Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan"

Transkript

1 splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

2 1 Innehåll och lärdomsprov Sammanfattning av yrkesprov splaner YP 1: Framställning av bilder (10 sv, obligatorisk) YP 2: Planering av publikation (10sv, obligatorisk) OCH Yrkespraxis och företagsamhet inom grafisk planering (10sv, obligatorisk) YP 3: Grafisk design och planering av företagsbilder (20sv, obligatorisk) YP 4: Planering av marknadsföringskampanj (10sv, valbar) OCH Illustrering av publikationer (10sv, valbar) OCH Produktfotografering, webbpublicering och experimentellt uttryck (10sv, valbar) YP 5: Användning av metoderna för grafisk planering (10sv, obligatorisk, inkl. lärdomsprov)... 6

3 2 och lärdomsprov Med hjälp av yrkesprov går det att bedöma hur väl den studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade grundexamina. Den studerande påvisar oftast sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter i slutet av perioden inlärning i arbetet. I yrkesproven bedöms också hur väl den studerande har uppnått den yrkesskicklighet som förutsätts i arbetslivet. Kunnandet bedöms flera gånger under studietiden. Varje examensdel innehåller minst ett yrkesprov och ett yrkesprov kan bestå av flera delar. Kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna för yrkesproven fastställs i examensgrunderna. De studerande får, som del av examensbetyget, ett särskilt yrkesprovsbetyg. en har planerats i samarbete med näringslivet och det övriga arbetslivet och de togs i bruk i utbildningen som började hösten Lärdomsprovet omfattar minst 2 studieveckor och ingår i de yrkesinriktade examensdelarna. Det kan antingen vara en sammanfattning av studierna eller visa specialkunnande inom något delområde. Provet kan utföras enskilt eller i grupp. Lärdomsprovet möter arbetslivets behov, ger de studerande möjlighet att delta i arbetslivet och underlättar övergången till arbetslivet. består av fyra delområden som bedöms enligt examensgrunderna. De fyra områden är: 1. Behärskande av arbetsprocessen 2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande: a. Lärande och problemlösning b. Interaktion och samarbete c. Yrkesetik d. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga e. Initiativförmåga och företagsamhet f. Hållbar utveckling g. Estetik h. Kommunikation och mediekunskap i. Matematik och naturvetenskaper j. Teknologi och informationsteknik k. Aktivt medborgarskap och olika kulturer. Bedömningskriterier följer en skala från 0-3 enligt följande: 0 (underkända), 1 (nöjaktiga), 2 (goda) och 3 (berömliga). Utgångspunkten i bedömningen är att den studerande har nöjaktiga kunskaper när den behöver handledning i arbetsuppgifterna, goda kunskaper när den arbetar självständigt men behöver tidvis handledning och berömliga kunskaper när den arbetar självständigt och tar initiativ. Underkänd prestation orsakas oftast av frånvaro eller för att yrkesprovet måste avbrytas t.ex. på grund av brister i arbetssäkerhet.

4 1 Sammanfattning av yrkesprov Grundexamen i visuell framställning (bildartesan), grafisk planerare EXAMENSDEL YP 1: Framställning av bilder, 10 sv YP 2: Planering av publikation, 10 sv OCH Yrkespraxis och företagsamhet inom grafisk planering, 10sv YP 3: Grafisk design och planering av företagsbilder, 20 sv YP 4: Planering av marknadsföringskampanj, 10sv OCH Illustrering av publikationer, 10sv OCH Produktfotografering, webbpublicering och experimentellt uttryck, 10sv Tidspunkt Första läsåret. Andra läsåret, IIA-period Andra läsåret, IIA-period Tredje läsåret, IIA-period YP 5: Användning av metoderna för grafisk planering, 10sv (inkl. lärdomsprov 4sv) Tredje läsåret, i slutet av studierna Omgivning I skolan i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar På arbetsplatsen eller i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar Bedömning Lärare och studerande Lärare och arbetsplatshandledare och studerande På arbetsplatsen eller i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar Lärare och arbetsplatshandledare och studerande På arbetsplatsen eller i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar Lärare och arbetsplatshandledare och studerande I skolan i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar Lärare och studerande (och arbetsplatshandledare) Examensdel Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Valbara Obligatorisk ets andel av examensdelens slutvitsord 50% 50% 50% 50% 50% Övrigt et utgör utbildningslinjens lärdomsprov och utförs i

5 4 slutet av studierna. 2 splaner 2.1 YP 1: Framställning av bilder (10 sv, obligatorisk) Vid yrkesprov visas åtminstone -behärskande av arbetsprocessen: i sin helhet och material: i sin helhet till grund för arbetet: Tolkning av bilder samt komposition, beskärning och användning av färger -nyckelkompetenser för livslångt lärande: i sin helhet. I yrkesprovet tillverkar den studerande ett verk eller en produkt inom visuell kommunikation. Hon/han väljer ett uttryckssätt för grafisk planering, bild- och mediekonst eller fotografering samt lämpliga och miljövänliga arbetsmetoder, material och redskap enligt användningsändamål. et avläggs i form av portfolio. Portfolion görs av de arbeten och enligt de kunskaper och dataprogram som behandlats under studiehelheterna Grunder i grafisk planering och fotografering samt Bild- och mediekonstens grunder. 2.2 YP 2: Planering av publikation (10sv, obligatorisk) OCH Yrkespraxis och företagsamhet inom grafisk planering (10sv, obligatorisk) Genom yrkesprov visas i sin helhet I yrkesprovet tillämpar den studerande basfakta inom grafisk planering (typografiska regler, kännedom

6 5 -behärskande av arbetsprocessen och material till grund för arbetet -nyckelkompetenser för livslångt lärande. om grafisk teknologi) vid planering av en trycksak eller elektronisk publikation. Den centrala kompetens som kommer fram i yrkesproven: planering och skapande av layouten på en trycksak eller elektronisk publikation samt tillämpande av basfakta inom grafisk teknologi och elektronisk visuell kommunikation. 2.3 YP 3: Grafisk design och planering av företagsbilder (20sv, obligatorisk) Genom yrkesprov visas i sin helhet -behärskande av arbetsprocessen och material till grund för arbetet -nyckelkompetenser för livslångt lärande. I yrkesprovet arbetar den studerande med uppgifter kring företagsbilder och använder bild- och typografiska uttrycksformer som hon/han valt för att visualisera sitt budskap (t.ex. förlagsgrafik, informationsgrafik, typografi, marknadsföringskommunikation och företagsgrafik). Hon/han gör arbetet färdigt för publicering med hjälp av digital utrustning inom utsatt tidtabell. 2.4 YP 4: Planering av marknadsföringskampanj (10sv, valbar) OCH Illustrering av publikationer (10sv, valbar) OCH Produktfotografering, webbpublicering och experimentellt uttryck (10sv, valbar) 4a, Planering av marknadsföringskampanj: Genom yrkesprov visas åtminstone -behärskande av arbetsprocessen: i sin helhet och material: i sin helhet Den studerande planerar en utställning eller en förpackning eller formger en företagsimage, en symbol, ett märke eller en reklam. Den centrala kompetens som kommer fram i yrkesproven: grafisk formgivning inom företagsimage, marknadsföringskommunikation och

7 6 till grund för arbetet: i sin helhet -nyckelkompetenser för livslångt lärande: i sin helhet. 4b, Illustrering av publikationer + 4c, produktfotografering, webbpublicering och experimentellt uttryck: Genom yrkesprov visas åtminstone -behärskande av arbetsprocessen: i sin helhet och material: i sin helhet till grund för arbetet: Användning av färger, komposition och samtal om illustrering -nyckelkompetenser för livslångt lärande: i sin helhet. reklam, utställnings- och förpackningsplanering, formgivning av märken och symboler. Den studerande kan utnyttja olika marknadsföringskanaler och tar målgruppen i beaktande. Den studerande beaktar hållbar utveckling i materialval, avfallshantering, arbetssäkerhet och 2.5 YP 5: Användning av metoderna för grafisk planering (10sv, obligatorisk, inkl. lärdomsprov) Genom yrkesprov visas i sin helhet -behärskande av arbetsprocessen och material till grund för arbetet -nyckelkompetenser för livslångt lärande. YP 5 innehåller utbildningslinjens lärdomsprov. Den studerande tillverkar en högklassig produkt inom grafisk formgivning åt en kund eller förverkligar ett eget konstnärligt projekt. Lärdomsprovet presenteras genom att kombinera bild och text i en skriftlig rapport i vilken examinanden analyserar och motiverar sina val i den egna produktionen och beskriver mål, bakgrund och influenser samt bedömer hur målen uppnåtts. Rapporten presenteras muntligt vid ett seminarium. Den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen utvärderas i modersmålet svenska samt ett kort sammandrag av rapporten på engelska utvärderas i främmande språket engelska. En gemensam eller egen utställning eller presentation över arbetet som gjorts under lärdomsprovet är en obligatorisk del av lärdomsprovet och YP 5.

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR Föreskrift 47/011/1999 YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Viktiga Kontaktuppgifter

Viktiga Kontaktuppgifter Läroavtalspärmen är uppgjord som ett hjälpmedel åt studeranden, utbildaren på arbetsplatsen och arbetsgivaren vid genomförandet av läroavtalsutbildningen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga kontaktuppgifter...

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer