GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:"

Transkript

1 Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE: PLATS FÖR EXAMENSTILLFÄLLE: DATUM FÖR BEDÖMNINGSDISKUSSION: BEDÖMNINGSDISKUSSIONENS LÄNGD BEDÖMARE SOM FÖRETRÄDER ARBETSGIVAREN NAMN OCH TITEL: BEDÖMARUTBILDNING JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ BEDÖMARE SOM FÖRETRÄDER ARBERTSTAGAREN NAMN, UTBILDNING OCH TITEL: BEDÖMARUTBILDNING JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ BEDÖMARE SOM FÖRETRÄDER LÄROANSTALTEN: EX.M JA NEJ

2 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING: 1. Behärskande av arbetsprocessen NÖJAKTIGA x GODA x BERÖMLIGA x Planmässigt arbete Den studerande eller examinanden, identifierar starka sidor och behov gällande tillväxt och utveckling hos klienter i olika åldrar och med olika bakgrund. ställer upp mål som stöder klientens tillväxt och utveckling tillsammans med klienten och arbetsgruppen. utför sitt arbete målinriktat utgående från en skriftlig plan som stöder klientens tillväxt och utveckling. utvärderar sin egen verksamhet och genomförandet av den skriftliga planen som har klienten som utgångspunkt. IAKTTAGELSER SOM RÖR EXAMINANDENS VERKSAMET identifierar starka sidor och behov gällande tillväxt och utveckling hos klienter i olika åldrar och med olika bakgrund och utnyttjar olika datainsamlingsmetoder. ställer upp mål som stöder klientens tillväxt och utveckling tillsammans med klienten och arbetsgruppen så att klientens ålder och utvecklingsstadium beaktas. utför sitt arbete målinriktat i samarbete med arbetsgemenskapen utgående från en skriftlig plan som stöder klientens tillväxt och utveckling. utvärderar realistiskt sin egen verksamhet och genomförandet av den skriftliga planen som har klienten som utgångspunkt. identifierar ingående starka sidor och behov gällande tillväxt och utveckling hos klienter i olika åldrar och med olika bakgrund och utnyttjar mångsidigt olika datainsamlingsmetoder. ställer upp mål som stöder klientens tillväxt och utveckling tillsammans med klienten, dennas närmaste och arbetsgruppen så att klientens ålder, utvecklingsstadium och livssituation beaktas. utför sitt arbete målinriktat och konsekvent i samarbete med klienten, dennas närmaste och arbetsgemenskapen utgående från en skriftlig plan som stöder klientens tillväxt och utveckling. utvärderar realistiskt och mångsidigt sin egen verksamhet och genomförandet av den skriftliga planen som har klienten som utgångspunkt. BEDÖMNING:

3 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING: 2 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material NÖJAKTIGA x GODA x BERÖMLIGA x Stöd för utveckling och handledning Den studerande eller examinanden, lyssnar på och observerar klienten samt diskuterar med klienten om dennes behov. erbjuder klienterna verksamhetsmöjligheter samt använder olika material, redskap och utrymmen i sin verksamhet. använder en del metoder som lämpar sig för verksamhetsmiljön för att främja och stöda klientens tillväxt och utveckling. använder kreativa verksamhetsmetoder och arbetssätt som stöd för tillväxt. handleder och vägleder klienten i den dagliga verksamheten. stöder klientens godtagbara verksamhet och sätter ändamålsenligt gränser för klientens verksamhet. handleder olika klientgrupper och stöder interaktion mellan klienterna. lyssnar på och observerar klienten samt diskuterar med klienten om dennes behov. Beaktar klientens livssituation. erbjuder klienterna verksamhetsmöjligheter samt använder ändamålsenligt olika material, redskap och utrymmen i sin verksamhet. använder mångsidigt olika metoder som lämpar sig för verksamhetsmiljön för att främja och stöda klientens tillväxt och utveckling. använder kreativa verksamhetsmetoder och arbetssätt mångsidigt som stöd för tillväxt. handleder och vägleder klienten i den dagliga verksamheten samt beaktar honom/henne som en aktiv deltagare. stöder klientens godtagbara verksamhet och sätter ändamålsenligt gränser för klientens verksamhet och motiverar dem. handleder olika klientgrupper och stöder aktivt interaktionen mellan klienterna. lyssnar på och observerar klienten samt diskuterar naturligt med klienten om dennes behov. Beaktar mångsidigt klientens livssituation. erbjuder klienterna verksamhetsmöjligheter på ett inspirerande och motiverande sätt samt använder ändamåls-enligt och kreativt olika material, redskap och utrymmen i sin verksamhet. använder mångsidigt och kreativt metoder som lämpar sig för verksamhetsmiljön för att främja och stöda klientens tillväxt och utveckling. använder kreativa verksamhetsmetoder och arbetssätt mångsidigt och frimodigt som stöd för tillväxt. handleder och vägleder klienten på ett självständigt och ansvarsfullt sätt i den dagliga verksamheten samt beaktar honom/henne som en aktiv deltagare. stöder klientens godtagbara verksamhet och sätter ändamålsenligt gränser för klientens verksamhet och motiverar dem samt finner positiva lösningar. handleder olika klientgrupper naturligt samt stöder aktivt interaktionen mellan klienterna i olika situationer. beaktar trivsamheten i klientens verksamhetsmiljö och upprätthåller estetiken i den. utformar klientens verksamhetsmiljö så att den blir trivsam och upprätthåller estetiken i den. utformar verksamhetsmiljön tillsammans med klienten så att den blir trivsam och upprätthåller estetiken i den. Beaktar estetiska faktorer i den egna branschen.

4 3 arbetar med stöd av arbetsgruppen enligt verksamhetsprinciper och rekommendationer som gäller för klientgruppen (t.ex. principer för småbarnsfostran och förebyggande barnskyddsarbete, kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre, utvecklingsplan för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, motionsrekommendationer). Beaktande av hälsa, säkerhet- och funktionsförmågan stöder som medlem i arbetsgruppen klienternas hälsa och välfärd genom att handleda dem i användningen av de tjänster som de behöver. tillreder såväl husmanskost som bakverk enligt kraven på livsmedelshygien. Beaktar klientens behov. arbetar enligt verksamhetsprinciper och rekommendationer som gäller för klientgruppen. stöder klienternas hälsa och välfärd genom att handleda dem i användningen av de tjänster som de behöver. planerar och tillreder husmanskost och bakverk som näringsmässigt är fullvärdiga och enligt kraven på livsmedelshygien. Beaktar klientens behov. arbetar enligt verksamhetsprinciper och rekommendationer som gäller för klientgruppen samt motiverar sin verksamhet med dem. främjar med sin verksamhet klienternas hälsa och välfärd samt handleder dem i en mångsidig användning av de tjänster som de behöver. planerar och tillreder husmanskost och bakverk som näringsmässigt är fullvärdiga och enligt kraven på livsmedelshygien. Beaktar klientens behov på ett mångsidigt sätt. IAKTTAGELSER SOM RÖR EXAMINANDENS VERKSAMET BEDÖMNING:

5 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING: 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet NÖJAKTIGA x GODA x BERÖMLIGA x Behärskande av kunskap som gäller stöd av klientens tillväxt och utveckling Den studerande eller examinanden, den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen hos klienter i olika åldrar. känner till processen för vård- och fostringsarbete och principerna för en planmässig och målinriktad verksamhet och beaktar dem i sitt arbete. datainsamlingsmetoder som används i klientens vård och fostran. verksamhetsmöjligheter som stöder klientens tillväxt och utveckling samt hur man skapar en verksamhetsmiljö som stöder tillväxt och utveckling. använder sig i sitt arbete av kreativa uttrycksmetoder som stöder tillväxt och utveckling. motiverar sin verksamhet med kunskap om den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen hos klienter i olika åldrar och om faktorer som inverkar på utvecklingen. känner till processen för vård- och fostringsarbete samt motiverar sin verksamhet med principerna för en planmässig och målinriktad verksamhet. använder sig i sitt arbete mångsidigt av kunskap om datainsamlingsmetoder som är centrala med tanke på klientens vård och fostran. motiverar sin verksamhet mångsidigt med kunskap om verksamhetsmöjligheter som stöder klientens tillväxt och utveckling samt hur man skapar en verksamhetsmiljö som stöder tillväxt och utveckling. använder sig i sitt arbete motiverat av kreativa uttrycksmetoder som stöder tillväxt och utveckling. kunskap om den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen hos klienter i olika åldrar och om faktorer som inverkar på utvecklingen. känner till processen för vård- och fostringsarbete samt motiverar mångsidigt sin verksamhet med principerna för en planmässig och målinriktad verksamhet. använder sig i sitt arbete mångsidigt av kunskap om datainsamlingsmetoder som är centrala med tanke på klientens vård och fostran. motiverar sin verksamhet mångsidigt med kunskap om verksamhetsmöjligheter som stöder klientens tillväxt och utveckling samt hur man skapar en verksamhetsmiljö som stöder tillväxt och utveckling. använder sig i sitt arbete mångsidigt och motiverat av kreativa uttrycksmetoder som stöder tillväxt och utveckling. 4 lagbundenheter som hör ihop med verksamheten i grupper. kulturens betydelse i människans verksamhet. motiverar sin verksamhet med kunskap om lagbundenheter som hör ihop med verksamheten i grupper. motiverar sin verksamhet med kunskap om kulturens betydelse i människans verksamhet. kunskap om lagbundenheter som hör ihop med verksamheten i grupper. kunskap om kulturens betydelse i människans verksamhet.

6 5 Behärskande av kunskap om hälsa och välfärd beaktar i sitt arbete faktorer som främjar och hindrar klienternas välfärd. näringsrekommendationerna för sina klienter och tillredningsprinciperna för husmanskost samt kraven på livsmedelshygien. beaktar i sitt arbete faktorer som främjar och hindrar klienternas välfärd och motiverar sin verksamhet med dem. motiverar sin verksamhet med näringsrekommendationerna för sina klienter och tillredningsprinciperna för husmanskost samt kraven på livsmedelshygien. beaktar i sitt arbete faktorer som främjar och hindrar klienternas välfärd och dem. näringsrekommendationerna för sina klienter och tillredningsprinciperna för husmanskost samt kraven på livsmedelshygien. Behärskandet av kunskap om grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och hälsovårdens historia och verksamhetssystem redogör för uppbyggnaden av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och för de centrala kraven på yrkesskicklighet i examen. redogör för uppbyggnaden av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och kraven på yrkesskicklighet. redogör för närvårdaryrkets historiska och samhälleliga bakgrund, uppbyggnaden av examen och kraven på yrkesskicklighet. redogör för social- och hälsovårdens historia och det nutida verksamhetssystemet inom social- och hälsovården. redogör för social- och hälsovårdens historia och nuläge samt använder sig i sitt arbete av kunskap om social- och hälsovårdens verksamhetssystem. Behärskandet av kunskap om författningar, bestämmelser och verksamhetsprinciper redogör för social- och hälsovårdens historia, nuläge och centrala visioner för framtiden samt använder sig i sitt arbete av kunskap om social- och hälsovårdens verksamhetssystem. verksamhetsprinciperna och rekommendationerna för olika klientgrupper (t.ex. principer för småbarnsfostran och förebyggande barnskyddsarbete, kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre, utvecklingsplan för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, motionsrekommendationer). arbetar enligt social- och hälsovårdsbranschens verksamhetsprinciper, författningar och bestämmelser för stöd för utveckling och handledning. motiverar sin verksamhet med kunskap om verksamhetsprinciperna och rekommendationerna för olika klientgrupper (t.ex. principer för småbarnsfostran och förebyggande barnskyddsarbete, kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre, utvecklingsplan för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, motionsrekommendationer) arbetar enligt social- och hälsovårdsbranschens verksamhetsprinciper, författningar och bestämmelser för stöd för utveckling och handledning och motiverar sin verksamhet med dem. kunskap om verksamhetsprinciperna och rekommendationerna för olika klientgrupper (t.ex. principer för småbarnsfostran och förebyggande barnskyddsarbete, kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre, utvecklingsplan för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, motionsrekommendationer). arbetar enligt social- och hälsovårdsbranschens verksamhetsprinciper, författningar och bestämmelser för stöd för utveckling och handledning och motiverar mångsidigt sin verksamhet med dem.

7 6 Behärskandet av kunskap om inlärningsfärdigheter använder sig i sin verksamhet av kunskap om grunderna för inlärningsfärdigheter. använder sig i sin verksamhet av kunskap om skedena i den yrkesmässiga tillväxten och utvecklingen. motiverar sin verksamhet med kunskap om grunderna för inlärningsfärdigheter. motiverar sin verksamhet med kunskap om skedena i den yrkesmässiga tillväxten och utvecklingen. kunskap om grunderna för inlärningsfärdigheter. kunskap om skedena i den yrkesmässiga tillväxten och utvecklingen. utnyttjar i sin verksamhet en del medel för informationssökning, kommunikation och dokumentation. utnyttjar i sin verksamhet de mest centrala medlen för informationssökning, kommunikation och dokumentation. utnyttjar i sin verksamhet mångsidigt medlen för informationssökning, kommunikation och dokumentation. IAKTTAGELSER SOM RÖR EXAMINANDENS VERKSAMET BEDÖMNING:

8 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING: 7 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande NÖJAKTIGA x GODA x BERÖMLIGA x Lärande och problemlösning Den studerande eller examinanden, tar delvis ansvar för sitt lärande och förkovrar sig i sitt yrkesmässiga kunnande. identifierar sina egna starka sidor och utvecklingsområden samt utvärderar sin egen yrkesmässiga utveckling. Ändrar sin verksamhet på basis av respons. söker information enligt givna anvisningar samt använder informationsteknik och dokumentationsredskap. söker självmant handledning i problemsituationer. Interaktion och samarbete uttrycker sig själv begripligt både muntligt och skriftligt. Förstår klientens meddelanden och besvarar dem. arbetar serviceinriktat och med klienten som utgångspunkt. arbetar som medlem i arbetsgruppen och följer arbetsgruppens regler och verksamhetsprinciper. tar ansvar för sitt lärande och förkovrar sig i sitt yrkesmässiga kunnande. identifierar vilket stadium den egna yrkesmässiga tillväxten och utvecklingen befinner sig i samt ställer upp mål för sin yrkesmässiga utveckling. Utvärderar sin verksamhet och ändrar sin verksamhet på basis av respons. söker mångsidigt information samt använder smidigt informationsteknik och dokumentationsredskap. motiverar de egna lösningarna i problemsituationer på ett professionellt sätt. uttrycker sig själv begripligt och tydligt både muntligt och skriftligt. Förstår meddelanden från klienten och dennes närmaste och har klienten som utgångspunkt när han/hon besvarar dem. arbetar naturligt, serviceinriktat och med klienten som utgångspunkt. arbetar smidigt som medlem i arbetsgruppen och följer arbetsgruppens regler och verksamhetsprinciper. tar aktivt ansvar för sitt lärande och förkovrar sig mångsidigt i sitt yrkesmässiga kunnande. Identifierar vilket stadium den egna yrkesmässiga tillväxten och utvecklingen befinner sig i och tar ansvar för den. Gör en realistisk utvärdering av sin verksamhet och ändrar sin verksamhet på basis av respons. söker mångsidigt och kritiskt information samt använder smidigt informationsteknik och dokumentationsredskap som hör ihop med arbetet. motiverar de egna lösningarna i problemsituationer på ett professionellt sätt och föreslår realistiska och konstruktiva alternativ till lösning.. uttrycker sig själv begripligt och tydligt både muntligt och skriftligt, förstår meddelanden från klienten och dennes närmaste och har klienten som utgångspunkt och är professionell när han/hon besvarar dem. arbetar naturligt, serviceinriktat och klientcentrerat och ändamålsenligt samt med klienten som utgångspunkt. i olika situationer. arbetar initiativrikt och flexibelt som medlem i arbetsgruppen och följer de gemensamma verksamhetsprinciperna.

9 8 Yrkesetik högaktar klienterna och respekterar deras värderingar och kulturella bakgrund. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga arbetar i bekanta situationer och arbetsmiljöer enligt föreskrifterna och verksamhetsprinciperna för arbetshälsa och arbetarskydd. har omsorg om klienternas säkerhet enligt givna anvisningar. högaktar klienterna samt respekterar och förstår deras värderingar och kulturella bakgrund. arbetar enligt föreskrifterna och verksamhetsprinciperna för arbetshälsa och arbetarskydd. har omsorg om klienternas säkerhet och förutser eventuella säkerhetsrisker och farliga situationer. högaktar klienterna individuellt samt respekterar och förstår deras värderingar och kulturella bakgrund. följer självmant anvisningarna och föreskrifterna för arbetshälsa och arbetarskydd samt klarar av nya och föränderliga situationer. har omsorg om klienternas övergripande säkerhet, förutser eventuella säkerhetsrisker och farliga situationer. IAKTTAGELSER SOM RÖR EXAMINANDENS VERKSAMET BEDÖMNING:

10 EXAMENSDEL EXAMINANDENS NAMN PERSONLIG PLAN FÖR EXAMENSTILLFÄLLE GODKÄND INFÖR EXAMENSTILLFÄLLET ENLIGT TREPARTSPRINCIPEN: JA TOTALBEDÖMNING B 3 G 2 N 1 UNDERKÄND MOTIVERING FÖR TOTALBEDÖMNING ENLIGT BEDÖMNINGSOBJEKT: 1. BEHÄRSKANDE AV ARBETSPROCESSEN 2. BEHÄRSKANDE AV ARBETSMETODER, REDSKAP OCH MATERIAL

11 3. BEHÄRSKANDE AV DEN KUNSKAP SOM LIGGER SOM GRUND FÖR ARBETET 2 4. NYCKELSKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE Ort och datum : Bedömarnas namnteckning arbetsgivarpart arbetstagarpart bedömare från läroanstalten namnförtydligande namnförtydligande namnförtydligande Delgivning av vitsord: examinand namnförtydligande

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Kompetensområdet för MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD

Kompetensområdet för MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Handbok för bedömare i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Handbok för bedömare i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Yrkesakademin i Österbotten Examensmästare Handbok för bedömare i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Carola Sjöström, Annika Snickars och Maria Männikkö

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING KOMPETENSOMRÅDET FÖR VÅRD OCH FOSTRAN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare. Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare

Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare. Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare Läroplan 2010-2011 Grundexamen inom social- och Utbildningsprogrammet för rehabilitering, Närvårdare Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 22.10.2012 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå 3

Läs mer

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har breda baskunskaper för olika uppgifter

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 19.11.2012 Innehåll Professionell interaktion och hållning 4 sv... 2 Främjande

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: VÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel:

Läs mer

MÅLEN FÖR OCH UBBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT

MÅLEN FÖR OCH UBBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD ÄNDRING AV FÖRESKRIFT BILAGA 1 1(5) 1 MÅLEN FÖR OCH UBBYGGNADEN AV I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT 1.2 UPPBYGGNADEN AV I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION I AUDIOVISUELL

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 1 Utbildningsprogrammet

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 Revidering är godkänd av styrelsen för Ålands

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Yrkesexamen för arbete som teamledare

Yrkesexamen för arbete som teamledare Yrkesexamen för arbete som teamledare Yrkesexamen för arbete som teamledare Den som har avlagt examen för arbete som teamledare har kompetens att planera och handleda arbetet i ett team och att introducera

Läs mer

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning Den som avlagt grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning uppnår en mångsidig kompetens

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom fastighetsservice Kompetensområdet för fastighetsskötsel Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Produktion av

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE Gisela Andergård-Heiskanen 4.2.2017 Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare Inledning Vi har ett stort och utbrett nätverk av arbetsplatser där våra examinander

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen FÖRESKRIFT 19.12.2011 37/011/2011 Giltighetstid: fr.o.m. 1.1.2012 tillsvidare GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen - Utbildningsprogrammet/kompetensområdet

Läs mer

Närvårdare är mångkunniga

Närvårdare är mångkunniga Närvårdare är mångkunniga EN YRKESPERSON INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Närvårdare har grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Man kan studera till närvårdare inom den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik

Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik Den som avlagt grundexamen arbetar i organisationer och företag i olika uppgifter inom databehandling,

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: 2.1.1 Förmåga att instruera 35 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan kan i sitt arbete använda sin egen förmåga att instruera och följa de yrkesmässiga principerna

Läs mer

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM 2018 2021 Godkänt i stadsstyrelsen 10.9.2018 341 1 Inledning Personalprogrammet stöder verkställandet av Karleby stads strategi. Stadsstrategin Karleby förnyas djärvt har

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Ridning och travsport Yrkesprov nr 4 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt f. yrkesprov

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

Utbildningsprogrammet för det sociala området Kompetenser för Socionom (YH) examen

Utbildningsprogrammet för det sociala området Kompetenser för Socionom (YH) examen Sosiaalialan AMK -verkosto Utbildningsprogrammet för det Kompetenser för Socionom (YH) examen Socionom (YH) kompetenserna är indelade enligt följande: - - - Etisk kompetens inom det Översättning: Susanne

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER

NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER F Ö R O R D Arbetet inom social- och hälsovården skapar en grund för ett fungerande samhälle. Närvårdarna arbetar nära klienter och patienter och deras arbete syns i och påverkar

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Idé och formgivning 2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven:

Idé och formgivning 2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven: Idé och formgivning utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen, bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av aspekter

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter m läranstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

LÄROPLAN. Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv

LÄROPLAN. Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv LÄROPLAN Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv ÅLANDS VÅRDINSTITUT Godkänd av direktionen 22.4.2008 2 INNEHÅLL 1. KRAV FÖR ATT FÅ PÅBÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HANDIKAPPOMSORG...4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

KÄRNKOMPETENSBESKRIVNING FÖR KYRKANS SKOL- OCH STUDENTARBETARE

KÄRNKOMPETENSBESKRIVNING FÖR KYRKANS SKOL- OCH STUDENTARBETARE KÄRNKOMPETENSBESKRIVNING FÖR KYRKANS SKOL- OCH STUDENTARBETARE Yrkesbeskrivning Kyrkan och församlingarnas anställda är en närvarande samarbetspartner i många gemenskaper. Utgångspunkten för kyrkans samarbete

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Föreskrift 80/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Föreskrift 80/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen för teknisk planering, planeringsassistent, 2014 Föreskrift 80/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE 2013 Föreskrift 15/011/2013

YRKESEXAMEN FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE 2013 Föreskrift 15/011/2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE 2013 Föreskrift 15/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:24 Föreskrifter och anvisningar 2013:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer