Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö"

Transkript

1 Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet

2 Sda 2 eryll Joakm Carlsson Konceptbeskrvnng En mneral krstallserar sg enlgt ett särsklt strukturellt system. land dessa sju system fnner v bland annat kubska, tetragonala och hexagonala krstallformer. eryll är en färglös mneral nom det hexagonala krstallsystemet. Denna färglöshet eller transparens samt tydlga geometrska form står som grund för utformnngen av detta förslag. Den mest förekommande och flexbla montern utställnngen är formad som ett rätblock. Denna monter kallas CUOID och består av två vta ramar emellan vlka akrylglas omsluter monterns nnehåll. Denna monter återkommer 7 gånger utställnngen och två olka utföranden två resp. tre transparenta hyllplan eller hexagonala furustaplar för montern Eyecatcher. eryll syftar tll att ge mneralutställnngen en tydlg och genkännbar denttet. Genom att omsluta utställnngen ges den en mer självklar och permanent plats mot F-400 korrdorens mtt. Detta rum rummet skapar en spännng då det från olka vnklar skärmar av eller bjuder n besökaren. Ett nytt golv läggs ovan det befntlga för att avsklja utställnngen från resten av korrdoren. Detta möjlggör att elektrska nstallatoner tll utställnngens montrar kan osynlgt ledas under golv. Väggarna kläs vtmålad ett CNC-fräst hexagonalt mönster. Denna form återkommer de ben som utgör basen tll utställnngens montrar. Utställnngen har 4 olka typer av montrar vlka är anpassade för att framhäva dess nnehålls. Montern är en omsluten monter utställnngens bakre del en belysnng som skftar mellan UV-ljus och vanlgt ljus. Här ger det skftande ljuset betraktaren en möjlghet att studera dessa mneralers flourescerande. På grund av denna monters specella natur skljer sg denna från övrga montrar form och uttryck. Två montrar för studentprojekt har utformats så att de bjuder n passerande att ta del av dess nnehåll nnan denna når montern. Tll skllnad från mer konventonella montrar bdrar dess brutna utstckande mttpart att betraktaren ntroduceras tll dess nnehåll ett tdgare skede. Detta nnebär att montern ger betraktaren mer td att reflektera över dess nnehåll nnan den faktskt når denna. Montern Mneralens följer samma formspråk som montrarna för studentprojekt. Denna monter är utformad som en bänk falskbotten vlken en anordnng för att fästa stuffer, magneter osv. nstalleras. Denna monter är en deltagande monter där besökaren bjuds n tll att fysskt hantera dess nnehåll. Konceptet eryll härleder form och uttryck tll mneralernas krstallstruktur. För att framhäva utställnngens nnehåll använder sg gestaltnngen av ljusa färger och arbetar tydlga strukturer en färglöshet eller transparens som framhäver utställnngens nnehåll och ett tydlgt geometrskt formspråk. Prelmnär kostnadskalkyl rtkel S: Materal (SEK) S: rbete (SEK) S: Total (SEK) Vägg + Monter Perspektvvy över huvudutställnngen från F-400 korrdoren. Montrarna Eyecatcher frontar utställnngen och bjuder n besökaren rummet. Infografken bakgrunden eller texten Flourescerande mneral på den bakre väggen lockar n besökare att upptäcka utställnngens fulla bestånd. Golv (Uppreglat lamnatgolv) Monter Kub nkl. 3 hyllplan Monter Mneralens Monter Studentprojekt S: (SEK) % margnal rtkel ntal Á prs (SEK) S: Total (SEK) Fagerhult rt Halo spotlght 8 st IKE Omlopp LED spotlght 15 st S: (SEK) S: Total (SEK) lla prser ex. moms. Kostnad för belysnngsartklar tll montrar ngår ej. Kostnad för nstallaton av spotlghts ngår ej. rbetskostnader utgår från ett prs på SEK/h. CNC-fräsnng av -skvor antas ngå den margnal på 15 % som kalkylen nnehåller. Montern är platsbyggd utställnngens bakre del. Här vsas mneralernas fluorescerande en belysnng som skftar mellan UV-ljus och vanlgt ljus. Placerngen och det faktum att montern är omsluten nnebär att denna ej påverkas av nläckande ljus. Luleå teknska unverstet

3 Sda 3 eryll Joakm Carlsson Monter CUOID Ovandel Ovandel Monter Monter kommer kommer 3 olka 3 olka 3 olka Ovandel Ovandel ndustrlackerad utföranden utföranden ndustrlackerad synlga synlga resp. resp. resp. 3 transparenta 3 3 transparenta synlga synlga hyllplan hyllplan eller eller eller eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll hexagonala hexagonala furustaplar furustaplar monter monter kryl Ovandel Ovandel Ovandel Monter kommer Monter för Monter Plexglas, kryl kryl kommer 3 olkakommer 3 3 olka Ovandel Ovandel Ovandel Plexglas, Plexglas, kryl kryl kryl utföranden - 2 Ovandel 568Ovandel ndustrlackerad ndustrlackerad utföranden utföranden ndustrlackerad ndustrlackerad Monter kommer Monter 3 kommer olka 3 olka Ovandel Ovandel synlga synlga Ovandel synlga resp. 3 resp. transparenta Monter transparenta kommer olka synlga synlga Ovandel synlga ndustrlackerad ndustrlackerad Monterttel utföranden resp. 3 transparenta utföranden ndustrlackerad ndustrlackerad Ovandel eskrvnng ndustrlackerad hyllplan eller nnehåll Monter kommer utföranden 3 olka - 2 Ovandel Ram ndustrlackerad synlga Ovandel synlga resp. 3 transparenta Monter resp. kommer hyllplan 3 transparenta 3 olka 3 olka eller hyllplan eller eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll synlga Ovandel synlga Ram monter hexagonala furustaplar 568 Ram 568 ndustrlackerad synlga utföranden resp transparenta ndustrlackerad synlga MD Plexglas, F ndustrlackerad hyllplan utföranden eller hyllplan - - eller 2 2 hexagonala furustaplar monter monter Ram hexagonala furustaplar ndustrlackerad kryl synlga eskrvnng eskrvnng nnehåll nnehåll Planrtnng synlga synlga resp. 3 transparenta för hyllplan monter eller synlga Plexglas, eskrvnng kryl nnehåll hexagonala resp. resp. 3 hexagonala furustaplar 3 transparenta Plexglas, Plexglas, kryl MD MD F F synlga kryl synlga synlga furustaplar synlga monter monter Plexglas, Plexglas, kryl kryl hyllplan eller hexagonala furustaplar eskrvnng monter hyllplan för eller monter eller Plexglas, kryl Plexglas, kryl nnehåll Plexglas, kryl Plexglas, eskrvnng kryl Plexglas, nnehåll kryl Monterttel hexagonala för furustaplar monter 70x70 stolpe furu, monter Monterttel monter Monterttel 70x70 Plexglas, stolpe kryl hexagonala furustaplar 70x70 stolpe furu, furu, 70x70 stolpe furu, furu, furu, för Plexglas, kryl kryl Plexglas, hyvlas/sågas hyvlas/sågas kryl tll tll tll Monterttel Plexglas, kryl tll Ram Plexglas, Monterttel kryl kryl hyvlas/sågas tll tll Ram Monterttel MD F MD synlga F MD F synlga synlga Monterttel synlga synlga synlga Monterttel MD F synlga MD F synlga synlga synlga MD F synlga synlga Ram Ram ndustrlackerad Ram Ram ndustrlackerad 70x70 stolpe 70x70 furu, 70x70 stolpe stolpe furu, 70x70 stolpe furu, MD F synlga furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, MD MD F F synlga synlga hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll 70x70 stolpe Elevaton hyvlas/sågas 70x70 furu, stolpe - hyvlas/sågas tll tll furu, 70x70 Elevaton stolpe 70x70 furu, stolpe - hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll Monterttel furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas 1 hyvlas/sågas 4 1 tll tll Ram Ram 1 4 Ram ndustrlackerad Ram Ram 404 Ram ndustrlackerad Monter 70x70 förses stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe Monter furu, form furu, förses Monter Mneralens hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, synlga synlga synlga synlga hyvlas/sågas nom hexagonal vlken tll form hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas falskbotten tll tll nom nom vlken hyvlas/sågas tll tll hexagonal form anordnng form anordnng hexagonal för för att för att fästa att fästa form fästa stuffer stuffer och och dyl. och dyl. dyl. Monterttel Monterttel 70x70 70x70 Monterttel stolpe stolpe furu, furu, furu, 70x70 70x70 stolpe stolpe furu, furu, furu, nstalleras. nstalleras. hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll tll 1 Monterttel Monterttel Ram form Ram Monter förses Monterttel Monter förses Monter förses hexagonal form form synlga synlga synlga synlga synlga synlga falskbotten nom vlken Monterttel Ram 196 ndustrlackerad falskbotten Monter förses Monter förses falskbotten nom vlken nom vlken Monterttel anordnng anordnng för att anordnng fästa Monter för att förses fästa att fästa synlga synlga synlga synlga falskbotten falskbotten nom vlkennom vlken stuffer och dyl. synlga 70x70 stolpe furu, synlga Monter förses falskbotten nom vlken Ram anordnng för att fästa 70x70 stolpe furu, synlga Ram anordnng Monter för förses att förses stuffer fästa och stuffer dyl. och dyl. 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, falskbotten nstalleras. anordnng nom vlken för att fästa stuffer och falskbotten stuffer dyl. nom nstalleras. och nom dyl. vlken vlken nstalleras. synlga synlga hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll 70x70 70x70 stolpe furu, 70x70 stolpe furu, anordnng för stuffer att fästa och dyl. stolpe furu, 70x70 stolpe furu, nstalleras. anordnng nstalleras. för för att att fästa fästa hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll stuffer och nstalleras. dyl. 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll stuffer och och dyl. dyl. hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, Ovandel nstalleras. Ovandel Ovandel hyvlas/sågas hexagonal tll form Ovandel hyvlas/sågas hexagonal tll form nstalleras hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas tll tll ndustrlackerad ndustrlackerad Monter Monter kommer kommer ett ett ett synlga synlga synlga synlga Planrtnng Elevaton - Elevaton - utförande utförande två två två Sdostycke Sdostycke Monter Studentprojekt transparenta hyllplan. ndustrlackerad Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel kryl Ovandel synlga Plexglas, kryl kryl synlga ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad Ovandel Ovandel Ovandel Ovandel Monter kommer Monter Monter kommer ett kommer ett ett synlga Ovandel synlga 134 Ovandel synlga kryl ndustrlackerad ndustrlackerad Monterttel 134 synlga 266 synlga Plexglas, synlga kryl kryl ndustrlackerad ndustrlackerad utförande utförande två utförande två två Ovandel ndustrlackerad Ovandel Sdostycke ndustrlackerad Monter kommer Monter ett kommer ett synlga Ovandel synlga synlga Ovandel synlga Sdostycke Sdostycke transparenta transparenta Monter hyllplan. kommer hyllplan. ett ndustrlackerad Ram 134 synlga ndustrlackerad Ram synlga utförande utförande två två ndustrlackerad Ram ndustrlackerad Ram ndustrlackerad ndustrlackerad Monter kommer utförande ett två synlga synlga Sdostycke Sdostycke transparenta Monter hyllplan. kommer ett ett synlga synlga synlga synlga synlga Plexglas, kryl Sdostycke synlga synlga utförande transparenta två hyllplan. Plexglas, Plexglas, kryl kryl synlga synlga ndustrlackerad ndustrlackerad utförande två två Sdostycke ndustrlackerad Plexglas, kryl Plexglas, kryl synlga Sdostycke synlga Monterttel Monterttel Monterttel Plexglas, Plexglas, kryl Plexglas, kryl 70x70 Plexglas, stolpe kryl furu, ndustrlackerad kryl synlga 70x70 stolpe 70x70 stolpe furu, furu, ndustrlackerad 70x70 stolpe furu, furu, furu, Monterttel Monterttel Plexglas, kryl tll Plexglas, kryl Plexglas, kryl Plexglas, kryl kryl hyvlas/sågas tll tll synlga hyvlas/sågas synlga hyvlas/sågas tll Ram Monterttel Ram Plexglas, tll tll kryl Monterttel synlga synlga synlga Plexglas, kryl synlga Monterttel Plexglas, Ram kryl ndustrlackerad kryl synlga synlga synlga synlga synlga synlga Planrtnng synlga synlga Ram Ram ndustrlackerad Ram Ram ndustrlackerad 70x70 stolpe 70x70 furu, 70x70 stolpe stolpe furu, 70x70 stolpe furu, synlga furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe synlga furu, synlga synlga hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll hyvlas/sågas tll tll 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, 70x70 stolpe 70x70 furu, stolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hexagonal formhexagonal 70x70 formstolpe furu, hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas hyvlas/sågas tll tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll 70x70 stolpe hyvlas/sågas furu, tll hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hexagonal 70x70 70x70 form hexagonal stolpe stolpe furu, form furu, hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas hexagonal tll form hyvlas/sågas tll tll hyvlas/sågas tll tll Monter Monter nstalleras nstalleras Monter Monter nstalleras nstalleras tak tak för tak för att för att undvka att undvka tak tak för tak för att för att undvka att undvka Monter Mörkgrå Mörkgrå matta matta oönskat oönskat ljusnsläpp ljusnsläpp oönskat oönskat ljusnsläpp ljusnsläpp nstalleras nstalleras ovan ovan golv ovan golv golv Elevaton - Elevaton - Industrlackerad Sdostycke Sdostycke Monter 20nstalleras Monter Monter nstalleras Monter 69 nstalleras Monter ndustrlackerad Monter nstalleras tak för att tak undvka för tak att för undvka att undvka Monter 20 nstalleras Monter nstalleras tak för att tak undvka för tak att för undvka att undvka Mörkgrå matta oönskat Monter ljusnsläpp 19nstalleras Monter 69 nstalleras Monter nstalleras Mörkgrå matta Mörkgrå matta oönskat ljusnsläpp oönskat ljusnsläpp tak för att undvka tak för att undvka oönskat 69 ljusnsläpp oönskat oönskat ljusnsläpp Monter ljusnsläpp nstalleras nstalleras ovan golv Monter nstalleras tak för att kryl undvka tak för att undvka tak för att undvka nstalleras nstalleras ovan golvovan golv Mörkgrå matta Mörkgrå matta oönskat Monter ljusnsläpp oönskat nstalleras ljusnsläpp Plexglas, kryl kryl framför framför Monter nstalleras tak för att undvka Mörkgrå matta tak för att undvka oönskat ljusnsläpp oönskat Monter ljusnsläpp oönskat nstalleras ljusnsläpp nstalleras ovan nstalleras golv ovan golv Lutande tak tak för för att att undvka dsplayzon akstycke tak för att Sdostycke undvka oönskat ljusnsläpp Lutande tak tak för för att att undvka Mörkgrå matta nstalleras dsplayzon ovan golv Industrlackerad Industrlackerad Sdostycke Sdostycke ndustrlackerad oönskat ljusnsläpp Mörkgrå matta matta ndustrlackerad oönskat ljusnsläpp oönskat ljusnsläpp nstalleras ovan golv Industrlackerad Industrlackerad Sdostycke oönskat Sdostycke ljusnsläpp ndustrlackerad ndustrlackerad nstalleras ovan ovan golv golv Industrlackerad Sdostycke ndustrlackerad ndustrlackerad Industrlackerad Sdostycke ndustrlackerad Industrlackerad Sdostycke Plexglas, Plexglas, kryl Plexglas, framför kryl framför kryl framför ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon akstycke dsplayzon dsplayzon akstycke akstycke Lutande dsplayzon Lutande Lutande dsplayzon dsplayzon Plexglas, kryl Plexglas, framför kryl framför Industrlackerad Plexglas, kryl framför ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon dsplayzon akstycke akstycke 45x45 ndustrlackerad ndustrlackerad 45x45 målad målad Lutande dsplayzon Lutande dsplayzon Lutande dsplayzon Plexglas, kryl dsplayzon akstycke Plexglas, kryl kryl framför framför ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad dsplayzon akstycke ndustrlackerad Lutande dsplayzon ndustrlackerad dsplayzon akstycke Lutande dsplayzon 45x45 45x45 målad målad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad ndustrlackerad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad Industrlackerad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 målad 45x45 målad Planrtnng 45x45 målad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad Industrlackerad Industrlackerad 45x45 45x45 målad målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 målad 45x45 45x45 målad målad 45x45 målad Elevaton Elevaton Monter CUOID (Ej skalenlg) Monter Studentprojekt (Ej skalenlg) Luleå teknska unverstet

4 Sda 4 eryll Joakm Carlsson Förklarngar efntlgt nnertak Planrtnng nkl. belysnngsplan Skala Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter Sverge Mneralfyndgheter nvändnng Sverge nvändnng nvändnng Eyecatcher nvändnng Korrdor Korrdor Korrdor Korrdor Mneralens Mneralbldnng, jordens mneral Mneralens Färg & Form Mneralbldnng, jordens mneral Mneralbldnng, Färg jordens & Form mneral Mneralens Mneralens Mneralbldnng, jordens mneral Färg Eyecatcher & Form 1 Färg & Form Förklarngar Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. IKE Fagerhult Omlopp rt LED Halo spotlght Spotlght eller eller lkartad lknande Spotlght rmatur vtmålad (RL 90) (RL 90) eller alumnum utan avskärmnngsdörrar. nbyggd LED ljuskälla. IKE Omlopp LED spotlght eller lkartad Spotlght vtmålad (RL 90) alumnum IKE IKE nbyggd Slätten Omlopp lamnatgolv LED LED ljuskälla. spotlght eller eller lkartad lkartad Lönnmönstrad Spotlght vtmålad lamnatgolv (RL 90) alumnum klckfunkton. nbyggd LED ljuskälla. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. IKE Slätten lamnatgolv eller lkartad Lönnmönstrad lamnatgolv klckfunkton. Förklarngar Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande Förklarngar rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. Fagerhult rt Halo Spotlght eller lknande rmatur vt (RL 90) eller utan avskärmnngsdörrar. IKE Omlopp LED spotlght eller lkartad Spotlght vtmålad (RL 90) alumnum nbyggd LED ljuskälla. Studentprojekt 1 Elevaton 1 Skala Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 1 Elevaton 2 Skala Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 2 Elevaton 3 Skala Elevaton 3 Elevaton 3 Elevaton 3 Elevaton xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng Vtlackerad efntlgt på dstansregel nnertak på 2440xx12 på platsbyggd befntlg monter vägg. Vtlackerad "" CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng Vtlackerad 45x45 Vtmålad på dstansregel på på platsbyggd CNC-fräst befntlg monter vägg. mönster enl. "" rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad 45x45 Vtmålad på platsbyggd 2440xx12 monter "" Vtlackerad på platsbyggd monter 45x45 Vtmålad "" 45x45 Vtmålad efntlgt nnertak xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng efntlgt på dstansregel nnertak 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng 45x45 Vtlackerad Vtmålad på dstansregel på CNC-fräst befntlg vägg. mönster enl. rtnng på dstansregel på befntlg vägg. 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad efntlgt 45x45 Vtmålad nnertak 2440xx12 efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng på dstansregel 2440xx12 på befntlg vägg. efntlgt Vtlackerad nnertak rtnng efntlgt på dstansregel nnertak 2440xx12 på befntlg vägg. Vtlackerad CNC-fräst 2440xx12 mönster enl. rtnng 45x45 Vtlackerad Vtmålad på dstansregel på CNC-fräst befntlg vägg. mönster enl. rtnng på dstansregel på befntlg vägg. 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad 45x45 Vtmålad Detaljvy över det CNC-frästa mönster de väggmonterade -skvorna. Det hexagonala mönstret är en vktg del utställnngens denttet och nnehar stora rumslga värden. Luleå teknska unverstet

5 eryll Sda 5 Den bakre delen av utställnngen består av montrarna Mneralfyndgheter Sverge, Mneralbldnng, jordens mneral samt Mneralens. På montern baksda ger en nfografk nformaton om de processer och platser som är vktga för dessa stuffer. Montrarna Studentprojekt nnehar samma formspråk som övrga montrar utställnngen. Dess brutna form öppnar upp nnehållet för förbpasserande och ökar på så sätt dess tllgänglghet. Luleå teknska unverstet Joakm Carlsson

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer