Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö"

Transkript

1 Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet

2 Sda 2 eryll Joakm Carlsson Konceptbeskrvnng En mneral krstallserar sg enlgt ett särsklt strukturellt system. land dessa sju system fnner v bland annat kubska, tetragonala och hexagonala krstallformer. eryll är en färglös mneral nom det hexagonala krstallsystemet. Denna färglöshet eller transparens samt tydlga geometrska form står som grund för utformnngen av detta förslag. Den mest förekommande och flexbla montern utställnngen är formad som ett rätblock. Denna monter kallas CUOID och består av två vta ramar emellan vlka akrylglas omsluter monterns nnehåll. Denna monter återkommer 7 gånger utställnngen och två olka utföranden två resp. tre transparenta hyllplan eller hexagonala furustaplar för montern Eyecatcher. eryll syftar tll att ge mneralutställnngen en tydlg och genkännbar denttet. Genom att omsluta utställnngen ges den en mer självklar och permanent plats mot F-400 korrdorens mtt. Detta rum rummet skapar en spännng då det från olka vnklar skärmar av eller bjuder n besökaren. Ett nytt golv läggs ovan det befntlga för att avsklja utställnngen från resten av korrdoren. Detta möjlggör att elektrska nstallatoner tll utställnngens montrar kan osynlgt ledas under golv. Väggarna kläs vtmålad ett CNC-fräst hexagonalt mönster. Denna form återkommer de ben som utgör basen tll utställnngens montrar. Utställnngen har 4 olka typer av montrar vlka är anpassade för att framhäva dess nnehålls. Montern är en omsluten monter utställnngens bakre del en belysnng som skftar mellan UV-ljus och vanlgt ljus. Här ger det skftande ljuset betraktaren en möjlghet att studera dessa mneralers flourescerande. På grund av denna monters specella natur skljer sg denna från övrga montrar form och uttryck. Två montrar för studentprojekt har utformats så att de bjuder n passerande att ta del av dess nnehåll nnan denna når montern. Tll skllnad från mer konventonella montrar bdrar dess brutna utstckande mttpart att betraktaren ntroduceras tll dess nnehåll ett tdgare skede. Detta nnebär att montern ger betraktaren mer td att reflektera över dess nnehåll nnan den faktskt når denna. Montern Mneralens följer samma formspråk som montrarna för studentprojekt. Denna monter är utformad som en bänk falskbotten vlken en anordnng för att fästa stuffer, magneter osv. nstalleras. Denna monter är en deltagande monter där besökaren bjuds n tll att fysskt hantera dess nnehåll. Konceptet eryll härleder form och uttryck tll mneralernas krstallstruktur. För att framhäva utställnngens nnehåll använder sg gestaltnngen av ljusa färger och arbetar tydlga strukturer en färglöshet eller transparens som framhäver utställnngens nnehåll och ett tydlgt geometrskt formspråk. Prelmnär kostnadskalkyl rtkel S: Materal (SEK) S: rbete (SEK) S: Total (SEK) Vägg + Monter Perspektvvy över huvudutställnngen från F-400 korrdoren. Montrarna Eyecatcher frontar utställnngen och bjuder n besökaren rummet. Infografken bakgrunden eller texten Flourescerande mneral på den bakre väggen lockar n besökare att upptäcka utställnngens fulla bestånd. Golv (Uppreglat lamnatgolv) Monter Kub nkl. 3 hyllplan Monter Mneralens Monter Studentprojekt S: (SEK) % margnal rtkel ntal Á prs (SEK) S: Total (SEK) Fagerhult rt Halo spotlght 8 st IKE Omlopp LED spotlght 15 st S: (SEK) S: Total (SEK) lla prser ex. moms. Kostnad för belysnngsartklar tll montrar ngår ej. Kostnad för nstallaton av spotlghts ngår ej. rbetskostnader utgår från ett prs på SEK/h. CNC-fräsnng av -skvor antas ngå den margnal på 15 % som kalkylen nnehåller. Montern är platsbyggd utställnngens bakre del. Här vsas mneralernas fluorescerande en belysnng som skftar mellan UV-ljus och vanlgt ljus. Placerngen och det faktum att montern är omsluten nnebär att denna ej påverkas av nläckande ljus. Luleå teknska unverstet

3 Sda 3 eryll Joakm Carlsson Monter CUOID Ovandel Ovandel Monter Monter kommer kommer 3 olka 3 olka 3 olka Ovandel Ovandel ndustrlackerad utföranden utföranden ndustrlackerad synlga synlga resp. resp. resp. 3 transparenta 3 3 transparenta synlga synlga hyllplan hyllplan eller eller eller eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll hexagonala hexagonala furustaplar furustaplar monter monter kryl Ovandel Ovandel Ovandel Monter kommer Monter för Monter Plexglas, kryl kryl kommer 3 olkakommer 3 3 olka Ovandel Ovandel Ovandel Plexglas, Plexglas, kryl kryl kryl utföranden - 2 Ovandel 568Ovandel ndustrlackerad ndustrlackerad utföranden utföranden ndustrlackerad ndustrlackerad Monter kommer Monter 3 kommer olka 3 olka Ovandel Ovandel synlga synlga Ovandel synlga resp. 3 resp. transparenta Monter transparenta kommer olka synlga synlga Ovandel synlga ndustrlackerad ndustrlackerad Monterttel utföranden resp. 3 transparenta utföranden ndustrlackerad ndustrlackerad Ovandel eskrvnng ndustrlackerad hyllplan eller nnehåll Monter kommer utföranden 3 olka - 2 Ovandel Ram ndustrlackerad synlga Ovandel synlga resp. 3 transparenta Monter resp. kommer hyllplan 3 transparenta 3 olka 3 olka eller hyllplan eller eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll synlga Ovandel synlga Ram monter hexagonala furustaplar 568 Ram 568 ndustrlackerad synlga utföranden resp transparenta ndustrlackerad synlga MD Plexglas, F ndustrlackerad hyllplan utföranden eller hyllplan - - eller 2 2 hexagonala furustaplar monter monter Ram hexagonala furustaplar ndustrlackerad kryl synlga eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll Planrtnng synlga synlga resp. 3 transparenta för hyllplan monter eller synlga Plexglas, eskrvnng kryl nnehåll hexagonala resp. resp. 3 hexagonala furustaplar 3 transparenta Plexglas, Plexglas, kryl MD MD F F synlga kryl synlga synlga furustaplar synlga monter monter Plexglas, Plexglas, kryl kryl hyllplan eller hexagonala furustaplar eskrvnng monter hyllplan för eller monter eller Plexglas, kryl Plexglas, kryl nnehåll Plexglas, kryl Plexglas, eskrvnng kryl Plexglas, nnehåll kryl Monterttel hexagonala för furustaplar monter 70x70 stolpe furu, monter Monterttel monter Monterttel 70x70 Plexglas, stolpe kryl hexagonala furustaplar 70x70 stolpe furu, furu, 70x70 stolpe furu, furu, furu, för Plexglas, kryl kryl Plexglas, hyvlas/sågas hyvlas/sågas kryl tll tll tll Monterttel Plexglas, kryl tll Ram Plexglas, Monterttel kryl kryl hyvlas/sågas tll tll Ram Monterttel MD F MD synlga F MD F synlga synlga Monterttel synlga synlga synlga Monterttel MD F synlga MD F synlga synlga synlga MD F synlga synlga Ram Ram ndustrlackerad Ram Ram ndustrlackerad 70x70 stolpe 70x70 furu, 70x70 stolpe stolpe furu, 70x70 stolpe furu, MD F synlga furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, MD MD F F synlga synlga hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll 70x70 stolpe Elevaton hyvlas/sågas 70x70 furu, stolpe - hyvlas/sågas tll tll furu, 70x70 Elevaton stolpe 70x70 furu, stolpe - hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll Monterttel furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas 1 hyvlas/sågas 4 1 tll tll Ram Ram 1 4 Ram ndustrlackerad Ram Ram 404 Ram ndustrlackerad Monter 70x70 förses stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe Monter furu, form furu, förses Monter Mneralens hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, synlga synlga synlga synlga hyvlas/sågas nom hexagonal vlken tll form hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas falskbotten tll tll nom nom vlken hyvlas/sågas tll tll hexagonal form anordnng form anordnng hexagonal för för att för att fästa att fästa form fästa stuffer stuffer och och dyl. och dyl. dyl. Monterttel Monterttel 70x70 70x70 Monterttel stolpe stolpe furu, furu, furu, 70x70 70x70 stolpe stolpe furu, furu, furu, nstalleras. nstalleras. hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll tll 1 Monterttel Monterttel Ram form Ram Monter förses Monterttel Monter förses Monter förses hexagonal form form synlga synlga synlga synlga synlga synlga falskbotten nom vlken Monterttel Ram 196 ndustrlackerad falskbotten Monter förses Monter förses falskbotten nom vlken nom vlken Monterttel anordnng anordnng för att anordnng fästa Monter för att förses fästa att fästa synlga synlga synlga synlga falskbotten falskbotten nom vlkennom vlken stuffer och dyl. synlga 70x70 stolpe furu, synlga Monter förses falskbotten nom vlken Ram anordnng för att fästa 70x70 stolpe furu, synlga Ram anordnng Monter för förses att förses stuffer fästa och stuffer dyl. och dyl. 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, falskbotten nstalleras. anordnng nom vlken för att fästa stuffer och falskbotten stuffer dyl. nom nstalleras. och nom dyl. vlken vlken nstalleras. synlga synlga hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll 70x70 70x70 stolpe furu, 70x70 stolpe furu, anordnng för stuffer att fästa och dyl. stolpe furu, 70x70 stolpe furu, nstalleras. anordnng nstalleras. för för att att fästa fästa hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll stuffer och nstalleras. dyl. 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll stuffer och och dyl. dyl. hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, Ovandel nstalleras. Ovandel Ovandel hyvlas/sågas hexagonal tll form Ovandel hyvlas/sågas hexagonal tll form nstalleras hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas tll tll ndustrlackerad ndustrlackerad Monter Monter kommer kommer ett ett ett synlga synlga synlga synlga Planrtnng Elevaton - Elevaton - utförande utförande två två två Sdostycke Sdostycke Monter Studentprojekt transparenta hyllplan. ndustrlackerad Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel kryl Ovandel synlga Plexglas, kryl kryl synlga ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel Monter kommer Monter Monter kommer ett kommer ett ett synlga Ovandel synlga 134 Ovandel synlga kryl ndustrlackerad ndustrlackerad Monterttel 134 synlga 266 synlga Plexglas, synlga kryl kryl ndustrlackerad ndustrlackerad utförande utförande två utförande två två Ovandel ndustrlackerad Ovandel Sdostycke ndustrlackerad Monter kommer Monter ett kommer ett synlga Ovandel synlga synlga Ovandel synlga Sdostycke Sdostycke transparenta transparenta Monter hyllplan. kommer hyllplan. ett ndustrlackerad Ram 134 synlga ndustrlackerad Ram synlga utförande utförande två två ndustrlackerad Ram ndustrlackerad Ram ndustrlackerad ndustrlackerad Monter kommer utförande ett två synlga synlga Sdostycke Sdostycke transparenta Monter hyllplan. kommer ett ett synlga synlga synlga synlga synlga Plexglas, kryl Sdostycke synlga synlga utförande transparenta två hyllplan. Plexglas, Plexglas, kryl kryl synlga synlga ndustrlackerad ndustrlackerad utförande två två Sdostycke ndustrlackerad Plexglas, kryl Plexglas, kryl synlga Sdostycke synlga Monterttel Monterttel Monterttel Plexglas, Plexglas, kryl Plexglas, kryl 70x70 Plexglas, stolpe kryl furu, ndustrlackerad kryl synlga 70x70 stolpe 70x70 stolpe furu, furu, ndustrlackerad 70x70 stolpe furu, furu, furu, Monterttel Monterttel Plexglas, kryl tll Plexglas, kryl Plexglas, kryl Plexglas, kryl kryl hyvlas/sågas tll tll synlga hyvlas/sågas synlga hyvlas/sågas tll Ram Monterttel Ram Plexglas, tll tll kryl Monterttel synlga synlga synlga Plexglas, kryl synlga Monterttel Plexglas, Ram kryl ndustrlackerad kryl synlga synlga synlga synlga synlga synlga Planrtnng synlga synlga Ram Ram ndustrlackerad Ram Ram ndustrlackerad 70x70 stolpe 70x70 furu, 70x70 stolpe stolpe furu, 70x70 stolpe furu, synlga furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, synlga synlga hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas tll tll Monter Monter nstalleras nstalleras Monter Monter nstalleras nstalleras tak tak för tak för att för att undvka att undvka tak tak för tak för att för att undvka att undvka Monter Mörkgrå Mörkgrå matta matta oönskat oönskat ljusnsläpp ljusnsläpp oönskat oönskat ljusnsläpp ljusnsläpp nstalleras nstalleras ovan ovan golv ovan golv golv Elevaton - Elevaton - Industrlackerad Sdostycke Sdostycke Monter 20nstalleras Monter Monter nstalleras Monter 69 nstalleras Monter ndustrlackerad Monter nstalleras tak för att tak undvka för tak att för undvka att undvka Monter 20 nstalleras Monter nstalleras tak för att tak undvka för tak att för undvka att undvka Mörkgrå matta oönskat Monter ljusnsläpp 19nstalleras Monter 69 nstalleras Monter nstalleras Mörkgrå matta Mörkgrå matta oönskat ljusnsläpp oönskat ljusnsläpp tak för att undvka tak för att undvka oönskat 69 ljusnsläpp oönskat oönskat ljusnsläpp Monter ljusnsläpp nstalleras nstalleras ovan golv Monter nstalleras tak för att kryl undvka tak för att undvka tak för att undvka nstalleras nstalleras ovan golvovan golv Mörkgrå matta Mörkgrå matta oönskat Monter ljusnsläpp oönskat nstalleras ljusnsläpp Plexglas, kryl kryl framför framför Monter nstalleras tak för att undvka Mörkgrå matta tak för att undvka oönskat ljusnsläpp oönskat Monter ljusnsläpp oönskat nstalleras ljusnsläpp nstalleras ovan nstalleras golv ovan golv Lutande tak tak för för att att undvka dsplayzon akstycke tak för att Sdostycke undvka oönskat ljusnsläpp Lutande tak tak för för att att undvka Mörkgrå matta nstalleras dsplayzon ovan golv Industrlackerad Industrlackerad Sdostycke Sdostycke ndustrlackerad oönskat ljusnsläpp Mörkgrå matta matta ndustrlackerad oönskat ljusnsläpp oönskat ljusnsläpp nstalleras ovan golv Industrlackerad Industrlackerad Sdostycke oönskat Sdostycke ljusnsläpp ndustrlackerad ndustrlackerad nstalleras ovan ovan golv golv Industrlackerad Sdostycke ndustrlackerad ndustrlackerad Industrlackerad Sdostycke ndustrlackerad Industrlackerad Sdostycke Plexglas, Plexglas, kryl Plexglas, framför kryl framför kryl framför ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon akstycke dsplayzon dsplayzon akstycke akstycke Lutande dsplayzon Lutande Lutande dsplayzon dsplayzon Plexglas, kryl Plexglas, framför kryl framför Industrlackerad Plexglas, kryl framför ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon dsplayzon akstycke akstycke 45x45 ndustrlackerad ndustrlackerad 45x45 målad målad Lutande dsplayzon Lutande dsplayzon Lutande dsplayzon Plexglas, kryl dsplayzon akstycke Plexglas, kryl kryl framför framför ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon akstycke ndustrlackerad Lutande dsplayzon ndustrlackerad dsplayzon akstycke Lutande dsplayzon 45x45 45x45 målad målad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad Industrlackerad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 målad 45x45 målad Planrtnng 45x45 målad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 45x45 målad målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad 45x45 målad Elevaton Elevaton Monter CUOID (Ej skalenlg) Monter Studentprojekt (Ej skalenlg) Luleå teknska unverstet

4 Sda 4 eryll Joakm Carlsson Förklarngar efntlgt nnertak Planrtnng nkl. belysnngsplan Skala Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter nvändnng Sverge nvändnng nvändnng Eyecatcher nvändnng Korrdor Korrdor Korrdor Korrdor Mneralens Mneralbldnng, jordens mneral Mneralens Färg & Form Mneralbldnng, jordens mneral Mneralbldnng, Färg jordens & Form mneral Mneralens Mneralens Mneralbldnng, jordens mneral Färg Eyecatcher & Form 1 Färg & Form Förklarngar Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. IKE Fagerhult Omlopp rt LED Halo spotlght Spotlght eller eller lkartad lknande Spotlght rmatur vtmålad (RL 90) (RL 90) eller alumnum utan avskärmnngsdörrar. nbyggd LED ljuskälla. IKE Omlopp LED spotlght eller lkartad Spotlght vtmålad (RL 90) alumnum IKE IKE nbyggd Slätten Omlopp lamnatgolv LED LED ljuskälla. spotlght eller eller lkartad lkartad Lönnmönstrad Spotlght vtmålad lamnatgolv (RL 90) alumnum klckfunkton. nbyggd LED ljuskälla. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. Förklarngar Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande Förklarngar rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. IKE Omlopp LED spotlght eller lkartad Spotlght vtmålad (RL 90) alumnum nbyggd LED ljuskälla. Studentprojekt 1 Elevaton 1 Skala Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 2 Skala Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 3 Skala Elevaton 3 Elevaton 3 Elevaton 3 Elevaton xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng Vtlackerad efntlgt på dstansregel nnertak på 2440xx12 på platsbyggd befntlg monter vägg. Vtlackerad "" CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng Vtlackerad 45x45 Vtmålad på dstansregel på på platsbyggd CNC-fräst befntlg monter vägg. mönster enl. "" rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad 45x45 Vtmålad på platsbyggd 2440xx12 monter "" Vtlackerad på platsbyggd monter 45x45 Vtmålad "" 45x45 Vtmålad efntlgt nnertak xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng efntlgt på dstansregel nnertak 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng 45x45 Vtlackerad Vtmålad på dstansregel på CNC-fräst befntlg vägg. mönster enl. rtnng på dstansregel på befntlg vägg. 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad efntlgt 45x45 Vtmålad nnertak 2440xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng efntlgt på dstansregel nnertak 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng 45x45 Vtlackerad Vtmålad på dstansregel på CNC-fräst befntlg vägg. mönster enl. rtnng på dstansregel på befntlg vägg. 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad Detaljvy över det CNC-frästa mönster de väggmonterade -skvorna. Det hexagonala mönstret är en vktg del utställnngens denttet och nnehar stora rumslga värden. Luleå teknska unverstet

5 eryll Sda 5 Den bakre delen av utställnngen består av montrarna Mneralfyndgheter Sverge, Mneralbldnng, jordens mneral samt Mneralens. På montern baksda ger en nfografk nformaton om de processer och platser som är vktga för dessa stuffer. Montrarna Studentprojekt nnehar samma formspråk som övrga montrar utställnngen. Dess brutna form öppnar upp nnehållet för förbpasserande och ökar på så sätt dess tllgänglghet. Luleå teknska unverstet Joakm Carlsson

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Är du lönsam lilla småhus?

Är du lönsam lilla småhus? Är du lönsam llla? Användarflexbltet och lönsamhet för fjärrvärme och, en tvärsnttsanalys Stefan Hellmer är docent ndustrell ekonom vd Högskolan Krstanstad. Hans forsknngsntresse omfattar främst studer

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januar 2015 Fastställd av kommunfullmäktge Säters kommun 20141215 Samhällsbyggnadsförvaltnngen 1 (68) Taxa för prövnng och

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Stadonparkens förskola 13 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-13 09:59: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior Resultat av egna ord-frågorna Föräldrajuryn om skolkafeteror Fråga 3 Här har du möjlghet att med egna ord utveckla dtt resonemang krng skolkafeterornas funkton. Kommentar Jag tycker det är mysgt med kafeteror

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005 Produktnformaton tll Emerson Process Management kunder Skandnaven - December 2005 Världens största Foundaton Feldbus nstallaton s 3 Gruvöns bruk nvesterar DeltaV s 4 Bergesen nvesterar 45 mlj NOK Safety

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

GRECAV Pick-up, Van,, SW. GRECAV Scandinavia AB, Box 9102, 200 39 Malmö tel 040 210600 fax 469747 www.grecav.nu josefin@grecav.nu

GRECAV Pick-up, Van,, SW. GRECAV Scandinavia AB, Box 9102, 200 39 Malmö tel 040 210600 fax 469747 www.grecav.nu josefin@grecav.nu GRECAV Pck-up, Van,, SW GRECAV Scandnava AB, Box 9102, 200 39 Malmö tel 040 210600 fax 469747 www.grecav.nu josefn@grecav.nu GRECAV EKE Pck-up Stle L Kaross: Säkerhetsram alumnum, motorram rostskyddsbehandlat

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer