GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN"

Transkript

1 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

2

3 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN I IDROTT OCH DESS UPPBYGGNAD 1.1 Uppbyggnaden av grundexamen i idrott 1.2 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i grundexamen i idrott 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN I IDROTT 2.1 Obligatoriska examensdelar Idrottsinstruktion Motionsrådgivning Arrangerande av idrottsevenemang 2.2 Valbara examensdelar Instruktion i hälsofrämjande idrott Idrottsinstruktion för barn och ungdomar Instruktion i anpassad motion Träning Instruktion i friluftsliv och naturupplevelser Föreningsverksamhet Företagsverksamhet inom idrott Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier (endast i grundläggande yrkesutbildning) Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare (endast i grundläggande yrkesutbildning) Arbeta i ett företag (endast i grundläggande yrkesutbildning) Arbete som kräver spetskompetens (endast i grundläggande yrkesutbildning) Examensdel som erbjuds på lokal nivå (endast i grundläggande yrkesutbildning) Examensdel från de fritt valbara examensdelarna (endast i grundläggande yrkesutbildning) 3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR MÅL FÖR KUNNANDE OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 3.1.Kunnande i kommunikation och interaktion Modersmålet Modersmålet, svenska Modersmålet, samiska Modersmålet, teckenspråket Modersmålet, den studerandes eget modersmål Modersmålet, svenska som andraspråk Modersmålet, finska som andraspråk Modersmålet, svenska för teckenspråkiga Modersmålet, romani Det andra inhemska språket Det andra inhemska språket, svenska Det andra inhemska språket, finska Främmmande språk Främmande språk, A-språk Främmande språk, B-språk 3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap Matematik Fysik och kemi 2

4 Informations-, och kommunikationsteknik samt användningen av dem 3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet 3.3.3Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna FRITT VALVARA EXAMENSDELAR 4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten 4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet 4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. DELAR SOM INDIVIDUELLT UTVIDGAR EXAMEN BILAGA 1 Beskrivning av idrottsbranschen samt dess värdegrund och målen för grundexamen 3

5 4 INLEDNING Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 ( förändring 787/2014) bestämmer Utbildningsstyrelsen i grunderna för grundexamina examensbenämningarna, examens uppbyggnad, examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna samt bedömningen av kunnandet. Enligt lagen har den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen breda grundläggande sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas som en grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning eller som en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 (förändring 788/2014). 4

6 5 1 GRUNDEXAMEN I IDROTT OCH DESS UPP- BYGGNAD 1.1. Uppbyggnaden av grundexamen i idrott En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng. De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar. kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. Yrkesbeteckningen i grundexamen i idrott är idrottsledare Numreringen i tabellen över examens uppbyggnad hänvisar till den numrering av examensdelarna som används i kapitel 2, 3,4 och 5. 5

7 6 GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE UPPBYGGNADEN AV EXAMEN I GRUNDLÄG- GANDE YRKESUTBILDNING, 180 kompetenspoäng UPPBYGGNADEN AV EXAMEN I FRISTÅENDE EX- AMEN 2. Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp 2. Yrkesinriktade examensdelar 2.1 Obligatoriska examensdelar, 105 kp Idrottsinstruktion, 35 kp Motionsrådgivning, 40 kp Arrangerande av idrottsevenemang, 30 kp 2.2 Valbara examensdelar, 30 kp Studerande ska välja 30 kompetenspoäng ur de valbara examensdelarna från punkterna Instruktion i hälsofrämjande idrott, 15 kp Idrottsinstruktion för barn och ungdomar, 15kp Instruktion i anpassad motion, 15 kp Träning, 15 kp Instruktion i friluftsliv och naturupplevelser, 15 kp Föreningsverksamhet, 15 kp Företagsverksamhet inom idrott, 15 kp Planering av företagsverksamhet, 15 kp Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen kp Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen * Examensdel från yrkeshögskolestudier* Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare, 5 kp Arbeta i ett företag, 15 kp Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp Examensdel som erbjuds på lokal nivå, 5 15 kp Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, 5 15 kp * Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp 2.1 Obligatoriska examensdelar Idrottsinstruktion Motionsrådgivning Arrangerande av idrottsevenemang 2.2 Valbara examensdelar Examinanden ska välja 2 examensdelar ur de valbara examensdelarna från punkterna Instruktion i hälsofrämjande idrott Idrottsinstruktion för barn och ungdomar Instruktion i anpassad motion Träning Instruktion i friluftsliv och naturupplevelser Föreningsverksamhet Företagsverksamhet inom idrott Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen 3. Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp 3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet 3.1.2Det andra inhemska språket Främmande språk Obligatoriska Valbara 9 kp 2 kp Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp 6 kp 3 kp 6

8 Matematik Fysik och kemi Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den Kunnande som behövs i samhället 5 kp 3 kp och i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp 7 kp Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna kp 15 kp Av de valbara delområdena i punkterna kan bildas delområden med en omfattning på mindre än 3 kp, t.ex. delområden på 1 2 kp. Dessa valbara delområden görs upp enligt de mål för kunnandet, föremål för bedömning och bedömningskriterier som fastställts för delområdena på 3 kp. Dessutom kan av delområdena i punkterna skapas nya valbara delområden med en omfattning på mer än 3 kp men högst 4 kp. För dessa delområden är målen för kunnandet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna i enlighet med bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift. 7

9 8 4. Fritt valbara examensdelar, 10 kp 4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten 4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet 4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen 1.2 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i grundexamen i idrott Examensspecifika krav på hälsotillståndet i grundexamen i idrott är föreskrivna i Utbildningsstyrelsens föreskrift Krav på studerandes hälsotillstånd i den grundläggande yrkesutbildningen och i utbildning som förbereder för fristående examen (91/011/2014) 8

10 9 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV KUNNANDE FÖR GRUNDEXAMEN I IDROTT 2.1 OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet eller examinanden planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper besitter basfärdigheter och baskunskaper i olika idrottsformer och idrottsgrenar samt tillämpar dessa vid idrottsinstruktion motiverar, uppmuntrar och ger feedback beaktar hälsa, säkerhet och främjande av funktionsförmågan vid instruktion agerar på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt samt i samverkan vid kundbetjäning bedömer sina möjligheter att verka som företagare utvärderar sitt eget arbete och tar emot feedback. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 1. Behärskande av arbetsprocessen BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden Planering av idrottsinstruktion planerar timmar i idrottsinstruktion, men behöver tidvis handledning planerar självständigt helheten i idrottsinstruktion och enskilda timmar utifrån kundernas behov planerar självständigt helheten i idrottsinstruktion och enskilda timmar utifrån kundernas behov och visar samtidigt sin sakkunnighet och innovativitet Behärskande av instruktionsprocessen behöver tidvis handledning beträffande behärskande av instruktionsprocessen arbetar obehindrat och på eget initiativ under instruktionsprocessen sköter sitt arbete självständigt och systematiskt och anpassar arbetet till övrig verksamhet i arbetsmiljön Självvärdering utvärderar sitt arbete under handledning. utvärderar sitt arbete och ändrar sitt tillvägagångssätt utifrån anvisningar. utvärderar sitt arbete samt är medveten om sina starka sidor och om vilka aspekter som behöver utvecklas. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 9

11 10 2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material eller examinanden Idrottsinstruktion i olika verksamhetsmiljöer använder samma instruktionsmetod och arbetssätt i olika verksamhetsmiljöer använder instruktionsmetoder och arbetsätt som lämpar sig för målgruppen i olika verksamhetsmiljöer använder omväxlande och mångsidiga instruktionsmetoder och arbetssätt som beaktar målgruppen och individen i olika verksamhetsmiljöer använder vanliga tekniska system och datasystem som behövs i arbetet, men behöver tidvis handledning använder tekniska system och datasystem som behövs i arbetet utnyttjar på ett mångsidigt sätt de tekniska system och datasystem som behövs i arbetet klarar av enkla uppgifter i idrottsinstruktion även på det andra inhemska språket och på ett främmande språk sköter sin hygien och klär sig på ett ändamålsenligt sätt Organisering och verksamhet vid instruktion upprätthåller verksamheten och organiserar denna på det sätt som situationen kräver organiserar verksamheten i riktning mot målet och med gruppens behov i åtanke organiserar verksamheten på ett sätt som främjar målinriktad inlärning och med gruppens och den enskilda individens behov i åtanke följer planen och beaktar inte föränderliga situationer utför sitt arbete utifrån planen och uppställda mål agerar på ett obehindrat och flexibelt sätt och ändrar vid behov timmens innehåll utifrån gruppens eller kundens behov behöver tidvis handledning i problemlösningssituationer löser självständigt de vanligaste problemsituationerna agerar på ett förebyggande sätt och löser problemsituationer på ett flexibelt, kreativt och kundinriktat sätt Att beakta personer i olika åldrar och med olika motionsvanor vid idrottsinstruktion beaktar under handledning färdigheterna hos personer i olika åldrar och med olika motionsvanor beaktar färdigheterna hos personer i olika åldrar och med olika motionsvanor beaktar på ett mångsidigt sätt färdigheterna hos personer i olika åldrar och med olika motionsvanor samt anpassar aktiviteten utifrån kunderna Att motivera, uppmuntra och ge feedback uppmuntrar och ger feedback sporadiskt skapar en atmosfär som främjar motivationen, uppmuntrar och ger feedback på grupp- och individnivå skapar genom sin verksamhet en atmosfär som främjar motivationen och inspirerar andra att röra på sig ger feedback på grupp- och individnivå på ett ändamålsenligt och kundinriktat sätt motiverar kunden att röra på sig på egen hand Behärskande av fysiska färdigheter behärskar basfärdigheterna i de vanligaste idrottsformerna och - grenarna behärskar obehindrat basfärdigheterna i de vanligaste idrottsformerna och -grenarna behärskar fysiska färdigheter i idrottsformer och -grenar på ett mångsidigt och naturligt sätt 10

12 11 Tillämpning av basfärdigheter i idrottsformer och -grenar vid instruktion behärskar färdigheterna i de idrottsformer och -grenar som han eller hon lär ut i den mån att han eller hon kan åskådliggöra idrottsformerna och -grenarna, assistera utövare och garantera ett säkert utövande behärskar färdigheterna i de idrottsformer och -grenar som han eller hon lär ut i den mån att han eller hon kan åskådliggöra idrottsformerna och -grenarna, assistera utövare, garantera ett säkert utövande och analysera prestationen behärskar färdigheterna i de idrottsformer och -grenar som han eller hon lär ut i den mån att han eller hon kan åskådliggöra idrottsformerna och -grenarna, assistera utövare, garantera ett säkert utövande och analysera prestationen på individnivå och på ett ändamålsenligt och övergripande sätt använder sig på ett säkert sätt av övningar och rörelseutveckling inom de vanligaste idrottsformerna och -grenarna använder sig obehindrat och på ett säkert sätt av centrala övningar och rörelseutveckling inom de vanligaste idrottsformerna och - grenarna använder sig på ett mångsidigt, kundinriktat och på ett säkert sätt av övningar och rörelseutveckling inom idrottsformer och -grenar behöver tidvis handledning vid val och användning av idrottsgrenar, -platser och -redskap väljer och använder idrottsgrenar, -platser och -redskap på ett ändamålsenligt sätt väljer och använder idrottsgrenar, -platser och -redskap på ett mångsidigt och kundinriktat sätt och beaktar samtidigt olika förhållanden Jämlik och mångkulturell verksamhet främjar jämlikhet agerar på ett sakligt sätt med människor med olika kulturell bakgrund samt i en mångkulturell och internationaliserad arbetsmiljö. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden Tillämpning av baskunskap om idrottsformer och -grenar Användning av terminologin inom idrottssektorn använder baskunskap om idrottsformer och -grenar vid idrottsinstruktion använder sig av den mest centrala terminologin och de mest centrala begreppen inom idrottssektorn använder baskunskap om idrottsformer och -grenar vid idrottsinstruktion samt motiverar sin egen verksamhet och sina val använder sig av terminologin och begreppen inom idrottssektorn på ett mångsidigt sätt använder sin kunskap om idrottsgrenar och -former på ett kundinriktat, mångsidigt och övergripande sätt vid idrottsinstruktion samt motiverar sin egen verksamhet och sina val använder sig av idrottsterminologi på det sätt som kunden och situationen förutsätter Att bekanta sig med företagsverksamhet inom idrottssektorn bekantar sig med företagsverksamhet och produkter inom idrottssektorn Bedömning av möjligheterna att verka som företagare utvärderar under handledning sin egen verksamhet samt starka sidor och utvecklingsbehov beträffande utförande av arbetet. utvärderar självständigt sin egen verksamhet samt starka sidor och utvecklingsbehov beträffande utförande av arbetet. utvärderar möjligheterna att produktifiera sitt kunnande och sina möjligheterna att verka som företagare inom idrottssektorn. 11

13 12 12

14 13 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Lärande och problemlösning BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden skaffar under handledning information som rör arbetet, men behöver stöd i sin yrkesmässiga tillväxt skaffar aktivt information som rör arbetet som stöd för sin verksamhet och tar ansvar för sin yrkesmässiga tillväxt skaffar självmant information som rör arbetet från olika källor och tar ansvar för sin yrkesmässiga tillväxt Interaktion och samarbete Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga agerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer bemöter kunden på ett sakligt sätt och uttrycker sin sak klart och tydligt utför de uppgifter som han eller hon ansvarar för, men behöver tidvis handledning tar emot feedback på ett sakligt sätt främjar kundförhållanden genom sitt arbete, men behöver ibland handledning följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter agerar på det sätt som situationen kräver i olika interaktionssituationer bemöter kunden på ett sakligt sätt och uttrycker sin sak klart och tydligt på det sätt som situationen kräver utför på eget initiativ de uppgifter som han eller hon ansvarar för tar emot feedback på ett sakligt sätt och utvecklar sitt arbete utifrån erhållen feedback främjar kundförhållanden genom sitt arbete följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter och tar ansvar för sina egna uppgifter agerar på eget initiativ och ett konstruktivt sätt i olika interaktionssituationer och utvecklar samtidigt verksamheten mellan parterna bemöter kunden på ett naturligt sätt, uttrycker sin sak klart och tydligt på det sätt som situationen kräver och agerar flexibelt vid förändringar arbetar ansvarsfullt, jämlikt och med samarbetsförmåga med olika människor i egenskap av medlem i arbetsgemenskapen och i gruppen ber aktivt om feedback och utvecklar sitt arbete utifrån erhållen feedback främjar en kontinuerlig verksamhet och bestående kundförhållanden genom sitt arbete följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter och tar ansvar för sina egna uppgifter, men är flexibel vid behov arbetar utifrån värderingar och etiska principer inom idrottssektorn och med respekt för sport- och idrottskulturens historia iakttar gott uppförande och agerar på ett föredömligt sätt vid idrottsinstruktion agerar på ett säkert sätt,ansvarsfullt och på ett sätt som främjar fostrande målsättningar i alla arbetsuppgifter upprätthåller sin psykiska och fysiska funktions- och arbetsförmåga genom att beakta återhämtning och belastningsfaktorer i arbetet och omgivningen samt använder ergonomiskt riktiga arbetssätt beaktar säkerhet vid planering, organisering och genomförande av idrottsinstruktion samt vid utarbetande av direktiv iakttar säkerhetskrav för idrottsgrenar, -platser och -redskap vid idrottsinstruktion känner till säkerhetsriskerna inom verksamheten, kan agera vid eventuella tillbud och använder vid behov sina färdigheter i första hjälpen (åtminstone på nivån Fhj 1). 13

15 14 Sätt att visa yrkesskickligheten eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att planera och genomföra helheten för idrottsinstruktion och enskilda timmar för grupper med barn och ungdomar samt för grupper med vuxna personer eller äldre människor. Yrkesskickligheten visas genom kundarbete i en autentisk verksamhetsmiljö. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Motionsrådgivning Krav på yrkesskicklighet eller examinanden testar och utvärderar den fysiska funktionsförmågan samt planerar och genomför utifrån detta motionsrådgivning för individer och grupper besitter basfärdigheter och baskunskaper i olika idrottsformer och idrottsgrenar samt tillämpar dessa vid motionsrådgivning beaktar människokroppens uppbyggnad och funktion vid motionsrådgivning beaktar utveckling och upprätthållande av kundens fysiska funktionsförmåga samt främjande av hälsa och välbefinnande vid motionsrådgivning beaktar särdrag hos personer i olika åldrar och med olika konditionsnivåer kartlägger arbetsförhållanden och ergonomi samt främjar arbetsgemenskapens välbefinnande agerar på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt samt i växelverkan med kunder i kundbetjäningssituationer motiverar, uppmuntrar och ger feedback följer uppgjorda avtal och etiska principer inom branschen iakttar säkerhetskrav och agerar på ett förebyggande sätt vid tillbud utvärderar sitt arbete och tar emot feedback. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av 14

16 15 arbetsprocessen Planering av motionsrådgivning eller examinanden planerar motionsrådgivningen och tar samtidigt kunden i beaktande, men behöver tidvis handledning planerar självständigt motionsrådgivningen på ett kundinriktat sätt Planerar självständigt motionsrådgivningen på ett kundinriktat sätt och visar samtidigt sin sakkunnighet och innovativitet Behärskande av rådgivningsprocessen behöver tidvis handledning beträffande behärskande av rådgivningsprocessen arbetar obehindrat och på eget initiativ under rådgivningsprocessen sköter sitt arbete självständigt och systematiskt och anpassar arbetet till övrig verksamhet i arbetsmiljön Självvärdering utvärderar sitt arbete under handledning. utvärderar sitt arbete och ändrar sitt tillvägagångssätt utifrån anvisningar. utvärderar sitt arbete samt är medveten om sina starka sidor och om vilka aspekter som behöver utvecklas. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material eller examinanden Testning eller utvärdering av den fysiska funktionsförmågan Användning av teknik och datateknik Tillämpning av instruktionsmetoder och arbetssätt Organisering och verksamhet vid väljer och genomför testning eller utvärdering av kundens fysiska funktionsförmåga och ger kunden allmänna anvisningar eller rekommendationer använder formler och tabeller samt statistik som behövs vid analys av materialet, men behöver tidvis handledning använder vanliga tekniska system och datasystem som behövs vid motionsrådgivning, men behöver tidvis handledning väljer och använder utrustning och hjälpmedel som behövs vid motionsrådgivning, men behöver tidvis handledning använder samma instruktionsmetod och arbetssätt vid motionsrådgivning upprätthåller verksamheten och säkerheten väljer och genomför testning eller utvärdering som lämpar sig för målgruppen, tolkar resultaten och ger kunden allmänna anvisningar utifrån resultaten använder formler och tabeller samt statistik som behövs vid analys av materialet använder vanliga tekniska system och datasystem som behövs vid motionsrådgivning väljer och använder utrustning och hjälpmedel som behövs vid motionsrådgivning på ett ändamålsenligt sätt använder instruktionsmetoder och arbetssätt som lämpar sig för målgruppen organiserar verksamheten säkert och i riktning mot målet och med gruppens behov i åtanke väljer och genomför testning eller utvärdering som lämpar sig för målgruppen, drar slutsatser utifrån resultaten och tillämpar dessa på individnivå i fråga om praktisk träning tillämpar formler och tabeller samt statistik som behövs vid analys av materialet och presenterar resultaten i form av statistik, tabeller och grafiska presentationer utnyttjar på ett mångsidigt sätt tekniska system och datasystem som behövs vid motionsrådgivning väljer och använder självständigt utrustning och hjälpmedel som behövs vid motionsrådgivning på ett ändamålsenligt sätt och med kunden i åtanke använder omväxlande och mångsidiga instruktionsmetoder och arbetssätt som beaktar målgruppen och den enskilda individen organiserar verksamheten på ett säkert sätt samt ett sätt som främjar lärandet, i riktning mot 15

17 16 instruktion följer planen och beaktar inte föränderliga situationer utför sitt arbete utifrån planen och uppställda mål målet och med gruppens och den enskilda individens behov i åtanke verkar på ett obehindrat och flexibelt sätt och ändrar vid behov timmens innehåll utifrån gruppens eller kundens behov behöver tidvis handledning i problemlösningssituationer löser självständigt de vanligaste problemsituationerna agerar på ett förebyggande sätt och löser problemsituationer på ett flexibelt, kreativt och kundinriktat sätt Beaktande av personer i olika åldrar och med olika motionsvanor beaktar under handledning färdigheterna hos personer i olika åldrar och med olika motionsvanor vid motionsrådgivning beaktar färdigheterna hos personer i olika åldrar och med olika motionsvanor vid motionsrådgivning beaktar på ett mångsidigt sätt färdigheterna hos personer i olika åldrar och med olika motionsvanor samt anpassar aktiviteten utifrån kundernas behov Att motivera, uppmuntra och ge feedback Behärskande av fysiska färdigheter uppmuntrar och ger feedback sporadiskt motiverar kunden att röra på sig på egen hand behärskar basfärdigheterna i de vanligaste idrottsformerna och - grenarna skapar en atmosfär som främjar motivationen, uppmuntrar och ger feedback på grupp- och individnivå behärskar smidigt basfärdigheterna i de vanligaste idrottsformerna och -grenarna skapar genom sin verksamhet en atmosfär som främjar motivationen och inspirerar andra att röra på sig ger feedback på grupp- och individnivå på ett ändamålsenligt och kundinriktat sätt behärskar fysiska färdigheter i idrottsformer och -grenar på ett mångsidigt och naturligt sätt Tillämpning av basfärdigheter i idrottsformer och -grenar vid motionsrådgivning väljer och använder idrottsgrenar, -platser och -redskap på ett mångsidigt och kundinriktat sätt och beaktar samtidigt olika förhållanden Motionsrådgivning som utvecklar och upprätthåller den fysiska funktionsförmågan använder sina grundläggande färdigheter i idrottsformer och - grenar vid motionsrådgivning behöver tidvis handledning vid val och användning av idrottsgrenar, -platser och -redskap gör under handledning upp ett träningsprogram som utvecklar och upprätthåller den fysiska funktionsförmågan använder obehindrat sina färdigheter i idrottsformer och -grenar vid motionsrådgivning väljer och använder idrottsgrenar, -platser och -redskap på ett ändamålsenligt sätt gör självständigt upp ett träningsprogram som utvecklar och upprätthåller den fysiska funktionsförmågan använder på ett mångsidigt och kundinriktat sätt sina färdigheter i idrottsformer och -grenar vid motionsrådgivning gör upp ett träningsprogram som utvecklar och upprätthåller den fysiska funktionsförmågan med kundens individuella behov i åtanke Kartläggning av arbetsförhållanden och ergonomi samt betokartlägger och åskådliggör olika delområden inom arbetsförhållanden och ergonomi samt ger instruktioner för ergonomiskt riktiga arbetssätt agerar i sitt arbete på ett sätt som främjar arbetsgemenskapens välbefinnande. 16

18 17 ning av riktiga arbetssätt FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden Tillämpning av baskunskap om idrottsformer och -grenar använder baskunskap om idrottsformer och -grenar vid motionsrådgivning, men behöver tidvis handledning använder baskunskap om idrottsformer och -grenar vid motionsrådgivning använder sin kunskap om idrottsformer och -grenar på ett mångsidigt och övergripande sätt vid motionsrådgivning Utnyttjande av kännedom om människokroppens struktur och funktion Motionsrådgivning som främjar hälsa och välbefinnande använder baskunskap om människokroppens struktur och funktion samt centrala begrepp inom branschen vid motionsrådgivning berättar om motionens positiva inverkan på hälsa och välbefinnande berättar för kunden om faktorer som påverkar den fysiska, psykiska och sociala hälsan använder sin baskunskap om människokroppens struktur och funktion vid motionsrådgivning samt motiverar sina val med hjälp av terminologin inom branschen berättar på ett kundinriktat sätt om motionens positiva inverkan på hälsa och på välbefinnandet i allmänhet och motiverar detta berättar för kunden om faktorer som påverkar den fysiska, psykiska och sociala hälsan samt motiverar betydelsen av dessa utnyttjar sin kännedom om människokroppens struktur och funktion på ett sakkunnigt sätt vid motionsrådgivning och motiverar sina val på ett kundinriktat sätt med hjälp av terminologin inom branschen berättar på ett kundinriktat och mångsidigt sätt om motion som främjar hälsan och välbefinnandet i allmänhet och motiverar detta ur individens och samhällets perspektiv instruerar kunden på ett övergripande sätt om faktorer som inverkar på hälsan och på det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet och motiverar betydelsen av dessa faktorer som en del av välbefinnandet i allmänhet beaktar vilken inverkan de vanligaste sjukdomarna och hälsoriskerna har på utövning av idrott och motion. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Lärande och problemlösning Interaktion och samarbete BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden skaffar under handledning information som rör arbetet, men behöver stöd i sin yrkesmässiga tillväxt agerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer skaffar aktivt information som rör arbetet som stöd för sin verksamhet och tar ansvar för sin yrkesmässiga tillväxt agerar på det sätt som situationen kräver i olika interaktionssituationer skaffar självmant information som rör arbetet från olika källor och tar ansvar för sin yrkesmässiga tillväxt agerar på eget initiativ och på ett konstruktivt sätt i olika interaktionssituationer och utvecklar samtidigt verksamheten mellan 17

19 18 bemöter kunden på ett sakligt sätt och uttrycker sin sak klart och tydligt utför de uppgifter som han eller hon ansvarar för, men behöver tidvis handledning tar emot feedback på ett sakligt sätt bemöter kunden på ett sakligt sätt och uttrycker sin sak klart och tydligt på det sätt som situationer kräver utför på eget initiativ de uppgifter som han eller hon ansvarar för tar emot feedback på ett sakligt sätt och utvecklar sitt arbete utifrån erhållen feedback parterna bemöter kunden på ett naturligt sätt, uttrycker sin sak klart och tydligt på det sätt som situationen kräver och agerar flexibelt på förändringar arbetar ansvarsfullt, jämlikt och med samarbetsförmåga med olika människor i egenskap av medlem i arbetsgemenskapen och i gruppen ber aktivt om feedback och utvecklar sitt arbete utifrån erhållen feedback Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter och tar ansvar för sina egna uppgifter arbetar utifrån värderingar och etiska principer inom idrottssektorn iakttar gott uppförande och agerar på ett föredömligt sätt i arbetsuppgifter följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter och tar ansvar för sina egna uppgifter, men är flexibel vid behov anammar en livsstil som främjar och upprätthåller god hälsa och instruerar andra i denna livsstil agerar ansvarsfullt, på ett säkert sätt och främjar fostrande målsättningar vid alla arbetsuppgifter upprätthåller sin psykiska och fysiska funktions- och arbetsförmåga genom att beakta återhämtning och belastningsfaktorer i arbetet och omgivningen samt använder ergonomiskt riktiga arbetssätt beaktar säkerhet vid planering, organisering och genomförande av motionsrådgivning samt vid utarbetande av direktiv iakttar säkerhetskrav för idrottsgrenar, -platser och -redskap vid motionsrådgivning känner till säkerhetsriskerna inom verksamheten, kan agera vid eventuella tillbud och använder vid behov sina färdigheter i första hjälpen (åtminstone på nivån Fhj 1). Sätt att visa yrkesskickligheten eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att planera och genomföra motionsrådgivning. /examinanden väljer och genomför en pålitlig och säker testning eller utvärdering av den fysiska funktionsförmågan samt planerar och genomför motionsrådgivning som främjar den fysiska funktionsförmågan och hälsan hos personer i olika åldrar med hjälp av olika idrottsformer och -grenar. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. 18

20 Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Arrangerande av idrottsevenemang Krav på yrkesskicklighet eller examinanden deltar i planering, organisering och målinriktat genomförande av idrottsevenemang besitter basfärdigheter och baskunskaper i olika idrottsformer och idrottsgrenar samt använder och tillämpar dessa vid organisering av idrottsevenemang marknadsför idrottsevenemanget och utvärderar det ekonomiska genomförandet av evenemanget gör upp en säkerhetsplan och genomför idrottsevenemanget på ett säkert sätt använder olika typer av kommunikation vid arrangerande av idrottsevenemang utnyttjar sin kännedom om idrottssektorns verksamhetsmiljö och struktur vid arrangemang av idrottsevenemang samt iakttar lagstiftningen och tillståndpraxis inom branschen samarbetar med olika aktörer verkar enligt principerna för hållbar utveckling utvärderar genomförandet av idrottsevenemanget och sitt eget arbete. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 1. Behärskande av arbetsprocessen BEDÖMNINGSKRITERIER Planering av idrottsevenemang eller examinanden deltar aktivt i egenskap av gruppmedlem i planeringen av evenemangets helhet, marknadsföring, kommunikation och ekonomiska genomförande deltar aktivt i egenskap av gruppmedlem i planeringen av evenemangets helhet, marknadsföring, kommunikation och ekonomiska genomförande samt ansvarar för planeringen av ett av evenemangets delområden deltar på ett ansvarsfullt sätt i planeringen av evenemangets helhet, marknadsföring, kommunikation och ekonomiska genomförande samt ansvarar självständigt för planeringen av ett av evenemangets delområden Utvärdering av helhetsprocessen kring idrottsevenemanget gör upp en säkerhetsplan under handledning utvärderar genomförandet av evenemanget utifrån sitt eget arbete gör upp en säkerhetsplan och beaktar planen vid genomförandet av evenemanget utvärderar genomförandet av evenemanget som helhet utifrån sitt eget arbete och olika delområden gör upp en säkerhetsplan och genomför evenemanget utifrån säkerhetsplanen utvärderar på ett mångsidigt sätt genomförandet av evenemanget som helhet utifrån sitt eget arbete och olika delområden samt kommer med utvecklingsförslag 19

21 20 Självvärdering utvärderar sitt arbete under handledning utvärderar sitt arbete och ändrar sitt tillvägagångssätt utifrån anvisningar utvärderar sitt arbete samt är medveten om sina starka sidor och om vilka aspekter som behöver utvecklas arbetar utifrån uppställda mål, men behöver tidvis handledning. arbetar självständigt utifrån uppställda mål. arbetar självständigt utifrån uppställda mål och utvärderar om det egna arbetet bidrar till att målen uppnås. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material eller examinanden Organisering av idrottsevenemang organiserar uppgifter inom det egna ansvarsområdet organiserar uppgifter inom det egna ansvarsområdet och är bekant med helheten kring evenemanget organiserar uppgifter inom det egna ansvarsområdet och delegerar vid behov samt behärskar helheten kring evenemanget på ett mångsidigt sätt behöver tidvis handledning i problemlösningssituationer löser självständigt de vanligaste problemsituationerna agerar på ett förebyggande sätt och löser problemsituationer på ett flexibelt, kreativt och kundinriktat sätt Behärskande av fysiska färdigheter behärskar basfärdigheterna i de vanligaste idrottsformerna och - grenarna behärskar smidigt basfärdigheterna i de vanligaste idrottsformerna och grenarna behärskar fysiska färdigheter i idrottsformer och -grenar på ett mångsidigt och naturligt sätt Tillämpning av basfärdigheter i idrottsformer och -grenar vid arrangemang av idrottsevenemang använder sina grundläggande färdigheter i idrottsformer och - grenar vid arrangemang av evenemang behöver tidvis handledning vid val och användning av idrottsgrenar, -platser och -redskap som lämpar sig för evenemanget använder obehindrat sina färdigheter i idrottsformer och -grenar vid arrangemang av evenemang väljer och använder idrottsgrenar, -platser och -redskap på ett ändamålsenligt sätt använder på ett mångsidigt och kundinriktat sätt sina färdigheter i idrottsformer och -grenar vid arrangemang av evenemang väljer och använder idrottsgrenar, -platser och -redskap på ett mångsidigt och kundinriktat sätt och beaktar samtidigt olika förhållanden samt tillämpar detta vid behov i föränderliga situationer Marknadsföring av idrottsevenemang marknadsför evenemanget utifrån planen, men behöver tidvis handledning genomför marknadsföring av evenemanget utifrån planen genomför marknadsföring av evenemanget på ett mångsidigt, kundinriktat och innovativt sätt Genomförande av idrottsevenemang genomför idrottsevenemanget på ett säkert sätt utifrån planen i egenskap av gruppmedlem genomför idrottsevenemanget på ett säkert sätt utifrån planen i egenskap av gruppmedlem, men arbetar även självständigt vid behov ansvarar självständigt för evenemanget eller en del av evenemanget. Beaktar vid genomförandet heltäckande säkerhetsaspekterna. Kommunikation inom idrottsevenemang deltar i kommunikationen inom evenemanget inom sitt eget ansvarsområde deltar i kommunikationen inom evenemanget med centrala samarbetsparter deltar på ett mångsidigt sätt i kommunikationen inom evenemanget och använder olika 20

22 21 kommunikationskanaler Användning av teknik och datateknik vid idrottsevenemang Ekonomisk verksamhet Verksamhet i enlighet med hållbar utveckling skaffar under handledning teknik som behövs för arrangemang av evenemang använder sina grundläggande kunskaper i datateknik vid arrangemang av evenemang, men behöver tidvis handledning utvärderar det ekonomiska genomförandet inom sitt eget ansvarsområde skaffar och utnyttjar teknik som behövs för arrangemang av evenemang använder sin baskunskap i datateknik vid arrangemang av evenemang utvärderar det ekonomiska genomförandet inom sitt eget ansvarsområde och beaktar även evenemangets totala ekonomi Skaffar, utnyttjar och använder teknik som behövs för arrangemang av evenemang på ett kreativt och övergripande sätt utnyttjar på ett mångsidigt och effektivt sätt sina kunskaper i datateknik vid arrangemang av evenemang främjar det ekonomiska genomförandet av evenemanget och kostnadseffektivitet genom sitt arbete planerar och genomför idrottsevenemanget utifrån principerna för hållbar utveckling och med respekt för naturen. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden Tillämpning av baskunskap om idrottsformer och -grenar använder baskunskap om idrottsformer och -grenar vid idrottsevenemang, men behöver tidvis handledning använder baskunskap om idrottsformer och -grenar vid idrottsevenemang genomför idrottsevenemanget utifrån grenspecifika regler använder sin kunskap om idrottsformer och -grenar på ett mångsidigt och övergripande sätt vid idrottsevenemang Iakttagande av till-ståndpraxis och lagar skaffar de tillstånd som förutsätts för evenemanget och genomför evenemanget enligt lagen Samarbete med samarbetsparter i anknytning till evenemanget känner till samarbetsparter i anknytning till evenemanget samarbetar med samarbetsparter inom olika delar av idrottssektorn och inom andra branscher knyter kontakter eller skaffar samarbetsparter på ett mångsidigt sätt och bildar nätverk med dessa Kännedom om verksamhetsmiljön och den samhälleliga strukturen inom idrott berättar om verksamhetsmiljöns centrala strukturer och historia motiverar idrottens samhälleliga betydelse med hjälp av sin kännedom om verksamhetsmiljöns centrala strukturer och centrala historia motiverar idrottens samhälleliga betydelse på ett sakkunnigt och övergripande sätt med hjälp av sin kännedom om verksamhetsmiljöns struktur och historia Kännedom om arbetstagarens och medborgarens skyldigheter Mångkulturell verksamhet känner till sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare och medborgare beaktar människor med olika bakgrund samt en mångkulturell och internationaliserad arbetsmiljö vid genomförandet av idrottsevenemang. 21

23 22 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande BEDÖMNINGSKRITERIER eller examinanden Lärande och problemlösning skaffar under handledning information som rör arrangemang av idrottsevenemang, med behöver stöd i sin yrkesmässiga tillväxt skaffar aktivt information som behövs för arrangemang av ett idrottsevenemang och tar ansvar för sin yrkesmässiga tillväxt skaffar självständigt och på eget initiativ information som behövs för arrangemang av ett idrottsevenemang från olika källor och tar ansvar för sin yrkesmässiga tillväxt Interaktion och samarbete agerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer agerar på det sätt som situationen kräver i olika interaktionssituationer agerar på eget initiativ och på ett konstruktivt sätt i olika interaktionssituationer och utvecklar samtidigt verksamheten mellan parterna bemöter kunden på ett sakligt sätt och uttrycker sin sak klart och tydligt bemöter kunden på ett sakligt sätt och uttrycker sin sak klart och tydligt på det sätt som situationen kräver Bemöter kunden på ett naturligt sätt, uttrycker sin sak klart och tydligt på det sätt som situationen kräver och är flexibel i föränderliga situationer utför de uppgifter som han eller hon ansvarar för, men behöver tidvis handledning utför på eget initiativ de uppgifter som han eller hon ansvarar för och kan samarbeta inom arbetsgemenskapen och gruppen arbetar ansvarsfullt, jämlikt och med samarbetsförmåga med olika människor i egenskap av medlem i arbetsgemenskapen och i gruppen tar emot feedback på ett sakligt sätt tar emot feedback på ett sakligt sätt och utvecklar sitt arbete utifrån erhållen feedback ber aktivt om feedback och utvecklar sitt arbete utifrån erhållen feedback Yrkesetik följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter och tar ansvar för sina uppgifter följer regler inom arbetsgemenskapen samt gällande tidtabeller, avtal och föreskrifter och tar ansvar för sina uppgifter samt är flexibel vid behov arbetar utifrån värderingar och etiska principer inom idrottssektorn och med respekt för sport- och idrottskulturens historia Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga agerar ansvarsfullt, säkert och på ett sätt som främjar fostrande målsättningar i alla arbetsuppgifter upprätthåller sin psykiska och fysiska funktions- och arbetsförmåga genom att beakta återhämtning och belastningsfaktorer i arbetet samt använder ergonomiskt riktiga arbetssätt beaktar säkerhet vid planering, organisering och genomförande av idrottsevenemang samt vid utarbetande av direktiv iakttar säkerhetskrav för idrottsgrenar, -platser och -redskap vid idrottsevenemang känner till säkerhetsriskerna inom verksamheten, kan agera vid eventuella tillbud och använder vid behov sina färdigheter i första hjälpen (åtminstone på nivån Fhj 1). Sätt att visa yrkesskickligheten 22

24 eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta med uppgifter som berör planering, organisering och styrning av idrotts- eller tävlingsevenemang. /examinanden skaffar nödvändig information samt deltar vid planering, organisering och arrangemang av evenemanget med principerna för hållbar utveckling i åtanke, med respekt för naturen och utifrån en ekonomisk synvinkel. Efter evenemanget utvärderar den studerande/examinanden hur planen som gjordes upp i förväg genomfördes, hur det egna arbetet förflöt, vilka aspekter som han eller hon behöver utveckla beträffande det egna arbetet och hur evenemanget kan utvecklas.. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet VALBARA EXAMENSDELAR Instruktion i hälsofrämjande idrott Krav på yrkesskicklighet eller examinanden planerar och leder idrottsliga helheter och enskilda timmar som främjar den fysiska funktionsförmågan, välbefinnandet och hälsan genomför test- och utvärderingshelheter inom motionsidrott och hälsofrämjande idrott följer upp utvecklingen av den fysiska funktionsförmågan beaktar särskilda behov hos målgruppen agerar i samverkan med kunderna motiverar kunderna att röra på sig på egen hand beaktar möjligheterna med ett yrkesövergripande samarbete utvärderar genomförda idrottsliga helheter och enskilda timmar samt utvecklar sitt eget arbete utifrån dessa. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 1. Behärskande av arbetsprocessen BEDÖMNINGSKRITERIER 23

25 24 Planering av instruktionshelheten och enskilda timmar inom hälsofrämjande idrott eller examinanden kartlägger faktorer som inverkar på instruktionen och planerar helheten inom hälsofrämjande idrott och enskilda timmar utifrån denna helhet kartlägger faktorer som inverkan på instruktionen och planerar helheten inom hälsofrämjande idrott samt enskilda timmar utifrån denna helhet i riktning mot målet kartlägger faktorer som inverkar på instruktionen och planerar helheten inom hälsofrämjande idrott samt enskilda timmar utifrån denna helhet i riktning mot målet och med gruppens och den enskilda individens särskilda behov i åtanke Behärskande av test-, utvärderings- och instruktionshelheten inom hälsofrämjande idrott behöver tidvis handledning beträffande behärskande av arbetshelheten arbetar obehindrat och på eget initiativ med test-, utvärderingsoch instruktionshelheten inom hälsofrämjande idrott sköter sitt arbete självständigt och systematiskt och anpassar arbetet till övrig verksamhet inom arbetsmiljön Självvärdering utvärderar sitt arbete under handledning. utvärderar sitt arbete och ändrar sitt tillvägagångssätt utifrån anvisningar. utvärderar sitt arbete samt är medveten om sina starka sidor och om vilka aspekter som behöver utvecklas. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material eller examinanden Testning eller utvärdering av den fysiska funktionsförmågan och uppföljning av utvecklingen väljer och genomför testning eller utvärdering av kundens fysiska funktionsförmåga samt följer upp utvecklingen under handledning och på ett säkert sätt, försöker tolka resultaten och ge träningsanvisningar väljer och genomför testning eller utvärdering som lämpar sig för målgruppen samt följer upp utvecklingen på ett säkert sätt, tolkar resultaten och ger kunden träningsanvisningar utifrån resultaten väljer och genomför testning eller utvärdering som lämpar sig för målgruppen samt följer upp utvecklingen på ett säkert sätt, drar slutsatser utifrån resultaten och tillämpar dessa på individnivå i fråga om praktisk träning använder formler och tabeller samt statistik som behövs vid analys av materialet, men behöver tidvis handledning använder formler och tabeller samt statistik som behövs vid analys av materialet tillämpar formler och tabeller samt statistik som behövs vid analys av materialet och presenterar resultaten i form av statistik, tabeller och grafiska presentationer Behärskande av instruktionsmetoder och arbetssätt använder samma instruktionsmetod och arbetssätt använder instruktionsmetoder och arbetssätt som lämpar sig för målgruppen använder omväxlande och mångsidiga instruktionsmetoder och arbetssätt som beaktar målgruppen och den enskilda individen Organisering av helheten och enskilda timmar inom hälsofrämupprätthåller verksamheten och organiserar denna på det sätt som situationen kräver organiserar verksamheten i riktning mot målet och med gruppens behov i åtanke organiserar verksamheten på ett sätt som främjar lärandet, i riktning mot målet och med gruppens och den enskilda individens behov i åtanke 24

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010

GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010 GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION FÖRESKRIFT 21/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT FÖRESKRIFT 86/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, 2014 Föreskrift 70/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i musik 2014 Kompetensområdet för musik, musiker Kompetensområdet för musikteknologi, musikteknolog Kompetensområdet för pianostämning, pianostämmare Föreskrift

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I IDROTT Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA BILAGA 16.6.2016 ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA 3.1.1.1 Modersmålet, svenska Nuvarande text obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, KLÄDSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, TEXTILSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: 2.1.1 Förmåga att instruera 35 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan kan i sitt arbete använda sin egen förmåga att instruera och följa de yrkesmässiga principerna

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Kompetensområdet

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel:

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Föreskrift 84/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt

Läs mer

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING KOMPETENSOMRÅDET FÖR VÅRD OCH FOSTRAN

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: obligatorisk Examensdel: 2.1.1 Arbete inom livsmedelsproduktion 30 kp, åk 1. Modul 1: Grunder inom livsmedelsbranschen 10 kp. Modul 2: Bageriproduktion 10 kp. Modul 3: Livsmedelsproduktion

Läs mer

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen FÖRESKRIFT 19.12.2011 37/011/2011 Giltighetstid: fr.o.m. 1.1.2012 tillsvidare GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen - Utbildningsprogrammet/kompetensområdet

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KOSMETOLOG KOSMETOLOG UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR SKÖNHETSVÅRD OCH PRODUKTRÅDGIVNING KOSMETIKRÅDGIVARE

Läs mer

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN FÖRESKRIFT BILAGA 1 / 12 Kapitel 2 Uppbyggnaden av yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6 BEDÖMNINGSGUIDE 2015 Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina Guider och handböcker 2015:6 3. revirerad upplaga (nätpublikation) Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2015:6 ISBN 978-952-13-6177-7

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009 GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR PRODUKTPLANERING OCH -TILLVERKNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖPLANERING OCH -BYGGANDE

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Grundexamen i flygledning, flygledare, 2014

Grundexamen i flygledning, flygledare, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i flygledning, flygledare, 2014 Föreskrift 57/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer