Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö"

Transkript

1 Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet

2 Sda 2 eryll Joakm Carlsson Konceptbeskrvnng En mneral krstallserar sg enlgt ett särsklt strukturellt system. land dessa sju system fnner v bland annat kubska, tetragonala och hexagonala krstallformer. eryll är en färglös mneral nom det hexagonala krstallsystemet. Denna färglöshet eller transparens samt tydlga geometrska form står som grund för utformnngen av detta förslag. Den mest förekommande och flexbla montern utställnngen är formad som ett rätblock. Denna monter kallas CUOID och består av två vta ramar emellan vlka akrylglas omsluter monterns nnehåll. Denna monter återkommer 7 gånger utställnngen och två olka utföranden två resp. tre transparenta hyllplan eller hexagonala furustaplar för montern Eyecatcher. eryll syftar tll att ge mneralutställnngen en tydlg och genkännbar denttet. Genom att omsluta utställnngen ges den en mer självklar och permanent plats mot F-400 korrdorens mtt. Detta rum rummet skapar en spännng då det från olka vnklar skärmar av eller bjuder n besökaren. Ett nytt golv läggs ovan det befntlga för att avsklja utställnngen från resten av korrdoren. Detta möjlggör att elektrska nstallatoner tll utställnngens montrar kan osynlgt ledas under golv. Väggarna kläs vtmålad ett CNC-fräst hexagonalt mönster. Denna form återkommer de ben som utgör basen tll utställnngens montrar. Utställnngen har 4 olka typer av montrar vlka är anpassade för att framhäva dess nnehålls. Montern är en omsluten monter utställnngens bakre del en belysnng som skftar mellan UV-ljus och vanlgt ljus. Här ger det skftande ljuset betraktaren en möjlghet att studera dessa mneralers flourescerande. På grund av denna monters specella natur skljer sg denna från övrga montrar form och uttryck. Två montrar för studentprojekt har utformats så att de bjuder n passerande att ta del av dess nnehåll nnan denna når montern. Tll skllnad från mer konventonella montrar bdrar dess brutna utstckande mttpart att betraktaren ntroduceras tll dess nnehåll ett tdgare skede. Detta nnebär att montern ger betraktaren mer td att reflektera över dess nnehåll nnan den faktskt når denna. Montern Mneralens följer samma formspråk som montrarna för studentprojekt. Denna monter är utformad som en bänk falskbotten vlken en anordnng för att fästa stuffer, magneter osv. nstalleras. Denna monter är en deltagande monter där besökaren bjuds n tll att fysskt hantera dess nnehåll. Konceptet eryll härleder form och uttryck tll mneralernas krstallstruktur. För att framhäva utställnngens nnehåll använder sg gestaltnngen av ljusa färger och arbetar tydlga strukturer en färglöshet eller transparens som framhäver utställnngens nnehåll och ett tydlgt geometrskt formspråk. Prelmnär kostnadskalkyl rtkel S: Materal (SEK) S: rbete (SEK) S: Total (SEK) Vägg + Monter Perspektvvy över huvudutställnngen från F-400 korrdoren. Montrarna Eyecatcher frontar utställnngen och bjuder n besökaren rummet. Infografken bakgrunden eller texten Flourescerande mneral på den bakre väggen lockar n besökare att upptäcka utställnngens fulla bestånd. Golv (Uppreglat lamnatgolv) Monter Kub nkl. 3 hyllplan Monter Mneralens Monter Studentprojekt S: (SEK) % margnal rtkel ntal Á prs (SEK) S: Total (SEK) Fagerhult rt Halo spotlght 8 st IKE Omlopp LED spotlght 15 st S: (SEK) S: Total (SEK) lla prser ex. moms. Kostnad för belysnngsartklar tll montrar ngår ej. Kostnad för nstallaton av spotlghts ngår ej. rbetskostnader utgår från ett prs på SEK/h. CNC-fräsnng av -skvor antas ngå den margnal på 15 % som kalkylen nnehåller. Montern är platsbyggd utställnngens bakre del. Här vsas mneralernas fluorescerande en belysnng som skftar mellan UV-ljus och vanlgt ljus. Placerngen och det faktum att montern är omsluten nnebär att denna ej påverkas av nläckande ljus. Luleå teknska unverstet

3 Sda 3 eryll Joakm Carlsson Monter CUOID Ovandel Ovandel Monter Monter kommer kommer 3 olka 3 olka 3 olka Ovandel Ovandel ndustrlackerad utföranden utföranden ndustrlackerad synlga synlga resp. resp. resp. 3 transparenta 3 3 transparenta synlga synlga hyllplan hyllplan eller eller eller eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll hexagonala hexagonala furustaplar furustaplar monter monter kryl Ovandel Ovandel Ovandel Monter kommer Monter för Monter Plexglas, kryl kryl kommer 3 olkakommer 3 3 olka Ovandel Ovandel Ovandel Plexglas, Plexglas, kryl kryl kryl utföranden - 2 Ovandel 568Ovandel ndustrlackerad ndustrlackerad utföranden utföranden ndustrlackerad ndustrlackerad Monter kommer Monter 3 kommer olka 3 olka Ovandel Ovandel synlga synlga Ovandel synlga resp. 3 resp. transparenta Monter transparenta kommer olka synlga synlga Ovandel synlga ndustrlackerad ndustrlackerad Monterttel utföranden resp. 3 transparenta utföranden ndustrlackerad ndustrlackerad Ovandel eskrvnng ndustrlackerad hyllplan eller nnehåll Monter kommer utföranden 3 olka - 2 Ovandel Ram ndustrlackerad synlga Ovandel synlga resp. 3 transparenta Monter resp. kommer hyllplan 3 transparenta 3 olka 3 olka eller hyllplan eller eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll synlga Ovandel synlga Ram monter hexagonala furustaplar 568 Ram 568 ndustrlackerad synlga utföranden resp transparenta ndustrlackerad synlga MD Plexglas, F ndustrlackerad hyllplan utföranden eller hyllplan - - eller 2 2 hexagonala furustaplar monter monter Ram hexagonala furustaplar ndustrlackerad kryl synlga eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll Planrtnng synlga synlga resp. 3 transparenta för hyllplan monter eller synlga Plexglas, eskrvnng kryl nnehåll hexagonala resp. resp. 3 hexagonala furustaplar 3 transparenta Plexglas, Plexglas, kryl MD MD F F synlga kryl synlga synlga furustaplar synlga monter monter Plexglas, Plexglas, kryl kryl hyllplan eller hexagonala furustaplar eskrvnng monter hyllplan för eller monter eller Plexglas, kryl Plexglas, kryl nnehåll Plexglas, kryl Plexglas, eskrvnng kryl Plexglas, nnehåll kryl Monterttel hexagonala för furustaplar monter 70x70 stolpe furu, monter Monterttel monter Monterttel 70x70 Plexglas, stolpe kryl hexagonala furustaplar 70x70 stolpe furu, furu, 70x70 stolpe furu, furu, furu, för Plexglas, kryl kryl Plexglas, hyvlas/sågas hyvlas/sågas kryl tll tll tll Monterttel Plexglas, kryl tll Ram Plexglas, Monterttel kryl kryl hyvlas/sågas tll tll Ram Monterttel MD F MD synlga F MD F synlga synlga Monterttel synlga synlga synlga Monterttel MD F synlga MD F synlga synlga synlga MD F synlga synlga Ram Ram ndustrlackerad Ram Ram ndustrlackerad 70x70 stolpe 70x70 furu, 70x70 stolpe stolpe furu, 70x70 stolpe furu, MD F synlga furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, MD MD F F synlga synlga hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll 70x70 stolpe Elevaton hyvlas/sågas 70x70 furu, stolpe - hyvlas/sågas tll tll furu, 70x70 Elevaton stolpe 70x70 furu, stolpe - hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll Monterttel furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas 1 hyvlas/sågas 4 1 tll tll Ram Ram 1 4 Ram ndustrlackerad Ram Ram 404 Ram ndustrlackerad Monter 70x70 förses stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe Monter furu, form furu, förses Monter Mneralens hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, synlga synlga synlga synlga hyvlas/sågas nom hexagonal vlken tll form hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas falskbotten tll tll nom nom vlken hyvlas/sågas tll tll hexagonal form anordnng form anordnng hexagonal för för att för att fästa att fästa form fästa stuffer stuffer och och dyl. och dyl. dyl. Monterttel Monterttel 70x70 70x70 Monterttel stolpe stolpe furu, furu, furu, 70x70 70x70 stolpe stolpe furu, furu, furu, nstalleras. nstalleras. hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll tll 1 Monterttel Monterttel Ram form Ram Monter förses Monterttel Monter förses Monter förses hexagonal form form synlga synlga synlga synlga synlga synlga falskbotten nom vlken Monterttel Ram 196 ndustrlackerad falskbotten Monter förses Monter förses falskbotten nom vlken nom vlken Monterttel anordnng anordnng för att anordnng fästa Monter för att förses fästa att fästa synlga synlga synlga synlga falskbotten falskbotten nom vlkennom vlken stuffer och dyl. synlga 70x70 stolpe furu, synlga Monter förses falskbotten nom vlken Ram anordnng för att fästa 70x70 stolpe furu, synlga Ram anordnng Monter för förses att förses stuffer fästa och stuffer dyl. och dyl. 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, falskbotten nstalleras. anordnng nom vlken för att fästa stuffer och falskbotten stuffer dyl. nom nstalleras. och nom dyl. vlken vlken nstalleras. synlga synlga hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll 70x70 70x70 stolpe furu, 70x70 stolpe furu, anordnng för stuffer att fästa och dyl. stolpe furu, 70x70 stolpe furu, nstalleras. anordnng nstalleras. för för att att fästa fästa hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll stuffer och nstalleras. dyl. 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll stuffer och och dyl. dyl. hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, Ovandel nstalleras. Ovandel Ovandel hyvlas/sågas hexagonal tll form Ovandel hyvlas/sågas hexagonal tll form nstalleras hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas tll tll ndustrlackerad ndustrlackerad Monter Monter kommer kommer ett ett ett synlga synlga synlga synlga Planrtnng Elevaton - Elevaton - utförande utförande två två två Sdostycke Sdostycke Monter Studentprojekt transparenta hyllplan. ndustrlackerad Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel kryl Ovandel synlga Plexglas, kryl kryl synlga ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel Monter kommer Monter Monter kommer ett kommer ett ett synlga Ovandel synlga 134 Ovandel synlga kryl ndustrlackerad ndustrlackerad Monterttel 134 synlga 266 synlga Plexglas, synlga kryl kryl ndustrlackerad ndustrlackerad utförande utförande två utförande två två Ovandel ndustrlackerad Ovandel Sdostycke ndustrlackerad Monter kommer Monter ett kommer ett synlga Ovandel synlga synlga Ovandel synlga Sdostycke Sdostycke transparenta transparenta Monter hyllplan. kommer hyllplan. ett ndustrlackerad Ram 134 synlga ndustrlackerad Ram synlga utförande utförande två två ndustrlackerad Ram ndustrlackerad Ram ndustrlackerad ndustrlackerad Monter kommer utförande ett två synlga synlga Sdostycke Sdostycke transparenta Monter hyllplan. kommer ett ett synlga synlga synlga synlga synlga Plexglas, kryl Sdostycke synlga synlga utförande transparenta två hyllplan. Plexglas, Plexglas, kryl kryl synlga synlga ndustrlackerad ndustrlackerad utförande två två Sdostycke ndustrlackerad Plexglas, kryl Plexglas, kryl synlga Sdostycke synlga Monterttel Monterttel Monterttel Plexglas, Plexglas, kryl Plexglas, kryl 70x70 Plexglas, stolpe kryl furu, ndustrlackerad kryl synlga 70x70 stolpe 70x70 stolpe furu, furu, ndustrlackerad 70x70 stolpe furu, furu, furu, Monterttel Monterttel Plexglas, kryl tll Plexglas, kryl Plexglas, kryl Plexglas, kryl kryl hyvlas/sågas tll tll synlga hyvlas/sågas synlga hyvlas/sågas tll Ram Monterttel Ram Plexglas, tll tll kryl Monterttel synlga synlga synlga Plexglas, kryl synlga Monterttel Plexglas, Ram kryl ndustrlackerad kryl synlga synlga synlga synlga synlga synlga Planrtnng synlga synlga Ram Ram ndustrlackerad Ram Ram ndustrlackerad 70x70 stolpe 70x70 furu, 70x70 stolpe stolpe furu, 70x70 stolpe furu, synlga furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, synlga synlga hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas tll tll Monter Monter nstalleras nstalleras Monter Monter nstalleras nstalleras tak tak för tak för att för att undvka att undvka tak tak för tak för att för att undvka att undvka Monter Mörkgrå Mörkgrå matta matta oönskat oönskat ljusnsläpp ljusnsläpp oönskat oönskat ljusnsläpp ljusnsläpp nstalleras nstalleras ovan ovan golv ovan golv golv Elevaton - Elevaton - Industrlackerad Sdostycke Sdostycke Monter 20nstalleras Monter Monter nstalleras Monter 69 nstalleras Monter ndustrlackerad Monter nstalleras tak för att tak undvka för tak att för undvka att undvka Monter 20 nstalleras Monter nstalleras tak för att tak undvka för tak att för undvka att undvka Mörkgrå matta oönskat Monter ljusnsläpp 19nstalleras Monter 69 nstalleras Monter nstalleras Mörkgrå matta Mörkgrå matta oönskat ljusnsläpp oönskat ljusnsläpp tak för att undvka tak för att undvka oönskat 69 ljusnsläpp oönskat oönskat ljusnsläpp Monter ljusnsläpp nstalleras nstalleras ovan golv Monter nstalleras tak för att kryl undvka tak för att undvka tak för att undvka nstalleras nstalleras ovan golvovan golv Mörkgrå matta Mörkgrå matta oönskat Monter ljusnsläpp oönskat nstalleras ljusnsläpp Plexglas, kryl kryl framför framför Monter nstalleras tak för att undvka Mörkgrå matta tak för att undvka oönskat ljusnsläpp oönskat Monter ljusnsläpp oönskat nstalleras ljusnsläpp nstalleras ovan nstalleras golv ovan golv Lutande tak tak för för att att undvka dsplayzon akstycke tak för att Sdostycke undvka oönskat ljusnsläpp Lutande tak tak för för att att undvka Mörkgrå matta nstalleras dsplayzon ovan golv Industrlackerad Industrlackerad Sdostycke Sdostycke ndustrlackerad oönskat ljusnsläpp Mörkgrå matta matta ndustrlackerad oönskat ljusnsläpp oönskat ljusnsläpp nstalleras ovan golv Industrlackerad Industrlackerad Sdostycke oönskat Sdostycke ljusnsläpp ndustrlackerad ndustrlackerad nstalleras ovan ovan golv golv Industrlackerad Sdostycke ndustrlackerad ndustrlackerad Industrlackerad Sdostycke ndustrlackerad Industrlackerad Sdostycke Plexglas, Plexglas, kryl Plexglas, framför kryl framför kryl framför ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon akstycke dsplayzon dsplayzon akstycke akstycke Lutande dsplayzon Lutande Lutande dsplayzon dsplayzon Plexglas, kryl Plexglas, framför kryl framför Industrlackerad Plexglas, kryl framför ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon dsplayzon akstycke akstycke 45x45 ndustrlackerad ndustrlackerad 45x45 målad målad Lutande dsplayzon Lutande dsplayzon Lutande dsplayzon Plexglas, kryl dsplayzon akstycke Plexglas, kryl kryl framför framför ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon akstycke ndustrlackerad Lutande dsplayzon ndustrlackerad dsplayzon akstycke Lutande dsplayzon 45x45 45x45 målad målad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad Industrlackerad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 målad 45x45 målad Planrtnng 45x45 målad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 45x45 målad målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad 45x45 målad Elevaton Elevaton Monter CUOID (Ej skalenlg) Monter Studentprojekt (Ej skalenlg) Luleå teknska unverstet

4 Sda 4 eryll Joakm Carlsson Förklarngar efntlgt nnertak Planrtnng nkl. belysnngsplan Skala Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter nvändnng Sverge nvändnng nvändnng Eyecatcher nvändnng Korrdor Korrdor Korrdor Korrdor Mneralens Mneralbldnng, jordens mneral Mneralens Färg & Form Mneralbldnng, jordens mneral Mneralbldnng, Färg jordens & Form mneral Mneralens Mneralens Mneralbldnng, jordens mneral Färg Eyecatcher & Form 1 Färg & Form Förklarngar Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. IKE Fagerhult Omlopp rt LED Halo spotlght Spotlght eller eller lkartad lknande Spotlght rmatur vtmålad (RL 90) (RL 90) eller alumnum utan avskärmnngsdörrar. nbyggd LED ljuskälla. IKE Omlopp LED spotlght eller lkartad Spotlght vtmålad (RL 90) alumnum IKE IKE nbyggd Slätten Omlopp lamnatgolv LED LED ljuskälla. spotlght eller eller lkartad lkartad Lönnmönstrad Spotlght vtmålad lamnatgolv (RL 90) alumnum klckfunkton. nbyggd LED ljuskälla. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. Förklarngar Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande Förklarngar rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. IKE Omlopp LED spotlght eller lkartad Spotlght vtmålad (RL 90) alumnum nbyggd LED ljuskälla. Studentprojekt 1 Elevaton 1 Skala Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 2 Skala Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 3 Skala Elevaton 3 Elevaton 3 Elevaton 3 Elevaton xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng Vtlackerad efntlgt på dstansregel nnertak på 2440xx12 på platsbyggd befntlg monter vägg. Vtlackerad "" CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng Vtlackerad 45x45 Vtmålad på dstansregel på på platsbyggd CNC-fräst befntlg monter vägg. mönster enl. "" rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad 45x45 Vtmålad på platsbyggd 2440xx12 monter "" Vtlackerad på platsbyggd monter 45x45 Vtmålad "" 45x45 Vtmålad efntlgt nnertak xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng efntlgt på dstansregel nnertak 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng 45x45 Vtlackerad Vtmålad på dstansregel på CNC-fräst befntlg vägg. mönster enl. rtnng på dstansregel på befntlg vägg. 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad efntlgt 45x45 Vtmålad nnertak 2440xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng efntlgt på dstansregel nnertak 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng 45x45 Vtlackerad Vtmålad på dstansregel på CNC-fräst befntlg vägg. mönster enl. rtnng på dstansregel på befntlg vägg. 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad Detaljvy över det CNC-frästa mönster de väggmonterade -skvorna. Det hexagonala mönstret är en vktg del utställnngens denttet och nnehar stora rumslga värden. Luleå teknska unverstet

5 eryll Sda 5 Den bakre delen av utställnngen består av montrarna Mneralfyndgheter Sverge, Mneralbldnng, jordens mneral samt Mneralens. På montern baksda ger en nfografk nformaton om de processer och platser som är vktga för dessa stuffer. Montrarna Studentprojekt nnehar samma formspråk som övrga montrar utställnngen. Dess brutna form öppnar upp nnehållet för förbpasserande och ökar på så sätt dess tllgänglghet. Luleå teknska unverstet Joakm Carlsson

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Framtidens sjukhus Mälarsjukhuset Eskilstuna, MSE Byggnad E62

Framtidens sjukhus Mälarsjukhuset Eskilstuna, MSE Byggnad E62 Programhandlng MSE FS-Projektet Framtdens sjukhus Mälarsjukhuset Esklstuna, MSE Byggnad E62 1.01 Arktekthandlng med rumsfunktonsprogram Programhandlng TILLGÄNGLIGHETSINTYG Uppdragsgvare: Landstnget Sörmland

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

KURS-PM för. Namn på kurs (YTLW37) 40 Yhp. Version 1.1 Uppdaterad

KURS-PM för. Namn på kurs (YTLW37) 40 Yhp. Version 1.1 Uppdaterad KURS-PM för Namn på kurs (YTLW37) 40 Yhp Verson 1.1 Uppdaterad -02-18 Kursens syfte: Syftet med den avslutande LIA-peroden är att den studerande ska få fördjupad erfarenhet från ett mjukvaruprojekt som

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Manual ADSL INDD[VE ] PDF [VE ] VERSION [ ]

Manual ADSL INDD[VE ] PDF [VE ] VERSION [ ] Manual ADSL INDD[VE00-4-109132] PDF [VE00-4-109133] VERSION [2016-02-25] 1 Inlednng Välkommen som bredbandskund hos Värnamo Energ! V gratulerar tll ett lyckat beslut och hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253 Skolnspektonen Utbldnngsdepartementet 2013-11-06 103 33 Stockholm 1 (6) Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbldnng på grundläggande nvå - en översyn för ökad ndvdanpassnng och effektvtet (SOU 2013:20)

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Lise Blomqvist

Lise Blomqvist Lse Blomqvst 070322 Lse Blomqvst 070322 Lse Blomqvst 070322 1 Bedrver fortbldnng, kompetensutvecklng erfarenhetsutbyte nom väglednngs, utbldnngs, arbetsmarknads det socal området 2 Drver projekt nom väglednngrådet

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017 Frtzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesktnng för Säljare Maj 2017 Energ 2017 SBR Byggngenjörerna Verson 2017.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Anslutningsslangar. Produktinformation och monteringsanvisning

Anslutningsslangar. Produktinformation och monteringsanvisning Anslutnngsslangar Produktnformaton och monterngsanvsnng Altech Anslutnngsslangar ett brett sortmt av typgodkända slangar som anpassade olka sorters nstallatoner. Fgmknng av produkterna och tydlga etketter

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 10:28: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman.

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman. Td: 2016-03-14 kl. 19.00 Plats: Fjällenskolans röda matsal 28 st medlemmar (nkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättgade fastgheter, deltog förenngsstämman. 1. Stämmans öppnande.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

på fråga 6 i tävlingen för matematiklärare. 'l.

på fråga 6 i tävlingen för matematiklärare. 'l. påståendet nte gäller för alla Betrakta sdan AB och dagonalen D ;~var på fråga 6 tävlngen för matematklärare. 'l. Jag böjar med att vsa att antalet dagonaler en n-hömng är n(n-3)/2.. 2..j ' :., Bevs: Frän

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Slättens förskola i Skegrie 17 jun 2016

Grön Flagg-rapport Slättens förskola i Skegrie 17 jun 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Slättens förskola Skegre 17 jun 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-06-17 11:11: N har en så fnt berättande rapport med många bra och vktga aktvteter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Dalbystugan Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-05-23 15:07: V ber om ursäkt för en alltför sen återkopplng från oss. Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

~ca ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ca ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ca ~ Samordnngs förbundet 2014-06-16 sul (5) Td och plats Beslutande Ledamöter 2014-06-16 Kl. 09.00-12.00 AME - Parken J onne Norln, ordf. kommun Roland Hagström, FK Övrga närvarande Ersättare Övrga Bertl

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Översättning i teori och praktik I, 10 hp. Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Gäller ht 2018.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Översättning i teori och praktik I, 10 hp. Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Gäller ht 2018. Tolk- och översättarnsttutet (TÖI) Kursbeskrvnng Översättnng teor och praktk I, 10 hp Översättnng I, 30 hp, GN (TTA111) Gäller ht 2018. Innehåll och förvänta studeresultat Enlgt kursplanen ger lkursen

Läs mer

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon STEN LEIJONHUFVUD URS LINDHOLM ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND Rapport 2000:1 DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND - EN KOMPARATIV ANALYS I pdf-versonen av denna rapport saknas enkätblanketterna (blaga 2). En fullständg rapport pappersformat kan beställas från ÅSUB, tel. 018-25490,

Läs mer

handläggning och beslut.

handläggning och beslut. Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sa,uanträdesdaturn Sda Kommunfullmäktge 20171214 33 Dnr KS/2017200/04 KfI8O A*. e j q till, t 1 Bygglovtaxa Gagnefs kommun Kommunfullmktgcs beslut 1. Anta den nya hvgglovtaxan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Förbättrad KPI-konstruktion från januari 2005: Teknisk beskrivning

Förbättrad KPI-konstruktion från januari 2005: Teknisk beskrivning STATSTSKA CENTRALBYRÅN -05-05 (9) Ekonomsk statstk, rser M Rbe Förbättrad K-konstrukton från januar : Teknsk beskrvnng Från januar kommer konsumentprsndex (K) att beräknas med förbättrad metodk Samtdgt

Läs mer

Rapport Prav 4.34. MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL. av Bengt-Erik Johansson Jan Lund

Rapport Prav 4.34. MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL. av Bengt-Erik Johansson Jan Lund O t- C o *-! C U Rapport Prav 4.34 MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL av Bengt-Erk Johansson Jan Lund SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Geofysska byrån Uppdragsgvare:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer