GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN FÖRESKRIFT 74/011/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014"

Transkript

1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

2

3 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN OCH DESS UPPBYGGNAD 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2.1 Obligatoriska examensdelar Material- och tillverkningsteknik Kundbaserad tillverkning 2.2 Valbara examensdelar Tillverkning av produkter i massivt trä Tillverkning av skivprodukter CNC-programmering och -bearbetning Processnickeriarbeten Verktygsteknik och maskinunderhåll Montering Montering av inredningar Montering av dörrar och fönster Montering av trappor Tillverkning av dörrar Tillverkning av fönster Tillverkning av trappor Verktygsteknik Inredningssnickeriarbeten Tillverkning av hyvleriprodukter CNC-bearbetning Produktionsautomationsteknik inom träbranschen Tillverkning av metallinredningar Tillverkning av böjar Restaurering och träreparation Försäljning av snickeriprodukter teknisk planering och tillverkning av prototyper Tillverkning av trähuselement Tillverkning inom snickeribranschen Torkningsteknik Ytbehandling Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare Arbeta i ett företag Arbete som kräver spetskompetens Examensdel som erbjuds på lokal nivå Examensdel från de fritt valbara examensdelarna 3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR MÅL FÖR KUNNANDE OCH AV KUN- NANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 3.1.Kunnande i kommunikation och interaktion Modersmålet 2

4 Modersmålet, svenska Modersmålet, samiska Modersmålet, teckenspråket Modersmålet, den studerandes eget modersmål Modersmålet, svenska som andraspråk Modersmålet, finska som andraspråk Modersmålet, svenska för teckenspråkiga Modersmålet, romani Det andra inhemska språket Det andra inhemska språket, svenska Det andra inhemska språket, finska Främmmande språk Främmande språk, A-språk Främmande språk, B-språk 3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap Matematik Fysik och kemi Informations-, och kommunikationsteknik samt användningen av dem 3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet 3.3.3Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna Fritt valbara examensdelar 4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten 4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet 4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen BILAGA 1 Beskrivning av träbranschen och dess värdegrund samt mål för grundexamen 3

5 INLEDNING Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 (förändring 787/2014) bestämmer Utbildningsstyrelsen i grunderna för grundexamina examensbenämningarna, examens uppbyggnad, examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna samt bedömningen av kunnandet. Enligt lagen har den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen breda grundläggande sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas som en grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning eller som en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 (förändring 788/2014). 4

6 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN OCH DESS UPPBYGGNAD En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng. De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar. Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. Examensbenämningen i grundexamen inom träbranschen är snickare Numreringen i tabellen över examens uppbyggnad hänvisar till den numrering av examensdelarna som används i kapitel 2, 3,4 och 5. GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE Uppbyggnaden av examen i grundläggande yrkesutbildning, 180 kp Uppbyggnaden av examen i fristående examen 2 Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp. 2. Yrkesinriktade examensdelar 2.1 Obligatoriska examensdelar, 45 kp Material- och tillverkningsteknik, 30 kp Kundbaserad tillverkning, 15 kp 2.2 Valbara examensdelar, 90 kp Studerande bör välja 1-3 examensdelar från punkterna (30-90 kp).dessutom väljs från punkterna sammanlagt 0-60 kp så att de obligatoriska och valbara examensdelarna tillsammans utgör 135 kp. Ifall examensdel väljs bör man dessutom välja en av examensdelarna 2.2.7, eller Tillverkning av produkter i massivt trä, 30 kp Tillverkning av skivprodukter, 30 kp CNC-programmering och -bearbetning,30 kp Processnickeriarbeten, 30 kp Verktygsteknik och maskinunderhåll,30 kp Monteringsarbete, 5 kp Montering av inredningar, 10 kp Montering av dörrar och fönster, 10kp Montering av trappor, 10 kp Tillverkning av dörrar,15 kp 2.1 Obligatoriska examensdelar Material- och tillverkningsteknik Kundbaserad tillverkning 2.2 Valbara examensdelar Bör väljas 1-3 examensdelar från punkterna Om man väljer 1 examensdel från punkterna , bör man dessutom välja 4 examensdelar från punkterna Om man väljer 2 examensdelar från punkterna , bör man dessutom välja 2 examensdelar från punkterna Två examensdelar av punkterna motsvarar till sin omfattning en examensdel. Ifall examensdel väljs bör man dessutom välja en av delarna 2.2.7,2.2.8 eller Tillverkning av produkter i massivt trä Tillverkning av skivprodukter CNC-programmering och -bearbetning Processnickeriarbeten 5

7 Tillverkning av fönster, 15 kp Tillverkning av trappor, 15 kp Verktygsteknik, 15 kp Inredningssnickeriarbeten, 15 kp Tillverkning av hyvleriprodukter, 15 kp CNC-bearbetning, 15 kp Produktionsautomationsteknik inom träbranschen, 15 kp Tillverkning av metallinredningar, 15 kp Tillverkning av böjar, 15 kp Restaurering och träreparation, 15 kp Försäljning av snickeriprodukter, 15 kp Teknisk planering och tillverkning av prototyper, 15 kp Tillverkning av trähuselement, 15 kp Tillverkning inom snickeribranschen, 15 kp Torkningsteknik, 15 kp Ytbehandling, 15 kp Verktygsteknik och maskinunderhåll Monteringsarbete Montering av inredningar Montering av dörrar och fönster Montering av trappor Tillverkning av dörrar Tillverkning av fönster Tillverkning av trappor Verktygsteknik Inredningssnickeriarbeten Tillverkning av hyvleriprodukter CNC-bearbetning Produktionsautomationsteknik inom träbranschen Tillverkning av metallinredningar Tillverkning av böjar Restaurering och träreparation Försäljning av snickeriprodukter Teknisk planering och tillverkning av prototyper Tillverkning av trähuselement Tillverkning inom snickeribranschen Torkningsteknik Ytbehandling, Planering av företagsverksamhet, 15 kp Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, kp Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen * Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier * Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare, 5 kp Arbeta i ett företag, 15 kp Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp Examensdel som erbjuds på lokal nivå, 5 15 kp Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, 5 15 kp * Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp. 6

8 3. Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp 3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet 3.1.2Det andra inhemska språket Främmande språk Obligatoriska Valbara 9 kp 2 kp Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik Fysik och kemi Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den 6 kp 3 kp Kunnande som behövs i samhället och 5 kp 3 kp i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp 7 kp Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna kp 15 kp Av de valbara delområdena i punkterna kan bildas delområden med en omfattning på mindre än 3 kp, t.ex. delområden på 1 2 kp. Dessa valbara delområden görs upp enligt de mål för kunnandet, föremål för bedömning och bedömningskriterier som fastställts för delområdena på 3 kp. Dessutom kan av delområdena i punkterna skapas nya valbara delområden med en omfattning på mer än 3 kp men högst 4 kp. För dessa delområden är målen för kunnandet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna i enlighet med bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift. 4. Fritt valbara examensdelar, 10 kp 7

9 4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten 4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet 4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen 8

10 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2.1 OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR Material- och tillverkningsteknik Krav på yrkesskicklighet kan läsa yrkesritningar och göra upp en arbetsordning utifrån dem göra enkla yrkesritningar göra upp en kap- och styckningslista använda branschens mätverktyg använda material och andra ämnen rätt enligt användningsändamålet mäta trävarans fukthalt tillverka produktkonstruktioner och förband tillverka produkter enligt kvalitetskraven färdigbearbeta de egna produkterna enligt kraven i ytbehandlingen ytbehandla produkten på ett ändamålsenligt sätt arbeta på ett säkert sätt under beaktande av skyldigheterna i Atex-direktivet de färdigheter som behövs för att avlägga kort för arbetssäkerhet och eldarbeten samt färdigheter och kunskaper som motsvarar färdigheter i FHJ 1 sörja för ordningen på arbetsplatsen och städa sin egen arbetsplats. kan använda åtminstone följande basmaskiner: cirkelsåg bandsåg rikthyvel planhyvel underfräsmaskin överfräsmaskin flerspindelborrmaskin pneumatisk press CNC-maskin bandslipmaskin Bedömning av kunnandet 9

11 1. Behärskande av arbetsprocessen Planering av arbetet behöver tidvis handledning vid planering av sitt arbete planerar sitt arbete enligt givna instruktioner planerar självständigt sitt arbete och kan föreslå alternativa tillvägagångssätt Behärskande av arbetshelheten behöver viss handledning vid påbörjande av ett arbete och vid övergången från ett arbetsmoment till ett annat arbetar planenligt med lite handledning arbetar planenligt och kan hantera problemsituationer Företagsinriktat, högkvalitativt och ekonomiskt arbete behöver viss handledning för att nå de minimimål som ställts upp för det egna arbetet har en inställning till sitt arbete som visar att hon/han inte medvetet vill orsaka ekonomiska förluster når de kvalitetsmål som ställts upp för det egna arbetet är företagsam och kan bedöma vilka ekonomiska effekter det egna arbetet har använder material ekonomiskt; når de kvalitets- och tidsmål som ställts upp för det egna arbetet är initiativrik och handlar med arbetsplatsens bästa för ögonen Utvärdering av det egna arbetet utvärderar sitt arbete med avseende på målen, men bedömningen är inte till alla delar realistisk. utvärderar sitt arbete realistiskt med avseende på målen. utvärderar sitt arbete realistiskt; kan utveckla sitt arbete för att slutresultatet ska bli bättre. 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Teknisk ritning kan läsa produktritningar kan göra komponent- eller monteringsritningar enligt givna instruktioner kan göra komponent- och monteringsritningar Uppgörande av materialförteckningar behöver tidvis handledning vid uppgörande av materialförteckningar kan göra upp nästan felfria materialförteckningar kan göra upp materialförteckningar Mätverktyg Användning av maskiner och anordningar kan använda ett rullmått tillförlitligt och ett skjutmått i regel rätt behöver tidvis handledning vid val och montering av de rätta skärverktygen och bearbetningsdata kan använda rull- och skjutmått smidigt och tillförlitligt; kan använda andra mätverktyg under handledning kan välja och montera de rätta skärverktygen och bearbetningsdata enligt givna instruktioner använder de mätverktyg som behövs i arbetet effektivt, mångsidigt och tillförlitligt kan välja och montera nästan självständigt de rätta skärverktygen och bearbetningsdata beaktar under handledning arbe- arbetar enligt givna instruktioner beaktar nästan självständigt arbe- 10

12 tarskyddet och ordningen i sitt arbete och beaktar då arbetarskyddet och ordningen tarskyddet och ordningen i sitt arbete Val av material kan nästan självständigt använda så gott som alla basmaskiner, men behöver handledning vid inställningar behöver viss handledning för att kunna välja de material som man har bestämt ska användas för produkten kan självständigt använda så gott som alla basmaskiner, men behöver lite handledning vid inställningar kan enligt de givna instruktionerna välja de material som man har bestämt ska användas för produkten kan självständigt använda basmaskiner och göra inställningar på dem kan självständigt välja de material som man har bestämt ska användas för produkten Färdigbearbetning och kvalitetskontroll kan färdigbearbeta produkten, men i slutresultatet och i kvalitetskontrollen finns flera brister klarar av att färdigbearbeta komponenterna, men i kvalitetskontrollen finns små brister klarar av färdigbearbetningen och kvalitetskontrollen till alla delar oklanderligt Ytbehandling kan ytbehandla produkten med verktyg enligt minimikraven kan under handledning ytbehandla produktens delar med spruta kan ytbehandla produktens delar med spruta enligt kvalitetskraven Underhåll av maskiner och stål kan vässa stålet på handverktyg, men det finns brister i slutresultatet kan vässa stålet på handverktyg kan vässa stålet på handverktyg på rätt sätt och självständigt deltar i underhållsåtgärder på maskiner. kan utföra basunderhållet på maskiner. kan självständigt och vid rätt tidpunkt utföra de flesta basunderhållen på maskiner. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Materialkännedom känner till de vanligaste träslagen som används inom snickeriindustrin identifierar de vanligaste träslagen som används inom snickeriindustrin identifierar de vanligaste träslagen som används inom snickeriindustrin; vet vad de används till känner till de vanligaste skivmaterialen som används inom snickeriindustrin identifierar de vanligaste skivmaterialen som används inom snickeriindustrin identifierar de vanligaste skivmaterialen som används inom snickeriindustrin; känner till deras egenskaper och användningsändamål förstår hur träet reagerar när fuktigheten förändras förstår vad det faktum att trä är ett anisotropt material betyder för tillverkningen av produkter och konstruktioner känner till träets fysikaliska och kemiska egenskaper och deras inverkan; vet vilken betydelse träets struktur har vid bearbetning känner till de vanligaste limmen och övriga material som används inom snickeriindustrin identifierar de vanligaste limmen och övriga material som används inom snickeriindustrin identifierar de vanligaste limmen och övriga material som används inom snickeriindustrin; vet var de 11

13 Torkningsteknik kan bestämma träets fuktkvot förstår varför trävaror torkas till bearbetningsfuktighet Matematik och naturvetenskaper kan räkna ut materialkostnaderna för den färdiga produkten. kan räkna ut kostnaderna för alla material som använts för tillverkning av produkten. används till kan bestämma träets fuktkvot med vägningsmetoden och behärskar begreppet jämviktsfuktkvot förstår vad produktens pris består av och kan självständigt räkna ut alla materialkostnader. 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga iakttar de överenskomna arbetstiderna och arbetsinstruktionerna förhåller sig positivt till säkert arbete; undviker risker i sitt arbete iakttar reglerna och instruktionerna på arbetsplatsen; arbetar ansvarsfullt och på överenskommet sätt tar självständigt ansvar för säkerheten i sitt arbete arbetar enligt god yrkespraxis och värdesätter sitt arbete utvecklar självständigt säkerheten i sitt arbete iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och förorsakar inga faror använder på ett säkert sätt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder i enlighet med instruktionerna har avlagt utbildning i första hjälpen,eldarbeten och arbetarskydd Hållbar utveckling förstår de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling under handledning iakttar arbetsplatsens instruktioner; tar i sitt arbete hänsyn till de övriga medlemmarna i arbetslaget säkerställer att skyddsutrustningen, arbetsredskapen och materialen är säkra att använda; avlägsnar arbetsredskap som är i olag och lämnar in dem på service har avlagt utbildning i första hjälpen,eldarbeten och arbetarskydd beaktar nästan självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer för det mesta principerna om hållbar utveckling observerar och identifierar farorna i arbetet och informerar om dem bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet har avlagt utbildning i första hjälpen,eldarbeten och arbetarskydd beaktar självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling Interaktion och samarbete kommer till rätta i interaktionssituationer som är nödvändiga i arbetet. kan agera i de interaktionssituationer som arbetet kräver. kan vara flexibel och främjar samarbetet i olika interaktionssituationer. Sätt att visa yrkesskickligheten 12

14 påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att självständigt tillverka en enkel produkt eller delar av en produkt och följer då muntliga instruktioner eller tolkar skriftliga arbetsplanser. Tyngdpunkten ligger på ett arbetssäkert och ergonomiskt arbetssätt samt behärskandet av maskiner. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Kundbaserad tillverkning Krav på yrkesskicklighet kan ta reda på kundens behov göra upp de dokument som behövs för tillverkningen av produkten tillverka produkten enligt de givna kriterierna färdigbearbeta produkten enligt kraven för ytbehandlingen. Bedömning av kunnandet 1. Behärskande av arbetsprocessen Planering av arbetet behöver tidvis handledning vid planering av sitt arbete planerar sitt arbete enligt givna instruktioner planerar självständigt sitt arbete och kan föreslå alternativa tillvägagångssätt Behärskande av arbetshelheten Företagsinriktat, högkvalitativt och ekonomiskt arbete behöver viss handledning vid påbörjande av ett arbete och vid övergången från ett arbetsmoment till ett annat behöver viss handledning för att nå de minimimål som ställts upp för det egna arbetet arbetar planenligt med lite handledning når de kvalitetsmål som ställts upp för det egna arbetet arbetar planenligt och kan hantera problemsituationer använder material ekonomiskt; når de kvalitets- och tidsmål som ställts upp för det egna arbetet har en inställning till sitt arbete är företagsam och kan bedöma är initiativrik och handlar med 13

15 som visar att hon/han inte medvetet vill orsaka ekonomiska förluster vilka ekonomiska effekter det egna arbetet har arbetsplatsens bästa för ögonen Utvärdering av det egna arbetet utvärderar sitt arbete med avseende på målen, men bedömningen är inte till alla delar realistisk. utvärderar sitt arbete realistiskt med avseende på målen. utvärderar sitt arbete realistiskt; kan utveckla sitt arbete för att slutresultatet ska bli bättre. 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Mottagning av arbeten kan under handledning ta reda på hur produkten ska se ut, vilken måttnoggrannhet den ska ha och vilka kvalitetskriterier som ska iakttas kan utifrån de givna instruktionerna ta reda på hur produkten ska se ut, vilken måttnoggrannhet den ska ha och vilka kvalitetskriterier som ska iakttas kan självständigt ta reda på hur produkten ska se ut, vilken måttnoggrannhet den ska ha och vilka kvalitetskriterier som ska iakttas samt andra detaljer behöver viss handledning när tidtabellen görs upp kan göra upp en tidtabell för tillverkningen av produkten, men behöver lite handledning kan göra upp en realistisk tidtabell för tillverkningen av produkten Användning av material behöver handledning vid användning av material kan för det mesta använda material ekonomiskt och så att kvalitetskraven uppfylls kan använda material ekonomiskt och så att kvalitetskraven uppfylls Användning av maskiner och anordningar kan byta skärverktygen och göra enkla inställningar kan använda maskiner mångsidigt och med rätta metoder kan självständigt använda maskiner mångsidigt och utföra bearbetningen i rätt ordningsföljd kan under handledning tillverka produkten enligt de givna arbetarskyddsanvisningarna och utan att orsaka fara tillverkar produkten ganska snabbt enligt de givna instruktionerna och beaktar arbetarskyddet tillverkar produkten självständigt och snabbt samt beaktar arbetarskyddet Färdigbearbetning behöver handledning vid färdigbearbetning av produkten. kan utifrån de givna instruktionerna färdigbearbeta produkten enligt kraven på ytbehandlingen. kan färdigbearbeta produkten enligt kraven på ytbehandlingen. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Kunskapsgrunden för användkan omsätta sin yrkeskunskap i praktiken vid tillverkningen av en kan självständigt omsätta yrkeskunskap i praktiken vid tillverkkan självständigt, välgrundat och smidigt omsätta sin yrkeskunskap 14

16 ning av maskiner produkt om han/hon får handledning ningen av en produkt i praktiken vid tillverkningen av en produkt Dokument kan under handledning göra upp de dokument som behövs vid tillverkningen kan nästan felfritt göra upp de dokument som behövs vid tillverkningen kan göra upp de dokument som behövs vid tillverkningen Matematik och naturvetenskaper kan räkna ut materialkostnaderna för den färdiga produkten. kan räkna ut kostnaderna för alla material som använts för tillverkning av produkten. förstår vad produktens pris består av och kan självständigt räkna ut alla materialkostnader. 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga iakttar de överenskomna arbetstiderna och arbetsinstruktionerna förhåller sig positivt till säkert arbete; undviker risker i sitt arbete iakttar reglerna och instruktionerna på arbetsplatsen; arbetar ansvarsfullt och på överenskommet sätt tar självständigt ansvar för säkerheten i sitt arbete arbetar enligt god yrkespraxis och värdesätter sitt arbete utvecklar självständigt säkerheten i sitt arbete iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och förorsakar inga faror använder på ett säkert sätt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder i enlighet med instruktionerna Hållbar utveckling förstår de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling under handledning iakttar arbetsplatsens instruktioner; tar i sitt arbete hänsyn till de övriga medlemmarna i arbetslaget säkerställer att skyddsutrustningen, arbetsredskapen och materialen är säkra att använda; avlägsnar arbetsredskap som är i olag och lämnar in dem på service beaktar nästan självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer för det mesta principerna om hållbar utveckling observerar och identifierar farorna i arbetet och informerar om dem bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet beaktar självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling Interaktion och samarbete kommer till rätta i interaktionssituationer som är nödvändiga i arbetet kan agera i de interaktionssituationer som arbetet kräver kan vara flexibel och främjar samarbetet i olika interaktionssituationer Lärande och problemlösning förstår och beaktar under handledning kundens behov vid tillverkning av produkten. förstår och beaktar utifrån de givna instruktionerna kundens behov vid tillverkning av produkten. förstår och beaktar självständigt kundens behov vid tillverkning av produkten. Sätt att visa yrkesskickligheten 15

17 j påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att självständigt tillverka en produkt eller produktkomponenter och följer då muntliga instruktioner eller tolkar skriftliga arbetsplaner. Vid utvärdering av arbetet fokuseras på om tidtabellen höll och vilken kvalitet produkten har. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.2 VALBARA EXAMENSDELAR Tillverkning av produkter i massivt trä Krav på yrkesskicklighet kan tillverka produkter eller komponenter i massivt trä läsa arbetsritningar och göra upp en komponentförteckning välja trämaterial och andra material som är lämpliga för produktens användningsändamål använda de träbearbetningsmaskiner, anordningar och skärverktyg som används vid tillverkningen välja fogmetoder, mallar och/eller tillverkningstekniker för tillverkningen av en produkt i massivt trä beakta kundens krav och/eller önskemål. Bedömning av kunnandet 1. Behärskande av arbetsprocessen Planering av arbetet behöver tidvis handledning vid planering av sitt arbete planerar sitt arbete enligt givna instruktioner planerar självständigt sitt arbete Behärskande av arbetshelheten behöver i början viss handledning vid påbörjandet av arbetet och vid övergången från ett arbetsmoment till ett annat arbetar planenligt med lite handledning handlar planenligt och självständigt 16

18 Företagsinriktat, högkvalitativt och ekonomiskt arbete behöver viss handledning för att nå de minimimål som ställts upp för det egna arbetet har en inställning till sitt arbete som visar att hon/han inte medvetet vill orsaka ekonomiska förluster når de kvalitetsmål som ställts upp för det egna arbetet är företagsam och kan bedöma vilka ekonomiska effekter det egna arbetet har kan använda material ekonomiskt; når de kvalitets- och tidsmål som ställts upp för det egna arbetet är initiativrik och handlar med arbetsplatsens bästa för ögonen Utvärdering av det egna arbetet utvärderar sitt arbete med avseende på målen, men bedömningen är inte till alla delar realistisk. utvärderar sitt arbete realistiskt med avseende på målen. utvärderar sitt arbete realistiskt och självständigt. 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Tillverkning av produkter använder under handledning de rätta arbetsmetoderna väljer de rätta arbetsmetoderna och kan använda dem enligt de givna instruktionerna väljer de rätta arbetsmetoderna och kan använda dem självständigt kan använda mallar vid tillverkningen kan utifrån instruktioner tillverka mallar kan tillverka olika mallar nästan självständigt Användning av maskiner och anordningar kan använda maskiner och anordningar samt göra inställningar under handledning och beakta arbetarskyddet kan använda maskiner och anordningar på ett säkert sätt; kan ställa in dem enligt instruktionerna kan använda maskiner och anordningar på ett säkert sätt; använder redskap effektivt Färdigbearbetning och kvalitetskontroll kan under handledning byta och ställa in skärverktyg och bearbetningsdata kan göra färdigbearbetningar, men det finns brister i slutresultatet och i kvalitetskontrollen kan välja, byta och montera skärverktyg och bearbetningsdata enligt instruktionerna klarar av att färdigbearbeta komponenterna, men i kvalitetskontrollen finns små brister kan välja, byta och ställa in de skärverktyg som passar bäst i arbetsmomentet samt självständigt välja bearbetningsdata som är lämpliga för skärverktygen slutför arbetsmomenten självständigt och kvalitetsmässigt väl Val av material behöver viss handledning för att kunna välja de rätta materialen för produkten. väljer utifrån instruktioner de rätta materialen för produkten. väljer självständigt de rätta materialen för produkten och använder dem ekonomiskt. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund 17

19 för arbetet Färdigheter i att läsa ritningar identifierar produktionsritningar och kan läsa dem under handledning läser ritningar nästan självständigt läser ritningar självständigt Limteknik vet att det finns olika lim och limmetoder för olika användningsändamål vet vilket lim man använder för vanliga användningsändamål och känner till olika limmetoder känner till de vanligaste limmen, deras användningsändamål och egenskaper samt kan självständigt välja rätt limmetod Materialkännedom identifierar de vanligaste inhemska träslagen identifierar de inhemska träslagen samt deras viktigaste egenskaper identifierar de vanligaste träslagen och deras egenskaper och kan välja en råvara som lämpar sig för användningsändamålet vet att torkningen har betydelse för trämaterialet förstår torkningens betydelse för trämaterialet förstår torkningens betydelse för trämaterialet identifierar under handledning träets viktigaste fysikaliska och kemiska egenskaper känner till träets viktigaste fysikaliska och kemiska egenskaper känner till träets viktigaste fysikaliska och kemiska egenskaper och förstår deras betydelse Beslag identifierar olika beslag och fästen och kan montera dem under handledning identifierar olika beslag och fästen och kan utifrån instruktioner montera dem identifierar olika beslag och fästen och kan självständigt montera dem på de rätta ställena Materialberäkning förstår grunderna i materialberäkning och kan under handledning beräkna mängden material som använts för produkten samt priset för materialet förstår grunderna i materialberäkning och kan nästan självständigt beräkna mängden material som använts för produkten samt priset för materialet beräknar självständigt mängden material som använts för produkten samt priset för materialet och kan jämföra olika alternativ Verktygsteknik identifierar under handledning de skärverktyg som används i de olika arbetsmomenten identifierar utifrån instruktioner de skärverktyg som bäst lämpar sig för varje enskilt arbetsmoment kan välja de skärverktyg som lämpar sig bäst för varje enskilt arbetsmoment samt de varvtal och matningshastigheter som bearbetningen kräver identifierar under handledning de olika material som skärverktygen är tillverkade av. känner till olika material som skärverktyg är tillverkade av inklusive deras märkningar och några användningsändamål. känner till de material som skärverktyg är tillverkade av inklusive deras egenskaper och kan välja verktyg efter användningsändamål. 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Yrkesetik iakttar de överenskomna arbetstiderna och arbetsinstruktionerna iakttar reglerna och instruktionerna på arbetsplatsen; arbetar ansvarsfullt och på överenskommet sätt arbetar enligt god yrkespraxis och värdesätter sitt arbete Hälsa, säkerhet förhåller sig positivt till säkert tar självständigt ansvar för säker- utvecklar självständigt säkerheten 18

20 och funktionsförmåga arbete; undviker risker i sitt arbete heten i sitt arbete i sitt arbete iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och förorsakar inga faror iakttar arbetsplatsens instruktioner; tar i sitt arbete hänsyn till de övriga medlemmarna i arbetslaget observerar och identifierar farorna i arbetet och informerar om dem använder på ett säkert sätt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder i enlighet med instruktionerna säkerställer att skyddsutrustningen, arbetsredskapen och materialen är säkra att använda; avlägsnar arbetsredskap som är i olag och lämnar in dem på service bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet Hållbar utveckling förstår de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling under handledning beaktar nästan självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer för det mesta principerna om hållbar utveckling beaktar självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling Interaktion och samarbete kommer till rätta i interaktionssituationer som är nödvändiga i arbetet. kan agera i de interaktionssituationer som arbetet kräver. kan vara flexibel och främjar samarbetet i olika interaktionssituationer. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att tillverka en produkt i massivt trä utifrån instruktioner, genom att använda de mest centrala bearbetningsverktyg inom snickeribranschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Tillverkning av skivprodukter Krav på yrkesskicklighet kan ställa in och justera de maskiner med vilka man tillverkar inredningar av skivor välja och byta skärverktyg på de maskiner som han eller hon använder använda både maskinerna i en maskinlinje och enskilda maskiner använda numerisk bearbetningsteknik vid tillverkning av skivprodukter ytbehandla trävarubranschens skivor 19

21 producera måttnoggranna komponenter av god kvalitet montera inredningar av skivor. Bedömning av kunnandet 1. Behärskande av arbetsprocessen Planering av arbetet Behärskande av arbetshelheten Företagsinriktat, högkvalitativt och ekonomiskt arbete Utvärdering av det egna arbetet behöver tidvis handledning vid planering av sitt arbete behöver viss handledning vid påbörjande av ett arbete och vid övergången från ett arbetsmoment till ett annat behöver handledning för att nå de minimimål som ställts upp för det egna arbetet har en inställning till sitt arbete som visar att hon/han inte medvetet vill orsaka ekonomiska förluster utvärderar sitt arbete med avseende på målen, men bedömningen är inte till alla delar realistisk. planerar sitt arbete enligt givna instruktioner arbetar planenligt med lite handledning når de kvalitetsmål som ställts upp för det egna arbetet är företagsam och kan bedöma vilka ekonomiska effekter det egna arbetet har utvärderar sitt arbete realistiskt med avseende på målen. planerar självständigt sitt arbete och kan föreslå alternativa tillvägagångssätt arbetar planenligt och kan hantera problemsituationer kan använda material ekonomiskt; når de kvalitets- och tidsmål som ställts upp för det egna arbetet är initiativrik och handlar med arbetsplatsens bästa för ögonen utvärderar sitt arbete realistiskt; kan utveckla sitt arbete för att slutresultatet ska bli bättre. 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Val av material behöver handledning vid val av material för produkterna väljer nästan självständigt de material som behövs i produkterna väljer självständigt de material som behövs i produkterna Inställning av maskiner klarar nästan självständigt av att göra inställningar på enskilda maskiner kan nästan självständigt göra inställningar på maskiner och välja skärverktyg enligt tillverkningsdokumenten kan självständigt välja de skärverktyg som behövs vid bearbetningarna och göra inställningarna på maskinerna enligt tillverkningsdokumenten Användning av maskiner behöver viss handledning vid användning av maskiner klarar nästan självständigt av att använda maskiner kan använda maskiner problemfritt och upprätthålla en kvalitetsmässigt god produktion 20

22 kan byta skärverktyg på bearbetningsmaskinerna observerar maskinernas och skärverktygens skick, men kan inte avgöra när verktygen behöver bytas kan självständigt avgöra när det är dags att byta skärverktyg på bearbetningsmaskinerna; kan byta skärverktyg självständigt Användning av numeriskt styrda bearbetningsmaskiner behöver viss handledning vid användning av maskiner kan självständigt använda maskiner utöver att självständigt använda maskiner kan han/hon göra ändringar i bearbetningsprogrammen Ytfanering av skivor (sågning eller skärning, sammanfogning och limning av faner) behärskar basfrågorna, men inte helheten; det finns brister i behärskandet av de olika arbetsmomenten kan efter lite handledning utföra de olika arbetsmomenten vid ytfanering av skivor klarar självständigt av alla arbetsmoment vid ytfanering av skivor Färdigbearbetning av tillverkade delar och kvalitetskontroll kan färdigbearbeta delarna, men det finns brister i slutresultatet och i kvalitetskontrollen klarar av att färdigbearbeta delarna, men kvalitetskontrollen kräver lite handledning klarar av färdigbearbetningen och kvalitetskontrollen till alla delar oklanderligt Behärskande av montering klarar av enkla monteringar och fastsättning av beslag klarar redan av en större montering och fastsättning av beslag nästan självständigt klarar av montering av produkter självständigt Arbete av hög kvalitet känner till principerna för hur man tillverkar inredningar av skivmaterial med hög kvalitet. kan använda kvalitetsinstruktionerna för tillverkning av inredningar av skivmaterial. tillämpar självständigt kvalitetsinstruktionerna för tillverkningen av inredningar av skivmaterial i praktiken. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Tillverkningsdokument Materialkännedom identifierar produktionsdokumenten och kan tolka dem under handledning identifierar de trämaterial som är vanligast vid tillverkning av produkter av skivmaterial kan under handledning beräkna materialmängder vet vilka konstruktionslösningar som används inom branschen Kunskapsgrunden för användningen av maskitillämpar under handledning yrkeskunskap i produktionen förstår produktionsdokumenten och kan följa dem om han/hon får lite handledning identifierar de material som är mest använda vid tillverkning av produkter av skivmaterial kan prissätta materialen för den produkt som ska tillverkas kan söka och föreslå olika konstruktionslösningar tillämpar självständigt yrkeskunskap i produktionen klarar självständigt av att gå från moment till moment i tillverkningen med hjälp av dokumenten identifierar de material som är mest använda vid tillverkning av produkter av skivmaterial; känner till deras egenskaper och användningsändamål kan självständigt prissätta materialpartier som har tillverkats och beaktar då alla material kan självständigt söka och tilllämpa olika konstruktions- och förbandslösningar i praktiken tillämpar självständigt, välgrundat och smidigt yrkeskunskap i produktionen 21

23 ner Standarder vet basprinciperna för standarddimensioneringen. kan använda standarder som gäller tillverkningen av inredningar. kan använda och tillämpa de standarder som gäller tillverkningen av inredningar. 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga iakttar de överenskomna arbetstiderna och arbetsinstruktionerna förhåller sig positivt till säkert arbete; undviker risker i sitt arbete iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och förorsakar inga faror använder på ett säkert sätt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder i enlighet med instruktionerna Hållbar utveckling förstår de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling under handledning iakttar reglerna och instruktionerna på arbetsplatsen; arbetar ansvarsfullt och på överenskommet sätt tar självständigt ansvar för säkerheten i sitt arbete iakttar arbetsplatsens instruktioner; tar i sitt arbete hänsyn till de övriga medlemmarna i arbetslaget säkerställer att skyddsutrustningen, arbetsredskapen och materialen är säkra att använda; avlägsnar arbetsredskap som är i olag och lämnar in dem på service beaktar nästan självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer för det mesta principerna om hållbar utveckling arbetar enligt god yrkespraxis och värdesätter sitt arbete utvecklar självständigt säkerheten i sitt arbete observerar och identifierar farorna i arbetet och informerar om dem bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet beaktar självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling Lärande och problemlösning kan be om råd i problemsituationer kan föreslå lösningar på problem löser problem i sitt arbete och kan föreslå alternativa lösningar; undviker problemsituationer Interaktion och samarbete kommer till rätta i interaktionssituationer som är nödvändiga i arbetet. kan agera i de interaktionssituationer som arbetet kräver. kan vara flexibel och främjar samarbetet i olika interaktionssituationer. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att bearbeta skivmaterial som används inom snickeribranschen till färdiga produkter, som fasta möbler, möbler, eller deras delkomponenter eller genom att vidarebearbeta olika skivmaterial. Tillverkningen kan ske antingen på maskinlinjer eller med enskilda maskiner, i en snickerifabrik. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. 22

24 Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet CNC-programmering och -bearbetning Krav på yrkesskicklighet kan göra arbetsritningar med ett CAD-program grunderna i 3D-modellering skapa 2D 3D CAM-bearbetningsvägar använda en CNC-styrd bearbetningsmaskin. Bedömning av kunnandet 1. Behärskande av arbetsprocessen Planering av arbetet behöver tidvis handledning vid planering av sitt arbete planerar sitt arbete enligt givna instruktioner planerar självständigt sitt arbete och kan föreslå alternativa tillvägagångssätt Behärskande av arbetshelheten Företagsinriktat, högkvalitativt och ekonomiskt arbete Utvärdering av det egna arbetet kan med viss handledning tillverka en produkt med en CNCmaskin med färdiga program behöver viss handledning för att nå de minimimål som ställts upp för det egna arbetet har en inställning till sitt arbete som visar att hon/han inte medvetet vill orsaka ekonomiska förluster utvärderar sitt arbete med avseende på målen, men bedömningen är inte till alla delar realistisk. kan med handledning rita eller modellera en produkt och göra ett program samt tillverka produkten med en CNC-maskin når de kvalitetsmål som ställts upp för det egna arbetet är företagsam och kan bedöma vilka ekonomiska effekter det egna arbetet har utvärderar sitt arbete realistiskt med avseende på målen. kan rita eller modellera en produkt och göra ett program av den samt tillverka produkten med en CNC-maskin använder material ekonomiskt; når de kvalitets- och tidsmål som ställts upp för det egna arbetet är initiativrik och handlar med arbetsplatsens bästa för ögonen utvärderar sitt arbete realistiskt; kan utveckla sitt arbete för att slutresultatet ska bli bättre. 23

25 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Teknologi och informationsteknik använder ett CAD-program men behöver viss handledning kan använda ett CAD-program för ritning och/eller modellering kan använda ett CAD-program vid ritning och/eller modellering av en produkt använder ett CAM-program men behöver viss handledning kan med lite handledning använda ett CAM-program kan nästan självständigt använda ett CAM-program Användning av arbetsredskap kan spänna fast verktyg i verktygshållare på ett säkert sätt förstår vilken inverkan maskinens utrustning har vid användning av maskinen kan placera fixturerna rätt och spänna fast arbetsstycket på ett säkert sätt kan spänna fast verktyg i verktygshållare på ett säkert sätt och under handledning göra de nödvändiga mätningarna av verktygen kan under handledning utrusta maskinen kan använda olika fixturmallar kan spänna fast verktyg i verktygshållare på ett säkert sätt och göra de nödvändiga mätningarna av verktygen kan utrusta maskinen kan under handledning göra olika fixturmallar samt dokumentera bearbetningsdata förstår hur optimeringen av bearbetningsvägarna inverkar på produktiviteten kan optimera bearbetningsvägarna så att de blir effektiva kan optimera alla faktorer som inverkar på produkttillverkningen effektivt med tanke på produktiviteten Underhåll kan underhålla en maskin men behöver viss handledning kan med lite handledning underhålla en maskin kan självständigt underhålla en maskin Skärverktyg kan med handledning välja de rätta skärverktygen för olika material. kan välja de rätta skärverktygen för olika material och med handledning bestämma bearbetningsdata för verktygen. kan välja de rätta skärverktygen för olika material och bestämma optimala bearbetningsdata för verktygen. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Teknologi och informationsteknik förstår de centrala begreppen inom CNC-teknik behärskar nästan självständigt de centrala begreppen inom CNCteknik och CAD/CAM-program behärskar självständigt de centrala begreppen inom CNCteknik och CAD/CAM-program samt kan tillämpa dem i sitt arbete Materialkännedom förstår skärriktningens betydelse hos olika material kan med lite handledning välja de rätta skärriktningarna för olika material kan välja de rätta skärriktningarna och bearbetningsdata för olika material 24

26 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga iakttar de överenskomna arbetstiderna och arbetsinstruktionerna förhåller sig positivt till säkert arbete; undviker risker i sitt arbete iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och förorsakar inga faror använder på ett säkert sätt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder i enlighet med instruktionerna Hållbar utveckling förstår de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling under handledning iakttar reglerna och instruktionerna på arbetsplatsen; arbetar ansvarsfullt och på överenskommet sätt tar självständigt ansvar för säkerheten i sitt arbete iakttar arbetsplatsens instruktioner; tar i sitt arbete hänsyn till de övriga medlemmarna i arbetslaget säkerställer att skyddsutrustningen, arbetsredskapen och materialen är säkra att använda; avlägsnar arbetsredskap som är i olag och lämnar in dem på service beaktar nästan självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer för det mesta principerna om hållbar utveckling arbetar enligt god yrkespraxis och värdesätter sitt arbete utvecklar självständigt säkerheten i sitt arbete observerar och identifierar farorna i arbetet och informerar om dem bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet beaktar självständigt de miljökonsekvenser som hanteringen av råvaror och kemikalier orsakar; följer principerna om hållbar utveckling Interaktion och samarbete kommer till rätta i interaktionssituationer som är nödvändiga i arbetet. kan agera i de interaktionssituationer som arbetet kräver. kan vara flexibel och främjar samarbetet i olika interaktionssituationer. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att självständigt med en CNC-maskin tillverka en produkt som han eller hon har ritat eller modellerat med ett CAD-program.Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 25

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Läroplan Grundexamen inom träbranschen. Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare

Läroplan Grundexamen inom träbranschen. Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare Läroplan 2014- Grundexamen inom träbranschen Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2010, förverkligad

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Föreskrift 84/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALL- BRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALL- BRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALL- BRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AUTOMATIONSTEKNIK OCH UNDERHÅLL AUTOMATIONSMONTÖR UNDERHÅLLSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Obligatoriska Examensdel:2.1.1 Arbeten i grundläggande uppgifter inom textil-och beklädnadsbranschen 15kp. Åk 1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013

GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013 Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013 Föreskrift 24/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:27 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2013:27 ISBN 978-952-13-5514-1

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik elmontör Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik automationsmontör

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning Grundexamen inom maskin- och metallbranschen; Plåtslagare/Svetsare, Verkstadsmekaniker Examensdel: 2.1.1 Grundläggande arbete i Montering och Automation, 15 kp Årskurs 1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, KLÄDSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, TEXTILSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGS BRANSCHEN 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGSBRANSCHEN 2007 FÖRESKRIFT 3/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: obligatorisk Examensdel: 2.1.1 Arbete inom livsmedelsproduktion 30 kp, åk 1. Modul 1: Grunder inom livsmedelsbranschen 10 kp. Modul 2: Bageriproduktion 10 kp. Modul 3: Livsmedelsproduktion

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i musik 2014 Kompetensområdet för musik, musiker Kompetensområdet för musikteknologi, musikteknolog Kompetensområdet för pianostämning, pianostämmare Föreskrift

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT FÖRESKRIFT 86/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplan 2010- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom maskinoch metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplanen är uppgjord enligt

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 6/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 FÖRESKRIFT 6/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BEKLÄDNADSBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BEKLÄDNADSBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BEKLÄDNADSBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MODISTBRANSCHEN, MODIST UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN

GRUNDEXAMEN I TURISM GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I TURISM UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRSÄLJNINGS- OCH RÅDGIVNINGS- TJÄNSTER INOM TURISM, TURISTTJÄNSTEMAN

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 1/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 1/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMEDSGESÄLL 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMEDSGESÄLL 2007 FÖRESKRIFT 1/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEXTILTEKNIK, TEXTILTILLVERKARE UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

GRUNDEXAMEN I IDROTT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN

GRUNDEXAMEN I IDROTT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I IDROTT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 51/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 51/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 36/011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 FÖRESKRIFT 36/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen

Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen 015 Bilaga, beslut 17 U, 8.1.015, (ÅLR 015/10866) Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen Fastställd och reviderad av Ålands landskapsregering 1.9.015 respektive 8.10.015. Läroplansgrunderna gäller fr.o.m.

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 44/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Föreskrift 44/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor SLÖJD. Reviderade 2009-04-02

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor SLÖJD. Reviderade 2009-04-02 KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor SLÖJD Reviderade 2009-04-02 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer