BILAGA Investeringsbudget per projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017"

Transkript

1 BILAGA Investeringsbudget per projekt

2 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning Va-anläggningar Fordon Summa nyinvesteringar Reinvesteringar Va-reinvesteringar Fordon och inventarier Gatu- och parkanläggningar Summa reinvesteringar SUMMA MILJÖ O TEKNIK Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA UTBILDNING Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA VÅRD OCH OMSORG Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA KOMMUNLEDNING TOTALT

3 Investeringar per projekt Projektbudget Plan Plan Plan Tkr Tkr Tkr Bilaga Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Miljö och teknik Gatu- o parkanläggningar Omb. Nygatan o Trädgårdsgatan i Svedala Gångtunnel (Resecentrum Svedala) 27 mkr Pendlarpark. o stationsplan (Resecentrum) 5 mkr GC-väg utmed Kapellvägen CPL och infart skolområde 7,5 mkr Dagvattendamm andel kommunal Brorestaureringar Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Lekplatser Trädplan Grönplan Energieffekt av belysning Utflyttning av belysningcentraler Utsmyckning av Baras infart Omb samt upprustning av Floraparken Aggarpsbron inkl Torg Trappklättrare Serviceenheten Springvatten Roslättsdammen GC-väg Sandgrensväg - Tittente Förändr. Stadsmiljö tfa handelsutred Investeringar pga exploateringar Summa Gatu/parkanläggningar VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar Inv pga exploatering VA-anslutning, Bara V 9,0 mkr VA-anslutning, Bara S etapp 1 3,3 mkr VA-anslutning, Hindstorp 3,0 mkr VA-anslutning, FSI 7,5 mkr VA-anslutning, Åkerbruket etapp 1 12,0 mkr VA-anslutning, Nygårdsdammar 4,5 mkr Dagvattendamm andel Va-enhet 1,2 mkr Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar Inv av VA-verksamhet 0 Spillvatten S segeå del öster 6,0 mkr Tryckstegringstation Klågerup 2,0 mkr Avlopp Lilla Svedala 5,1 mkr VA Kärrstorp 10 mkr VA Vissmarlöv 6 mkr VA Beden 6,3 mkr Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde Avloppspumpstation Klågerup 1,75 mkr Vattenmätare Vattenmätare på ledningsnätet Utökn vattenreservoar Klimatanpassning av dagvatten Säkerhet på vattenanläggn Ombyggnad slamprocessen Externslammottagning ARV Summa VA-anläggningar Höjdfordon, Räddningstjänsten 8,0 mkr Summa Fordon Summa nyinvesteringar Miljö och teknik Va- reinvesteringar Maskinell utrustning ARV Pump och tryckstegringsstationer Relining av vattenledningar Vattenledning Sturup Relining av spillledningar Relining av dagvattenledningar Summa Va reinvesteringar Fordon och inventarier Utryckningsfordon 8050, Räddningstjänst Räddningsbil 8010, Räddningstjänst Lastbil, gata Traktorgrävare, gata Fordon < 1 mkr enligt plan Maskiner < 1 mkr enligt plan Säkerhetsarbete Räddningutrustning och maskiner Inventarier Kommunhuset Inventarier kommunförrådet Summa fordon och inventarier Gatu- och parkanläggningar Parkmöbler och lekutrustning Gatubelysning Skyltar Gatu- och parkanläggningar Summa reinvesteringar Miljö och teknik SUMMA MILJÖ OCH TEKNIK

4 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Framtida drift Verksamhets konsekvenser kostnader Tkr Tkr Tkr tkr tkr Utbildning Nyinvesteringar (Tkr) Förskola och grundskola Inventarier, nya platser inom förskola och fritidshem Inventarier paviljong Naverlönnskolan Inventarier, ny skola 4-9 i Svedala Inventarier, två nya förskolor i Bara och Svedala Summa Förskola och grundskola Gymnasium och vuxenutbildning Summa Fritid Belysning Klågerups gamla IP Skyltning på Kuben i Bara Summa Fritid Bibliotek Meröppet bibliotek i Bara Införande av RFID på alla biblioteken Summa Bibliotek Kultur och Turism Summa Kultur och Turism Summa nyinvesteringar Förskola, grundskola, sgymnasieskola Inventarier Summa BGS Kulturskolan Utbyte musikinstrument Summa Musikskolan Bibliotek Bibliotek, inventarier Summa Bibliotek Fritid Utbyte idrottsmaterial Utbyte inventarier Summa Fritid Kultur Konstinköp Summa Kultur Summa reinvesteringar SUMMA UTBILDNING

5 I Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Vård och omsorg Tkr Tkr Tkr Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Nyinvesteringar (Tkr) Inventarier Toftaängen särskilt boende 16 pl Trygghetslarm, digitalisering Summa nyinvesteringar Hela verksamheten Summa reinvesteringar SUMMA VÅRD OCH OMSORG

6 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Tkr Tkr Tkr Kommunledning Nyinvesteringar (Tkr) Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Kontakt-ärendehanteringssystem Fiberkabel Summa nyinvesteringar IT-investeringar Telefoni och växel Utbyte läsplattor till politiken Summa reinvesteringar SUMMA KOMMUNLEDNING

Förslag till ombudgetering per projekt

Förslag till ombudgetering per projekt Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras Kommunstyrelsen till 2015 92034 Inv/utr info o kommunikation 733 92092 It projekt 1 370 93019 Nya skyltar kommunala anläggni 448 93095 Fördjupad översiksplan

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Budget 2015. Plan 2016-2017

Budget 2015. Plan 2016-2017 Budget 2015 Plan 2016-2017 Fullmäktigebudget 2015-2017 1 Båstads kommuns vision samt mål 4 Servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget och investeringsbudget 16

Läs mer

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget 2013-2015 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt

Läs mer

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida Årsredovisning 2013 Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby

Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Fllerårspllan med budget 2011-2013 för Uppllands Väsby kommun D ee cc eem bb ee r 22 00 11 00 2 Flerårsplan med budget 2011-2013 Ett långsiktigt hållbart Upplands

Läs mer

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och

Läs mer

Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150

Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150 Sunne kommun Reviderad budget 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150 Kommmunfakta 2012 Antal invånare i Sunne kommun 1 januari

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N Verksamhetsberättelse Riksdagen antog en ny vattentjänstlag år 2007. Lagen ställer krav på att verksamheten skall särredovisas och att särskild

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhet och budget

Verksamhet och budget Verksamhet och budget 2015 2017 Förslag till KF 2014 12 08 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Mål för verksamheten... 4 Förutsättningar och verksamhetens finansiering... 7

Läs mer

Mål och budget 2010 2012 för Södertälje kommun

Mål och budget 2010 2012 för Södertälje kommun Bil B:1 Mål och budget 2010 2012 för Södertälje kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2009-11-16 KS/KF- investeringar, (skattefinansierade investeringar)

Läs mer