VA-chefsträff Bjärsjölagård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård"

Transkript

1 VA-chefsträff Bjärsjölagård =?

2 Höör: Hörby:

3 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration kr kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6 3 Pumpstationer Tryckstegringsstationer 7 7 LTA Kunder Vattenmätare Vattentäkter 9 20 Ovidkommande vatten 40% 30% Läckvatten 14% 11% Investeringar ca 7 milj ca 7 milj Intäkter 24 milj 22 milj

4 Förutsättningar Samarbetsavtal mellan kommunerna Gemensam IT- organisation Samarbete räddningstjänsten Gemensamma ledningssystem

5 VA- samverkan Hörby/Höör Jun 2012 Samarbete påbörjas kring debitering Sep 2012 Organisationsöversyn i Höör påbörjas Nov 2012 Beslut om avsiktsförklaring Dec 2012 Styrgruppen utses Feb 2013 Styrgruppen har sitt första möte (Höör som värdkommun, organisationsform, utse etableringsledning) Besök hos Laholmsbuktens VA Ytterligare 3 st styrgruppsmöte (ekonomi och personal/organisation) Facklig samverkan Information till personalen (veckobrev, personalrepresentanter, aktiviteter) Juni 2013 Beslut om samverkansavtal VA/Karta-GIS Okt 2013 Inrangeringsförhandling

6 Gemensam nämnd Nämnd med politiker från båda kommunerna. Ordförandeskap skiftar. En värdkommun med personalansvar. Varje kommun (KF) fattar beslut om VA- taxa, ABVA och verksamhetsområde samt investeringsbudget. Varje kommun äger sina ledningar och anläggningar. Tekniska nämnden Samhällsbyggnadssektorn VA & GIS-nämnden

7 Syfte samverkan Politikernas syfte I linje med avtal Förbättra kvalitet Effektivitet Tjänstemännens syfte Möta utmaningarna Lagen om allmänna vattentjänster EU-direktiv Ökad kvalité på vattentjänsterna Göra rätt och mer saker för pengarna Säkrad drift bättre bemanning

8 Erfarenheter + Högre kvalitet i verksamheten + All administrativ personal på en plats + Samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningarna + Ser större möjlighet att klara utmaningar + Bättre ekonomi + Nyttja båda kommunernas kompetens + Engagerad och kunnig nämnd + VA har kommit upp på agendan 0 Samarbete med fackliga organisationer - Mycket arbete - Tröghet i samarbete kring ekonomin i båda kommunerna - Missnöje pga förändringar

9 Utmaningar Interna Förenkling av rutiner Vi känsla Hitta roller Externa Slamhantering/slamkvalitet Underhållsplaner/investeringsplaner Ledningsförnyelse/renovering av gamla anläggningar Vattenförsörjningsplan/nödvattenförsörjning/reservvattenförsörjning Kompetensförsörjning Utbyggnad till ytterområden

10 På gång! Översyn av kundregister VA- utbyggnad Höör VA- plan Hörby Arbete med dagvatten Gemensamt övervakningssystem Ärende i Statens VA- nämnd Personallokaler för driftpersonal

11 Tack för oss!

12 KF Höörs kommun KF Hörby kommun KS Höörs kommun Beslut om TAXA, ABVA, verksamhetsområde & investeringar KS Hörby kommun VA och GIS-nämnden Samhällsbyggnadssektorn Höörs kommun SBC Höörs kommun VA/GIS SBC Hörby kommun TN & MoB Höörs kommun TN, MN &BN Hörby Kommun

13 SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Samhällsbyggnad s- chef Stab MittSkån e Vatten GIS PLAN Gata/Par k VA/GIS-nämnden Hörby och Höör Personal och verksamhetsansvar Tekniska nämnden personalansvar Tekniska nämnden verksamhetsansvar Kommunstyrelsen

14 Organisationer före sammanslagning Drifttekniker Lyby RV Drifttekniker Pumpstationer/trycksteg r Vattenmätarmontör Tillfälligt anställd Drifttekniker RV/pumpstationer VA-chef Drifttekniker Vattenverk/RV Processtekniker Lab Miljösamordnare Tjänster från kommunen: Assistent 25% Tekniker 100% Ekonom 10% Debitering 80% Anläggare 130% Arbetsledare 20% SBF-chef 15% Nämnd 0% VA-chef Drifttekniker Ormanäs RV Driftledare Reningsverk & pumpstationer Drifttekniker Ormanäs RV VA-tekniker Ledningsnät/Tillfälligt anställd Drifttekniker Reningsverk & pumpstationer Vattenmätarmontör VAKANT VA-ingenjör VA-ingenjör REKRYTERING PÅGÅR Drifttekniker Vattenverk Driftledare Vattenverk & ledningsnät Drifttekniker Tryckstegringar & ledningsnät Projektingenjör REKRYTERING PÅGÅR Tjänster från kommunen: Assistent 25% Projektingenjör 15% Karttekniker 15% Teknisk chef 40% Ekonom 25% Debitering 80% Ekonomikontor 16% Kommunledning 4% Personalkontor 4% Nämnd 0%

15 Titel på presentation

16 Nyckeltal Ekonomi 2012 Intäkter Hörby Höör Brukningsavgifter Ugglarp Merab Anläggningsavgifter Brandposter Dagvatten gata (allmän platsmark) Övriga intäkter Kostnader Personal Administrativa avgifter kommun Administrativa avgifter tekniskt kontor 475 Vattenverk o TS Reningsverk och pumpstationer Vattenledningar Avloppsledningar Dagvattenledningar Va-allmänt/administration

17 Investeringar Hörby Höör Budget Utfall/Prognos Budget Utfall/Prognos Summa Medel

18 VA-chef Driftchef Kundservice 1 VA-administratör 1 VA-ingenjör Projekt Ledningsnät 1 Projektingenjör Projektingenjör* Reningsverk 1 Drifttekniker (S) 5 Drifttekniker 0,3 Drifttekniker Vattenverk 1 Drifttekniker (S) 1 Drifttekniker 0,2 Drifttekniker Ledningsnät 1 Ledningsnätsingenjör (S) 1 Utredningsingenjör 1 VA-tekniker 0,5 Drifttekniker VA-tekniker* Projekt/Miljö 2 Miljöingenjör 1 Projektledare 1 VA-tekniker

19 Höör & Hörby Cirka 165% tjänst 2 licenser MittSkåne Vatten Cirka 110% tjänst 1 licens Samordningsvinst Cirka kr/år

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB Budget 2012 Båstad Dricksvatten Båstad Dricksvatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Detta gör att vi måsta säkerställa långsiktigt hållbara vattentjänster.

Läs mer

2014 03 18 HUR DET BÖRJADE 1

2014 03 18 HUR DET BÖRJADE 1 HUR DET BÖRJADE 1 Organisera vattentjänsterna för framtiden Vattentjänstorganisationernas utmaningar Ökade kostnader Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och ledningsnät Miljökraven

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Salems kommun. Budget 2009

Salems kommun. Budget 2009 Salems kommun Budget 2009 samt plan 2010-2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Resultatbudget 3 Kassaflödesanalys 4 Balansbudget 5 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Investeringar 8 Exploateringsbudget 10 Kommunledning

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

VAsamverKan. mehan Esbv och VA SYD. ,s()) p». ESLÖVS KOMMUN

VAsamverKan. mehan Esbv och VA SYD. ,s()) p». ESLÖVS KOMMUN VAsamverKan mehan Esbv och VA SYD ESLÖVS KOMMUN p».,s()) VA-samverkan mellan Eslöv och VA SYD 1 Inledning 4 2 Arbetsmodell för anslutning av nya kommuner 5 3 Eslövs kommun, lite bakgrundsfakta 6 4 Sammanfattning

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län

Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län 2011-12-17 Hur kunde det bli så fel? Saknades dokumentation = inmätningsritning? Servicekranens placering Höjdskillnad Den omöjliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos 2012-08-15 Delårsbokslut 2012 Januari-juni med helårsprognos Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 2 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 3 Måluppfyllelse för strategikartan sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER

UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER 1 UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER 2012-08-10 rev. 2102-10-10 2 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN 2013-01-31 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per

Läs mer