Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen"

Transkript

1 Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurangoch cateringbranschen Marina Grahn Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Yrkesakademin i Österbotten

2 Innehåll 1. Inledning Genomförande Att samla in och analysera respons i början av utvecklingsarbetet Utbildarnas och examensmästarnas åsikter om planeringsverktyget Arbetslivets åsikter om planeringsverktyget Presentation av resultatet Planeringsverktyget i reviderad version Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Tillredning av lunchrätter Tillredning av mat i portioner Avslutning Källor Bilaga 1, övriga åsikter och önskemål från arbetslivets sida Bilaga 2, planeringsverktyget Bilaga 3, självvärdering... 23

3 1. Inledning Jag studerar till examensmästare vid Yrkesakademin i Österbotten. Detta arbete handlar om kvalitetssäkring av verksamheten med fristående examina. Enligt utbildningsprogrammet är kraven på yrkesskicklighet hos examensmästare att kunna samla in och analysera respons om de fristående examina som jag ordnar. Jag skall kunna utveckla kvaliteten på examensverksamheten inom min bransch. Var finns svaga punkter samt var och hur kan kvaliteten förbättras? Då det gäller att säkra kvaliteten är det viktigt att jag följer avtal och plan som har uppgjorts med examenskommissionen. Det är också viktigt att sköta kontakterna bra till examenskommissionen, arbetslivet, examinanderna och kollegerna. I mitt utvecklingsarbete kommer jag att analysera respons och diskutera utvecklingsbehov med samarbetsparter, förmän och kollegor för att säkra kvaliteten. Min arbetsrubrik är Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Arbetet behövs för att kunnandet skall motsvara kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Jag kommer att samla respons av examensmästare och utbildare, arbetsgivare och arbetsplatshandledare med erfarenhet av fristående examen. Tanken är att slutprodukten ska bli ett planeringsverktyg för att kunna avgöra om arbetsplatsen är lämplig för examenstillfälle. Ifall det finns delar i examensdelen som examinanden inte kan påvisa praktiskt under examenstillfället, kan examinanden komplettera med muntligt berättande, dokumentation ss fotografier, videoinspelningar, skriftliga dokument eller liknande. Vid behov genomförs examentillfället på två eller flere arbetsplatser. 1

4 2. Genomförande 2.1 Att samla in och analysera respons i början av utvecklingsarbetet Mitt arbetssätt är att kontakta olika personer och att föra en diskussion. Jag börjar med att samla in och analysera respons inom den egna organisationen. Från förmannahåll via Elisabet Björk-Norrgård framkommer önskemålet att jag skall planera och utreda Hur kan YA! utveckla samarbetet med arbetslivet inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Därefter kontaktar jag mina kollegor inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen utbildare och examensmästare Carola Sjödahl och Gun-Britt Strandholm-Genberg. Vi samlas till en träff och min fråga är var finns svaga punkter, var och hur kan kvaliteten förbättras. Inom vår bransch har den svaga punkten visat sig vara kunnandet skall motsvara kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Ett konkret exempel som framkommer gällande en examinand som studerade med läroavtal var att i slutet av hennes studier upptäcktes att hon aldrig hade skurit kött. Hon visste inte vad man talade om då det gäller att skära tvärs över fibrerna. Hon hade läst teorin men inte fått koppla det till praktiska arbetet. Orsaken var att på arbetsplatsen där hon var läroavtalsstuderande hade man tagit ett beslut om att använda sig av färdigt skurna produkter. Idag är det ganska vanligt att kök använder sig av förbehandlade t.o.m. förkokta produkter med andra ord olika grader av hel- och halvfabrikat. Det finns också kök som arbetar inom ett ganska smalt område inom branschen. Därför efterlyser utbildarna, examensmästarna samt arbetslivet en utveckling av samarbetet i planeringen av grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Önskemålet är att jag skall utveckla ett planeringsverktyg som kan användas i ansökningsskedet. Det är tänkt att planeringsverktyget förtydligar vad examinanden bör kunna samt kartlägger vilka möjligheter som finns på just den arbetsplatsen för att visa kunnandet. Ifall det finns delar i examensdelen som examinanden inte kan påvisa praktiskt under examenstillfället, kan examinanden komplettera med muntligt berättande, dokumentation ss fotografier, videoinspelningar, skriftliga dokument eller liknande. Vid behov genomförs examentillfället på två eller flere arbetsplatser. Önskemålet är att jag skall förtydliga kraven på yrkesskicklighet och koppla ihop dem med bedömningskriterierna. Språket bör vara praktiskt köksspråk, enkelt och lättfattligt. Jag kommer att arbeta med de obligatoriska examensdelarna. Jag tänker börja med att utarbeta ett förslag till planeringsverktyg som kan användas i ansökningsskedet. Efter det kommer jag att ta kontakt med utbildare och examensmästare samt arbetsgivare och arbetsplatshandledare med erfarenhet av fristående examen för att höra deras åsikter om mitt förslag till planeringsverktyg. Jag kommer att revidera det enligt behov. 2

5 2.2 Utbildarnas och examensmästarnas åsikter om planeringsverktyget Jag börjar med att diskutera mitt förslag till planeringsverktyg med examensmästare och utbildare inom den egna organisationen. Önskemålen de har gäller främst ett ännu tydligare och mera konkret köksspråk. Branschkunskapen mera i detalj i vissa punkter och utrymme för minnesanteckningar. Planeringsverktyget bör bli levande så att det går att ändra i efterhand enligt olika behov. Något enstaka påstående anser de är onödigt och kan tas bort eller ingå i något annat påstående. Efter att jag har fått deras respons gör jag små ändringar enligt deras önskemål och enligt min egen övertygelse. Vissa saker vill jag kontrollera med arbetslivet innan jag gör några ändringar. 2.3 Arbetslivets åsikter om planeringsverktyget Jag tar kontakt till arbetslivet till arbetsgivare och arbetsplatshandledare med erfarenhet av fristående examen. Såväl privata som kommunala sektorn är representerad likaså restaurang- som cateringbranschen. Då jag kontaktar arbetsplatserna berättar jag vem jag är och vilken uppgift jag håller på med. Jag frågar om de är intresserade och om jag får komma och träffa dem för en diskussion så att jag kan förverkliga mitt utvecklingsarbete. Alla utom en svarar ja! Jag går igenom mitt planeringsverktyg med representanterna för arbetslivet. Alla representanter för arbetslivet säger att de kan tänka sig att använda det planeringsverktyg som jag har utarbetat. De anser att det är fullt möjligt att ta sig tid för att gå igenom planeringsverktyget och pricka av vilket kunnande examinanden har möjlighet att visa just på deras arbetsplats. De har full förståelse för att examinanden behöver få ett tillräckligt brett kunnande och så att examinandens kunnande fyller kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Vid examenstillfället kan examinanden komplettera med muntligt berättande, dokumentation ss fotografier, videoinspelningar, skriftliga dokument eller liknande. Vid behov genomförs examentillfället på två eller flere arbetsplatser. De anser att språket är tillräckligt tydligt och klart. Alla utom en anser att punkterna om uppförande och samarbete bör finnas med. De flesta kommer med små tillägg om sådant de tycker borde nämnas i punkterna, vilket gör att planeringsverktyget blir lite mer omfattande och mera exakt än mitt ursprungliga förslag. Små omformuleringar görs. De anser att innehållet är befogat. Under diskussionernas gång framkommer också tankar om att man kan använda planeringsverktyget flera gånger under examensprocessen. T.ex. som stöd vid handledningsdiskussioner samt för att kontrollera om examinanden är redo för examenstillfälle. Övriga åsikter och önskemål från arbetslivets sida se bilaga 1. 3

6 3 Presentation av resultatet 3.1 Planeringsverktyget i reviderad version Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Krav på yrkesskicklighet = det som examinanden bör kunna Examinanden iordningställer kund- och arbetsutrymmena framställer verksamhetsställets produkter och tjänster för försäljning ser till att de produkter som säljs räcker till och är av bra kvalitet betjänar kunderna säljer produkter eller tjänster samt registrerar försäljning städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen och/eller iordningställer rummen på logiföretag arbetar med diskhantering rengör arbetsredskap, maskiner och utrustning samt kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll Vilka saker är det möjligt för examinanden att göra/visa på arbetsplatsen? Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Vara rätt klädd enligt hygienkraven och representativ - ren - smycken, piercing - huvudbonad - arbetskläder - arbetsskor Följa arbetstiderna - komma i tid till arbetet - komma överens om avvikelser Planera sitt arbete Använda olika råvaror och produkter samt bedöma deras kvalitet - får förbehandla och använda olika råvaror ss. grönsaker, svamp, bär, frukt, spannmål, kött, fågel, fisk, skaldjur, ägg, mejeriprodukter - Förbereda och tillreda frukosträtter - gröt, yoghurt, fil, flingor, kaffe, te, juice, smörgåsmat, ägg, bacon, knackkorv, köttbullar, grönsaker, frukter - Förbereda och tillreda lunchrätter Ja Nej 4

7 - Vanliga branschord - Baskunskap i matlagning t.ex. olika redningar - får tillreda olika typer av maträtter ss. fisk- och skaldjursrätter, kötträtter, fågelrätter, grönsaksrätter, äggrätter, mjölkrätter, osträtter, soppor, grytor, såser, lådrätter, sallader, efterrätter, matoch kaffebröd - får använda olika matlagningsmetoder ss. koka, steka i panna, steka i ugn, grilla, fritera, grava, olika redningar Arbeta ekonomiskt och undvika svinn Följa arbetarskyddet - Använda och rengöra arbetsredskap, maskiner och skyddsutrustning - Använda skyddskläder - Följa instruktioner Göra i ordning försäljningsdisken - Kyldiskar, mjölkdispenser, värmebad och skåp - Brickor, servetter, tallrikar, bestick, glas, dessertskålar, serveringsbestick Lägga fram produkter Servera - Se till att produkterna räcker till och är av bra kvalitet - Rengör vid behov - Prata med och betjäna kunderna - Kan betjäna kunderna gällande specialkost (laktosfritt, mjölkfritt, glutenfritt, livsmedelsallergier) Sälja, ta betalt och använda kassa Diska och hålla ordning i diskutrymmena - Starta och sätta igång diskmaskin - Tömma och rengöra diskmaskin Sortera avfall (brännbart, bioavfall, metall-, glas-, papper- och pappåtervinning, farligt avfall) Ställa i ordning samt städa upp och hålla ordning i matsal, kök, förråd, kylar, frysar och hygienutrymmen Använda passande rengöringsmedel och metoder Följa arbetsplatsens regler Utvärdera sitt arbete och kunna ta emot feedback Kunna samarbeta Upprätthålla arbetsförmåga - Hälsosam livsstil - Arbeta ergonomiskt ss. lyfta och bära rätt, stå och sitta rätt, använda rullbord och vagnar, rätta redskap Följa planen för egenkontroll - God handhygien - Rätt temperatur: på ankomna varor, i kylarna, i frysarna, vid tillredning, vid återupphettning, vid servering, vid nedkylning, i diskmaskin - First in first out - Hygienpasset Uppföra sig väl 5

8 Iaktta tystnadsplikt Gärna underskrifter av examinanden, arbetsplatsens representant och utbildarens representant Tillredning av lunchrätter Krav på yrkesskicklighet = det som examinanden bör kunna Examinanden tar emot, magasinerar och lagrar råvaror och andra förnödenheter hanterar och använder livsmedel av olika förädlingsgrad lagar lunchrätter och gör bakverk i enlighet med grundläggande recept och tillagningsmetoder utökar och minskar antalet portioner i recept anpassar rätter tillkunders och kundgruppers behov delta vid behov i planeringen av menyn tidsplanerar sina dagliga arbetsuppgifter lägger fram maträtterna deltar i kundservicen i enlighet med verksamhetsställets affärskoncept eller verksamhetsidé städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll Vilka saker är det möjligt för examinanden att göra/visa på arbetsplatsen? Tillredning av lunchrätter Ta emot och lagra varor enligt hygienkraven - first in first out Förbereda och använda livsmedel av olika förädlingsgrad - grönsaker, svamp, fisk, skaldjur, fågel, kött, ägg, mejeriprodukter, frukt, bär, spannmål och bakverk - undvika svinn Tillreda lunchrätter och bakverk - soppor, grytor, såser, lådrätter - olika efterrätter - grönsaks-, fisk-, skaldjurs-, fågel-, kött-, ägg-, mjölk- och spannmålsrätter - mat- och kaffebröd Tillreda god, näringsrik och hälsosam lunchmat - de nyaste kostrekommendationerna Använda de vanligaste matlagningsmetoderna Ja Nej 6

9 - koka, steka, tillreda i ugn, fritera, grilla, grava - redningar, såser Använda och rengöra redskap och maskiner - knivhantering - ånggrytor, ånggrytor med omrörare, kombinationsugn, varmluftsugn, stekugn, mikrovågsugn, pizzaugn, pizzaplattare, vakuumapparat, stekbord, grillhäll, fritös, salamander, skalmaskin, grönsaks skärare, snabbhack, stavmixer, skivmaskin, köttmörningsmaskin, glassmaskin, visp- och blandningsmaskin, hushållsassistent, foodprocessor, paninijärn, värmebad och -skåp, tallriksdispenser, kyldisk, vitrinskåp, mjölkdispenser och diskmaskin - Anpassa maträtter och bakverk till specialkost - vegetariskt, laktosfattigt, laktosfritt, glutenfritt, mjölkfritt, livsmedelsallergi, gallkost - Arbeta ekonomiskt och undvika svinn Förstora och förminska recept Delta i planeringen av menyn Tidsplanera sina dagliga arbetsuppgifter Lägga fram maträtterna och fylla på Betjäna kunderna Diskhantering Städa upp kök, matsal och hygienutrymmen Använda skyddsutrustning Följa planen för egenkontroll - god handhygien - klädd enligt hygienkraven - rätt temperatur: varuankomst, kylar, frysar, tillagning, återupphettning, servering, nedkylning, i diskmaskin - egenkontroll vid catering - sorterar avfall: brännbart, bioavfall, glas-, metall-, papper-, och pappåtervinning, farligt avfall Bra och jämn kvalitet på arbetet enligt affärsidén Respektera arbetstiderna Följa anvisningar och regler Samarbete Uppföra sig bra och anpassa sig till situationen Iaktta tystnadsplikt Gärna underskrifter av examinanden, arbetsplatsens representant och utbildarens representant 7

10 3.1.3 Tillredning av mat i portioner Krav på yrkesskicklighet = det examinanden bör kunna Examinanden schemalägger sina dagliga arbetsuppgifter anpassar rätter till kunders och kundgruppers behov lagar mat i portioner och beställningsmåltider samt bakar lägger fram portioner deltar i kundservicen i enlighet med verksamhetsställets affärskoncept eller verksamhetsidé städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll följer gastronomins grundläggande principer ser till att kunderna är nöjda utvärderar det egna arbetet och verksamheten Vilka saker är det möjligt för examinanden att göra/visa på arbetsplatsen? Tillredning av mat i portioner Respektera arbetstiderna Planera och tidsbestämma arbetsuppgifterna - under arbetsskiftet - inför skiftbyte - kommande arbetsdag Välja, förbehandla och använda olika råvaror till mat i portioner - grönsaker, svamp, fisk, skaldjur, fågel, kött, ägg, mejeriprodukter, frukt, bär, spannmål och bakverk Förbereda och tillreda olika maträtter med jämn kvalitet - förrätter - huvudrätter - efterrätter - bakverk - grönsaks-, fisk-, skaldjurs-, fågel-, kött-, ägg-, mjölk- och spannmålsrätter samt rätter med bär och frukt Laga välsmakande och näringsrik mat - de nyaste kostrekommendationerna Använda olika metoder - koka, steka, fritera, grilla, grava, flambera, röka Använda och rengöra redskap och maskiner Ja Nej 8

11 - knivhantering - ånggrytor, ånggrytor med omrörare, kombinationsugn, varmluftsugn, stekugn, mikrovågsugn, pizzaugn, pizzaplattare, vakuumapparat, stekbord, grillhäll, fritös, salamander, skalmaskin, grönsaks skärare, snabbhack, stavmixer, skivmaskin, köttmörningsmaskin, glassmaskin, visp- och blandningsmaskin, hushållsassistent, foodprocessor, paninijärn, värmebad och -skåp, tallriksdispenser, kyldisk, vitrinskåp, mjölkdispenser och diskmaskin - Sammanställa matportioner med hänsyn till - smak - färg - struktur - portionsstorlek - näringsrekommendationerna - utseende - mat kombinerat med dryck (dryckeslära) Anpassa rätter till kunder och kundgruppers behov - specialkost: vegetariskt, laktosfritt, glutenfritt, mjölkfritt, livsmedelsallergi, gallkost - Diskhantering Se till att arbetsmiljön är prydlig och i ordning Arbeta ekonomiskt och undvika svinn Arbeta för nöjda kunder, ta emot feedback Samarbete och samspel mellan människor Följa planen för egenkontroll - god handhygien - klädd enligt hygienkraven - rätt temperatur: varuankomst, kylar, frysar, tillagning, återupphettning, servering, nedkylning, i diskmaskin - sorterar avfall: brännbart, bioavfall, glas-, metall-, papper-, och pappåtervinning, farligt avfall Följa säkerhetsföreskrifter och agera ansvarsfullt Upprätthålla arbetsförmågan - hälsosam livsstil - arbeta ergonomiskt ss. lyfta och bära rätt, stå och sitta rätt, använda rullbord och vagnar, rätta redskap Utvärdera och utveckla sitt arbete Gärna underskrifter av examinanden, arbetsplatsens representant och utbildarens representant 9

12 4. Avslutning Jag tycker att det har varit intressant att arbeta med det här utvecklingsarbetet. Jag har insett betydelsen av att ha en ständig och levande kommunikation mellan representanter för arbetslivet och representanter för utbildningsanordnare. Alla representanter från arbetslivet har naturligtvis inte haft exakt samma synpunkter men till överraskande stor del har de tyckt likadant. I mitt arbete har jag försökt framföra allas åsikter på ett gemensamt sätt. Det jag också kan konstatera är att i kommunala kök har man mera tid för studerande än i privata kök, troligen beror det på att kommunala kök har lite mera personal. En sak som jag själv upplever otroligt viktig är att arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet sammanfaller med den examensdel som examinanden ska ha examenstillfälle i. En annan sak som jag personligen vill lyfta fram då det gäller kvalitetssäkring och fristående examen är att man ger tid och pengar till att ordna åtminstone ett examenstillfälle per examensdel. Kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna blir annars väldigt många och bedömningsprocessen tung. Risken för slarv ökar. Jag har valt att ha med kraven på yrkesskicklighet i planeringsverktyget för att säkerställa att man håller sig till examensgrunderna. Då det gäller spridning och användning så har jag muntligen presenterat mitt utvecklingsarbete på seminarium Efter godkännande så kommer jag att sända det till för att publiceras på examensmästarwebben. Jag kommer att förmedla resultatet till samarbetsparter inom den egna organisationen. Hoppeligen kommer Carola Sjödahl och Gun-Britt Strandholm-Genberg att ta i bruk mitt planeringsverktyg och använda det i ansökningsskedet. Under arbetsprocessen har det framkommit att planeringsverktyget också kan användas vid handledningsdiskussioner och om man vill kontrollera att examinanden är redo för examenstillfälle. Om det visar sig vara till nytta så kan det utvecklas genom att översättas till finska. Motsvarande planeringsverktyg kan utarbetas för valbara examensdelar om så önskas. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till att jag har kunnat förverkliga mitt utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen! 10

13 5. Källor Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen 2014 Kompetensområdet för kock, kock Föreskrift 44/011/2014 Plan för anordnande av fristående examen Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen 2014 Kompetensområdet för kock, kock Föreskrift 44/011/2014 Personlig plan, examensmästare (25 sp) Kraven på yrkesskicklighet för kvalitetssäkring i verksamheten med fristående examen Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef Carola Sjödahl, utbildare och examensmästare Gunbritt Strandholm-Genberg, utbildare och examensmästare Närpes stad/carita Gull Staden Kristinestad/Carina Grannas ABC Kristinestad/Veronica Malm-Storlåhls Restaurang Crazy Cat/Sabina och Kurt Roos Restaurang Olympic/Johan Österback Panorama M & E Ab/Mats Sabel Fylgia i Vasa r.f./marina Lind Närpes stad/britt-louise Groos 11

14 Bilaga 1, övriga åsikter och önskemål från arbetslivets sida Ett önskemål som kommer fram är att den sökande bör vara lämplig för yrket. Hen bör ha hög motivation, intresse, ha en vilja att jobba i kök och ha arbetsmoral. Man har matpaus då man hinner. Hen har ingenting att göra på en arbetsplats om hen är där endast för tidsfördriv. Om den sökande har särskilda behov så borde det informeras till arbetsplatsen. Det som kommer fram väldigt tydligt från arbetslivet är att den sökande bör ha ett baskunnande innan hen kommer till arbetsplatsen. På arbetsplatserna anser man sig inte ha hur mycket tid som helst för en studerande. Studeranden bör känna till och kunna ansa samt finfördela de vanligaste råvarorna. Studeranden skall kunna knivhantering, i viss mån kunna använda maskiner och ha hygienpass. Hen bör också kunna vanliga termer inom branschen så att man inte på arbetsplatsen måste förklara alla branschord och -termer. Hen bör ha baskunskap i matlagning samt i hur man organiserar sitt arbete. Alla skall städa bort efter sig, ha baskunskap i rengöring och ta ansvar. Eftersom man på arbetsplatser allt mera använder förbehandlade råvaror och halvfabrikat så önskar man att utbildaren skulle kunna ge bakgrundsinformation till studeranden t.ex. hur får man en fiskfilé av en fisk, varifrån kommer en kycklingfilé, hur lagar man en deg. Med andra ord önskar arbetslivet att den sökande skall få förberedande utbildning om behov finns. Ekonomiskt tänkande borde genomsyra alla examensdelar. Från arbetslivets sida vill man upplysa om att studerande med annan kulturell bakgrund har en stor bit att lära sig då det gäller våra maträtter. T.ex. vad korvsås är lär vi oss från barnsben men många av våra benämningar på maträtter säger ingenting åt en invandrare. Man upplever det positivt att examinander kan söka kunskap. Att de av utbildarna får olika uppgifter att ta reda på. Det kan gälla t.ex. nya kostrekommendationer eller dietkost. Examinanderna får då en helhetssyn och står inte handfallna då något nytt kommer. Arbetsplatserna anser att finskspråkiga utbildningsanordnare har klarare föreskrifter och tydligare direktiv bl.a. gällande arbetstimmar, arbetstider och regler för frånvaro. De finskspråkiga utbildarna anses ha tätare kontakt till arbetsplatsen. Studeranden och examinanden bör arbeta enligt ett visst schema på arbetsplatsen och inte komma och gå hur som helst vilket nu kan vara fallet då de meddelar med kort varsel. Studeranden och examinanden borde arbeta i alla skift. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen bör passa ihop med den examensdel som examinanden ska ha examenstillfälle i. Examenstillfälle borde arrangeras för en examensdel åt gången annars blir det så omfattande med många bedömningskriterier. På arbetsplatserna rationaliserar man arbetet och följer inte alla små teoretiska regler som finns, vilket kan krocka i en bedömningssituation. Här upplevs de finskspråkiga utbildningsanordnarnas bedömare vara för petnoga. Från arbetslivet efterlyser man ett enhetligt system gällande studerande och examinander oberoende varifrån de kommer. På någon arbetsplats önskade man ett visst antal studerande och examinander under året, en jämn tillströmning. 12

15 Bilaga 2, planeringsverktyget PLANERINGSVERKTYG Grundexamen inom hotell-, restaurang och cateringbranschen Marina Grahn Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Yrkesakademin i Österbotten

16 Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Krav på yrkesskicklighet = det som examinanden bör kunna Examinanden iordningställer kund- och arbetsutrymmena framställer verksamhetsställets produkter och tjänster för försäljning ser till att de produkter som säljs räcker till och är av bra kvalitet betjänar kunderna säljer produkter eller tjänster samt registrerar försäljning städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen och/eller iordningställer rummen på logiföretag arbetar med diskhantering rengör arbetsredskap, maskiner och utrustning samt kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll Vilka saker är det möjligt för examinanden att göra/visa på arbetsplatsen? Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Ja Nej Vara rätt klädd enligt hygienkraven och representativ - ren - smycken, piercing - huvudbonad - arbetskläder - arbetsskor Följa arbetstiderna - komma i tid till arbetet - komma överens om avvikelser Planera sitt arbete Använda olika råvaror och produkter samt bedöma deras kvalitet - får förbehandla och använda olika råvaror ss. grönsaker, svamp, bär, frukt, spannmål, kött, fågel, fisk, skaldjur, ägg, mejeriprodukter - Förbereda och tillreda frukosträtter - gröt, yoghurt, fil, flingor, kaffe, te, juice, smörgåsmat, ägg, bacon, knackkorv, köttbullar, grönsaker, frukter 14

17 - Förbereda och tillreda lunchrätter - Vanliga branschord - Baskunskap i matlagning t.ex. olika redningar - får tillreda olika typer av maträtter ss. fisk- och skaldjursrätter, kötträtter, fågelrätter, grönsaksrätter, äggrätter, mjölkrätter, osträtter, soppor, grytor, såser, lådrätter, sallader, efterrätter, matoch kaffebröd - får använda olika matlagningsmetoder ss. koka, steka i panna, steka i ugn, grilla, fritera, grava, olika redningar Arbeta ekonomiskt och undvika svinn Följa arbetarskyddet - Använda och rengöra arbetsredskap, maskiner och skyddsutrustning - Använda skyddskläder - Följa instruktioner Göra i ordning försäljningsdisken - Kyldiskar, mjölkdispenser, värmebad och skåp - Brickor, servetter, tallrikar, bestick, glas, dessertskålar, serveringsbestick Lägga fram produkter Servera - Se till att produkterna räcker till och är av bra kvalitet - Rengör vid behov - Prata med och betjäna kunderna - Kan betjäna kunderna gällande specialkost (laktosfritt, mjölkfritt, glutenfritt, livsmedelsallergier) Sälja, ta betalt och använda kassa Diska och hålla ordning i diskutrymmena - Starta och sätta igång diskmaskin - Tömma och rengöra diskmaskin Sortera avfall (brännbart, bioavfall, metall-, glas-, papper- och pappåtervinning, farligt avfall) Ställa i ordning samt städa upp och hålla ordning i matsal, kök, förråd, kylar, frysar och hygienutrymmen Använda passande rengöringsmedel och metoder Följa arbetsplatsens regler Utvärdera sitt arbete och kunna ta emot feedback Kunna samarbeta Upprätthålla arbetsförmåga - Hälsosam livsstil - Arbeta ergonomiskt ss. lyfta och bära rätt, stå och sitta rätt, använda rullbord och vagnar, rätta redskap 15

18 Följa planen för egenkontroll - God handhygien - Rätt temperatur: på ankomna varor, i kylarna, i frysarna, vid tillredning, vid återupphettning, vid servering, vid nedkylning, i diskmaskin - First in first out - Hygienpasset Uppföra sig väl Iaktta tystnadsplikt Gärna underskrifter av examinanden, arbetsplatsens representant och utbildarens representant Ort och datum Underskrifter med namnförtydligande 16

19 Tillredning av lunchrätter Krav på yrkesskicklighet = det som examinanden bör kunna Examinanden tar emot, magasinerar och lagrar råvaror och andra förnödenheter hanterar och använder livsmedel av olika förädlingsgrad lagar lunchrätter och gör bakverk i enlighet med grundläggande recept och tillagningsmetoder utökar och minskar antalet portioner i recept anpassar rätter tillkunders och kundgruppers behov delta vid behov i planeringen av menyn tidsplanerar sina dagliga arbetsuppgifter lägger fram maträtterna deltar i kundservicen i enlighet med verksamhetsställets affärskoncept eller verksamhetsidé städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll Vilka saker är det möjligt för examinanden att göra/visa på arbetsplatsen? Tillredning av lunchrätter Ja Nej Ta emot och lagra varor enligt hygienkraven - first in first out Förbereda och använda livsmedel av olika förädlingsgrad - grönsaker, svamp, fisk, skaldjur, fågel, kött, ägg, mejeriprodukter, frukt, bär, spannmål och bakverk - undvika svinn Tillreda lunchrätter och bakverk - soppor, grytor, såser, lådrätter - olika efterrätter - grönsaks-, fisk-, skaldjurs-, fågel-, kött-, ägg-, mjölk- och spannmålsrätter - mat- och kaffebröd Tillreda god, näringsrik och hälsosam lunchmat - de nyaste kostrekommendationerna Använda de vanligaste matlagningsmetoderna 17

20 - koka, steka, tillreda i ugn, fritera, grilla, grava - redningar, såser Använda och rengöra redskap och maskiner - knivhantering - ånggrytor, ånggrytor med omrörare, kombinationsugn, varmluftsugn, stekugn, mikrovågsugn, pizzaugn, pizzaplattare, vakuumapparat, stekbord, grillhäll, fritös, salamander, skalmaskin, grönsaks skärare, snabbhack, stavmixer, skivmaskin, köttmörningsmaskin, glassmaskin, visp- och blandningsmaskin, hushållsassistent, foodprocessor, paninijärn, värmebad och -skåp, tallriksdispenser, kyldisk, vitrinskåp, mjölkdispenser och diskmaskin - Anpassa maträtter och bakverk till specialkost - vegetariskt, laktosfattigt, laktosfritt, glutenfritt, mjölkfritt, livsmedelsallergi, gallkost - Arbeta ekonomiskt och undvika svinn Förstora och förminska recept Delta i planeringen av menyn Tidsplanera sina dagliga arbetsuppgifter Lägga fram maträtterna och fylla på Betjäna kunderna Diskhantering Städa upp kök, matsal och hygienutrymmen Använda skyddsutrustning Följa planen för egenkontroll - god handhygien - klädd enligt hygienkraven - rätt temperatur: varuankomst, kylar, frysar, tillagning, återupphettning, servering, nedkylning, i diskmaskin - egenkontroll vid catering - sorterar avfall: brännbart, bioavfall, glas-, metall-, papper-, och pappåtervinning, farligt avfall Bra och jämn kvalitet på arbetet enligt affärsidén Respektera arbetstiderna Följa anvisningar och regler Samarbete Uppföra sig bra och anpassa sig till situationen Iaktta tystnadsplikt Gärna underskrifter av examinanden, arbetsplatsens representant och utbildarens representant 18

21 Ort och datum Underskrifter med namnförtydligande 19

22 Tillredning av mat i portioner Krav på yrkesskicklighet = det examinanden bör kunna Examinanden schemalägger sina dagliga arbetsuppgifter anpassar rätter till kunders och kundgruppers behov lagar mat i portioner och beställningsmåltider samt bakar lägger fram portioner deltar i kundservicen i enlighet med verksamhetsställets affärskoncept eller verksamhetsidé städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll följer gastronomins grundläggande principer ser till att kunderna är nöjda utvärderar det egna arbetet och verksamheten Vilka saker är det möjligt för examinanden att göra/visa på arbetsplatsen? Tillredning av mat i portioner Ja Nej Respektera arbetstiderna Planera och tidsbestämma arbetsuppgifterna - under arbetsskiftet - inför skiftbyte - kommande arbetsdag Välja, förbehandla och använda olika råvaror till mat i portioner - grönsaker, svamp, fisk, skaldjur, fågel, kött, ägg, mejeriprodukter, frukt, bär, spannmål och bakverk Förbereda och tillreda olika maträtter med jämn kvalitet - förrätter - huvudrätter - efterrätter - bakverk 20

23 - grönsaks-, fisk-, skaldjurs-, fågel-, kött-, ägg-, mjölk- och spannmålsrätter samt rätter med bär och frukt Laga välsmakande och näringsrik mat - de nyaste kostrekommendationerna Använda olika metoder - koka, steka, fritera, grilla, grava, flambera, röka Använda och rengöra redskap och maskiner - knivhantering - ånggrytor, ånggrytor med omrörare, kombinationsugn, varmluftsugn, stekugn, mikrovågsugn, pizzaugn, pizzaplattare, vakuumapparat, stekbord, grillhäll, fritös, salamander, skalmaskin, grönsaks skärare, snabbhack, stavmixer, skivmaskin, köttmörningsmaskin, glassmaskin, visp- och blandningsmaskin, hushållsassistent, foodprocessor, paninijärn, värmebad och -skåp, tallriksdispenser, kyldisk, vitrinskåp, mjölkdispenser och diskmaskin - Sammanställa matportioner med hänsyn till - smak - färg - struktur - portionsstorlek - näringsrekommendationerna - utseende - mat kombinerat med dryck (dryckeslära) Anpassa rätter till kunder och kundgruppers behov - specialkost: vegetariskt, laktosfritt, glutenfritt, mjölkfritt, livsmedelsallergi, gallkost - Diskhantering Se till att arbetsmiljön är prydlig och i ordning Arbeta ekonomiskt och undvika svinn Arbeta för nöjda kunder, ta emot feedback Samarbete och samspel mellan människor Följa planen för egenkontroll - god handhygien - klädd enligt hygienkraven - rätt temperatur: varuankomst, kylar, frysar, tillagning, återupphettning, servering, nedkylning, i diskmaskin - sorterar avfall: brännbart, bioavfall, glas-, metall-, papper-, och pappåtervinning, farligt avfall Följa säkerhetsföreskrifter och agera ansvarsfullt Upprätthålla arbetsförmågan - hälsosam livsstil 21

24 - arbeta ergonomiskt ss. lyfta och bära rätt, stå och sitta rätt, använda rullbord och vagnar, rätta redskap Utvärdera och utveckla sitt arbete Gärna underskrifter av examinanden, arbetsplatsens representant och utbildarens representant Ort och datum Underskrifter med namnförtydligande 22

25 Bilaga 3, självvärdering Jag kan samla in och analysera respons om de fristående examina som jag ordnat Jag skall följa min organisations strategi för fristående examina samt främja utvecklingen av strategin och examensverksamheten. Jag skall se till att examenstillfällena förlöper enligt examensgrunderna samt att personlig tillämpning har genomförts för varje examinand och är uppdaterat. Vid behov skall jag kontakta examenskommissionen. Jag planerar och samlar in respons av examinander och bedömare. Jag använder responsen till att utveckla systemet med fristående examina. Jag utvärderar, analyserar och sammanställer responsen tillsammans med mitt samarbetsnätverk samt förmedlar resultaten till samarbetspartner och beslutfattare. Jag deltar i utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Jag kan utveckla kvaliteten på examensverksamheten inom min bransch Utgående från resultaten av den respons som jag har samlat in utarbetar jag en plan för utveckling av examenstillfällena, bedömningen av examensprestationerna och samarbetet med arbetslivet. Informerar examenskommissionen, beslutsfattare och andra samarbetsparter om utvecklingsbehov samt är med och verkställer utvecklingsåtgärder. Jag gör en realistisk självvärdering av de examenstillfällen jag ordnat. Jag följer med utvecklingen inom min bransch och examenskommissionernas arbete. Jag håller mig insatt i systemen för kvalitetssäkring och rekommendationerna för kvalitetshantering. Jag är förtrogen med examensverksamheten och examenstillfällena inom min bransch och tar intryck av andra branscher. Jag följer mångsidigt med utvecklingen av examensverksamheten och i vilken riktning kvalitetsutvecklingen inom yrkesutbildningen går samt vilka områden som prioriteras inom vuxenutbildningen. 23

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 Föreskrift 22/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 2001

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Grenen för restaurangkock beskrivning av semifinaluppgift och bedömningskriterier

Grenen för restaurangkock beskrivning av semifinaluppgift och bedömningskriterier Grenen för restaurangkock beskrivning av semifinaluppgift och bedömningskriterier Semifinaluppgiften för restaurangkocksarbete: Tävlingen är en individuell tävling. Tiden för att tillreda och lägga fram

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Elektronisk hantering, förvaring och delning av examenstillfälles specifika bedömningsmaterial (dokument, video) på Office 365

Elektronisk hantering, förvaring och delning av examenstillfälles specifika bedömningsmaterial (dokument, video) på Office 365 Elektronisk hantering, förvaring och delning av examenstillfälles specifika bedömningsmaterial (dokument, video) på Office 365 Grundexamen inom hästhushållning 2015 AXXELL UTBILDNING AB Maria Wikström

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen

Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kock, kock Kompetensområdet för kundservice, servitör Läroplanen godkänd av styrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17 Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy...

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Syfte Att ange den nivå för måltidskvalitet som ska gälla för all verksamhet inom bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Att

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22 Riktlinje 2015-01-22 Mat och måltider Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsspecifika riktlinje för mat och måltider, bilaga till Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet Diarienummer: VON 2015/0061-3

Läs mer

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Foto: Per Nilsson, Profox Dessa branschriktlinjer är framtagna av Progrezzum Ekonomisk Förening i samarbete med Ekoturismföreningen, Slow Food Sapmi, Friluftsfrämjandet,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm. vecka 6

Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm. vecka 6 Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm vecka 6 inspiration Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm Denna rätt bidrar till fantastiska smaker av den rostade majsen ihop med avokadokräm

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Kost & restaurang seniorenkät 2015

Kost & restaurang seniorenkät 2015 Jag är A kvinna 113 46,3% B man 126 51,6% C vill inte uppge 5 2,0% Respondenter 244 Vilken restaurang äter du på? A Björngården 21 8,6% B Karl-Johangårdarna 37 15,2% C Leopold 28 11,5% D Porfyren 39 16,0%

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Spenatpannkakor. med prosciutto och svamp. Vecka 20

Spenatpannkakor. med prosciutto och svamp. Vecka 20 Spenatpannkakor med prosciutto och svamp A Spenatpannkakor med prosciutto och svamp Spenatpannkakor med prosciutto och svamp är en rätt med otroligt spännande smakkombinationer! De aptitretande gröna pannkakorna,

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Klara din vardag Tema år 8 i HK

Klara din vardag Tema år 8 i HK Namn: Klass: I min grupp ingår även: Klara din vardag Tema år 8 i HK Var? När? Varför? Hur? I HK- och Datasalen Vårterminen i ca 8 9 veckor Se Pedagogisk planering Se nedan Klassen delas in i grupper om

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 Föreskrift 82/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab

Läs mer

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad Ann Backman och Eivor Söderström Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad FSKC ARBETSPAPPER 5/2014 Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering)

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) 3172 Bilaga 1 KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) Personen vet vad mikrober är och var sådana

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

Vad är bra mat, egentligen? När forskningsrönen utvecklas till konkreta verktyg för hela familjen.

Vad är bra mat, egentligen? När forskningsrönen utvecklas till konkreta verktyg för hela familjen. Vad är bra mat, egentligen? När forskningsrönen utvecklas till konkreta verktyg för hela familjen. Inspirationsdag om barn och fetma 17 september 2014 Anna Ek, dietist, doktorand Mahnoush Etminan Malek,

Läs mer

MENY FÖR RESTAURANG FORUM

MENY FÖR RESTAURANG FORUM Här följer ett urval av allt som vi kan erbjuda er och givetvis kan vi ordna mycket mer. För fler förslag och prisuppgifter, eller vid beställning, kontakta oss på forum@hors.se eller 019-12 58 30. Är

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 PROTOKOLL Nummer 4 7.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

Pad thai med räkor. Vecka 5

Pad thai med räkor. Vecka 5 Pad thai med räkor A Vecka 5 Pad thai med räkor Pad Thai är ett typiskt thailändskt nudelrecept med många aptitretande ingredienser som räkor, spansk peppar, morötter, salladslök och böngroddar. Snabbt,

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD EXTRA KRAFT Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 2 EXTRA KRAFT EXTRA KRAFT 3 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Grönsaker gula lökar vitlök avokado chilipeppar gurka paprikor 5 tomater salladshuvud kruka koriander kruka persilja,,,,,,,,, Mejeri dl grädde 5 dl soyayoghurt 50 gram brieost Hej! Välkomna

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Bra barnmat Del 3 Middag

Bra barnmat Del 3 Middag Bra barnmat Del 3 Middag I sista och tredje delen om näringsrik barnmat tänkte jag delge er några tips som anpassar klassiska barnrätter till mer häslosamma alternativ. Har du missat barnmat frukost eller

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Pasta med fetaost och bacon. vecka 20

Pasta med fetaost och bacon. vecka 20 Pasta med fetaost och bacon vecka 20 familj Pasta med fetaost och bacon cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2565 kj/614 kcal. Protein 22,6 g. Fett 29,9 g. Kolhydrater 61,0 g. Ingredienser:

Läs mer

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj Egenkontroll för hemtjänsten i Järfälla kommun VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag (ca) Frukost Lunch Middag Kvällsmat Antal portioner tillagade

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 11. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 11. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 11. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 11. Köp gärna med fler matvaror! dagar v Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 800 gram torskfilé pkt bacon Potatis/ris/pasta 900 gram potatis Hej! Ulrika Brydling är kocken som brinner för ekologiskt och närproducerat med hållbar mat

Läs mer

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel Kräver inte kompetensintyg Kräver inte utredning av hälsotillståndet Kräver inte skyddsklädsel

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel Kräver inte kompetensintyg Kräver inte utredning av hälsotillståndet Kräver inte skyddsklädsel 14.1.2016 i livsmedelslokaler: Krävs det kompetensintyg, utredning av hälsotillståndet eller skyddsklädsel för arbetstagaren? Kräver inte kompetensintyg Kräver inte utredning av hälsotillståndet Kräver

Läs mer

Chicken green curry. vecka 18

Chicken green curry. vecka 18 Chicken green curry vecka 18 familj Chicken green curry cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2637 kj/ 629 kcal. Protein 48,9 g. Fett 18,4 g. Kolhydrater 63,4 g. Ingredienser: 2 morötter ca 600

Läs mer

En modell för åtgärdsprogram för barn med ADHD

En modell för åtgärdsprogram för barn med ADHD Agneta Hellström 2010-02-07 En modell för åtgärdsprogram för barn med ADHD Om en elev, efter utredning, visar sig ha behov av särskilda stödåtgärder i skolan ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU 1 INTRODUKTION Välkommen till Egen Tyst Retreat en handbok för att hitta inre tystnad. Tystnaden har i årtusenden använts som hjälpmedel för inre utveckling.

Läs mer

Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell. nylagad mat (smak, doft osv.).

Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell. nylagad mat (smak, doft osv.). 1 (10) Landstingsstyrelsens förvaltning Beskrivning av olika mathanteringssystem (produktion, distribution och servering) a) Produktionssystem Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell

Läs mer

MARMITERNAS SKÅNSKFRANSKA GÅSAMIDDAG

MARMITERNAS SKÅNSKFRANSKA GÅSAMIDDAG MARMITERNAS SKÅNSKFRANSKA GÅSAMIDDAG ANTONS KROG 10 NOVEMBER 2013 LIV S GÅSLEVERENTRÉ ~ SVARTSOPPA MED KRÅS SKOGSSVAMPSOPPA MED KRASSE & CHEVRETOAST ~ ~ STEKT GÅS MED TILLBEHÖR TARTE AUX POMMES DRYCKER

Läs mer

Metoder att stödja examinanden inför ett examenstillfälle vid specifika läs- och skrivsvårigheter

Metoder att stödja examinanden inför ett examenstillfälle vid specifika läs- och skrivsvårigheter Metoder att stödja examinanden inför ett examenstillfälle vid specifika läs- och skrivsvårigheter Pia Dahlström Pedagogik, Social- och hälsovård, Axxell (Ekenäs) Utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM Diarinr: 2012:284 Kostenheten Kostchef Gunilla Larsson 2012-07-11 Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM - Mat i förskola, skola och äldreomsorg C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\evoat.tmp\kostpolitiskt program

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

ATT VERKA INOM LOGI- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

ATT VERKA INOM LOGI- OCH RESTAURANGVERKSAMHET ATT VERKA INOM LOGI- OCH RESTAURANGVERKSAMHET EXMPEL PÅ VISUELLA EXAMENSGRUNDER I ORD OCH BILD ELLER PÅ LÄTT SVENSKA GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Utvecklingsarbete för examensmästarutbildningen

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer