Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3"

Transkript

1 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena och ser till att all utrustning finns betjänar kunderna i enlighet med företagets affärskoncept eller anvisningar drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna säljer mat, drycker och vid behov logitjänster till kunder eller kundgrupper deltar vid behov i in- och utcheckning av kunderna på logiföretaget utför arbetsuppgifter inom alkoholservering registrerar försäljning och tar emot betalning av kunder följer planen för egenkontroll Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Behärskande av arbetsprocessen 1. Att arbeta i skift 2. Iordningställande av kund- och arbetsutrymmen 3. Arbete inom kundservice och försäljning 4. Att se till att kunderna är nöjda Behärskande av arbetsmetoder redskap och material 5. Iordningställande av serveringsdisk eller buffébord 6. Servering av drycker 7. Verkställande av bokning 8. Att registrera och ta betalt vid försäljning Behärskande av kunskap som ligger till grund för arbete 9. Att verka i enlighet med affärskoncept eller verksamhetsidé 10. Produktkännedom och näringskunskap 11. Arbete inom alkoholservering 12. Behärskande av branschspecifikt språk hos svenskspråkiga Nyckelkompetenser för livslångt lärande 13. Lärande och problemlösning 14. Interaktion och samarbete 15. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga 16. Yrkesetik. Planen för genomförande av inlärning i ordning bufféer och drycker Betjänar kunder vid lunch- och middagsserveringar Betjänar kunder på svenska, finska och engelska Säljer mat och drycker på restaurang och hotell Serverar alkoholhaltiga drycker, teori om svaga alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering, säljer och erbjuder verksamhetsställets eller företagets produkter och tjänster, registrerar försäljning och tar betalt av kunderna Följer planen för egenkontroll Modulerna: Kundservice och försäljning 15 kp Kundservice och försäljning Lia 10 kp Planen för genomförande av bedömning av kunnande Bedömning av kunnande Studerande ska ha möjlighet att påvisa sitt kunnande på ett mångsidigt sätt och även själv bedöma sitt kunnande. Yrkesskickligheten inom de yrkesinriktade examensdelarna bedöms genom yrkesprov. Yrkesprov Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle ge nom att utföra arbetsuppgifter inom kundservice inom logi-, restaurangeller cateringbranschen i samarbete med övriga arbetstagare på verksamhetsstället. Han eller hon iordningställer kund- och arbetsutrymmen, säljer och erbjuder verksamhetsställets eller företagets produkter och tjänster, registrerar försäljning och tar betalt av kunderna samt utför arbetsuppgifter inom alkoholservering. Den studerande eller examinanden visar enligt sin språkbakgrund branschspecifik språkkunskap i kundservicesituationer i enlighet med ett av de föremål för bedömning som beskrivs i tabellen ovan. Eventuell kompletterande bedömning Om alla uppgifter inte kan påvisas i sin helhet kompletteras de i efterskott på skolan LiA platser Caféer, restauranger, personalrestauranger, cateringföretag, hotell Länk till examensgrunderna Ansvariga för bedömning av kunnande Den lärare som är ansvarig för examensdelen, arbetsplatshandledare och berörd studerande: trepartsbedömning av yrkesprov Kompletterande bedömning bedöms av de examensdelsansvarige läraren, studerande och yrkesteamets representant ifall kompletteringsuppgiften utförs för första gången. Examensdelen uppdaterad Planen för bedömning av kunnande är godkänd av yrkesteamet dd.mm.år

2 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kundservice och försäljning 25 kp Kundservice och försäljning 15 kp ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena och ser till att all utrustning finns betjänar kunderna i enlighet med företagets affärskoncept eller anvisningar drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna. Övar på att betjäna kunder på finska och engelska. säljer mat, drycker och vid behov logitjänster till kunder eller kundgrupper följer planen för egenkontroll teori om svaga alkoholhaltiga drycker N1 Med tidvis handledning i ordning buffeer och drycker Betjänar kunder Betjänar kunder på olika språk Kan med hjälp betjäna kunder på finska och förstå kunder på engelska. Säljer mat och drycker på restaurang Serverar alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering Följer planen för egenkontroll G2 Gör enligt anvisning i ordning buffeer och drycker Betjänar kunder Betjänar kunder på olika språk. Kan betjäna på enkel service finska och engelska Säljer mat och drycker på restaurang Serverar alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering Följer planen för egenkontroll B3 Gör självständigt och på eget initiativ i ordning buffeer och drycker Betjänar kunder Kundservice och försäljning Lia 10 kp ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena och ser till att all utrustning finns betjänar kunderna i enlighet med företagets affärskoncept eller anvisningar drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna säljer mat, drycker och vid behov logitjänster till kunder eller kundgrupper utför arbetsuppgifter inom alkoholservering följer planen för egenkontroll N1 Med tidvis handledning i ordning buffeer och drycker Betjänar kunder Betjänar kunder på olika språk. Kan med hjälp betjäna kunder på finska och förstå kunder på engelska. Säljer mat och drycker på restaurang och hotell Jobbar vid behov i reception Serverar alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering Följer planen för egenkontroll G2 Gör enligt anvisning i ordning buffeer och drycker Betjänar kunder Betjänar kunder på olika språk Säljer mat och drycker på restaurang och hotell Jobbar vid behov i reception Serverar alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering Följer planen för egenkontroll B3 Gör självständigt och på eget initiativ i ordning buffeer och drycker Betjänar kunder

3 Säljer mat och drycker på restaurang Serverar alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering Följer planen för egenkontroll Betjänar kunder på olika finska och engelska Säljer mat och drycker på restaurang och hotell Jobbar vid behov i reception Serverar alkoholhaltiga drycker Sköter kassahantering Följer planen för egenkontroll

4 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Servering av mat i portioner och drycker; Drycker och gastronomi 15kp, Servering av mat i portioner och drycker LiA 10kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan Ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena ta emot kunder och betjänar dem under hela serviceprocessen känner till de varor som är till försäljning och deras kvalitetskrav presenterar, säljer och serverar mat och dryck till kunder och kundgrupper drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna utför arbetsuppgifter inom utskänkning registrerar försäljning och tar emot betalning av kunder använder grundläggande gastronomisk terminologi utvärderar det egna arbetet och verksamheten Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Behärskande av arbetsprocessen 1. Att arbeta i skift 2. Kundservice 3. Att se till kunderna är nöjda 4. Förberedelse inför skiftbyte 5. Utvärdering av egen verksamhet Behärskande av arbetsmetoder redskap och material 6. Serveringssätt och serveringstekniker för mat och dryck 7. Registrering av försäljning och avräkning Behärskande av kunskap som ligger till grund för arbete 8. Presentation av mat och dryck 9. Behärskande av branschspecifikt språk hos svenskspråkiga 10. Kännedom om mat- och umgängeskultur 11. Arbete inom alkoholservering 12. Kostnadseffektiv och framgångsrik verksamhet 13. Att verka enligt principerna för en hållbar utveckling Nyckelkompetenser för livslångt lärande 14. Lärande och problemlösning 15. Interaktion och samarbete 16. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga 17. Yrkesetik Planen för genomförande av inlärning i ordning bufféer och starka drycker för olika typer av Får kunskap om grundtermilologin i branschen på finska och engelska. Övar kommunikation på finska. Betjänar kunder på finska i kundsituationer och klarar sig behjälpligt på engelska. Serverar och portionerar starka alkoholhaltiga drycker Modulerna: Portionsservering 10 kp, Drycker och gastronomi 15 kp, Servering av mat i portioner och drycker LiA 10 kp Planen för genomförande av bedömning av kunnande Bedömning av kunnande Studerande ska ha möjlighet att påvisa sitt kunnande på ett mångsidigt sätt och även själv bedöma sitt kunnande. Yrkesskickligheten inom de yrkesinriktade examensdelarna bedöms genom yrkesprov. Yrkesprov Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter inom kundservice för representationskunder på restaurang, personalrestaurang eller storkök i samarbete med övriga arbetstagare på verksamhetsstället. Han eller hon iordningställer kund- och arbetsutrymmen, presenterar, säljer och serverar mat i portioner och beställningsmåltider samt drycker, utför arbetsuppgifter inom alkoholservering, registrerar betalningar och gör avräkningar samt tar betalt av kunder. Den studerande eller examinanden visar enligt sin språkbakgrund, sina språkkunskaper i kundservicesituationer i enlighet med ett av de föremål för bedömning som beskrivs i tabellen ovan. Eventuell kompletterande bedömning Om alla uppgifter inte kan påvisas i sin helhet kompletteras de i efterskott på skolan. Lia platser Restauranger, caféer med restaurangverksamhet, hotell och cateringföretag med skiftesjobb!! Länk till examensgrunderna Ansvariga för bedömning av kunnande Den lärare som är ansvarig för examensdelen, arbetsplatshandledare och berörd studerande: trepartsbedömning av yrkesprov Kompletterande bedömning bedöms av de examensdelsansvarige läraren, studerande och yrkesteamets representant ifall kompletteringsuppgiften utförs för första gången. Examensdelen uppdaterad Planen för bedömning av kunnande är godkänd av yrkesteamet dd.mm.år

5 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranscher Examensdel: Servering av mat i portioner och drycker Drycker och gastronomi 15 kp Ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena ta emot kunder och betjänar dem under hela serviceprocessen känner till de varor som är till försäljning och deras kvalitetskrav presenterar, säljer och serverar mat och dryck till kunder och kundgrupper drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna utför arbetsuppgifter inom utskänkning använder grundläggande gastronomisk terminologi utvärderar det egna arbetet och verksamheten Portionsservering 10 kp Ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena ta emot kunder och betjänar dem under hela serviceprocessen känner till de varor som är till försäljning och deras kvalitetskrav presenterar, säljer och serverar mat och dryck till kunder och kundgrupper drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna utför arbetsuppgifter inom utskänkning använder grundläggande gastronomisk terminologi utvärderar det egna arbetet och verksamheten Servering av mat i portioner och drycker LiA 10 kp Ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena ta emot kunder och betjänar dem under hela serviceprocessen känner till de varor som är till försäljning och deras kvalitetskrav presenterar, säljer och serverar mat och dryck till kunder och kundgrupper drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna utför arbetsuppgifter inom utskänkning använder grundläggande gastronomisk terminologi utvärderar det egna arbetet och verksamheten upprätthåller funktions- och arbetsförmåga i arbetet vet vilka anvisningar han/hon ska följa i en livräddande första hjälpen-situation G2 Gör enligt anvisningar G2 Gör enligt anvisningar G2 Gör enligt anvisningar

6 upprätthåller på eget initiativ funktions- och arbetsförmåga i arbetet vet vilka anvisningar han/hon ska följa i en livräddande första hjälpen-situation upprätthåller aktivt funktions- och arbetsförmåga i arbetet vet vilka anvisningar han/hon ska följa i en livräddande första hjälpen-situation

7 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang och cateringbranschen Examensdel: Beställnings- och festservering 20 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan bekantar sig med förhandsuppgifterna om beställningen och tar reda på vilken typ av tillställning det är fråga om iordningställer kund- och arbetsmiljön för tillställningen och festen enligt typ av tillställning samt ser till att allt är på plats tillämpar obehindrat serveringssätt som passar tillställningen samarbetar med köket och övrig personal arbetar inom kundservice drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna följer planen för egenkontroll och utskänkningsbestämmelserna städar upp och ordnar kund- och arbetsmiljön samt ser till att utrymmena är trivsamma Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Behärskande av arbetsprocessen 1. Förberedelse inför kundservice på tillställningen eller festen 2. Arbete inom kundservice 3. Att se till att kunderna är nöjda Behärskande av arbetsmetoder redskap och material 4. Användning av serveringssätt för mat och dryck 5. Användning av serveringsredskap och kontroll av deras funktion Modulerna: *Beställnings- och festservering 20 kp (LiA 5-15 kp) Behärskande av kunskap som ligger till grund för arbete 6. Att verka enligt mat- och umgängeskulturen 7. Arbete inom alkoholservering 8. Att dra nytta av produktkännedom 9. Behärskande av branschspecifikt språk hos svenskspråkiga Nyckelkompetenser för livslångt lärande 10. Lärande och problemlösning 11. Interaktion och samarbete 12. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga 13. Yrkesetik Planen för genomförande av inlärning Bekantar sig med beställningen (antal gäster, meny, tidtabell och serveringsätt) Möblerar, dukar och dekorerar, viker servetter och iordningsställer bufféer Sköter serveringen på ett lämpligt sätt (tallriksservering, fatservering eller buffeservering) Samarbetar med kökspersonalen och övrig personal Arbetar inom kundservice Betjänar kunder på svenska, finska och engelska Följer planen för egenkontroll och följer alkohollagstiftningen Planen för genomförande av bedömning av kunnande Bedömning av kunnande Studerande ska ha möjlighet att påvisa sitt kunnande på ett mångsidigt sätt och även själv bedöma sitt kunnande. Yrkesskickligheten inom de yrkesinriktade examensdelarna bedöms genom yrkesprov. Yrkesprov Den studerande eller examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra arbetsuppgifter inom kundservice för tillställningar och fester som bokat på förhand på ett företag eller verksamhetsställe inom restaurangbranschen i samarbete med de övriga arbetstagarna Han eller hon iordningställer kund och arbetsutrymmena, serverar mat och dryck samt ser till att kund- och arbetsutrymmena är städade och trivsamma. Ha eller hon visar enligt si språkbakgrund sina språkkunskaper I kundservicesituationer I enlighet med ett av de föremål för bedömning som beskrivs Eventuell kompletterande bedömning Om alla uppgifter inte kan påvisas i sin helhet kompletteras de i efterskott på skolan Lia platser Cateringföretag, hotell och restauranger där också kvälls- och helgjobb ingår Länk till examensgrunderna Ansvariga för bedömning av kunnande Den lärare som är ansvarig för examensdelen, arbetsplatshandledare och berörd studerande: trepartsbedömning av yrkesprov Kompletterande bedömning bedöms av de examensdelsansvarige läraren, studerande och yrkesteamets representant ifall kompletteringsuppgiften utförs för första gången. Examensdelen uppdaterad Planen för bedömning av kunnande är godkänd av yrkesteamet dd.mm.år

8 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang och cateringbranschen Examensdel: Beställnings- och festservering 20 kp (LiA 5 15 kp) bekantar sig med förhandsuppgifterna om beställningen och tar reda på vilken typ av tillställning det är fråga om iordningställer kund- och arbetsmiljön för tillställningen och festen enligt typ av tillställning samt ser till att allt är på plats tillämpar obehindrat serveringssätt som passar tillställningen samarbetar med köket och övrig personal arbetar inom kundservice drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna följer planen för egenkontroll och utskänkningsbestämmelserna städar upp och ordnar kund- och arbetsmiljön samt ser till att utrymmena är trivsamma Bekantar sig med beställningen (antal gäster, meny, tidtabell och serveringsätt) Möblerar, dukar och dekorerar, viker servetter och iordningsställer bufféer Sköter serveringen på ett lämpligt sätt (tallriksservering, fatservering eller buffeservering) Samarbetar med kökspersonalen och övrig personal Arbetar inom kundservice; servering av mat och drycker, kommunikation med kunderna, använder rätt ord som hör till branschen Betjänar kunder på svenska, finska och engelska Följer planen för egenkontroll och följer alkohollagstiftningen G2 Gör enligt anvisning Bekantar sig med beställningen (antal gäster, meny, tidtabell och serveringsätt) Möblerar, dukar och dekorerar, viker servetter och iordningsställer bufféer Sköter serveringen på ett lämpligt sätt (tallriksservering, fatservering eller buffeservering) Samarbetar med kökspersonalen och övrig personal Arbetar inom kundservice; servering av mat och drycker, kommunikation med kunderna, använder rätt ord som hör till branschen Betjänar kunder på svenska, finska och engelska Följer planen för egenkontroll och följer alkohollagstiftningen Bekantar sig med beställningen (antal gäster, meny, tidtabell och serveringsätt) Möblerar, dukar och dekorerar, viker servetter och iordningsställer bufféer Sköter serveringen på ett lämpligt sätt (tallriksservering, fatservering eller buffeservering) Samarbetar med kökspersonalen och övrig personal Arbetar inom kundservice; servering av mat och drycker, kommunikation med kunderna, använder rätt ord som hör till branschen Betjänar kunder på svenska, finska och engelska Följer planen för egenkontroll och följer alkohollagstiftningen

9 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: A la carte servering 20 kp; Grunder i a la carte 10kp, A la carte servering 10kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan planerar sina dagliga arbetsuppgifter och schemaläggningen av arbetet ställer i ordning kund- och arbetsutrymmena och ser till att all utrustning finns tar emot och betjänar kunder på en à la carte-restaurang presenterar, rekommenderar och säljer maträtter och måltider samt lämpliga drycker för de aktuella tillställningarna serverar mat och dryck på lämpligt sätt serverar maträtter enligt kundernas olika typer av specialkost med utgångspunkt i à la carte-rätterna använder gastronomisk terminologi drar nytta av branschspecifikt språk i betjäningen av kunderna deltar i tillagning av mat inför kunderna avslutar servicehändelser och utför individuell avräkning städar upp kund- och arbetsutrymmena arbetar i samarbete med kökspersonalen Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Behärskande av arbetsprocessen 1. Planering av arbetsuppgifterna under arbetsskiftet 2. Försäljning och servering av à la cartematrätter och drycker 3. Att se till att kunderna är nöjda 4. Hantering av arbetsuppgifter relaterade till byte av arbetsskift Behärskande av arbetsmetoder redskap och material 5. Användning av serveringssätt och serveringshjälpmedel vid servering av à la cartematrätter och drycker 6. Att registrera försäljning och avräkning Behärskande av kunskap som ligger till grund för arbete 7. Att dra nytta av produktkännedom 8. Användning av gastronomisk terminologi 9. Att dra nytta av kunskap om maträtter 10. Behärskande av branschspecifikt språk hos svenskspråkiga 11. Arbete inom alkoholservering 12. Att följa serveringsetiketten Nyckelkompetenser för livslångt lärande 13. Lärande och problemlösning 14. Interaktion och samarbete 15. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga 16. Yrkesetik Planen för genomförande av inlärning Planerar sitt arbete enligt sin arbetstid Ställer iordning restaurangsalen och ser till att alla utrustning finns på en a la carte restaurang Säljer maträtter och drycker Serverar mat och dryck Serverar specialkost enligt kundens behov Använder branschspråk Betjänar kunder på svenska, finska och engelska Portionerar, flamberar och trancherar mat i salen Registrerar försäljning och tar emot betalning av kunder Ser till att kunden är nöjd önskar kunden välkommen åter Kassaredovisning Städar restaurangssalen Samarbetar med kökspersonalen Modulerna: *Grunder i a la carte 10kp *A la carte servering 10 kp Planen för genomförande av bedömning av kunnande Bedömning av kunnande Studerande ska ha möjlighet att påvisa sitt kunnande på ett mångsidigt sätt och även själv bedöma sitt kunnande. Yrkesskickligheten inom de yrkesinriktade examensdelarna bedöms genom yrkesprov. Yrkesprov Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter inom kundservice och alkoholservering på restaurang i samarbete med övrig personal. Han eller hon presenterar, säljer och serverar restaurangens á la carte-maträtter och drycker, registerar försäljning och tar emot betalning samt utför individuell avräkning. Den studerande eller examinanden visar enligt sin språkbakgrund sina språkkunskaper i kundservicesituationer Eventuell kompletterande bedömning Om alla uppgifter inte kan påvisas i sin helhet kompletteras de i efterskott på skolan Lia platser Arbetsplatser med a la carte meny, helg och skiftesarbete ingår Länk till examensgrunderna Ansvariga för bedömning av kunnande Den lärare som är ansvarig för examensdelen, arbetsplatshandledare och berörd studerande: trepartsbedömning av yrkesprov Kompletterande bedömning bedöms av de examensdelsansvarige läraren, studerande och yrkesteamets representant ifall kompletteringsuppgiften utförs för första gången. Examensdelen uppdaterad Planen för bedömning av kunnande är godkänd av yrkesteamet dd.mm.år

10 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, catering- och restaurangbranschen Examensdel: A la carte servering 20 kp Grunderna i a la carte servering 10 kp Planerar sina dagliga arbetsuppgifter och schemaläggningen av sitt arbete Ställer i ordning kund- och arbetsutrymmen och ser till att alla utrustning finns Serverar maträtter enligt kundernas olika typer av specialkost med utgångspunkt i a la carterätterna Använder gastronomisk terminologi Deltar i tillagning av mat inför kunderna Städar upp kund- och arbetsutrymmena Planerar sitt arbete enligt sin arbetstid Ställer iordning restaurangsalen och ser till att all utrustning finns Serverar specialkost enligt kundens behov Använder branschspråk Portionerar, flamberar och trancherar mat i salen Städar restaurangsalen G2 Gör enligt anvisning Planerar sitt arbete enligt sin arbetstid Ställer iordning restaurangsalen och ser till att all utrustning finns Serverar specialkost enligt kundens behov Använder branschspråk Portionerar, flamberar och trancherar mat i salen Städar restaurangsalen A la carte servering 10 kp Presenterar, rekommenderar och säljer maträtter och måltider samt lämpliga drycker för de aktuella tillställningarna Serverar mat och dryck på lämpligt sätt Serverar maträtter enligt kundernas olika typer av specialkost med utgångspunkt i a la carterätterna Använder gastronomisk terminologi Drar nytta av branschspecifikt språk i betjäning av kunderna Deltar i tillagning av mat inför kunderna Registrerar försäljning och tar emot betalning av kunder Avslutar servicehändelser och Utför individuell avräkning Städar upp kund- och arbetsutrymmena Arbetar i samarbete med kökspersonalen tar emot och betjänar kunder på en a la carte restaurang säljer maträtter och drycker serverar mat och dryck serverar specialkost enligt kundens behov använder branschspråk betjänar kunder på svenska, finska och engelska portionerar, flamberar och trancherar mat i salen ser till att kunden är nöjd och önskar kunden välkommen åter kassaredovisning städar restaurangsalen samarbetar med kökspersonalen Planerar sitt arbete enligt sin arbetstid Ställer iordning restaurangsalen och ser till att all utrustning finns Serverar specialkost enligt kundens behov Använder branschspråk Portionerar, flamberar och trancherar mat i salen Städar restaurangsalen G2 Gör enligt anvisning tar emot och betjänar kunder på en a la carte restaurang säljer maträtter och drycker serverar mat och dryck serverar specialkost enligt kundens behov använder branschspråk betjänar kunder på svenska, finska och engelska portionerar, flamberar och trancherar mat i salen ser till att kunden är nöjd och önskar kunden välkommen åter kassaredovisning

11 städar restaurangsalen samarbetar med kökspersonalen tar emot och betjänar kunder på en a la carte restaurang säljer maträtter och drycker serverar mat och dryck serverar specialkost enligt kundens behov använder branschspråk betjänar kunder på svenska, finska och engelska portionerar, flamberar och trancherar mat i salen ser till att kunden är nöjd och önskar kunden välkommen åter kassaredovisning städar restaurangsalen samarbetar med kökspersonalen

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: obligatorisk Examensdel: 2.1.1 Arbete inom livsmedelsproduktion 30 kp, åk 1. Modul 1: Grunder inom livsmedelsbranschen 10 kp. Modul 2: Bageriproduktion 10 kp. Modul 3: Livsmedelsproduktion

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom företagsekonomi: Examensdel: 2.1.1 Kundservice 30 kp + Modul 1: Grunder i företagsekonomi, 10 kp Modul 2: Kundservice och kommunikation, 10 kp, Modul 3: Kundservice LiA finns i bilaga

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen

Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kock, kock Kompetensområdet för kundservice, servitör Läroplanen godkänd av styrelsen

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning

Krav på yrkesskicklighet. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning Yrkesinriktad grundexamen: Grundexamen inom skönhetsbranschen. Årskurs 1 Examensdel: 2.1.1 Hudvård, 45 kp (Grunder i ansiktsvård och kundbetjäning 10 kp, Handvård o fotvård 10 kp, Kroppsvård och massage

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Läroplan 2011- Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kundservice, Servitör Pargas Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: 2.1.1 Förmåga att instruera 35 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan kan i sitt arbete använda sin egen förmåga att instruera och följa de yrkesmässiga principerna

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Obligatoriska Examensdel:2.1.1 Arbeten i grundläggande uppgifter inom textil-och beklädnadsbranschen 15kp. Åk 1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet. SERVERINGSKUNSKAP Ämnet serveringskunskap behandlar servering av mat och dryck i olika restaurang- och hotellverksamheter. Det behandlar också matsalars utformning och estetik samt organisation i olika

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen splaner Grundexamen inom bilbranschen Fordonsmekaniker Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll 1 och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: Arbete med serviceuppgifter 25 kp + Modul 1: Arbete med service- och företagsuppgifter, 15 kp + Modul 2: Redskapsprogram och nätpublikationer, 10 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-interiörsassistent Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav

Läs mer

Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen

Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen Marina Grahn Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kundservice servitör

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kundservice servitör Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kundservice servitör Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011 Föreskrift 25/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:34 Föreskrifter och anvisningar 2011:34 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Gymnasieexamen i företagsekonomi. Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom

Gymnasieexamen i företagsekonomi. Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Gymnasieexamen i företagsekonomi Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Kompetensområdet

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

Gällande A la Carte-uppgiften så presenteras en 30 % ändring åt varje tävlande före tävlingsdagen inleds.

Gällande A la Carte-uppgiften så presenteras en 30 % ändring åt varje tävlande före tävlingsdagen inleds. Restaurangkck Finalens tävlingsuppgifter Tävlingen innehåller förhandsuppgifter, skriftliga uppgifter (bl.a. arbetssäkerhet, arbetsförmåga, hållbar utveckling, företagsamhet, hygien ch näring) samt matlagningsuppgifter.

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT FÖRESKRIFT 86/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 Föreskrift 82/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i musik 2014 Kompetensområdet för musik, musiker Kompetensområdet för musikteknologi, musikteknolog Kompetensområdet för pianostämning, pianostämmare Föreskrift

Läs mer

Gymnasieexamen inom frisör

Gymnasieexamen inom frisör Kompetensområdet för frisör Admin GODKÄND AV STYRELSEN FÖR ÅLANDS GYMNASIUM 22.11.2016 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Utbildningens mål... 2 1.2 Samverkan med arbetslivet... 3 1.3 Kompetensområdets uppbyggnad...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN: Examensdel: Grundläggningsarbeten 25 kp. Grundläggning 15 kp, Husgrund 10kp

GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN: Examensdel: Grundläggningsarbeten 25 kp. Grundläggning 15 kp, Husgrund 10kp GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN: Examensdel: Grundläggningsarbeten 25 kp. Grundläggning 15 kp, Husgrund 10kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan planera sitt arbete med hjälp

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Ridning och travsport Yrkesprov nr 4 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt f. yrkesprov

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov BILD. Utbildningssystemet i Finland Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Bedömning inom grundläggande yrkesutbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, i kraft fr.o.m [sv Ammatillisen peruskoulutuksen peruste]

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, i kraft fr.o.m [sv Ammatillisen peruskoulutuksen peruste] Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, i kraft fr.o.m. 1.1.2016 [sv Ammatillisen peruskoulutuksen peruste] Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, i kraft fr.o.m.

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalens tidpunkt och plats Semifinalens tidpunkt och plats 14.1.2014 Turun ammatti-instituutti Lemminkäisenkatu 18 D 20540 TURKU Semifinalkoordinator 1 / 9 Daniel Lemberg Turun ammatti-instituutti daniel.lemberg (at) turku.fi tel.

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 1 Utbildningsprogrammet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 Föreskrift 22/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 2001

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Bakgrund Kostkommission - Projekt Landstingets politiker gav Landstingsservice uppdraget att ta utreda vad som behövdes göras för att få

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR)

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) Ämne: HOTELLKUNSKAP Blommor och dekorationer HOTKU200 Eleven arrangerar på ett personligt och konstnärligt sätt blomsteruppsättningar och andra dekorationer med anknytning

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer