Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret"

Transkript

1 Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret, Västerås stad

2 Agenda Ny exploateringsredovisning Bakgrundsfakta Exploateringsredovisning före Varför ny redovisning? Åtgärder före bytet Redovisningsmetoder Val av redovisningsmetod Dokumentation Erfarenheter

3 VÄSTERÅS Västerås är Sveriges 6:e största kommun 5:e största staden invånare H&M och Ica har sitt ursprung i Västerås Nordens största insjöhamn för gods Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, grundades i Västerås 1623 Sjösportstad, platser för fritidsbåtar

4

5 Fastighetskontoret

6 Mark- och Exploatering 7 projektledare, exploatering 40 exploateringsprojekt Omsättning i projekten ca 170 milj kr/år

7 Ny exploateringsredovisning Start 2011

8 Redovisning före Intäkter och kostnader i balansräkning Resultat vid projektavslut Nettot mot resultaträkningen Investeringar, direktavskrivning

9 Varför ny exploateringsredovisning? Revisorer God redovisningssed Stadsledning och politiker

10 Åtgärder före 100 blev 40

11 Åtgärder före Krav ekonomisystem Upphandling Maconomy Utveckla och anpassa systemet Tidredovisning

12 Investeringar Gator, parker m.m. Avskrivningstid (33 år) Avskrivnings- och räntekostnader

13 Åtgärder före Anläggningsregister hos exploatering Gatu- och Parkkontor driftar anläggningar Anläggningsregister Exploatering Anläggningsregister Gatu- och parkkontor Skötsel, drift Gatu- och parkkontor

14 Redovisningsmetoder Färdigställandemetoden Hela resultatet på projektet redovisas när det är färdigt Under projekttiden redovisas projektet endast i balansräkningen Historiskt sett mest använd Bygger endast på historiska siffror Accepteras av skattemyndigheten Ger en senare resultatredovisning Successiv vinstavräkning Resultatet redovisas under projektets löptid Anses vara mest korrekta metoden och är tvingande för noterade bolag och huvudalternativ för större bolag Bygger på framtida prognoser Ger en resultatredovisning i takt med att projektet genomförs Ställer större krav på projektledare och projektredovisning

15 Villkor för att använda successiv vinstavräkning Totalintäkt projektet Färdigställandegrad på balansdagen Uppkomna kostnader och kvarstående kostnader

16 Ny exploateringsredovisning Resultatförbättring eftersom investeringarna inte belastar resultatet direkt Avskrivningarna ökar successivt Nollsummespel i längden; samma utgifter och inkomster, periodisering Reservera medel från exploateringen till framtida avskrivningar och räntor Gator och parker, avskrivningstid 33 år

17 Lillhamra, ny stadsdel 300 lägenheter Gator, parker, GC-vägar Torg, lekplatser Styckebyggartomter 3 byggherrar Radhus, parhus Ägarlägenheter Bostadsrätter Hyresrätter, tomträtt GA-anläggningar, vägar m.m. Intäkter ca 150 milj kr Kostnader 82 milj kr

18 Exempel Lillhamra År Totala intäkter inkl. investeringar Totala kostnader Vinst Färdigställandegrad Utfall Budget % % % summa 66 Vinst=intäkter-kostnader Utfall=färdigställandegrad*vinst Budget=utfall innevarande år-utfall föregående år Framtida kostnader för avskrivningar och räntor på investeringar är ingen kostnad i projektet. Men de måste tas med vid bedömningar av projektets lönsamhet.

19 Lillhamra, successiv vinstavräkning, exempel Projektkalkyl intäkter Projekt- kalkyl kostnader TB1* Indirekta kostnader TB2** Framtida intäkter Framtida kostnader Resultat Upparbetni ngsgrad Budget 2013 Utfall tom 2012 Utfall totalt 149,2-82,6 66,6-1,7 64,9 6,1-56,0 15,0 32,6% 122,1-82,6 39,5-1,7 37,8 6,1-56,0-12,1 32,6% 9,7 3,2 12,9 *TB1 = projektkalkyl intäkter-projektkalkyl kostnader **TB2 = TB1 - indirekta kostnader Budår Projkalkyl Projkalkyl TB Upparbet Budget Utfall Utfall tot Intäkter Kostnad ningsgrad % % % %

20 Redovisningsregler successiv vinstavräkning Som huvudregel gäller att projektets täckningsbidrag/vinst ska vinstavräknas i takt med att projektet upparbetas men med rimlig beaktande av osäkerhet och risk För osåld mark justeras kalkylerade intäkter ner till samma belopp som upparbetade kostnader Förlustprojekt redovisas i sin helhet direkt Projekt i tidigt skede < 25% av totalkostnad. Ingen vinst avräknas Projekt under upparbetning, 25-65% av totalkostnad Projektets täckningsbidrag minskas med 5%-enheter Projekt i slutskedet > 65%, full vinstavräkning

21 Bilaga 2a Exploateringsverksamhet, Kalkyl med projektresultat, Mkr Projekt Projektkalkyl intäkter Projektkalkyl kostnader TB1* Indirekta kostnader TB2** Framtida intäkter Framtida kostnader Resultat Öster Mälarstrand dp ,4-123,0 36,4-2,5 33,9 38,5 0,0 72,4 Västerledsmotet (etapp 1+2) 30,3-23,0 7,3-0,5 6,8 0,0-20,0-13,2 Västerledsmotet (etapp 1+2) 43,0-23,0 20,0-0,5 19,5 0,0-20,0-0,5 Östra Västerås Lillhamra 122,1-82,6 39,5-1,7 37,8 6,1-56,0-12,1 Östra Västerås Lillhamra 149,2-82,6 66,6-1,7 64,9 6,1-56,0 15,0 Erikslund norra 99,6-60,0 39,6-1,2 38,4 0,0-35,4 3,0 Erikslund norra 151,6-59,0 92,6-1,2 91,4 0,0-35,4 56,0 Öster Mälarstrand dp ,0-119,1 54,9-2,4 52,5 0,0 0,0 52,5 Gäddeholm 157,9-149,0 8,9-3,0 5,9 0,0-120,8-114,9 Gäddeholm 162,7-149,0 13,7-3,0 10,7 0,0-120,8-110,1 Lillåudden 67,0-60,0 7,0-1,2 5,8 68,3-40,0 34,1 Övriga 190,0-181,1 8,9-3,6 5,3 1,4-37,0-30,3 Övriga 208,1-112,1 96,0-2,2 93,8 1,4-37,0 58,2 Summa (justerade intäkter) 1 000,3-797,8 202,5-16,0 186,5 114,3-309,2-8,4 Summa (EJ justerade intäkter) 1 176,8-789,7 387,1-14,6 372,6 114,3-309,2 177,7 *TB1 = projektkalkyl intäkter-projektkalkyl kostnader **TB2 = TB1 - indirekta kostnader

22 Nyupplåtna tomträtter i exploateringsprojekt Tomträtter inom exploatering Framtida avgäldsintäkter

23 EXPLOATERINGSPROCESSEN Idéfas Inkommande av idé Förstudie - Utreda förutsättningar Förkalkyl Beslut om att starta projekt Detaljplanefas Begära ny detaljplan Utredningar Planarbete Avtal Förkalkyl Genomförandefas Genomförandebeslut Projektledning Projektering Mark- och rivningslov Upphandling av entreprenad Styrning och samordning av entreprenad Försäljning och marknadsföring Beslut om att överlämna projektet Överlämnandefas Brukaren tar i anspråk en anläggning Beslut om att avsluta projektet Avslutandefas Projektet avslutas Arkivering Erfarenhetsöverföring

24 Exploateringsprocessen Verksamhetsmanual Vad är ett exploateringsprojekt Projektledarens roll Idéfas Detaljplanefas Genomförandefas Överlämnandefas Avslutningsfas Ekonomi, exploateringskalkyler, redovisningsregler, successiv vinstavräkning

25 Erfarenheter Ekonomisystem Samarbete Dokumentera

26 Avslut Vid eventuella frågor kan ni kontakta mig på:

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2008 Stockholm 2009-02-20 januari-december 2008 Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41)

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA SÅ HÄR GÖR VI I NACKA Dokumentets syfte Skapa gemensamma regler för redovisning samt beskriva hur vi gör i Nacka kommun när vi redovisar investeringar. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och verksamheter.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer