i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik"

Transkript

1 VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce TILLVÄXTDAGENS SPONSORER/ STÖDORGANISATIONER Samverkan nom utbldnng - ett måste! VÄSTERVIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL SIDAN 19 Mnsemnarer skapar djupnng vässar kompets. D största nyhet efter samarbetet Lnköpngs unverstet är de branschspecfka mnsemnarer hålls mddag Tllväxtdag. V gör Tllväxtdag möjlg tllsammans närngslvets sponsorer regons organsatoner tror verklg bredare utvecklad Tllväxtdag tll djupade kunskaper erfarheter. V vll vara del av Västervks tydlga resa mot vara del av d bästa kompetsregon - Lnköpng Västervk. Tllväxtdags stöds av Västervks kommun Tjust En tdnng från Tllväxtdag. Tllväxtdag fyller 10 år gammal Ma brnner Employer Brandng Saab Barracuda Saab Barracuda justerad, kontrast, lt tunn vt lnje Anmäl sast 16 maj va vår hemsda: Frågor: Jan B Frey, tel ONSDAG 29 MAJ ÄR DET DAGS FÖR TILLVÄXTDAGENS TIOÅRSJUBILEUM VÄLKOMMEN ATT INSPIRERAS OCH ENGAGERAS PÅ GRÄNSÖ SLOTT KRING ÅRETS TEMA KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ma Nlsson arbetar Employer Brandng-chef Saab, ett arbete hon brnner är bevslg ktg. I år är hon nomnerad tll tteln Årets Employer Brandng-person sd 8-9 Utbldnng leder ll jobb. -Du behövs! 18:00-19:00 Drop n 19:30-20:00 Frågestund Ing gör eller g ngjör? Sjuk vård eller sjukvård? Under vsnng eller undervsnng? Utbldnng Du behövs! Utbldnng Du behövs! Utbldnng Du behövs!

2 2 - Tllväxt I TJUST ledar Per Johansson Hela tdnng är annonsblaga Vad ska bl när blr stor, llle vän? Tllväxtdag Tjust pekar år d vktgaste frågan närngslvet lokalsamhället just nu. Hur kompetssörjer v? Det går ett slag om talanger de rätta arbetarna, samtdgt många, nte mnst de unga, nte kom n arbetsmarknad. Vad är händer därute? Tllverknngsnstrn kort td ändrats, fnns nte längre några okvalfcerade jobb verkstadsgolvet. Istället ropar man efter ngjörer, teknker masknoperatörer rätt yrkesutbldnng. I servcesektorn ökar krav ska ha rätt motvaton nställnng. Det ställs allt tuffare krav d sklde, äldrar, utbldnngssystemet, etag poltk. Duktga starka etag möter plötslgt problem de nte upplevt tdgare, de kan nte rekrytera rätt kompets där de nte gjort sg tllräcklgt ntressanta. Det räcker nte längre vara ett bra etag man ska vlja jobba hos dg också. Personal blvt nyckeln tll framgång tllväxt. - Du kan kopera allt v gjort, m nte vår personal hur v byggt vår organsaton, säger Mkael Ahlerup ALV Vmby, vald tll Årets Chef av tdnng Chef fjol just stt framgångsrka personalarbete ledarskap. Företags personalavdelnngar växer, fokus flyttas från prokton tll organsaton. Det blvt vktgare ha rätt folk buss än ha stark affärsplan. I servcekultur är vktgare motvaton, drv, nställnng personlghet än formella ter betyg. Har rätt nställnng går alltd se dg kunskaperna s. M omvänt blr sre. Det hjälper nte kan om nte vll. Helst ska kunna leda dg själv också efter ledarskapet blvt allt mndre vsonärt styrande allt a problemorterat faclterande. Du väntas kunna tänka stå ett sätt gör klarar hantera komplexa stuatoner eg hand. På fnt språk kallas metakogntv kompets, högntressant de allt fler HR-specalster v ser etag organsatoner. Idag etag gomarbetade kompetsstrateger. Och avtal mellan arbetsmarknads parter kommt handla mndre om löneutvecklng om arbetarutvecklng. I ndvella samtal görs kontrakt upp om vlka egna mål ska nå jobbet. Det kopplas s tll etagets mål. Problemet etag blr behålla kompets etaget. Maskner står går låter sg snällt skrvas av. M nyckelpersonal tar sg dn balansräknng hem när de slutar dag. I bästa fall kom de tllbaka d dan där. Kunskap samtdgt blvt färskvara. Gammal utbldnng sjunker snabbare värde än gelsktllverkad bl. D måste ständgt repareras roveras fortsätta gå. Samtdgt ställs hårda krav kommuner ha tydlg kompetsstrateg plan hur man ska arbeta de utbldnngar närngslvet offtlg sektor behöver. Bara Västervks kommun går personer pson de närmaste år. De ska ersättas ny rätt kompets. För kommunlednng var klare r, när närngslvspoltk handlade om nfrastruktur nstrmark. Idag är sta ett etag vll etablera sg Västervk frågar hur kommun jobbar kompetssörjnng. Är man osäker kunna rekrytera etablerar man sg hellre annan plats. Tllväxtdag Tjust fyller to år de frågor dskuteras nu är lka vktga 2004 när handlade om hur man skulle hantera Elux nedläggnng. Om nte vktgare. Text: Per Johansson Foto Johnny Franzén Innehållstecknng: 1 Omslagsbld Ma Nlsson 2 ledar 4 Framtds nstrjobb fnns hos Rcssons Verktygsservce 6 Kompets stannar Västervk 8-9 Ma brnner Employer Brandng 11 Felrekryterng kan bl dyrt Företaget där personal ökar 180 proct 15 Nyheter korthet 16 Rätt kompets är vktgt när nstrn väljer etablerngsort. 19 samverkan klara utmanng 21 så ska Västervk fånga kompets unverstetet Redaktonsråd: Lna Johansson, Per Johansson, Janne Näsström, Lz Pettersson Johanna Soderlng-Romestrand. Tdnngsdesgn: Lz Pettersson Trycker: Pressgrannar Tdnng Tllväxt Tjust är procerad av Företagsmarknadsavdelnng Västervks-Tdnng. Västervks-Tdnng Stora Torget Västervk

3 Sommars skönaste nyhet! Handla nätet från Samma ICA Max Västervk låga prser leverans drekt tll dörr, bryggan, campng eller butk! smultronstället! Nu v öppnat nätbutk där kan handla tll samma låga prser butk an stter kvar hemma! Du httar samma fräscha färska varor får bonus dtt ICA-kort precs vanlgt. Varorna levereras drekt hem tll dn angvna adress kylbl (nom vårt leveranråde). Du kan äv välja hämta dn beställnng färdgpackad butk. Besöker Västervk båt eller husvagn v pckup-ponts både hamn Lysngsbas campng. Så här kelt beställer betalar Gå n matvaran.se/vastervk. Första gång börjar skapa ett eget konto, går snabbt, sedan är bara börja handla. Välj vart dna varor ska levereras betala kort eller ICA-kort (prvatkund) vd leverans. Som etag kan betala kort eller få dna nköp samlngsfaktura slutet av månad. Läs eller handla drekt Handla nätet hemleverans

4 4 - Tllväxt I TJUST etag Tjustbygd etagan kompet Du är d ledande etag väl etable etagande Västervks V arbetar aktvt vår Swed Hela tdnng är annonsblaga Här fnns redan dag framtds nstrjobb kompets nd främja etagande. Du kund nytta av vår stora lokalkännedom vårt väl etablerade nätverk av kontakter. Gom vårt samarbete Swed andra er kan v också Tjustbygd Rcdssons Verktygsservce AB Väste etagan kompet Du väl etable Swed D tllverkande nstrn fortsätter vara ryggrad svsk ekonom. M framtds jobb kom se annorlunda ut. Framtd fnns redan Rcdssons Verktygsservce Västervk. V måste konkurrera hög teknknvå nnovatva déer, säger Nklas Ejdersjö, här Hrk Nlsson, operatör av avancerad 5-axlg CNC-maskn. Vllam Jonsson efter praktk fått postv bld av modernt nstrarbete. Ingrd Be ngrd.berglu Ingrd Berglund 74 är d ledande etagande Västervks V ar kompets nd at Hans Enarsson Hans Eklo Du kund nytta av vår stora 56 5 väl etablerade nätverk av kontakter. Ge hans.ekho Swed andra er k Bgt Gr Ingrd Ber 5 bgt.grahn ngrd.berglun Av etag jag besökte, var Rcdsson mest ntressanta, säger CNC-operatör Tomas Lndberg, här tllsammans Elsabeth Ejdersjö, personalansvarg etaget. Bgt Grahn Rcdssons är ett mndre famljeetag, så specalserat man är ett av de främsta Europa utveckla tllverka verktyg pressgjutnng av alumnum magnesum. Fordonsnstrn är d största kund. Tllverknng av klare prokter sedan länge flyttat tll lågkostnadsländer. V konkurrerar komplcerade verktyg, hög kvaltet nnovatva déer, klarar VD Nklas Edersjö. Det syns verkstadsgolvet. Under följd av år Rcdssons nvesterat d allra saste teknk metallbearbetnng. Prokton tllhör de avancerade lan bl.a. gnstbearbetnng elektrodväxlng, femaxlg bearbetnng höghastghetsfräsar samt robotceller bestyckar flera maskner. Och nvesterngarna fortsätter nya maskner, programvaror automatonslösnngar, allt hänga d snabba teknkutvecklng. Med några få undantag handlar om avancerad datorstyrnng. Det är så långt från ett tradtonellt tempojobb nom nstrn går komma. Masknoperatör ansvar eller flera maskner sköter allt från programng uppspännng tll bearbetnng. Arbetet nnefar mycket programng specella berednngsprogram drekt masknernas styrsystem. En annan grupp arbetar monterng. Här fnns nte hjälpel form av styrda maskner eller datorer kan underlätta arbetet. Det är manuell putsnng, npassnng monterng. Ett hantverk kräver lång erfarhet kunna lära sg 49 alla olka arbetsmomt. M Marcus Svante SandvHon ett konkret slag. Ut-24 Tomas Lndberg från bättre k sökte jobbet. Hansvante.gus gomgåde är varerande nyttja PRAO-veckorna hade flera Ingrd Berglund Hans Enar besök nd välja arbet mycket eget ansvar. gom schemalägga mellan. Chrstos alla 74 Av de etag 55 Personals kompets är hos ett nstretag Bgt Gr åtta. Gom ett jag avgörande oss. V säljer elever besökte hans.arsson så var chrstos.sev något kund nte närmare samarbete mellan sko- Rcdssons jag tycksett måste levereras la närngslv är hon överty- te bäst om, sägerbgt.grahn han. M td fungera deras pro- gade om fler får upp ögon av tdgare erfarhet vssteä möjlgh kton. Vår prokt är - d moderna nstrn Elsabeth Edersjö kan trode, säger Elsabeth Eder- erbjuder spännande jobb. komma annat grus masknertjustby sjö bland annat ansvarar Praktkanter tar Rcdssons et. Det är nte helt lättvnsterna snabbtå redan emot. Vd tdnngs htta läghet Västervks personalfrågor. d m besök gjorde Vllam Jonsson stad här gällde Som erbju sn ssta praktkdag. Han går da ett paket etträtt raktvt tjänste nstrprogrammet Väster- jobb bostad. På samma vks gymnasum stärktes Bostadsbolaget ordnade så lng dn Chrstos Sevlds sn uppfnngper Åsld är rätt v kunde vsa Torbjör läghet T stannar samband anställnngsnterutbldnng. servcegu fl Bgt Grahn Marcus vjun. Det är v tacksamma, drott, kultu torbjorn.ja 49 2 Utbldade masknoperatörer är säger hon. För oss Chrstos marcus.gustafss redan dag efterfrågade. Rc- Vlket också sägereller del 5 arbetari mest löft omom hur tryggt vktg ktg personal är är ett namndssons plktar. lgger sparande ml chrstos.sev skärande bearbetnng. d tllverkande nte ba möjlgheter låna tll goda vllkor, Förra prvatperson etag.nstrn. året gck operatör CNC nga externa ägare kräver utdelnng. I etaget fnns äv ng- styrd svarv pson Varmt stället verksamhet ägarstftels välä TEXT & FOTO: JANNE NÄSSTRÖM efterträdare gck nte gom jörer Vnsterna konstrueraråternvesteras verkty- erfar möjlgh d marknad. g. M exakt var gräns fnna Västervk. går mellan Som konstruktörernas frståde lokal kan v lyssna kunder Tjustby Vnsterna å proktonspersonals rätt tjänster prokter just dg lever verkar Tjustbygd. d m kompets På är omöjlgt säga. samma sätt bdrar kund tll utveckkonstruktörerna måste stå Som dn eg Alla beslut fas här hemma alla vnster bearbetnnglng proktonsrätt tjänste Tjustbygd. Där v också råd personlg personal stannar programng På samma s servceuppbyggnad. fler kontor, samt bdra tllchrstos Sevlds samhällslvet form avper stöd tll dn verktygs Åsld lng Samarbetetdrott, är avgörande ett kultur, närngslv, m.m 27 stannar Tj högklassgt slutresultat. För oss är självklart ta ansvar gagera oss ungdomar servce fl Gymnasets nstr- tekeller levandefaktaruta landsbygd. Kanske tycker v är vktgt drott, kultu nkprogram är avgörande Det mljöcertferad tänker kommande geratoner, För oss ä vår utvecklng. är härfrån är ett namn plktar. eller I lgger nte baraarbets nästa kvartalsrapport? v får vår kommande möjlgheter låna tll goda vllkor, prv mlj kraft, säger Elsabeth Edersjö. Rcdssons Verktygsservce AB: nga externa Hon tror tyvärr några av tll nteäga ba Varmtvälkomm! startades av Sv Rcdssons Verktygsservce Vnsterna åternvesteras stället verksamhet dags unga, deras äldrar Rcdsson Det är ett famljeetag andra d1963. marknad. skolan bland åldervarmt välk lokal kan v lyssna geratonsom ettfrståde 40-tal anställda. Inrktnng är domlg uppfnng om nstrarbete. M tycker e prokter just dg lever utvecklngrätt tjänster tllverknng av verktyg presstag också måste bl bättre samma sätt bdrar kund Tjustbygd gjutnng avpåalumnum magnesum. vsa upp sg. Tll Rcdslng dn eg Alla beslut fas Verktyg används storskalg prokton hög sons är skolorna välkomna stannar Tjustbygd. Där v också råd at precson, främst av komponter fordonsbesök elever praktk. servce fler kontor, samt bdra tll sa V hoppas fler ungdomar ska nstrn. Rcdsson var av de sta verktygs drott, kultur, närngslv, m.m upptäcka vlka avancerade tllverkarna Sverge datorserade utvecklng För oss är självklart ta ansvar g stmulerande jobb v dag kan prokton. Idag ledande lan. eller äretaget levande landsbygd. Kanske tycke nom nstrn, säger mljöcertferad tänker Elsabeth Edersjö. Vår prokt är trode. Det kräver kompetta arbetare.

5 gs Västervks ledande etags Västervks ledande Västervks ledande Västervks ledande POSI POSI etagande Västervks arbetar aktvt vår ledande kund nytta avetag vår stora vårt Välkomm n tllkontakter oss. V öppet mellan kl. V ds Du är d lokalkännedom ett rkstäckande kontorsnät, nternatonella Tllväxt I TJUST - 5 kompets nd främja etagande väl etablerade kontakter. vårt samarbete vd måndag torsdag fredagar. nde Västervks Vnätverk arbetar av aktvt vårgomspecalstkompets komplcerade affärer. Du kund nytta av vår stora lokalkännedom vå Swed främja andraetagande. er kan v också ns nd väl etablerade nätverk av kontakter. Gom vårt samarbete m kund nytta av vår stora lokalkännedom vårt Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl Swed andra er kan v också rkstäckande kontorsnät, nternatonella kontakter eradeett nätverk av kontakter. Gom vårt samarbete måndag torsdag fredagar. Ingrd Berglund Han är d ledande etag ett rkstäckande kontorsnät, nternato d andra er vd kan v också specalstkompets komplcerade affärer. etags etags etags Västervks ledande etags. etags ervksvästervks ledande ledande etags retags Bgt Grahn 56 Ma hans POSITION.NU etagande Västervks V arbetar aktvt vår specalstkompets vd komplce hans kompets nd främja etagande. Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl Du kund av vår storaett lokalkännedom vårt nternatonella Välkommkontakter n tll oss. V öppet mel måndag torsdag fredagar. är -d ledande nytta etag rkstäckande kontorsnät, är d ledande nätverk etag kontorsnät, nternatonella kontakter p väl etablerade av kontakter. Gom vårt samarbete måndag affärer. torsdag etagande Västervks V arbetar aktvt vår ett rkstäckande specalstkompets vd kontakter komplcerade ds är d ledande etag ett rkstäckande kontorsnät, nternatonella kontakter är därledande etag ett rkstäckande kontorsnät, nternatonella kontakter d ledande etag specalstkompets ett rkstäckande kontorsnät, nternatonella etagande Västervks V arbetar aktvt vår vd komplcerade affärer. Swed etagande. andra er kanvd v också affärer. kompets nd främja nde Västervks V arbetar aktvt vår specalstkompets komplcerade är d ledande etag väl etablerade nätverk av kontakter. Gom vårt samarbete etagande Västervks V arbetar aktvt vår specalstkompets vd komplcerade affärer. etagande Västervks V arbetar aktvt vår specalstkompets vd komplcerade affärer. kompets främja etagande. vårt Du kundnd nytta av vår stora lokalkännedom Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl ns kompets nd främja etagande. nd främja etagande. kompets av nd etagande. Duväl kund nytta vårkontakter. stora lokalkännedom vårt Välkomm tll oss. V öppet mellan kl etagande nätverk Västervks V främja arbetar aktvt vår måndag nswed andra er kan v också etablerade av Gom vårt samarbete torsdag fredagar. m kund nytta av vår stora lokalkännedom vårt Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl Du kund nytta av vår stora lokalkännedom vårt Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl Du kund nytta av vår stora lokalkännedom vårt Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl väl etablerade nätverk avandra kontakter. Gom vårt samarbete måndagett torsdag fredagar. kompets nd v främja etagande. rkstäckande kontorsnät, nternatonella kontakter Swed er kan ocksåmåndag Ingrd Berglund Hans Enarsson Hans Ekholm Pål Erksson erade nätverk av kontakter. Gom vårt samarbete torsdag fredagar. väl etablerade nätverk av kontakter. Gom samarbete torsdag fredagar. väl etablerade nätverk av kontakter. vårt samarbete måndag måndag torsdag fredagar. Mona Fallsjö Swed andra er kan Gom v vårt också Du kund vår stora lokalkännedom vårt specalstkompets vd komplcerade affärer. Ingrd Berglund Hans Enarsson 78 Han d Swed andra er kan vav också andra er kan vkan också Swed nytta andra er v också erglund Hans Enarsson Hans Ekholm 21 Pål Erksson 74 Mona Fallsjö är d ledande etag 49 marc ett rkstäckande kontorsnät, nternatonella kontakter e etag ett rkstäckande kontorsnät, nternatonella kontakter etagande Västervks V arbetar aktvt vår specalstkompets vd komplcerade affärer. rbetar aktvt vårkompets specalstkompets vd affärer. nd komplcerade främja etagande. tt främja etagande. Du kund nytta av vår stora lokalkännedom vårt Välkomm n tll oss. V öppet mellan kl kholm Pål Erksson Mona Fallsjö okalkännedom vårt Välkomm nav tllkontakter. oss. V öppet mellan kl Ingrd Berglund Hans Enarsson Hans Ekholm Pål Erksson väl etablerade nätverk Gom vårt samarbete måndag torsdag fredagar om vårt samarbete måndag torsdag fredagar Swed andra er kan v också kan v ocksåbgt Grahn Marcus Svante Kny Gustavsson Annel Jonsson Berglund Hans Enarsson Hans Ekholm Pål Erksson Mona Fallsjö IngrdIngrd Berglund Hans Enarsson Hans Ekholm Pål Erksson Mona Fallsjö Bgt Grahn Marcus Berglund Erksson 73Annel 78Fallsjö PålGustavsson Erksson Nls Persson Hans Chrstos Ingrd Berglund Hans Enarsson Ekholm Pål 49Jonsson 2478 IngrdIngrd Berglund HansEnarsson Enarsson HansHans Ekholm Pål Erksson MonaMona Fallsjö rahn Marcus Svante Kny Jonsson ChrstosSevlds Sevlds Sva 049 Pe Pål Erksson Mona Fallsjö rglund Hans Ekholm 74 Hans Enarsson svan 04 per är ett namn plktar. I d möjlgheter låna tll goda vllkor nga ex Vnsterna åternvesteras stället verk d marknad. Som frståde lokal kan v Kny Gustavsson Annel Jonsson Bgt Grahn Marcus Svante rätt tjänster Kny Gustavsson prokter just dg Ingrd Berglund Enarsson Pål Erksson Mona Fallsjö Hans 17 Hans Ekholm På samma sätt bdrar kund Tju Bgt Grahn Marcus Karn Kasselstrand Mona Fallsjö EvaGustavsson Carlsson Per Åsld Bgt Grahn Marcus Svante Kny Chrstos Gustavsson Annellng Jonsson Bgt Grahn Marcus Svante Kny Annel Jonsson Sevlds Per Åsld eg Alla Tor be Chrstos Sevlds Per Åsld rsson Hans Ekholm Pål Erksson Mona Fallsjö Svante Kny Lndén Torbjörn Jansson Eva Gunnar 49Grahn s Sevlds Per Åsld Bgt Marcus Gustavsson Annel Jonsson Bgt Grahn Marcus Svante Kny Gustavsson Annel Jonsson Carlsson 04Lndén 17 stannar Tjustbygd. Där v oc Torbjörn Jansson Eva Carlsson Gunnar samt 23 bdra tll de servce fler kontor, torb rahn Marcus Svante Kny Gustavsson Annel Jonsson drott, kultur, närngslv, m.m oss är löft självklart sparande ta ansva är namn plktar. I För lgger om tryggt eller levande landsbygd. ettlgger namn om plktar. I lgger löft om tryggt sparande är ett namn plktar.är I löft tryggt sparande möjlgheter låna tll goda vllkor, prvatperson etag. Kan mljöcertferad tänk möjlgheter låna tll goda prvatperson etag. heter låna tll goda vllkor, prvatperson vllkor, etag. nga externa ägare kräver utdelnng. nte bara nästa kvartalsrapport nga externa ägare kräver utdelnng. ygds nga externa ägare kräver utdelnng. Vnsterna åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels åternvesteras stället verksamhet gom gom ägarstftels Vnsterna åternvesteras ställetägarstftels verksamhet d marknad. Varmt välkomm tll Tjustbygd marknad. d marknad. Som frståde lokal kan v lyssna kunder n frståde lokal kan lyssna kunder Som vfrståde lokal kan v lyssna kunder rätt tjänster prokter just dg lever verkar Tjustbygd. er prokterrätt justtjänster dg verkar Tjustbygd. På samma sätt bdrar kund tll utvecklever prokter just dg lever verkar Tjustbygd. sätt bdrar kund tll utveckerkkund Sundell Gunnar Lndén Svante Jansson lng Torbjörn dn eg Alla beslut fasannel här hemma alla vnst På samma sätt bdrargrahn tll utveckbgt Marcus SvanteGustafson Kny Gustavsson Jonsson n eg lng Alla beslut fas här hemma alla vnster Chrstos Sevlds Per Åsld stannar Tjustbygd. v också råd personlg Där dn eg Alla beslut fas här hemma alla vnster Torbjörn Jansson Eva Carlsson Chrstos Sevlds Per Åsld rn Jansson Gunnar Lndén Tjustbygd. Där v Sevlds ocksåeva råd Carlsson personlg Torbjörn Jansson Eva Carlsson Gunnar Lndén Chrstos Per Åsld servce fler kontor, samt bdra tll samhällslvet form av stöd t stannar Tjustbygd. Där v också råd personlg Torbjörn Jansson Eva Carlsson Gunnar Lndén Sevlds 27tll av 85stöd Chrstos Sevlds Per Åsld Chrstos Per fler samt bdra samhällslvet form 1 kontor, 45 01Åsld 23 45tll Jansson Carlsson Lndén ustafsson Svante Kny Gustavsson Annel Jonsson drott, kultur, närngslv, m.m Torbjörn Eva Gunnar fler Torbjörn Jansson Eva Carlsson Gunnar Lndén servce kontor, samt bdra tll samhällslvet form av stöd tur, m.m För01 oss är01 självklart ta ansvar gagera oss ungdomar 23 24närngslv, 34 m.m drott, kultur, närngslv, är självklart ta ansvar gagera oss ungdomar Sevlds Per Åsld eller levande landsbygd. Kanske tycker v är vktg För oss Torbjörn Jansson Eva Carlsson Gunnar Lndén är tycker självklart vta ansvar gagera oss ungdomar n landsbygd. Kanske är vktgt 27levande 85 mljöcertferad tänker kommande geratoner, är ett namn plktar. I lgger löft om tryggt sparande är ett namn plktar. I lgger löfttycker om tryggt sparande eller levande landsbygd. Kanske v är vktgt ljöcertferad tänker kommande geratoner, ett namn plktar. I lgger löft om tryggt sparande nte bara nästa kvartalsrapport? möjlgheter tll goda prvatperson etag. möjlgheter låna tllgeratoner, goda vllkor, prvatperson etag. är låna ett namn vllkor, plktar. I lgger löft om tryggt sparande är ett namn plktar. I lgger löft om tryggt sparande mljöcertferad tänker kommande ara nästa kvartalsrapport? möjlgheter låna tll goda vllkor, prvatperson etag. nga externa ägare kräver utdelnng. möjlgheter låna tll goda vllkor, prvatperson etag. möjlgheter låna tll goda vllkor, prvatperson etag. nga externa ägare kräver utdelnng. nte bara nästa kvartalsrapport? nga externa externa ägare kräverutdelnng. utdelnng. Varmt välkomm tll! Vnsterna åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels verksamhet gom ägarstftels nga ägare kräver nga externa ägare kräver utdelnng. Vnsterna åternvesteras stället Facebook! Glla oss lkomm tll! är ett namn plktar. I lgger löft om tryggt sparande Vnsterna åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels d marknad. Vnsterna åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels Vnsterna åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels d marknad. Glla oss Facebook! Varmt välkomm tll! heter låna tll vllkor, prvatperson etag. d marknad. Som goda frståde lokal kan v lyssna kunder d marknad. d marknad. Som frståde lokal kan v lyssna kunder ygds rätt nga externa ägare kräver utdelnng. Som frståde lokal kan v lyssna kunder tjänster prokter dg lever Tjustbygd. Som frståde lokal kan v lyssna kunder Som frståde lokaljust kan v lyssna verkar kunder rätt tjänster tll prokter just dg lever verkar Tjustbygd. åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels utveckrätt tjänster just dg dg lever verkar Tjustbygd. På samma sätt bdrar prokter kund dg rätt tjänster prokter just lever Tjustbygd. rätt tjänster prokter just lever verkar verkar Tjustbygd. samma sätt bdrar kund tll utveckpå samma sätt bdrar kund fas tll utveckmarknad. lng På dn eg Alla här hemma alla vnster samma sättchrstos bdrar kund På tll utveckpå samma sätt bdrar kund beslut tll utvecksevlds Per Åsld lng dn eg Alla beslut fas här hemma alla vnster Eva Carlsson Torbjörn Jansson Gunnar Lndén lng dn eg Alla beslut fas här hemma alla vnster n frståde lokal kan v lyssna kunder stannar Tjustbygd. Där v också råd personlg lng dn eg Alla beslut fas här hemma alla lng dn eg Alla beslut fas här hemma alla 27 vnster 85 vnster Tjustbygd. personlg stannar Tjustbygd. Där vstannar också råd personlg er prokter just dg samt lever verkar Tjustbygd. servce fler kontor, bdra tllv samhällslvet form avdär stöd tll v också råd stannar Tjustbygd. Där v också råd personlg stannar Tjustbygd. Där också råd personlg servce fler kontor, samt bdra tll samhällslvet form av stöd tll drott, kultur, närngslv, m.m servce fler kontor, samt bdra tll samhällslvet form av stöd tll sätt bdrar kund tll utveck fler kontor, samttll samhällslvet samhällslvet form servceservce fler kontor, samt bdra form av stödav tllstöd tll närngslv, m.m Fördrott, oss är kultur, självklart ta ansvar gagera oss ungdomar eg Alla beslut fas här hemma alla vnster drott, kultur, närngslv, m.m drott, kultur, närngslv, drott, kultur, närngslv, m.m Torbjörn Jansson Eva Carlsson Gunnar Lndén För levande landsbygd. Kanske tycker vi är vktgt oss är självklart ta ansvar gagera oss ungdomar 1justbygd. 85 ellerför För oss ärockså självklart ansvar gagera oss ungdomar Där v råd personlg oss är självklart taäransvar gagera oss ungdomar ett namn plktar. lgger löft om tryggt sparande För oss är självklart ta ansvar gagera oss23 ungdomar mljöcertferad tänker kommande geratoner, eller levande landsbygd. Kanske tycker ärärvktgt vktgt eller levande Kanske tycker vvprvatperson st.se ellersamt bdra levande landsbygd. Kanske tycker vtll är vktgt möjlgheter låna tll goda vllkor, etag. fler kontor, tll samhällslvet form av stöd eller levande landsbygd. Kanske tycker v är vktgt bara nästa kvartalsrapport? mljöcertferad tänker kommande geratoner, mljöcertferad tänker kommande geratoner, nte mljöcertferad tänker kommande geratoner, nga externa ägare kräver utdelnng. ur, närngslv, m.m mljöcertferad tänker kommande geratoner, nte nästa kvartalsrapport? nte bara nästa kvartalsrapport? nte bara bara nästa kvartalsrapport? Vnsterna åternvesteras stället verksamhet gom ägarstftels är självklart ta ansvar gagera oss ungdomar nte bara nästa kvartalsrapport? NyA MoBILAPPEN Glla oss Facebook! Varmt välkomm tll löft om tryggt sparande d levande landsbygd. Kanske tyckermarknad.! v är vktgt Glla ossoss Facebook! Glla oss Glla Facebook! Facebook! vatperson etag. Varmt välkomm tll! Varmt välkomm tll! Varmt välkomm tll! Som frståde lokal kan v lyssna kunder ljöcertferad tänker kommande geratoner, För FörETAG! Varmt välkomm tll! are kräver utdelnng. rätt tjänster prokter just dg lever verkar Tjustbygd. ara nästa kvartalsrapport? Glla oss Facebook! n gom ägarstftelspå samma sätt bdrar kund eller tll utveckladda ned AppStore lng dn eg Alla beslut fas här hemma alla vnster Glla oss Facebook! komm tll! också råd Google Play. personlg å kunder stannar Tjustbygd. Där v r verkar Tjustbygd. servce fler kontor, samt bdra tll samhällslvet form av stöd tll ns tll utveck- drott, kultur, närngslv, m.m s här hemma alla vnster För oss är självklart ta ansvar gagera oss ungdomar tt personlg eller levande landsbygd. Kanske tycker v är vktgt Glla oss Facebook ta del av de saste nyheterna! mljöcertferad tänker kommande geratoner, amhällslvet form av stöd tll nte bara nästa kvartalsrapport? Välkomm n tll oss. V öppet mellan måndag-torsdag samt fredagar. gagera oss ungdomar Varmt välkomm tll! er v är vktgt a kommande geratoner, Glla oss Facebook!

6 6 - Tllväxt I TJUST Hela tdnng är annonsblaga Matrs Ann-Krstn Nyberg I Västervk stannar kompett personal kvar Det är svårt htta specalster fastghetsekonom, oavsett var v är lokalserade. I Västervk får v behålla dem, säger Ann-Krstn Nyberg, kontorschef d snabbväxande redovsnngsbyrån Matrs Västervk. Matrs är ett snabbväxande redovsnngsetag åtta kontor från Malmö söder tll Gävle norr. I Västervk bolaget ett kompetsctrum fastghetsbolag. Västervk är del vår rekryterng, anser Ann-Krstn Nyberg är kontorsansvarg. Det kan låta motsägelsefullt när andra etag svårt locka tll sg rätt kompets. M fnns klarng. Det är svårt htta specalster fastghetsekonom, oavsett var v är lokalserade. Istället anställer v ktga ekono erbjuder dem nternutbldnng, säger Ann-Krstn Nyberg. Det nnebär varje nyanställd represterar större nvesterng. I kompets är eftersökt över hela lan. I större stad kan d kompets snabbt få fötter, m Västervk är personalomsättnng låg. Httlls v, peppar peppar, nte haft några större problem anställa ktga ekono Västervk från närlggande kommuner, klarar Ann-Krstn Nyberg. I grund fnns ett snabbt växande etag, flerfaldgt belönat Dags Instrs utmärkelse Gaselletag Veckans Affärers Superetag. Mellan var d gomsnttlga tllväxt 35 proct om året. Matrs växer både organskt gom köp. Företaget startade 1990 kom tll Västervk 2004 gom köp av mndre redovsnngsbyrå fem anställda. Lokal blev td trång saste flytt skedde slutet av ra året, tll nyroverade ändamålslgt lokaler gamla polshuset. Idag är v 22 anställda utrymme växa tll drygt 35, berättar Ann-Krstn Nyberg. Det är än framgång lockar ekonona. Mnst lka vktgt är arbetets nnehåll möjlgheterna utvecklas yrket. Västervk är ett av koncerns kompetsctrum nom fastghetsekonom. Arbetets nnehåll möjlgheterna utvecklas är vktgt! Kunderna är tll stor del fastghetsfonder. De outsourcar ofta hela ekonomfunkton dast ktg ekonomchef anställd. Matrs svarar hela ekonomhanterng från skcka ut hyresaver tll sköta lönerna verkar vd köp säljnngar av fastgheter. Uppdrag från fastghetsbolag varerar över året. Det ger konsulterna möjlghet äv arbeta mndre ägarledda bolag. Vad erbjuds är ett omväxlande jobb stora möjlgheter utvecklas yrket. V arbetar team nya arbetare stöd av rutnerade konsulter, säger Ann-Krstn Nyberg. Flertalet fastghetskunder fnns Stockholm. Där lgger äv Matrss huvudkontor. De offtlga kommunkatonerna tll huvudstad är ett känt problem, m Matrss värld överkomlgt, äv om man gärna ser bättrng. V part av kundkontakterna va telefon dator. Fysskt träffar v kund ett par gånger om året. Ofta kan v kombnera besök Stockholm nterna möt utbldnngar, säger Ann-Krstn Nyberg. Matrs erbjuder äv ett web- baserat affärssystem. Det gör samarbetet blr lka effektvt om kund konsult suttt bredvd varandra fram datorn. Med stor del av verksamhet d vrtuella värld blr de fysska avstånd nte lka avgörande. FAKTARUTA Matrs: Matrs grundades 1990 Antal arbetare: ca 230 Gomsnttsålder: 40 år nte sett effekterna av. Vktgast är man kan behålla ktg personal d specalstkompets etaget nvesterat. Där fortsätter Matrs satsa Västervk. TEXT & FOTO: JANNE NÄSSTRÖM Kontor Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lnköpng, Lund, Västervk Gävle. En pottell del är Skeverket av sna ctrala heter Kunder: Runt ägarledda noterade Västervk, bolag nom RUT- många ROT-avdrag. Det fnns ett ekonomkluster olka branscher. kommun, äv om Matrs ännu

7 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 7 Innovaton passon Vår verksamhet består av utvecklng, prokton säljnng av slpskvor tll nstrn. Med än 100 års erfarhet nom slpteknk erbjuder Slp- Naxos teknska lösnngar kunder över hela värld. V utvecklar hela td nya déer. Kompets - Utvecklng - Samarbete präglar verksamhet etaget dag 160 anställda omsättnng 300 mljoner. Företaget ngår d schwezska koncern Wnterthur Technology Group ägs av 3M över 70 personer nom Forsknng Utvecklng runt anställda. SlpNaxos AB I Tel: Folkparksväg 31 I Västervk Alm - från déer tll framgångsrka etag Sverge behöver fler framgångsrka etag. Fler etag vågar satsa, utvecklas växa. Framgångsrka etag kan vara såväl små stora. De fnns alla branscher de kan vara eller nternatonella. På Alm Företagspartner möjlggör v satsnngar. V erbjuder fnanserng rådgvnng såväl små nya etag etag upp tll 2 anställda. Alm kan ta rsker andra fnansärer nte möjlghet ta. Dessutom v rådgvare stor erfarhet. För nformaton kontaktuppgfter - välkomm besöka Nya bänkskvor köket? V tllverkar bänkskvor Grant efter dna önskemål V gör äv fönsterbänkar, trappor, gravstar textkompletterngar S:ta Gertruds väg Västervk Tel Husarbete hushållsnära tjänster ROT RUT alla! N betalar från 1 kr per tmme nkl. moms efter avdrag ROT/RUT. Lte av allt v kan göra dg: Åka handla Läxhjälp Barnpassnng Veckostäda Flyttstäda Putsa fönster Sätta upp, ta ner, tvätta sy gardner Klppa gräs Rsa ogräs Klppa beskära buskar Rgöra uteplatser Uta småreparatoner Mura, måla, snckra tapetsera Tvätta stryka Socalservce äldre, m m V fnns Västervk, Vmby, Hultsfred samt Bjäre. Informatonsträff... Varannan tsdag ojämn vecka träffas v Café Kannan Västervk kl 9-11, samt varannan torsdag ojämn kl Bakfckan Vmby. Kontakta Krstna Slwer eller emannng.s Gå gärna n glla Slwer Bemannng Läs

8 8 - Tllväxt I TJUST Hela tdnng är annonsblaga saab AB Ma Nlsson Ma brnner

9 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 9 Employer Brandng Klockan varje dag sätter hon sg bl åka tll kontoret Lnköpng. Ma Nlsson bor ctrala Västervk arbetar Employer Brandng-chef Saab, ett arbete hon brnner är bevslg ktg. I år är hon nomnerad tll tteln Årets Employer Brandng-person under Tllväxtdag pratar hon om var de frågorna är så vktga. Employer Brandng handlar om marknadsa sg arbetsgvare därgom sna nd form av ledga jobb framtda karrärvägar, säger Ma Nlsson. Många etag är ktga berätta om vlka prokter de procerar m glöm ofta berätta om vlka de är arbetsgvare, säger hon. Jag träffar Ma Nlsson över le Restaurang Guldkant Västervk. Sol skner bleka vårljuset strlar n gom restaurangs stora fönster. Ma växte upp Gamleby m sedan dess bott olka platser Sverge nnan hon kom tllbaka tll kommun bodde hon Stockholm. Jag behövde syre mtt lv behövde komma bort från stress där, säger Ma. Västervk är syre mg. Man behöver ju bara ttta ut gom fönstret stå, säger hon sveper hand över utskt. Ma jobbat nom Saab-koncern to år, fem år personalchef Saab Barracuda Gamleby de saste fem år koncernstab sn bas Lnköpng. Att hon nua över to ml tll kontoret är nget bekom hne. D dryga tmm långa restd är dsamma många bor Stockholm tvärtom är td bl välnvesterad säger hon. Då hon td fundera gom d kommande dag, reflektera bearbeta olka frågor. Det är klart går bra pdla. Det handlar om vlk tyd man, funkar om man vll, säger hon. Försvars- säkerhetsetaget Saab AB omkrng anställda 20 länder runtom värld. De flesta av koncerns anställda, ca , fnns 25 olka orter Sverge. Företaget grundades under andra världskrget trots flyget egtlg alltd vart grund så var blmärket Saab blev mest känt geme man. Sedan 1990 blmärket ngtng Saab AB göra m av de rktgt stora utmanngarna är fortfarande tydlggöra vlka de stället är särsklja sg från Saab Automoble. Jag tycker om utmanngar här är fantastsk utmanng, särsklt under de saste år när Saab Automobls nedrustnng verkat vårt varumärke negatvt, säger Ma. Saab är ett av Sverges mest nnovatonsntsva etag 70 % av arbetarna teknsk bakgrund. Företagets välgång är helt berode av huruvda man lyckas vara raktv arbetsgvare göra bra rekryterngar eller nte. Det verkar om man lyckas bra esats d nterna arbetarkät ger höga poäng tll Saab arbetsgvare. Det är extra rolgt Saab Barracuda Gamleby är av de heter allra nöjdast arbetare, säger Ma. Ma tror postva resultatet beror flera olka faktorer, m synlg gagerad lednng gott ledarskap alla nvåer är allra vktgaste. Hon pekar också lednng är transpart vet vad d talar om vktg faktor. Steget mellan chef arbetare får nte vara långt beslut fas måste konkretseras så varje arbetare ser vad nnebär honom eller hne. Andra framgångsfaktorer Ma pekar är arbetarskapet arbetars eg vlja ta ansvar utveckla sg, bredda sn kompets se tll vara anställnngsbar. De arbetsgvare står är arbetarna är grund etaget är de blr framgångsrka. Sådana saker skälg lön skälga måner är bara hygfaktorer sånt arbetarna utsätter fnns där fungerar, säger Ma. Saab strateg Employer Brandng går ut etagets nuvarande arbetare ska uppleva Saab raktv arbetsgvare se sg själva ambassadörer pottella arbetare ska ha tydlg verklghetstrog bld av Saab arbetsgvare. V kan skrva vad v vll hemsdan m om nte speglar arbetares uppfnng så blr ändå nte trovärdgt, där är de egna arbetarna vktgast. De är största ambassadörer, säger Ma. D globala organsaton Unversum, arbetar just Employer Brandng eller arbetsgvarmage man kanske skulle kunna översätta tll, gör årlg undersöknng av studters tyder gtemot olka arbetsgvare. D saste undersöknng vsade Saab AB klättrat favortarbetsgvare bland cvlngjörer. På ett år man gått från plats 25 tll plats åtta. Enlgt Ma är ett resultat av man arbetat långsktgt strategskt Employer Brandng man också arbetat tydlggöra Saabs profl. V fokus arbetars hela lvscykel, så rahera, rekrytera, ntrocera, utveckla avveckla gäller säkerställa v är raktv arbetsgvare nom alla steg, säger Ma. För trygga framtds kompetssörjnngsbehov är Saab gagerad projekt evemang syftar tll främja barn ungdomars teknkntresse. Exempelvs erbjuder man elever studebesök, marjobb praktkplatser. Man också strateg skapa relatoner studter teknska lnjer är bland annat aktv vd etagskvällar rktade tjejaktvteter. Under ett år är man delaktg ungefär 80 aktvteter nom koncern, där man olka sätt träffar pottella arbetare. För nå fram arbetar man målgruppsanpassad kommunkaton, gom utblda unga arbetare möter ungdomarna. Om v ska vara ntressanta så funkar nte v lednng möter ungdomarna, utan måste vara någon de kan relatera tll, säger Ma. Under Tllväxtdag kom Ma bland annat prata om vkt av stå framtds arbetare. D stora grupp talster går unverstet just nu skljer sg mycket från 40- -talsterna, är väg ut ur arbetslvet talsterna är ndvalster, jag-fokuserad grupp ser sg själva del av sn eg grupp m nte av någon annans grupp, säger Ma. De arbetsgvare står är arbetarna är grund etaget är de blr framgångsrka. Hon berättar vdare de är otålga vll saker ska hända fort, de vll ha prg drekt väntar nte någon guldklocka. De är vana jobba många olka saker gång samtdgt de också är d sta geraton sett sna äldrar gå n vägg. Balans lvet är där vktg faktor dem. Långsktgt leverne är vktgare än snabba cash, säger Ma. Ma berättar vdare hemmet är vktgt talsterna. De vll bygga bo utgå från, m också komma ut värld. De tycker är vktgt dsponera över FAKTARUTA Saab AB: sn eg td gör dem nget jobba extra mycket under perod, bara de får möjlghet ta g sare. Mn tes är är smart koppla hop de nya arbetarna de äldre erfarna, de nya ska få sg hstor, kunskap erfarheter från dem går pson. Där är exempelvs vktgt mtorskap de unga är delaktga geratonsväxlng, säger hon. Mas uppdrag Employer Brandng-ansvarg handlar mycket om fånga trder la dem vdare nom koncern samtdgt hon måste ha ståelse känsla hur verksamhet fungerar vardag. Man kan säga jag ska hänga halva huvu utan fönstret, samtdgt ha örat mot räls, säger hon. Jag är nog lte av 80- eller 90-talst själv. Jag känner g mg själv beskrvnng av d nya geraton, kanske är jag helt kelt född lte e mn td, säger hon. Mas tjänst Saab är sätt vs skräddarsydd hne utom frågorna rör Employer Brandng ansvarar hon också flera andra delar nom strategskt HRarbete. Hon lt stab fem arbetare m ansvaret sträcker sg över hela koncern. Jag världs rolgaste jobb jag brnner verklg jag gör dag. M vad jag gör morgon, ja, kan jag nte svara. Jag vll arbeta ett etag ser vär av arbetarna är grund tll etagets exsts. Sådan är uppfnng Saab känns rätt mg, säger hon. TEXT: LINA JOHANSSON FOTO: LIZ PETTERSSON Vson: vara raktv arbetsgvare, såväl nuvarande framtda arbetare. Var: gom ett starkt Employer Brand skapar Saab rätt utsättnngar rahera pottella arbetare samt utveckla behålla befntlga arbetare. Saabs Employer Brand tydlggör vad de erbjuder, m också vlka krav de ställer. Framgångsfaktorer: alla rekryterngar Saab ska göras ett sätt stärker varumärket, hellre få stora satsnngar än många små, Employer brandng-perspektvet fnns röd tråd hela arbetars lvscykel, de nuvarande arbetarna är d vktgaste målgrupp kunna vara raktv arbetsgvare knyta tll sg studter va exjobb marjobb.

10 VÄSTERVIK ORTSNAMN / / ORTSNAMN 10 / RÅDHUSGATAN / ORTSNAMN / ORTSNAMN 48 fastghetsbyran.se fastghetsbyran.se Var nte rnga Sverges största mäklare? Fastghetsbyrån är marknadsledande bostadsmarknad både antalet affärer omsättnng! V är också d snabbast växande mäklarkedjan Sverge. V leder utvecklng av mäklartjänst bransch ett stort urval av tlläggsprokter, flera är v helt samma om. Björn Emma Marcus Jeanette Tobas Claes Göran Brgtta Fastghetsbyrån Västervk är del av Swedkoncern. Fastghetsbyrån sammanlagt ca arbetare, delade 2 kontor runt om Sverge hade Fastghetsbyråns hemsda över 5 mljoner besök etaget lade ca bostadsaffärer tll ett säljnngsvärde av ca mljarder kronor. Välkomm också tll Sverges största mäklare! Rådhusgatan Västervk

11 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 11 Dyra felrekryterngar ökar nhyrnng av personal PERSONALrekryterng Mchael Gross En felrekryterng kan kosta upp tll halv mljon kronor. Där nöjer sg nte arbetsgvare längre papper ntervjuer. Allt oftare rekryteras personal gom ett bemannngsetag, säger Mchael J Gross drver bemannngsetaget Monera Resurspartner. Kostnaderna felrekryterng är så höga allt fler arbetsgvare väljer hyra n personal st, säger Mchael J Gross bemannngsetaget Monera. Bemannngsbransch fck delvs annan nrktnng efter fnanskrs Tdgare handlade om hantera toppar vågdalar beläggnng. Idag bemannng blvt allt vanlgare del av rekryterngsprocess. Reträttposterna fanns tdgare exsterar nte längre. Varje arbetare spelar vktg roll märks drekt om någon är frånvarande eller nte fungerar, säger Mchael J Gross. Följd blvt kostnaderna felrekryterngar ökar. Monera arbetar huvudsak kollektvsdan här kan msslyckad anställnng kosta kvarts mljon. För tjänsteman kan handla om halv mljon kronor. Tdgare arbetsgvare sökt htta rätt hjälp av ntervjuer, tester, krav utbldnng tdgare arbetslvserfarhet. M td då allt fler gått kurs skrva ett tlltalande CV, blr dessa verktyg allt trubbgare. Reträttposterna exsterar nte längre. Dessutom ställer dags arbetslv andra krav än bara några år sedan. Personlga egskaper ökat betydelse. Dessa är närmast omöjlga fånga papper eller korta ntervjuer. Rekryterngskonsult SHL frågade ett par år sedan över 0 personalchefer om felrekryterngar. Åtta av to hade gjort mnst. Och frågan vad blev fel, var d vanlgaste orsak fel personlga egskaper. På delad andra plats kom fel kompets jobbet samarbetssvårgheter övrga personer arbetsgrupp. Det stäm väl erfarheter, bekräftar Mchael J Gross äv hyr ut sg själv personalchef. Felrekryterng kostar än pgar. Det leder tll mycket nternt arbete, proktonsstörnngar annat nte syns statstk. Lka vktg är flexbltet. Flera av Moneras kunder jobbar kombnaton av fast nhyrd personal. Några polcy arbeta proct nhyrd personal anställa vd stabl uppgång. Anställnngarna görs sta hand ur grupp nhyrda, vlket leder tll bemannng praktk blr del rekryterngsarbetet. Enlg Mchael J Gross är här postv utvecklng svaga grupper arbetsmarknad, synnerhet ungdomar personer av utländsk härkomst, vlka vd tradtonell skrvbordsrekryterng svårt konkurrera när så många söker varje utannonserat jobb. FAKTARUTA Nu ser arbetsgvar hur d nhyrde arbetar fungerar arbetet grupp. Då är ålder efternamn nte längre vktgt, säger han. TEXT & FOTO: JANNE NÄSSTRÖM Rekryterng: Enlgt kät tll 0 personalchefer från rekryterngskonsult SHL kostar felrekryterngar dålg personalutvecklng svska etag organsatoner än to mljarder kronor om året. De drekta kostnaderna bedöms lgga kvarts mljon per felrekryterng Enlgt bemannngsetaget Poola är de verklga kostnaderna högre, mellan 0,5 1,5 mljoner kr, främst form av underprestaton.

12 12 - Tllväxt I TJUST Hela tdnng är annonsblaga Säsongsrekryterng Jonas Settln Facebook är vår vktgaste kanal rekrytera behålla säsongsanställda, säger Jonas Settln.

13 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 13 Facebook är effektvast rekrytera mars personal Under vntern famljerna Settln Arkås ett 25-tal anställda koncern. I jul 2012 stod runt 70 personer lönelstan. Hur bär man sg åt rekrytera så många ktga arbetare tll marsäsong? Koncern består av tre restauranger Västervk: Guldkant, Saltmagasnet Skärgårdsvllan Lysngsba. Dessutom ngår Saltmagasnets bager samt konsultverksamhet. Kännetecknande är höga ambtoner stor omsorg om servce smak. Där söker v än personal. V söker arbetare brnner god mat servce högsta nvå, säger Jonas Settlng, delägare ansvarg rekryterng. Lägg därtll är brst utbldad erfar personal, både köket serverng. Där fanns långt gångna planer starta eftergymnasal YH-utbldnng Västervk, m ansökan avslogs. Parkera lastbl Fskartorget ktga kockar erfarna servtörer flaket. Alla får jobb mar, säger Jonas ge bld av behovet. Någon lastbl lär nte komma farande utan krävs helt andra grepp. Det är blandnng av tradtonella metoder nytänkande, vlket äv är vad kännetecknar restaurangerna. I grund måste fnnas raktva arbetsplatser, synnerhet yrkesmässga planet. Saltmagasnet är bedömd av lans bästa restauranger av branschbbeln Whte Gude. Arbete Whte Guderestaurang pryder varje CV. V väntar oss alla söker ett stort ntresse yrket vll utvecklas. Det är vktgare än formell utbldnng, klarar Jonas. M alla nser går nte lta två blå ögon. Där väntas de söker sta gång provjobba två dagar. Med lön ersättnng resan, understryker Jonas. Ungefär hälft av provjobbarna får forts anställnng. Utgallrng beror både d sökande nte uppfyller krav eller jobbet nte uppfyller väntnngarna. Oavsett vlket är vktgt äv hålla god relaton dem får nej. Andra vktga btar är personalaktvteter vd sdan om arbetet ctralt bode. Restaurangbransch är relatvt lt rykt sprder sg snabbt. Där är vktgt vårda personal äv efter de slutat. I ta syfte används Facebook sedan 2009 stor fness. V skapar grupp Facebook varje årgång håller dem löpande nforade, V publcerar fl blder mnna om hur trevlgt v hade, ger Jonas exempel. Facebook ger äv raffnerade möjlgheter. Det går sra om fnns gemsamma vänner Facebok. Ofta är så eller flera tdgare arbetare känner d söker ärlgt svarar frågor. Om man rnger gamla arbetsgvare så blr svar ofta tllrättalagda. På här sättet får v omdöm om hur person kan tänkas fungera vår verksamhet, säger Jonas. En annan del är ungdomar byter mobltelefonnum oftare än konto Facebook. Äv om abonnemanget är avslutat så behålls kontakt. Metod rekryterng är också nsprerad av drott. Enlgt Jonas mnner om rekrytera ett fotbollslag. Det gäller behålla spelarna två-tre säsonger skapa kontnutet. Ungefär 60 proct är personal jobbat här tdgare 40 proct är nya. För lyckas fnns ett samarbete turstort mots säsong, nämlg Åre. Under mar 2013 kom mnst tolv säsongsanställda tll Västervk från skdmetropol, kanske fler. V håller några platser öppna stjärnspelare bestäm sg st, säger Jonas. Jobb annonseras äv ut hos Arbetslng, m här är träffsäkerhet sämre än egna nätverket, Jonas uppskar fem ansöknngar av hundra leder tll anställnng. Många arbetsgvare drar sg anlta Arbetslng, berode d stora mängd ansöknngar av låg kvaltet. En stor del söker de är tvungna utan ett gunt ntresse jobbet. Resultatet blr mycket onödgt arbete. M trots anser Jonas är vktgt synas äv d här kanal, sprda kännedom om restaurangerna Västervk vad erbjuds under mar d vll utvecklas yrket. FAKTARUTA M utan Facebook vårt nätverk skulle vara mycket sre rekrytera personal under mar, sumar Jonas Settln. TEXT & FOTO: JANNE NÄSSTRÖM Essce, food & B Consultng AB Företaget: Essce, food & B Consultng AB tre dotterbolag drver restaurangerna Guldkant, Saltmagasnet Skärgårdsvllan samt bager konsultverksamhet. Ägare: Emma Hrk Arkås samt Jonas Camlla Settln. Omsättnng: Crka 30 mljoner Antal anställda: Varerar mellan över året. In varje mar måste Settlns Arkåss restauranger rekrytera 40- arbetare. Enlgt Jonas Settln gäller sköta sn personal, så de kom tllbaka. Här är Dan Bergst är emål sn arbetsgvares omsorger.

14

15 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 15 Krönka I Västervk kan teor gfta sg praktk Vår son de saste år pluggat Lnköpngs unverstet. Han går dagarna ut lärare årskurs 1-7. Under utbldnng v dskuterat åtskllgt om vad han upptäckt lärt sg. För mg tdgare okänd värld öppnat sg. Husgudarna bland pedagogerna Lnköpng heter Lev Vygotsky, John Dewey Sr K Robnsson. De två stnämnda är sedan länge borta. Lord är högsta grad levande. Han adlades sna nsatser nom pedagogks område. Efter ha sett några av hans eläsnngar nätet, konstaterar jag drottnng av de ade kungarka hade alla hästar hemma d dag. Sr Robnson mar dags utbldnng bygger 1800-talets tänkande. På d td delades mänsklghet n två grupper: De akademskt skolade kunskap de abstrakta sköna konsterna samt de praktskt lagda. Teor ansågs VÄSTERVIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL fnt, praktk var något fult m tyvärr nödvändgt. Det här stter fortfarande kvar väggarna lönesättnng. M hur ser ut vår globalserade värld? Enlgt lord de gamla bldnngsdeal nte längre någon ankrng verklghet. Lydga arbetare fnns nua Sydostas tre kronor tmm. Och akademsk utbldnng ändrar föga d bld. Varje år utexamnerar Kna fler ngjörer än vad fnns akademker Sverge. En högutbldad specalst kostar kronor tmm Ind. Utbldnng är nte längre ett konkurrsel utan nödvändghet. Lösnng är, lgt Sr Robnson, låta männskor använda hela hjärnan, både d praktska teoretska sdan. Vlket stöd av de två andra husgudarna. Enlgt Lev Vygotsky John Dewey är v skapta lära gom göra. Teor praktk måste gå hand hand. Det här är hoppfulla strömnngar framtd, m oroande oss stter fast gamla mönster. Det blr lka lla vara akademker tumm mtt hand vara praktker utan teoretsk skolnng. Kanske tll värre, efter alltd kom behövas rörmokare andra får vardag samhället fungera. Jag tror här skt kan vara gynnsam utvecklng Västervk. V vart långt från d akademska värld ägnat åt oss åt tllverka rejäla prokter av plast metall. Västervk kan bl kommun där teor gfter sg praktk. Efterfrågan d sorts arbetare fnns redan nom d tllverkande nstrn. Flmade eläsnngar Sr K Robnson fnns ted.com. TEXT: JANNE NÄSSTRÖM Erfarhet lockar prokton tll Överum Västervks snabbast växande etag fnns Överum. Det är Svsk Presshärdnng, SPH, nvesterar trebbla prokton. Nu hoppas v kommun satsar Överum, så v kan rahera kompetta arbetare, säger VD Dan Somln. Tllväxtdag frar 10 år Från komplemt tll motor tllväxt Tllväxtdag fyller to år D gått från vara ett komplemt tll Tjustgalan, tll bl etablerad del av närngslvets utvecklng Västervk. ONSDAG 29 MAJ ÄR DET DAGS FÖR TILLVÄXTDAGENS TIOÅRSJUBILEUM VÄLKOMMEN ATT INSPIRERAS OCH Allt tog ENGAGERAS sn början efter PÅ GRÄNSÖ d andra Tjustgalan KOMPETENSFÖRSÖRJNING Västervks- hette moderatorn Tommy Ivarsson. SLOTT möttes KRING paneldskusson. ÅRETS TEMA Redan då Tdnngs dåvarande chefredaktör Med td dag utvecklats tll Hans Holm Jan B Frey, projektledare Tjustgalan, dskuterade eläsare absolut toppnvå dag kunskapsnhämtnng hur all d kunskap manfesterades galan skulle komma fler tll större lokal Magasnet. bbla antalet deltagare d nytta. Första året trevade v oss fram. Samtalet utmynnade d sta Nu är Tllväxtdag vktg del Tllväxtdag 27 maj Plats närngslvets utvecklng Västervk. var då nu Gränsö slott, m Vsst är Tjustgalan trevlg, uppskad nödvändg, m är Tll- lokal hette Stallet. Arrangörerna trodde de tog tll rejält, m växtdag bdrar tll utveckla närngslvet, säger projektledar blev närmast fulls. Då kretsade mycket krng belönade Jan B Frey. etagare etagsledare Tjustgalan. Det var Fnn Ldelund, Enar Vessby, Katna Arvdsson, TEXT: JANNE NÄSSTRÖM Zlatan Golalc Jaan Kärem V fnns Överum säkra tllgång verkstadskompets, säger Dan Somln, VD Svsk Presshärdnng. SPH startade år 2000 är sedan 2011 ett helägt dotterbolag tll Väderstads-Verk, snabbväxande tllverkare av jordbruksredskap värld marknad. Anläggnng Överum är mycket än härdverkstad. V tllverkar allt är gult svart Väderstads röda maskner, berättar Dan Somln. Det gula svarta är främst härdade tallrkar används bereda mark e under sådd. Fabrk Överum är redan av Nords största brukare av borhaltgt stål. V använder crka ton om året tllverka tallrkar, säger Dan Somln. Rekryterng sker ofta va personlga kontakter nätverk, något nte mnst blr tydlgt skärgård där varje skld person gör skllnad. När d vktga lastfärjan helt plötslgt stod utan are 25 år sedan var Alf Alvarsson Björkö snabbt fck hop pusslet. Han rngde helt kelt Paul Hultberg, då bodde Stockholm m tllbrngade mycket td Smågö, sa han borde ta skepparexam. Alf ju alltd vart mg, äv när jag var lt sagt är klart ska bo skärgård. I Fabrk ett 45-tal anställda proktonsyta kvadratmeter. När grann fönsterfabrk stängdes tog man äv dess 6 0 kvadratmeter besttnng. Första nvesterng var gjuta ett nytt nstrgolv fem mljoner kronor, vlket äv var markerng Väderstads-Verk satsar långsktgt. Om fem år ska här tllverkas 1,2 mljoner tallrkar, var sjunde sekund tre skft. Detta sker högautomatserad anläggnng laserskärnng, pressnng, bearbetnng fleroperatonsmaskner, härgnar, robotar eg lackerngsanläggnng. I Västervk fnns uppfnng om vårt fall var ganska kelt, v var trötta Stockholm jobbade etag var väg flytta, säger Paul. Alf hade berett mycket myndghetskontakter fanns hela td sporrade dem. På lknande sätt vart vd flera avgörande satsnngar skärgård. Ibland handlat om ett telefonsamtal där Alf uppmärksammat rätt personer bra lösnng, eller också han bjudt ut tjänstemän poltker plats se höra hur funkar. Man ser ju lte under tds gång Överum är bruksort nedgång. I Väderstads-Verks värld är Överum plats framtda expanson. I Väderstad konkurrerar man om arbetskraft bland andra BT Toyota. Etablerng Överum är ett sätt säkra tllgång verkstadskompets, säger Dan Somln, nte utesluter äv annan prokton läggs Överum. Nackdel är utländska kunder besök reagerar över samhället känns nedgånget. Det fnns skäl Västervks kommun satsa Överum. TEXT & FOTO: JANNE NÄSSTRÖM Kontakter nätverk avgörande levande skärgård vad händer vad man måste ta tag. Ofta är ju så självklart, säger Alf. Idag tycker jag allt blvt tungrott byråkratskt m nu tror jag mycket här trafk skärgård pdlngstur så folk kan bo här jobba stan, säger han. TEXT: LINA JOHANSSON FOTO: LIZ PETTERSSON

16 16- Tllväxt I TJUST närngslv/skola Tobas Krantz Hela tdnng är annonsblaga Rätt kompets är vktgt när nstrn väljer etablerngsort D höga arbetslöshet bter sg fast, särsklt bland ungdomar. Samtdgt får närngslvet allt sre rekrytera rätt kompets. Ett av fyra rekryterngssök msslyckas av här skälet, säger Tobas Krantz är chef utbldnng, forsknng nnovaton Svskt Närngslv. Tobas Krantz verkar Tllväxtdag ska bland annat dskutera vad deb kallas ett matchnngsproblem. Ungdomar väljer utbldnngar nte leder tll jobb, vlket gör närngslvet får sre rekrytera rätt kompets. Det här är ödesfråga nte bara närngslvet utan d svska ekonomn, säger Tobas Krantz. Frågan är högaktuell Västervk, efter vnterns dskusson om lägga ned gymnasets nstrprogram. D tllverkande nstrn behöver eleverna, m antalet sökande är ltet motvera utbldnng. Stuaton Västervk sammanfar problemet äv natonell nvå. Gerellt sett tllmäts samverkan närngslvet arbetsmarknads behov allt lt vkt. Dags system nom högskolan prear t ex antalet studter söker gom utbldnng, nte hur många av dem får jobb, konstaterar Tobas Krantz. Problemet är komplcerat nnehåller allt från negatva tyder tll nstrarbete tro bland ledande debörer om nstrn spelat ut sn roll tll ett regelverk lgt Svskt Närngslv prear fel saker. Det vktga, särsklt d akademska värld, är antalet sökande mängd procerade högskolepoäng. Det måste n ekonomska styrel prear utbldnngar leder tll arbete, anser Tobas Krantz. Skolan borde preas hur många får jobb. Dags stuaton leder tll allt färre går gymnasets yrkesnrktade program högskoleutbldnngar teknsk naturvetskaplg nrktnng. Följd blr ökad arbetslöshet bland ungdomar, samtdgt hantverksetag nstrer nte får d kompets krävs kunna konkurrera expandera. Idag tvngas etag tacka nej tll order de nte httar rätt kompets. När etag beslutar om var ny verksamhet ska placeras, tllgång rätt kompets allt oftare större betydelse än lönekostnader. Mycket av problemet kan bara lösas natonell nvå, m vad kan Västervks kommun göra underlätta närngslvet? Det vktgaste är man högsta nvå sätter strålkastar kompetssörjnng. Frågan borde vara ståde punkt kommunstyrelss sammanträd, svarar Tobas Krantz. Det fnns hel del Västervk kan göra, nte mnst främja samverkan mellan skola närngslv. Vktgt är också vlka budskap grundskolornas gymnasernas stude yrkesvägledare lar. Var nte rekrytera personer tll skolan färska erfarheter från närngslvet, eslår Tobas Krantz. Mer ämnet kom dskuteras under Tllväxtdag Gränsö d 29 maj. FAKTARUTA TEXT: JANNE NÄSSTRÖM Svskt Närngslv: Närngslvets kompetssörjnng borde vara ståde punkt kommunstyrelss dagordnng, anser Tobas Krantz Svskt Närngslv. Svskt Närngslv skckade 2012 rekryterngskät tll 8 0 etag. D vsar : Vart femte rekryterngssök msslyckas, berode de sökande saknar rätt kompets. 30 proct av etag, nte httat rätt kompets, tvngats tacka nej tll order. 40 proct skjutt planerad expanson. Lokaler Lokaler havsutskt havsutskt!! Ostkusts Företagscter del av Plvt Trade AB Företagshotellet omfar m² lokalyta mark närmare m². Hela områ är nhägnat bevakat stora fra parkerngar hyresgäster. Idag rym områ, är vackert beläget vd Lucernafjärd närhet av Lysngsba ett 20-tal etag. Här ser v stora utvecklngsmöjlgheter, både v hyresgäster får möjlghet växa de déer färdga planer utbyggnader ombyggnatoner v. För vsnng/nformaton kontakta: PLIVIT TRADE AB, Lucernaväg 10, Västervk, För vsnng / nformaton kontakta: PLIVIT TRADE AB, Lucernaväg 10, 593 Västervk, Sverge Tfn: Fax:

17 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 17 Ett bättre lv från Västervk Allt kör, upplever konsuar något skede kontrollerats avancerad utrustnng temperaturmätnng. Det gjordes när motorn dn bl utvecklades, görs hela td kraftverk varje gång mjölk, juce andra lvsel proceras packas när krurgska nstrumt sterlseras. Mätnngarna sparar erg, höjer kvaltet ger dg ett säkrare tryggare lv. Ptronc tllhör de främsta värld temperaturgvare tll nstr forsknng. Gvarna utvecklas tllverkas Verkebäck Västervk. De stter kärnkraftverk, fartygsmotorer, gasturbner, packnngsmaskner, stålverk vd tllverknng av läkeel används av alla Sverges bltllverkare. Ptronc vuxt 25 år god lönsamhet erbjuder spännande arbetsuppgfter prokton, utvecklng säljnng. Antalet anställda är 90 personer omsättnng 130 mkr. Läs om oss Gunnebo Tel. +46 (0) , Fax. +46 (0) Sommarstart hos Bolgheter! Oljor & Vnäger från 35:-/100 ml Välkomm n provsmaka! Kryddväxter 45:- Baslka, tmjan, rosmarn mm Kökshandk 79:- Förvarngsburkar House Doctor från 45:- Skärbräda/tapasplanka, Ncolas Vahe 225:- Brcka. House Doctor 125:- Vglas House Doctor 39:- Lemonade Ncolas Vahe 59:- Ölkorv, kryddmxer, pesto, tapasnläggnngar, marmelad m.m. fnns sortmtet. V fxar era prestkt! Sommarstång Stor 499:- Lt 399:- Stlr Låt marstång stå framme under hela mar. Storgatan 23 (ngång Hemtex, 1 trappa upp) Öppet: Vardag Lördag

18 Marknads dtt etag dn ledga tjänst gom vårt platspaket! Kan vara värt lägga 16 0 kr* nå kontakter nom halv tmmes resväg från Västervk? En rekryterngsprocess tar td kostar pgar, m kostar desto om drar ut td eller om dn bästa kanddat nte s vet om jobbet fnns. Gom vårt platspaket når d stora massan snabbt. Våra er tllsammans nettoräckvdd 96 % läsare bruttoräckvdd 139 % läsare bara Västervk ** Med platspaketet når dtt etag äv läsare bor övrga Kalmar län Östergötland bruttoräckvdd läsare. Vll veta om platspaketet, vad läsare jobbar redan dag eller hur många når nom ett vsst åldersspann, så berättar v gärna! Välkomm kontakta oss eller * Prsexempel kvartsda Västervks-Tdnng äv hamnar under Lokus jobb blr sökbar hela lan, banner Toppjobb vt.se, kvartsda Nordöstran samt Ny jobbet-annons kvartsda Västervks-Tdnng eller Nordöstran när rekryterng är gomd ( utbestämd annonsstorlek VT Nordöstran). Ord. prs platspaketet är kr. **Nettoräckvdd år= antal personer statstk räknas dast gång äv om h läser fler av erna platspaketet. Bruttoräckvdd år= antal personer statstk räknas fler gånger p.g.a. h läser fler av erna ngår platspaketet.

19 Hela tdnng är annonsblaga Tllväxt I TJUST - 19 utbldnng Jerry Engström & Emma Sohlman Samverkan klara utmanng Västervk står n rekordstora psonsavgångar, samtdgt konkurrs om arbetskraft hårdnar. Sedan tre år tllbaka arbetar kommun strategskt kompetssörjnngsfrågan de olka utbldnngsorgan gör vad de kan svara upp mot behov. Tllgång arbetskraft är dag av de största strategska frågorna. För hänga konkurrs så vet v också v måste v höja kompetsnvån gerellt, säger kommunalråd Harald Hjalmarsson. D stora ungdomsarbetslöshet matc nte arbetsmarknad fnns äv om blr högkonjunktur så får de nte jobb. Det är ett bekym där måste v se tll de blr anställnngsbara, säger vce kommunalråd Tomas Kronståhl. De psonsavgångar Västervk står n nom de närmsta to år är rekordstora. Sjukhuset ska återbesätta 700 tjänster, omkrng 30 % av personalstyrkan, d kommunala organsaton kom behöva nyanställa närmare tus personer. Det är grund av d stora grupp 40- -talster närmar sg psonsåldern rekryterngsbehovet är så pass stort. Det här gäller hela Sverge m efter gomsnttsåldern är högre hos oss så kom snabbare här, säger Harald. Som del strategska arbetet beslutade Västervks kommun nylg ctralsera sn eg personaladmnstraton dessutom anställa kompetsstrateg. Det kan exempelvs handla om olka sätt bejaka de vll göra karrär dag möjlghet fortblda sg, v är postvt nställda tll httar ndvella lösnngar, säger Harald. Komvux är av kommuns stora utbldnngsorgan, omkrng 5 elever. Emma Sohlman, är nytllträdd rektor Komvux, berättar deras uppdrag sta hand är rktat mot ndvd m de samtdgt tttar branschernas olka behov. Man skulle vlja kunna möta varje ndvds behov kombnaton arbetsmarknads d bästa av världar skulle man önska resurser ndvellt stöd fler kurser, säger Emma. Komvux verksamhet handlar huvudsaklg om underlätta elever få sna slutbetyg exam, bl behörga tll högre studer, bl anställnngsbara få personlg kompetsutvecklng. Inom ram ta ansvarar man också d statlga satsnng Yrkesvux, handlar yrkesnrktad om vuxutbldnng. De olka utbldnngsorgan kommun samverkar olka sätt. Bland annat man ett antal kompetsråd tllsammans represtanter från närngslvet, där man dskuterar vlka behov fnns vad efterfrågas. För svara upp mot Landstngets behov Campus Västervk exempelvs utvecklat sjuksköterskeprogrammet, vlket också är ett bra exempel samverkan där Komvux arbetar hjälpa personer bl behörga tll högre studer. Det är stor grej nom några år kom v ha 90 sjuksköterskestudter gång här, säger Jerry Engström är chef Campus Västervk. Inom några år kom v ha 90 sjuksköterskestudter gång här. Det nya programmet bygger samverkan mellan Landstnget, kommun, Campus Västervk Lnnéunverstetet. Landstnget fnanserar klnsk adjunkt fnns tll hands sjukhuset där bygger man också upp ett klnskt tränngscter ta emot studterna plats. Det är ett helt annat tänk än tdgare landstnget backar upp tll 110 %, säger Jerry. Ur ett etagarperspektv kan man kanske tänka vad berör oss? m etags möjlghet rahera personal är vktgt fnns ett fungerande sjukhus kvar. Det man nte tänkt så mycket ut, säger han. Instrns behov svarar Campus Västervk upp mot gom tll höst starta sex så kallade Cooperatve Ecatonutbldnngar (Co-op) samverkan högskolan Väst. Bland annat kom vara möjlgt läsa nstrell ekonom, elkraft proktutvecklng. Konceptet, nnebär teoretska studer Trollhättan varvas betalda arbetsperoder etag Västervks kommun, vart framgångsrkt Västkust där räknar man ungefär 90 % av studterna sare blvt anställda etag de arbetade under utbldnng. Det är långsktg satsnng är jättespännande fnns många delar, säger Jerry. När etag anställer nyutbldade ngjörer dag så räknar man lång startsträcka m efter d här utbldnng så kan de redan etaget startar drekt, säger han. Av Campus Västervks crka 400 studter kom 95 % från Västervkrå. En ny växande målgrupp är ungdomar, om utsättnngarna utblda sg få jobb fnns, vll stanna kvar Västervk. Bld håller ändras är ok stanna kvar hemort dag än var tdgare. Ungdomarna ändå vänner över hela värld två tmmar tll Skavsta kom man kelt väg ändå, säger Jerry. Nu jobbar v ge ungdomarna utsättnngar kunna stanna kvar. Det kom ju fnnas många jobb här framtd, säger han. TEXT: LINA JOHANSSON FOTO: LIZ PETTERSSON

20 REDOVISNINGSKONSULT FASTIGHET KUNDANSVARIG REDOVISNINGSKONSULT DAG BJÄRSLINDE GRUPPCHEF CHRISTER AXELSSON EVA KARLSSON CAMILLA JOHANSSON JOHN SVENSSON ULRIKA NILSSON ANN-KRISTIN NYBERG Välkomm tll Matrs Västervk Träffa oss Tllväxtdag Gränsö slott d 29/5. Passar vårt lag? Matrs är ett av Sverges ledande etag nom redovsnng, JUST NU SÖKER VI KUNDANSVARIGA REDOVISNINGSKONSULTER. V ett helhetsansvar kund gällande redovsnng REDOVISNINGSKONSULT ER FASTIGHET. uppgfterna formas efter kunds behov dn er- porterng deklaratoner kom arbeta GRUPPCHEF.V söker dg är god ledare ett affärsmässgt snne ser utmanng - Matrs haft gomsnttlg tllväxt 35 % de saste år fortsätter växa, vlket betyder dags Västervk är regonkontor funnts längst Matrss Västervk specalster nom fastghetsredovsnng huvudansvar dag sn specalstkompets, vd sdan av alla de etagskunder Matrs Västervk sedan 2012 vuxt 6 personer är nu Välkomm tll smart arbetsplats trvsel, kvaltet gage-

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Östtegs skola nov 201 Kommentar från Håll Sverge Rent 201-11-0 1:9: Vlken spännande och bra rapport n har skckat n tll oss. Elevernas snölägenhet är ju hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer