PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN"

Transkript

1

2 PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

3 I N N E H Å L L PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN IDENTIFIERING AV KUNNANDE ERKÄNNANDE AV KUNNANDE Erkännande av kunnande från gymnasiestudier Erkännande av kunnande från en yrkesinriktad grundexamen Erkännande av kunnande från yrkes- och specialyrkesexamina Erkännande av kunnande från högskolestudiestudier Andra författningsändringar som trätt i kraft OMVANDLING AV VITSORD... 5 TABELL 1 ERKÄNNANDE AV GYMNASIEKURSER FÖR DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA... 6 TABELL 2 ERKÄNNANDE AV EXAMENSDELAR SOM KOMPLETTERAR YRKESKOMPETENSEN FÖR DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA TABELL 3 BEDÖMNINGSTABELL

4 1 PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Erkännandet av kunnande regleras i 30 i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, ändrad 787/2014 och 246/2015). Enligt paragrafen har en studerande rätt att få tidigare förvärvat kunnande som motsvarar kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examens- eller utbildningsgrunderna identifierat och erkänt. Utbildningsstyrelsen kan bestämma om principerna för dimensioneringen av identifieringen och erkännandet av kunnande samt om omvandlingen av vitsord. Den studerande ska av utbildningsanordnaren begära identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande. Utbildningsanordnaren ska informera studerande om tillvägagångssätten vid erkännande av kunnande. 1 IDENTIFIERING AV KUNNANDE Den studerandes kunnande identifieras genom att jämföra det med kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnande i examensdelarna i de grunder för grundexamina som Utbildningsstyrelsen fastställt. Tidigare förvärvat kunnande, inklusive vitsord, kan erkännas direkt för grundexamen, medan sådant erkänt kunnande som inte har bedömts ska bedömas enligt grunderna för grundexamen. 2 ERKÄNNANDE AV KUNNANDE Genom erkännande av kunnande kan studerande få vissa examensdelar helt eller delvis avlagda beroende på hur mycket kunnande de har som motsvarar kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examen. I de yrkesinriktade grundexamina och i deras examensdelar bestäms omfattningen av kunnandet med kompetenspoäng. Vid identifiering och erkännande av kunnande följs författningar som reglerar hur kunnande bedöms, om hur beslut fattas vid bedömning och om hur omprövning av bedömning begärs. En studerande kan ha förvärvat kunnande på många olika sätt i Finland eller utomlands och då är principerna om identifiering och erkännande desamma. Enligt principerna i det europeiska meritöverföringssystemet kan kunnande som förvärvats och bedömts i ett annat land erkännas direkt, inklusive vitsord, som en del av en grundexamen, om kunnandet med avseende på inlärningsresultaten motsvarar kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna i fråga. Omfattningen av kunnandet bedöms utifrån hur stor del av det förvärvade kunnandet som motsvarar kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna i den grundexamen som avläggs. 2.1 Erkännande av kunnande från gymnasiestudier Kunnande som studerande förvärvat genom gymnasiestudier erkänns för de delområden i de gemensamma examensdelarna som motsvarar läroämnena i gymnasiet. Med gymnasiestudier avses lärokurser som avlagts i ett gymnasium eller, om inte en hel lärokurs avlagts, kurser i läroämnen. Av det kunnande som krävs i grundexamen (35

5 2 kompetenspoäng) ger gymnasiets lärokurser eller kurser i läroämnena (tabell 1) 32 kompetenspoäng genom erkännande av kunnande. Kunnande som inhämtats i gymnasiet kan förutom för de gemensamma examensdelarna i en yrkesinriktad grundexamen även erkännas för de fritt valbara examensdelarna i en omfattning av högst 10 kompetenspoäng och för de fritt valbara examensdelarna i yrkesinriktade valbara examensdelar i en omfattning av högst 15 kompetenspoäng. En viss del av de avlagda kurserna ska vara obligatoriska kurser i läroämnet (tabell 1). Det totala antalet avlagda kurser inverkar på hur mycket kunnande som kan erkännas i en yrkesinriktad grundexamen. En studerande kan ha avlagt gymnasiets hela lärokurs, lärokursen i ett eller flera läroämnen eller enskilda kurser i läroämnen. Gymnasiestudier erkänns utgående från lärokurserna i avgångsbetyget i en omfattning av högst 57 kompetenspoäng: för gemensamma examensdelar i en omfattning av 32 kompetenspoäng för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, högst 15 kompetenspoäng för fritt valbara examensdelar högst 10 kompetenspoäng (ska stödja kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i den examen som avläggs). Dessutom kan en studerande ha förvärvat kunnande för delområden av gemensamma examensdelar trots att motsvarande kurser inte nämns i grunderna för gymnasiets läroplan, till exempel för Informations- och kommunikationsteknik och användningen av den 1 kp, Arbetslivsfärdigheter 1 kp och Företagsamhet och företagsverksamhet 1 kp. En studerande kan ha avlagt andra gymnasiekurser eller på annat sätt förvärvat kunnande för dessa delområden. Utgående från enskilda kurser i gymnasiets läroämnen erkänns kunnande kurs för kurs för motsvarande delområden av de gemensamma examensdelarna i yrkesinriktade grundexamina. Omfattningen fastställs så att en avlagd gymnasiekurs motsvarar 1,5 kompetenspoäng. Kunnande från gymnasiestudier erkänns enligt principerna i tabell 1. Vid erkännande av gymnasiekurser som ingår i läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna tillämpas motsvarande principer som vid erkännande av gymnasiekurser som ingår i gymnasieutbildningen för unga. Alla ovan nämnda fall av erkännande av kunnande baserar sig på grunderna för gymnasiets läroplan, föreskrifterna 33/011/2003 och 60/011/2015. Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 (föreskrift 60/011/2015) införs i gymnasiet Studerande som har inlett sina studier i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan 2003 (föreskrift 33/011/2003) slutför studierna enligt dessa grunder. 2.2 Erkännande av kunnande från en yrkesinriktad grundexamen Utgående från examensbetyget över en tidigare avlagd yrkesinriktad grundexamen erkänns kunnande från examensdelarna som kompletterar yrkeskompetensen (prestationer före ) eller från studiehelheterna i de gemensamma studierna (prestationer avlagda enligt grundexamina som var i kraft ) för gemensamma examensdelar som motsvarar dem. Genom erkännande av kunnande får den studerande 32 av de 35 kompetenspoäng som krävs. Vid erkännandet av kunnande bör man försäkra sig om att målen för kunnandet i alla fyra gemensamma examensdelar uppnås och att omfattningen av kompetenspoängen uppfylls.

6 3 Dessutom kan enskilda studerande få kunnande erkänt för delområden i de gemensamma examensdelarna trots att motsvarande examensdelar inte varit obligatoriska eller inte alls funnits i tidigare examensgrunder eller grunder för läroplanen för grundläggande yrkesutbildning (Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den 1 kp, Arbetslivsfärdigheter 1 kp, Företagsamhet och företagsverksamhet 1 kp). En studerande kan ha avlagt studier på dessa områden eller på annat sätt förvärvat kunnande för dessa delområden. Kunnande kan förutom för de gemensamma examensdelarna i en yrkesinriktad grundexamen även erkännas för de fritt valbara examensdelarna i en omfattning av högst 10 kompetenspoäng och för de fritt valbara examensdelarna i yrkesinriktade valbara examensdelar i en omfattning av högst 15 kompetenspoäng. Kunnande från en tidigare avlagd yrkesinriktad grundexamen erkänns enligt principerna i tabell 2. Om det saknas vitsord eller jämförbart vitsord över tidigare studier eller på annat sätt förvärvat kunnande som omfattar en hel examensdel, ska den studerande visa sitt kunnande enligt lagstiftningen och examensgrunderna för att erhålla ett vitsord. Vid behov används tabellen för omvandling av vitsord (kapitel 3). Tidigare avlagda yrkesinriktade examensdelar erkänns för de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen om det tidigare förvärvade kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen erkänns för delområden i de gemensamma examensdelarna för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, högst 15 kompetenspoäng för fritt valbara examensdelar högst 10 kompetenspoäng (ska stödja kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i den examen som avläggs). Yrkesinriktade examensdelar erkänns för yrkesinriktade examensdelar för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, högst 15 kompetenspoäng för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, högst 15 kompetenspoäng för fritt valbara examensdelar högst 10 kompetenspoäng (ska stödja kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i den examen som avläggs). 2.3 Erkännande av kunnande från yrkes- och specialyrkesexamina Kunnande som förvärvats i yrkes- och specialyrkesexamina erkänns utgående från betyg för de yrkesinriktade examensdelar i grundexamen om det tidigare förvärvade kunnandet från yrkes- och specialyrkesexamina motsvarar kraven på yrkesskicklighet. Kunnandets omfattning bestäms enligt omfattningen av de yrkesinriktade examensdelar som fastställts i grunderna för den yrkesinriktade grundexamen.

7 Kunnande förvärvat i yrkes- och specialyrkesexamina erkänns 4 för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från en yrkesexamen eller specialyrkesexamen, högst 15 kompetenspoäng för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, högst 15 kp för fritt valbara examensdelar högst 10 kompetenspoäng (ska stödja kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i den examen som avläggs). 2.4 Erkännande av kunnande från högskolestudiestudier Kunnande som förvärvats genom högskolestudier jämförs med kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i grunderna för den yrkesinriktade grundexamen. Kunnande som förvärvats genom högskolestudier erkänns utgående från betyg för de yrkesinriktade examensdelar, de delområden i gemensamma examensdelar eller de fritt valbara examensdelar om det tidigare förvärvade kunnandet motsvarar kraven på yrkesskickligheten eller målen för kunnandet. Högskolestudierna har dimensionerats med studiepoäng, men dessa fastställs på ett annat sätt än kompetenspoängen i grundexamina. Därför kan högskolans studiepoäng inte direkt överföras i samband med erkännande av kunnande för en grundexamen. Kompetenspoängen baserar sig på grunderna för de yrkesinriktade grundexamina. Kunnande som förvärvats genom högskolestudier kan erkännas för delområden i de gemensamma examensdelarna för yrkesinriktade examensdelar för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från yrkeshögskolestudier, högst 15 kompetenspoäng för yrkesinriktade valbara examensdelar: Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, högst 15 kompetenspoäng för fritt valbara examensdelar högst 10 kompetenspoäng (ska stödja kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i den examen som avläggs). 2.5 Andra författningsändringar som trätt i kraft Det är möjligt att genom särskilda studiearrangemang avvika från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet samt bedömningen av kunnandet i examenseller utbildningsgrunderna, när det är motiverat av skäl som har samband med den studerandes hälsotillstånd eller när kraven eller målen är oskäliga för den studerande (L 630/1998, ändringen 246/2015, 21 ). I detta fall bör den studerande dock innefatta kunnande från övriga delområden i examensdelen i fråga så att kunnandet och omfattningen av kompetenspoängen i examensdelen i fråga uppfylls. Efter att statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad (801/2014) trätt i kraft, , är delområdet upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap obligatoriskt för alla studerande.

8 5 3 OMVANDLING AV VITSORD I grundläggande yrkesutbildning bedöms kunnandet med skalan berömliga (3), goda (2) och nöjaktiga (1), och om detta bestäms i 10 i statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (811/1998, ändring 329/2015). De studerande ska bedömas enligt bedömningspraxis vid den läroanstalt där studierna eller examen avläggs. Om vitsordsskalorna skiljer sig från vitsordsskalan i den grundläggande yrkesutbildningen, ska utbildningsanordnaren vid erkännande av kunnande omvandla vitsorden enligt följande tabell: VITSORDSSKALA berömliga 3 berömliga 5 utmärkta 10 berömliga 9 goda 2 nöjaktiga 1 goda 4 goda 8 goda 3 nöjaktiga 7 nöjaktiga 2 försvarliga 6 nöjaktiga 1 hjälpliga 5 I tabell 1 ges ett exempel på erkännande av gymnasiekurser för gemensamma examensdelar och i tabell 2 på erkännande av examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen. Tabell 3 kan utbildningsanordnaren använda som modell vid planering av bedömning av kunnande. Dessutom har följande publikationer utgivna av Utbildningsstyrelsen uppdaterats med anledning av ändringarna: Bedömningsguide 2015, Betygsmodeller 2015 och Genomförande av grunderna för yrkesinriktade grundexamina inom den grundläggande yrkesutbildningen 2015.

9 6 TABELL 1 Erkännande av gymnasiekurser för de gemensamma examensdelarna (Grunderna för gymnasiets läroplan 33/011/2003 och Grunderna för gymnasiets läroplan 60/011/2015) i den grundläggande yrkesutbildningen, exempel. KURSER ENLIGT GYMNASIETS TIMFÖRDELNING (SrF 955/2002) OCH GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2003 KURSER ENLIGT GYMNASIETS TIMFÖRDELNING (SrF 942/2014) OCH GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2015 (i kraft ) GEMENSAMMA EXAMENSDELAR OCH DERAS DELOMRÅDEN I GRUNDEXAMINA inklusive kompetenspoäng Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Läroämne obligatoriska kp valbara kp Modersmål och litteratur (olika lärokurser) fyra av de obligatoriska kurserna 1 6 fyra av de obligatoriska kurserna 1 6 Modersmålet, svenska samiska teckenspråk den studerandes eget modersmål svenska som andraspråk svenska för teckenspråkiga romani Det andra inhemska språket, finska två av de obligatoriska kurserna 1 6 i A- lärokursen eller två av de obligatoriska kurserna 1-5 i B1-lärokursen två av de obligatoriska kurserna 1 6 i A- lärokursen eller två av de obligatoriska kurserna 1-5 i B1-lärokursen Det andra inhemska språket, finska Främmande språk (olika lärokurser) två av de obligatoriska kurserna 1 6 i A- lärokursen eller två av de obligatoriska kurserna 1 5 i B1-lärokursen två av de obligatoriska kurserna 1 6 i A- lärokursen eller två av de obligatoriska kurserna 1 5 i B1-lärokursen Främmande språk, A-språk B-språk 2 0 2

10 7 Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik två av de obligatoriska kurserna MAA1 MAA10 i lång matematik eller tre av de obligatoriska kurserna MAB1 MAB 6 i kort matematik den gemensamma studiehelheten i matematik MAG1 samt en av de obligatoriska kurserna MAA2 MAA10 i lång matematik eller två av de obligatoriska kurserna MAB2 MAB6 i kort matematik Matematik 3 2 Fysik FY1 FY1 Fysik och 2 1 Kemi KE1 KE1 kemi ---- bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs Informationsoch kommunikatio nsteknik samt användningen av den Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp Samhällslära SL1 och SL2 SL1 och SL2 Samhällsfärdigheter bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs Arbetslivsfärdigheter ---- bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs Företagsamhet och företagsverksamhet

11 8 Gymnastik GY1 eller GY2 GY1 eller GY2 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 2 1 Hälsokunskap HÄ1 HÄ1 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp ---- bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs bland gymnasiets obligatoriska kurser finns ingen motsvarande kurs Kännedom om olika kulturer Musik En eller flera av gymnasiets kurser i musik En eller flera av gymnasiets kurser i musik Konst och kultur Bildkonst En eller flera av gymnasiets kurser i bildkonst En eller flera av gymnasiets kurser i bildkonst Religion/Livsåskå dningskunskap En eller flera av gymnasiets kurser i religion eller livsåskådningskunskap (kursernas antal x 1,5) En eller flera av gymnasiets kurser i religion eller livsåskådningskunskap Etik Filosofi En eller flera av gymnasiets kurser i filosofi En eller flera av gymnasiets kurser i filosofi Psykologi En eller flera av gymnasiets kurser i psykologi En eller flera av gymnasiets kurser i psykologi Psykologi Biologi BI3 x 1,5 BI2 x 1,5 Miljökunnan de 1,5

12 TABELL 2 Erkännande av examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen för de gemensamma examensdelarna. 9 Obligatoriska examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen, 17 sv (prestationer före ) Gemensamma examensdelar (grunderna för de yrkesinriktade grundexamina i kraft ) Kunnande som erkänns i kompetenspoäng 3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Obligatoriska mål för kunnandet Valbara mål för kunnandet Modersmålet 4 sv Modersmålet Det andra inhemska Det andra inhemska språket, finska språket, finska 2 sv Främmande språk 2 sv Främmande språk Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik 3 sv Matematik 3 2 Fysik och kemi 2 sv Fysik och kemi Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den 3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap 1 sv Gymnastik 1 sv Hälsokunskap 1 sv Samhällsfärdigheter Arbetslivsfärdigheter Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållandeavarbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp Kännedom om olika kulturer Konst och kultur 1 sv Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna Valfria examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen 3 sv På basis av avlagda examensdelar erkänns kunnande i delområdena Då en studerande har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före , kan examensdelarna som kompletterar yrkeskompetensen i denna examen erkännas för delområdena i de gemensamma examensdelarna i enlighet med tabellen ovan. Kunnande erkänns i en omfattning av minst 32 kompetenspoäng. Från och med är omfattningen av de gemensamma examensdelarna i grunderna för grundexamina 35 kompetenspoäng. De obligatoriska målen för kunnandet ger 20 kompetenspoäng och de valbara 15 kompetenspoäng.

13 10 TABELL 3 Bedömningstabell. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 1. Behärskande av arbetsprocessen Bedöms: planeringen av det egna arbetet, bedömningen av arbetsprestationen och utvecklingen av det egna arbetet Bedöms: genomförandet av arbetshelheten, förmågan att arbeta självständigt och att ta ansvar BEDÖMNINGSKRITERIER PÅ ETT ALLMÄNT PLAN Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande planerar sitt arbete, men behöver handledning i nya situationer eller när arbetsmiljön förändras bedömer hur det egna arbetet lyckades klarar sig i bekanta arbetsuppgifter arbetar så att slutresultatet kan godkännas i enlighet med arbetsplanen eller kvalitetsmålen behöver tidvis handledning vid övergången till följande arbetsfas följer arbetsanvisningar, arbetstider och avtal samt kommer överens om avvikelser. planerar sitt eget arbete bedömer under arbetets gång hur det egna arbetet lyckas och klarar på egen hand av nya och föränderliga situationer beaktar att det egna arbetet är en helhet (t.ex. var börja, var sluta och vilka redskap m.m. som behövs i arbetet) arbetar så att slutresultatet överensstämmer med specialkraven i arbetsuppgiften övergår smidigt till följande arbetsfas utför anvisade uppgifter på egen hand, sköter sina arbetsuppgifter från början till slut och tar ansvar för sin egen andel av arbetet. planerar självständigt de arbeten och uppgifter som är på hans/hennes ansvar bedömer hur det egna arbetet lyckades samt motiverar sin bedömning bedömer och utvecklar sina arbetssätt och sin arbetsmiljö beaktar att det egna arbetet är en helhet, beaktar verksamhetsmiljön och det egna arbete som en del av verksamhetsmiljön arbetar i enlighet med arbetsplatsens specialkrav på ett sådant sätt att arbetets slutresultat överensstämmer med målen framskrider systematiskt och smidigt i sitt arbete och anpassar sitt arbete efter den övriga verksamheten i arbetsmiljön utför inom sitt eget ansvarsområde självmant även andra arbetsuppgifter än de som anvisats. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Bedöms: val och användning av arbetsmetod, BEDÖMNINGSKRITERIER PÅ ETT ALLMÄNT PLAN Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande använder de arbetsmetoder, arbetsredskap och material använder i arbetssituationer självständigt de väljer de arbetsmetoder, arbetsredskap och material som passar bäst för det

14 arbetsredskap och material som är lämpliga i arbetsuppgiften och arbetsmiljön som är viktigast i det egna arbetet i arbetssituationer som upprepas, men behöver för en del av dem handledning (metoder, redskap, material anges separat för de olika examensdelarna). arbetsmetoder, arbetsredskap och material som hör ihop med det egna arbetet. 11 egna arbetet och använder dem smidigt i föränderliga arbetssituationer. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER PÅ ETT ALLMÄNT PLAN Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande Bedöms: behärskande och tillämpning av den kunskap som behövs i arbetet använder den kunskap som ligger till grund för användningen av de vanligaste arbetsmetoderna, redskapen och materialen i arbetsuppgifter som upprepas (dvs. de metoder, redskap, material som angetts i punkt 2), men behöver handledning i att skaffa och tillämpa kunskap. skaffar och använder på eget initiativ den kunskap som behövs i arbetet. skaffar och använder självständigt kunskap i sitt arbete i föränderliga arbetssituationer och motiverar sina beslut i fråga om arbetet utifrån den information som han/hon skaffat. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING 4. Nyckelkompetens er för livslångt lärande BEDÖMNINGSKRITERIER PÅ ETT ALLMÄNT PLAN Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande Lärande och problemlösning Bedöms: det egna kunnandet som utförare av arbete samt förmågan att lösa problem, göra val och fatta beslut söker information under handledning planerar sitt arbete, men behöver handledning i nya situationer eller när arbetsmiljön förändras bedömer hur det egna arbetet lyckades söker information enligt anvisningar planerar sitt eget arbete och bedömer under arbetets gång hur det egna arbetet lyckas tar emot respons och vidtar åtgärder enligt den söker information självständigt planerar självständigt de uppgifter som är på hans/hennes ansvar och bedömer sitt kunnande och hur det egna arbetet lyckas samt motiverar sin bedömning bedömer och utvecklar sina arbetssätt och sin arbetsmiljö utvecklar sitt arbete utifrån erhållen respons

15 Interaktion och samarbete Bedöms: agerande i interaktionssituati oner och samarbetsförmåga Yrkesetik Bedöms: beaktande av yrkesetiken, yrkets värdegrund och ingångna avtal Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga Bedöms: verksamhet som upprätthåller hälsan, säker verksamhet och upprätthållande av funktionsförmåga n klarar av bekanta situationer men behöver handledning och stöd i föränderliga situationer och valsituationer följer anvisningar som getts för interaktionssituationer i sin egen inlärnings- och arbetsgemenskap utför i arbetsgemenskapen uppgifter som är på hans/hennes ansvar men behöver tidvis handledning interagerar i en bekant arbetsgemenskap och grupp och begär vid behov hjälp av andra följer givna etiska anvisningar och tidsplaner följer säkerhetsanvisningar som getts om arbetet och orsakar inte fara för sig själv eller andra kontrollerar säkerheten i enlighet med anvisningar använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder på ett säkert sätt enligt anvisningarna klarar på egen hand av föränderliga situationer och valsituationer agerar i enlighet med situationens krav i sin egen inlärnings- och arbetsgemenskap i olika slags interaktionssituationer utför på eget initiativ i arbetsgemenskapen uppgifter som är på hans/hennes ansvar interagerar med olika slags människor i arbetsgemenskapen och gruppen följer givna etiska anvisningar, avtal och lagstiftning samt tidsplaner följer arbetsplatsens anvisningar och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetsmiljön kontrollerar säkerheten använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder på ett säkert sätt 12 agerar självständigt och ändamålsenligt i olika situationer och kommer på alternativa handlingssätt i sitt arbete uttrycker sig tydligt och framför konstruktivt olika slags synpunkter interagerar ansvarsfullt, samarbetsvilligt och jämlikt med olika slags människor och som medlem i arbetsgemenskapen och gruppen stöder och hjälper andra samt beaktar i sitt arbete den följande arbetsfas och den följande arbetstagaren följer arbetsgemenskapens värderingar, mål, etiska anvisningar, avtal och lagstiftning i föränderliga situationer samt följer tidsplaner följer arbetsplatsens anvisningar och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetsmiljön kontrollerar säkerheten och informerar om faror och risker som han/hon observerat använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder på ett säkert sätt arbetar i regel ergonomiskt riktigt. arbetar ergonomiskt riktigt. använder säkra, lämpligt belastande och omväxlande arbetsmetoder och beaktar ergonomin.

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA BILAGA 16.6.2016 ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA 3.1.1.1 Modersmålet, svenska Nuvarande text obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6 BEDÖMNINGSGUIDE 2015 Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina Guider och handböcker 2015:6 3. revirerad upplaga (nätpublikation) Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2015:6 ISBN 978-952-13-6177-7

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 8.0.05 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef Elisabeth

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT FÖRESKRIFT 86/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer

BETYGSMODELLER 2015 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH HANDLEDANDE UTBILDNINGAR

BETYGSMODELLER 2015 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH HANDLEDANDE UTBILDNINGAR BETYGSMODELLER 2015 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH HANDLEDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 03/012/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:42 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2015:42 ISBN 978-952-13-6164-7

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016 Föreskrifter och anvisningar 2017:5b Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2017:5b

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Godkänd: Nämnden för fostran och undervisning, finska

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Betygsmodeller YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 7/012/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:17 Innehåll 1. Examensbetyg 1.1 Allmänna anvisningar om examensbetyg 1.2

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om yrkesutbildning 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om de yrkesinriktade examina som hör till undervisnings-

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i musik 2014 Kompetensområdet för musik, musiker Kompetensområdet för musikteknologi, musikteknolog Kompetensområdet för pianostämning, pianostämmare Föreskrift

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Kompetensområdet

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, KLÄDSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, TEXTILSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV GRUNDERNA FÖR DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

GENOMFÖRANDE AV GRUNDERNA FÖR DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN GENOMFÖRANDE AV GRUNDERNA FÖR DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Guider och handböcker 2016:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2016:1 ISBN 978-952-13-6240-8

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KOSMETOLOG KOSMETOLOG UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR SKÖNHETSVÅRD OCH PRODUKTRÅDGIVNING KOSMETIKRÅDGIVARE

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:12

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Föreskrift 84/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI, MERKONOM 2013

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI, MERKONOM 2013 Föreskrifter och 2013:26 Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI, MERKONOM 2013 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning Utbildningsprogrammet/kompetensområdet

Läs mer

GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010

GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010 GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION FÖRESKRIFT 21/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

GRUNDEXAMEN I BARN- OCH FAMILJEARBETE, BARNLEDARE 2009

GRUNDEXAMEN I BARN- OCH FAMILJEARBETE, BARNLEDARE 2009 GRUNDEXAMEN I BARN- OCH FAMILJEARBETE, BARNLEDARE 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BARN- OCH FAMILJEARBETE FÖRESKRIFT 18/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Gun Oker-Blom, Sonja Hyvönen Utbildningsstyrelsen GLP fortbildning Vasa Gun Oker-Blom 1

Gun Oker-Blom, Sonja Hyvönen Utbildningsstyrelsen GLP fortbildning Vasa Gun Oker-Blom 1 Gun Oker-Blom, Sonja Hyvönen Utbildningsstyrelsen GLP fortbildning 29.10. Vasa 2.11.2015 Gun Oker-Blom 1 Dagens teman GLP 2016- nya betoningar och preciseringar GLP 2016- bedömningsfrågor Diskussioner

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik elmontör Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik automationsmontör

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM DATATEKNIK OCH DATA- KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2009

GRUNDEXAMEN INOM DATATEKNIK OCH DATA- KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2009 GRUNDEXAMEN INOM DATATEKNIK OCH DATA- KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för datateknik och datakommunikationsteknik ICT-montör Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för

Läs mer

SAMARBETET MELLAN GYMNASIET OCH YRKESUTBILDNINGEN

SAMARBETET MELLAN GYMNASIET OCH YRKESUTBILDNINGEN Heidi Backman, Rauni Gyldén, Annukka Nuolimäki, Marjatta Laurinmäki, Marjatta Rautiainen, Lauri Kurvonen, Linda Niskala SAMARBETET MELLAN GYMNASIET OCH YRKESUTBILDNINGEN Guider och handböcker 2010:3 GUIDE

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009 GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR PRODUKTPLANERING OCH -TILLVERKNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖPLANERING OCH -BYGGANDE

Läs mer