gå ti en skrivare med aktiverad ösning, ange dina användaruppgifter eer dra ID-kortet och sedan väja de dokument som du vi skriva ut.(4)

4 Kraftfua spårnings- och rapportverktyg Dokumentredovisning Optimera effektiviteten i din utskriftsmijö med hjäp av kraftfu programvara för spårning och rapportgenerering. Lexmark Print Management övervakar den dagiga aktiviteten på aa utskrifts- och bidbehandingsenheter för att sama in detajerad information om enskida användare, enheter eer användar-/enhetsgrupper. Din organisation har nu de högkvaitativa data som behövs för att ändra utskriftsvanor, bättre hantera tigångar och minska kostnader och avfa. Funktioner Spårning av utskrift, kopiering och skanning Spåra a utskrift, kopiering och skanning i hea företaget för att underätta datastyrt besutsfattande och proaktiv hantering. Visa aktivitetshistorik onine. Programspårning Spåra aktivitet som utförs genom inbäddade program. Du kan ti exempe spåra kopiering som utförs med des den vaniga kopieringsfunktionen och des de som utförs via mijökopiering eer kortkopia, viket ger en fuständig redovisning av utskriftsmijön. Användarkvoter Tiämpa användarkvoter för utskrift och kopiering. Gränsvärden kan sättas för totat anta utskrifter och/eer färgutskrift. Användare kan enket spåra sin kvotstatus på skrivarenheten eer webbportaen (endast med SaaS-impementering). Exportera data ti CSV. Administrativa rapporter Väj band ett ferta oika översiktsrapporter och presentera efter användare/ användargrupp eer enhet/enhetsgrupp och datuminterva. Tiämpa rapportfiter som visar aktivitet efter ett specifikt intresseområde, t. ex. färgutskrift eer dubbesidig utskrift. Visa rapporter onine eer exportera data ti.csv-format för ytterigare anays. Generera översiktsrapporter.

5 Impementeringsaternativ Impementeringsaternativ: Du väjer, vi tihandahåer ösningar. Det finns två aspekter att ta hänsyn ti när du väjer teknik för en effektivare verksamhet: fexibiitet och skabarhet. Lexmarks företagsösningar är utformade för att anpassas ti nästan aa typer av utskriftsmijöer och kan snabbt utökas ti fer användare i företaget. Den här fexiba och skabara hanteringen avser även hur vi tihandahåer ösningar som exempevis Lexmark Print Management. Du kan impementera och administrera Lexmark Print Management på traditionet sätt genom att köpa icenser direkt och stödja och hantera programvaran och tihörande infrastruktur internt, eer så kan du köpa ösningen och få support på prenumerationsbasis som programvara som tjänst (SaaS). Kanske är en kombination av båda dear något som fungerar bäst. Lexmarks impementeringsexperter hjäper dig att väja den mode som uppfyer dina behov och ger högre effektivitet i din utskriftsmijö. Traditionet (på pats) >> Hanteras på egen hand >> Inköp och ägande >> Låg kapitakostnad >> IT-hanterad säkerhetskopiering >> Pågående systemsupport Programvara som tjänst (SaaS) >> Lexmark-hanteras >> Betaa per användare >> Lägre driftskostnad >> Redundanta servrar >> Snabbt och enket att skaändra gobat Med den traditionea metoden får företaget icens för ösningen direkt och impementerar den på pats. Företaget ansvarar för att tihandahåa den support som krävs för att hantera och sköta associerad infrastruktur, som t.ex. serverns maskin- och programvara. Företaget har prenumerationsbaserad tigång ti ösningen. Lexmark hanterar och sköter systemet, tisammans med associerad infrastruktur, från vårt datacenter med hög säkerhet. Med det här aternativet kan du fokusera på verksamheten och åta Lexmark hantera din Print Reeaseösning.

6 Features Overview Lexmark Print Management tihandahåer större fexibiitet för ditt företag. Med den här ösningen impementerad på pats, eer som värdbaserad programvara kan företaget skapa en säker, dead utskrifts- och bidhanteringsmijö med håbara fördear. Ge redundans, viket säkerstäer skrivartigängighet Tihandahåa fexibiitet för impementering på pats eer som programvara som tjänst Introducera nya funktioner, smidigt och kostnadseffektivt Lägre utskriftskostnader och minskat kodioxidavtryck Bättre åtkomstkontroer, säkerhet och regeefterevnad Ge användarna möjighet att skriva ut från mobia enheter Spåra aktivitet och öka användaransvaret Traditionet (på pats) Programvara som tjänst (SaaS) Print Reease Automatisk användarregistrering Skicka från skrivardrivrutin (Arkiv>Skriv ut) Skicka från Lexmark-appen för mobiutskrift Skicka via e-post Skicka från webbportaen för Lexmark Print Management Skriv ut och behå Ta bort/ta bort aa Deegering av utskriftsjobb Jobb-ID för utskrifter i färg/svartvitt Automatisk borttagning Standardvärden för dubbesidig utskrift Visa jobb i utskriftskö från webbportaen Lägg ti utskriftsjobb genom att dra och säppa, ändra sekvensen i jobbkön från webbportaen Dokumentredovisning Webbäsarbaserad Impementera användarkvoter Spåra utskrift/kopiering/skanning, inkusive inbäddade appar Visa rapporter Exportera data Grafisk översiktsrapport skicka ett utskriftsjobb från Lexmark-appen för mobi utskrift kräver iphone( ) 3G eer senare, enheter som körs i ios 4.2 eer senare, eer Android( )-enheter som körs i version 2.1 eer senare. 2 Lexmarks inbäddade Framework-ösningar stöder utskriftsenheter eer PCL/PostScript-skrivare från andra tiverkare än Lexmark som är utrustade med kortäsare och är ansutna med Lexmark Print Reease Appiance (Lexmark N7020e). 3 Inkuderat i priset på ösningen för Lexmark Print Reease. 4 Utskriftshastigheter, formatering och andra egenskaper kan variera.5 Ytterigare icenskostnad. 1 Att Lexmark och Lexmark med rutermärket är varumärken som tihör Lexmark Internationa, Inc. och är registrerade i USA och/eer andra änder. Aa övriga varumärken tihör respektive ägare Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY 40550, USA.

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

YSoft SafeQ Suite. Kategorier. Moduler

YSoft SafeQ Suite. Kategorier. Moduler YSoft SafeQ Suite Kategorier Moduler Utskriftshantering Användar- och kostnadshantering Säkerhet YSoft SafeQ verifiering YSoft SafeQ utskriftsroaming YSoft SafeQ rapportering YSoft SafeQ debitering YSoft

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

SafeCom Mobile Print. Inledning

SafeCom Mobile Print. Inledning SafeCom Mobile Print Inledning Explosionen av smartphone och surfplattor kommer att påverka utskrift, skanning, dokumenthantering och utskriftsvolymer på överraskande sätt under de kommande fem åren. Andelen

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning. you can

En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning. you can En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning you can Få en mer styrd och effektiv scannings- och utskriftsmiljö Vad är uniflow? uniflow är en programvaruplattform som har konstruerats

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Lexmark ESF-programguide Q3 2012 INNEHÅLL

Lexmark ESF-programguide Q3 2012 INNEHÅLL Lexmark ESF-programguide Q3 2012 INNEHÅLL Tillgänglighetslösning och taltillgänglighet Bakgrund och skärmsläckare Streckkodsavkänning Kortkopia Kundsupport Lexmarks enhetskvoter Driftstoppsrapporter Miljökopiering

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua

Läs mer

JAG VILL FÅ UTBILDNING TILLSAMMANS MED TEKNISKA LÖSNINGAR SOM GÖR ALLTING ENKELT

JAG VILL FÅ UTBILDNING TILLSAMMANS MED TEKNISKA LÖSNINGAR SOM GÖR ALLTING ENKELT JAG VILL FÅ UTBILDNING TILLSAMMANS MED TEKNISKA LÖSNINGAR SOM GÖR ALLTING ENKELT FÖRBÄTTRAD UTBILDNING MED TEKNISKA TJÄNSTER DEN ENKLA VÄGEN TILL UTBILDNING MED TEKNISKA TJÄNSTER Utbildning är en av grunstenarna

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

PRAKTISKA ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR I NÄTVERKET OCH INTEGRERING AV SKRIVARE OCH MULTIFUNKTIONSSYSTEM DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP

PRAKTISKA ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR I NÄTVERKET OCH INTEGRERING AV SKRIVARE OCH MULTIFUNKTIONSSYSTEM DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR FÖR UTSKRIFTSHANTERING PRAKTISKA ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR I NÄTVERKET OCH INTEGRERING AV SKRIVARE OCH MULTIFUNKTIONSSYSTEM DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ETT SMARTARE SÄTT ATT HANTERA

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer