YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015"

Transkript

1 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9

2 2

3 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet i yrkesexamen för kock i storhushåll Matlagning i professionellt kök Matlagning i storhushåll Beställnings- och festservice Matlagning med olika produktionsmetoder Tillredning av måltider anpassade efter specialkost Examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen III Andra bestämmelser som gäller examen Bilaga. Beskrivning av yrkesexamen för kock i storhushåll

4 I Examensdelar och examens uppbyggnad YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL Obligatorisk examensdel 1. Matlagning i ett professionellt kök Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer två 2. Matlagning i storhushåll 3. Beställnings- och festservice 4. Matlagning med olika produktionsmetoder 5. Tillredning av måltider anpassade efter specialdieter 6. Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Yrkesexamen för kock i storhushåll består av en (1) obligatorisk examensdel och två (2) valbara examensdelar. För att få examen krävs att den obligatoriska examensdelen och minst två valbara examensdelar avläggs. II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet i yrkesexamen för kock i storhushåll I examensdelens krav på yrkesskicklighet anges vad examinanden ska kunna vid avläggande av examensdelen i fråga. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanden ska påvisa sin yrkesskicklighet. Den yrkesskicklighet som examinanden visar vid ett examenstillfälle bedöms utifrån kriterier för godkänd prestation. Yrkesskickligheten bedöms av personer som representerar arbetsgivarna, arbetstagarna och lärarna och som har god yrkesskicklighet inom det område som den fristående examen i fråga gäller. 4

5 1 Matlagning i ett professionellt kök Krav på yrkesskicklighet kan planera sina arbetsuppgifter i ett professionellt kök arbeta som kock i matlagningsuppgifter i ett professionellt kök fungera i en arbetsgemenskap. Påvisande av yrkesskicklighet visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsprocesser. Följande platser är lämpliga för avläggandet av examen: personalrestauranger, daghem, läroanstalter, försvarsmaktens måltidstjänster samt vård- och omsorgsinstitutioner där man under ett och samma arbetsskift tillreder och serverar flera olika maträtter samt vid behov tillreder take away-mat, sköter servering vid möten och representationstillställningar. visar sin yrkesskicklighet vid arbete som kock genom att planera och organisera sitt arbete enligt det professionella kökets verksamhetsprinciper arbeta självständigt och smidigt i ett professionellt kök som medlem av ett arbetslag delta i processerna vid förberedelse, tillagning och färdigställande av olika maträtter bedöma hur den egna yrkesskickligheten har utvecklats. De arbetsuppgifter som examinanden utför ska vara tillräckliga och mångsidiga i fråga om typ och omfattning, så att yrkesskickligheten kan visas och bedömas. kan komplettera sina examensprestationer med dokument som utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens bedömningsmaterial. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet kan planera sina arbetsuppgifter i ett professionellt kök. Planering av det egna arbetet sätter sig in i menyerna och de matprodukter som ingår i serveringsbeställningar samt planerar sin arbetsdag och nästa arbetsskift utifrån de tjänster som behövs beaktar vid planering specialdieter, näringsrekommendationer och vegetarisk kost samt religioners eller kulturers matregler som en del av matlagningen utnyttjar recept och ett produktionsstyrningssystem vid beräkning och uppskattning av åtgången av råvaror för de matprodukter som ska tillredas väljer matlagningsmetoder samt utrustning och redskap enligt produktionssätt 5

6 Lönsam och ekonomisk verksamhet minimerar svinnet genom god planering, rätt tidsplanering och god hantering av råvarorna planerar sitt eget arbete med hänsyn till hållbar utveckling och ger akt på energieffektiviteten i verksamhetsmiljön använder på ett säkert och professionellt sätt tidigare lagad mat bedömer realistiskt det egna arbetets inverkan på och betydelse för lönsamheten i företagets köksverksamhet. kan arbeta som kock i matlagningsuppgifter i ett professionellt kök. Förberedelse och tillredning av maträtter samt tidsplanering och organisering plockar fram och förbehandlar råvaror enligt lunch-, representations- och cateringkonceptet hanterar råvaror i olika förädlingsstadier professionellt använder arbetsredskap och arbetsmetoder mångsidigt behärskar flera arbetsfaser samtidigt organiserar sin arbetsplats så att den fungerar väl organiserar matlagningen och ser till att mängden mat motsvarar åtgången får maten klar vid rätt tidpunkt och tillreder den så att den uppfyller kraven på kvalitet och näring tillreder flera olika maträtter och portioner under samma arbetsskift med hjälp av maskiner och apparater samt lägger fram maten smidigt och vid rätt tidpunkt tillreder maträtter och måltidshelheter utifrån kundernas behov och med hänsyn till de nationella näringsrekommendationerna och näringsrekommendationerna för specialgrupper samt med hänsyn till specialdieter, vegetarisk kost och olika religioners eller kulturers matregler tillreder vid behov café- och vitrinprodukter samt bakar matbröd sköter professionellt olika maträtters karaktäristiska kryddning sköter om och ansvarar för ordningen och rengöringen vid sin arbetsplats i varje arbetsfas under hela matlagningsprocessen beaktar att situationer kan förändras så att hon/han kan omorganisera sina uppgifter enligt den nya situationen Färdigställande och uppläggning av maträtter kontrollerar smak, konsistens, utseende och temperatur hos de maträtter som ska serveras och gör behövliga korrigeringar tar prov av maträtterna och mäter temperaturen enligt planen för egenkontroll förpackar och/eller lägger upp produkterna enligt affärsidén Bemötande av kunder arbetar i kundlokalerna enligt verksamhetsställets serviceprinciper presenterar sakkunnigt maträtter och vet vilka råvaror som har använts samt hur de passar för kundernas behov betjänar kunden med denne i fokus, är artig och behandlar alla kunder lika 6

7 uppträder naturligt med kunder och/eller arbetskamrater som kommer från andra kulturer eller har en annan språklig bakgrund. uttrycker sig muntligt på ett naturligt sätt i vanliga arbetsrelaterade situationer på finska eller svenska samt på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget ser till att kundlokalerna är prydliga enligt rutinerna på verksamhetsstället. kan fungera i en arbetsgemenskap. Att fungera i en arbetsgemenskap följer den lagstiftning som gäller inom branschen och förstår arbetarskyddslagstiftningens betydelse följer verksamhetsställets anvisningar och föreskrifter samt förbinder sig att arbeta enligt ställets mål och rutiner följer branschens kollektivavtal och förstår vilken inverkan avtalets bestämmelser har på det egna arbetet arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt agerar respektfullt gentemot sitt arbete och sina arbetskamrater utför sina arbetsuppgifter smidigt och gör det viktigaste och mest brådskande först är initiativrik och slutför sina arbeten sörjer för egen del på ett ansvarsfullt sätt för informationsspridningen på arbetsplatsen introducerar och handleder vid behov personer som utför inlärning i arbetet på ett sakkunnigt och positivt sätt Bedömning och utveckling av yrkesskickligheten ger konstruktiv respons för att utveckla verksamheten på arbetsplatsen tar emot respons på sitt arbete och utnyttjar den systematiskt och resultatrikt bedömer realistiskt sin egen yrkeskompetens som medlem av arbetsgemenskapen och utifrån kraven inom branschen upprätthåller och utvecklar mångsidigt sitt kunnande med hjälp av tillförlitliga nationella och internationella informationskällor och experter samt genom informationsspridning och praktiska försök. 7

8 2 Matlagning i storhushåll Krav på yrkesskicklighet kan planera sina arbetsuppgifter i ett storhushåll arbeta med matlagning i ett storhushåll, både som kock och som medlem av ett arbetslag fungera i en arbetsgemenskap. Påvisande av yrkesskicklighet visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsprocesser. En lämplig plats för avläggandet av examen är ett storkök där portionsantalet för åtminstone en av de maträtter som tillreds för en måltid under ett arbetsskift överstiger 200. I storköket tillreds olika maträtter eller måltider som serveras direkt till kunderna eller som transporteras för att serveras till kunderna. visar sin yrkesskicklighet vid arbete som kock genom att planera och organisera sitt arbete enligt det professionella kökets verksamhetsprinciper arbeta självständigt och smidigt i ett professionellt kök som medlem av ett arbetslag delta i processerna vid förberedelse, tillagning och färdigställande av olika maträtter bedöma hur den egna yrkesskickligheten har utvecklats. De arbetsuppgifter som examinanden utför ska vara tillräckliga och mångsidiga i fråga om typ och omfattning, så att yrkesskickligheten kan visas och bedömas. kan komplettera sina examensprestationer med dokument som utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens bedömningsmaterial. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet kan planera sina arbetsuppgifter i ett storhushåll. Planering av det egna arbetet sätter sig in i menyn, recepten, råvarorna och beställningarna samt i kundernas näringsmässiga specialkrav och övriga eventuella specialkrav som gäller måltiden utnyttjar recept och ett produktionsstyrningssystem vid beräkning och uppskattning av åtgången av råvaror för de matprodukter som ska tillredas väljer matlagningsmetoder samt utrustning och redskap enligt produktionssätt informerar ansvarsfullt följande arbetsskift. kan arbeta med matlagning i ett storhushåll, både som kock och som medlem av ett arbetslag. 8

9 Förberedelse av maträtter plockar fram och förbehandlar de råvaror som behövs i arbetsskiftet plockar fram de kärl och redskap som behövs förgräddar och förbehandlar matprodukter tillämpar recept professionellt enligt verksamhetsställets produktionsprocess förbereder på eget initiativ och ansvarsfullt arbetsuppgifterna i nästa arbetsskift Tillredning av maträtter organiserar sin arbetsplats så att den fungerar väl förbereder självständigt och ansvarsfullt verksamhetsställets olika maträtter (över 200 portioner av åtminstone en maträtt vid en måltid) och måltidshelheterna enligt sitt arbetsskift och med hänsyn till maskinernas och apparaternas kapacitet. tillreder maträtter och måltidshelheter utifrån kundernas behov och med hänsyn till de nationella näringsrekommendationerna och näringsrekommendationerna för specialgrupper samt med hänsyn till specialdieter, vegetarisk kost och olika religioners matregler sköter professionellt olika maträtters karaktäristiska kryddning beaktar i sitt arbete variationerna i kundantal och organiserar tillredningen av mat enligt åtgången sköter om och ansvarar för ordningen och rengöringen vid sin arbetsplats i varje arbetsfas under hela matlagningsprocessen Tidsplanering och organisering får maten klar vid rätt tidpunkt och tillreder den så att kraven på kvalitet och näring uppfylls organiserar sitt arbete professionellt beaktar att situationer kan förändras så att hon/han kan omorganisera sina uppgifter enligt den nya situationen Färdigställande och uppläggning av maträtter kontrollerar smak, konsistens, utseende och temperatur hos de maträtter som hon/han tillagat och gör de behövliga korrigeringarna tar prov av maträtterna och mäter temperaturen enligt planen för egenkontroll gör vid behov tydliga märkningar på serverings- och transportkärlen för de maträtter som hon/han har tillagat lägger upp maträtterna och måltidshelheterna vid centraliserad distribution och/eller förpackar maten i lämpliga transport- och serveringskärl vid decentraliserad distribution Lönsam och ekonomisk verksamhet minimerar svinnet genom god planering, rätt tidsplanering och god hantering av råvarorna planerar sitt eget arbete med hänsyn till hållbar utveckling och ger akt på energieffektiviteten i verksamhetsmiljön 9

10 använder på ett säkert och professionellt sätt tidigare lagad mat bedömer realistiskt det egna arbetets inverkan på och betydelse för lönsamheten i företagets köksverksamhet Bemötande av kunder arbetar enligt verksamhetsställets serviceprinciper presenterar sakkunnigt matprodukter och vet vilka råvaror som har använts samt hur de passar för kundernas behov betjänar kunden med denne i fokus, är artig och behandlar alla kunder lika uppträder naturligt med kunder och/eller arbetskamrater som kommer från andra kulturer eller har en annan språklig bakgrund kan fungera i en arbetsgemenskap. Att fungera i en arbetsgemenskap följer den lagstiftning som gäller inom branschen och förstår arbetarskyddslagstiftningens betydelse följer verksamhetsställets anvisningar och föreskrifter samt förbinder sig att arbeta enligt arbetsplatsens mål och rutiner arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt följer branschens kollektivavtal och förstår vilken inverkan avtalets bestämmelser har på det egna arbetet agerar respektfullt gentemot sitt arbete och sina arbetskamrater utför sina arbetsuppgifter smidigt och gör det viktigaste och mest brådskande först är initiativrik och slutför sina arbeten sörjer på ett ansvarsfullt sätt för informationsspridningen på arbetsplatsen introducerar och handleder vid behov personer som utför inlärning i arbetet på ett sakkunnigt och positivt sätt Bedömning och utveckling av yrkesskickligheten ger konstruktiv respons för att utveckla verksamheten på arbetsplatsen tar emot respons på sitt arbete och utnyttjar den systematiskt och resultatrikt bedömer realistiskt sin egen yrkeskompetens som medlem av arbetsgemenskapen och utifrån kraven inom branschen upprätthåller och utvecklar mångsidigt sitt kunnande med hjälp av tillförlitliga nationella och internationella informationskällor och experter samt genom informationsspridning och praktiska försök. 10

11 3 Beställnings- och festservice Krav på yrkesskicklighet kan arbeta med matlagning inom beställnings- och festservice arbeta med kundservice inom beställnings- och festservice fungera i en arbetsgemenskap. Påvisande av yrkesskicklighet visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsprocesser vid matlagning och kundservice. En lämplig plats för avläggandet av examen är ett företag inom branschen där man tillreder och serverar olika beställnings- och festrätter samt salta och söta bakverk. Evenemangen kan arrangeras i företagets eller kundens lokaler. visar sin yrkesskicklighet när hon eller han arbetar som kock självständigt och i ett arbetslag genom att planera beställnings- och festservice i ett arbetslag i enlighet med företagets verksamhetsprinciper delta i processerna vid förberedelse, tillagning och färdigställande av olika maträtter delta i processerna vid dekorering och dukning av en lokal som används för ett evenemang inom beställnings- och festservice, vid skötsel av evenemanget och vid efterarbetet bedöma hur den egna yrkesskickligheten har utvecklats. De arbetsuppgifter som examinanden utför ska vara tillräckliga och mångsidiga i fråga om typ och omfattning, så att yrkesskickligheten kan visas och bedömas. kan komplettera sina examensprestationer med dokument som utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens bedömningsmaterial. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet kan arbeta med matlagning inom beställnings- och festservice. Planering av beställnings- och festservice i ett arbetslag bekantar sig med evenemangets natur, kundens önskemål och vid behov med de lokaler som kunden har valt deltar i planeringen av evenemanget som en ansvarsfull medlem av arbetslaget utnyttjar i planeringen sitt kunnande i nationell och internationell mat-, dryckes- och umgängeskultur utnyttjar vid behov närproducerade och ekologiska livsmedelsprodukter från regionen beaktar vid behov de särskilda behov som finns vid evenemanget och de särskilda krav som ställts försäkrar sig för egen del om att evenemanget är lönsamt genom att välja rätta råvaror och arbetsmetoder 11

12 Planering av det egna arbetet sätter sig in i menyn, recepten och specialdieterna utnyttjar recept och ett produktionsstyrningssystem vid beräkning och uppskattning av åtgången av råvaror för de matprodukter som ska tillredas organiserar arbetet enligt sina dagliga arbetsuppgifter och enligt tidsplanen för evenemanget utnyttjar mångsidigt verksamhetsprinciperna för hållbar utveckling och kan motivera sin verksamhet Lönsam och ekonomisk verksamhet Förberedelser och tillredning av maträtter minimerar svinnet genom god planering, rätt tidsplanering och god hantering av råvarorna planerar sitt eget arbete med hänsyn till hållbar utveckling och ger akt på energieffektiviteten i verksamhetsmiljön använder på ett säkert och professionellt sätt tidigare lagad mat bedömer realistiskt det egna arbetets inverkan på och betydelse för lönsamheten i företagets köksverksamhet förbehandlar matprodukterna i enlighet med sitt arbetsskift tidsplanerar sina arbetsuppgifter så att maten blir klar vid rätt tidpunkt tillreder mångsidigt olika slag av högklassig beställd mat och festmat samt salta och söta bakverk tillreder maträtter och måltidshelheter enligt sitt arbetsskift kontrollerar smak, konsistens, utseende och temperatur hos de maträtter som hon/han tillagat och gör de behövliga korrigeringarna bedömer sensoriskt kvaliteten på de matprodukter som hon/han tillrett tar prov av maträtterna och mäter temperaturen enligt planen för egenkontroll förpackar vid behov de livsmedelsprodukter hon/han har tillrett i lämpliga transport- och serveringskärl samt ser till att de behövliga märkningarna görs på dem Färdigställande och uppläggning av maträtter säkerställer kvaliteten på de matprodukter som serveras färdigställer och lägger upp matprodukterna enligt evenemangets karaktär och serveringssättet kontrollerar att matprodukterna har rätt temperatur, räcker till och håller kvaliteten genom hela evenemanget kan arbeta med kundservice inom beställnings- och festservice. Bemötande av kunder dekorerar och dukar i kundlokalen enligt beställningen på överenskommet sätt iakttar dresskoden för arbetsuppgiften eller evenemanget 12

13 informerar personalen om matprodukterna enligt typen av evenemang betjänar kunden utifrån typen av evenemang, kundorienterat och artigt uttrycker sig muntligt på ett naturligt sätt i vanliga arbetsrelaterade situationer på finska eller svenska samt på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget utför efterarbetet enligt överenskommelse, smidigt och effektivt tillsammans med de övriga i arbetslaget. kan fungera i en arbetsgemenskap Att fungera i en arbetsgemenskap följer den lagstiftning som gäller inom branschen och förstår arbetarskyddslagstiftningens betydelse följer verksamhetsställets anvisningar och föreskrifter samt förbinder sig att arbeta enligt arbetsplatsens mål och rutiner arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt följer branschens kollektivavtal och förstår vilken inverkan avtalets bestämmelser har på det egna arbetet agerar respektfullt gentemot sitt arbete och sina arbetskamrater utför sina arbetsuppgifter smidigt och gör det viktigaste och mest brådskande först är initiativrik och slutför sina arbeten sörjer på ett ansvarsfullt sätt för informationsspridningen på arbetsplatsen introducerar och handleder vid behov personer som utför inlärning i arbetet på ett sakkunnigt och positivt sätt Bedömning och utveckling av yrkesskickligheten ger konstruktiv respons för att utveckla verksamheten på arbetsplatsen tar emot respons på sitt arbete och utnyttjar den systematiskt och resultatrikt bedömer realistiskt sin egen yrkeskompetens som medlem av arbetsgemenskapen och utifrån kraven inom branschen upprätthåller och utvecklar mångsidigt sitt kunnande med hjälp av tillförlitliga nationella och internationella informationskällor och experter samt genom informationsspridning och praktiska försök. 4 Matlagning med olika produktionsmetoder Krav på yrkesskicklighet kan arbeta som kock i matlagningsuppgifter i ett produktionskök fungera i en arbetsgemenskap. Påvisande av yrkesskicklighet 13

14 visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsprocesser i ett produktionskök. Lämpliga platser för avläggandet av examen är professionella kök och storkök där utrustnings- och lokalkapaciteten samt produktionsstyrningssystemet är lämpliga med tanke på matproduktionsmetoden. Sådana matproduktionsmetoder är till exempel Cook and Chill- och kallmatsproduktionskoncepten. visar sin yrkesskicklighet när hon eller han arbetar som kock självständigt och i ett arbetslag genom att delta i processerna vid förberedelse och tillagning av olika maträtter bedöma hur den egna yrkesskickligheten har utvecklats. De arbetsuppgifter som examinanden utför ska vara tillräckliga och mångsidiga i fråga om typ och omfattning, så att yrkesskickligheten kan visas och bedömas. kan komplettera sina examensprestationer med dokument som utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens bedömningsmaterial. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet kan planera sina arbetsuppgifter som medlem av ett arbetslag enligt företagets verksamhetsprinciper. Planering av det egna arbetet använder professionellt de recept som finns för den aktuella produktionsmetoden följer receptet noggrant och ansvarsfullt planerar sina arbetsuppgifter enligt matproduktionsmetoden planerar sakkunnigt sina arbetsuppgifter med hänsyn till den övriga verksamheten i köket arbetar enligt verksamhetsprinciperna för hållbar utveckling och kan motivera sin verksamhet beaktar och kan förklara hur god tidsplanering inverkar på produkternas kvalitet Behärskande av matlagningsprocessen kontrollerar de maskiner och apparater som används i matproduktionsmetoden enligt planen för egenkontroll reserverar råvarorna genom att noggrant mäta och väga dem enligt receptet följer omsorgsfullt och noggrant kraven på matproduktionsmetoden i planen för egenkontroll hanterar de råvaror som verksamhetsställets matproduktionsmetod kräver samt känner till råvarornas egenskaper och hur de förändras under tillredningsprocessen följer noggrant den på förhand planerade arbetsordningen tillreder matprodukter enligt den matproduktionsmetod som hon/han har valt följer de hanterings- och förvaringstemperaturer som produktionsmetoden och recepten föreskriver förpackar de färdiga matprodukterna i lämpliga serverings- och 14

15 transportkärl samt förser dem med behövliga märkningar följer och använder noggrant arbetsplatsens ergonomianvisningar samt ergonomiska apparater och redskap sköter om och ansvarar för ordningen och rengöringen vid sin arbetsplats i varje arbetsfas under hela matlagningsprocessen arbetar på ett välmotiverat sätt i tillredningsprocesserna i verksamhetsställets matproduktionsmetod. kan fungera i en arbetsgemenskap. Att fungera i en arbetsgemenskap följer den lagstiftning som gäller inom branschen och förstår arbetarskyddslagstiftningens betydelse följer verksamhetsställets anvisningar och föreskrifter samt förbinder sig att arbeta enligt arbetsplatsens mål och rutiner arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt följer branschens kollektivavtal och förstår vilken inverkan avtalets bestämmelser har på det egna arbetet agerar respektfullt gentemot sitt arbete och sina arbetskamrater utför sina arbetsuppgifter smidigt och gör det viktigaste och mest brådskande först är initiativrik och slutför sina arbeten sörjer på ett ansvarsfullt sätt för informationsspridningen på arbetsplatsen introducerar och handleder vid behov personer som utför inlärning i arbetet på ett sakkunnigt och positivt sätt Bedömning och utveckling av yrkesskickligheten ger konstruktiv respons för att utveckla verksamheten på arbetsplatsen tar emot respons på sitt arbete och utnyttjar den systematiskt och resultatrikt bedömer realistiskt sin egen yrkeskompetens som medlem av arbetsgemenskapen och utifrån kraven inom branschen upprätthåller och utvecklar mångsidigt sitt kunnande med hjälp av tillförlitliga nationella och internationella informationskällor och experter samt genom informationsspridning och praktiska försök. 5 Tillredning av måltider anpassade efter specialdieter Krav på yrkesskicklighet kan 15

16 planera sina arbetsuppgifter vid tillredning av måltider med basmat och måltider anpassade efter specialdieter arbeta som kock och som medlem av ett arbetslag med att tillreda måltider med basmat och måltider anpassade efter specialdieter delta i en arbetsgemenskap och utveckla sitt kunnande utifrån målen och verksamhetsprinciperna för professionella kök. Påvisande av yrkesskicklighet visar sin yrkesskicklighet genom att tillreda de olika maträtterna och måltiderna i menyn för kunder med baskost och med en specialdiet. Lämpliga platser för avläggandet av examen är storhushåll och professionella kök som förutom basrätter dagligen tillreder olika måltider anpassade efter specialdieter. visar sin yrkesskicklighet vid arbete som kock genom att planera och organisera sitt arbete enligt företagets verksamhetsprinciper arbeta självständigt och smidigt i ett professionellt kök i ett arbetslag delta i förberedelserna, tillredningen och färdigställandet av olika basrätter och rätter anpassade efter specialdieter bedöma hur den egna yrkesskickligheten har utvecklats. De arbetsuppgifter som examinanden utför ska vara tillräckliga och mångsidiga i fråga om typ och omfattning, så att yrkesskickligheten kan visas och bedömas. kan komplettera sina examensprestationer med dokument som utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens bedömningsmaterial Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet kan planera sina arbetsuppgifter vid tillredning av måltider med basmat och måltider för specialdieter. Planering av det egna arbetet utnyttjar vid planering av matlagningen specialdietmenyer och - recept som gjorts upp utifrån verksamhetsställets basmeny samt utnyttjar det tillgängliga utbudet av speciallivsmedel sätter sig in i menyn, recepten, råvarorna och beställningarna samt i kundernas näringsmässiga specialkrav och övriga eventuella specialkrav som gäller måltiden deltar i planeringen av inköp av speciallivsmedel och gör vid behov beställningar enligt rutinerna på verksamhetsstället väljer matlagningsmetoder samt utrustning och redskap enligt produktionssätt och med hänsyn till tillredningen av specialdietmat planerar sina arbetsuppgifter inom matlagningen med hänsyn till kundernas specialdieter kontrollerar att näringsrekommendationerna följs och att de viktigaste näringsämnena ingår i baskosten och specialdieten med hjälp av ett näringsprogram informerar ansvarsfullt följande arbetsskift 16

17 Lönsam och ekonomisk verksamhet minimerar svinnet genom god planering, rätt tidsplanering och god hantering av råvarorna utnyttjar recept och ett produktionsstyrningssystem vid beräkning och uppskattning av åtgången av råvaror för de matprodukter som ska tillredas planerar sitt eget arbete med hänsyn till hållbar utveckling och ger akt på energieffektiviteten i verksamhetsmiljön använder på ett säkert och professionellt sätt tidigare lagad mat bedömer realistiskt det egna arbetets inverkan på och betydelse för lönsamheten i företagets köksverksamhet. kan arbeta som kock och i ett arbetslag med att tillreda måltider med basmat och måltider anpassade efter specialdieter. Förberedelse av maträtter Tillredning av maträtter plockar fram och förbehandlar de råvaror som behövs plockar fram de kärl och redskap som behövs förgräddar och förbehandlar de matprodukter som behövs följer omsorgsfullt och noggrant recepten för baskost och specialdieter enligt verksamhetsställets produktionsprocess hanterar specialdietprodukterna med speciell noggrannhet behärskar flera arbetsfaser samtidigt förbereder på eget initiativ och ansvarsfullt arbetsuppgifterna i nästa arbetsskift organiserar sin arbetsplats så att den fungerar väl förbereder självständigt och ansvarsfullt verksamhetsställets olika maträtter och måltidshelheter med hänsyn till maskinernas och apparaternas kapacitet tillreder maträtter och måltidshelheter utifrån kundernas behov och med hänsyn till de nationella näringsrekommendationerna och näringsrekommendationerna för specialgrupper samt med hänsyn till specialdieter, vegetarisk kost och olika religioners matregler sköter professionellt olika maträtters karaktäristiska kryddning tillreder maträtterna till lämplig mognadsgrad och beaktar då hur eventuell varmhållning påverkar produktens utseende, livsmedelssäkerheten och näringsvärdet bakar behövliga bakverk för specialdieter enligt rutinerna på verksamhetsstället sköter om och ansvarar för ordningen och rengöringen vid sin arbetsplats i varje arbetsfas under hela matlagningsprocessen Färdigställande och uppläggning av maträtter kontrollerar smak, konsistens, utseende och temperatur hos de maträtter som hon/han tillagat och gör de behövliga korrigeringarna tar prov av maträtterna och mäter temperaturen enligt planen för egenkontroll gör vid behov tydliga märkningar på serverings- och transportkärlen 17

18 för de maträtter för baskost och specialdieter som hon/han har tillagat lägger upp maträtterna och måltidshelheterna vid centraliserad distribution och/eller förpackar maten i lämpliga transport- och serveringskärl vid decentraliserad distribution Bemötande av kunder som följer en specialdiet betjänar kunder som följer en specialdiet enligt verksamhetsställets serviceprinciper presenterar sakkunnigt matprodukter och vet vilka råvaror som har använts samt hur de passar för kundernas specialdieter betjänar kunden med denne i fokus, är artig och behandlar alla kunder lika kommunicerar naturligt med kunder och/eller arbetskamrater som kommer från andra kulturer eller har en annan språklig bakgrund arbetar engagerat enligt verksamhetsställets verksamhetsprinciper och servicekultur. kan delta i en arbetsgemenskap och utveckla sitt kunnande utifrån verksamhetsställets mål och verksamhetsprinciper. Att fungera i en arbetsgemenskap följer den lagstiftning som gäller inom branschen och förstår arbetarskyddslagstiftningens betydelse följer verksamhetsställets anvisningar och föreskrifter samt förbinder sig att arbeta enligt arbetsplatsens mål och rutiner arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt följer branschens kollektivavtal och förstår vilken inverkan avtalets bestämmelser har på det egna arbetet agerar respektfullt gentemot sitt arbete och sina arbetskamrater utför sina arbetsuppgifter smidigt och gör det viktigaste och mest brådskande först är initiativrik och slutför sina arbeten sörjer på ett ansvarsfullt sätt för informationsspridningen på arbetsplatsen introducerar och handleder vid behov personer som utför inlärning i arbetet på ett sakkunnigt och positivt sätt Bedömning och utveckling av yrkesskickligheten ger konstruktiv respons för att utveckla verksamheten på arbetsplatsen tar emot respons på sitt arbete och utnyttjar den systematiskt och resultatrikt bedömer realistiskt sin egen yrkeskompetens som medlem av arbetsgemenskapen och utifrån kraven inom branschen upprätthåller och utvecklar mångsidigt sitt kunnande med hjälp av tillförlitliga nationella och internationella informationskällor och 18

19 experter samt genom informationsspridning och praktiska försök. 6. Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen I yrkesexamen för kock i storhushåll kan en av de valbara examensdelarna vara en examensdel från någon annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Betyget över avläggandet av examensdelen ges alltid av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för kock i storhushåll erkänner examensdelen som en del av denna yrkesexamen på basis av betyget. III Andra bestämmelser som gäller examen Det finns allmänna krav på kompetens i livsmedelshygien i Europeiska unionens allmänna förordning om livsmedelshygien (852/2004/EU, del A punkt 4 e och 5 d i bilaga I samt kapitel 12 punkt 1 i bilaga II), i den nationella livsmedelslagen (23/2006 inklusive ändringar) och i Eviras bestämmelse om hygienkompetens (1/2009). Aktörer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas, instrueras och utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter (allmänna förordningen om livsmedelshygien EG/852/2004 kapitel XII punkt 1 i bilaga II). Alla som arbetar i ett företag inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska ha kompetens i livsmedelshygien som är tillräcklig med tanke på deras arbetsuppgifter. Aktörer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska på egen bekostnad se till att de som arbetar med att hantera oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en lokal som används för verksamhet inom denna bransch och som ska vara anmäld eller godkänd har ett intyg över livsmedelshygienisk kompetens (kompetensintyg) enligt en modell godkänd av Livsmedelssäkerhetsverket, om personen i fråga har arbetat med uppgifter som förutsätter hantering av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en eller flera lokaler som används för verksamhet inom branschen under sammanlagt minst tre månader (27 i livsmedelslagen). Månaderna beräknas retroaktivt så att även tidigare anställningar beaktas. Även en aktör inom inkvarterings- och kosthållsbranschen som i en egen lokal som används för verksamhet inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska ha ett kompetensintyg, om man i lokalen hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel. Kompetensintyg krävs även av studerande eller praktikanter, om de har hanterat lättfördärvliga, oförpackade livsmedel under tre månader eller en längre tid. 19

20 Bilaga. Beskrivning av yrkesexamen för kock i storhushåll Yrkesexamen för kock i storhushåll Examensgrunderna träder i kraft (16/011/2015) Examens uppbyggnad Yrkesexamen för kock i storhushåll består av en obligatorisk och två valbara examensdelar. Den obligatoriska examensdelen är matlagning i ett professionellt kök. De valbara examensdelarna, av vilka examinanden ska välja minst två, är följande: matlagning i storhushåll, beställnings- och festservice, matlagning med olika produktionsmetoder, tillredning av måltider anpassade efter specialdieter samt en examensdel från en annan yrkesexamen eller från en specialyrkesexamen. Kunnande hos personer som avlagt denna examen Kockar som arbetar i storhushåll utför självständigt eller i ett arbetslag olika uppgifter som ingår i matlagning och kundservice i professionella kök. De arbetar enligt verksamhetsställets verksamhetsoch affärsidé. I ett professionellt kök tillagar och serverar man måltider samt sköter café- och mötestjänster och representationstillställningar. Det dagliga produktutbudet är varierat; det ingår flera standardmåltider samt alternativ mellan vilka kunden har möjlighet att välja. Kockar i storhushåll har dag- och skiftesarbete. Arbetsuppgifter som kan innehas av personer som avlagt denna examen Yrkesexamen för kock i storhushåll är avsedd för personer som självständigt och i arbetslag arbetar som kockar i företag eller organisationer inom kosthållsbranschen som drivs enligt verksamhetsidén för ett professionellt kök. De som avlagt examen har tillräckligt omfattande kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta smidigt som kock i ett storhushåll, och de har förmåga att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet. Namn och status på den inrättning som utfärdat examensbetyget Examensbetyget utfärdas av en examenskommission som tillsatts av Utbildningsstyrelsen. Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt examensbetyget Undervisnings- och kulturministeriet Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) ISCED 3 20

21 Betygsskala/krav för godkännande Godkänd/underkänd Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå Examen ger behörighet för högskolestudier. Rättslig grund Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/1998 Officiellt erkända sätt för erhållande av examensbetyget Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar att han eller hon har den yrkesskicklighet som krävs i de av Utbildningsstyrelsen fastställda examensgrunderna. Vid behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen när det gäller ansökan till en fristående examen och till utbildning som förbereder för examen, avläggande av examen och förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. Krav på grundutbildning Examen kan avläggas oavsett hur yrkesskickligheten har förvärvats. Inga formella utbildningskrav ställs på dem som deltar i examen. 21

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2015

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2015 Föreskrift 13/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:6 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad -----------------------------------------------------------------------

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2011

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2011 Föreskrift 26/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:35 Föreskrifter och anvisningar 2011:35 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011 Föreskrift 25/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:34 Föreskrifter och anvisningar 2011:34 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 Föreskrift 22/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 2001

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Specialyrkesexamen för dietkock. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Specialyrkesexamen för dietkock. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för dietkock [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för dietkock: [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen för dietkock

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 Föreskrift 82/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

Grenen för restaurangkock beskrivning av semifinaluppgift och bedömningskriterier

Grenen för restaurangkock beskrivning av semifinaluppgift och bedömningskriterier Grenen för restaurangkock beskrivning av semifinaluppgift och bedömningskriterier Semifinaluppgiften för restaurangkocksarbete: Tävlingen är en individuell tävling. Tiden för att tillreda och lägga fram

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:24 ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2.1 Kunnande som visats i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 2.2 Examensdelarna består av en obligatorisk

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering)

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) 3172 Bilaga 1 KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) Personen vet vad mikrober är och var sådana

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen

Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen Marina Grahn Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 54/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 FÖRESKRIFT 54/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 1/011/2015

SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 1/011/2015 SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 1/011/2015 1 INNEHÅLL I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------ 3

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina AiHe-projektet Personlig tillämpning i samband med fristående examina verktyg för aktörerna

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN

YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN Föreskrift 22/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:32 Föreskrifter och anvisningar 2011:32 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN Föreskrift 12/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:5 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examens

Läs mer

Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell. nylagad mat (smak, doft osv.).

Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell. nylagad mat (smak, doft osv.). 1 (10) Landstingsstyrelsens förvaltning Beskrivning av olika mathanteringssystem (produktion, distribution och servering) a) Produktionssystem Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Föreskrift 7/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Grunder för fristående

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010. Föreskrifter och anvisningar 2010:3

Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010. Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 8

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 8 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 44/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Föreskrift 44/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6 MästarePLUS regler INNEHÅLLSFFÖTECKNING 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1. Mästare- och MästarePLUS-finaler...

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte TÄTSKIKT VÅTRUM Ämnet tätskikt våtrum behandlar olika tätskiktssystem i våtrum och underliggande konstruktioner. Det behandlar hur arbetet utförs vid såväl ombyggnader och tillbyggnader som vid nyproduktioner.

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 33/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Föreskrift 33/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer