8.2.2 Bodediagram System av första ordningen K =, antages K > 0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.2.2 Bodediagram System av första ordningen K =, antages K > 0"

Transkript

1 8. Frekvensanalys 8.2 Grafiska representationer av frekvenssvaret Bodediagram System av första ordningen K G ( s) =, antages K > 0 Ts + A R ( ω) = G( jω) = K + ( ωt ) ϕ( ω) = arg G( jω) = arctan( ωt) Detta kan framställas grafiskt i ett Bodediagram, där det normerade amplitudförhållandet A R / K och fasförskjutningen ritas som funktioner av frekvensen: AR/K 0 Fasförskjutning (grader) ωt ωt 8-6

2 8. Frekvensanalys 8.2 Grafiska representationer av frekvenssvaret System av andra ordningen Ett system av andra ordningen har överföringsfunktionen Vi har tidigare härlett 2 n Kω G( s) =, antages K > 0 2 s + 2ζω s + ω n 2 n A R = n K ζω ωn ( ( ω/ ω ) ) + (2 / ) ϕ 2 ζω/ ω n arctan om ω 2 ( ω/ ωn ) = 2 ζω / ω n arctan om 2 ( ω/ ωn ) ω π ω ω n n Vi har också visat att vi vid vinkelfrekvensen ω = ω n 2ζ får en resonanstopp med amplitudförhållandet A R 2 K = 2 2ζ ζ 8-7

3 0 ζ = Frekvensanalys 8.2 Grafiska representationer av frekvenssvaret AR/K ω/ω n ζ = 0. fasförskjutning ( o ) ω/ω n 8-8

4 8. Frekvensanalys 8.2 Grafiska representationer av frekvenssvaret Dödtid För en dödtid L med överföringsfunktionen Gs () = e Ls har vi härlett A R ( ω ) = ϕ( ω) = Lω Vid växande frekvens kommer den negativa fasförskjutningen att öka obegränsat, och desto snabbare ju större dödtiden är. 0 AR ω L 00 fasförskjutning ( o ) ω L 8-9

5 8. Frekvensanalys 8.2 Grafiska representationer av frekvenssvaret Element i serie För seriekopplade system med totala överföringsfunktionen G = G G G 2 n har vi visat att totala amplitudförhållandet och fasförskjutningen ges av A = A A A R R, R,2 R,n ϕ = ϕ + ϕ + + ϕ 2 n Logaritmering av uttrycket för amplitudförhållandet ger log( A ) = log( A ) + log( A ) + + log( A ) R R, R,2 R, n Eftersom amplitudaxeln i Bodediagrammet är logaritmisk, fås totala amplitudförhållandet av ett seriekopplat system genom att helt enkelt addera de enskilda delsystemens logaritmerade amplitudförhållanden i Bodediagrammet. Eftersom fasförskjutningsaxeln är linjär, fås totala fasförskjutningen genom att addera de enskilda delsystemens fasförskjutningar. 8-20

6 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system 8.3. Bodes stabilitetskriterium r + y m G c G m G v G p y Överföringsfunktionen för den öppna slingan ges av kretsöverföringen G Antag Gm = Gv =, G G k k p G = G G G G k m p v c 0,s e = 0,5s + och Gc = Kc. Då blir 0,s Ke c Kc = = e 0,5s+ 0,5s+ 0,s Vid frekvensen ω = 7 rad/min (antages att dödtiden och tidskonstanten är uttryckta i minuter) fås fasförskjutningen ϕ = arctan(0,5 7) 0, 7 80 = π Den frekvens där kretsöverföringens totala fasförskjutning är 80 kallas för systemets kritiska frekvens ω c. Amplitudförhållandet vid den kritiska frekvensen blir Kc AR(7) = 0,7 K 2 + (0,5 7) Om K c = / 0,7 = 8,56 fås A R (7) =. c 8-2

7 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Vi gör följande tankeexperiment: Antag att ledvärdet r = sin( 7t) och kretsen är öppen. Då blir y m = A R (7) sin(7 t π ) = sin(7 t ) efter en stund. Om kretsen då slutes med r = 0, blir G c :s insignal r y m = sin(7 t), dvs samma som tidigare. Kretsen fortsätter m.a.o. att oscillera av sig själv!. Antag att K c > 8,56, dvs A R > vid ω c = 7. Om vi upprepar samma som ovan, blir y m = A R sin(7 t) i öppen krets. y m:s amplitud är då större än r :s amplitud. När kretsen slutes, har insignalen till G c således större amplitud än tidigare, det nya y m blir ännu större, vilket medför exponentiellt ökande oscillationer. Kretsen är instabil! 2. Antag att K c < 8,56, dvs A R < vid ω c = 7. När kretsen slutes fås då exponentiellt avtagande oscillationer. Kretsen är stabil! Bodes stabilitetskriterium: Ett återkopplat system är instabilt om A R > vid den kritiska frekvensen ω c för kretsöverföringen G k ; systemet är stabilt om AR( ω c) <. Märk att det är kretsöverföringen G k för det oreglerade ( öppna ) systemet som undersökes, men det avgör stabiliteten för det återkopplade ( slutna ) systemet med överföringsfunktionen, där G är en godtycklig stabil G + Gk överföringsfunktion. Vid följereglering är G= G. k 8-22

8 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Vid kritiska frekvensen gäller som ger (j ) G arg G ( j ω ) = π Gk ω c = och k c jarg G (j ω ) jπ k c (j ω ) = G (j ω ) e = e k c k c = cos( π) jsin( π) = 0j = dvs s = jω är en lösning till karakteristiska ekvationen c + G ( s) = 0. k I praktiken bör följande två steg utföras vid stabilitetstest enligt Bodes stabilitetskriterium:. Bestäm den kritiska frekvensen ω c, d.v.s. den frekvens som kretsöverföringen fasförskjuter med π, dvs Bestäm kretsöverföringens amplitudförhållande vid den kritiska frekvensen ( = AR( ωc)). Om A R ( ω c ) <, är den slutna kretsen stabil, annars instabil. Dessa två steg kan i sin tur utföras på tre olika sätt:. Grafiskt genom att rita ett Bode-diagram för kretsöverföringen. Den kritiska frekvensen ω c kan utläsas ur fasdiagrammet, och amplitudförhållandet AR( ω c) vid ω c ur amplituddiagrammet. 2. Numeriskt, genom att lösa ekvationen π = ϕ k ( ω), där ϕ k ( ω ) är kretsöverföringens fasförskjutning. Lösningen är ω = ω c. Därefter beräknas AR( ω c) enligt kända formler. 3. Genom simulering av det återkopplade systemet med en P- regulator på samma sätt som K c,max och ω c bestämdes experimentellt i avsn Eftersom Kc,max AR ( ωc) =, A ( ω ) = / K. fås R c c,max 8-23

9 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Övning 8.3 Bestäm kritiska frekvensen och amplitudförhållandet vid densamma för ett system med kretsöverföringen Gk() s = G() s G2() s G3() s G4() s där 4s,5 G() s = e, G2() s = 2s +, G 2 0,8 3() s =, G4() s = 0s+ 5s+ Grafisk lösning med Bodediagram G G L k ω ω 0 00 argg k G L ω ω 8-24

10 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Övning 8.4 En process som kan modelleras som en ren dödtid regleras med en P-regulator. Reglerventilen och mätinstrumentet har försumbar dynamik och deras förstärkningar är K v = 0,5 och K m = 0,8. När en liten förändring av ledvärdet görs uppstår svängningar med en konstant amplitud och perioden 0 minuter. a) Vilken är regulatorns förstärkning? b) Hur stor är dödtiden? Nyquists stabilitetskriterium I ett Nyquistdiagram uppritas realdelen av G k, Re Gk (j ω ), som funktion av imaginärdelen av G k, Im Gk ( j ω ). Den kurva som uppstår kallas Nyquistkurva. Vi börjar med den enklaste varianten av Nyquistkriteriet, som är helt ekvivalent med Bodes stabilitetskriterium. Det förenklade Nyquist-kriteriet: Om kretsöverföringen G k inte har poler i högra halvplanet (dvs är stabilt, ev. med integrator) är det återkopplade systemet stabilt om Nyquistkurvan ( ω = 0 ) för G k skär negativa realaxeln till höger om punkten (-,0), annars är det återkopplade systemet instabilt. 8-25

11 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Exempel 8.2. Nyquistkurvorna för systemet i Övning 8.3, med K c =,, 49 och 2, visas i figuren. 0.5 ImG k Imag(G L (jω)) K c =, stabilt K c =.49, på gränsen 3 K c =2, instabilt Real(G L (jω)) ReG k Övning 8.5 Undersök stabilitet vid P-reglering av en dödtid. Kretsöverföringen är K. c e Ls a) Hur ser Nyquistkurvan ut? b) Vilket blir stabilitetsintervallet för K c? 8-26

12 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Stabilitetsmarginaler Förstärkningsmarginal Förstärkningsmarginalen (amplitudmarginalen) A m säger med vilken faktor kretsförstärkningen kan öka utan att den slutna kretsen blir instabil. Matematiskt ges förstärkningsmarginalen av Am = AR( ωc) där A R är amplitudförhållandet för kretsöverföringen. För stabilitet krävs att A m >. Förstärkningsmarginalen ger robusthet inte bara mot variationer i processförstärkningen, utan även mot variationer i andra processparametrar (dvs modellfel i allmänhet). Exempel 8.3. I början av avsnitt 8.3 studerade vi kretsöverföringen Gk =. Bestäm en P-regulator som har för- 0,s Ke c 0,5s + stärkningsmarginalen A m =, 7. Är den slutna kretsen fortfarande stabil om dödtiden i stället för 0, är 0,5 minuter? Från tidigare har vi ω c = 7 rad/min, AR( ω c) = 0,7Kc. Vi kräver A ( ω ) = A = /,7 som ger K c = 5. R c m För att kontrollera om den slutna kretsen är stabil med K c = 5 om dödtiden L = 0,5 min, kan vi upprita ett Bodediagram för G k med dessa parametrar. Från diagrammet kan vi på samma sätt som i övning 8.3 avläsa kritiska frekvensen ω c och amplitudförhållandet AR( ω c). Om AR( ω c) <, är systemet stabilt. 8-27

13 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Ett annat sätt är att beräkna ω c och AR( ω c) numeriskt. För ett första ordningens system med tidskonstanten T och dödtiden L finner vi ω c genom att lösa ekvationen π = Lω arctan( Tω ) dvs här (efter teckenbyte) π = 0,5ω + arctan(0,5 ω ) c c Vi finner snabbt lösningen iterativt med direkt substitution från sambandet ω = [ π arctan(0,5 ω )] / 0,5 Lösningen är ω c =,6 rad/min. c Ett första ordningens system med förstärkningen K och tidskonstanten T (dödtiden påverkar inte) har amplitudförhållandet K AR ( ω) = 2 + ( Tω) T = 0,5, K = Kc = 5 och ω = ωc =,6 ger AR( ωc) 0,85<, vilket betyder att systemet fortfarande är stabilt om dödtiden förändras från L = 0, till L = 0,5 min. c c c 8-28

14 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Fasmarginal Fasmarginalen ϕ m anger hur mycket mer negativ fasförskjutningen kunde vara vid den frekvens där kretsöverföringen har förstärkningen utan att den slutna kretsen blir instabil. Fasmarginalen ger robusthet inte bara mot variationer i processens fasförskjutning, utan även mot variationer i andra processparametrar (dvs modellfel i allmänhet) Bodes stabilitetskriterium säger att AR( ω c) <, dvs om vi vid en frekvens ω g har AR( ω g) =, så kräver stabilitet att vi vid denna frekvens har en mindre negativ fasförskjutning än 80. Frekvensen ω g kallas (amplitudkurvans) överkorsningsfrekvens. Matematiskt definieras fasmarginalen (här uttryckt i radianer) ϕm = ϕω ( g) + π, där ω g ges av AR( ω g) =. För stabilitet krävs att ϕ m > 0. ϕ( ω g) och AR( ω g) skall givetvis beräknas för kretsöverföringen. Exempel 8.4. Bestäm den P-regulator, för samma krets som i exempel 8.3, som har ϕ m = 30. Är den slutna kretsen fortfarande stabil om dödtiden i stället för 0, är 0,5 minuter? Vi söker först ω g så att ϕ( ωg ) = ϕm 80 = 50 = 5 π /6. För att finna lösningen, kan vi rita ett Bodediagram för processens överföringsfunktion G p (dvs G k med K c = ). Vi finner då ω g vid den frekvens där faskurvan skär 50. Det skall gälla att KcAR( ω g) =, där AR( ω g) är amplitudförhållandet för G p vid ω = ωg, som kan avläsas ur Bodediagrammet. Vi får då Kc = / AR( ωg). 8-29

15 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Förstärkningen påverkar inte fasförskjutningen. Precis som i exempel 8.3, är kritiska frekvensen för L = 0,5 min ω c =,6 rad/min. Vi kan avläsa AR( ω c) från Bodediagrammet för G p. A ( ω ) > / K, är systemet instabilt då L = 0,5. Om R c c Vi kan också göra beräkningarna rent numeriskt. Frekvensen ω g kan lösas ur 5 π / 6 = 0,ωg + arctan(0,5 ωg) Iterativ lösning genom direkt substitution från sambandet ω = [5 π / 6 arctan(0,5 ω )] / 0, g ger snabbt lösningen ω g = 2, rad/min. AR( ω g) = motsvarar Kc A R (2,) = = 2 + (0,5 2,) som har lösningen K c = 6,4. Om dödtiden L = 0,5 min, är som ovan konstaterats ω c =,6 rad/min. Vi får då 6,4 AR( ω c) = AR(, 6) =, 04 > 2 + (0,5,6) vilket betyder att processen är instabil om L = 0,5 min då K c = 6,4. g 8-30

16 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Exempel 8.5. Förstärknings- och fasmarginaler kan enkelt avläsas ur ett Bodediagram då regulatorn är given. För kretsöverföringen Gk = 0,s Ke c 0,5s + med K c = 5 fås Bodediagrammet nedan med angivna förstärknings- och fasmarginaler. 0 Gk G L 0 0 ω g /A m argg k G L ω 0 50 ω 50 fasmarginal ω 0 2 c ω 8-3

17 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Numerisk lösning av frekvenssamband I exempel 8.3 och 8.4 löstes fasekvationen m.a.p. frekvensen med en enkel numerisk iterationsmetod. Metoden förutsätter att systemet har en dödtid. Så är dock inte alltid fallet, men även om det finns en dödtid fungerar den enkla metoden inte alltid. Vi skall här ta fram en bättre metod för lösning av frekvensen både ur fasekvationen och amplitudekvationen för ett n :te ordningens system med eller utan dödtid. Fasekvationen Vi utgår från en allmän överföringsfunktion Gs () K e Ls = ( n ) ( N ) Ts Tns T + s + T s där systemets poler och nollställen behöver inte vara reella, trots att vi använder denna form. Fasekvationen för detta system har formen ϕ = Lω arctan( Tω) + arctan( Tω) r n N i i= i= n+ där ϕ r är fasförskjutningen uttryck i radianer/tidsenhet. Om vi önskar lösa ut kritiska frekvensen ω = ωc, är ϕr = π överkorsningsfrekvensen ω = ωg, är ϕr = π + ϕm, där ϕ m är fasmarginalen uttryckt i radianer/tidsenhet Vi definierar f ( ω) = ϕ Lω arctan( Tω) + arctan( Tω) r n N i i= i= n+ vilket innebär att vi vill lösa ekvationen f ( ω ) = 0. En iterativ lösning enligt formeln ωk+ = ωk + α f ( ωk) i i 8-32

18 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system konvergerar då om α väljes så att 2 < α f ( ω ) < 0, där k n N k i i L 2 2 k i= + Ti k i= n+ + Ti k d f( ω ) T T f ( ωk ) = + dω ( ω ) ( ω ) Av problemets natur följer att f ( ω) > 0 i närheten av lösningen till f ( ω ) = 0. Om vi som startlösning gissar ett ω 0 sådant att f ( ω ) > 0, kan vi på goda grunder välja 0 α = f ( ω ) Enklast är att starta iterationen från ω 0 = 0 om f (0) > 0. Vi fördubblar dock α :s värde och väljer n N α = 2 L+ Ti Ti i= i= n+ Det finns dock ingen garanti för att detta ger snabb konvergens. Man kan försöka förbättra konvergensen genom att t.ex. fördubbla α :s värde dock med risk för att det börjar divergera. Om systemet har komplexa poler eller nollställen uppträder dessa alltid som komplexkonjugerade sådana. Vi har då också i uttrycken ovan två komplexkonjugerade tidskonstanter T j och T j +, som satisfierar uttrycket j+ ζωn ωn ωn ( Ts+ )( T s+ ) = ( s + 2 s+ )/ j där ζ och ω n är de två polernas/nollställenas relativa dämpning respektive naturliga egenfrekvens. Vi har Tj + Tj+ = 2 ζ / ωn och 2ζωnω arctan( Tjω) + arctan( Tj+ ω) = arctan 2 2 ωn ω som kan substitueras i uttrycken ovan. 8-33

19 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system Amplitudekvationen Om vi vill bestämma systemets fasmarginal med en given regulator behöver vi överkorsningsfrekvensen ω g, som satisfierar ekvationen Gk( ω g) =, där G k är kretsöverföringen, dvs det oreglerade systemet kopplat i serie med regulatorn. Ofta är regulatorn i detta skeda en P-regulator, men vi skall här också beakta att vi kan ha en regulator med integrerande verkan. Vi skriver kretsöverföringen i formen G () s = G () s G() s k där Gs ( ) har samma allmänna form som för fasekvationen. Om det finns en regulator med integrationstiden T i > 0 är GI() s = / Ts i, annars är GI () s =. Resten av regulatorns överföringsfunktion ingår i Gs. ( ) Amplitud- (eller förstärknings- eller belopps-) kurvan är Gk(j ω) = GI(j ω) G(j ω) där G (j ω) = / Tω Vi definierar G(j ω) = K I I n+ i 2 2 TNω 2 2 Tnω [ + ( T ω) ] [ + ( ) ] [ + ( Tω) ] [ + ( ) ] g( ω) = G(j ω) G (j ω) vilket innebär att vi vill lösa ekvationen g( ω ) = 0 för att finna lösningen till Gk( ω g) =. En iterativ lösning enligt formeln ωk+ = ωk + βg( ωk) konvergerar då om β väljes så att 2 < β g ( ωk ) < 0. Här är g (0) = 0 då G I () s =, vilket innebär att β = g ( ω0) är ett olämpligt val om man har för avsikt att starta iterationen från ω 0 = 0. Ett bättre startvärde torde ω0 = ωc vara, som ofta är I 8-34

20 8. Frekvensanalys 8.3 Stabilitetskriterier för återkopplade system känd, eller kan beräknas, när man vill beräkna ω g. Här föreslås dock n N β = 2 T0 + Ti { T Ti, i om I-verkan T 0 = i= i= n+ 0 annars dvs samma typ av val som vid lösning av fasekvationen. Märk att det finns en tidskonstant Ti = T0, i> n, om regulatorn är en PI- eller PID-regulator, vilket innebär att T 0 då i själva verket förkortas bort från β. Precis som ovan torde detta garantera konvergens om systemet inte har mycket speciella egenskaper, men snabb konvergens kan inte garanteras. Man har full frihet att t.ex. fördubbla β för att förbättra konvergensen. Liksom i fallet med fasekvationen, utgör komplexa poler eller nollställen inget problem. Ifall T j och T j + är komplexkonjugerade, vet vi redan hur summan Tj + T j + beräknas i uttrycket för β. I uttrycket för G(j ω ) fås ζ 2 2ζ 4 Tj+ 2 2 ωn ωn [ + ( Tjω) ][ + ( ω) ] = + 2 ω + ω Övning 8.6 Bestäm K c,max för nedanstående system med frekvensanalys. r G c G v G p y G m G =, G =, G =, G = K 5s+ 2s+ s+ p v m c c 8-35

21 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet I detta avsnitt skall vi visa hur PI-, PD- och PID-regulatorer kan dimensioneras så att givna frekvensplansbaserade stabilitets- och prestandakriterier uppfylls. De använda stabilitetskriterierna är förstärkningsmarginalen A m och fasmarginalen ϕ m. För väl inställda regulatorer gäller ofta A m 2 och ϕm 45 Överkorsningsfrekvensen ω g är ett prestandarelaterat mått ju högre överkorsningsfrekvens, desto snabbare reglering. Ofta anses att ωg 0,3ωc, där ω c är kritiska frekvensen när systemet regleras med en P-regulator, är ett bra värde Dimensionering av PI-regulatorer Överföringsfunktionen för en PI-regulator är + Ts i GPI() s = Kc + = Kc Ts i Ts i Integrationstiden Ti 5/ ωg är ofta ett lämpligt val för en PIregulator. Som Bodediagrammet för PI-regulatorn visar (på nästa sida), ger detta ca 0 fasförskjutning vid frekvensen ω = ω g. (Ekvation (8.28) ger det exaktare värdet,3º.) Man kan utnyttja detta för att t.ex. dimensionera en PI-regulator så att det reglerade systemet får en önskad fasmarginal ϕ. Tillvägagångssättet är följande: m. Beräkna ω g som den frekvens där fasmarginalen är ϕ m + ca. 0 extra som integreringen kommer att bidra med. 2. Bestäm regulatorförstärkningen K c så att AR( ω g) =. 3. Integrationstiden är Ti = 5/ ωg. 8-36

22 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Bode-diagrammet för en PI-regulator: G lag 0 2 GPI K c ωt i ω/t i argg PI 0 20 G lag ω/t i ωt i Exempel 8.7. Designa en PI-regulator för systemet som beskrivs av överföringsfunktionen s e Gs () = 0s + som ger a) ϕ m = 30 b) ϕ m = 60. Beräkna även regulatorinställningar enligt några metoder i avsnitt 7.4 och

23 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet a) ϕ m = 30 innebär att vi skall beräkna ω g för fasförskjutningen ϕ = = 40 = 7 π / 9. Enligt den iterativa lösningsmetoden har vi f ( ω) = 7 π / 9 ω arctan(0 ω) och α = 2 / ( + 0) 0,2. Lösning enligt ωk+ = ωk + α f ( ωk) med startlösningen ω 0 = 0 ger efter ganska många iterationer ω g = 0,975. Konvergensen är långsam, men man kan på vägen göra bättre gissningar av ω k när man ser ungefär vart man är på väg. Regulatorförstärkningen K c fås enligt sambandet 2 c r g g K = A ( ω ) = + (0 ω ) 9,8 och integrationstiden T i enligt T = 5/ ω 5,3 b) Löses på analogt sätt. Resultaten finns sammanställda i tabellen. 30 Z-N ITAE konst. i g CHR 0% konst. CHR 20% konst. K c 9,80 9,00 8,5 6,00 7,0 T i 5,3 3,33 3,0 4,00 2,30 60 ITAE följe CHR 0% följe CHR 20% följe K c 5,43 4,83 3,50 6,00 T i 9,36 9,87 2,0 0,0 8-38

24 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Figur: Stegsvar med PI-regulatorer med a) ϕ m = 30 (heldragen), b) ϕ m = 60 (streckad). Vi kan även testa approximativa samband:, 4 6 stigtiden t s och insvängningstiden t 5% ω g ωgtan( ϕm). a) Formel: t s, 4 ; t 5% 0,7 Ur figur: t s 2,9 2, = 0,8; t 5%,5 = 0,5 b) Formel: t s 2,6; t 5% 6,5 Ur figur: t s 3,6 2,2 =, 4 ; t 5% 6,2 = 5,2 8-39

25 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Det är enkelt att göra PI-regulatordimensionering med hjälp av ett Bodediagram. För systemet i exempel 8.7 fås: G 0 0 G 0 argg G Man kan även kontrollera den erhållna slutna kretsen genom att rita Bodediagram för kretsöverföringen Gk = GPIG: G k G L argg k G L

26 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Dimensionering av PD-regulatorer En realiserbar PD-regulator med ett lågpassfilter har överföringsfunktionen GPDf () s = Kc ( + Td s) + Ts f PD-regulator lågpassfilter PDf-regulatorns fasförskjutning ges av ( Td Tf) ω arg GPDf (j ω) = arctan( Tdω) arctan( Tf ω) = arctan 2 + TT d fω Detta ger en positiv fasförskjutning då T d > T f. Man kan visa att maximal fasförskjutning fås vid frekvensen ω = ω, där ω max = ( TT) d f Den maximala fasförskjutningen är ϕ /2 T T = d f max arctan 2( /2 TT d f ) PDf-regulatorns amplitudförhållande är 2 + ( Tdω ) PDf ω = Kc 2 + ( Tf ω) G (j ) Vid ω = 0 (dvs stationärtillstånd) är GPDf (0) = Kc och när ω, GPDf (j ω) Kc Td / Tf. Vid frekvensen ω max fås G (j ω ) = K ( T / T ) PDf max c d f Med parameterdefinitionen b= Td / Tf fås ω = b / T, ϕ max = arctan[( b ) / (2 b)] max d GPDf (j ω max ) = b Kc, GPDf (j ) = b Kc /2 max 8-4

27 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Bodediagrammet för PDf-regulatorn: GPDf G lead K c b b / b b T /T d b/t d b/t d d argg G lead PDf ϕ max G lead,max 0 o ω Dimensioneringen av en PDf-regulator utgår ifrån att man önskar en given överkorsningsfrekvens ω g och en given fasmarginal ϕ m. Man vill med andra ord kombinera prestanda och robusthet. Det blir aktuellt att använda en PDf-regulator om det visar sig att önskad fasmarginal inte uppnås vid den önskade överkorsningsfrekvensen med en P- eller PI-regulator. I denna situation vet man hur stort faslyft som behövs för att nå den önskade fasmarginalen. Idén är att placera PDf-regulatorns maximala faslyft, lika med det behövliga faslyftet, vid frekvensen ω g. 8-42

28 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet För att göra detta, behöver man bl.a. bestämma parametern b utgående från ett önskat faslyft ϕ max. Ett sätt att uttrycka formeln som kan härledas är + sinϕmax b =, 0 ϕmax < 90 sinϕ max Sambandet finns också uppritat i nedanstående figur G lead,max ϕ max b Dimensioneringen går till på följande sätt:. Kontrollera utgående från det oreglerade systemet G (dvs G k utan regulator) om önskad fasmarginal uppnås vid överkorsningsfrekvensen ω g. 2. Om inte, beräknas behövligt faslyft enligt ϕ = ϕ arg G( j ω ) π max m g 3. Parametern b beräknas eller avläses från figuren ovan. 8-43

29 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet 4. Deriveringstiden Td = b / ωg beräknas. 5. Filtertidkonstanten T f = T d / b beräknas. 6. Regulatorförstärkningen Kc = sgn G(0) / ( b G(j ωg) ) beräknas. Det bör noteras att ovannämnda förfarande inte garanterar att designspecifikationerna nås exakt, eftersom PDf-regulatorn kommer att påverka den kritiska frekvensen ω c för kretsöverföringen Gk(j ω) = G(j ω) GPDf(j ω). Fasmarginalen för G k (j ω ) bör därför kontrolleras. Om det visar sig att den inte är tillräcklig, höjs ϕ max ytterligare och designen upprepas. Ytterligare bör noteras att stora värden på parametern b ger kraftig derivering. Detta medför bl.a. stora variationer i styrsignalen, vilket normalt inte är önskvärt. För robusthet räcker det inte att fasmarginalen är tillräcklig även förstärkningsmarginalen bör vara tillräcklig. Exempel 8.8. Designa en filtrerande PD-regulator för systemet som beskrivs av överföringsfunktionen s e Gs () = 0s + så att fasmarginalen ϕ m = 60 erhålles vid överkorsningsfrekvensen ω g = rad/tidsenhet. Vi har ϕω ( g) = ωg arctan(0 ωg) = 2, 47 = 42, men eftersom vi önskar ϕω ( ) = 20, skall fasen höjas med 22. g Vi väljer ϕ max = 25 för att ha litet extra marginal. Detta kräver b = 2,5, som ger T d =, 6 och T f = 0,63. Slutligen fås K c = + (0 ω ) / b = 6,3. g

30 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Dimensionering av PID-regulatorer Även om vi med en PD regulator kan erhålla snabbhet ( högt ω g i jämförelse med ω c) och önskad fasmarginal ( ϕ m ), kommer vi att få regleravvikelse då integrerande verkan saknas. Det är därför ändamålsenligt att inkludera också integrerande verkan. Enklast görs detta med serieformen av en PIDregulator, dvs en regulator där PI-delen och PD-delen seriekopplas som i blockschemat nedan. Dessa kan dimensioneras enligt principerna i de två föregående avsnittet. r G G u y + - PD PI G p Serieformen av PID-regulatorn med ett filter på derivatadelen har överföringsfunktionen + Ts i ( + Ts d ) GPIPDf () s = GPI() s GPDf () s = Kc Ts i + Tfs Dess amplitudkurva ges av och faskurvan av Tiω + Tdω PIPDf ω = Kc 2 + ( Tf ω) G (j ) [ ( ) ][ ( ) ] PIPDf = i d + f arg G (j ω) arctan[( Tω) ] arctan( T ω) arctan( Tω) Följande figur visar amplitudkurvans principiella ( asymptotiska ) utseende. 8-45

31 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet Amplitudkurvan för serieformen av en PID-regulator med derivatafilter: GPIPDf K c G PID b b K c K c / b /T i =0.2ω g /T d b/t d =ω g b/t d b = ωg T d Vi kan dimensionera PID-regulatorn enligt följande principer utgående från en önskad överkorsningsfrekvens ω g och fasmarginal ϕ m :. Beräkna integrationstiden enligt Ti = 5/ ωg. 2. Beräkna fasförskjutningen ϕ( ωg) = arg G( j ω) + arg GPI( j ω) eller uppskatta den enligt ϕ( ωg) arg G(j ω) + π /8, där G är det oreglerade systemets överföringsfunktion. 3. Beräkna behövligt faslyft enligt ϕmax = ϕm arg G( j ωg ) π. 4. Beräkna deriveringstiden Td = b / ωg. 5. Beräkna filtertidkonstanten T f = T d / b. 6. Beräkna Kc = sgn G(0) / ( b GPI(j ωg) G(j ωg) ). 8-46

32 8. Frekvensanalys 8.4 Design av PID-regulatorer i frekvensplanet PIPDf-regulatorn kan också representeras på standardformen av en PID-regulator med filtrerad D-verkan, dvs τ ds GPIDf () s = κ + + τis + τfs Omräkningssambanden är τi TT i d τ = T + T T, κ = K, τ = T, τ = T T τ i i d f d f f f i i Exempel 8.8. En process har överföringsfunktionen 3 Gs () = 4/( + s). Bestäm en PID-regulator som ger ω g = 2 rad/s och fasmarginalen De olika stegen i ett Bodediagram:

Konstruktionsmetoder för robotstyrautomater

Konstruktionsmetoder för robotstyrautomater December 200 650-942 Metodrapport Peter Eliasson Lars Forssell Johan Hamberg Maria Sjöblom Sven-Lennart Wirkander Konstruktionsmetoder för robotstyrautomater Avdelningen för Systemteknik 72 90 STOCKHOLM

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner 003-07-7 Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras

Läs mer

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna.

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna. Man använder en observatör för att skatta tillståndsvariablerna i ett system, och återkopplar sedan från det skattade tillståndet. Hur påverkas slutna systemets överföringsfunktion om man gör observatören

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Analys av värmesystem

Analys av värmesystem Analys av värmesystem Effektreducering Analysis of heating system Reduction of power Jerry Westerstedt Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Flervariabel reglering av tanksystem

Flervariabel reglering av tanksystem Flervariabel reglering av tanksystem Datorövningar i Reglerteori, TSRT09 Denna version: oktober 2008 1 Inledning Målet med detta dokument är att ge möjligheter att studera olika aspekter på flervariabla

Läs mer

Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO

Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO UPTEC-ES13012 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO Maja Lundbäck Abstract Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO Validation of hydropower models in ARISTO Teknisk-

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström Examensarbete Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal av Christer Ahlström LiTH-IDA-Ex-2/52 22-4-23 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Examensarbete Metod för manipulation

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Simulering och reglerteknik för kemister

Simulering och reglerteknik för kemister Simulering och reglerteknik för kemister Gå till http://techteach.no/kybsim/index_eng.htm och gå igenom några av följande exempel. http://techteach.no/kybsim/index_eng.htm Följ gärna de beskrivningarna

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata Jenny Areskogh Masteruppsats i matematisk statistik

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden 824 17. MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER 20 15 10 5 0-5 10 20 40 50 60 70 80-10 Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Datorövning 2 Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Datorövning 2 Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Dator- och Elektroteknik 08/ Thomas Munther Datorövning 2 Matlab/Simulink i Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Laborationen förutsätter en del förberedelser

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer